Buchangebote 5

Buchangebote


Bildtext: Filosofische onderzoekingen - Wittgenstein editie von Ludwig Wittgenstein, Derksen, Maarten & TerweeBildtext: Filosofische onderzoekingen - Wittgenstein editie von Ludwig Wittgenstein, Derksen, Maarten & Terwee

Filosofische onderzoekingen - Wittgenstein editie

Ludwig Wittgenstein, Derksen, Maarten & Terwee
Verlag: Boom
Jahr: 1992
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789053520130
Zustand: Gebraucht
Verzameling notities van de Oostenrijkse filosoof (1889-1951). Samenvatting In het volgende maak ik gedachten openbaar, de neerslag van filosofische onderzoekingen, die mij de laatste zestien jaar hebben beziggehouden. Ze hebben betrekking op vele onderwerpen: de begrippen betekenis, begrijpen, de zin, de logica, de grondslagen van de wiskunde, bewustzijnstoestanden, en nog andere zaken. Ik heb al deze gedachten genoteerd als opmerkingen, korte paragrafen. Soms in langere reeksen over hetzelfde onderwerp, soms ook in snelle afwisseling van het ene gebied naar het andere. - Van het begin af aan was het mijn bedoeling dit alles in een boek bijeen te brengen, een boek over de vorm waarvan ik mij op verschillende momenten verschillende voorstellingen maakte. Wezenlijk leek me dat de gedachten van het ene onderwerp naar het andere op een natuurlijke wijze zouden voortschrijden, zonder lacunes. Na vele vergeefse pogingen mijn resultaten in een dergelijk geheel samen te vatten zag ik in dat dit me nooit zou lukken. Dat het beste wat ik kon schrijven nooit meer dan filosofische opmerkingen zouden worden dat mijn gedachten al snel verlamden wanneer ik ze, tegen hun natuurlijke neiging in, in een bepaalde richting zou dwingen. - En dit hing uiteraard samen met de aard van het onderzoek zelf. Dit dwingt ons namelijk een breed gebied van gedachten, kris kras, naar alle richtingen door te reizen. - De filosofische opmerkingen in dit boek vormen als het ware een verzameling landschapsschetsen, die op die lange en ingewikkelde tochten zijn ontstaan. Dezelfde punten, of bijna dezelfde, worden steeds opnieuw vanuit verschillende richtingen aangeroerd, waarbij steeds nieuwe schetsen werden gemaakt. Een groot aantal hiervan was mislukt, of niet karakteristiek, en vertoonde alle gebreken van de zwakke tekenaar.wanneer deze worden verworpen. Recensie(s) Wittgenstein is de schepper van twee geheel verschillende wijsgerige denkwijzen de eerste is te vinden in zijn 'Tractatus logico-philosophicus', de tweede in de 'Filosofische onderzoekingen'. Beide boeken behoren tot de top van wat er in deze eeuw op wijsgerig gebied verschenen is. Het boek bestaat niet uit een doorlopend betoog, maar uit 1000 kernachtige notities in direct proza, vrijwel zonder jargon, en met voorbeelden die veelal aan het dagelijks leven ontleend zijn. Het zal daardoor een vrij ruim publiek tot filosoferen kunnen stimuleren. Van de 'Filosofische onderzoekingen' bestond al een goede vertaling van Hans W. Bakx (Meppel: Boom, 1976), maar die had de neiging de soms wat stugge zinnen van Wittgenstein soepeler te maken en offerde daar de precisie aan op. Deze nieuwe vertaling is uitermate strak en nauwgezet. De toegevoegde bibliografie is korter dan die van Bakx, maar daar staat tegenover dat in deze nieuwe vertaling het onmisbare register weer is opgenomen. (Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen.)

Preis(€): 18,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Roland Barthes - een biografie von Louis-Jean CalvetBildtext: Roland Barthes - een biografie von Louis-Jean Calvet

Roland Barthes - een biografie

Louis-Jean Calvet
Verlag: Van Gennep
Jahr: 1995
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789060128800
Zustand: Gebraucht
Recensie(s) Ook in Nederland is Roland Barthes (1915-1980) door verscheidene vertalingen bekend geworden als een even veelzijdig als origineel theoreticus. Hoewel Barthes door een langdurig verblijf in het sanatorium laat begon te publiceren, is hij een van de sleutelfiguren in het intellectuele leven van Parijs geworden. Calvet geeft daarvan een gedetailleerd verslag dat bovendien de herkomst en de ogenschijnlijk grillige loopbaan van Barthes' ideeën inzichtelijk maakt. Er ontstaat een genuanceerd portret van een sensibel literator die voorzichtig afstand hield van het politiek gedruis, en toch geen steriel estheticus was. Het bewijs daarvan vindt men in zijn korte essays over allerlei tijdverschijnselen, zijn 'mythologieën', maar ook in zijn betrokkenheid bij personen - zijn leven draaide om vriendschappen. De grootste verdienste van deze biografie is dat de samenhang in het werk en de diverse bezigheden zichtbaar wordt. (Biblion recensie, J.F. Vogelaar.)

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Rough Guide to Amsterdam von Martin Dunford, Jack HollandBildtext: The Rough Guide to Amsterdam von Martin Dunford, Jack Holland

The Rough Guide to Amsterdam

Martin Dunford, Jack Holland
Verlag: Rough Guides
Jahr: 2000
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781858285122
Zustand: Gebraucht
This guide offers coverage of Amsterdam's coffee shops and art collections, with listings of where to eat, drink and stay, from budget hostels to top hotels, cheap cafes to the best restaurants.

Preis(€): 1,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: A Prior Magazine # 16 - Special Issue on Anouk de Clercq, Susan Philipsz, Renzo Martens von Monika Szewczyk, Andrea Wiarda, Maaike Lauwaert, Pieter Van Bogaert, Peio Aguirre, Els Roelandt, Anders Kreuger, Charles Green, Anthony Gardner, Louise Cope, Jalal TouficBildtext: A Prior Magazine # 16 - Special Issue on Anouk de Clercq, Susan Philipsz, Renzo Martens von Monika Szewczyk, Andrea Wiarda, Maaike Lauwaert, Pieter Van Bogaert, Peio Aguirre, Els Roelandt, Anders Kreuger, Charles Green, Anthony Gardner, Louise Cope, Jalal Toufic

A Prior Magazine # 16 - Special Issue on Anouk de Clercq, Susan Philipsz, Renzo Martens

Monika Szewczyk, Andrea Wiarda, Maaike Lauwaert, Pieter Van Bogaert, Peio Aguirre, Els Roelandt, Anders Kreuger, Charles Green, Anthony Gardner, Louise Cope, Jalal Toufic
Verlag: A prior
Jahr: 2008
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9771376713009
Zustand: Gebraucht
#16 (page 001 Editorial Monika Szewczyk _ Andrea Wiarda ANOUK DE CLERCQ (page 007) "I can't just be a machine._ Maaike Lauwaert (page 038) Portfolio (page 116) The Art of -soaping Pieter Van Bogaert SUSAN PHILIPSZ (page 129) Artist's Project (page 147) When the Body Speaks Peio Aguirre RENZO MARTENS (page 160) Artist's Project (page 177) Renzo Martens' Episode 3: Analysis of a Film Process in Three Conversations Els Roelandt VISIONS (page 189) The Continental Unconscious Anders Kreuger (page 229) The Second Self A Hostage of Cultural Memory Charles Green and Anthony Gardner (page 249) Devising and Directing Collaborative Process in Theatre Louise Cope and Andrea Wiarda (page 263) Something I'm Dying to Tell You, Lyn Jalal Toufic (page 276) Biographies

Preis(€): 16,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Contour 2009, 4th biennial of Moving Image - A prior magazine extra issue # 3 von Katarina Gregos, Marc Gloede, EIJA-LIISA AHTILA, HERMAN ASSELBERGHS, YAEL BARTANA, LENE BERG, MICHAEL BORREMANS, MATTHEW BUCKINGHAM, ANOREAS BUNTE, CHTO DELAT, MARYAM JAFRI, DAVID MAUKOVIC, VINCENT MEESSEN, NATHANIEL MELLORS, JULIAN ROSEFELDT, MIRA SANDERBildtext: Contour 2009, 4th biennial of Moving Image - A prior magazine extra issue # 3 von Katarina Gregos, Marc Gloede, EIJA-LIISA AHTILA, HERMAN ASSELBERGHS, YAEL BARTANA, LENE BERG, MICHAEL BORREMANS, MATTHEW BUCKINGHAM, ANOREAS BUNTE, CHTO DELAT, MARYAM JAFRI, DAVID MAUKOVIC, VINCENT MEESSEN, NATHANIEL MELLORS, JULIAN ROSEFELDT, MIRA SANDER

Contour 2009, 4th biennial of Moving Image - A prior magazine extra issue # 3

Katarina Gregos, Marc Gloede, EIJA-LIISA AHTILA, HERMAN ASSELBERGHS, YAEL BARTANA, LENE BERG, MICHAEL BORREMANS, MATTHEW BUCKINGHAM, ANOREAS BUNTE, CHTO DELAT, MARYAM JAFRI, DAVID MAUKOVIC, VINCENT MEESSEN, NATHANIEL MELLORS, JULIAN ROSEFELDT, MIRA SANDER
Verlag: A prior
Jahr: 2009
Edition: Paperback
ISBN: 9771376713009
Zustand: Gebraucht
Limitiert auf 1500 Hidden in Remembrance is the Silent Memory of our Future Contour 2009, 4th biennial of Moving Image Published and distributed by A prior The publication accompanying Contour 2009 the 4th biennial of moving image, with essays by Katarina Gregos and Marc Gloede. EIJA-LIISA AHTILA HERMAN ASSELBERGHS YAEL BARTANA LENE BERG MICHAEL BORREMANS MATTHEW BUCKINGHAM ANOREAS BUNTE CHTO DELAT MARYAM JAFRI DAVID MAUKOVIC VINCENT MEESSEN NATHANIEL MELLORS JULIAN ROSEFELDT MIRA SANDERS YORGOS SAPOUNTZIS WENDELIEN VAN OLDENBORGH ULLA VON BRANDENBURG T. J. WILCOX CONTOUR 2009 Fourth Biennial of Moving Image Hidden in Remembrance is the Silent Memory of our Future 2Is the Past Another Country? Katerina Gregos 12A Visual Particle Accelerator: Moving Images, Spaces and Attention Marc Diode ARTISTS 18Eija-Liisa Ahtila 26Herman Asselberghs 36Yael Bartana 42Lene Berg 54Michael Borremans 62Matthew Buckingham 70Andreas Bunte 82Chto Delat 92Maryam Jafri 100David Maljkovic noVincent Meessen 122Nathaniel Mellors 138Julian Rosefeldt 148Mira Sanders 156Yorgos Sapountzis 162Wendelien van Oldenborgh 172Ulla von Brandenburg 178T. J. Wilcox 190Biographies

Preis(€): 21,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: A Prior Magazine # 20 - Special Issue on research in the arts - Featuring special projects by: Ruth Buchanan Victor Burgin Mekhitar Garabedian Ian Kiaer Vincent Meessen von Els Roelandt, Katrin Mundt, Vincent Meessen, MEKHITAR GARABEDIAN, RUTH BUCHANAN, Victor Burgin, Hilde Van Gelder, IAN KIAER,Bildtext: A Prior Magazine # 20 - Special Issue on research in the arts - Featuring special projects by: Ruth Buchanan Victor Burgin Mekhitar Garabedian Ian Kiaer Vincent Meessen von Els Roelandt, Katrin Mundt, Vincent Meessen, MEKHITAR GARABEDIAN, RUTH BUCHANAN, Victor Burgin, Hilde Van Gelder, IAN KIAER,

A Prior Magazine # 20 - Special Issue on research in the arts - Featuring special projects by: Ruth Buchanan Victor Burgin Mekhitar Garabedian Ian Kiaer Vincent Meessen

Els Roelandt, Katrin Mundt, Vincent Meessen, MEKHITAR GARABEDIAN, RUTH BUCHANAN, Victor Burgin, Hilde Van Gelder, IAN KIAER,
Verlag: A prior
Jahr: 2010
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9771376713009
Zustand: Gebraucht
(page 003) Editorial Els Roelandt VINCENT MEESSEN (page 011) Words have a second order memory which mysteriously persists in the midst of new meanings A conversation between Katrin Mundt and Vincent Meessen MEKHITAR GARABEDIAN (page 039) Artist's Project (page 072) Words are friends: In bad times they keep you company RUTH BUCHANAN (page 080) Artist's Project VICTOR BURGIN (page 093) Artistic Representation and Politics An Exchange between Victor Burgin and Hilde Van Gelder IAN KIAER (page 125) Endless House Models of Thought for Dwelling (page 138) Biographies A Prior selected five artists, each of whom in their own way write about and present their research. Mekhitar Garabedian and Ruth Buchanan do this in an associative, poetic manner that is also beautifully present in the visual images that they create. They offer a wealth of source material, which bears witness to great generosity and which allows visitors to cast a different eye on artistic production. Victor Burgin and Vincent Meessen decided on a dialogue. In conversation with Hilde Van Gelder and Katrin Mundt, they illuminate the fundamental concerns in their work and clarify the many theoretical influences and references that have helped shape their oeuvre. Finally, Ian Kiaer gives us insight into an art historical research produced within the strict rules of academic research. These three models of research are only a few variations in the ways that research in the arts is conducted today, by visual artists. It is an exceptional, enriching honour for us to be able to offer the artists this forum and indeed, to see how differently they approach its formal aspects. For four years now, A Prior Magazine has operated in association with the Royal Academy of Fine Arts (KASK) of the University College at Ghent. The privileged position of the magazine, based on autonomy and firmly anchored within the non-academic circuit in which it has its roots and currently also able to operate within an academic context, has for A Prior been a very special enrichment. The dialogue between the two hitherto largely divided academic and non-academic worlds gives not only artists, but also the magazine, new insights and possibilities that can function free from all formality or fear of constrictions or uniformity. We have set ourselves the goal in the next few years to publish regularly on research in the arts, without further exacerbating the divisions, but on the contrary, by giving the research a place within the wider context of artistic production. A Prior #20 is a first attempt in this direction.

Preis(€): 25,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Deutsche Guggenheim Magazine - issue 17, fall 2011 von Sara Bernshausen, Britta Färber, Kamilah Foreman, Elizabeth Franzen, Achim Drucks, Oliver Koerner von Gustorf, Silke Hohmann, Karol Sienkiewicz, Monika Szewczyk, Oliver Wick, Achim Drucks, Benjamin Paloff, Andrea Scrima, Marcin Zastrozny, Pawel Althamer,Bildtext: Deutsche Guggenheim Magazine - issue 17, fall 2011 von Sara Bernshausen, Britta Färber, Kamilah Foreman, Elizabeth Franzen, Achim Drucks, Oliver Koerner von Gustorf, Silke Hohmann, Karol Sienkiewicz, Monika Szewczyk, Oliver Wick, Achim Drucks, Benjamin Paloff, Andrea Scrima, Marcin Zastrozny, Pawel Althamer,

Deutsche Guggenheim Magazine - issue 17, fall 2011

Sara Bernshausen, Britta Färber, Kamilah Foreman, Elizabeth Franzen, Achim Drucks, Oliver Koerner von Gustorf, Silke Hohmann, Karol Sienkiewicz, Monika Szewczyk, Oliver Wick, Achim Drucks, Benjamin Paloff, Andrea Scrima, Marcin Zastrozny, Pawel Althamer,
Verlag: Solomon R. Guggenheim Foundation / Deutsche Bank
Jahr: 2011
Edition: Paperback
ISBN: 9771376713009
Zustand: Gebraucht
Redaktion Editorial Deutsche Guggenheim, Berlin Sara Bernshausen Britta Färber Solomon R. Guggenheim Foundation, New York Kamilah Foreman Elizabeth Franzen Regarding Arts, Berlin Achim Drucks Oliver Koerner von Gustorf Falls nicht anders gekennzeichnet, alle Texte Regarding Arts. All texts by Regarding Arts unless otherwise indicated. Autoren Authors Silke Hohmann Karol Sienkiewicz Monika Szewczyk Oliver Wick Übersetzung Translation Achim Drucks Benjamin Paloff Andrea Scrima Marcin Zastrożny Grafische Gestaltung Design Kerstin Riedel Herausgeber Publisher Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main Produktion Production Lidiya Anastasova Maria Ferreira Morais Suzana Greene Kerstin Riedel Melissa Secondino Steffen Zarutzki Lithografie Image processing max color, Berlin Druck Printing Medialis Offsetdruck, Berlin 2011 Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, artists, authors, and photo- graphers. All rights reserved deutsche-guggenheim.de rechte Seite opposite page: Arbeiter reinigen den Boden des Gasometer Schöneberg, Berlin. Workers cleaning the floor of the Schöneberg Gasometer, Berlin. Caro Fotoagentur / Christian Kruppa Close Up On View at the Deutsche Guggenheim Context What to See Guggenheim Foundation What to See Deutsche Bank Art Flashback What to Do Deutsche Guggenheim Magazine Issue 17 Fall 2011 2 Zeitgenössische Kunst und Kultur aus Polen Wunschraum: Workshop von Jugendlichen für Jugendliche 3 Deutsche Guggenheim Edition 57: Paweł Althamer Signierte Exemplare des Katalogs Paweł Althamer: Almech zu gewinnen 2 Celebrating Contemporary Polish Art and Culture in Berlin Room for Wishes: Workshop for Youth by Youth 3 Deutsche Guggenheim Edition 57: Paweł Althamer Get a signed copy of Paweł Althamers Almech catalogue 4 Blick hinter die Kulissen: Interview mit Paweł Althamer von Karol Sienkiewicz 4 A Glimpse Behind the Curtain: An Interview with Paweł Althamer by Karol Sienkiewicz 10 Eingebung, Inkarnation und der Traum eines inspirierten Unternehmens von Monika Szewczyk 10 Inspiration, Incarnation, and the Dream of an Inspired Corporation by Monika Szewczyk 15 My Things: Paweł Althamer 16 Kandinskys Painting with White Border in New York 17 Maurizio Cattelan: All in New York 18 Brancusi-Serra in Bilbao 19 Themes & Variations. Script and Space in Venedig 16 Kandinskys Painting with White Border in New York 17 Maurizio Cattelan: All in New York 18 Brancusi-Serra in Bilbao 19 Themes & Variations. Script and Space in Venice 20 Kunst des Alltags: Roman Ondák ist Artist of the Year 2012 der Deutschen Bank 22 Yto Barrada: Riffs im WIELS 23 Views 2011: Preis für junge polnische Kunst 20 Art of the Everyday: Roman Ondák Is Deutsche Banks Artist of the Year 2012 22 Yto Barrada: Riffs at WIELS 23 Views 2011: Prize for Young Polish Art 24 Once Upon a Time: Bildergalerie 24 Once Upon a Time: Photo Gallery 25 Information

Preis(€): 3,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Time Out Guide Istanbul - (Time Out Guides) von Andrew HumphreysBildtext: Time Out Guide Istanbul - (Time Out Guides) von Andrew Humphreys

Time Out Guide Istanbul - (Time Out Guides)

Andrew Humphreys
Verlag: Penguin
Jahr: 2011
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780140274509
Zustand: Gebraucht
This guide features: all the sights that are fit to see, from Roman and Byzantine splendours to Ottoman architecture places to stay, including backpacker dorms a large section on eating and drinking, including budget dining trips out of town, including opening times, prices and transport. Well written and chock full of what appears to be some very recent photographs. The book starts off with twenty-some pages of Turkish history including several pages devoted to Istanbul for women--governmentally secular, Turkey is nonetheless 90% Islam. The travel section contains critiques of dozens of hotels and even lists web sites and email addresses. A rarity even in current travel books. Web search engines tend to overwhelm the senses with too much data, so finding a source that actually evaluates hotels on an individual basis is a revelation. Likewise the section on dining, drinking and shopping covers a wide range of price choices with many recommendations that have the ring of authority to them. With 5,000 of years of history, Istanbul would require several lifetimes to investigate properly. Sightseeing is arranged in neighborhood fashion and gives the armchair traveler an opportunity to plot a variety of routes depending on time and inclination. The more you read, the more time you want to spend peeling back the layers of archeological wonder. Time Out includes almost 50 pages devoted to arts and entertainment and provides a comprehensive guide to adult night life in Istanbul. The factual style of writing lends an air of believability and authenticity. One of the off putting elements in the book is the inclusion of magazine style advertising throughout the text. And, the map section leaves a great deal to be desired. Ten pages at the back of the book split into areas of the city, without hotel indexes, and only identifying major streets. All in all, if you have only one guidebook for Istanbul, this is the one. There is a small section on Turkish language and vocabulary, and where to go to get instructions in Turkish. Covering virtually every aspect of the city the editors have created a concise yet detailed guide to what used to be Constantinople.

Preis(€): 1,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: David Schutter - 'Rendition' at the Logan Center Feb 15 - Mar 31 2013 von David SchutterBildtext: David Schutter - 'Rendition' at the Logan Center Feb 15 - Mar 31 2013 von David Schutter

David Schutter - 'Rendition' at the Logan Center Feb 15 - Mar 31 2013

David Schutter
Verlag: Logan Center
Jahr: 2013
Edition: Heft/Zeitschrift
ISBN: 9780140274509
Zustand: Gebraucht
David Schutter: The Lingua Franca of Painterliness Josephine Halvorson Reviews / 18.09.2014 Print David Schutters quasi-monochromatic oil paintings are both luminous and grey, a deft riposte to Wittgensteins claim that the two cannot co-exist.1 Viewed close-up, his canvasses are like mirrors, seeming to represent space more vast and airy than four corners allow. But seen at a few steps away from the wall, the illusion dissolves and the paintings solidify into minimal, leaden blocks of material. Schutter challenges many formal and conceptual expectations in his rigorous pursuit of painting as both a noun and a verb. His work since 2009 has recently been the subject of two exhibitions in Chicago, the conventional installation of which modestly-sized paintings made with traditional techniques, hung at eye level on white walls might have belied his subversive inventiveness.2 David_Schutter_GSMB_W_21_2014-05 David Schutter, GSMB W 21, 2014, oil on canvas, 37 x 48cm. Courtesy the artist and Rhona Hoffman Gallery, Chicago Convention is a subject of Schutters work. He interrogates paintings from the past, spending long periods of time in close proximity to them. Later, returning to his Chicago studio, Schutter re-enacts on a like-sized canvas of his own the original painting he has since internalised. A selection of Dutch and French paintings from the seventeenth to nineteenth centuries, held in collections in Chicago, Edinburgh, Copenhagen and Berlin, provided the starting point for the work in Rendition at the Logan Center Gallery (2013) and What Is Not Clear Is Not French at Rhona Hoffman Gallery (2014). These paintings are both the product and performance of a phenomenological working process through which Schutter explores the perceptible archeology of art objects while also charting his own changing condition as viewer and practitioner. The direct correspondence with art history might suggest either homage or annihilation, but it is neither. Rather, Schutters practice is a relational one, in which multiple agencies convene at the site of his painting: the referent object, the evidence of the historical artist, the institutional context and the artists own presence. With this dense gathering, in which so many marks and remarks are exchanged, it is little wonder that the paintings themselves are thick and grey. Through his use of colour, rendition, and painting-as-paintings subject, Schutter finds himself in the lineage of Jasper Johns, whose current exhibition at the Museum of Modern Art, New York, Regrets,3 is based on a 1964 photograph of Lucien Freud, taken by John Deakin and referenced by Francis Bacon in his own work.4 Both Johns and Schutter find vital fellowship with painters from the past and, through their artistic practices, offer new ways to commune with them. Schutters exhibition title, What Is Not Clear Is Not French, offered a linguistic analogy for the communicative possibilities of painting. The use of this quote from the eighteenth-century French writer Antoine de Rivarol, who argued that the French language should stand as the lingua franca for all of Europe, suggests that a parallel syntax of French painterliness the descriptive, material touch found in the works of Watteau, Chardin, Corot, Manet, et al forms an equivalent common language in the visual arts.5 De Rivarols claim is ridiculous in its hubris and chauvinism, but perhaps finds its saving grace in its hope for an enlightened universality of communication. In the twenty-first century, where we find ourselves beyond universalisms of any kind, what currency remains in the shared, though complex, language of painterliness? "A painting of a painting could swiftly cancel itself out in becoming jokey, solipsistic, or boring, especially one that eschews spectacle, narrative and chroma." A painting of a painting could swiftly cancel itself out in becoming jokey, solipsistic or boring, especially one that eschews spectacle, narrative and chroma. Schutters grey tableaux escape this fate by, perhaps inadvertently, appearing found rather than made. In their refusal to be understood as either a copy of an original, or a subjective expression from Schutter himself, they are independent of the process that made them, and resemble everyday objects that could have been pictured inside the original works: a mercury-backed mirror, a sooty chimney, a seaside mudflat, a slab of slate. This is surprising for many reasons. The discourse around Schutters practice focuses on questions of contemporaneity and historicity, and sometimes outweighs the materiality of the paintings themselves. The artist, too, directs us away from their facture through the titles he ascribes to them, acronyms that identify the original referent art object through the names of its artist and home institution, as well as the room number in which it can be located. The impulse to decode a titles taxonomy distracts from the sensual experience of looking at the painting that hangs before our own bodies. David_Schutter_AIC_224_3_2013-01 David Schutter, AIC C 224 3, 2013, oil on linen, 98 x 132cm. Courtesy the artist and Rhona Hoffman Gallery, Chicago The oil on linen AIC C 224 3 (2013) is oriented horizontally and connotes a landscape. Several brushstrokes appear to sit on the surface of the painting, but even with ones nose close enough to breathe in the cool, damp oil, it is unclear which strokes are on top of which, as all the layers are alloyed together. A shimmery bluish area in the top left could indicate a sky at dusk, or a darker diagonal swath could represent the trunk of a tree. However, there is no pictorial confirmation. Naming the scale and aspect of the scene is like a Rorschach test, but with no analyst at hand. Perhaps it is through the sensitive, tenuous hard-looking required in the search for landscape that one can begin to feel the effects of outside air on their own body. It is not only that the surfaces themselves suggest the luminosity and sheen of human skin, or that the brushstrokes feel as if they were swept into position by a gust of wind. One is reminded of Robert Bordos brushy atmospheres. In his work, and in Schutters, there is an odd experience of being both inside the scene a participant in its greater ecology of climate and matter while still cognisant of ones real-time presence within the white walls of the gallery. In another painting, GSMB W 21 (2014), a dark, curtain-like shadow drapes over the top and side regions of the painting, framing a narrow smudge in its centre. In its shape, scale, and compositional placement, the specificity of this painterly mark breaks ties with its original referent to rhyme with a buoy in a Turner storm, a hole bored through the fibers of a Merlin James painting, the scratched and sutured flesh of Bianca Becks surfaces or even the greasy trail left by a finger swipe on an electronic tablet. In all of these instances, the surface elicits a desire to reach out and touch, while at the same time to recoil in defence of ones own body, creating a visceral connection between viewer, artist, object and depicted space. Perhaps this acute awareness of our own bodies through the material trace of anothers is how we can define painterliness. Schutter gives an abundance of attention to the paintings he studies, observing the speed and placement of their marks and compositions, as a way to commune with an historical artist through the shared language of paint, inhabiting anothers mind and time while occupying his own. His foggy greys do not conceal the original referent any more than they reveal his own interpretation rather, they represent an account of their own making, a script of Schutters elaborated grammar of looking.

Preis(€): 2,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Le Phare Journal No 9 - Centre Culturel suisse - Paris von Jean-Paul Felley, Olivier Kaeser, Lionel Baier, Frédéric Plazy, Silvia Buonvicini, Urs Lüthi, Alexandra Bachzetsis, Grégoire Maret, Gramazio & Kohler, Philippe Saire, Pierre Vadi, Yann Gross, Ruedi Baur, Herzog & de Meuron, Thierry RomanensBildtext: Le Phare Journal No 9 - Centre Culturel suisse - Paris von Jean-Paul Felley, Olivier Kaeser, Lionel Baier, Frédéric Plazy, Silvia Buonvicini, Urs Lüthi, Alexandra Bachzetsis, Grégoire Maret, Gramazio & Kohler, Philippe Saire, Pierre Vadi, Yann Gross, Ruedi Baur, Herzog & de Meuron, Thierry Romanens

Le Phare Journal No 9 - Centre Culturel suisse - Paris

Jean-Paul Felley, Olivier Kaeser, Lionel Baier, Frédéric Plazy, Silvia Buonvicini, Urs Lüthi, Alexandra Bachzetsis, Grégoire Maret, Gramazio & Kohler, Philippe Saire, Pierre Vadi, Yann Gross, Ruedi Baur, Herzog & de Meuron, Thierry Romanens
Verlag: Centre culturel suisse
Jahr: 2011
Edition: Heft/Zeitschrift
ISBN: 21018170
Zustand: Gebraucht
septembre-décembre 2011 / le phare n 9 03 Sommaire 4 / EXPOSITION Planète Chapuisat Entretien avec les artistes 8 / EXPOSITION Élucider le dessin Silvia Buonvicini 9 / EXPOSITION Legrand livre des espaces Urs Lüthi 1D / CINÉMA Locarno, un festival en phase avec le monde d'hier et de demain Carte blanche au Festival del film Locarno 12 / DANSE Le paradoxe de l'autonomie Alexandra Bachzetsis 13 / MUSIQUE Grégoire Maret, le goût du métal 14 / CINÉMA/THÉÂTRE Action !!! Rencontre avec Lionel Baier et Frédéric Plazy 17 / CONFÉRENCE /ARCHITECTURE Gramazio & Kohler, chercheurs en architecture la / DANSE Noir sur blanc, un tableau vivant Compagnie Philippe Saire 19 / INSERT Pierre Vadi 23 / MUSIQUE/LITTÉRATURE Césures, clam enflammé et voix d'émeri Thierry Romanens et Format A'3 24 / CONFÉRENCE /ARCHITECTURE I: objet, le territoire, l'image Herzog & de Meuron 26 / ÉVÉNEMENTS DIVERS Planche contact Yann Gross What Else? Else (quoi de neuf depuis 2000? FICEP Un bon cru Les plus beaux livres suisses 2010 Lntrée de secours Plonk & Replonk 28 / PORTRAIT Â contresens Entretien avec Ruedi Baur 33 / LONGUE VUE L'actualité culturelle suisse en France Expos /Scènes /Musique 35 / MADE IN CH L'actualité éditoriale suisse Littérature /Arts /Musique /Cinéma 38 / CA S'EST PASSÉ AU CCS 39 / INFOS PRATIQUES Édito Art et politique :aller-retour Chaque été pendant son festival du film, Locarno devient une capitale internationale du septième art, où cinéphiles, amateurs et touristes côtoient les professionnels dans une ambiance conviviale. Mais derrière les écrans, se joue un autre type de scénario. En effet, le Festival del film Locarno est la seule manifestation culturelle suisse où la classe politique se retrouve, se montre, s'exprime et prépare les e jeux à venir, qui sont particulièrement importants en cette année d'élections fédérales. Mais revenons au cinéma. Ce cru 2011 a fait la part belle au cinéma suisse, tant par le nombre des films sélectionnés que par le palmarès, puisque c'est Abrir puertas y ventanas, une coproduction helvetico-argentine réalisée par Milagros Mumenthaler, qui a reçu le Léopard d'or du concours international. Un autre film suisse a aussi beaucoup fait parler. Le documentaire Vol spécial de Fernand Melgar a autant été ovationné par le public et salué par la critique, que vivement critiqué. En cause, le sujet délicat et d'actualité qu'est la détention de requérants d'asile en attente d'un renvoi du territoire helvétique. Un sujet éminemment politique et plus que jamais au centre des débats en Suisse. Uol spécial nous a touchés et nous considérons que sa présentation au CCS est essentielle, de par sa pertinence à être vu et débattu dans un contexte français tout aussi sulfureux. Ce film poignant viendra clôturer cette carte. blanche au Festival del film Locarno dont la sélection de fictions, de documentaires, de courts métrages et de films est ambitieuse. Et parce que le cinéma est un miroir formidable de notre actualité, nous vous proposons de découvrir, en première française, un film consacré à la campagne des élections fédérales. Ce docùmentaire qui dévoile les arcanes de la politique suisse, est réalisé par de jeunes cinéastes encadrés par Jean-Stéphane Bron, réalisateur du percutant Cleveland contre Wall Stréet (2010). Vous l'aurez compris, cet automne, le CCS donne une place de choix au cinéma comme nous l'aimons: engagé, fort, puissant, beau, sensible, novateur... Les proximités du réel et de la fiction, des acteurs et des politiciens, des auteurs en devenir et d'autres reconnus, confirment une nouvelle fois que art et société sont intimement liés. L'art implique une vision la plus personnelle possible, une distance clairement différente de celle du commentaire ou de l'analyse ou encore des possibilités de production. Ces caractéristiques sont, entre autres, concentrées dans des films qui contribueront à nourrir le débat de manière constructive sur les consëquences au quotidien de décisions politiques parfois arbitraires. Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser Auteur(s) : Centre culturel suisse (Paris) Voir les notices liées en tant qu'auteur Titre clé : Le Phare (Paris) Titre(s) : Le Phare [Texte imprimé] : journal / Centre culturel suisse de Paris [directeurs de la publication Jean-Paul Felley et Olivier Kaeser] Publication : Paris (32 rue des Francs-Bourgeois 75003) : Centre culturel suisse Description matérielle : n 33 cm Périodicité : 3 fois par an

Preis(€): 3,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Fillip #2 THE FILLIP REVIEW: volume one, number two (winter 2006) von Monika Szewczyk, Judy Radul, LORNA BROWN, LANCE BLOMGREN, SEAMUS KEALY,Lu Jie, LAWRENCE RINDER, Aaron Peck, Brady Cranfield, Andrew Power, Linsay Brown, Donato Mancini, Eleanor MorganBildtext: Fillip #2 THE FILLIP REVIEW: volume one, number two (winter 2006) von Monika Szewczyk, Judy Radul, LORNA BROWN, LANCE BLOMGREN, SEAMUS KEALY,Lu Jie, LAWRENCE RINDER, Aaron Peck, Brady Cranfield, Andrew Power, Linsay Brown, Donato Mancini, Eleanor Morgan

Fillip #2 THE FILLIP REVIEW: volume one, number two (winter 2006)

Monika Szewczyk, Judy Radul, LORNA BROWN, LANCE BLOMGREN, SEAMUS KEALY,Lu Jie, LAWRENCE RINDER, Aaron Peck, Brady Cranfield, Andrew Power, Linsay Brown, Donato Mancini, Eleanor Morgan
Verlag: Fillip
Jahr: 2006
Edition: Heft/Zeitschrift
ISBN: 17153212
Zustand: Gebraucht
Contents BLOMGREN :: Catastrophic Narratives BROWN :: Now We Collect Situations BROWN :: To Live Real Boredom, One Must Have Style CRANFIELD :: By All Means Listen By All Means JIE :: The Long March Project KEALY :: The Number One Galleries in the Number One City MANCINI :: The Bondo Between Word and Image MORGAN : : Dettida 'S Garden PAUWELS :: Adding Up To A Few Columns PECK :: Farm Arugula with Figs POWER :: Termini RINDER :: Richard Tuttle SZEWCZYK :: Departures from Death Departures from Death MONIKA SZEWCZYK Judy Radul: Downes Point and So Departed (Again) at the Presentation House Gallery September 17 - October 30, 2005 It could be said that contemporary art lives off deaththe death of painting, the avant-garde, irony, and (doubtlessly soon) relational aestheticsto name a few of the current preoccupations. Or I should specify, that it is the ghosts of paintings' past, the unfinished avant-gardes, and their furtive, regicidal ironies that continue to haunt current art production. Judy Radul's two multiple-projection video works, on view at Presentation House Gallery in North Vancouver, could be seen as paradigmatic in this respect as they deal so clearly with death and the departed. But to stop there, with the fact of Radul's dealing with death and afterlife, could miss the unique aspect of her practice namely, a notion of experimenting with the world that seems in short supply today.' This notion of experiment, an open encounter with the world I detect in Radul's practice, is often foreclosed by the all too melancholy death drives of contemporary. The Long March Project: Lu Jie in Conversation with Hsingyuan Tsao and Shengtian Zheng On the evening of October 12, 2005 the Vancouver Art Gallery presented "Dialogues on Art: Lu Jie in Conversation with Shengtian Zheng and Hsingyuan Tsao. "The presentation was organized in conjunction with the exhibition Classified Materials: Accumulations, Archives, Artists. LU JIE: The Long March Project was initiated in 1999 when I was a cu-ratorial studies student at London University. During that time I devel-oped a critique of the representation of politics in the context of interna-tional Chinese art exhibitions. I was thinking about the ways that contemporary art practice could connect with social development and social change. I developed the Long March Project as an organic structure that could parallel the grand narrative of the historical Long March initiated by Mao Zedong. I developed the idea that a number of sites could be created according to this historical Long Marchthis search for utopia, this sharing of resources, this going beyond the limits of body and ideology To Live Real Boredom, One Must Have Styles LORNA BROWN Lars Svendsen,A Philosophy of Boredom Reaktion Books, 2005 In A Philosophy of Boredom, as in the work of many other writers who are fascinated by boredom, there is a rather sheepish preface to the main text. Svendsen confesses to having been deeply bored while making an attempt to do nothing, a doomed experiment that resulted in his extended essay. He rationalizes his inquiry into boredom by framing the phenomenon as an important problemsocial, existential, theological or psychologicalwhich characterizes modernity. He frames his argument within a "contemporary philosophy where almost everything has become a variation on the theme of epistemology" and carves out his turf since "boredom would seem to be a phenomenon that falls outside the framework of philosophy as a discipline." Seeking to spend some time in this vacant arena, he takes with him examples of literature, art, popular culture and philosophy, but not the works of Patricia Spacks or Giorgio Agamben, nor the many Catastrophic Narratives: The Textual Works of Fred Douglas LANCE BLOMGREN If I told you that-what you are about to read is not a story, but only appears to be a story, and if you then continued and read through the artifact that only appears to be a story, but in fact is not, and you understood it as a story, then in your mind it would be lodged as a story and nothing you or I could say to the contrary would change that. Once it is a story it remains. one or fades. It could be a series of lies or mistakes, but nevertheless it is a story or it doesn't exist. Fred Douglas I. Recently I was able to re-watch Leonard Forest's film In Search of Innocence (1964), the National Film Board documentary on the Vancouver art scene. I last saw it about twelve years ago. In the film there is a scene of Fred Douglas reading his poetry, and minutes later, arguing with artist Roy Kiyooka about the nature of creative improvisation, mainly as it pertains to painting.The film is more associative than linear, more about capturing the pensive cultural mood of the period than recording the various personalities for posterity The Number One Galleries in the Number One City SEAMUS KEALY Vancouver's meteorological climate is not always an inviting feature, being notoriously grim in the winter months.Yet, it was still voted the best place to live this year, and has scored high in recent years.The city must then offer, presumably, a vivid cultural climate. One sees instead Vancouver's public events marinating in killjoy policies originating from the archaic morals of the city's forefathers. Recently, a parade of people dressed as zombies dominated the downtown area, mirroring the city's fusty social gatheringsunless one is up for yang drinking culture.There must be something going on. For one,Vancouver is the city ofTV culture. Film crews abound such as that for the hit series Battlestar Galactica, a remake of the 1970s sci-fi show, apropos for this city which had its urban centre gutted in the 1970s to make way for the spaceship malls and high-end hotels of big business. The film industry has produced an odd mix of working-class, petit bourgeois and petite celebre aspirations

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Notion of Nothing von Jerry Pethick, Barbara Fischer, Faux TerrainBildtext: Notion of Nothing von Jerry Pethick, Barbara Fischer, Faux Terrain

Notion of Nothing

Jerry Pethick, Barbara Fischer, Faux Terrain
Verlag: Stadtgalerie Saarbrücken
Jahr: 1995
Edition: kartoniert
ISBN: 9783925303937
Zustand: Gebraucht
Deutsch & Englisch VORWORT Auf einem der Notizbücher von Jerry Pethick klebt eine Spiegelfolie, aus der Silhouetten eines Propellers ausgeschnitten sind. Man findet die silberglänzenden Ausschnitte im Katalog zu einer Ausstellung der Vancouver Art Gallery im Jahre 1984 mit dem Titel Traces of Discovery (Spuren einer Entdeckung). Der Propeller verbindet zwei Abbildungen. Die eine zeigt Marcel Duchamp hinter einer seiner Glasarbeiten, fotografiert von Man Ray*). Die andere Abbildung zeigt eine von Pethicks Arbeiten. In der erwähnten Ausstellung breitete Pethick Spuren einer faszinierenden Recherche aus. Da ist z. B. der Bericht von Leger über einen Besuch der Pariser Luftfahrtschau zusammen mit Duchamp und Brancusi im Jahre 1909. Danach soll Duchamp sinngemäß zu Brancusi gesagt haben: Die Malerei ist tot. Welcher Künstler kann schon etwas Besseres machen als diesen Propeller?". Pethick war fasziniert von dem Gedanken, daß die drei Künstler womöglich vor jenem Propeller gestanden haben könnten, den Wittgenstein als Student der Ingenieurwissen-schaften 1908 in Manchester entworfen hat. Vieles spricht dafür, daß Duchamp durch die Vorstellung des rotierenden Propellers zum Begriff der Transparenz geführt wurde, der in seinem Werk eine große Rolle spielt. Der Propeller wurde für Pethick so zum programmatischen Zeichen eines Brückenschlages zwischen Philosophie, Wissenschaft und Kunst. Pethick greift die multimedialen Visionen der frühen künstlerischen Avantgarde dieses Jahr-hunderts auf ohne deren oft blinde Technikverehrung (man denke nur an die Futuristen Boccioni und Marinetti) zu teilen. Immer bestens vertraut mit dem jeweils aktuellen Stand der Wahrnehmungsforschung und der Medientechnologie (1970 ist er Mitbegründer der Schule für Holographie in San Francisco) bleibt Pethick skeptisch gegenüber der Idee des linearen Fortschritts der Moderne. Neugierig bewegte er sich immer wie ein Archäologe im Recyclingdepot" der Geschichte. Ihn interessiert vor allem die Phase der Moderne, in der sich am Anfang dieses Jahrhunderts die Wahrnehmung von Zeit und Raum verändert hat (die Zeit, in der auch die Wandlung der Ästhetik von der Theorie der Schönen Künste zur Theorie der Medien begann). Die Auseinandersetzung mit der frühen Geschichte der Fotografie hat Jerry Pethick zu Daniel Lippmann geführt, einem Pionier der Farbfotografie, der heute nur noch wenigen Spezialisten bekannt ist. Durch eine Weiterentwicklung der Integralfotografie von Lippmann gelingt es Pethick, eine wesentliche Veränderung im medialen Verhältnis des Menschen zur Welt erfahrbar zu machen: Die in der Renaissance begründete Distanz der Anschauung löst sich auf. Die Bilder stehen nicht mehr vor uns, wir sind Teil derselben. Pethick setzt damit den Schein, über den die *) Marcel Duchamp with Rotary Glass Plates (Precision Optics), in Motion, New York, 1920 Aufklärung ein Tabu verhängte, wieder in sein Recht als Schnittstelle zwischen Sinnlichkeit und Verstand. Das Kunstwerk wird zum Aggregat der Erfahrung, daß Wahrnehmung der sogenannten Realität ein produktiver Prozeß ist, der aus einem Spiel mit Projektionen, Entwürfen und Erinnerungen besteht. Pethick geht es jedoch nicht um die bloße Faszination virtueller Bilder. Die Transparenz des Sehvorgangs selbst bleibt erhalten. Das den modernen Bildtechniken innewohnende Potential der Überwältigung vermeidet er durch die Verwendung einfacher Materialien. Keine aufwendige Computerelektronik produziert hier die Virtual Reality", sondern die produktive Einbildungskraft. Die großen Fotoraster, die eine dreidimensionale Wahrnehmung erzeugen, sind mit realen skulpturalen Objekten und Materialcollagen verbunden, vergleichbar dem Faux Terrain in den Panoramen des 18. und 19. Jahrhunderts. Damit verbindet Pethick die Erfahrung des virtuellen Bildes mit der sinnlichen Erfahrung konkreter Objekthaftigkeit. So tritt der Doppelcharakter der Dinge deutlich zutage: Einerseits gehören sie zur materiellen Welt, die uns umgibt, andererseits sind sie Zeichen, die auf die äußere Welt ebenso verweisen wie auf die innere Welt der Imagination. In einer Zeit, in der die mediale Wirklichkeit immer mehr die authentisch erfahrene Realität ersetzt und das Individuum in der digitalen Bilderflut von Erfahrungsverlust bedroht ist, zeigt Jerry Pethick, wie die Differenz von Schein und Sein neu ausgelotet werden kann, ohne die Lust am Bild als Ikonomanie zu verdammen oder dem alten Realitätswahn der Moderne zu unterliegen. Bernd Schulz

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Research and Reverie: A Study of the Gabriel Lippmann Cigarette Photo von Jerry PethickBildtext: Research and Reverie: A Study of the Gabriel Lippmann Cigarette Photo von Jerry Pethick

Research and Reverie: A Study of the Gabriel Lippmann Cigarette Photo

Jerry Pethick
Verlag: Presentation House Gallery
Jahr: 1994
Edition: Softcover
ISBN: 9780920293348
Zustand: Gebraucht
This book was produced in conjunction with an exhibition entitled "The Composite Image: New Work by Jerry Pethick". Here the artist continues to examine the thought processes and research of Gabriel Lippmann, inventor of the color photo process, by interpreting photos of Mr. Lippmann in his lab, with a cigarette.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Metropolitan Complex - This is Paper No. 16 in a series published by The Metropolitan Complex von Sarah Pierce, Monika Szewczyk, Charles Henri Ford, Parker Tyler, tuin, Grant Watson, Yael Davids, Colm Tóibín, Willy Van de Vijver, Matthew Buckingham, Maurice BlanchotBildtext: The Metropolitan Complex - This is Paper No. 16 in a series published by The Metropolitan Complex von Sarah Pierce, Monika Szewczyk, Charles Henri Ford, Parker Tyler, tuin, Grant Watson, Yael Davids, Colm Tóibín, Willy Van de Vijver, Matthew Buckingham, Maurice Blanchot

The Metropolitan Complex - This is Paper No. 16 in a series published by The Metropolitan Complex

Sarah Pierce, Monika Szewczyk, Charles Henri Ford, Parker Tyler, tuin, Grant Watson, Yael Davids, Colm Tóibín, Willy Van de Vijver, Matthew Buckingham, Maurice Blanchot
Verlag: The Metropolitan Complex
Jahr: 2009
Edition: Heft/Zeitschrift
ISBN: 20090455
Zustand: Gebraucht
Englisch & Niederländisch Limited edition of 1000 This is Paper No. 16 in a series published by The Metropolitan Complex that circulate as free publications. ISSN 2009-0455 Contents / Inhoud 04 Introduction / Inleiding Sarah Pierce 06 Transit Gallery garden / tuin 07 The Transit Group extracts (complete and incomplete) / De Transit Groep fragmenten (volledig en onvolledig) 10 Art of Conversation, Part I / De kunst van het gesprek, Deel I Monika Szewczyk 16 The Young And The Evil Charles Henri Ford / Parker Tyler 17 Transit Gallery garden / tuin 18 Interview with Prisoner / Interview met een gevangene Grant Watson 20 The hand is quicker than the eye / De hand is sneller dan het oog Yael Davids 24 Bad Blood Colm Tóibín 28 Transit Gallery garden / tuin 29 The Archivist. Interview with Willy Van de Vijver / De Archivaris. Interview met Willy Van de Vijver Sarah Pierce 31 Het proces van Geel 32 Interviews in Mechelen City Archive / Interviews in het Archief van Mechelen 34 Archives Are Where You Find Them Matthew Buckingham 36 Unavowable Community Maurice Blanchot Printed on the occasion of All That is Solid Melts Into Air (21 March 21 September 2009) for City Visions 2009. The Metropolitan Complex is a Dublin-based project by Sarah Pierce. It uses archives, exhibitions and papers often opening these structures to the personal and the incidental. info@themetropolitancomplex.com www.themetropolitancomplex.com Editor: Sarah Pierce Curator: Grant Watson Managing editor: Maja Lozic Production: Robrecht Ghesquière Translation: Gregory Ball, Steven Tallon Graphic Design: Michaël Bussaer Photography: Christine Clinckx, Emmanuel Lambion, Herman Van Ingelgem, Stadsarchief Mechelen www.beeldbankmechelen.be Front cover:The Moon Extinguishers, Stadsarchief Mechelen www.beeldbankmechelen.be The Transit Group: Bert De Leenheer and Dirk Vanhecke of Transit Gallery, Herman Van Ingelgem (commissioned artist), Vaast Colson, Anne Daems, Emmanuel Lambion, Ivo Provoost and Simona Denicolai, Koen Van Synghel, Frank Herman, An Volckaert. Mechelen City Prison:Yael Davids (commissioned artist), prison inmates and guards, Einat Tuchman, Ghani Minne, Miguel Cordoba, Adrien Husser, Quintijn Ketels, Christina Clar, Andre Van Bergen, Wim Adriaenssen, Fons Van Den Broeck. City Archives of Mechelen: Sarah Pierce (commissioned artist), Willy Van de Vijver, visitors of the archive. Book Credits: Maurice Blanchot, The Unavowable Community, Station Hill Press: Barrytown 1988. Reprinted with permission, all rights reserved Charles Henri Ford and Parker Tyler, The Young and The Evil, Metronome Press: Paris 2005. First published in 1933 by Obelisk Press, Paris. Reprinted with permission, all rights reserved Colm Tóibín, Bad Blood, Picador (MACM): London 2001. Every attempt was made to contact the publishers, all rights reserved. Texts: Matthew Buckingham, Yael Davids, Monika Szewczyk. Roundtable: Herman Van Ingelgem, Vaast Colson, Anne Daems, Emmanuel Lambion, Ivo Provoost and Simona Denicolai, Koen Van Synghel. Interviews: Mechelen City Prison inmates by Grant Watson Willy Van de Vijver by Sarah Pierce Visitors to the City Archive of Mechelen by Maja Lozic, Vincent Indekeu and Karen De Doncker. Printed in Belgium by Sintjoris. Edition: 1000 copies Printed in Dutch and English. Published by MuHKA and The Metropolitan Complex in partnership with MMMechelen vzw Stadvisioenen.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Zivildienst - Kunstprojekt - social service - art project von Althea Thauberger, Adina Popescu, Axel Wieder, Jan Eller, Thomas Friedrick, Martin Harms, Ingo Kabus, Garane Leyli, Alexander McLarren, Matthias Obenaus, Dennis vom BergBildtext: Zivildienst - Kunstprojekt - social service - art project von Althea Thauberger, Adina Popescu, Axel Wieder, Jan Eller, Thomas Friedrick, Martin Harms, Ingo Kabus, Garane Leyli, Alexander McLarren, Matthias Obenaus, Dennis vom Berg

Zivildienst - Kunstprojekt - social service - art project

Althea Thauberger, Adina Popescu, Axel Wieder, Jan Eller, Thomas Friedrick, Martin Harms, Ingo Kabus, Garane Leyli, Alexander McLarren, Matthias Obenaus, Dennis vom Berg
Verlag: Künstlerhaus Bethanien
Jahr: 2006
Edition: kartoniert
ISBN: 9783932754760
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch book is new IM DIENST DER KUNSTVor schwarzem Hintergrund sind acht junge Männer, die pantomimisch unterschiedliche Arbeiten ausführen, von der LAURA SCHLEUSSNERTaille aufwärts zu sehen. Es sind die Zivildienstleistenden in Althea Thaubergers Werk Zivildienst Kunstprojekt, deutsche junge Männer um die Zwanzig, die ihren obligatorischen Zivildienst in verschiedenen sozialen Institutionen ableisten. Vereint durch das Schwarz, in dem sie fast verschwinden, scheinen die jungen Männer das Funktionieren einer Maschine zu verkörpern, den menschlichen Korpus des deutschen Sozialstaates, für den sie ihre Pflichten in untergeordneten Jobs und durch körperliche Arbeit in Altersheimen, Krankenhäusern und Kindergärten erfüllen. Das Bild, die Einladungskarte zur ersten öffentlichen Präsentation des Projektes, entstand in der ehemaligen Kapelle eines Krankenhauses aus dem 19. Jahrhundert, die heute eine Galerie im Künstlerhaus Bethanien ist. In einer 40-minütigen Performance, die in der symbolisch flexiblen Architektur eines Baugerüstes statt fand (aufgebaut im überwölbten Raum) nahmen die jungen Männer Posen ein, in denen sie mehrere Minuten verharrten. Gruppenkompositionen, die abwechselnd emotionsgeladene Konflikte und gemeinsame Lösungen andeuteten, wurden durchsetzt von Positionen, in denen die Körper der Darsteller die Architektur definierten. Indem ein wirkliches Gerüst für kollektiven Ausdruck geschaffen wurde, der auf das kreative Potential gemeinsamen Experimentierens verwies, betonte die Choreographie auch die Spannung zwischen Individuum und Gruppe und die Momente subjektiver Selbstbestimmung, die man als junger Erwachsener so oft spürt. Durch das Foto auf der Karte mag man an die wimmelnde Masse der Körper erinnert werden, aus denen der herrschende Riese auf der Titelseite von Hobbes' Leviathan besteht ein wegweisendes Bild des uralten und langlebigen Konzepts eines Staatskörpers. Thaubergers gemeinsame Arbeit mit der Gruppe geht jedoch über den Themenkomplex von Unterwerfung und Kontrolle der Individuen durch den Staat und zum Nutzen des Staates hinaus - und in diesem Geiste gemeinsamer Erkundung hat Thauberger die Autoren Adina Popescu und Axel Wieder eingeladen, aus ihren jeweiligen Bereichen der politischen Philoso-phie und sozialen Architektur dazu beizutragen. Durch den langwierigen Prozess, in dem sich die Kommunikation zwischen der Künstlerin und den jungen Männern stetig intensivierte, wurde aus dem Projekt eine Erforschung des kreativen Potentials des Zivildienstes. In diesem Zusammenhang ist die Geschichte des Zivildienstes als Einrichtung Nachkriegs-deutschlands und seine Rolle als Sammelpunkt der Protestbewegung der 1968er wichtig - ebenso wie die aktuellen strategischen Veränderungen in der Aufstellung des deutschen Militärs. Diese Entwicklungen werden im Essay des Soziologen Andreas Ringer detailliert nachgezeichnet. Wie an den Texten der am Projekt Beteiligten deutlich wird, ist das Gefühl der Isolation von den Altersgenossen zwar ein wichtiges Element der Zivi"-Erfahrung, diese Zeit wird jedoch oft als Periode verstärkter generationsübergreifender Kommunikation erlebt, in der junge Erwachsene in Kontakt mit Kindern und älteren Menschen kommen. Thauberger hat konsequent Interesse an zeitgenössischen Ritualen des Erwachsen-werdens, am Potential der Mikrogesellschaften und kollektiver Kreativität gezeigt. Sie ging dieses Projekt an, indem sie sich an die staatliche Zivildienstbehörde wandte, um über eine offizielle Zusammenarbeit zu sprechen. Daraufhin erhielten die Teilnehmer die Erlaubnis, als Bestandteil ihres Zivildienstes an dieser künstlerischen Arbeit teilzunehmen. Vom ersten Treffen an waren die Künstlerin und die jungen Männer an einem äußerst gemeinschaftlichen Prozess beteiligt. Am Anfang standen Gruppengespräche und Fotoaufnahmen, dann erarbeiteten sie gemeinsam die körperliche und visuelle Sprache, wobei sie sich selbst in eine isolierte Gemeinschaft hinein versetzten. Das Ergebnis war dann eine öffentliche Performance und ein performatives Video, das am selben Ort aufgenommen wurde. Thauberger bat außerdem jeden Zivildienstleistenden, eine fiktionale Autobiographie zu schreiben, und fand gemeinsam mit der Gruppe Settings für typische Fotoportraits des jeweiligen Zivis. Sowohl die Performance als auch das Video erzeugen einen so plastischen Effekt von Tableaux Vivants, dass sogleich Beuys'sche Vorstellungen von der sozialen Skulptur wach werden. Andererseits wird durch die Ermutigung der jungen Männer, eine Projektion ihrer selbst zu entwickeln, hier eine individualisiertere Auffassung von Kreativität angesprochen, in der die Einflüsse der Massenkultur deutlich werden. Es existiert außerdem ein gewisse Dichotomie zwischen der scharfen, klaren Ästhetik der Bilder Thaubergers mit der Inszenierung der eingefrorenen Posen und der Beteiligung von Amateuren am Entwicklungsprozess des Projektes mit seinem offenen Ende. Diese Elemente scheinen im Zentrum einiger Fragestellungen zu stehen, die in Thaubergers Arbeit auftauchen. Was ist das kreative Potential innerhalb der vorgegebenen Strukturen einer sozialen Einrichtung? Inwieweit ist es möglich, diese Strukturen im Kontext von Kunst zu erweitern? Wie können sich Individuen definieren durch potentiell einschränkende kollektive Rahmenbedingungen? Die an diesem Projekt Beteiligten zeigen klar, dass kein Mangel an politischem Bewusstsein in Deutschlands heranwachsender Bürgerschaft besteht. Während sich Hobbes' unverwüstlicher Regent Leviathan in das Gerüst eines leer stehenden städtischen Gebäudes verwandelt haben mag, so ist ein anderer politischer Körper gesund und munter, wenn er auch noch, wie Thaubergers Arbeit andeutet, das Potential dieser riesigen Gehäuse, die ihm vererbt wurden, erforscht. CREDITS Regie Director Althea Thauberger Verfasser/Darsteller Writers/Performers Jan Eller Thomas Friedrick Martin Harms Ingo Kabus Garane Leyli Alexander McLarren Matthias Obenaus Dennis vom Berg Projekt-, Produktionsleitung Project and Production Co-ordinator Helena Klitzsch Projekt Beratung Project Consultants Andreas Ringer - Kate Greenslade Regie Assistenz Direction Assistance Kerry Tribe Fotoregie Director of Photography Nadja Kurtz Schwenker Camera Operator Caro Krugmann Oberbeleuchter Lighting Designer Siri Klug Zweiter Beleuchter Lighting Assistant Anne Pöhlmann Ton Audio Kenji Tanaka Kerry Tribe ProduktionsstiLls Production Stifts Althea Thauberger Helena Klitzsch Fotos Production Photography Helena Klitzsch Kerry Tribe Germaine Koh Mungo Thomson John Connelly Althea Thauberger David Brandt Herausgeber Editors Althea Thauberger Frank Kater Brendan Wollard Architektur Scaffolding Architects Yuima Kaneko Andreas Otto Gerüstbau Scaffolding Construction Gerüstbau Tisch GmbH, Berlin Kino-Verleih Cinema Rentals Cine-Service, Berlin Lebensmittel Sponsoren Food Sponsors Pizza a Pezzi Kreuzburger KFC Produziert mit Unterstützung von Produced with the Support of: The Canada Councit for the Arts - Philip and Shelley Aarons John Connelly Presents Künstlerhaus Bethanien Bundesamt für den Zivildienst National Zivildienst Authorities The Canadian Embassy in Berlin Dank Thank you: Axel Wieder Adina Popescu Michael Zephang Catherine Nichols Daryush Gahdimi Uwe Tisch Andreas Eberlein Jeremy Woodruff Werner Neumann Larry Tribe Germaine Koh Anne Pöhlmann Nadja Kurtz Caro Krugmann Siri Klug Sonja Lau Anna Klitzsch Valeria Schulte-Fischedick Christoph Tannen Toni Lebkücher Christina Sickert Peter Rosemann Erica Claus Svea Bräunert Rüdiger Löhle Binna Choi Am Johal Amie Seigel An die Familien und Arbeitsstellen der Zivildienstleistenden, die an dem Projekt beteiligt waren The families and workplaces of the Zivis who worked an this project Bundesamt für den Zivildienst Zivildienst authorities An die Mitarbeiter des Künstlerhaus Bethanien Staff of the Künstlerhaus Bethanien The Canada Council for the Arts The Canadian Embassy in Berlin Besonderen Dank an The Artist would especially like to thank Jan Eller Thomas Friedrick Martin Harms Ingo Kabus Garane Leyli Alexander McLarren Matthias Obenaus Dennis vom Berg Andreas Ringer- Georg Dombrowski Kate Greenstade Vanessa Ohlraun Laura Schleussner Sibylle Malt Kerry Tribe Philip and Shelley Aarons John Connelly Andreas Otto Yuima Kaneko Gabriele Spindler Mungo Thomson - Bijan Dawallu und ein ganz besonderer Dank für die große Unterstützung und den vitalen Einsatz von Helena Klitzsch. and acknowledge with gratitude the enormous support and vital Input of Helena Klitzsch.

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Zeitraum # 9 Für Wladyslaw Strzeminski - Katja Strunz: Anlässlich der Ausstellung Bildtext: Zeitraum # 9 Für Wladyslaw Strzeminski - Katja Strunz: Anlässlich der Ausstellung

Zeitraum # 9 Für Wladyslaw Strzeminski - Katja Strunz: Anlässlich der Ausstellung "Nachbilder des Lebens, Wladyslaw Strzeminski und Rechte für die Kunst" - Afterimages of Life - Wladyslaw Strzeminski and Rights for Art

Katja Strunz, Jaroslaw Lubiak
Verlag: Muzeum Sztuki und König books
Jahr: 2011
Edition: Leinen
ISBN: 9788387937928
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Deutsch und Englisch und Polnisch Katja StrunzEINFÜHRUNG Im Jahr 2007 besuchte ich zum ersten Mal das Muzeum Sztuki in Lödi. Es ist sehr beeindruckend, diese außergewöhnliche Museumssammlung, insbesondere das Werk von Wladyslaw Strzeminski und Katarzyna Kobro kennenzulernen. Der Konstruktivi-smus nimmt innerhalb meiner künstlerischen Arbeit eine besondere Rolle ein. Gegen Ende meines Studiums im Jahr 1997 war eine erste Collage mit Referenz auf diese Strömung entstanden. Seitdem ist dieser Dialog nicht mehr abgebrochen. Es war für mich eine ganz besondere Ehre, das Ausstellungsdesign für diese Strzeminski-Retro-spektive zu entwerfen und damit die Möglichkeit zu haben, in einen direkten Dialog mit Strzeminskis Werk zu treten. Ein wesentliches Anliegen war mir, für die Werke einen Raum der Gegenwart zu schaffen. Das Konzept der Kuratoren sah vor, die Arbeiten nicht chronologisch, sondern thematisch zu erfassen. Ich suchte daher nach einem Raumgefüge, das keine Hierarchien entstehen lässt, kein zeitliches Nacheinander der Räume hervorbringt. Alle Elemente sollten im Raum gleich notwendig und gleichzeitig sein. Diese Voraussetzung erfüllte der für die Ausstellung vorgesehene 600 Quadratmeter große Raum für Wechselausstellungen des Museums perfekt, denn er ist lediglich durch zwei Säulenreihen strukturiert. Es konnte eine Ausstellungsarchitektur entstehen, die von inhaltlichen Bezügen und einer speziellen Formensprache bestimmt ist. Den Grundriss bildet das Wort ZEITTRAUM, das in einer von Strzeminski entworfenen Typographie verräumlicht ist. Schrift und Raum führen die Formensprache seiner Werke fort - sie verwirklicht sich im Ausstellungsraum. Walter Benjamin entwickelte den Neologismus ZEITTRAUM innerhalb seiner geschichtsphilosophi-schen Betrachtungen. Benjamin hatte darüber nach-gedacht, wie Vergangenheit im Jetzt gegenwärtig werden kann. Zentral wurde für ihn hierbei der Traum, denn im Traum ist die Chronologie der Ereignisse aufgehoben und Vergangenes wird unmittel-bar erlebbar. Grundlage für den Begriff ZEITTRAUM ist das zusammengesetzte Wort Zeitraum. Durch die Verdoppelung des Buchstabens t tritt zu den Ursprungswörtern Zeit und Raum das Wort Traum hinzu. Beim Betreten der Räume werden Sie sich an mancher Stelle, vielleicht aufgrund des laby-rinthischen Charakters, buchstäblich verloren fühlen. Erst in der Aufsicht - oder unter Zu-hilfenahme des Raumplanes - werden die Buchstaben sichtbar, die sich zu Benjamins Neologismus zusammenfügen. So habe ich auch die Begegnung mit den Werken Strzeminiskis verstanden: So wie im Traum, wenn man eine unlogische, suggestive und vielleicht sogar haltlose Gleichzeitigkeit der Bilder, der Nachbilder der Vergangenheit (im Jetzt) erlebt, so sind auch Strzeminiskis Werke ihrer Zeit entrissen und treten aus ihrer chronologischen Entstehungsgeschichte heraus in einen neuen Zeitraum. Ich möchte mich ganz herzlich bei Jaroslaw Suchan, dem Direktor des Muzeum Sztuki, und den Kuratoren Paulina Kurc-Maj und Jaroslaw Lubiak bedanken, insbesondere für das große Vertrauen und die mir eingeräumte Gestaltungsfreiheit. Dass es nun zur Realisierung dieses Katalogs gekommen ist, erfüllt mich ein weiteres Mal mit großer Freude. Hier gilt mein besonderer Dank Barbara Kuon und Jaroslaw Lubiak für ihre Text-beiträge, dem Verlag Koenig Books und dem Heraus-geber, dem Muzeum Sztuki in Lödi. Dieser Text basiert auf einem Vortrag von Katja Strunz zur Eröffnung der Ausstellung Nachbilder des Lebens. Wladyslaw Strzeminiski und Rechte für die Kunst am 30.11.2010 in Lodz.

Preis(€): 39,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Sharjah Mini Map von ExplorerBildtext: Sharjah Mini Map von Explorer

Sharjah Mini Map

Explorer
Verlag: Muzeum Sztuki und König books
Jahr: 2011
Edition: kartoniert
ISBN: 9789948450153
Zustand: Gebraucht
Country: United Arab Emirates City: Sharjah The Sharjah Mini Map is small enough to fit in a shirt pocket, but once unfolded it provides all the detail you need to find your way around the city. With a clean, easy-to-read design, theres a Sharjah overview map on one side and detailed close-up views of the citys main areas on the other, making this miniature marvel a must for tourists, residents and visitors. Area names, road names, key landmarks and major attractions are all marked on the maps, plus theres a directory giving the locations of shopping malls, five-star hotels, beaches, parks, museums and heritage sites, and hospitals. An invaluable addition to any pocket, handbag, backpack or glove box, grab a copy of the Sharjah Mini Map and make sure you never get lost again. This Sharjah Mini Map is just one in a series of handy map products that are making navigation a whole lot easier look out for more Mini Maps for Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Doha, Kuwait City, and Manama.

Preis(€): 3,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: 500 Ways to Experience Brazil Around the World - Time Out von Claire Rigby, Dominic Earle, Edoardo AlbertBildtext: 500 Ways to Experience Brazil Around the World - Time Out von Claire Rigby, Dominic Earle, Edoardo Albert

500 Ways to Experience Brazil Around the World - Time Out

Claire Rigby, Dominic Earle, Edoardo Albert
Verlag: Time Out Guides
Jahr: 2011
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789948450153
Zustand: Gebraucht
'500 Ways to Experience Brazil Around the World', Time Out guide to Brazilian culture where you are, published by Time Out guides. from fine art to cuisine, from language and literature to dance, street arts and all forms of music.

Preis(€): 1,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Rough Guide to Hong Kong & Macau (Rough Guide Travel Guides) von Jules BrownBildtext: The Rough Guide to Hong Kong & Macau (Rough Guide Travel Guides) von Jules Brown

The Rough Guide to Hong Kong & Macau (Rough Guide Travel Guides)

Jules Brown
Verlag: Rough Guides
Jahr: 2012
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781858288727
Zustand: Gebraucht
The Rough Guide to Hong Kong & Macau is the comprehensive guide to this region, taking into account the vast rate of change and giving a clear focus from both a Western and Chinese perspective. Packed with information and clear maps of old buildings and local historical sites, it also has detailed accounts of outdoor activities and revised restaurant listings, from world cuisine to local Chinese dim sum lunch. The guide caters to all visitors whatever their budget. For shopping, there are comprehensive listings on where to find clothing, jewellery, electronics, art or simply souvenirs, plus advice on how to avoid getting ripped off. For those on a budget, the guide is packed with tips on how to stay, travel, eat and enjoy yourself cheaply (including a list of all the free things to do in town). Anyone in Hong Kong with more time to explore will find coverage of everything from taking the Star Ferry Ride to shopping at Temple Street market, with in-depth coverage of downtown bars, remote villages, stunning mountains and the best beaches. Make the most of your holiday with The Rough Guide to Hong Kong & Macau.

Preis(€): 1,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Time Out: New York von diverseBildtext: Time Out: New York von diverse

Time Out: New York

diverse
Verlag: Time Out Guides
Jahr: 2012
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780140230390
Zustand: Gebraucht
Time Out New York helps visitors select the best of what’s new in this famously fast-paced destination whilst reserving space for well-loved classics. Each year, more than 50 million visitors from around the globe arrive to experience its renowned museums and cultural institutions, its incredible range of retail and one of the world's most dynamic dining scenes. As the five boroughs of NYC have become more culturally unified, coverage extends to must-visit neighborhoods in Brooklyn and Queens, which now rival (and, some would say surpass) Manhattan for hot restaurants, bars, arts and nightlife. It's the best reference for anyone visiting New York. Key features Written by an unrivalled network of local experts to give visitors the very best city experience Chapters are arranged by area with colour coding and a local map for each section, helping readers navigate the guide and the city with ease Hundreds of hand-picked restaurants, cafes and bars that have been visited and reviewed anonymously by critics who pay their own way A range of magazine-style feature articles really help readers get a feel for the local vibe, main attractions and brilliant itineraries Includes a pull-out city map to help visitors navigate their way between the sights

Preis(€): 1,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Time Out: London von diverseBildtext: Time Out: London von diverse

Time Out: London

diverse
Verlag: Time Out Guides
Jahr: 2012
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780140289374
Zustand: Gebraucht
Time Out London will help visitors to navigate the 2000-year-old city, from the many must visits through to the eccentricities and particularities that give London its flavor. Time Out London keeps you abreast of the latest in terms of cultural events, entertainment, restaurants, shopping, bar and pub scene, as well as taking you to the out-of-the-way neighborhoods in the throes of gentrification. Day trips and local excursions are also recommended, as rolling hills, seaside walks and ancient cities are all within your grasp. Whether your stay is brief or lengthy, Time Out London will help you make the most of your time.

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Time Out: Berlin von diverseBildtext: Time Out: Berlin von diverse

Time Out: Berlin

diverse
Verlag: Time Out Guides
Jahr: 2012
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780140257182
Zustand: Gebraucht
No other European city is changing as quickly and completely as Berlin. "Time Out Berlin Guide" has been reshuffled, rewritten and revised by a team of resident experts, giving you an up-to-date overview of Germany's capital city.

Preis(€): 2,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Time Out Brussels: Antwerp, Ghent, and Bruges (Time Out Guides) von Bildtext: Time Out Brussels: Antwerp, Ghent, and Bruges (Time Out Guides) von

Time Out Brussels: Antwerp, Ghent, and Bruges (Time Out Guides)

diverse
Verlag: Time Out Guides
Jahr: 2011
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781904978152
Zustand: Gebraucht
A high-speed hop from London, Paris, Amsterdam and Cologne, the city at Europe's crossroads is as distinguished, diverse and distinctive as any continental capital. Home to the Surrealists and the Breughels, this living monument to art nouveau enjoys a gastronomic reputation second to none - complemented by boundless bar crawls and style-conscious shopping sprees. Using local journalists, writers and experts, the Time Out Brussels Guide offers an informed and detailed excursion around the city and its attractions, from the Gothic and Guildhouse past of the Grand Place to Brussels' present-day role as Europe's capital, taking in its beers and its boutiques, its markets and its mussels, and its comics and its chocolates along the way. Beyond Brussels, the guide also delves deep into the three main metropoli of Flanders: fashion-conscious Antwerp, celebrating 2004 as the year of Rubens medieval Ghent, unsung and underrated and Bruges, Belgium's biggest tourist draw. Day trips dip each side of the French/Flemish divide, from the coast around Ostend to Liege nestling on the Dutch and German borders.'Time Out has the best written city guides.' Sunday Telegraph

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: A Man Called Love: Reading Xavier - Book for reading in your next life and then for remembering you had already read it von Tamar GuimarãesBildtext: A Man Called Love: Reading Xavier - Book for reading in your next life and then for remembering you had already read it von Tamar Guimarães

A Man Called Love: Reading Xavier - Book for reading in your next life and then for remembering you had already read it

Tamar Guimarães
Verlag: Capacete Producoes and Forlaget *
Jahr: 2010
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9788563537010
Zustand: Gebraucht
Tamar Guimarães: A Man Called Love: Reading Xavier. A Man Called Love: Reading Xavier is based on the story of Francisco Candido Xavier (1910 - 2002). Xavier was a celebrated psychic medium and psychographer - a technique of channeling spirits in order to write - who dedicated his life to notating the words spoken to him by disembodied spirits. To speak of Xavier is also the speak of race, class and gender relations in Brazil and the military dictatorship which lasted from 1964 to 1985 - the period of Xavier's greatest popularity. His version of Spiritism was at once deeply utopian and deeply conservative, and A Man Called Love: Reading Xavier brings out the societal fault lines underlying his practice, intertwining Xavier, the military dictatorship and its resistance. A must read book if you are interested in Francisco Candida Xavier, psychic medium and psychograph. The Author Tamar Guimarães great project about Xavier made through books, photos, exhibitions, movie, where the book is part of the project is great writing for a little book and you will sense how her writing reflects knowledge from her study of Xaviers work. Her writing compile Xavier's work and life in a fine ensemble and how to be a psychograph in the contemporary political and cultural Brazil. Tamar Guimaries A Man Called Love: Reading Xavier Book for reading in your next life and then for remembering you had already read it. Edited by Avi Alpern Published by Capacete Producoes and Forlaget * [asterisk] 2010 Layout by Tamar Guimardes and *[asterisk] Printed by Aldgate Press, London ISBN 978-85-63537-01-0 www.capacete.net www.forlagetasterisk.dk Images sources Arquivo do Estado de Sao Paulo_Fundo Jomal Ultima Hora Arquivo Nacional, Rio de Janeiro_Fundo Correio da Manha Maestro Ettore Bosio's photographic work for N.Faria's 0 Trabalho dos Mortos (The Work of the Dead), Rio de Janeiro: Livraria da Federacao Espirita do Brasil, 1921. Jose Goes' photographic work for Chico Xavier - Mandato de Amor, Una. Espirita Mineira, Brasil, 1992. Thank you to the unknown photographers of both the Jornal Ultima Hora and the Correio da Manila - I wish I could have credited you by name. Thank you also to Carsten Juhl, Ron Clark, Eliana Guimardes Farhat, Salvio Penna, Una Chung, Daniel Hegarty, Unian Espirita Mineira, Johanne Nissen and Kasper Aldioj.

Preis(€): 14,20

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Rough Guide to Moscow von Dan RichardsonBildtext: The Rough Guide to Moscow von Dan Richardson

The Rough Guide to Moscow

Dan Richardson
Verlag: Rough Guides
Jahr: 2010
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781858287003
Zustand: Gebraucht
The Rough Guide to Moscow is the definitive guide to one of Europe's most fascinating and rewarding cities. The full-colour introduction covers the awe-inspiring Kremlin and The Red Square and includes the essential list of "what not to miss". There are lively explorations of all the sights, from Moscow's lavish palaces to world-class museums, as well as detailed accounts of Russian history and politics that have formed this intriguing city. You'll find two full-colour sections that highlight the New Moscow Style contemporary art, design, fashion, galleries, boutiques, bars and clubs and the magnificent art-deco metro, famous for its arts, murals, mosaics and ornate chandeliers. With updated and easy-to-use maps, expanded listings of nightlife, restaurants and hotels in Moscow for all budgets, The Rough Guide to Moscow is the must-have item to this colourful and spirited city. Make the most of your time with The Rough Guide to Moscow.

Preis(€): 2,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Greece: The Rough Guide von Mark Ellingham, Marc Dubin, Natania JanszBildtext: Greece: The Rough Guide von Mark Ellingham, Marc Dubin, Natania Jansz

Greece: The Rough Guide

Mark Ellingham, Marc Dubin, Natania Jansz
Verlag: Rough Guides
Jahr: 2010
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781858283005
Zustand: Gebraucht
Travelers to Greece are becoming more demanding as the country gets more developed. This guide is the first to investigate the really off-the-beaten-track destinations. But the established sites and attractions are far from ignored, from superb coverage of Athens to the best in beach and island hopping, big city clubbing, mountain walking, and historical touring. of color photos. 120 maps and plans. A terrific guide to both the Greek mainland and the islands. Spent several months trawling around the country, at first with several guide books, Fodors, Rough Guide, Lonely Planet, etc., but finally found that the Rough Guide knew the country best, and made for a more entertaining travel companion, so I ditched the other books about three weeks into the trip. Absolutely the only book for Greece if you (a) like good food and nightlife and (b) have a serious interest in the cultural context of Ancient Greece. Plus their commentary on modern Greek history was very helpful, must admit I didn't know much about it until I arrived. You can't go wrong with this book.

Preis(€): 1,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Clemencia Echeverri : sin respuesta / unanswered. von Clemencia EcheverriBildtext: Clemencia Echeverri : sin respuesta / unanswered. von Clemencia Echeverri

Clemencia Echeverri : sin respuesta / unanswered.

Clemencia Echeverri
Verlag: Universidad Nacional de Colombia, Villegas Editores
Jahr: 2009
Edition: kartoniert
ISBN: 9789587192032
Zustand: Gebraucht
Englisch und Spanisch Acknowledgements by Clemencia Echeverri To my son Alejandro and to Isaac Unanswered is a book that examines the hesitant process of creation when it occurs during times of difficulty and horror. It is a process that starts from the everyday experiences regarding the traumatic dislocation of culture and the attempt to translate into audiovisual art the effort at remembering. This text has been possible thanks to the support of the Cultural Divulgation Office, directed by Maria Belen Saez de Ibarra, and the Institute Taller de Creation, directed by Gustavo Zalamea, Fatultad de Artes Universidad Nacional de Colombia. I am most grateful for the intellectual generosity of the art critics and researchers Maria Beien Saez de lbarra, Gustavo Chirolla, Maria Victoria Uribe, Marta Rodriguez, Jose Ignacio Roca, Piedad Bonnett, and Gustavo Gomez. Since 1996 my art work has been kindly supported by fellowships of The Arts Council, London The Daniel Langlois Foundation, Canada The Institute Distrital de Cultura, Bogota The Minis-terio de Cultura, Colombia the Division de Investigaciones de la Universidad Nacional, DIB, and the Facultad de Aries de la Universidad Nacional de Colombia, Bogota. I also deeply appreciate the dissemination of my work by the Museo de Arte Moderno de Bogota, el Museo Nacional de Colombia, el Museo de Arte de la Universidad Nacional, the Alonso Garces Gallery, Bogota, and the Daros-Latinamerica Collection in Switzerland. My unbounded thanks go to artist Barbara Santos, whose rigorous and creative design produced a unique book rooted in the structure of each work. I sincerely value the team that has participated in the development of this project: Boris Teran, Diego Lean, Daniel Prieto, Freddy Arias, Pierre Heron, Gustavo Fernandez, Nicolas Guarin, Susana Montoya, Jesas Maria Amaya, Andres Guzman, Marta Patricia Nino, Piedad Montoya, Mauricio Beltran, Oscar Moreno, Victor Garces and Benjamin Villegas for distribution of the book in collaboration with the Universidad Nacional de Colombia During the realization of the artwork I bring together in this book, I have been inspired, moved, and supported by the special company of artists, scholars, and friends, Miguel Angel Rojas, Antanas Mockus, Trixi Allina, Humberto Giangrandi, Rolf Abderhalden, Cecilia Maria Velez, Natalia Gutierrez, Maria Tabares, Reinaldo Annichiarico, Ana Maria Rueda, Marianne Ponsford, Daniel Winograd, Carmen Maria Jaramillo, Alvaro Marin, Jaime Caron, Eduardo Pelaez, Jorge Jaramillo, Patricia Gomez, Eduardo Serrano, Ana Patricia Palacios, Himelda Ramirez, Carlos Gaviria, Ana Maria Lozano, and Consuelo Gaitan. Finally, my deepest thanks to my family, who have supported me with unquestioning love and patience, particularly Luis Echeverri, Isaac Dyner, Pablo Echeverri, Tulio Rabinovich, Marco Echeverri, Rebeca Oyner, Camila Echeverri, and Alejandro Arizmendi.

Preis(€): 99,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Roman Signer esculturas e instalacions (Centro Gallego de Arte Contemporáneo) 21 xaneiro/20 marzo 2006 von Angelo CapassoBildtext: Roman Signer esculturas e instalacions (Centro Gallego de Arte Contemporáneo) 21 xaneiro/20 marzo 2006 von Angelo Capasso

Roman Signer esculturas e instalacions (Centro Gallego de Arte Contemporáneo) 21 xaneiro/20 marzo 2006

Angelo Capasso
Verlag: Centro Gallego de Arte Contemporáneo
Jahr: 2006
Edition: kartoniert
ISBN: 9788445344125
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Roman Signer. Esculturas e instalacións CGAC Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago de Compostela/ES http://www.cgac.org/ Roman Signer: Zeitschmied Rachel Withers Man hat Signers Werken mit dem Etikett Zeitskulptur versehen. Das Anliegen, das sie mit der traditionellen Skulptur teilen, ist die handwerkliche Gestaltung physischer Materialien in drei Dimensionen doch sie erweitern dieses Anliegen zu dem, was man als die vierte Dimension bezeichnen könnte oder auch nicht , die Dimension der Zeit. Zeitskulptur untersucht die Verwandlung der Materialien durch die Zeit, lenkt das Augenmerk des Betrachters auf die Erfahrung des Ereignisses, die dadurch geschaffenen Veränderungen und die daran beteiligten Kräfte. Mit ihrer abwechslungsreichen Kombination von dreidimensionalen Objekten, Live-Action, Standbildfotografie und filmischer Dokumentation umrahmen Signers Zeitskulpturen Episoden, die von der Eindämmung und Freisetzung von Energie handeln, stets mit Raffinesse, häufig mit fesselnder, epigrammatischer Rasanz und unwiderstehlichem Humor. In Mütze mit Rakete (1983) etwa verbindet eine Schnur ein Feuerwerk mit einer Strickmütze, die Signer sich übergezogen hat. Das Feuerwerk wird gezündet, schießt in die Luft, reißt dabei die Mütze mit und gibt so den Blick auf das Gesicht des Künstlers frei. In Hocker Kurhaus Weissbad (1992) sorgt eine kleine Explosion dafür, dass ein vierbeiniger Hocker aus einem Fenster katapultiert wird der Hocker segelt durch die Luft und landet krachend auf der Erde. In Kamor (1986) erzeugt eine Pulverexplosion auf dem Gipfel eines kleinen Berges im Schweizer Kanton Appenzell einen Flammenschein und eine Rauchwolke und lässt den Gipfel so einen Moment lang wie einen aktiven Vulkan erscheinen. In Aktenkoffer (1989/2001) geht ein mit Beton gefüllter Aktenkoffer auf eine kurze Reise in einer schnellen Maschine, einem Hubschrauber, um genau zu sein. In einer Höhe von etwa hundert Metern wird sie abgeworfen. Wie ein Meteorit plumpst sie auf ein grasbewachsenes Feld und hinterlässt dort einen tiefen Krater im Rasen. So einfach! Und tatsächlich ist der Schritt von der Skulptur zur Zeitskulptur in mancher Hinsicht erfreulich einfach: elementar, um mich eines Begriffs zu bedienen, den der Künstler im Hinblick auf sein Werk häufig gebraucht. Angesichts der verblüffenden Unmittelbarkeit und poetischen Anschaulichkeit von Signers Werken können kritische Kommentare mitunter überflüssig wirken, wie die stumpfsinnige, beckmesserische Erläuterung eines perfekt getimten, wunderbar treffsicheren Witzes. Den Kritiker lässt der Verdacht nicht los, eine erklärte Zeitskulptur könnte eine missverstandene Zeitskulptur sein, um eine Formulierung Simon Critchleys aufzugreifen. Ausgehend von einer anscheinend beschränkten Palette von Prozessen und Materialien gelingt Signer eine Poetik, deren Bandbreite vom Melancholischen zum Aufregenden, vom Liebenswürdigen zum Gewaltsamen, vom Ernsthaften zum unwiderstehlich Albernen reicht, und zu vielen Punkten nördlich, südlich, östlich und westlich dieser Gefühlskoordinaten. Rachel Withers 2007, Auszug aus: Withers, Rachel, 'Collectors Choice. Roman Signer (engl.). Volume 07', Cologne: Dumont Literatur und Kunst Verlag, 2007

Preis(€): 139,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Ballary Marvels von Lynne Warren, Ellen LanyonBildtext: Ballary Marvels von Lynne Warren, Ellen Lanyon

Ballary Marvels

Lynne Warren, Ellen Lanyon
Verlag: Index Press
Jahr: 2009
Edition: kartoniert
ISBN: 9788445344125
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Ballary Marvels was published in a limited edition of 1,000 copies. http://www.jerzcreative.com/section/sectionview/236 their recently published collaborative book, Ballary Marvels. The book features pen-and-ink drawings from Lanyons Index project, which records over 300 of her quirky collectables, and poems by Warren written in nonsense verse and in response to Lanyons collectables. The collaborative effort, inspired by the unique objects collected by the distinguished painter, draftsman, and printmaker Ellen Lanyon juxtaposes her drawings of these objects with Lynne Warren's poems written in the "nonsense" tradition. Lanyon's delightful pen-and-ink drawings are from her Herculean project "index" which records over 300 of her quirky collectibles that range from ashtray bulldogs to zippered frogs. Warren's poems were written in response to her viewings of the objects and evoke such beloved writers as Lewis Carroll, Edward Lear, Ogden Nash, and Roald Dahl.

Preis(€): 29,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Ellen Moffat: BLOW von Ellen MoffatBildtext: Ellen Moffat: BLOW von Ellen Moffat

Ellen Moffat: BLOW

Ellen Moffat
Verlag: Mendel Art Gallery
Jahr: 2004
Edition: kartoniert
ISBN: 9781896359410
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Buch mit CD FOREWORD The Mendel Art Gallery plays a mediating role in the presentation of contemporary art that challenges traditional demarcations between artistic disciplines, and that privileges the personal vision and experience of the artist. A particular emphasis is placed on work that encourages reflection on how art and technology shape the way in which we interact with the everyday world. Blow is a multimedia installation created by Saskatoon-based artist Ellen Moffat. Presented in a darkened space, it offers a sensory experience to gallery visitors through relational play between its audio and visual components: a pre-recorded sound/text, a projected image, diffused light, and a specific spatial arrangement of audio cables and speakers. The cables do not simply serve a functional purpose, but extend horizontally across the floor in a visual pattern suggesting the nervous or arterial system of the body or a root system. A cryptic diagram projected on one of the walls reinforces this analogy. Electronic units of sound, of voice and noise, circulate through the cables like blood vessels to punctuate the space inter-mittantly from strategically placed speakers attached to the cables. If the critical discussion to which art gives rise constitutes its special function or social value, then Blow offers a possible model for exploring the conditions all art has to face the complexity and slippery terrain of the signifying process. Detaching language from its semantic context and linear unity, Moffat's poetic deconstructions of the spoken word, along with her intermixing of media, proposes an acentred, nonhierarchal system of communication. Her work, which can be experienced from any starting point to any ending point, simultaneously speaks of both displacement and recovery of somatic experience in the construction of meaning. On behalf of the Mendel Art Gallery, I wish to thank Ellen Moffat for her commitment to this thoughtful and vital project. Gratitude is also extended to curator Alexandra Stratulat, Head of Public and Professional Programs, for its realization, and for her insightful perspective on the artist's concern for the properties and problems of language. I would also like to thank guest writer Betsy Warland for contributing an essay that elucidates her personal experience of Blow, enhancing our appreciation and understanding of the work. Finally, I wish to gratefully acknowledge The Canada Council for the Arts and the Saskatchewan Arts Board for their valued support. Terry Graff, Director Mendel Art Gallery

Preis(€): 24,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Georg Kargl Fine Arts since 1998 - Box since 2005 von Georg KarglBildtext: Georg Kargl Fine Arts since 1998 - Box since 2005 von Georg Kargl

Georg Kargl Fine Arts since 1998 - Box since 2005

Georg Kargl
Verlag: Walther König
Jahr: 2006
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9783865600639
Zustand: Gebraucht
Deutsch / Englisch Georg Kargl founded the respected Galerie Metropol in Vienna in 1978, and in 1998 he opened Kargl Fine Arts, now called BOX. This history of Kargl's visionary take on contemporary art over the years includes John Baldessari, Dan Flavin, Christopher Williams, Collier Schorr, Raymond Pettibon and John Waters to name just a few. 6*I still like the 20th century Joachim Kreibohm in conversation with Georg Kargl 21*Frisch Gesellen, seid zur Handl Richard Artschwager's Facade Design for Georg Kargl BOX 34Richard Artschwager *Gegenwartig aber ungenau, 5.11.05-14.1.0642Franz Graf *LOVEMYDREAMS, 11.11.05-14.1.06240 Elke Krystufek *Like nothing you've ever seen, 5.2.99-13.3.99 38Gabi Trinkaus *girl's gotta have it, 9.9.05-5.11.0548Martin Dammann *Vanishing Point, 9.9.05-5.11.05246 Rudolf Stingel, 13.12.98-10.2.99 250 Elizabeth Peyton, 14.11.98-9.12.98 40Koenraad Dedobbeleer *Bad Timing,52*Good Timing, 30.6.05-20.8.05256 Raymond Pettibon *Zeichnungen der 30.6.05-20.8.0558Clegg & Guttmann *Social Sculptures, Community Portraits and Spontaneous Operas 1990-2005, 23.4.05-22.6.0580er Jahre, 15.10.98-14.11.98 262 Chuck Close *Prints 1978-1997, 11.9.98-10.10.98 266 *Review, 14.6.98-31.8.98 66Ina Weber *Desperanto, 4.3.05-16.4.05 70 76*Waters and Watercolours, 20.1.05-26.2.05 Angus Fairhurst *Dysuniversal, 11.11.04-9.1.05275 In Conversation Monika Faber, Gerard Goodrow, Martin Guttmann, Georg Kargl, Thomas Locher, Hans Ulrich Obrist 82From Above.", 9.9.04-30.10.04and Roland Schony. 88Muntean/Rosenblum *How Soon Is Now, 26.5.04-15.8.04305 Appendix 92Elke Krystufek *Needs, 26.3.04-16.5.04 98Herbert Hinteregger *Get the picture, 16.1.04-26.2.04 102 Markus Schinwald, 7.11.03-3.1.04 108 Lisa Ruyter, 12.9.03-25.10.03 112 Chris Johanson *This is where you are, 5.6.03-23.8.03 118 Franz Ackermann, Harald Klingelholler, Meuser, Andreas Slominski, 4.5.03-31.5.03 124 *Re-Produktion 2, curated by Thomas Locher, 30.1.03-29.3.03 130 Gerwald Rockenschaub *no red tape, 21.11.02-18.1.03 134 Ines Lombardi *an approximation, 13.9.02-2.11.02 140 Thomas Locher, 5.7.02-24.8.02 146 Rudolf Stingel, 16.5.02-22.6.02 150 Ketty La Rocca, 15.3.02-11.5.02 154 *Waiting for the Ice Age, curated by Michael Hall, 19.1.02-9.3.02 160 Vera Frenkel *Body Missing, 16.11.01-15.1.02 164 Muntean/Rosenblum *Lost in the savage wilderness of civil life, 12.9.01-10.11.01 170 Mark Dion, 28.6.01-20.8.01 176 Lisa Ruyter, 9.5.01-20.6.01 178 Cerith Wyn Evans, 23.3.01-30.4.01 182 Herbert Hinteregger, 17.1.01-10.3.01 186 Julia Scher Wonderland, 1.11.00-15.12.00 190 Elke Krystufek, 8.9.00-25.10.00 194 John Waters, 11.6.00-31.7.00 200 Paul de Reus, 30.3.00-27.5.00 206 Matt Mullican, 4.2.00-31.3.00 210 *Prepared, 10.12,99-15.1.00 212 Thomas Locher, 21.10.99-4.12.99 216 Gerwald Rockenschaub, 4.9.99-16.10.99 220 *Weg aus dem Bicurated by Martin Prinzhorn, 9.7.99-21.8.99 228 Herbert Hinteregger, 30.5.99-7.7.99 232 Collier Schorr, 30.4.99-25.5.99 234 Muntean/Rosenblum *Needless To Say, 18.3.99-24.4.99

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Marissa Lee Benedict: Multiplices - threewalls von Marissa Lee Benedict, Pat ElifritzBildtext: Marissa Lee Benedict: Multiplices - threewalls von Marissa Lee Benedict, Pat Elifritz

Marissa Lee Benedict: Multiplices - threewalls

Marissa Lee Benedict, Pat Elifritz
Verlag: Threewalls
Jahr: 2013
Edition: Pappe
ISBN: 9783865600639
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Special thanks to: threewalls Pat Elifritz David Allan Rueter Andrew Barco Nina Barnett Erin Washington Claire Pentecost A. Laurie Palmer Patricia and John Peter Lee Harry Holmes Benedict Ill Allyson Benedict Alex/andra Benedict Juan Luis Olvera MULTIPLEX adj. 1. consisting of many elements in a complex relationship 2. manifold multiple. 3. of, pertaining to, or using equipment permitting the simultaneous transmission of two or more trains of signals or messages over a single channel. n. 1. a system or signal involving simultaneous transmission of several messages along a single channel of communication. 2. (in map making) a stereoscopic device that makes it possible to view pairs of aerial photographs in three dimensions. 3. a building containing a number of motion-picture theaters or, sometimes, a cluster of adjoining theaters on the same site. v.i. 1. to send several messages or signals simultaneously, as by multiplex telegraphy. [from Latin: having many folds, from MULTI- + plicāre to fold] pl. multiplices ________________________________________________________________________ How much of philosophical, scientific, and political thought is caught up with the idea of continuity? What if it were otherwise? [if there was] a way of thinking with and through dis/continuity a dis/orienting experience of the dis/jointedness of time and space, entanglements of here and there, now and then, that is, a ghostly sense of dis/continuity, a quantum dis/continuity differentiations that cut together/apart not separate consecutive activities, but a single event that is not one. Quantum Entanglements and Hauntological Realtions of Inheritance: Dis/continuities, SpaceTime Enfoldings, and Justice-to-Come, Karen Barad (Derrida Today 3.2 (2010):240-268 Edinburgh University Press): ________________________________________________________________________ As someone deeply curious about the way our world worksfrom the simple clarity of infinitesimally small micro reactions to the infinite complexity of macro interactionsMarissa Lee Benedicts practice is deeply rooted in research and experimentation. Growing out of a four year investigation into algaeand its potential to transform our food, pharmaceutical, science, and fuel industriesMULTIPLICES is an exploration by Benedict into processes of thinking, making, researching, assembling, transforming: processes of making dis/connections. For MULTIPLICES, Benedict has collected algal samples from 5 sets of sites in the Chicago metropolitan area, taking these sites as a series of coordinates from which to draw spiraling connections between personal, social, material and theoretical histories. Installed in threewalls main space, MULTIPLICES pairs written text with sculptural objects assemblages which put forward the experience of the exhibition as a multiplex, as a way in which messages and transmissions can be packaged together and sent simultaneously along a single telephone line. Building upon Deleuze and Guattaris proposition of the book as a space where there are lines of articulation or segmentarity, strata and territories but also lines of flight, movements of deterritorialization and destratification, Benedict encircles the gallery space with a single shelf a ledge prepared to hold a multitude of textbooks which serve as a road maps for the sculptural assemblages occupying the gallery walls and floors. Traveling to Wolf Lake, Belmont Harbor, the offices of SAIC/SAIC (the Art Institute and the sience/technology company), Jean Baptiste Point Du Sable Homesite/Dusable Park and threewalls itself, Benedict dis/connects these 5 sets of coordinates through a process similar to that of felting of generating a nonwoven fabric through the multiple, random interlocking of spiral strands (fibers) under heat, friction and pressure. Utilizing this process of felting as a metaphor for describing the synthesis of a four year body of research, Benedict takes up the exhibition as a moment to embarks on a discussion of MULTIPLICES: of simultaneities and separations iteration and reiteration sampling and searching and researching cutting apart and together certainty and curiosity and uncertainty chance and intention and proposition moments of hope and failure loss and transformation everything and nothing. A native of Southern California, Marissa Lee Benedict is a sculptor, researcher, writer, explorer, teacher, student and avid amateur of many fields and disciplines (coming from the French lover of). Motivated by a sense of critical wonder, Benedicts practice is an ongoing investigation the complex and ever evolving relationship between humans and the material world. Whether communicating via sculpture, installation, performance, video or the written word or a hybridization thereof she seek to articulate Jane Bennetts philosophy of vibrant matter, fore-fronting the force of materiality to create both a physical and intellectual understanding of networked interconnectivity. Benedict is interested in participating in processes which reinvest material with agency processes which allow equal space for planned human action and uncontrollable biological, chemical and physical reaction. Currently based in Chicago, IL, Marissa Lee Benedict received a BFA from the Rhode Island School of Design (RISD) in 2007 and an MFA in Sculpture from the School of the Art Institute of Chicago (SAIC), where she teaches part-time in the Sculpture Department. On MULTIPLICES - Pat Elifritz

Preis(€): 39,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Diango Hernández - The New Man and the New Woman von Diango Hernández, Andrew Renton, Astrid WegeBildtext: Diango Hernández - The New Man and the New Woman von Diango Hernández, Andrew Renton, Astrid Wege

Diango Hernández - The New Man and the New Woman

Diango Hernández, Andrew Renton, Astrid Wege
Verlag: Marlborough Contemporary
Jahr: 2013
Edition: kartoniert
ISBN: 9781909693043
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Limitiert auf 500 The perspective of the viewer is the only element that defines the present of an artwork. In this sense the graphite drawings give an important clue to the viewer because their appearance changes in relation to his standing point: sometimes the drawing is visible and sometimes what you can see is just a graphite surface that has apparently swallowed the lines DH Dialogue I havent found a better way to go back in time Diango Hernández, Astrid Wege and Andrew Renton in conversation Astrid Wege The New Man (or Woman) is a recurrent topos of the 20th century, both in the arts (for example in Expressionism) and in politics. It is often charged with religious connotations and ideologically exploited. In your exhibition you bring together heterogeneous elements referring to some aspects of the development of such a new man: your personal recollection of a morning ritual in the Cuban socialist education system, as well as allusions to fascist architecture and to German porcelain produced with forced labour provided by the Dachau concentration camp. These everyday objects were meant to contribute to the education of the National Socialist man. One could think of the concept of the new man as a projection and apotheosis, in a way a placeholder, however, you link it to the very institutions where it becomes concrete: education, architecture and design. Diango, can you tell us a bit more about your thoughts on this and also how you came across the specific references in the exhibition? Diango Hernández Memory is all weve got, so to remember is an essential task. Facts get recorded in us via individual experiences of all kinds, but it doesnt mean that anyone else but us will remember these facts. I have assumed, for my practice and myself, that art is nothing more than transforming and exposing individual memories. Art as the reassembling of personal experiences that can be delivered to people in a new form of reality, and which is nothing other than fiction. The new man (el hombre nuevo) is, first of all, a very familiar phrase to me, something that was written on my memories without using a pencil but as a never-ending repetition, or, better to say, as a tedious litany. I cant precisely recall when I heard of it for the first time, I guess I was too young I guess I was too far from here, very far from this precise moment in time. All the references I have collected and relocated for this exhibition were the result not of premeditation but of accident (assuming that accidental discoveries happen by chance and not by the guidance of our obsessions). The starting point, the first accidental discovery, was a 1930s catalogue of Allach porcelain. The strange circumstances that surrounded this discovery proved a vague thought I had years ago I will only find things that make me complete. In order to define the relevance of this catalogue I have had it with me for more than three years, I have flipped through it hundreds of times and I have taken it with me to Havana, the city where everything started for me. It was only in Havana that I found one important answer that awoke me to the need of making something else out of it. There is no need to unfold or to explain this further, because it is very simple: Why can an object only reveal its essential purpose when it is relocated? Only with the help of the Allach catalogue in Havana, hundreds of miles away from where I found it, could I see my entire education as a mass-produced object. I took the catalogue with me back to Germany and I started thinking about how to translate these porcelain figures into drawings. Until now, I havent found a better way to go back in time, it is only by transforming an image into a drawing that I can access the past. Andrew Renton What is it about that specific medium of drawing that is so productive for you in terms of accessing the past? The series of works may well be drawings, technically, but formally they reveal strong contrasts between an image that is barely there black on black outlines and the materiality of the board which supports the image. For me this materiality is important, emphatically present. Its not just about images, but the space of the gallery has been transformed into a progression of physical encounters for the viewer. You work with such a broad vocabulary of materials, could you talk about some of them at work here? DH If we understand a photograph as a mirror of reality we can assume that the photographed object exists or has existed. The drawing that forms the basis of any specific object the plan or blueprint? is rarely visible, the drawing is, in most cases, irrelevant. The drawing was just the beginning, the medium used to produce the object and it usually remains hidden in the past. If we present the drawing of an object instead of a photograph of it, we cant really prove that the object existed. Where are the original drawings of the Allach porcelain? I believe that by making these drawings I can access a source, and maybe history can be reversed. Graphite is the material I have struggled with since I was a kid. To keep a page of my notebooks clean was a big issue for me. On the first day of school, I got a pencil, a couple of notebooks and a surgical blade. There was no pencil sharpener and so we used this extremely sharp blade we had to ask teachers permission to go to the front of the classroom, sharpening our pencils into a trash basket in the corner. But many of us would sharpen the pencils at our school desk, the graphite powder mixing with our sweaty tropical hands the white pages of our notebooks became very dirty as well as our white shirts. Graphite is the material that I have used for making the series of drawings for The New Man and The New Woman exhibition. I have used a very particular technique in which a very dense layer of graphite covers the entire surface. The lines that I have drawn are only visible because I have used a pencil made out of metal that polishes the graphite. In this way the lines reflect the light and can be seen. Materials and techniques can be only relevant if they help complete a particular story. Here I quote Sebald: It was Cornelis de Jong who drew my attention to the fact that many important museums, such as the Mauritshuis in The Hague or the Tate Gallery in London, were originally endowed by the sugar dynasties or were in some other way connected with the sugar trade. The capital amassed in the eighteenth and nineteenth centuries through various forms of slave economy is still in circulation, said de Jong, still bearing interest, increasing many times over and continually burgeoning anew. One of the most tried and tested ways of legitimizing this kind of money has always been patronage of the arts, the purchase and exhibiting of paintings and sculptures, a practice which today, said de Jong, was leading to a relentless escalation of prices paid at major auctions. Within a few years, the hundred million mark for half a square yard of painted canvas will have been passed. At times it seems to me, said de Jong, as if all works of art were coated with a sugar glaze or indeed made completely of sugar, like the model of the battle of Esztergom created by a confectioner to the Viennese court, which Empress Maria Theresia, so it is said, devoured in one of her recurrent bouts of melancholy. W. G. Sebald, The Rings of Saturn. The graphite drawings shown in The New Man and The New Woman cant be linked to a form of tradition in art but to a particular story of mine. This is a very important notion in my practice I cant follow or directly support art history since I believe art history is only serving the interest of value. AW I would like you to dwell a little longer on the question of materiality. The choice of material can also imply a moment of critique, as is indicated in your reference to the Italian architect Castiglioni who made a maquette of a fascist building out of cheese. You transferred this DH Materials definitely play an important role in this exhibition their suggestive connotations can lead us to very precise meanings and can awaken particular stories. In Castiglionis architectural model made out of cheese, the material becomes very poignant it plays with our senses, particularly smell. On the other hand, it unfolds a mocking moment, which is a very important critical tool. Humour is like a whip with jingle bells attached to its popper. José Martí. The Castiglioni model could have many associations, one of them can be found, for example, in the 1940 film The Eternal Jew, in which Jewish people are compared to rats. But in his model Castiglioni subverts who is attracted to cheese by giving the model this title: Model for a Fascist Cultural Centre. I dont have a particular interest in the architecture of the schools I instead focus on its connotations and my subjective interpretation of Castiglionis model. The schools were also cultural/formative centres where architecture couldnt be seen as a form of construction but rather as a designed system where mechanisms such as isolation, indoctrination, collectivism, exploitation and control were more relevant than the reinforced concrete that was used to build the schools. It is easier for me to see and to understand this architecture typology reading Foucaults interpretation and analysis of the Panopticon. For Foucault, the Panopticon is an architectural design or plan that signals a convergence of a historically- situated political and social ideology, a socio-material epistemology, and a pragmatic of social control and resistance. In its most concrete form, the Panopticon is a socio-material template for institutional orders of all kinds ranging from prisons, to schools, to factories, to hospitals. In its abstract form, the Panopticon is a diagram of a mechanism of power reduced to its ideal form. I cant lead nor control the viewers interpretations, therefore I have never wanted the viewer to have a handbook in which all my references are explained and exposed. Every artwork has multiple important moments in its past and many others in its future which means that an artwork has a story behind it and another beyond it. The perspective of the viewer is the only element that defines the present of an artwork. In this sense the graphite drawings give an important clue to the viewer because their appearance changes in relation to his standing point: sometimes the drawing is visible and sometimes what you can see is just a graphite surface that has apparently swallowed the lines. AR Perspective, yes... Stepping back from the individual drawings, there is a cumulative effect that the viewer experiences while moving through the series. It is another type of perspective. Your processes of making and your exhibitions often seem structured with this experience in mind single works that combine in series. Not bound up in a recognisable style, theres something of a process of working through an idea. So it is hard to pinpoint the look of your work. As much as weve focused on the material and formal concerns of the work, is there another starting point? Ethical, conceptual, autobiographical? And, if so, how do these translate into the stuff of art? Do you impose limits or criteria on yourself when you are working? DH Changes are dialectic forces behind curiosity. Hurricanes have always fascinated me when I was a kid together with a couple of friends we used to look forward to the hurricane season. I have seen quite a lot of hurricanes and I have been right there inside the eye of many. There is hardly any rain inside the hurricane eye. In fact it is kind of peaceful and sometimes even sunny. Their eyes are powerful and generate huge amounts of energy around them. The day after a hurricane is what we enjoyed the most. The landscape, usually revealed to us as a photograph, was violently changed every time, the tall and elegant palm trees looked like huge naked columns. Big, heavy objects were moved from point A to a totally random place. Hurricanes gave us change probably the change that wasnt delivered by a society that was committed to a static social process paradoxically called revolution. Making art, and most importantly thinking, must be for me moments of transformation in which dialectics are permanently in command. Special stories challenge me to redefine my language and, in most cases, push me to enter unexplored aesthetic territories where specific tools must be used. I have a particular attraction to artists moments of change. In many cases artists trajectories are defined by particular contents or formal themes and sometimes these trajectories are broken by introducing a new body of work. In these moments, artists are totally vulnerable and at risk. They have liberated themselves from coherency and linearity they have jumped into what could be understood as a mistake. Mistakes are, after all, the foundations of truth, and if a man does not know what a thing is, it is at least an increase in knowledge if he knows what it is not. C.G. Jung Once I have started to think and shape a body of work, there are no limits imposed. I am only following a series of links that constantly appear while the story develops. To synchronise these links is often the most challenging process because rules have been abandoned from the beginning. I am aware of the dif ficulties that such processes carry but I cant help it.Disconnected thinking is a concept of increasing appeal if an artist cant disconnect himself from the actual circumstances of artistic perception then we must stop using the word Art and maybe just call it Market. September 2013

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: All That is Solid Melts into Air - Notes on Tourism von Delphine Bedel, Francesco Bernardelli, Rachel Esner, Bruno Latour, Marco Pasi, Olivier Rolin, Thibaut de RuyterBildtext: All That is Solid Melts into Air - Notes on Tourism von Delphine Bedel, Francesco Bernardelli, Rachel Esner, Bruno Latour, Marco Pasi, Olivier Rolin, Thibaut de Ruyter

All That is Solid Melts into Air - Notes on Tourism

Delphine Bedel, Francesco Bernardelli, Rachel Esner, Bruno Latour, Marco Pasi, Olivier Rolin, Thibaut de Ruyter
Verlag: Episode Publishers
Jahr: 2007
Edition: kartoniert
ISBN: 9789059730724
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Autoren: Delphine Bedel Francesco Bernardelli Rachel Esner Bruno Latour Marco Pasi Olivier Rolin Thibaut de Ruyter All that is solid melts into air Notes on Tourism All that is solid melts into air - Notes on Tourism is a reflection on the work of artist and writer Delphine Bedel. From amusement parks and monuments, to camping and beach resorts, her photographs and writings document sites of tourism in diverse contexts. She brings into-question the visual representation of leisure, architecture, and cultural artefacts. This book explores three complex and controversial tourist destinations and cultural heritages whose identity, use, and meaning have shifted radically over time: a giant Lenin statue buried in a forest of Berlin, the monumental Nazi holiday resort in Prora, and the nearby landscape of the Chalk Cliffs on Rügen as painted by Caspar David Friedrich, all located in Germany. As one of today's largest world industries, tourism and leisure influence our way of life and reflect upon shifting cultural, economic, social, and historical realities. The process of constructing meaning and interpretation through images takes centre stage in the experience of tourism. What is the relationship between architecture and identity? Who owns the past? What is the Romantic imagination of nature in relation to tourism today? Using her photographic research as a starting point, Delphine Bedel invited writers from diverse disciplines to contribute to the book, resulting in original and unexpected historical and critical perspectives on the relations between visual culture, tourism, and memory politics.

Preis(€): 18,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: World Question Center (Reloaded) von Hlavajova, Marina Winder, JillBildtext: World Question Center (Reloaded) von Hlavajova, Marina Winder, Jill

World Question Center (Reloaded)

Hlavajova, Marina Winder, Jill
Verlag: Basis voor actuele Kunst
Jahr: 2005
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9783865882202
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu The book began in 2003, with a four-hour performance when artists, theorists, scientists and brilliant minds from many disciplines were reached on the telephone and asked several questions, such as, "What could be the task of art today?" "Can we wake up?" "Considering the situation in the world today, what can we do together to construct a horizon of hope?" and "What does it mean to be a blond woman?" Since then, the conversations have been a source of inspiration, encouragement and stimulus for the participants now, by being included in this book, they are sure to inspire, encourage and stimulate the readers. BAK basis voor actuele kunst, Utrecht with contributions by Marina Abramivic, Daniel Buren, Manuel DeLanda, Hans Ulrich Obrist, Jacques Ranciere, Martha Rosler, Gayatri Spivak, Lawrence Weiner, Carey Young, and many more.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Susanne Kriemann von Susanne KriemannBildtext: Susanne Kriemann von Susanne Kriemann

Susanne Kriemann

Susanne Kriemann
Verlag: Sternberg Press
Jahr: 2014
Edition: kartoniert
ISBN: 9783943365696
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Deutsch und Englisch Die vorliegende Publikation entstand im Rahmen der Einzelausstellungen Cold Time im Kunstverein Braunschweig und Modelling (Construction School) bei Arnolfini in Bristol. Sind beide Ausstellungen auch gänzlich unabhängig voneinander entstanden, so ermöglichte die Katalogkooperation über eine reine Ausstellungsdokumentation hinauszugehen und einen weitergehenden Einblick in das Werk Susanne Kriemanns zu geben. In gewisser Weise schließt die Publikation an die vorhergehende Veröffentlichung der Künstlerin an, die unter dem Titel Reading Susanne Kriemann (Sternberg Press, 2011) ausschließlich Texte beinhaltete, während diese Publikation vor allem die Bilder sprechen lässt. In ihren fotografischen Projekten verfolgt Susanne Kriemann (geb. 1972 in Erlangen, lebt in Berlin und Rotterdam) einen rechercheorientierten Ansatz: Ein zentraler Aspekt in ihrem Schaffen stellt die Auseinandersetzung mit archivierten, insbesondere in Vergessenheit geratenen Dokumenten dar. Das gefundene Fotomaterial fungiert dann häufig als Ausgangspunkt für eigene Aufnahmen. Durch formale oder inhaltliche Analogien ergeben sich vielschichtige Assoziationsgeflechte, die sowohl die Entstehungsgeschichte der historischen Bilder, deren Bewahrung als auch deren Bezug zur Gegenwart thematisieren und stets auch das eigene Medium, die Fotografie, untersuchen. Der Ausstellungstitel der Braunschweiger Ausstellung (16. Juni 26. August 2012) lässt so nicht nur an die Zeit des Kalten Krieges, sondern gleichermaßen an den gefrorenen Augenblick" in der Fotografie denken. Im Zentrum der Ausstellung Cold Time stehen zwei Werkkomplexe: A silent crazy jungle under glass (2011/2012) im Erdgeschoss der Villa Salve Hospes sowie im Obergeschoss Ashes and broken brickwork of a logical theory (2010), die jeweils aus verschiedenen Bildgruppen bestehen. Die Braunschweiger Ausstellung wurde unterstützt durch das Land Niedersachsen, die Braunschweigische Landessparkasse und die Niedersächsische Sparkassenstiftung. Für diese Förderung gilt den drei Partnern unser herzlichster Dank. Die Ausstellung in Bristol (4. Mai 7. Juli 2013) geht von Recherchen zur Construction School aus, die 1964-1979 als Teil des West of England College of Art and Design in Bristol existierte. Die Schule war ein Versuch, eine experimentelle Designausbildung, angelehnt an das Bauhaus und die Ulmer Hochschule für Gestaltung, in einer regionalen englischen Stadt zu etablieren. Gemeinsam mit dem Designer James Langdon, der seit längerem die Geschichte dieser Schule erforscht, interessiert sich Kriemann für das Potential der Dokumente, die von der Schule geblieben sind. Sie dienen einerseits als Bruchstücke eines Gestaltungsdiskurses, andererseits aber auch für eine grundlegendere Reflektion unseres Verhältnisses zur Vergangenheit und über die Macht der Archive. Für die Unterstützung der Ausstellung in Bristol danken wir unseren langfristigen Partnern, dem Arts Council England und dem City Council Bristol. Texts by Steve Rushton, Yvonne Scheja, Axel Wieder with a foreword by Tom Trevor and Hilke Wagner In her photographic projects, Susanne Kriemann takes a research-oriented approach: dealing with archival and forgotten documents in particular is a central aspect to her work. The found photo material then frequently serves as a starting point for her own images. Formal or thematic analogies generate multifaceted layers of association, which address the circumstances in which the historical images were produced, their preservation, as well as their link to the present day and always also examine her own medium of photography. This publication was created as part of the solo exhibitions Cold Time at the Kunstverein Braunschweig and Modelling (Construction School) at Arnolfini in Bristol. Even if the exhibitions were organized entirely independently of one another, the joint effort in producing this catalogue made it possible to go beyond simple exhibition documentation and provide a more in-depth view into the work of Kriemann. In a certain sense, this catalogue is connected to the artist s earlier publication entitled Reading Susanne Kriemann (Sternberg Press, 2011), consisting exclusively of texts. Here, however, the main point of the publication is to let the images speak for themselves. Design by Sandra Kastl Published by Sternberg Press, Berlin Kunstverein Braunschweig, Germany and Arnolfini, Bristol

Preis(€): 17,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Mark Lewis von Yilmaz DziewiorBildtext: Mark Lewis von Yilmaz Dziewior

Mark Lewis

Yilmaz Dziewior
Verlag: Hatje Cantz Verlag
Jahr: 2006
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9783775716246
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Mark Lewis' films are remarkable, not only for their rich and highly seductive use of light and colour, but also for the way in which they pay homage to both classical Hollywood cinema and the avant-garde while remaining outside of both traditions. Mark Lewis is the first book to explore this acclaimed Canadian's art, and it features lush images from several of his works, including his most recent piece, Rear Projection. This film, in particular, documents a significant shift in Lewis' practice. Actress Molly Parker, known for her roles in Six Feet Under and Deadwood, is superimposed against the bleak, rural landscape of Ontario using the classic Hollywood technique of rear projection. Lewis takes what was, for old Hollywood, a tool meant to convey seamless realism, and foregrounds its essential trickery. Another piece incorporates the dreary backdrops of concrete council flats in the same way. In both settings the film takes on a painterly quality, referencing and restaging traditional portraiture to startling effect. Rush that place Lewis' work next to that of his contemporaries, Mark Lewis reaches insightful conclusions about the evolving relationship between film, technology, painting, and photography.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: PSYCHOPOMP COUNSEL - De Ateliers - Offspring 2011 von Tirdad ZolghadrBildtext: PSYCHOPOMP COUNSEL - De Ateliers - Offspring 2011 von Tirdad Zolghadr

PSYCHOPOMP COUNSEL - De Ateliers - Offspring 2011

Tirdad Zolghadr
Verlag: Stichting Ateliers 63
Jahr: 2011
Edition: kartoniert
ISBN: 9789080731882
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu This book is published in the Offspring series to coincide with the exhibition PSYCHOPOMP COUNSEL at De Ateliers, Amsterdam, May 11 May 22, 2011. mit 10 Ausklapp - Drucken Coen Vunderink Patrizio Di Massimo Heiko Rapple Alex Dordoy Cristobal Leon Stefan Ruitenbeek Jasmijn Visser Sarah De Vos Stephen Rhodes Marion Verboom When Chris Evans first mentionel Psychopomp Counsel, I assumed I was referring to studio visits. Afte as the name itself suggests, De Ate amounts to one big institutional r to the teleology of the studio. This hard to underestimate. Condition of production are never much fur and in the case of, say, the factory-commodity, it's blissfully easy to any traces thereof, as greasy or gr as they may be. But studio produc is a different case, for the psychop scenarios and paraphernalia that it will always indelibly and incont predetermine any exhibitionary Very much in the same way uncle' graduate programs, corporate gra Scandinavian residencies or then-road trips reproduce particular fl with strange precision.

Preis(€): 8,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Dictionary of Art and Artists von Peter Murray, Linda MurrayBildtext: Dictionary of Art and Artists von Peter Murray, Linda Murray

Dictionary of Art and Artists

Peter Murray, Linda Murray
Verlag: Penguin
Jahr: 1991
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780140512106
Zustand: Gebraucht
'A vast amount of information intelligently presented, carefully detailed, abreast of current thought and scholarship and easy to read' The Times Literary Supplement This sixth edition has been thoroughly revised and updated and includes short biographies of over 1,200 painters, sculptors and engravers. These contain dates and information about the artists' careers, a note of galleries exhibiting their work and an estimate of their style. The dictionary also defines artistic movements, terms applied to periods and ideas and technical expressions and processes. 'A thorough, well-documented ... and at the same time imaginative opus' Dr J. P. Hodin in the College Art Journal The cover shows details from The Painter in His Studio by Jan Vermeer in the Kunsthistorisches Museum. Vienna (photo. Bridgeman Art Library). Portrait of Sodring by Christen Kobke in the Statens Museum for Kunst, Copenhagen and St Luke Painting the Virgin by Roger van der Weyden in the Museum of Fine Arts, Boston

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: LocusFocus - Sonsbeek 9 - educatieve gids von Angeline Bremer-Cox, Joke AlkemaBildtext: LocusFocus - Sonsbeek 9 - educatieve gids von Angeline Bremer-Cox, Joke Alkema

LocusFocus - Sonsbeek 9 - educatieve gids

Angeline Bremer-Cox, Joke Alkema
Verlag: Hogeschool voor de kunsten Arnhei Sonsbeek 93, en de Gemeenschap Beeldende Kunstenaars Gelderlanij Arnhem
Jahr: 2001
Edition: Softcover
ISBN: 9789080643819
Zustand: Gebraucht
Voorwoord Deze beknopte educatieve gids kan voor docent en leerling, maar ook voor alle andere geïnteresseerden, een handleiding zijn voor de tentoonstelling Sonsbeek 9: LocusFocus. In deze gids beschrijven we kort de geschiedenis van de Sonsbeektentoonstellingen, geven een toelichting op het thema LocusFocus en beschrijven het werk van een aantal kunstenaars. Niet alle kunstenaars komen aan bod. Jan Hoet, de artistiek directeur van Sonsbeek 9 en directeur van het SMAK te Gent, heeft er namelijk ruim zeventig geselecteerd. Wij hebben ervoor geko- zen om zeventien kunstwerken te beschrijven. In de educatieve gids zijn ook een aantal prachtige foto's, gedichten en verhalen opgenomen. Deze zijn gemaakt door leerlingen van het Olympus College te Arnhem. De leerlingen hebben met hun foto's en gedichten gefocust op plaatsen, personen en dingen die voor hen bijzonder zijn: LocusFocus. Voor uitgebreide informatie, ook over de andere kunstenaars, verwij- zen wij u naar de catalogus. Naast de catalogus en de educatieve uitgave zijn voor het voortgezet onderwijs een CKV-wijzer en voor het basis- onderwijs een Kijkwijzer geschreven. Sonsbeek 9: LocusFocus vindt van 3 juni tot en met 23 september 2001 plaats op drie locaties in de stad Arnhem: het Sonsbeekpark, de Eusebiuskerk en het winkelcentrum Kronenburg. Arnhem, mei 2001 Angeline Bremer-Cox Joke Alkema Inhoud03 Voorwoord Inleiding04 Sonsbeekpark/Kronenburg Mark Manders18 Kronenburg Justine Kurland26 Simone Decker28 Sergio Vega30 Elske Neus32 D'Ette Nogle34 Sonsbeekpark/Eusebiuskerk 41 Peter Otto20 Overige locaties Atelier van Lieshout36 Jeroen Allart38 Hans Eijkelboom Peter Spaans40 Gert Robijns42 usebiuskerk Maria Roosen Bruna Esposito Scholierenproject44 Colofon46 Zonder de steun van de volgende organisaties en personen, hadden wij deze gids en de educatieve projecten die wij organi-seerden in het kader van Sonsbeek 9: LocusFocus, niet kunnen realiseren. Educatieve Projecten Jeroen Allart Hans Eijkelboom Mark Manders Peter Otto Suzanne Tunn Roger Willems Wij zijn allen hiervoor zeer erkentelijk: Het Burger- en Nieuwe Weeshuis De Dullertsstichting Sint Nicolai Broederschap De winkeliers van winkelcentrum Kronenburg De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in Arnhem: Arnhemse Schoolvereniging Burgermeester de Monchyschool De ParcivalschoolJoke Alkema De Arnhemse Montessorischool De HuifkarOntwerp: De Aletta JacobsschoolThonik Heijenoordschool Mozaïek CollegeDruk en uitgave: Olympus CollegeVeenman drukkers Stedelijk Gymnasium SG Guido de Bres Lorentz College et Domein, de Mariënburg Het Domein, de Muziekschool Jennifer Arah Iwan Boverhof Kevin ten Braak Jaap Bremer Susan Corthals Lowieke van der Heide Merel van Heusden Jeroen Voskuilen Redactie: Het MozaïekAngeline Bremer-Cox

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Roberta Breitmore Series (1974-1978) von Lynn Hershman LeesonBildtext: The Roberta Breitmore Series (1974-1978) von Lynn Hershman Leeson

The Roberta Breitmore Series (1974-1978)

Lynn Hershman Leeson
Verlag: Galerie Waldburger Brüssel
Jahr: 2011
Edition: Softcover
ISBN: 9789080643819
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu page 8:Roberta's Construction Chart #1, 1975 page 9:Roberta's Construction Chart #2, 1975 page 10: Before and after Roberta's Construction Chart, 1978 page 11: Roberta at Mirror, 1974-1979 Kristine Stile, First Roberta Multiple becoming Roberta Multiple and Lynn becoming Multiple, 1978 page 13: Roberta's Body Language Chart, 1978 page 14: Want Ad, S.F, Progress, 1974 page 15: Union & Evening Tribune, Dec. 25, 1975 page 16: Roberta in an Adventure Riding Elevator, 1978 page 17: Roberta meets Sydney at Del Coronado Hotel (San Diego), 1976 Roberta and Irwin meet for the First Time in Union Square Park, 1975 page 19: (clockwise) Roberta on her way to Work, 1978 Roberta contemplating Suicide on the Golden Gate Bridge, 1978 Roberta's Replacement at her Temp Job after she was fired, 1978 Roberta Multiple is exorcised with Flaming Vase (Michelle Larson), 1978 page 20: Description of how Roberta wrote in her Diary, 1976 page 21: Roberta's Diary, 1976 page 22: Roberta's Driver's License, 1976 Roberta's Cheque, 1974 page 23: Roberta's Dress, 1976 page 24: Comic (Spain Rodriguez), page 1, Roberta Transformation, 1975 page 25: Comic (Spain Rodriguez), page 3, Amusement Park, 1975 973-1979 With a practice spanning more than forty years, Hershman Leeson has worked in performance, moving image, drawing, collage, text-based work, site-specific interventions, and later new media / digital technologies, and interactive net-based works, making her one of the first truly multi-disciplinary artists. In the pantheon of feminist artists, she also holds a special place, having investigated the question of gender, identity politics, and selfhood a key field of interest in her practice in-depth, over time and with a complexity that far surpasses many of her peers. This complexity is best manifested in Hershman Leesons seminal project The Roberta Breitmore Series (1974-1978). Nearly forty years on, the importance of The Roberta Breitmore Series cannot be over-estimated. The questions it raised about the ungraspable, fluid state of identity, about truth and authenticity, the difficulty to often draw the line between fact and fiction, biography and autobiography, the impossibility perhaps of entirely achieving that ancient Greek dictum of knowing thyself, the question of how appearances deceive, and the fundamental constructedness of identity remain perhaps now stronger than ever given the advent of the internet and the emergence of virtual identities and of course the increased importance attached to image and self-styling in our lifestyle conscious culture of appearances. From 1974 until 1978, the artist conceived of, constructed and developed a fictional persona and alter ego: that of Roberta Breitmore. The creation of Roberta Breitmore consisted not only of a physical self-transformation through make-up, clothing, and wigs which enabled the occasional role-playing, but a fully-fledged, complete personality who existed over an extended period of time and whose existence could be proven in the world through physical evidence: from a drivers license and credit card to letters from her psychiatrist. Katerina Gregos, October 2011

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Pocket Canons series 1 - the words of the wise - box set of the 12 books - authorised King James version von Steven Rose, E. L. Doctorow, David Grossman, Louis de Bernières, Charles Frazier, Charles Johnson, A. S. Byatt, Doris Lessing, A. N. Wilson, Francisco Goldman, Nick Cave, Barry Hannah, Richard Holloway, The Bishop of Edinburgh, Thomas Cahill, Blake MorrisBildtext: The Pocket Canons series 1 - the words of the wise - box set of the 12 books - authorised King James version von Steven Rose, E. L. Doctorow, David Grossman, Louis de Bernières, Charles Frazier, Charles Johnson, A. S. Byatt, Doris Lessing, A. N. Wilson, Francisco Goldman, Nick Cave, Barry Hannah, Richard Holloway, The Bishop of Edinburgh, Thomas Cahill, Blake Morris

The Pocket Canons series 1 - the words of the wise - box set of the 12 books - authorised King James version

Steven Rose, E. L. Doctorow, David Grossman, Louis de Bernières, Charles Frazier, Charles Johnson, A. S. Byatt, Doris Lessing, A. N. Wilson, Francisco Goldman, Nick Cave, Barry Hannah, Richard Holloway, The Bishop of Edinburgh, Thomas Cahill, Blake Morris
Verlag: Grove Press
Jahr: 2000
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9780862418618
Zustand: Gebraucht
12 Bücher in Box A box set of the 12 books of the series, this Bible comes with introductions written by a range of both secular and religious writers, giving their diverse views on the attributes of each book. 1. Series The single books: Genesis Genesis Steven RoseE. L. Doctorow ISBN 0-86241-789-9 ISBN 0-8021-3610-9 ExodusExodusDavid GrossmanISBN 0-8021-3611-7ISBN 0-8021-3611-7 Job JobLouis de BernièresCharles Frazier ISBN 0-86241-791-0 ISBN 0-8021-3612-5 ProverbsProverbsCharles JohnsonISBN 0-86241-792-9ISBN 0-8021-3613-3 Song of SolomonSong of Solomon A. S. Byatt ISBN 0-86241-793-7 ISBN 0-8021-3615-X EcclesiastesEcclesiastesDoris LessingISBN 0-86241-794-5ISBN 0-8021-3614-1 Matthew Matthew A. N. WilsonFrancisco Goldman ISBN 0-86241-795-3 ISBN 0-8021-3616-8 MarkMarkNick CaveBarry HannahISBN 0-86241-796-1ISBN 0-8021-3617-6 Luke LukeRichard Holloway, The Bishop of Edinburgh Thomas Cahill ISBN 0-86241-797-X ISBN 0-8021-3616-8 John JohnBlake MorrisonDarcey Steinke ISBN 0-86241-798-8 ISBN 0-8021-3619-2 Corinthians (1 & 2)First Corinthians Second Corint hians Fay Weldon ISBN 0-86241-799-6 ISBN 0-8021-3620-6 Revelation Revelation Will SelfKathleen Norris ISBN 0-86241-800-3 ISBN 0-8021-3621-4

Preis(€): 49,90

Versand(€): 7,50

Bildtext: The Undiscovered Antique von Shana Moulton, Anne J. BarlowBildtext: The Undiscovered Antique von Shana Moulton, Anne J. Barlow

The Undiscovered Antique

Shana Moulton, Anne J. Barlow
Verlag: Art in general
Jahr: 2009
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781934890257
Zustand: Gebraucht
17 FOREWORD Anne J. Barlow 25 MIRROR OF THE MATERIAL WORLD Nina Horisaki-Christens 65 THE CALGON IMPERATIVE James Merle Thomas 95 BIOGRAPHIES The Undiscovered Antique - Published similtaneously with the exhibition held Oct 29 - Jan 29,, 2010 - New Commissions Program Shana Moulton's project The Undiscovered Antique was commissioned by Art in General and exhibited in its sixth floor galleries from October 29, 2009 to January 9, 2010. This project was one of three New Commissions that were collectively titled Erratic Anthro-pologies and organized as Art in General's contribution to Performa 09, the 2009 iteration of New York's performance biennial. Investigating the visual culture of suburbia and the commune in aquasi-anthropological fashion, the artists each created narratives into which they inserted themselves, literally and metaphorically. Guy Ben-field transformed Art in General's Storefront Gallery into Night Store, a studio, pottery showroom, storage space, and site for his performances Shana Moulton's multi-channel video installation and performance The Undiscovered Antique presented an episode in the life of her alter-ego, Cynthia, desperately seeking the Antiques Roadshow while Rancourt/Yatsuk enacted the story of fictitious star realtor Don Donavucci and his attempts to construct a model home during the height of the housing market crash in Phase IV. The three exhibitions transformed Art in General into sites that were immersive, fantastical, and at times chaotic. Supporting the presentation of new work such as this has always been at the core of Art in General's mission. Founded in 1981, by a group of artists led by Martin Weinstein and Teresa Liszka in the General Hardware building that supplied its nameArt in General aimed to provide a space in which artists could exhibit unconventional work and exchange ideas with their peers. Over the years, the organization became known for its diverse group exhibitions, such as American Gothic (1993) and the performance-based Explosion LF1R: Practice More Failure (2004), as well as for presenting projects by then-emerging artists such as Paul Pfeiffer, Glenn Ligon, and Tania Bruguera. In 2005, Art in General transitioned from a program that was centered around such group exhibitions to one that focused on the working process of the individual artist, with the creation of a commissioning program. The New Commissions program offers artists in-depth support to produce and present new work that will have a lasting impact on their practice as well as on the nature of Art in General's program itself. Since the program's launch, Art in General has commissioned major works from between four and six artists each year. These artists are selected through an annual open callin which hundreds of submissions are reviewed by an invited Advisory Panel of artists and curatorsand through direct invitation. Following extensive research and studio visits undertaken by Art in General's staff, the organization works with artists to provide curatorial and logistical support to realize artworks that range from web projects to artists' books, gallery installations to public art projects. Commissioning has changed the way in which Art in General works with artists. Relationships are closer, more discursive, and sustained, sometimes lasting over two years from inception to final presentation. This high level of engagement means that the process can involve an extended phase of research and development for the artists and Art in General. Artists are challenged to extend beyond the scope of their customary practice and encouraged to take risks, away from the marketplace, in a supportive environment that allows primarily non-commercial projects to thrive. In turn, Art in General has become more flexible and responsive to artists' needs, often changing the way it functions as an organization. Once completed, the commissions remain the property of the artist. On several occasions, commissions have traveled or have appeared in different iterations in other venues in the United States and internationally. Producing books for each commission is a vital part of the program and the 2009 2010 series of New Comis-sion books marks an exciting moment in our publication history. Mylinh Trieu, our inaugural designer-in-residence has worked closely with each artist to produce a cohesive series of books that deeply engages with each artist's individual project. For most artists, a New Commissions catalogue is their first publication. The books reflect the unique nature of the projects: while each one contains curatorial statements and guest essays, their formats vary, ranging from artists' travelogues to screenplays, to documentation of performances or the actual installation process, to an inventory of objects that were part of a larger project. The New Commissions Program demands the full involvement of all those who participate, and I would like to thank all the artists, as well as the staff and Board of Art in General, for their passionate commitment to this initiative. We are also grateful to the dedicated publications team who have skillfully guided this series of books throughout the production process: editor Eugenia Bell, design mentor Rob Giampietro, curator and program manager Andria Hickey, communications coordinator Claire Sexton, and designer Mylinh Trieu. Enormous credit goes to our key funders, without whom the program would not exist their belief in the need for such an initiative ensures that such groundbreaking projects come to fruition. Anne J. Barlow Executive Director Art in General

Preis(€): 39,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: life in the forest - irregular fanzine von Joanna Sokolowska, Laura Garbstiene, Villu Plink, Silja Saarepuu, Sener Özmen, Kiwa, Pawel Grzes, Agnieszka Kozak, Tina Gverovic, Sinisa, Ben Cain, Tanja Murayskaja & R.E.P. group, Kaspars Podnieks, Katrina Teivane-Korpa, Rael ArtelBildtext: life in the forest - irregular fanzine von Joanna Sokolowska, Laura Garbstiene, Villu Plink, Silja Saarepuu, Sener Özmen, Kiwa, Pawel Grzes, Agnieszka Kozak, Tina Gverovic, Sinisa, Ben Cain, Tanja Murayskaja & R.E.P. group, Kaspars Podnieks, Katrina Teivane-Korpa, Rael Artel

life in the forest - irregular fanzine

Joanna Sokolowska, Laura Garbstiene, Villu Plink, Silja Saarepuu, Sener Özmen, Kiwa, Pawel Grzes, Agnieszka Kozak, Tina Gverovic, Sinisa, Ben Cain, Tanja Murayskaja & R.E.P. group, Kaspars Podnieks, Katrina Teivane-Korpa, Rael Artel
Verlag: Art in general
Jahr: 2009
Edition: Paperback
ISBN: 9788389778321
Zustand: Gebraucht
Englisch und Polnisch Joanna Sokolowska, Laura Garbstiene, Villu Plink, Silja Saarepuu, Sener Özmen, Kiwa, Paweł Grzes, Agnieszka Kozak, Tina Gverovic, Sinisa, Ben Cain, Tanja Murayskaja & R.E.P. group, Kaspars Podnieks, Katrina Teivane-Korpa, Rael Artel Jakup Ferri discussed by Joanna Sokolowska Works by Laura Garbstiene, Villu Plink & Silja Saarepuu, Sener Özmen compared by Kiwa Pawel Grzes introduced by Agnieszka Kozak Tina Gverovic & Sinisa Ilic in conversation with Ben Cain Work by Tanja Murayskaja & R.E.P. group Kaspars Podnieks introduced by Katrina Teivane-Korpa Curatorial remarks by Rael Artel

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: M DD: Museum DoorDacht 3 - MuseumDoorDacht 03 - museum thought 3 von Lars Kwakkenbos, Joost Declercq, Julia Garimorth, Wim Toebosch, Patrick FlorizooneBildtext: M DD: Museum DoorDacht 3 - MuseumDoorDacht 03 - museum thought 3 von Lars Kwakkenbos, Joost Declercq, Julia Garimorth, Wim Toebosch, Patrick Florizoone

M DD: Museum DoorDacht 3 - MuseumDoorDacht 03 - museum thought 3

Lars Kwakkenbos, Joost Declercq, Julia Garimorth, Wim Toebosch, Patrick Florizoone
Verlag: Museum Dhondt-Dhaenens
Jahr: 2006
Edition: Paperback
ISBN: 9788389778321
Zustand: Gebraucht
auf 750 limitiert Gregor Schneider - interview: Lars Kwakkenbos Charlotte Vanden Eynde - text: Joost Declercq Arnulf Rainer - biography: Julia Garimorth Jean-Jacques Gailliard - text: Wim Toebosch - Patrick Florizoone Picture This!: Stijn Cole Peter De Graaff Mira Sanders Slawomir Elsner Content composition: MDD and the artists Editorial: Tanguy Eeckhout Graphic design: Inge Ketelers Print: Cassochrome, Waregem Edition: 750 ex.

Preis(€): 4,80

Versand(€): 2,10

Bildtext: M DD: Museum DoorDacht 1 - MuseumDoorDacht 01 von Richard Shiff, Markus Lüpertz, Siegfried Göhr, René Lyr, Dirk Lauwaert, Nicky Aert, Lars Kwakkenbos, Tanguy EeckhoutBildtext: M DD: Museum DoorDacht 1 - MuseumDoorDacht 01 von Richard Shiff, Markus Lüpertz, Siegfried Göhr, René Lyr, Dirk Lauwaert, Nicky Aert, Lars Kwakkenbos, Tanguy Eeckhout

M DD: Museum DoorDacht 1 - MuseumDoorDacht 01

Richard Shiff, Markus Lüpertz, Siegfried Göhr, René Lyr, Dirk Lauwaert, Nicky Aert, Lars Kwakkenbos, Tanguy Eeckhout
Verlag: Museum Dhondt-Dhaenens
Jahr: 2005
Edition: Paperback
ISBN: 9788389778321
Zustand: Gebraucht
limitiert auf 750 Content: Markus Lüpertz - text: Richard Shiff, Markus Lüpertz & Siegfried Göhr Louis Thévenet - biography with quotes from René Lyr Koen van den Broek - text: Dirk Lauwaert / interview: Nicky Aerts Hans Hartung - biography / text: Lars Kwakkenbos Hippolyte Daeye - biography: Tanguy Eeckhout Content composition: MDD and the artists Editorial: Tanguy Eeckhout Graphic Design: Inge Ketelers Print: Cassochrome, Waregem Edition: 750 ex.

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: M DD: Museum DoorDacht 2 - MuseumDoorDacht 02 - museum thought 2 von Joost Declercq, Tanguy Eeckhout, Adrian Searle, Rogier De Langhe, Ralf Beil, Jean-Charles Vergne, Inge KetelersBildtext: M DD: Museum DoorDacht 2 - MuseumDoorDacht 02 - museum thought 2 von Joost Declercq, Tanguy Eeckhout, Adrian Searle, Rogier De Langhe, Ralf Beil, Jean-Charles Vergne, Inge Ketelers

M DD: Museum DoorDacht 2 - MuseumDoorDacht 02 - museum thought 2

Joost Declercq, Tanguy Eeckhout, Adrian Searle, Rogier De Langhe, Ralf Beil, Jean-Charles Vergne, Inge Ketelers
Verlag: Museum Dhondt-Dhaenens
Jahr: 2006
Edition: Paperback
ISBN: 9788389778321
Zustand: Gebraucht
limitiert auf 750 Elke Krystufek - letter: Joost Declercq Valerius De Saedeleer - text: Tanguy Eeckhout Julião Sarmento - tex: Adrian Searle Marc Goethals - text: Rogier De Langhe Albert Oehlen - text: Ralf Beil - images: Jean-Charles Vergne Picture This!: Anouk De Clercq, Matt Bryans Marc Vanderleenen, Erwan Maheo Content composition: MDD and the artists Editorial: Tanguy Eeckhout Graphic design: Inge Ketelers Print: Cassochrome, Waregem Edition: 750 ex.

Preis(€): 4,80

Versand(€): 2,10

Bildtext: Girls Like Us Fal- 07 #6 von Catrinel Bartolomeu, Jessica Gysel, Susanne M. Winterling, Silvia Casalino, Birgit Wudtke, Edwige Belmore, Lisa WhiteheadBildtext: Girls Like Us Fal- 07 #6 von Catrinel Bartolomeu, Jessica Gysel, Susanne M. Winterling, Silvia Casalino, Birgit Wudtke, Edwige Belmore, Lisa Whitehead

Girls Like Us Fal- 07 #6

Catrinel Bartolomeu, Jessica Gysel, Susanne M. Winterling, Silvia Casalino, Birgit Wudtke, Edwige Belmore, Lisa Whitehead
Verlag: glu magazine
Jahr: 2007
Edition: Paperback
ISBN: 9788389778321
Zustand: Gebraucht
Girls Like Us is a magazine by Jessica Gysel and Kathrin Hero. This issue was made with the help of Babs Bakels, Catrinel Bartolomeu, Eden Batki, Dafne Boggeri, Silvia Casalino, Maureen Catbagan, Marco Dell'Omodarme, Eva van Eeghem, Pip Farquharson, Pascale Gatzen, Paige Gratland, K8 Hardy, Sara Kaaman, Nicky Mao, Sophie Mórner, Gloria Pedemonte, Amy Sioux, Lex Vaughn, Thomas Voorter, Lisa Whitehead, Susanne M. Winterling and Birgit Wudtke. GLU is printed by Lecturis and published by Capricious Inc., New York. Special thanks to Lesbian Herstory Archives, Brooklyn and IIAV, Amsterdam. Copyright Girls Like Us magazine and the contributors, 2007. C O N V E R S A T I O N Emma Gaze by Catrinel Bartolomeu Edwige Belmore by Jessica Gysel Jane Ward by Susanne M. Winterling Fany Corral by Silvia Casalino G A L L E R Y Edwiges 15 Minutes of Fame Bedtime Stories by Birgit Wudtke Top Mop by Lisa Whitehead A R C H I V E Hamptons Heath Stick It Up Titters Man, Oh Man CONVERSATION Emma Gaze BY CATRINEL BARTOLOMEU Edwige Belmore BY JESSICA GYSEL Jane Ward BY SUSANNE M. WINTERLING Fany Corral BY SILVIA CASALINO GALLERY Edwige's 15 Minutes of Fame Bedtime Stories BY BIRGIT WUDTKE Top Mop BY LISA WHITEHEAD ARCHIVE Hamptons' Heat Stick It Up Titters Man, Oh Man

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Finding Chopin - endnotes 2005 - 2009 von Tris Vonna-michell, Elena FilipovicBildtext: Finding Chopin - endnotes 2005 - 2009 von Tris Vonna-michell, Elena Filipovic

Finding Chopin - endnotes 2005 - 2009

Tris Vonna-michell, Elena Filipovic
Verlag: Jeu De Paume
Jahr: 2009
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9782915704181
Zustand: Gebraucht
Englisch und Französisch http://www.metropictures.com/artists/tris-vonna-michell http://www.tate.org.uk/whats-on/tate-britain/exhibition/turner-prize-2014/turner-prize-2014-artists-tris-vonna-michell

Preis(€): 22,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Show me a Hero - Five painters consider the notion of the hero and a generation left allergic to Utopia von Jane NealBildtext: Show me a Hero - Five painters consider the notion of the hero and a generation left allergic to Utopia von Jane Neal

Show me a Hero - Five painters consider the notion of the hero and a generation left allergic to Utopia

Jane Neal
Verlag: Calvert22
Jahr: 2009
Edition: Pappe
ISBN: 9782915704181
Zustand: Gebraucht
Show me a Hero About Curated by Jane Neal, Calvert 22's Artistic Director, the exhibition examines the continuing relevance of the notion of the âHero' to a group of artists who grew up under communism in Russia and Eastern Europe and witnessed the impact of its disintegration. Artists on show will include Zsolt Bodoni, Adrian Ghenie, Vitaly Pushnitsky, Peter Sudar, Serban Savu and Alexander Tinei. Many of the works will be on show for the first time in the UK. Show Me a Hero Participating artists: Zsolt Bodoni, Adrian Ghenie, Vitaly Pushnitsky, Peter Sudar, Serban Savu and Alexander Tinei In this exhibition Jane Neal considers the notion of the hero through the work of painters Zsolt Bodoni, Adrian Ghenie, Vitaly Pushnitsky, Peter Sudar, Serban Savu and Alexander Tinei. The show considers the impact of the notion of the hero, and the influences of social realism, cinema and documentary on the work of the participating artists. The exhibition also reflects Neals growing interest in contemporary painting by young Russian and Eastern European artists and investigates critic Mihnea Mircans notion that the events surrounding and post the fall of the iron curtain, left an entire generation, allergic to Utopia. Curated by Jane Neal.

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Minimal differences [exhibition dates: September 15 - October 23, 2010 location: White Box, New York] von Denise Carvalho, Izabela Kopania, Monika SzewczykBildtext: Minimal differences [exhibition dates: September 15 - October 23, 2010 location: White Box, New York] von Denise Carvalho, Izabela Kopania, Monika Szewczyk

Minimal differences [exhibition dates: September 15 - October 23, 2010 location: White Box, New York]

Denise Carvalho, Izabela Kopania, Monika Szewczyk
Verlag: WHITE BOX / Galeria Arsenal
Jahr: 2010
Edition: kartoniert
ISBN: 9788389778123
Zustand: Gebraucht
Englisch und Polnisch MINIMAL DIFFERENCES MINIMAL DIFFERENCES CURATED BY DENISE CARVALHO (USA) AND MONIKA SZEWCZYK (POLAND) SEPTEMBER 15 OCTOBER 23, 2010 OPENING RECEPTION SEPTEMBER 15, 2010 6-9PM Difference is mediated to the extent that it is subjected to the fourfold root of identity, opposition, analogy and resemblance. (Gilles Deleuze, Difference and Repetition) Minimal Differences is a multimedia exhibition and panel discussion reflecting on the effects of globalization in former Eastern European countries, now known as Central Europe. Through the scope of contemporary artists working in video, installation, photography and performance, the exhibition explores shifting identities that relate to the meaning of this centrality, as well as the influence derived from spectacle on everyday culture, politics and economics. Central Europe, the umbrella term favored among formerly Easter European countries, is defined by membership, not by geographical position. Although called central, Poland, Czech Republic, Estonia, Slovenia, Slovakia, et al, remain in the periphery of continental Europe, having within their borders great differences in regard to language, religion, ethnicity, economics, and politics. These differences become ironically minimal in light of the new economic demands that enable their survival in the global economy. Furthermore, a growing culture of spectacle continues to redefine identities according to stereotypes and self-stereotyping, manipulated according to political and economic agendas and schemes. Minimal Differences explores two sides of an ironic self-definition: one, which has become central, therefore losing all the privileges of subversion, resistance and rebellion of its previous state of difference and otherness and another, still a memory itself, a self-stereotype humoring itself as a parallel reality, a phantom-limb, itching and hurting, but no longer real. The artists include Pawel Althamer (Poland), Azorro (Poland), Vesna Bukovec (Slovenia), Jiri Cernicky (Czech Republic), Oskar Dawicki (Poland), Katarzyna Kozyra (Poland), Zbigniew Libera (Poland), Joanna Malinowska and Christian Tomaszewski (Poland/USA), Anna Molska (Poland), R.E.P. (Revolutionary Experiment Space) (Ukraine), Slaven Tolj (Croatia), Marek Wasilewski (Poland), Julita Wojcik (Poland), Martin Zet (Czech Republic) The panel discussion will be held at White Box, on September 16, 2010, from 6-8pm. Panelists include Jaroslaw Suchan: Director of Muzeum Sztuki in Lodz, Poland Marek Bartelik: art critic, Professor at Cooper Union, New York, and President of the International Association of Art Critics, (AICA) Michal Kolecek: art critic, curator and dean of Faculty of Art and Design, Purkyne University at Usti nad Labem, Czech Republic Izabela Kopania: Ph.D., art historian and art critic, independent research affiliated to The Institute of Art, Polish Academy of Sciences Marek Wasilewski: art critic, artist Professor at the Academy of Fine Arts in Poznan, Poland, the Editor-in-Chief of the bimonthly magazine Czas Kultury Moderator: Denise Caravalho, art critic, curator, and Assistant Professor at the Institute for Doctoral Studies in the Visual Arts (IDSVA), Portland Differences certainly substantiate polarities, validate clashes, and justify revolutions. A world without differences dissolves into neutrality, succumbs into nihilism. Minimal Differences White Box - New York Curated by Denise Carvalho and Monika Szewczyk By Marco Antonini Does Central Europe as a geographical place and/or cultural context even exist? The curators and artists of Minimal Differences are not always sure, but its hard to blame them. This designation does not really have geographical borders, but rather subsists on a series of shared historical narratives, cultural traits, and more recently, traumatic sociopolitical shifts. In a certain way, diversity has become a new unifying factor in the former East. White Boxs open space is filled with the sounds and glaring presence of far too many flatscreens and projections. Anna Molskas Tanagram dominates the scene from a large partition that doubles as projection surface. The black and white ballet of Molskas g-stringed eye candy produces a series of symbols, an obscure visual alphabet that flirts with Constructivisms idealism and penchant for didactic applications in art. Diametrically opposed, Marek Wasilewskis Defiance combines the anti-Semitism and homophobia of a chant heard during recent anti-gay demonstrations in Poznan with a colorful cheerleader routine. Ironically enough, this incendiary trash is set to the melody of the famous Cuban patriotic song Guantanamera, a contrast that effectively augments the sense of contradiction and intensity of the video. Floating on vintage thrift shop coffee tables, Julita Wojciks The XXX-lecia PRL (30 Years of the Peoples Republic of Poland) Housing Estate is one of the few objects on display. The crocheted housing estates look sad and defeated, caving in under their own weight. Their dull, beige/brown color story reproduce an existing development of pre-fabricated concrete dwellings built in Zarnowiec, Poland, as part of a nuclear plant that was actually never finished. The irony of representing communist architecture in crochet records is far too obvious, if not completely futile. The catalog doesnt add much in this case, dutifully subministrating the routine paragraphs on crochet as feminine, ritualistic, and flexible. Towering on another oversized projection screen, Katarzyna Kozyras The Midget Gallery casts a group of midgets as both artists, gallerists, potential collectors, and works of art. She brilliantly uses the otherness of this motley crew of art professionals (in the widest sense of the word) to expose some of the key mechanisms of the contemporary art world. Facing Kozyras video, Zbignew Liberas Final Liberation is a set of two massively enlarged prints taken from a Polish weekly magazine. The images, created by the artist, are fakes showing what ideal pictures representing the liberation of Iraq or Afghanistan could look like. Striking in their realism, these images had to be published with a disclaimer revealing them as fakes. Sharply executed and well-focused in its intentions, Final Liberation reflects on image manipulation and the fabrication of reality by taking active part in the process. If considered from the perspective of this specific exhibition, Liberas work is particularly representative of the curators and artists skepticism for the linear simplifications often used by mass media, synthetic strategies that often lead to the creation of fictional histories, identities, and overarching unifying concepts. As it turns out, these historical and cultural constructions pay little or no respect to the reality of facts. As the title suggests, this exhibition focuses on differences. Different media approaches and objectives act here as a unifying factor, bridging the distances between the artists and favoring the creation of a viable togetherness that never really asks to be interpreted as identity. (September 15 - October 23, 2010) Pawel Althamer, Azorro, Vesna Bukovec, Jiri Cernicky, Oskar Dawicki, Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera, Joanna Malinowska and Christian Tomaszewski, Anna Molska, R.E.P., Slaven Tolj, Marek Wasilewski, Julita Wojcik, Martin Zet

Preis(€): 24,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Quickening von Sue de BeerBildtext: The Quickening von Sue de Beer

The Quickening

Sue de Beer
Verlag: Arndt & Partner Berlin / Zurich + Marianne Boesky Gallery
Jahr: 2006
Edition: Softcover
ISBN: 9788389778123
Zustand: Gebraucht
limited edition Art Exhibition Catalog Design Softcover, 64 pages, 4 + 1 color, Die Cutting Published by Arndt & Partner Berlin / Zurich + Marianne Boesky Gallery New York in 2007 The Quickening was published on the occasion of Sue de Beers solo exhibition The Quickening at Arndt & Partner Berlin and Marianne Boesky Gallery NYC. http://dzurila.com/portfolio/quickening-sue-de-beer/ http://www.suedebeer.com/books.html Exhibited at Marianne Boesky Gallery, NYC, Nov 30, 2006 - Jan 10, 2007 Arndt and Partner, Berlin, Sept 1 - October 20, 2007 Busan Biennial, Busan Museum of Modern Art, Busan, South Korea, Sept 6 - November 15, 2008 Starring Gina V. D'Orio Travis Jeppesen Annika Line Trost with Haluk Atalayman as "The Wolf" and Willy Rachow as "The Buffalo" D.P.: Shai Levy Camera / Lighting Assistant: Gerlind Becker Audio Technic: Klaus Barm Hanging: Wolfgang Stegemann / Martin Goeres Psychedelic Lighting Designer: Jens Höhne Set Building: Sue de Beer / Haluk Atalayman / Chris Krönke Gins and Annika's Costumes: Cornelia Wentzel Casting & Dramaturgy: Miriam Stein Online Editor: Can Elbasi Soundtrack and Instrumentals: "Howling and Beats" performed by Andy Comer 'Annie's Song' & 'Rocky Mountain High Colorado' performed by Andy Comer recorded by Rob Christiansen Jeppesen Monologues excerpted from 'Written 20 Years After the Novel' Joris Karl Huysmans' preface for the 20 year anniversary re-printing of 'Against Nature' D'Orio Monologue excerpted from 'Sinners in the Hands of an Angry God' Johnathan Edwards 'The Quickening' shot at Hadlichstr 44, Pankow, Berlin "It would seem in fact that nervous invalids expose fissures in the soul's envelope whereby the Spirit of Evil effects an entrance. But this is a riddle that remains unsolved the word 'hysteria' explains nothing. It may suffice to define a material condition, to mark invisible disturbances of the senses. But what are the details and attendant circumstances of this 'Malady of Sinfulness'? In what degree is the responsibility diminished of the individual whose soul is attacked by a sort of daemonic possession, that takes root in the disorganization of his unhappy body?"

Preis(€): 49,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Happy Hypocrite - Hunting and Gathering Issue 2 - For and About Experimental Art Writing von Maria FuscoBildtext: The Happy Hypocrite - Hunting and Gathering Issue 2 - For and About Experimental Art Writing von Maria Fusco

The Happy Hypocrite - Hunting and Gathering Issue 2 - For and About Experimental Art Writing

Maria Fusco
Verlag: Book Works
Jahr: 2008
Edition: Paperback
ISBN: 9781906012106
Zustand: Gebraucht
The Happy Hypocrite is a biannual journal focusing on experimental writing. Informed by a lineage of such modern avant-garde magazines as Bananas, Documents, The Fox, Merlin and Tracks, The Happy Hypocrite aspires to unpack the methodology of such key journals while providing a new approach to art writing. It provides a testing ground for new writing and research-based projects, acting as a place for artists, writers and theorists to express experimental ideas that might not otherwise be realized or published. In this issue, bodies of new writing present techniques of collage, found text and image interspersed with appropriated writing. Contributors include ArtstrA/Barbara Reise Archives, Steve Beard, Susanne Clausen, Marie Darrieussecq, Brian Dillon, Andrew Dodds, Thomas Hirschhorn, Gabriel Lester, Jo Melvin, Rashanna Rashied-Walker, Lisa Robertson, Andrew Shelley, Nick Thurston and Lynne Tillman. https://www.printedmatter.org/catalog/24958/

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: GAGARIN fourth edition - Volume 2 #2 - the artists in their own words von Annette Messager, Fiona Tan, Bernd Lohaus, Michelangelo Pistoletto, Raoul De Keyser, Marie José Burki, Luchezar Boyadjiev, Andy Leleisi'uaoBildtext: GAGARIN fourth edition - Volume 2 #2 - the artists in their own words von Annette Messager, Fiona Tan, Bernd Lohaus, Michelangelo Pistoletto, Raoul De Keyser, Marie José Burki, Luchezar Boyadjiev, Andy Leleisi'uao

GAGARIN fourth edition - Volume 2 #2 - the artists in their own words

Annette Messager, Fiona Tan, Bernd Lohaus, Michelangelo Pistoletto, Raoul De Keyser, Marie José Burki, Luchezar Boyadjiev, Andy Leleisi'uao
Verlag: Gaga for the Municipal Academy of Fine Arts of Waasmunster
Jahr: 2001
Edition: Softcover
ISBN: 9789076987026
Zustand: Gebraucht
mehrsprachig und in das Englische übersetzt Annette Messager Fiona Tan Bernd Lohaus Michelangelo Pistoletto Raoul De Keyser Marie José Burki Luchezar Boyadjiev Andy Leleisi'uao & Index of artists' writings 4

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Estate 19.08.2010 - Edition 500 von Aleksander Komarov, Lena PrentsBildtext: Estate 19.08.2010 - Edition 500 von Aleksander Komarov, Lena Prents

Estate 19.08.2010 - Edition 500

Aleksander Komarov, Lena Prents
Verlag: jungundwenig / Torpedopress, 2011
Jahr: 2010
Edition: kartoniert
ISBN: 9788293104001
Zustand: Gebraucht
neu, noch verschweisst limitiert auf 500 Englisch und Deutsch an artist book based on the film ESTATE from 2008. The book ESTATE reflects on the means of evaluation of artistic production. 'Sublime' worker. The first part of Komarov's "Estate" undeniably evokes in us an experience of the sublime, and this in the Kantian sense: it is images of nature - the opencast mines in the Urals - which create the feeling of vastness and boundlessness. It is a vision of the inexhaustibility of natural resources, in this case, the natural reserves in the Urals, and, taken still further, of the boundlessness of nature itself, which is communicated to us by these images in other words, exactly that feeling of exaltation, of the sublime, as defined by Kant. In addition to this, Komarov documents - to use another Kantian concept - subjective awareness, which goes beyond the sensual to attain the realm of ideas: in the transcendence of nature - in its boundlessness, which both implies the inevitability of the industrial exploitation of natural resources and provides it with ideological legitimacy - people have found their authentic world to work and live in. In other words, it is their identity, a soul breathed in from their reality. Identity is after all nothing more than soul at work. ESTATE (2010) by Aleksander Komarov, is an artist book based on the film ESTATE from 2008. The idea of the book was conceived following a discussion between Lena Prents and Aleksander Komarov in the run-up to the exhibition FALL OUT ART, DESIRE and DISENGAGEMENT at Gl Holtegaard, Denmark and at Malmö Konsthall, Sweden. The book ESTATE reflects on the means of evaluation of artistic production. To an extent, ESTATE is a response to the current condition of contemporary art and its relation to broader economic contexts. The project focuses the viewers attention on basic resources and the movement between material and immaterial types of labour, gathering along the way diverse statements on the migration of value. In her essay, Lena Prents recalls the images and issues raised in Aleksander Komarovs film ESTATE (2008), and questions the current position of artists, oscillating between the demands of the market, the conditions of work beyond the cult of genius and the immaterial value of artistic labour. Boris Buden draws on the wider context of the material presented in ESTATE, that of rationalised labour, then focus on projects by Aleksander Komarov which balance the issue of being an artist working under current economic conditions against the artistic soul at work. The conversation between Aleksander Komarov and Jule Reuter deals with questions about the coherence between (migrated) identity, value production and the personal way in which one position oneself. Design jung+ wenig, Berlin In her essay, Lena Prents recalls the images and issues raised in Aleksander Komarovs film ESTATE (2008), and questions the current position of artists, oscillating between the demands of the market, the conditions of work beyond the cult of genius and the immaterial value of artistic labour. Boris Buden draws on the wider context of the material presented in ESTATE, that of rationalised labour, then focus on projects by Aleksander Komarov which balance the issue of being an artist working under current economic conditions against the artistic soul at work. The conversation between Aleksander Komarov and Jule Reuter deals with questions about the coherence between (migrated) identity, value production and the personal way in which one position oneself. ESTATE (2010) by Aleksander Komarov, is an artist book based on the film ESTATE from 2008. The idea of the book was conceived following a discussion between Lena Prents and Aleksander Komarov in the run-up to the exhibition FALL OUT ART, DESIRE and DISENGAGEMENT at Gl Holtegaard, Denmark and at Malmö Konsthall, Sweden. The book ESTATE reflects on the means of evaluation of artistic production. To an extent, ESTATE is a response to the current condition of contemporary art and its relation to broader economic contexts. The project focuses the viewers attention on basic resources and the movement between material and immaterial types of labour, gathering along the way diverse statements on the migration of value. In her essay, Lena Prents recalls the images and issues raised in Aleksander Komarovs film ESTATE (2008), and questions the current position of artists, oscillating between the demands of the market, the conditions of work beyond the cult of genius and the immaterial value of artistic labour. Boris Buden draws on the wider context of the material presented in ESTATE, that of rationalised labour, then focus on projects by Aleksander Komarov which balance the issue of being an artist working under current economic conditions against the artistic soul at work. The conversation between Aleksander Komarov and Jule Reuter deals with questions about the coherence between (migrated) identity, value production and the personal way in which one position oneself. Presented at: 2010 Fall Out, Kunsthalle Gl. Holtegaard, DK, curated by M. D amsbo & M. Jankowski 2009 Filmhouse, The Hague, NL, curated by Manon Bovenkerk (solo) / The Building, E-Flux, Berlin, D, selected by Renate Wagner 2008 IASPIS, Stockholm, SE, selected by Cecilia Widenheim / Weichensteller, Kunsthalle Winterthur, Zurich, CH (solo) / private preview, Berlin, D, selected by Anna Partenheimer (solo) / Belarusian Perspectives, Arsenal Gallery, Bialystok, PL, curated by Lena Prents

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: RFE Nummer 2 - revue semestrielle d'esthétique et de philosophie de l'art - émotion, fiction, cinéma von Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Frédéric Wecker, Derek Matravers, Pierre Livet, Emmanuelle Glon, Joëlle Zask, Hans Belting, Jacques Morizot, Association francophone d'esthétiqueBildtext: RFE Nummer 2 - revue semestrielle d'esthétique et de philosophie de l'art - émotion, fiction, cinéma von Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Frédéric Wecker, Derek Matravers, Pierre Livet, Emmanuelle Glon, Joëlle Zask, Hans Belting, Jacques Morizot, Association francophone d'esthétique

RFE Nummer 2 - revue semestrielle d'esthétique et de philosophie de l'art - émotion, fiction, cinéma

Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot, Roger Pouivet, Frédéric Wecker, Derek Matravers, Pierre Livet, Emmanuelle Glon, Joëlle Zask, Hans Belting, Jacques Morizot, Association francophone d'esthétique
Verlag: Association francophone d'esthétique
Jahr: 2004
Edition: Taschenbuch
ISBN: 17631580
Zustand: Gebraucht
Titre :Revue francophone d'esthétique : revue semestrielle d'esthétique et de philosophie de l'art Type de document : ressource imprimée Editeur :Aix-en-Provence : Département de philosophie, Université de Provence ISBN/ISSN/EAN : 1763-1580 Langues :Français Sommaire Avant-propos Jean-Pierre Cometti, Jacques Morizot,140 Roger Pouivet, Frédéric Wecker Articles 9Art, expression et émotion Derek Matravers, Open University 25Les émotions négatives esthétiques: l'oeuvre d'art comme sensible collectif Pierre Livet, Université de Provence 49Le paradoxe de l'horreur au cinéma Emmanuelle Glon, Institut Nicod 79Émotions, fictions et vertus Roger Pouivet, Université de Nancy 2 109En art, aimer, c'est défendre Joëlle Zask, CNRS-EHESS, Marseille Études 117Hans Belting, la notion moderne de l'ceuvre Jacques Morizot, Université de Paris 8 Comptes rendus Jerrold Levinson, The Oxford Handbook of Aesthetics Berys Gaut et Dominic Mclver Lopes, The Routledge Companion to Aesthetics Roger Pouivet Peter Lamarque et Stein Haugom Olsen, Aesthetics and the P/iilosophy of Art. The Analytic Tradition Jacques Morizot Allen Carlson, Aesthetics and the Environment, The Appreciation of Nature, Art and Architecture Sébastien Réhault David Davies, Art as Performance Mélissa Thériault revue semestrielle Dépôt légal juillet 2004 ISSN 1763-1580 Imprimé par Néo Typo 27, rue Étienne Marcel, 75001 Paris

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: GAGARIN third edition - Volume 2 #1 - the artists in their own words von GIUSEPPE PENONE, BHUPEN KHAKHAR, STAN DOUGLAS, TSUYOSHI OZAWA, ANRI SALA, MICHEL FRANCOIS, WILLEM OOREBEEK, SIMON PATTERSONBildtext: GAGARIN third edition - Volume 2 #1 - the artists in their own words von GIUSEPPE PENONE, BHUPEN KHAKHAR, STAN DOUGLAS, TSUYOSHI OZAWA, ANRI SALA, MICHEL FRANCOIS, WILLEM OOREBEEK, SIMON PATTERSON

GAGARIN third edition - Volume 2 #1 - the artists in their own words

GIUSEPPE PENONE, BHUPEN KHAKHAR, STAN DOUGLAS, TSUYOSHI OZAWA, ANRI SALA, MICHEL FRANCOIS, WILLEM OOREBEEK, SIMON PATTERSON
Verlag: Gaga for the Municipal Academy of Fine Arts of Waasmunster
Jahr: 2001
Edition: Softcover
ISBN: 9789076987019
Zustand: Gebraucht
CONTENTS Volume 2#1 The artists in their own words GIUSEPPE PENONE on page 2 II verde e I'equilibrio tra luce ed ombra. BHUPEN KHAKHAR on page 8 Maganbhai's Glue STAN DOUGLAS on page 36 Proposal for a Production of Lulu TSUYOSHI OZAWA on page 54 The Nasubi News : Special New Years Edition - No. 13. 9/23 - Early Summer Edition - No. 15. 20/10 ANRI SALA on page 72 Here is the recipe for Byrek MICHEL FRANCOIS on page 78 L'ivresse, comme apparition triomphale de la plante en soi. WILLEM OOREBEEK on page 84 BLACK OUT embrace SIMON PATTERSON on page 102 Proposal: Manned Flight 1999-

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: GAGARIN sixth edition - Volume 3 #2 - the artists in their own words von SURASI KUSOLWONG, PATRICK CORILLON, CHRISTOPH FINK, MARK MANDERS, KEN LUM, NEDKO SOLAKOV, AYSE ERKMEN, OLAF PROBSTBildtext: GAGARIN sixth edition - Volume 3 #2 - the artists in their own words von SURASI KUSOLWONG, PATRICK CORILLON, CHRISTOPH FINK, MARK MANDERS, KEN LUM, NEDKO SOLAKOV, AYSE ERKMEN, OLAF PROBST

GAGARIN sixth edition - Volume 3 #2 - the artists in their own words

SURASI KUSOLWONG, PATRICK CORILLON, CHRISTOPH FINK, MARK MANDERS, KEN LUM, NEDKO SOLAKOV, AYSE ERKMEN, OLAF PROBST
Verlag: Gaga for the Municipal Academy of Fine Arts of Waasmunster
Jahr: 2002
Edition: Softcover
ISBN: 9789076987040
Zustand: Gebraucht
CONTENTS Volume 3#2 The artists in their own words SURASI KUSOLWONG on page 2 The Sun and The Moon PATRICK CORILLON on page 30 Ane CHRISTOPH FINK on page 40 Que la geste artistique... MARK MANDERS on page 98 Waarom hebben wij tijd om over ons lichaam na te denken? Tijd trekt mij steeds weer weg uit het geluid waar ik van hou KEN LUM on page 106 Conversations NEDKO SOLAKOV on page 122 "On the Wing." 1999-2000 14 Texts on the wings of six Boeing 737's, Luxair. AYE ERKMEN on page 140 Ardarda iki kahve OLAF PROBST on page 156 M= loop + Undrawn Monografie of Johannes Meinhardt

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Monuments von Redmond Entwistle, Nina Horisaki-ChristensBildtext: Monuments von Redmond Entwistle, Nina Horisaki-Christens

Monuments

Redmond Entwistle, Nina Horisaki-Christens
Verlag: Art in general
Jahr: 2010
Edition: Softcover
ISBN: 9781934890264
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu follows fictional versions of art figures Robert Smithson, Gordon Matta-Clark, and Dan Graham as they revisit historical moments in art, design, and architecture by literally traveling to the sites of some of their own public installations from the mid-1970s. Includes essays by Redmond Entwistle and Nina Horisaki-Christens, as well as a conversation between the artist and Stuart Comer. The film Monuments deals with the questions and landscapes that preoccupied the Post-Minimalist sculptors of the late 1960s and early 1970s. It places these artists and their ideas into something like a graphic novel rendering of the narrative subtext of their work. 64 pages, paperback, colour illustrations Publisher: Art in General

Preis(€): 11,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: untitled 2010 von Tomo Savic-Gecan, Elena FilipovicBildtext: untitled 2010 von Tomo Savic-Gecan, Elena Filipovic

untitled 2010

Tomo Savic-Gecan, Elena Filipovic
Verlag: Jeu De Paume / Bergen Kunsthall
Jahr: 2010
Edition: kartoniert
ISBN: 9782915704228
Zustand: Gebraucht
Monographie / Histoire De L'art / Essais / Dictionnaires Collection: SATELLITE Tomo Savic-Gecan: Untitled, 2010 Satellite programm 3 / Curator: Elena Filipovic from 28 September 2010 until 06 February 2011 Concorde, Paris Tomo Savić-Gecan constructs artworks that literally exist between present and future, here and there, between one public space and another, and between the minds of a viewer, wherever they might be, and the institutional space of the exhibition, which might happen to be somewhere else. For instance, as when he devised a situation so that visitors to an exhibition about the theme of economy were asked to decide on the entrance price for the visitor that would enter immediately after him or her (Untitled, 2000). Or as in his piece shown in Venice for the 2005 Biennale, where a line of text on an exhibition spaces wall recounted that the number of visitors at that very moment entering an art center in Amsterdam was impacting the temperature of a public pool in Tallinn (the pool having been programmed to receive the real time information and alter its temperature in relation to it), (Untitled, 2005). For the Satellite Program, he will present a major new project in two parts, one located in the Jeu de Paume, the otherits exact mirror imagein another institutional space, the Kunsthall in Bergen (Norway). Each part will be an exact reconstruction of an existing space in the Jeu de Paume, but with a crucially changed detail: in each room, one of the walls will be devised so that it can slowly move at an infinitesimally small rate in relation to each visitor that enters the opposite room on the other side of Paris. Each slowing shrinking room will effectively be a reflection of the other, with the motion in one space being set off by the visitors to the other after a short delay. Eliminating everything from the piece but the space itself, the content of the piece is the artists reconsideration of the conventional white cube of the institution, here doubled and made to almost monstrously (and increasingly claustrophobically) follow the actions of its double across Europe. Linking two institutions and two publics (some perhaps totally unaware that their entry to a room has consequences elsewhere), Savić-Gecans architectural intervention continues the artists preoccupation with envisioning artworks that create an aesthetic experience across distinct times and spaces. In addition to this major new project, the artist will also show a new film that similarly connects two places and temporalities. In this first ever film by the artist, entitled (like all of his pieces), Untitled, he allows pictorial representation to enter his otherwise previously unrepresentable oeuvre. The film, as the artist attests, is not a documentation of one of his projects, but another method of conveying the ideas at the center of his practice: that the aesthetic experience normally attached to the traditional art object in his case, is elsewhere. Exhibition coproduced by Jeu de Paume, Paris and the Bergen Kunsthall (Norway). Jeu de Paume receives a subsidy from the Ministry of Culture and Communication. It gratefully acknowledges support from Neuflize Vie, its global partner. Bergen Kunsthall receives a subsidy from: Sparebanken Vest, The City of BergenDepartment of Culture, Church Affairs and Sports, Hordaland County Council and the Norwegian Ministry of Culture. The Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques (FNAGP) contributes to the production of the new artworks featured in the Satellite programme. This exhibition is organized with: support from Fonds BKVB, Mondriaan Foundation, Anything is Possible, the Netherlands Embassy in France,, The City of Zagreb, the Croatian Embassy in France, the Norwegian Embassy in France, the collaboration of the Cité internationale des Arts, and in partnership with art press, Mouvement et mouvement.net, Nova, paris-art.com, and souvenirs from earth TV.

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Chatter of Culture von Lisa Robertson, Lorna Brown, Artspeak Gallery, Melanie O'brian, David Zink Yi, Robyn LabaBildtext: The Chatter of Culture von Lisa Robertson, Lorna Brown, Artspeak Gallery, Melanie O'brian, David Zink Yi, Robyn Laba

The Chatter of Culture

Lisa Robertson, Lorna Brown, Artspeak Gallery, Melanie O'brian, David Zink Yi, Robyn Laba
Verlag: Artspeak
Jahr: 2008
Edition: Halbleinen
ISBN: 9780921394563
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu Contents 7Melanie O'Brian Introduction 13 Lisa Robertson About 1836 (an essay on boredom) 23 Robyn Laba Newsworks 33 41 David Zink Yi Ahumm 50 Biographies 51 List of Works 51 Acknowledgements Introduction It has been noted that the Age of Information is, in fact, an age of forgetting: we are inundated with a culture so overwhelming that it hurtles past us without remark, unabsorbed.' The vast amount of information, data, opinion and representation that floods our psyche creates a situation in which it is difficult to distinguish singular voices and critical positions over the volume. The quantity of information dulls our receptivity, flattening the extraordinary, making the imaginative banal and ultimately renders information obsolete. One of the results of the waves of information is a lack of curiosity in the face of the sheer magnitude of things and ideas in the world. A nod to Theodor Adorno's discussions of the culture industry, leisure, and the "chatter of culture," this publication brings together works that approach the anatomy of world-weariness. The works simultaneously reveal cultural overload to be curiosity-crushing as well as breeding grounds for new ideas. It has long been argued that (successful) art sustains curiosity and speculation rather than answers questions or provides conclusions, as scientific information intends to do.3 The publication assembles the documentation of two exhibitions held at Artspeak in 2007 that included the work of Lorna Brown, Robyn Laba, and David Zink Yi with a new poem by Lisa Robertson, About 1836 (an essay on boredom). Robertson was invited to write in consort with the themes of the exhibitions. The works represented here centre around investigations into cultural chatter, edging towards an articulation of a subjective yet social phenomenon. While Brown and Robertson examine the potentialities for fertile thought through boredom, Zink Yi physically approaches the language and expression of a banal state, and Laba takes on the materiality and labour of an impossible assimilation of information in a cultural glut of facts, opinions, and representations. On boredom's agency, Robertson writes: "One must withdraw for a long time to arrive at the minimum "at the cosmological minimum. "It takes an inhuman patience "to make the erotic into itself. "By cosmology I mean "out in the shadows, out at the edge of the parking lot, just beyond "the signage, and beyond the erotic even "one's relationship to utopia is elegiacal. "Time there is other time. "Forget the nostalgia for singularity. The "dismantling of hegemony begins with boredom. Lorna Brown's ongoing research into the philosophical and political implications of boredom inform her current art and writing projects. The Structure of Boredom (After Oden), 2006 is a work that endlessly repeats an analytic diagram, mapping boredom's characteristics of repetition, predictability, and temporal suspension. Installed in Artspeak's windows, it functioned not only as analysis, but as decorative hoarding or perhaps instructions for a monotonous dance. Her video Threshold (cont.), 2007 projects an archive of rolling quotes on boredom that spills over the floor and up the wall like cinematic credits. The quotes complicate and contradict one another as they struggle to communicate. Each quote is referenced on an accompanying sheet of footnotes, an indexical act that points to the potential in gathering and framing the quotes and then through its own content contradicts the activity. Brown's use of text in both works is palimpsest-esque. From the inception of the printed word through modem literature, theory, and into the age of Hollywood and digital communication technologies such as texting and Power-point, the works incite a consideration of the conditions of obsolescence in tandem with the conditions of boredom. David Zink Yi's practice offers reflections on the hybrid character of cultural and personal histories, often depicting the body as an instrument or medium of both the individual and the collective. His video Ahumm, 1999 is a short verbal, visual, and physical meditation in which a figure is shown writing variations of the expression "ahumm" on a piece of paper while intoning the expressions. The expression is at once a staffing, a sound made when thoughts are formingand a vacuous sound, one made when there is nothing to say. The emptiness in the expression is parallel to the potentialities in boredom as a fertile space in which extraordinary, critical thoughts might gel. It is unclear if the video's actions (the sound and the hand gesture) are synchronous and the actions reflect an emotionality that is at once personal and distant. The performative activity of the figure takes place in real time (but in its looping this "real time" is suspended), and contains a tension between passivity and action, conceptualism and body politics. Robyn Laba's Newsworks, 2007 considers the accumulation and almost immediate obsolescence of matter and information via newspapers. Consistent with her previous investigations into the weight of materiality, labour and information, her stacked and swirled column of discoloured and out-of-date newspapers references the potential violence of a storm. Like an upended tower of Babel, Newsworks presents newspapers as simultaneously disposable and enduring cultural objects. The newspaper form is threatened with obsolescence by television and the Internet, and its information is almost immediately obsolete as it gets replaced the next day. However, its materiality persists it remains an object in the world and in this case, a building block for a Tatlin-esque edifice. Invoking the authority of the monument through mass and volume, the reading of Newsworks is complicated by the fleetingness of the material. Its swirling stack is unstable in construction, like the paper itself and the questionable facts it provides. Its scale points to the pressure to assimilate volumes of information in order to judge and act in the world. Antithetical to the permanence of the cenotaph or memorial, the newspapers and their form literally turn the monument on its head. The work's conceptual and physical references, its instability and scale, draw out discussions of sensory knowledge versus mediated knowledge. Part sculpture, part architecture and part collage, Newsworks instigates discussions around information dissemination and manipulation. In the face of knowledge "overload," Laba's work examines the desire to synthesize the sheer magnitude of information in the world while recognizing that it is fleeting. Collectively, Lorna Brown, Robyn Laba and David Zink Yi's works are on a threshold between pessimism and hopefulness, at once contradictory and meaningful, sisyphusian and on the brink of illumination. The indexicality of these worksfrom literal citing, sourcing disrupted and fragmented sources, to visual representation of lingual and social actsexpands and contracts. With the mass proliferation of information, the ever expandable index risks loosing its meaning, its possibility so far-reaching that it might no longer effectively frame. The expansiveness lacks constructive filters that make sense of things or that make things meaningful. Brown, Laba and Zink Yi wrestle with the weight of the index and its worn and tired systems. Whether collecting quotes, diagrams and tons of newspaper, physically acting out a condition or building floppy monuments, the artists represented here underline Adorno's assertion that "Boredom is a function of life which is lived under the compulsion to work." Melanie O'Brian DIRECTOR/CURATOR 1. See David Levi Strauss' essay "Can You Hear Me: Reimagining Audience Under the Pandaemonium" in Between the Eyes: Essays on Photography and Politics (New York: Aperture, 2003). 2. "Philosophy has to protect itself from the chatter of culture and the abracadabra of worldviews." Theodor Adorno, Critical Models: Interventions and Catchwords. Trans. Henry W. Pickford (New York: Columbia University Press, 1998): 6. 3. Anthony Huberman articulates contemporary art's relationship to information in his article "I Nt Information," Afterall (Autumn/Winter 2007): 19-26. "... the efficiency, quantity and immediacy of information and information systems has placed art and the artistic gesture at risk of being identified, categorised, digested, cannibalised and made into information before it has a chance to begin being art. Curiosity is being castrated by information." (22) 4. Theodor Adorno, "Free Time," in The Culture Industry: Selected Essays on Mass Culture. Ed. J.M. Bernstein (London and New York: Routledge, 2001): 191.

Preis(€): 15,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Öffentlicher Raum für Kunst ? / Publiczna przestrzen dla sztuki? von Maria Anna Potocka, Jaroslaw Kozlowski, Gerald Matt, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Turowski, Marek Krajewski, Piotr Piotrowski, Andrea van der Straeten, Andrzej Wajda, Adam ChmielewskiBildtext: Öffentlicher Raum für Kunst ? / Publiczna przestrzen dla sztuki? von Maria Anna Potocka, Jaroslaw Kozlowski, Gerald Matt, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Turowski, Marek Krajewski, Piotr Piotrowski, Andrea van der Straeten, Andrzej Wajda, Adam Chmielewski

Öffentlicher Raum für Kunst ? / Publiczna przestrzen dla sztuki?

Maria Anna Potocka, Jaroslaw Kozlowski, Gerald Matt, Krzysztof Wodiczko, Andrzej Turowski, Marek Krajewski, Piotr Piotrowski, Andrea van der Straeten, Andrzej Wajda, Adam Chmielewski
Verlag: Triton
Jahr: 2002
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9788389448088
Zustand: Gebraucht
Deutsch und polnisch In den letzten zehn Jahren setzte auch im Bereich der zeitgenössischen Kunst in Polen ein maßgeblicher Wandel ein. Neben neuen Galerien und Ausstellungshäusern wird der öffentliche Raum vermehrt zum Ort aktueller Kunstprojekte mit internationaler Vernetzung. Bei einem Symposium in der Kunsthalle Wien im Herbst 2002 wurde dieses Thema unter Beteiligung bekannter Publizisten, Philosophen, Künstler und Kunsthistoriker aus Polen und Österreich erörtert. Die Beiträge erscheinen nun als Buch. Inhalt Vorwort 9 Die Idee des Symposiums 11 Jarosław Kozłowski Einleitung (1976) 17 Gerald Matt Kunst und Skandal. Über die Beziehung zwischen Kunst und öffentlichem Raum 29 Krzysztof Wodiczko Instruments, Projections, Monuments 65 Maria Anna Potocka Ah, geh, das ist doch nur Kunst 103 Andrzej Turowski Von der Arbeit des Gedächtnisses, des Unbewussten und des Diskurses 135 Marek Krajewski Statt Kunst statt Werbung 167 Piotr Piotrowski Postkommunistische Agoraphobie 207 Andrea van der Straeten Wildern im Terrain der Anderen? 263 Andrzej Wajda Der öffentliche Raum 289 Adam Chmielewski Wiener Walzer und europäische Walze 303

Preis(€): 10,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Journal of Visual Culture - Volume 3 Number 3 December 2004 - SAGE Publications von Marquard Smith, Anne Friedberg, Raiford Guins, Lisa Cartwright, Jessica Dubow, Walter Benjamin, Anna Everett, Hal Foster, Raiford Guins, Mark B.N. Hansen, Richard Rushton, John Hutnyk, Karen Jacobs, Chuck Kleinhans, Vicky Lebeau, Alphonso LingisBildtext: Journal of Visual Culture - Volume 3 Number 3 December 2004 - SAGE Publications von Marquard Smith, Anne Friedberg, Raiford Guins, Lisa Cartwright, Jessica Dubow, Walter Benjamin, Anna Everett, Hal Foster, Raiford Guins, Mark B.N. Hansen, Richard Rushton, John Hutnyk, Karen Jacobs, Chuck Kleinhans, Vicky Lebeau, Alphonso Lingis

Journal of Visual Culture - Volume 3 Number 3 December 2004 - SAGE Publications

Marquard Smith, Anne Friedberg, Raiford Guins, Lisa Cartwright, Jessica Dubow, Walter Benjamin, Anna Everett, Hal Foster, Raiford Guins, Mark B.N. Hansen, Richard Rushton, John Hutnyk, Karen Jacobs, Chuck Kleinhans, Vicky Lebeau, Alphonso Lingis
Verlag: SAGE Publications
Jahr: 2004
Edition: Softcover
ISBN: 14704129
Zustand: Gebraucht
journal of visual culture Index to volume 3 journal of visual culture Copyright 2004 SAGE Publications (London, Thousand Oaks, CA and New Delhi) Vol 3(3): 383-384 [1470-4129(200412)3:3]10.1177/1470412904048608 Editorials Fantasies of Childhood: Visual Culture and the Law (Marquard Smith), 3(1), 516 Televisual Space (Anne Friedberg and Raiford Guins), 3(2), 131132 Articles Cartwright, Lisa, Emergencies of Survival: Moral Spectatorship and the New Vision of the Child in Postwar Child Psychoanalysis, 3(1), 3549 Cooley, Heidi Rae, Its All About the Fit: The Hand, the Mobile Screenic Device and Tactile Vision, 3(2), 133155 Dubow, Jessica, Outside of Place and Other than Optical: Walter Benjamin and the Geography of Critical Thought, 3(3), 259274 Everett, Anna, Trading Private and Public Spaces @ HGTV and TLC: On New Genre Formations in Transformation TV, 3(2), 157181 Foster, Hal, Polemics, Postmodernism, Immersion, Militarized Space, 3(3), 320335 Friedberg, Anne, Virilios Screen: The Work of Metaphor in the Age of Technological Convergence, 3(2), 183193 Guins, Raiford, Intruder Alert! Intruder Alert! Video Games in Space, 3(2), 195211 Hansen, Mark B.N., Communication as Interface or Information Exchange? A Reply to Richard Rushton, 3(3), 359366 Hutnyk, John, Photogenic Poverty: Souvenirs and Infantilism, 3(1), 7794 Jacobs, Karen, Optic/Haptic/Abject: Revisioning Indigenous Media in Victor Masayesva, Jr and Leslie Marmon Silko, 3(3), 291316 Kleinhans, Chuck, Virtual Child Porn: The Law and the Semiotics of the Image, 3(1), 1734 Lebeau, Vicky, The Unwelcome Child: Elizabeth Eckford and Hannah Arendt, 3(1), 5162 Lingis, Alphonso, Mirages in the Mud, 3(1), 107117

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Wrede schoonheid - mensen en ideeen die het moderne denken gevormd hebben von Peter Watson, Margreet De Boer, Rob De Ridder, Joost ZwartBildtext: Wrede schoonheid - mensen en ideeen die het moderne denken gevormd hebben von Peter Watson, Margreet De Boer, Rob De Ridder, Joost Zwart

Wrede schoonheid - mensen en ideeen die het moderne denken gevormd hebben

Peter Watson, Margreet De Boer, Rob De Ridder, Joost Zwart
Verlag: Unieboek Het Spectrum Manteau
Jahr: 2001
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789071206115
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Wrede schoonheid is geen gewone studie over politieke, militaire en maatschappelijke gebeurtenissen, maar een onconventionele, caleidoscopische geschiedschrijving van mensen en ideeën die in de twintigste eeuw zo vernieuwend hebben gemaakt. In 1900 was het onderbewuste nog niet benoemd, het quantum nog niet ontdekt, het surrealisme nog niet uitgevonden, de eerste stap op de maan nog niet gezet. Van de uitvinding van plastic tot Pablo Picasso, van het feminisme tot Friedrich Nietzsche, van de ontdekking van de oerknal tot Arnold Schönberg, van Marie Curie tot Salman Rushdie en van Sigmund Freud tot Shere Hite: het boek bestrijkt een breed intellectueel spectrum en legt verbanden tussen vele disciplines. We leren een andere twintigste eeuw kennen, via schrijvers, kunstenaars, wetenschappers en filosofen die met hun verbluffende ideeën en fundamentele ontdekkingen ons leven ingrijpend veranderden. Op meeslepende en heldere wijze bevestigt het boek dat de twintigste eeuw veel meer is dan oorlog en genocide, dat alles totaal veranderde, in een wrede schoonheid. Recensie(s) Fascinerend geschreven cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Waar het boek ook openvalt, je begint te lezen, en het is moeilijk om het weer te sluiten. Leven en werk van honderden wetenschappers, kunstenaars en filosofen passeren de revue, gedetailleerd en deskundig beschreven, zeer toegankelijk, ook voor een breed publiek. Aan de orde komen zo bijvoorbeeld Picasso, Strawinsky, Joyce, Bohr, Turing, Popper, Germaine Greer, Susan Sontag, Maya Angelou, Sartre, Heidegger en Andy Warhol. Mede door de zeer uitvoerige noten en het register ook buitengewoon geschikt als naslagwerk. Watson (1943) heeft als tv-presentator en medewerker aan o.m. The Times en The New York Times een ruime ervaring als gids in cultuur en wetenschap voor een ruimer publiek. Kleine druk. (Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen) Fascinerend geschreven cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw. Wáár het boek ook openvalt, je begint te lezen, en het is moeilijk om het weer te sluiten. Leven en werk van honderden wetenschappers, kunstenaars en filosofen passeren de revue, gedetailleerd en deskundig beschreven, zeer toegankelijk, ook voor een breed publiek. Aan de orde komen zo bijvoorbeeld Picasso, Strawinsky, Joyce, Bohr, Turing, Popper, Germaine Greer, Susan Sontag, Maya Angelou, Sartre, Heidegger en Andy Warhol. Mede door de zeer uitvoerige noten en het register ook buitengewoon geschikt als naslagwerk. Watson (1943) heeft als tv-presentator en medewerker aan o.m. The Times en The New York Times een ruime ervaring als gids in cultuur en wetenschap voor een ruimer publiek. Kleine druk. De Britse journalist, schrijver en historicus Peter Watson (geb. 1943) is ervan overtuigd dat ideeën en persoonlijkheden centraal moeten staan in het historisch onderzoek, meer dan feiten en gebeurtenissen. Watson merkt op dat de grote historische overzichten van de 20e eeuw steeds draaien rond dezelfde politieke en militaire gebeurtenissen: de beide wereldoorlogen, de Russische Revolutie, de Koude Oorlog, de val van de Muur... Als tegengewicht publiceert Watson nu een monumentale, zeer vlot en toegankelijk geschreven ideeëngeschiedenis van de 20e eeuw (885 bladzijden), waarbij alle grote filosofen, kunstenaars, wetenschappers, politici, economen... en de bijhorende theorieën -- psychoanalyse, communisme, nazisme, existentialisme, fenomenologie, feminisme... -- aan bod komen. Die "mensen en ideeën die het moderne denken hebben gevormd" worden niet geïsoleerd behandeld, maar in de maatschappelijke en politieke context geplaatst. Wrede schoonheid is dus niet alleen een herculisch encyclopedisch-chronologisch overzicht van persoonlijkheden en hun ideeën, maar een volwaardige samenhangende geschiedenis van de 20e eeuw. Het boek bestaat uit 42 hoofdstukken, samengebracht in vier delen. De opbouw is chronologisch, op enkele "horizontale" hoofdstukken na: over het jaar 1900, over het Wenen van rond die eeuwwisseling, over het wonderbaarlijke jaar 1913, over de intellectuele gevolgen van de Eerste Wereldoorlog en over het Parijs van Jean-Paul Sartre. Deel één behandelt de periode 1900-1918 ('Van Freud tot Wittgenstein -- het besef van een begin'), een optimistische tijd, waarin de idee leefde dat op alle vlakken -- wetenschap, kunst, politiek... -- een nieuwe lente aanbrak. Daarna volgt de duistere periode 1919-1945 ('Van Spengler tot Animal Farm -- beschavingen en ongenoegen'), onbehaaglijke tijd van onvrede en crisis. In deel drie ('Van Sartre tot de zee van rust -- de nieuwe menselijke conditie en de verzorgingsstaat') is de sfeer weer uitermate optimistisch en positief. De periode 1946-1972 wordt gekenmerkt door de opbouw van ons liberaal-democratisch bestel en het ongebreidelde vertrouwen in de maakbaarheid van de samenleving. Deel vier ('Van tegencultuur tot Kosovo -- geen visie, ieders visie') behelst de periode 1973-2000. Na de (olie)crisis van de jaren '70 belanden we in het postmodernisme, een tijdperk waarmee Watson niet goed blijf weet. "In die zin dat het een tijdperk van post-westers en zelfs postwetenschappelijk denken (wat ik betwijfel) aankondigt, zou het een veel radicalere breuk met het verleden kunnen blijken te zijn dan die van Darwin". Het boek sluit af met een stevig voetnotenapparaat en -- gelukkig -- met een zeer uitgebreid register. Terwijl het corpus van het boek vooral nuchter beschrijvend is, gaat Watson in zijn inleiding en conclusie de filosofische toer op. Daarbij ontpopt hij zich tot een ouderwetse teleologische, rationalistische, reductionistische vooruitgangsoptimist, die nog gelooft dat de wetenschap ooit alles zal oplossen. "In plaats van universele oplossingen voor de grote levensvraagstukken te beloven, zoals de meeste religies en sommige politieke theorieën doen, ontrafelt de wetenschap de wereld stukje bij beetje op pragmatische wijze". Daarbij plaatst Watson positieve en geesteswetenschapen in een concurrentiële positie, waarbij de positieve wetenschappen de grote winnaar van de 20e eeuw zijn omdat zij steeds stap voor stap, cumulatief hebben gewerkt. De kunsten en de sociale wetenschappen daarentegen raakten in de 20e eeuw gefragmenteerd, omdat "hun obsessieve behoefte aan vernieuwing" een doel op zich werd en er niet meer op het bekende en geaccepteerde werd voortgeborduurd. In een uitermate materialistische passage, gaat Watson zelfs zo ver te stellen dat technische verwezenlijkingen als de mobiele telefoon, de draagbare computer of de anticonceptiepil "een bevredigend filosofisch antwoord op de grote vraagstukken van vervreemding en verveling" bieden. Peter Watson loopt uiteraard ook niet hoog op met het postmodernisme. Hij dweept met de analytische benadering van de logisch positivisten en de Britse en Amerikaanse filosofen, die gefascineerd zijn door de wetenschap en die als belangrijkste doelstelling "verklaring, begrip, inzicht" hebben. Daartegenover staat de continentale school met figuren als Heidegger, Lacan, Lyotard en Habermas, die meer belangstelling hebben voor freudiaanse psychologie, literatuur en politiek. "Hun benadering is retorisch en berust op vooroordeel, ze zijn meer geïnteresseerd in commentaar dan in begrip". Watson vervolgt: "In de 20e eeuw is wat we als wetenschappelijke/analytische rede kunnen betitelen over het geheel genomen een groot succes geweest de politieke, bevooroordeelde en retorische rede is echter catastrofaal gebleken". Voor de toekomst voorspelt (en verhoopt) hij een post-postmoderne wereld, waar postmodernisten en tradionalisten elkaar vinden in een nieuwe "historische/intellectuele canon", een soort gemeenschappelijke waardebasis, die meteen ook als exportproduct naar de niet-westerse culturen kan dienen. [Gunter Bousset]

Preis(€): 32,50

Versand(€): 7,50

Bildtext: Impark 1 - Zeitgenössische Kunst im Olympia-Park, München (19. Juli- 12. Oktober 2003) von Régine Gueffon, Thomas Huber, Bernhard Wittenbrink, Bernhart Schwnk, Andreas Neumeister, Martina FuschsBildtext: Impark 1 - Zeitgenössische Kunst im Olympia-Park, München (19. Juli- 12. Oktober 2003) von Régine Gueffon, Thomas Huber, Bernhard Wittenbrink, Bernhart Schwnk, Andreas Neumeister, Martina Fuschs

Impark 1 - Zeitgenössische Kunst im Olympia-Park, München (19. Juli- 12. Oktober 2003)

Régine Gueffon, Thomas Huber, Bernhard Wittenbrink, Bernhart Schwnk, Andreas Neumeister, Martina Fuschs
Verlag: Revolver
Jahr: 2003
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9783936919301
Zustand: Gebraucht
Elisabeth Brockmann Mann im Bad, 2003 Farbfotografie auf Backlitplane 1700 x 600 cm Marie Denis inclinaison, 2003 Markierungsfarbe, Fußballtore ca. 9000 x 5000 cm Afra Dopfer Phantom, 2003 Holz, Farbe 270 x 140 x 205 cm Vadim Fishkin snow_show, 2000/2003 verschiedene Materialien, ca. 300 x 120 x 120 cm r: DUM-Club, Ljubljana Claus Föttinger Was bleibt?, 2003 Fotokopien auf Holz, mit Epoxidharz versiegelt Podest 330 x 470 cm, 2 Sitzbänke, je 114 x 36 cm, 8 Sitzflächen, je 54 x 39 cm, 8 Lehnflächen, je 54 x 30 cm Stephan Fritsch wie du mir so ich dir, 2003 Acryl, Lack, Spraylack auf Holz 210 x 391 x 416 cm Stefan Eberstadt 24-hour-piece, 2002 Sperrholz, Betoplan, Kugelleuchten 155 x 391 x 416 cm Odile Fuchs Signaletique Teckel, 2003 8 Tafeln, Digitaldruck auf Alucobond je 65 x 50 cm Vetement de loisirs pour teckel, 2003 Stoff, Verpackung verschiedene Maße Tobias Hauser Waiden, 2002 Holzhütte, Bautafel auf Gerüst Maße der Hütte: 440 x 457 x 305 cm Thaddäus Hüppi Wasserspucker, 2003 Kunststoff, ca. 100 x 100 x 100 cm Stephan Kern Drei Türme, 2003 Eisenguss Turm 1: Höhe 1000 cm, Turm 2: Höhe 1200 cm Durchmesser je 100 cm Michael Kienzer Steg, 2001/2003 Schuhabstreifer, Holz, ca. 60 x 4000 cm Courtesy Galerie E.+K. Thoman, Innsbruck A Andree Korpys/Markus Löffler Die Garage des Hausmeisters, 2003 verschiedene Materialien ca. 500 x 500 x 1200 cm Hermann Maier Neustadt canskyscope, 2003 Plexiglas, Polyester, Holz, Metall Höhe 300 cm, Durchmesser 500 cm M+M Olympic Pong, 2003 Wettbewerb und Installation Norbert Radermacher Olympisches Gold, 2003 Styroporkern, golden laminiert Höhe 300 cm, Durchmesser ca. 90 cm Daniel Roth Underground Connected, 2003 Architekturmodell, Objekt, Buch, ca. 120 x 80 x 30 cm Karina Smigla-Bobinski Inseln, 2003 verschiedene Materialien Höhe jeweils 150 cm, Durchmesser jeweils 280 cm Stalker percorsi metabolici, 2003 Performance Mariott Stollsteiner space ..between, 2003 Beton, Fliesen, Siebdruck, Grenzsteine Fläche je 400 x 400 cm

Preis(€): 10,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De Tijd van de grote verwachtingen von Konstantin Paustovsky, Wim Hartog (Translator)Bildtext: De Tijd van de grote verwachtingen von Konstantin Paustovsky, Wim Hartog (Translator)

De Tijd van de grote verwachtingen

Konstantin Paustovsky, Wim Hartog (Translator)
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1993
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029533928
Zustand: Gebraucht
Recensie(s) Paustovskij (1892-1968) was lange tijd de meeste vereerde schrijver in de Sovjet-Unie, hoewel hij geen partij-conformist was. Typerend voor hem is zijn lyrisch realisme in b.v. natuurbeschrijvingen, zijn oog voor details en zijn vermogen op milde wijze karakters te tekenen. Zo ook in dit vierde deel van zijn 6-delige beroemdste werk, zijn autobiografie. Vooraf gingen al: "Verre jaren". "Onrustige jeugd" en "Begin van een onbekend tijdperk". Dit deel gaat vooral over het moeilijke hongerjaar 1920-21, in Odessa en op de Krim. Interessant zijn ook de hoofdstukken over de schrijver Babel en diens werkwijze. (Biblion recensie, Redactie..) Weer even fantastiasch en boeiend als de vorige delen. Wat ik zeker nog eens zal herlezen is hoofdstuk 16: Dwangarbeid - Paustovskij ontmoette Babel in Odessa en beschrijft in dit hoofdstuk hoe Babel hem vertelde hoe zwaar het schrijven hem viel. Hoe vaak hij zijn teksten verbeterde en polijstte. Een andere gedenkwaardige passage is de laatste tocht van het schip Dimitrij in de storm in een Zwarte Zee vol losgeslagen mijnen.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Aldus sprak zarathoestra - Een boek voor allen en niemand von Friedrich NietzscheBildtext: Aldus sprak zarathoestra - Een boek voor allen en niemand von Friedrich Nietzsche

Aldus sprak zarathoestra - Een boek voor allen en niemand

Friedrich Nietzsche
Verlag: Wereldbibliotheek
Jahr: 1980
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028412125
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Nietzsche's meest profetische boek Recensie(s) Dit is ongetwijfeld het bekendste, maar misschien ook het meest raadselachtige boek van de Duitse filosoof (1844-1900). Zelf beschouwde hij het als het hoogste geschenk dat ooit aan de mensheid werd gegeven. Voor de 20e eeuw, die in het teken zou staan van het nihilisme en de overwinning op de christelijke moraal, zou het de 'Bijbel' moeten zijn van een nieuw soort adel, de Uebermensch. Zover is het nooit gekomen, hoewel het door zijn extatische toon en visionaire kracht menig denker, dichter en kunstenaar, ook nu nog, inspireerde. Marsmans heldere en informatieve inleiding is nog steeds erg leesbaar, wat niet altijd geldt voor Endts vertaling, die een wat archaïsch Nederlands opleverde, al benadert hij daarmee wel goed de duistere, archaïsche, oud-testamentische atmosfeer van het origineel. Wilfred Oranje maakte recent een wat vlotter leesbare nieuwe vertaling (a.i. 97-12-157-6). (Biblion recensie, Redactie.)

Preis(€): 10,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: In verhouding : opstellen aangeboden aan Rudolf Boehm op zijn vijfenzestigste verjaardag / Red.: Willy Coolsaet von Willy Coolsaet, Rudolf Boehm, Wilfried Swartelé, André Viane, Johan Moyaert, Guy Quintelier, Jean-Marie De Dijn, Boehm en Spinoza, Luc Vanneste, Freud, Lode Frederix, Christian Van Kerkchove, Paul Willemarck, Jacques De Visscher, Leo Apostel, Ernst Woit,Bildtext: In verhouding : opstellen aangeboden aan Rudolf Boehm op zijn vijfenzestigste verjaardag / Red.: Willy Coolsaet von Willy Coolsaet, Rudolf Boehm, Wilfried Swartelé, André Viane, Johan Moyaert, Guy Quintelier, Jean-Marie De Dijn, Boehm en Spinoza, Luc Vanneste, Freud, Lode Frederix, Christian Van Kerkchove, Paul Willemarck, Jacques De Visscher, Leo Apostel, Ernst Woit,

In verhouding : opstellen aangeboden aan Rudolf Boehm op zijn vijfenzestigste verjaardag / Red.: Willy Coolsaet

Willy Coolsaet, Rudolf Boehm, Wilfried Swartelé, André Viane, Johan Moyaert, Guy Quintelier, Jean-Marie De Dijn, Boehm en Spinoza, Luc Vanneste, Freud, Lode Frederix, Christian Van Kerkchove, Paul Willemarck, Jacques De Visscher, Leo Apostel, Ernst Woit,
Verlag: Kritiek
Jahr: 1993
Edition: kartoniert
ISBN: 9789028412125
Zustand: Gebraucht
Inhoud Woord voorafV Deel I KRITIEK VAN HET THEORETISCH WETEN1 Wilfried Swartelé, Als dat nog lang gaat duren, dan zou het weleens vlug gedaan kunnen zijn. Een verhaal over Boehms kritiek op het objectivisme3 Willy Coolsaet, De stelling van het grondverschil31 André Viane, Medisch-filosofische bedenkingen. Mijn ontmoe- ting met Rudolf Boehm49 Johan Moyaert, De onredelijkheid van de wetenschap. Rudolf Boehms kritiek op het ideaal van zuiver theoretisch weten67 Etienne Vermeersch, Naar een niet aliënerende wetenschap en technologie?83 Guy Quintelier, Waarom filosoferen?89 .Marcel Martens, Precipeprosapia: voor een filosofie als kritiek op de filosofie107 Jean-Marie De Dijn, Boehm en Spinoza. Heroïsch interpretisme? 113 Deel II DISCUSSIE OVER MATERIËLE EN MORELE BEHOEFTEN125 Luc Vanneste, Over Freud wil ik het hebben127 Lode Frederix, Overleven ter wille van het overleven? Boehms paradoxale filosofie van de behoeften in de "Grundlegung einer Lösung der Frage der Topik"143 Christian Van Kerkchove, Het verhaal van de moraal175 Paul Willemarck, Rudolfs mores: Utopia. Een pamflet199 Jacques De Visscher, Moeilijke onvoorwaardelijkheid225 Leo Apostel, Is dit misschien wijsbegeerte?237 Deel III KRITIEK VAN DE TECHNOLOGISCHE PRODUKTIEWIJZE243 Ernst Woit, "... alle verhoudingen omver te werpen ...". Marx' begrip van het humanisme in Rudolf Boehms "Kritiek der grondslagen van onze tijd" (vertaald uit het Duits)245 Jef Turf, Rudolf Boehm als inspirator van concrete politieke alternatieven259 Ludo Abicht, Rudolf Fukuyama of Francis Boehm?271 Ludo Dierickx, Is er een centraal conflict? Behoefte aan overzichtelijkheid279 Willy Weyns, Een menswaardige cultuur, in de spiraal van het leven. Pleidooi voor een radicale, sociaal geëngageerde ecofilosofie291 Jaap Kruithof, Bewaren307 Deel IV VRAGEN OMTRENT POLITIEK HANDELEN321 Sonja Lavaert, Een weten over de macht323 Rolf Geiszler, Over het juiste leven, handelen en denken. "Innerlijke dialoog" met Rudolf Boehms literaire interpre- taties (vertaald uit het Duits)329 Jacques Taminiaux, Speculatie en oordeel (vertaald uit het Engels)351 Robert Sokolowski, Over het debat (vertaald uit het Engels)373 Klaus Held, Politiek verstand bij Machiavelli. Over de paradig-mawijziging in de filosofie bij de overgang naar de moderne tijd (vertaald uit het Duits)393 Wolfgang Eichhorn, Subjectiviteit en geschiedenis gedachten en lisant (vertaald uit het Duits)411 Wolfgang Janke, Kritiek van het historisch bewustzijn in het tijdperk van de positieve wetenschap (vertaald uit het Duits)423 BIBLIOGRAFIE RUDOLF BOEHM441 Inhoud463

Preis(€): 49,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Piekno - Selected Works 2004-2012 / Wybrane Prace von Wojciech Bakowski, Dominic Eichler, Julian Heynen, Jennifer TeetsBildtext: Piekno - Selected Works 2004-2012 / Wybrane Prace von Wojciech Bakowski, Dominic Eichler, Julian Heynen, Jennifer Teets

Piekno - Selected Works 2004-2012 / Wybrane Prace

Wojciech Bakowski, Dominic Eichler, Julian Heynen, Jennifer Teets
Verlag: Fundacja Transmisja / Galerie STEREO
Jahr: 2012
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789028412125
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu ISBN: 978-83-927372-9-2 Englisch / Polnisch Wojciech Bakowski Selected Works / Wybrane Prace 2004-2012 Essays by: Dominic Eichler, Julian Heynen, Jennifer Teets CONTENTS SPIS TRESCI DOMINIC EICHLERODD MAN OUT5 ODD MAN OUT [PL]13 JULIAN HEYNENHOLES IN A CLOSE-UP WORLD21 SZCZELINY SWIATA W ZBLIZENIU29 JENNIFER TEETSSOLILOQUY'S DARK SUMMIT37 CIEMNY SZCZYT MONOLOGU45 OBJECTS AND INSTALLATIONS53 OBIEKTY I INSTALACJE SPOKEN MOVIES113 FILMY MÓWIONE OTHER FILMS145 INNE FILMY191 PERFORMANCE ZUZANNA HADRYSSIMPLE THINGS205 MICHAL LASOTAPROSTE RZECZY211 BIOGRAPHY216 BIOGRAFIA

Preis(€): 13,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Isabelle Pauwels - Triple Bill von Melanie O'Brian, Seamus Kealy, Isabelle Pauwels, Jessie Caryl, Paloma CampbellBildtext: Isabelle Pauwels - Triple Bill von Melanie O'Brian, Seamus Kealy, Isabelle Pauwels, Jessie Caryl, Paloma Campbell

Isabelle Pauwels - Triple Bill

Melanie O'Brian, Seamus Kealy, Isabelle Pauwels, Jessie Caryl, Paloma Campbell
Verlag: Artspeak, Blackwood Gallery, University of Toronto
Jahr: 2008
Edition: kartoniert
ISBN: 9780921394570
Zustand: Gebraucht
Catalogue of an exhibition held at Artspeak Gallery, Vancouver, B.C., Jan. 26 - March 1, 2008 and Blackwood Gallery, University of Toronto, Toronto, Ont., April 6 - June 1, 2008. TABLE OF CONTENTS 2ACKNOWLEDGMENTS 3PREFACE Melanie O'Brian and Seamus Kealy 7INTRODUCTION Melanie O'Brian iiSEX AT WORK Jessie Caryl 19CONVICTIVE CONFESSION Seamus Kealy NOTES ON THE CONTRIBUTORS 33SIMILAR PAGES Isabelle Pauwels 40TRIPLE BILL STILLS Isabelle Pauwels Triple Bill is the catalogue for the 2008 exhibition by the same title, curated by Séamus Kealy. The catalogue was produced in collaboration with Artspeak, Vancouver, and includes texts by Séamus Kealy, Jessie Caryl, Isabelle Pauwels, and Melanie O'Brian, as well as stills from the exhibition Excerpt All stories are cons. Isabelle Pauwels Interested in the representation of contemporary narratives and subjective experience, Isabelle Pauwels work centres on language and social relations. Pauwels engages with language in order to define and present personal intent. Within this determined structure, she presents possibilities for self-inscription. Her three-part video work Triple Billthe result of Pauwels visits to porn theatres in Vancouveris part documentary and part fiction. As a storyteller, the artist narrates her experience of the theatres architecture, the social behaviours made possible within this space, and the theatres films. Incorporating static and urgent running texts as well as recorded and edited conversation, Pauwels work forces the viewer to participate in the construction of the story and to be aware that subjectivity is contingent and inflected by desire. Triple Bill relies on a dramaturgical structure designed to elicit an audience response. Personal, self-conscious experienceboth on the part of the artist and the audiencedrives the work and its reception. In three parts, the work describes the artists experiences at various porn theatres. In the first, Pauwels adopts a first person voice to locate the audience within her subjectivity, referencing past history, memories, and anti-social behaviour. The running narrative bounces between describing the theatre and the artists own response to it. The second part continues in a descriptive mode, focusing largely on the architecture and history of the theatre, while maintaining the slipperiness between interior monologue and chronicling. Part three is a surreptiously recorded conversation between Pauwels and M that begins with the latter asking: Can I sit here? Pauwels: Sure, but you cant touch me. This stolen conversation is carried out without visuals, aside from subtitles provided to clarify the conversation. It appears to represent the real experience of the theatre as opposed to pure description. However, Pauwels stresses the importance of storytelling even in her conversation with M, implying that she enjoys the older films because the storylines are more convincing and the sex doesnt matter as much. Being convinced of the story is part of the desired experience audiences want to be transported. Yet Pauwels works reveals a vital skepticism around fakery. M observes: The tits feel like a lieThe big ones, I dont feel them too much. The artist uses pornography to investigate what an audience wants and perhaps the ways in which they want to be conned. Transported by the films to a place of physical experience, viewers allow themselves to be tricked into the fulfillment of desire. While her textual representation of the experience of visiting the theatres thwarts the psychic economy of porn, the issue of desire remains central. excerpted from the Introduction by Melanie OBrian

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hegel omstreden: Boedelscheiding na 150 jaar von Dr. W.N.A. Klever, prof. dr. ir. A. F. van Leeuwen, prof. dr. J. Hollak, prof. dr. H. G. Hubbeling, mr. drs. R. J. de Folter, prof. dr. H. Kimmerle, prof. mr. J. M. van DunnéBildtext: Hegel omstreden: Boedelscheiding na 150 jaar von Dr. W.N.A. Klever, prof. dr. ir. A. F. van Leeuwen, prof. dr. J. Hollak, prof. dr. H. G. Hubbeling, mr. drs. R. J. de Folter, prof. dr. H. Kimmerle, prof. mr. J. M. van Dunné

Hegel omstreden: Boedelscheiding na 150 jaar

Dr. W.N.A. Klever, prof. dr. ir. A. F. van Leeuwen, prof. dr. J. Hollak, prof. dr. H. G. Hubbeling, mr. drs. R. J. de Folter, prof. dr. H. Kimmerle, prof. mr. J. M. van Dunné
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1983
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029397001
Zustand: Gebraucht
De filosofie van Hegel is in de afgelopen honderdvijftig jaar buitengewoon sterk werkzaam geweest, zowel in aantrekkende als in afstotende zin. Het is niet de bedoeling van deze uitgave om die geschiedenis - Hegels leven na zijn leven - te beschrijven of te reconstrueren. Slechts bij wijze van intermezzo worden enkele minder bekende werkingen van Hegels ideeën op Nederlandse bodem besproken. De grote Bollandschool en Bollandbeweging in de eerste decennia van deze eeuw vallen daarbuiten. Wel is geprobeerd om van enkele hoofdthemata uit Hegels filosofie te laten zien in welke zin zij niet meer en in hoeverre zij nog wel inspirerend werken in de hedendaagse filosofische discussies. Echte hegelianen bestaan er nauwelijks meer, evenmin als volbloed platonici of cartesianen. Het kan geen kwestie zijn of men zich voor of tegen Hegel moet opstellen. De vraag is slechts wát men (inhoudelijk of methodisch) uit Hegels filosoferen moet meenemen, wat men kan integreren en wat men, gezien nieuwere ontwikkelingen, moet afwijzen. In deze uitgave zijn de bijdragen gebundeld van de Hegel-conferentie die op 27 januari 1981 georganiseerd werd in de Erasmus-Universiteit te Rotterdam. Medewerkers aan deze bundel: dr. W. N. A. Klever, prof. dr. ir. A. F. van Leeuwen, prof. dr. J. Hollak, prof. dr. H. G. Hubbeling, mr. drs. R. J. de Folter, prof. dr. H. Kimmerle, prof. mr. J. M. van Dunné. Recensie(s) In deze uitgave worden de bijdragen aan een conferentie over Hegel aan de Erasmus Universiteit gepresenteerd. Zowel qua omvang en diepgang als qua onderwerpkeuze verschillen de artikelen sterk van elkaar. De bedoeling is tweeledig: de invloed van Hegels filosofie in Nederland in kaart brengen en aan de hand van themata uit de rechtsfilosofie en de logica, oordeelsvorming over Hegels filosofie bevorderen. Kimmerle laat zien hoe een grondige kritiek op Hegel het eigen denken vooruit kan helpen Hollak kritiseert Hegels rechtsfilosofische uitgangspunten en wijst op gevaren voor de democratie auteurs als van Ghert, de Bruin, Telders, Eggens en van Haersholte worden behandeld tenslotte wordt in twee bijdragen, Hegels logica resp. gekritiseerd en gevaloriseerd. Vooral voor geinteresseerden in rechtsfilosofie, logica en geschiedenis van de filosofie die ingevoerd zijn in Hegeliaans denken. (NBDBiblion recensie, J. Peeters)

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Onrustige jeugd: prelude op de Russische revolutie von Konstantin Paustovsky, Wim Hartog (Translator)Bildtext: Onrustige jeugd: prelude op de Russische revolutie von Konstantin Paustovsky, Wim Hartog (Translator)

Onrustige jeugd: prelude op de Russische revolutie

Konstantin Paustovsky, Wim Hartog (Translator)
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 2001
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029533997
Zustand: Gebraucht
Autobiografie van de Russische schrijver (1892-1968), waarin hij de oorlogsperiode 1914 tot 1917 beschrijft, die hij als arbeider en ziekenverzorger aan het front doorbracht. Tweede deel van de zesdelige autobiografie van de Russische schrijver (1892-1968), waarin hij de oorlogsperiode 1914 tot 1917 beschrijft die hij als arbeider en ziekenverzorger aan het front doorbracht. De titel Onrustige jeugd is wel enigszins een understatement. Deze herinneringen spelen aan de vooravond en tijdens WO I en dat is één van de meest roerige periodes in de geschiedenis van Rusland. De schrijver wordt overspoeld en meegesleurd door die gebeurtenissen en het boek beschrijft hoe de jonge Kostik probeert het hoofd boven water te houden. Hoe hij probeert te midden van alle ellende en verschrikkingen van de oorlog menselijk te blijven. Toch is het eigenlijk een heel optimistisch boek, want de schrijver weet ons steeds weer doorkijkjes naar de toekomst te geven: zicht op een betere wereld. Het boek is met vaart geschreven, vol met humor en mededogen met mensen. Grote klasse! zo boeiend toen ik het van iemand leende dat ik het zelf ook wil hebben om het nog eens door te pluizen Aangrijpende beschrijving van schrijver's leven in de oorlogsjaren 1915/16. Prachtige Russische scene's die doen denken aan Gogol. Na lezing heb ik zin om op vakantie te gaan naar Sebastopol en de zee van Azov. Samenvatting Onrustige jeugd is het tweede deel van de zesdelige herinneringen van Paustovskij. Met dit van de tsarentijd tot het tijdperk van Kosvgin lopende memoriaal heeft de in 1968 overleden Paustovskij zich geschaard onder de imposantste autobiografen van onze tijd. In Onrustige jeugd beschrijft Paustovskij de gebeurtenissen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog en deze oorlog zelf, die mede door de Russische nederlagen tot een prelude wordt van de Russische revolutie. De jonge Kostik, wegens broederdienst vrij van militaire dienst, studeert aanvankelijk nog aan de universiteit. Maar de mobilisatie en de oorlogssfeer veroorzaken bij hem een diepe persoonlijke crisis. Hij staakt zijn studie in Kiev, vertrekt naar: Moskou en werkt als arbeider, tramconducteur en visser, op de vlucht voor zichzelf. Hij meldt zich als ziekenverzorger bij het leger en maakt kennis met de verschrikkingen van het front. In deze grote paniek beleeft hij niettemin een van zijn meest intense liefdesavonturen. Recensie(s) Tweede deel van de 6-delige autobiografie van de Russische schrijver (1892-1968). 'Onrustige jeugd' heeft betrekking op de periode 1914 tot 1917. Paustovskij staakt zijn studie in Kiev, vertrekt naar Moskou en werkt als arbeider, tramconducteur en visser. Hij meldt zich als ziekenverzorger bij het leger en wordt nu direct geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog. Na ook zelf gewond te zijn geraakt wordt hij door de Moskouse krant als journalist naar een kleine stad in de provincie gezonden. Paustovskij toont zich een scherp waarnemer, die de ontwrichting van Rusland en het menselijk leed treffend weet weer te geven. Hij is een naar het romantische genre neigende auteur, die op zijn wijze de grote traditie van de Russische klassieken voortzet. Kleine druk. Ook de andere delen zijn vertaald. (Biblion recensie, P. Krug.)

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Wenen in het fin de siècle - de crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst von Carl SchorskeBildtext: Wenen in het fin de siècle - de crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst von Carl Schorske

Wenen in het fin de siècle - de crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst

Carl Schorske
Verlag: Agon
Jahr: 1992
Edition: Softcover
ISBN: 9789051571370
Zustand: Gebraucht
Inhoud Verantwoording 7 Inleiding 11 I Politiek en psyche: Schnitzler en Hofmannsthal 25 II De Ringstrasse, haar critici en het idee van de moderne stad 43 III Een nieuwe toon in de politiek: een Oostenrijks trio 121 IV Politiek en vadermoord in Freuds Traumdeutung 171 V Gustav Klimt: de schilderkunst en de crisis van het liberale ego 191 VI De transformatie van de tuin 251 VII De explosie in de tuin: Kokoschka en Schaberg 287 Noten 325 Illustratieverantwoording 344 Register 345 Wenen rondom 1900' is een onderwerp dat ruime belangstelling geniet. De stad was indertijd een brandpunt van politieke, maatschappelijke, artistieke en wetenschappelijke veranderingen. Dit boek van de Amerikaanse historicus G.S., dat oorspronkelijk in 1961 verscheen, heeft mede de huidige brede interesse voor Wenen op gang gebracht. Het geldt nog steeds als een van de standaardwerken op dit gebied. Nu kan eindelijk iedere in genoemde disciplines geïnteresseerde dankzij deze goede vertaling gemakkelijk kennis nemen van dit prachtige boek, waarin alle deelgebieden door de inleiding en 7 hoofdstukken heen zijn geïntegreerd. Zo lezen we over Freud, Stifter en Klimt, maar ook over de aanleg van de Ringstrasse en politieke ideologieën. De 63 afbeeldingen in de tekst en de 17 aparte illustraties zijn alle in zwart-wit. (Biblion recensie, P. Knolle.)

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hitlers gewillige beulen von Daniel Jonah GoldhagenBildtext: Hitlers gewillige beulen von Daniel Jonah Goldhagen

Hitlers gewillige beulen

Daniel Jonah Goldhagen
Verlag: Unieboek Het Spectrum
Jahr: 1996
Edition: kartoniert
ISBN: 9789041090140
Zustand: Gebraucht
Samenvatting 'Een absoluut revolutionaire studie vanwege zowel de invalshoek als de argumentatie. Wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, een enorme kennis van de moderne geschiedenis van Duitsland en een gedurfd samengaan van persoonlijke betrokkenheid en nauwgezette analyses leiden tot een uitermate oorspronkelijke bewijsvoering voor de alomtegenwoordigheid van het antisemitisme voor en tijdens Hitler, voor de wijze waarop sterke vooroordelen gewone burgers tot de meest afschuwelijke vormen van uitroeiing kunnen brengen en het belang van een politieke cultuur bij het in banen leiden van het gedrag van een maatschappij.' - STANLEY HOFFMANN, Harvard University. 'Een van de belangrijkste boeken ooit over de holocaust geschreven.' - Humo 'Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan het begrijpen en verklaren van de holocaust. Gebaseerd op grondig onderzoek onthult Daniel Jonah Goldhagens aanklacht verontrustende en verrassende waarheden, die de Duitsers nooit onder ogen hebben willen zien.' - ELIE WIESEL, the Observer

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De ontdekking van het reizen - Europa in de vroeg-moderne tijd von Antoni MaczakBildtext: De ontdekking van het reizen - Europa in de vroeg-moderne tijd von Antoni Maczak

De ontdekking van het reizen - Europa in de vroeg-moderne tijd

Antoni Maczak
Verlag: Het Spectrum
Jahr: 2001
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789027475848
Zustand: Gebraucht
door Antoni Maczak Wie in de vroegmoderne tijd de wijde wereld in wilde, moest er op voorbereid zijn dat hem of haar vele ontberingen te wachten stonden. In De ontdekking van het reizen geeft de Poolse historicus Mczak een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke aspecten van een tocht over land door West-Europa. Hij baseert zich op een grote hoeveelheid reisverslagen en memoires uit de zestiende eeuw en zeventiende eeuw van reizigers uit alle delen van Europa. Onderweg begon de narigheid al met de conditie van de wegen, die vooral uit gras en modder bestonden en niet altijd even duidelijk te volgen waren. Als men over de Alpen moest dan werden de problemen nog groter, omdat men plotseling kon worden overvallen door slecht weer en makkelijk met paard en al van het pad af de diepte in kon glijden. Voorts moest men overal oppassen voor rovers en liep men een groot risico om te verdwalen. Europa had toen nog uitgestrekte donkere bossen, bevolkt door wolven, waarin menig reiziger ongewild de nacht heeft moeten doorbrengen. Wist men al deze obstakels te overwinnen dan kon men nog onderweg in dorp of stad de pest of een andere besmettelijke ziekte oplopen. Mczak is er echter niet op uit alleen de verschrikkingen van het reizen te beschrijven. Ook de praktische kanten komen aan bod, zoals de kosten, het gebruik van reisgidsen en kaarten en wat men in verschillende soorten herbergen kon verwachten. Mczak bespreekt de motieven van uiteenlopende reizigers als kunstenaars, geleerden en gelovigen, waarbij hij dieper probeert door te dringen in wat hij de psychologie van het reizen noemt en onderwerpen aansnijdt als reizen uit nieuwsgierigheid en als vorm van amusement. Het idee dat reizen leerzaam is en dat je er een beter mens van kan worden is in vorige eeuwen een belangrijk motief geweest om de wereld in te trekken. De Ontdekking van het reizen is een prettig leesbare neerslag van een gedegen onderzoek. Jammer dat de Nederlandse titel wat pretentieus en onbegrijpelijk is. Zoals de oorspronkelijk Poolse titel luidt, gaat dit boek gewoon over het reizen door Europa, in het dagelijks leven van de zestiende en zeventiende eeuw. Dat is al boeiend genoeg. Niet eerder werd de geschiedenis van het reizen in Europa zo meeslepend verteld. Op basis van authentieke reisverslagen schetst Antoni Maczak in dit kostelijke boek een fascinerend beeld van het reizen in het Europa van de zestiende en zeventiende eeuw. Massatoerisme bestond natuurlijk nog niet, maar er waren heel wat mensen die om uiteenlopende redenen grote afstanden aflegden en lange tijd van huis waren. Zo bezochten geleerden buitenlandse universiteiten en biblotheken, laafden kunstenaars zich in Italië aan de renaissancekunst en gingen pelgrims op bedevaart. vorsten trokken met hun entourage rond en in de betere kringen was het toen al gewoonte jongelieden ter voorbereiding op hun volwassenheid op een educatieve reis naar Frankrijk of Italië te sturen. Comfortabel waren de reisomstandigheden zelden. Onbegaanbare wegen, niet te vinden overnachtingsplaatsen, bedreigingen van velerlei aard, weinig bleef de reiziger bespaard. Samenvatting Niet eerder werd de geschiedenis van het reizen in Europa zo meeslepend verteld. Op basis van authentieke reisverslagen schetst Antoni Maczak in dit kostelijke boek een fascinerend beeld van het reizen in het Europa van de zestiende en zeventiende eeuw. Massatoerisme bestond natuurlijk nog niet, maar er waren heel wat mensen die om uiteenlopende redenen grote afstanden aflegden en lange tijd van huis waren. Zo bezochten geleerden buitenlandse universiteiten en biblotheken, laafden kunstenaars zich in Italië aan de renaissancekunst en gingen pelgrims op bedevaart. vorsten trokken met hun entourage rond en in de betere kringen was het toen al gewoonte jongelieden ter voorbereiding op hun volwassenheid op een educatieve reis naar Frankrijk of Italië te sturen. Comfortabel waren de reisomstandigheden zelden. Onbegaanbare wegen, niet te vinden overnachtingsplaatsen, bedreigingen van velerlei aard, weinig bleef de reiziger bespaard. Overigens komen ook de hilarische kanten van het reizen in Recensie(s) Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk in 1980 verschenen boek van een Poolse historicus. Op basis van een grote hoeveelheid reisverslagen, dagboeken, brieven, rapporten van ambassadeurs enz. geeft Maczak een bijzonder gedetailleerd overzicht van het reizen in Europa tussen c. 1550 en 1700, een tijdperk waarin toerisme onbekend was, maar waarin men om vele redenen toch op reis moest. Werkelijk alles omtrent het reizen in die tijd komt bij Maczak aan bod: kosten, herbergen, hygiëne, criminaliteit, gesteldheid van het wegennet, 'toeristische attracties', douane en paspoorten, vrouwen op reis (een zeldzaamheid), kunst onderweg, reisgezelschappen, transport, de redenen om op reis te gaan, eten en drinken, enkele beroemde reizigers en nog heel veel meer. Zeer onderhoudend geschreven boek met een lange bibliografie en een geografisch en personenregister. Ontsierend zijn alleen de onduidelijk afgedrukte (gecomputeriseerde) afbeeldingen. (Biblion recensie, A.H.B. de Munnick.)

Preis(€): 15,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Misdaad en straf von Fjodor Michailowitsch DostojewskiBildtext: Misdaad en straf von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Misdaad en straf

Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Verlag: Van Oorschot / De Russische bibliotheek
Jahr: 1991
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028208063
Zustand: Gebraucht
Herdruk van de reeds in verschillende vertalingen uitgegeven psychologische roman, ook bekend als 'Schuld en boete'. De hoofdpersoon, de arme student Raskolnikow, overweegt een woekeraarster te vermoorden niet in de eerste plaats om haar geld maar om de wereld te verlossen van een misdadige uitzuigster. Wanneer hij zijn plan volvoert doodt hij ook haar zuster, die toevallig thuiskomt. De schrijver geeft op treffende wijze de gemoedsstemmingen weer van de moordenaar na het misdrijf. Zijn idee als een Napoleon alle ethische overwegingen te kunnen overwinnen, blijkt niet houdbaar. Onder de louterende invloed van een prostituée geeft hij zich ten slotte bij de politie aan. Het meisje volgt hem naar Siberië. Een spannend geschreven, psychologische misdaadroman, waarin ook op onnavolgbare wijze de beklemmende sfeer van de woonkazernes en stegen van een oude stad wordt weergegeven. (Biblion recensie, P. Krug.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Zes romans - Verzamelde werken - Een nare geschiedenis, Winterse opmerkingen, Over zomerse indrukken, Aantekeningen uit het ondergrondse, de krokodil, de speler, de eeuwige echtgenoot von Fjodor Michailowitsch DostojewskiBildtext: Zes romans - Verzamelde werken - Een nare geschiedenis, Winterse opmerkingen, Over zomerse indrukken, Aantekeningen uit het ondergrondse, de krokodil, de speler, de eeuwige echtgenoot von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Zes romans - Verzamelde werken - Een nare geschiedenis, Winterse opmerkingen, Over zomerse indrukken, Aantekeningen uit het ondergrondse, de krokodil, de speler, de eeuwige echtgenoot

Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Verlag: Van Oorschot
Jahr: 1989
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9028208062
Zustand: Gebraucht
Inhoud: EEN NARE GESCHIEDENIS WINTERSE OPMERKINGEN OVER ZOMERSE INDRUKKEN AANTEKENINGEN UIT HET ONDERGRONDSE DE KROKODIL DE SPELER DE EEUWIGE ECHTGENOOT

Preis(€): 7,80

Versand(€): 4,80

Bildtext: De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Teke - Buiten-IJ - Vae Victis - Een lange dag - Pleziertrein - Dit jaar von NescioBildtext: De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Teke - Buiten-IJ - Vae Victis - Een lange dag - Pleziertrein - Dit jaar von Nescio

De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Teke - Buiten-IJ - Vae Victis - Een lange dag - Pleziertrein - Dit jaar

Nescio
Verlag: Nijgh & Van Ditmar
Jahr: 1999
Edition: Broschur
ISBN: 9789038854830
Zustand: Gebraucht
INHOUD DE UITVRETER 7 TITAANTJES 43 DICHTERTJE 75 MENE TEKEL 123 Mene Tekel 125 Buiten-IJ 130 Vae Victis 137 Een lange dag 139 Pleziertrein 149 Dit jaar 151 VERANTWOORDING 153

Preis(€): 10,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De groei van kennis von Karl R. PopperBildtext: De groei van kennis von Karl R. Popper

De groei van kennis

Karl R. Popper
Verlag: Boom
Jahr: 1988
Edition: Softcover
ISBN: 9789053527955
Zustand: Gebraucht
Uit Conjectures and Refutations (1963), misschien wel Poppers meest representatieve publikatie, is voor deze vertaling met instemming van de auteur zelf een keuze gemaakt, die als zijn wijsgerig program kan worden beschouwd. Alle hoofdstukken zijn variaties op een eenvoudig thema: wij kunnen van onze fouten leren. Omdat we van onze fouten leren, groeit onze kennis. Kennis, en speciaal wetenschappelijke kennis, groeit door gissingen en weerleggingen. Zo, zegt Popper, bedrijft men wetenschap. Karl R. Popper (1902) heeft wis- en natuurkunde en filosofie in Wenen gestudeerd. In 1935 ontvlucht hij Oostenrijk via Nieuw-Zeeland komt hij, na de oorlog, in Londen, waar hij jarenlang aan de universiteit heeft gedoceerd. Hij publiceerde onder andere Logik der Forschung (1934), herdrukt als The Logic of Scientific Discovery (1959), The Open Society and lis Enne-mies (1945), The Poverty of Historicism (1957) en Objective Knowledge (1972). Boom klassiek isbn 90 6009 312 7

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Tristessa von Jack KerouacBildtext: Tristessa von Jack Kerouac

Tristessa

Jack Kerouac
Verlag: Agathon
Jahr: 1976
Edition: kartoniert
ISBN: 9789026957284
Zustand: Gebraucht
Tristessa is een mooie, droevige Mexicaanse die leeft te midden van junkies en alcoholici. Als zij Kerouac leert kennen, breekt een tijd aan vol emoties, liefde en haat, eindeloze feesten en oeverloze discussies. Samen met hun kameraden Old Bull en El Indio maken zij van hun leven één eindeloos en roekeloos avontuur. Het tempo waarin deze gebeurtenissen plaatsvinden wordt door Kerouac vastgelegd in een volkomen nieuw meeslepend proza: een ademloze en bijna ononderbroken woordenstroom. Kerouac's werk weerspiegelt een algemeen menselijke tragiek: een zaamheid, leegte en de eeuwigdurende speurtocht naar waarheid en geluk. De pers over ander werk van Jack Kerouac: Over Wildernis: Een onthutsend verslag van een crack-up, maar tegelijkertijd een treffende documentaire van het literaire leven tussen de beatgeneratie en de hippies. . . Maar ook een egodocument van grote, zeer grote klasse, dat geen lezer onberoerd kan laten. Een prachtig boek over hoop en teleurstelling in het naoorlogs Amerika..." (Prisma-Lectuur-Informatie). Over Eenzame engelen: Taal-vernieuwend, opgewonden, in wezen romatisch en autobiografisch. . . de ervaring van een auteur bij wie leven en schrijven tot werkelijke eenheid zijn gekomen." ISBN 90 269 5728 9

Preis(€): 5,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: De verborgen geschiedenis von Donna TarttBildtext: De verborgen geschiedenis von Donna Tartt

De verborgen geschiedenis

Donna Tartt
Verlag: Anthos
Jahr: 1993
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789060748107
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Donna Tartt volgt in haar erudiete en bedwelmende debuutroman enkele studenten die door hun eigen morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen, een ingetogen jongen van eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing opgenomen in een groepje arrogante en excentrieke studenten, dat zich in de ban van een leraar op de bestudering van de Griekse beschaving heeft gestort. In het tweede semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich tussen hen heeft afgespeeld. Een drama met grote gevolgen voor iedereen. Recensie(s) Richard Papen, zoon van een eenvoudige benzinepomphouder in Californië, schrijft zich in als student bij het prestigieuze Hampden College, ver van huis aan de oostkust. Al direct bij aankomst raakt hij gefascineerd door het selecte clubje van vijf rijke studenten rond de charismatische docent Julian Morrow. Richard stelt alles in het werk om in die excentrieke en arrogante elite, die de antieke Griekse beschaving bestudeert, te worden opgenomen. Dat lukt, al heeft hij het gevoel dat hij niet van alles deelgenoot wordt gemaakt. Pas in het tweede semester komt hij erachter, dat vier van zijn nieuwe vrienden tijdens een zorgvuldig voorbereid Grieks bacchanaal een toevallige passant op gruwelijke wijze hebben afgeslacht. In hun hoogmoed hebben de jonge studenten een plaatselijke boer aan een experimenteel onderzoek opgeofferd. Deze geheime moord leidt tot een keten van leugen, bedrog en zelfs tot een tweede moord waarbij Richard wel betrokken is. Donna Tartt (1964) schreef een absoluut meeslepende psychologische en ethisch-filosofische thriller over hoogmoed, schuld en verantwoordelijkheid, het best te vergelijken met Dostojevski's 'Misdaad en straf'. Kleine druk. Redactie

Preis(€): 2,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het uur van onze dood duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken von Philippe AriesBildtext: Het uur van onze dood duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken von Philippe Aries

Het uur van onze dood duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken

Philippe Aries
Verlag: Elsevier
Jahr: 1987
Edition: Paperback
ISBN: 9789010057877
Zustand: Gebraucht
Buchdeckel innen beschrieben, sonst gut Inhoud Woord vooraf 7 BOEK EEN: LIGGENDE GRAFBEELDEN Deel I Wij moeten allen sterven 1. De dood getemd 13 2. Ad sanctos apud ecclesiam 39 Deel II De dood van het individu 3. Het stervensuur 105 4. Waarborgen voor het hiernamaals 151 5. Grafbeelden en grafschriften 215 BOEK TWEE: DE ONGETEMDE DOOD Deel III De dood alomtegenwoordig 6. Het tij keert 311 7. Vanitas: ijdelheid der ijdelheden... 337 8. Het dode lichaam 369 9. De levende dode 413 Deel IV De dood van de ander 10. De mooie dood 427 11. Het bezoek aan het kerkhof 495 Deel V De dood als negatief van zichzelf 12. De dood als negatief van zichzelf 585 Slotconclusie: vijf variaties op vier thema's 631 Noten 645 Bijlage: liturgische teksten 663 Register 668 In het kader van de opmars van de sociale geschiedenis -bereikbaar gemaakt voor het grote publiek- zal dit boek hoge ogen scoren. Op boeiende wijze beschrijft de bekende Franse historicus vijftienhonderd jaar sterven, begraven, rouwen en herdenken. Een hoofdrol speelt het christelijk sterven in de middeleeuwen. Voor wie geen diepgaande kennis heeft van het katholieke gedachtengoed, komen hier moeilijke passages voor, omdat de auteur veel als bekend veronderstelt. Er blijft echter nog genoeg over, zoals de belangrijke overgang na 1500 naar een steeds soberder vorm van doodgaan, naar de wetenschappelijke belangstelling voor het dode lichaam in de 18e eeuw en de grote angst voor de schijndood in de 19e eeuw, totdat in de 20e eeuw het geloof aan de hel verdwijnt terwijl tegelijk het sterven met een taboe wordt omgeven. Een boeiend en -ondanks alles- helder boek voor historici en geinteresseerde leken. Met een personen-, zaken- en plaatsnamenregister, noten en vertalingen van liturgische teksten.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska - dichters van nu 13 von JEANNINE VEREECKEN, Wislawa SzymborskaBildtext: Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska - dichters van nu 13 von JEANNINE VEREECKEN, Wislawa Szymborska

Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska - dichters van nu 13

JEANNINE VEREECKEN, Wislawa Szymborska
Verlag: Poëziecentrum
Jahr: 2001
Edition: Softcover
ISBN: 9789056550318
Zustand: Gebraucht
DICHTERS VAN NU 13 Hoewel ze in Polen al jaren de meest gelezen dichteres is, moest WI SLAWA SZYMBORSKA eerst de Nobelprijs ontvangen (1996) vooraleer ze in het buitenland doorbrak. Nu wordt haar werk, dat intussen in vele talen is vertaald en in ongewoon hoge oplagen verschijnt, overal bejubeld. Het geheim van haar succes ligt zonder twijfel in het toegankelijke en herkenbare karakter van haar poëzie, die tegelijk van een ontwapenende naïviteit en een nauwelijks vermoede diepzinnigheid getuigt. Een poëzie die het triviale en het sublieme, het tragische en het komische moeiteloos verenigt. Szymborska werd in 1923 bij Kórnik geboren, maar woont sinds jaar en dag in Krakau. In haar lange loopbaan als dichteres (ze debuteerde in 1945) schreef ze slechts negen bundels. Haar vroege gedichten zijn geschreven in de geest van het socialistisch realisme. Vanaf Roepen naar Yeti (1957) dat ze als haar echte debuut beschouwt zweert ze elke vorm van dogmatisme af en gaat haar eigen weg. Ze wordt een van de zeldzame dichter-filosofen, geboeid door het mysterie van het leven en door de menselijke conditie. Met de bundel Zout (1962) verovert ze definitief een plaats naast haar beroemde generatiegenoten: Cz. Milosz, T. Rddewicz en Z. Herbert, van wie ze zich onderscheidt door haar leesbaarheid en haar prodigieuze vindingrijkheid en verbeelding. Met de jaren werd haar poëzie soberder en preciezer. De thema's van Szymborska zijn van alle tijden. Nieuw is alleen de onverwachte invalshoek van waaruit ze de dingen bekijkt. Vanuit een onverzadigbare nieuwsgierigheid en een metafysische verwondering, schrijft de dichteres over alle facetten van de werkelijkheid: de oorsprong en de evolutie van de mens, de tragiek en het wonder van het leven, de macht en de onmacht van de kunstenaar/dichter... Szymborska geeft geen definitieve antwoorden. Ze behoudt zich het recht voor om te twijfelen, om te zeggen: 'ik weet het niet'. Ze balanceert voortdurend tussen 'verrukking en wanhoop'. Haar vermogen tot verwondering redt haar van vertwijfeling. Bovendien bezit ze de kunst van het afstand nemen en beschikt ze over een groot gevoel voor humor, dat haar beschermt tegen de dodelijke ernst van het leven. De smart, die in haar recente werk steeds meer doorklinkt, tracht ze te bezweren door de lach. Czeslaw Milosz (Nobelprijs 1980) noemt Szymborska's poëzie ronduit bitter en plaatst haar op één lijn met Samuel Beckett en Philip Larkin. Maar, voegt hij eraan toe, Szymborska biedt ons een wereld waarin men kan ademen. De 80 gedichten die hier voor het eerst in het Nederlands én in het Pools werden samengebracht, zijn een representatieve keuze uit haar hele oeuvre. Toch is elk gedicht uniek naar inhoud en vorm, en vormt als het ware een microkosmos, waardoor elke eliminatie een verlies is van een hele wereld. JEANNINE VEREECKEN (1948), slaviste en classica, is hoofddocente bij de vakgroep Slavistiek aan dg Universiteit Gent. Tot voor kort doceerde ze er Slavische literatuur. In 1996 publiceerde ze bij het Poëziecentrum, ter gelegenheid van de Nobelprijs van Szymborska, Verrukking en Wanhoop. Met deze beperkte selectie uit het werk van de dichteres, debuteerde ze als vertaalster.

Preis(€): 22,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Tsjechow verhalen 1 - 1882-1886 - De Russische Bibliotheek von Anton TsjechovBildtext: Tsjechow verhalen 1 - 1882-1886 - De Russische Bibliotheek von Anton Tsjechov

Tsjechow verhalen 1 - 1882-1886 - De Russische Bibliotheek

Anton Tsjechov
Verlag: G.A. Van Oorschot B.V
Jahr: 1986
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028206311
Zustand: Gebraucht
De meeste schrijvers beginnen hun carrière door een boek naar een uitgever of een verhaal naar een tijdschrift te sturen. Bij Anton Tsjechow ging dat anders. Hij woonde bij zijn ouders thuis in Moskou en studeerde medicijnen. Hij kreeg een studiebeurs van de gemeente Taganrog, 25 roebel per maand. Zijn vader verdiende 30 roebel per maand als magazijnknecht. Om het gezinsinkomen te vergroten ging Anton verhalen schrijven voor moppenblaadjes die 'Libelle'en 'De Wekker' heetten en voor kranten zoals de 'Petersburgde gazet' en de 'Nieuwe Tijd'. Het kwam niet in hem op zichzelf als een literator te beschouwen. Maar die eerste Tsjechow-verhalen worden nog steeds door miljoenen gelezen en zijn nooit overtroffen.

Preis(€): 4,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Oblomow von Ivan A. GontsjarovBildtext: Oblomow von Ivan A. Gontsjarov

Oblomow

Ivan A. Gontsjarov
Verlag: G.A. Van Oorschot B.V
Jahr: 1983
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028206144
Zustand: Gebraucht
Van Oblomow wordt vaak gezegd dat het gaat over iemand die lui is en altijd op de divan ligt het 'type' van de vadsige Rus, en een symbool voor de onbeweeglijke Russische maatschappij. Maar lui is Oblomow eigenlijk niet. Hij heeft zelfs een vrij druk leven. Hij voelt alleen een grote weerzin als men van hem verwacht dat hij zich druk maakt over de dingen waar iedereen zich druk over maakt. Hij vindt zijn hospita, het eten dat die hospita kookt en de gedeeltelijk door hemzelf verwekte kinderen van die hospita veel interessanter dan de Engelse buitenlandse politiek waar iedereen het over heeft. Gontsjarow toont in Oblomow een veelzijdig meesterschap: niemand kan zoals hij beschrijven hoe het steeds moeilijker wordt een niet opengemaakte en op de schoorsteenmantel gezette brief open te maken. Ook zijn beschrijving van de landelijke onbeweeglijkheid is groots: een zomermiddag als iedereen, heren, vrouwen, meiden, knechten, slaapt. Af en toe wordt iemand, verdoofd van hitte en slaap, half wakker, pakt een kom kwas, blaast de vliegen naar één kant, drinkt en valt weer in slaap. Dat soort taferelen doet geen enkele Rus hem na. Karel van het Reve Omslagontwerp: Gerrit Noordzij ISBN 90 282 0614 0 G. A. van Oorschot, Amsterdam

Preis(€): 4,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Gertrud von Hermann HesseBildtext: Gertrud von Hermann Hesse

Gertrud

Hermann Hesse
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1974
Edition: Softcover
ISBN: 9789029518987
Zustand: Gebraucht
De wederopstanding van Hermann Hesse, sedert de grote ler-ontdekking' in 1962, is werkelijk fenomenaal. In Amerika werden vijf miljoen exemplaren van zijn werk verkocht. Er verschenen vertalingen in drieëndertig landen, in India zelfs in dertien dialecten! Ook in ons land heerst de Hesse-golf: Narziss en Goldmund, wel eens Hesses 'moeilijkste' boek genoemd, werd in korte tijd driemaal herdrukt. Derk Salomons schreef in NR c-Handelsblad: 'Hij roept herinneringen op aan dingen die men al lang vergeten waande doorstane angsten, vervaagde fantasieën en wonderlijke kinderdromen.' een loflied op de liefde en op de muziek, en nog zo fris en ontroerend als het j aar 1910 waarin het voor het eerst verscheen. * Pé Hawinkels zorgt voor een mooie vertaling van deze romantische liefdesgeschiedenis. Geluk en ongeluk vloeien in Gertrud samen tot de dood er op volgt. Hesse toont ook in deze roman zijn hang naar een totaalbeeld van de mens. De Nieuwe Linie ISBN 90 295 1898 7

Preis(€): 4,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: De woorden en de dingen - een archeologie van de menswetenschappen von Michel FoucaultBildtext: De woorden en de dingen - een archeologie van de menswetenschappen von Michel Foucault

De woorden en de dingen - een archeologie van de menswetenschappen

Michel Foucault
Verlag: Ambo / Westland
Jahr: 1973
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789026302084
Zustand: Gebraucht
Dit boek behandelt de 'archeologie', de historische en filosofische achtergronden van het systematisch denken in de moderne wetenschappen. Aanleiding is een absurde tekst van Borges over een willekeurige indeling van de dierenwereld, waarin elk 'systeem' ontbreekt. Zijn uitgangspunt vindt Fou-cault in een indringende beschouwing van het beroemde schilderij 'Las Meninas' van Velasquez. Wordt hier de schilder voorgesteld, bezig met een groot doek, en gaat het schilderij over de schilderkunst? Gaat het om het prinsesje in het midden? Of gaat het om de koning en zijn gemalin die buiten de lijst toeschouwer zijn bij het tafereel en wier afbeelding in een spiegel op de achtergrond weerkaatst wordt? De ontwerper van het systeem en de toeschouwer bij de voorstelling dringen door tot het centrum zelf van systeem en voorstelling. De mens dringt door in het wetenschappelijke systeem dat hij ontwerpt: hij werd zelf tot voornaamste object van de wetenschap. Michel Foucault bestudeert de mens als product van dit humanisme hij analyseert de voorwaarden voor diens vrij recente verschijnen in de wetenschap op het punt waar het discours, het woord overgaat in zakelijke gerichtheid, in de ontwikkeling van universele grammatica tot filosofie, van beschouwingen over rijkdom tot economie, van natuurlijke historie tot biologie. Het gaat niet om een 'geschiedenis' van de wetenschappen, maar om een analyse van hun achtergrond, om een reflexie over wat ze mogelijk maakt. En om een kritische instelling: want misschien is de dag nabij, waarop de mens weer uit de wetenschap zal verdwijnen. 'Eén ding is in elk geval zeker: de mens is noch het oudste noch het meest blijvende probleem dat zich aan het menselijk weten gesteld heeft.' Toen het boek verscheen, werd het meteen de belangrijkste bijdrage aan de filosofie sinds Sartre genoemd en het werd het lijfboek van de Franse studenten. Er zijn intussen Engelse en Duitse vertalingen verschenen van deze belangwekkende visie op de intellectuele geschiedenis van de westerse cultuur. De consciëntieuze - en waar nodig verduidelijkende vertaling van mevrouw C. P. Heering-Moorman, die als vertaalster van o.m. Sartre, Levinas en Schwarz-Bart naam heeft verworven, maakt dit boek nu voor velen toegankelijk. Michel Foucault werd in 1926 geboren, hij studeerde geschiedenis en filosofie aan de Sorbonne. In de tweede helft van de jaren vijftig verbleef hij geruime tijd in Zweden en Polen. Hij promoveerde in 1961 op het proefschrift Folie et déraison. Sinds 1970 is hij hoogleraar aan het Collège de France. ISBN 90 263 0208 8

Preis(€): 6,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De anarchistische bankier von Fernando PessoaBildtext: De anarchistische bankier von Fernando Pessoa

De anarchistische bankier

Fernando Pessoa
Verlag: August Willemsen and Meulenhoff
Jahr: 1980
Edition: Pappe
ISBN: 9789029027731
Zustand: Gebraucht
Meulenhoff editie Fernando Pessoa (1888-1935), de complexe en raadselachtige magiër van de moderne Portugese literatuur, heeft zijn plaats in de literatuurgeschiedenis eerder als dichter dan als prozaïst. De anarchistische bankier, samengesteld en vertaald door August Willemsen, is een bundel waarin verhalen, manifesten, theorieën, anathema's en essays zijn opgenomen die een verhelderend complement vormen van de *poëzie van deze 'grote eigenaardige' die de onverenigbare tegenstellingen in zijn wezen voor zichzelf leefbaar maakte door ze onder te brengen in verschillende heteroniemen. Het titelverhaal 'De anarchistische bankier' werd in 1922 geschreven in 1935, kort voor zijn dood, herschreef Pessoa het stuk met de bedoeling het in het Engels te vertalen omdat hij vond dat het 'Europese mogelijkheden' had. Een aantal andere verhalen dateert uit zijn 'futuristische' periode. Zijn manifesten en kritische essays zijn inmiddels klassiek geworden aanvallen op de bekrompen en gezapige Portugese mentaliteit. Over dit intrigerende proza schreef August Willemsen in zijn nawoord: Eén ding staat buiten twijfel: dit proza, dat zelden 'mooi' is (wat dat dan ook zijn mag), dat nergens overrompelt door verbale schittering (uitgezonderd het vuurwerk van het eerste deel van Campos' Ultimatum), is altijd vreemd. Het heeft, zonder spectaculair te zijn, iets ondefinieerbaar excentrieks. Want het is altijd en in elk detail doordrenkt van de unieke, wonderlijke en verwarring stichtende psyche waardoor het werd voortgebracht en die het, in permanente narcistische wisselwerking, ook weer beschrijft. Meulenhoff Editie

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Oneigentydse beschouwingen von Friedrich NietzscheBildtext: Oneigentydse beschouwingen von Friedrich Nietzsche

Oneigentydse beschouwingen

Friedrich Nietzsche
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1983
Edition: Softcover
ISBN: 9789029532495
Zustand: Gebraucht
Tussen 1873 en 1876 publiceert Friedrich Nietzsche de vier polemische beschouwingen die hem van klassiek filoloog ineens tot de invloedrijkste criticus en cultuurfilosoof van zijn tijd maken. Nietzsche is negenentwintig en een veelbelovende carrière als hoogleraar in Bazel lijkt juist begonnen als hij zich in zijn eerste Oneigentijdse beschouwing' met grote heftigheid keert tegen het zelfvoldane voor-uitgangsgeloof van zijn tijd, gepersonifieerd in David Strauss. Nietzsches dionysische, anti-moralistische levensfilosofie richt zich tevens tegen een traditie in het Europese humanisme sedert de Verlichting, die volgens hem op fatale verburgerlijking dreigt uit te lopen. In zijn kritiek speelt ook actueel engagement mee tegen wat hij na de Pruisische overwinning van 1870-71 is gaan zien als Duitse politieke zelfvergroting. Deze ontwikkeling is ook terug te vinden in de Duitse muziek-geschiedenis vanaf Bach tot en met Wagner. Want al zet Nietzsche in een van zijn beschouwingen een zeer positief profiel van Wagner neer als componist van een nieuwe tijd, de eerste klanken van kritiek zijn ook al hoorbaar. De kracht van deze Oneigentijdse beschouzoingen ligt niet alleen in het feit dat ze sleutelteksten zijn tot Nietzsches ontwikkeling als filosoof met de hamer. Deze beschouwingen zijn tevens, voor wie Nietzsche tot nu toe voornamelijk leerde kennen uit de korte en aforistische stukken, overtuigende bewijzen van zijn grootheid als kristalhelder essayist. *Dat filosofie geen koude abstractie, maar leven, lijden, offeren voor de mensheid is, wordt bewezen door het leven en noodlot van Nietzsche.Thomas Mann

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hoe het is von Samuel BeckettBildtext: Hoe het is von Samuel Beckett

Hoe het is

Samuel Beckett
Verlag: De Bezige Bij / Meulenhoff
Jahr: 1968
Edition: kartoniert
ISBN: 9789029532495
Zustand: Gebraucht
Beckett's oeuvre kan men definiëren als een negatie van al wat groot is, nobel of hoopvol. Zijn galerij van levende lijken toont ons, op een decor van verval, vuilnis, modder en erger een volledige afkeer van morele principes, vriendschappelijke gevoelens, zachtaardigheid, vertrouwen en liefde. In deze zin behoort Beckett tot de poètes maudits, tot de richting die van Sade over Lautréa-mont en Artaud naar William Burroughs loopt. Maar aan de andere kant moet men opmerken dat deze ontegensprekelijk vernietigende zwavelzure wereld verpakt zit in de meest verfijnde en subtiele, in alle opzichten klassiek-uitgebalanceerde volzinnen die men vandaag de dag te lezen kan krijgen.Freddy de Vree LITERAIR PASPOORT 850/130

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Kritiek der grondslagen van onze tijd von Rudolf Boehm, Willy CoolsaetBildtext: Kritiek der grondslagen van onze tijd von Rudolf Boehm, Willy Coolsaet

Kritiek der grondslagen van onze tijd

Rudolf Boehm, Willy Coolsaet
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1977
Edition: Softcover
ISBN: 9789029396103
Zustand: Gebraucht
Volgens Rudolf Boehm kan de filosofie nog slechts als kritiek optreden. Daarom spoort hij de grondslagen van onze tijd op om ze kritisch te evalueren. We leven in de tijd van de wetenschap. Deze kreeg haar fundament in de klassieke Griekse filosofie. De mens streeft naar weten vanuit een specifieke antropo-theo-logie die het waarachtig menselijke in een overwinning van het 'slechts' menselijke meent te moeten zoeken - uit vlucht voor de dood. Boehm maakt dit duidelijk door de genoemde idee van 'zuiver theoretisch weten' - waarvan het christendom een variant is - te confronteren met de eigen achtergronden: enerzijds de voorfilosofisch Griekse levensvisie, anderzijds het joodse denken. Het antropo-theo-logische ideaal werkt zich uit in de moderne tijd, in fundamentele verkeerdheden, die ander andere door Pascal (als eerste), door Fichte en Marx, door Parkinson en Boorstin werden vastgesteld. Alle levensgebieden gaan op hun kop staan, in een omkering van de natuurlijke verhouding van doel en middel, waarbij het de bedoeling is het leven in een (niet-onschuldig) spel om te zetten. Zo produceert het kapitalisme - de 'wetenschappelijke' economie - ter wille van de produktie, in een zinloze uitbreiding van de produktiecapaciteit die minder en minder de behoeften bevredigt. Zo heerst alom de bureaucratie en het image-denken (dat beelden, ficties in de plaats van de werkelijkheid schuift). De moderne mens streeft naar macht over de natuur en de maatschappij door middel van objectief weten, dat de dingen op zichzelf beschouwt en afziet van al het 'subjectieve'. Daarvoor moet hij subject worden, maar - in tegenstelling met de gangbare interpretatie - in letterlijke zin: subject is wie zich onderwerpt, wie zich aanpast, wie passief en nietig is. Boehm toont aan hoe de moderne mens in een illusie leeft, hoe hij geen heer maar veeleer een slaaf is, en daarbij zijn menselijkheid zelf op het spel zet. Rudolf Boehm, geboren te Berlijn in 1927, studeerde te Leipzig en te Rostock. Voordat hij aan de Rijksuniversiteit van Gent de leerstoel van moderne en algemene wijsbegeerte bezette, was hij enkele jaren werkzaam bij het Husserl-archief te Leuven. Hij gaf werken van Husserl uit, vertaalde Heidegger en Merleau-Ponty, en schreef Das Grundlegende und das Wesentliche (over de metafysica van Aristoteles), en Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Volgens Rudolf Boehm kan de filosofie nog slechts als kritiek optreden. Daarom spoort hij de grondslagen van onze tijd op om ze kritische te evalueren. We leven in de tijd van de wetenschap. Deze kreeg haar fundament in de klassieke Griekse filosofie. De mens streft naar weten vanuit een specifieke antropo-theo-logie die het waarachtig menselijke in een overwinning van het slechts menselijke meent te moeten zoeken uit de vlucht van de dood. Boehm maakt dit duidelijk door de genoemde idee van zuiver theoretisch weten waarvan het christendom een variant is te confronteren met de eigen achtergronden: enerzijds de voorfilosofisch Griekse levensvisie, anderzijds het joodse denken. Voorwoord van de vertaler Voorwoord Inleiding. De taak van een kritiek der grondslagen van onze tijd 1. Kritiek als taak van de filosofie 2. Onze tijd heeft behoefte aan kritiek 3. De historische dimensie van de kritische taak Hoofdstuk 1. Scientia Divina. Het ideaal van het tijdperk van de wetenschap en zijn antropo-theo-logische oorsprong in de klassieke Griekse filosofie 4. De grondslagen van ons tijdperk van wetenschap 5. Het ideaal van zuiver theoretisch weten vindt zijn fundering in de filosofie van Aristoteles 6. Eerste kritiek van het ideaal van zuiver theoretisch weten, volgens Aristoteles zelf 7. De vlucht voor de dood als de oorspronkelijke grond van het ideaal van zuiver theoretisch weten 8. Over filosofie en theologie met betrekking tot aristotelisme en thomisme 9. Algemene opmerking over de godsvraag Hoofdstuk 2. Regressus in infinitum. Achtergrond en grond van het verbond tussen Griekse filosofie en christelijk geloof 10. Voorbereidende beschouwing: filosofisch en voorfilosofisch Grieks denken, christendom en jodendom 11. De oorsprong van de dood in het streven van de mens naar goddelijk zijn en weten, volgens de joodse mythe van de zondeval 12. Joodse wijsheid als vreze Gods, volgens de spreuken van Salomon 13. De oorsprong van alle menselijke kwaad in de hoop, volgens Hesiodos verhaal van de mythe van Pandora 14. De christelijke verlossingsleer en de voorstellingen van de mens die zich tegen God verheft of zich aan God onderwerpt 15. Grondslag, vertraging en tot-stand-koming van het verbond tussen christendom en filosofie 16. Vermoedelijke grond van de vlucht voor de dood reeds vanaf de tijd van Salomon, Anaximander en Lao-tse Hoofdstuk 3. Homo Ludens. De antieke motieven van het ideaal van theoretisch weten realiseren én ontbinden zich in het tijdperk van de moderne wetenschap 17. Wanneer de antieke motieven van het ideaal van theoretisch weten zich uitwerken, blijkt dat het tijdperk van de moderne wetenschap fundamenteel verkeerd is: de omkering van de verhouding van doel en middelen 18. Pascal ontmaskert de uitwerking van de antieke oorsprong der grondslagen van onze tijd in het fenomeen van de vlucht voor de dood in het divertissement 19. Fichte waarschuwt voor het politiek-economische spel van onze tijd en voor de dreigende omzetting van het leven zelf in een spel 20. Marx begrijpt de ontwikkeling van de productie ter wille van de productie als grondkenmerk van de economie van het tijdperk van de wetenschap (kapitalisme) 21. Parkinsons satirische kritiek op de heerschappij van de moderne bureaucratie volgens de wet van de uitbreiding van de arbeid naar de beschikbare tijd 22. Boorstin observeert de groeiende verdringing van de realiteit door de hedendaagse heerschappij van het image op het gebied van de vervulde levensdoeleinden 23. De vraag naar de draagwijdte van de geschetste kritiek met betrekking tot de grondslagen van onze tijd Hoofdstuk 4. Destructio destructionis. Het tijdperk van de wetenschap is hopeloos gebonden aan de antieke motieven van zijn ideaal van weten 24. De filosofie van de subjectiviteit en de emancipatie van de moderne tijd 25. Descartes begrijpt de subjectie van de geest als voorwaarde tot de verwezenlijking van het ideaal van de objectiviteit: de grond van de vernietiging van het ideaal van theoretisch weten treedt aan het licht 26. Spinoza poogt vertwijfeld de antieke motieven van het ideaal van theoretisch weten te redden: oorsprong van de voorstelling van heerschappij door onderwerping 27. Locke poogt het ideaal van theoretisch weten te redden door de antieke motieven ervan prijs te geven: degradatie van het streven naar zulk weten tot een louter spel van de menselijke geest met zijn eigen ideeën 28. Bewustzijn en werkelijkheid van het spel dat de menselijke geest met zijn ideeën van objectiviteit speelt en het vestigen van een heerschappij door onderwerping in het voortschrijdende tijdperk van de wetenschap 29. De resultaten van de voortschrijdende onderwerping van de mensheid aan de door haar tot heerschappij gebrachte wetten van een onmenselijke ontwikkeling 30. Het tijdperk van de wetenschap raakt achterop ten opzichte van een sinds Kants Kritik der reinen Vernunft voorbereide revolutie van de filosofie Recapitulatie 31. De stelling: onmenselijke toestanden als gevolg van de weigering van de mens om mens te zijn 32. De vraag naar de bewijzen: de grenzen van de zekerheid 33. De toepassing: niet meer alleen de zaak van de filosofie

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: James Joyce - Schrijver von Geert LernoutBildtext: James Joyce - Schrijver von Geert Lernout

James Joyce - Schrijver

Geert Lernout
Verlag: Kritak
Jahr: 1995
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789063035921
Zustand: Gebraucht
JAMES JOYCE is een van de voornaamste modernistische schrijvers. Er wordt meer over Joyce gepubliceerd dan over eender welke andere schrijver, Shakespeare niet uitgezonderd. Daar is ook genoeg aanleiding voor. Weinig auteurs hebben immers zo veel nieuwe literaire technieken geïntroduceerd. Zijn laatste boek, Finnegans Wake, is het meest radicale experiment van deze eeuw, waarin alles wat de roman in eeuwen als conventies had beschouwd totaal genegeerd of zo doorgedreven wordt dat het boek als roman vrijwel onleesbaar is. In de kritiek wordt Joyce dan ook vaak voorgesteld als de eerste postmodernist, een voorloper van de lacaniaanse psychoanalyse, een proto-poststructuralist, en zelfs een postkoloniaal en feministisch schrijver avant la lettre. Door al deze claims vergeet men wel eens dat Joyce geen psychiater, politicus of filosoof was, maar een schrijver. Dit boek, de eerste degelijke Nederlandse inleiding tot Joyce, wil het juist over de schrijver en de persoon Joyce hebben. Het toont het belang van de Ierse geschiedenis en van Joyces persoonlijke leven voor zijn werk. We volgen hem vanaf zijn jeugd, die hij in A Portrait of the Artist as a Young Man beschreef, via zijn ballingschap in Italië en Zwitserland, de publikatie van Ulysses en de roem van zijn Parijse jaren, tot aan zijn dood in ZUrich. We volgen hem ook in zijn postume leven: zijn peetvaderschap van nieuwe literaire bewegingen, zijn optreden in het werk van andere schrijvers en het ontstaan van de academische Joyce-industrie. Geert Lernout doceert Engelse en vergelijkende literatuur aan de UIA, waar hij het James Joyce Studiecentrum leidt. Hij publiceerde The French Joyce, over de Franse kritische receptie van Joyce, en boeken en artikelen over Europese literatuur. Hij geeft vaak lezingen over Joyce op internationale congressen en vertaalde onder andere Exiles voor het Kaaitheater.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Demian von Hermann HesseBildtext: Demian von Hermann Hesse

Demian

Hermann Hesse
Verlag: De Bezige Bij
Jahr: 1971
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789023403814
Zustand: Gebraucht
'Demian is h verhaal van een jeugd, ook nu nog.'- HET PAROOL Recensie(s) Een roman, waarin op bijzonder gevoelige en indringende wijze de groei naar volwassenheid wordt beschreven van een jongeman die vanuit een geregeld burgerlijk milieu via een bewonderde vriend in contact komt met een wereld die ruimte laat voor het omkeren van als vaststaand aanvaarde normen. Het gevoelsleven van de hoofdfiguur wordt in relatie met het wisselend milieu, waarin hij komt te verkeren (schooljongen, student, soldaat) poëtisch beschreven en herhaaldelijk wordt de werkelijkheid symbolisch vertaald. Deze wijze van benadering van gevoelens en gedachten maakt dit boek tot een typisch en boeiend document van de tijd van ontstaan (de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog). (Biblion recensie, Redactie.)

Preis(€): 4,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Narziss en Goldmund von Hermann HesseBildtext: Narziss en Goldmund von Hermann Hesse

Narziss en Goldmund

Hermann Hesse
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1976
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029519007
Zustand: Gebraucht
Toen enige jaren geleden de Duitse uitgever Suhrkamp de romans van de in 1962 overleden Hermann Hesse begon te herdrukken, kon niemand vermoeden dat ze binnen enkele jaren oplagen zouden bereiken van honderdduizenden exemplaren, en dat niet alleen in Duitsland. In Amerika werd het werk van Hesse de lievelingslectuur van de hippies, omdat zij in Hesse's werk het individualisme, de zin voor mystiek, yoga en Indische filosofie en een vrije, natuurlijke erotiek bewonderden. Van vertalingen van Siddharta en Narziss en Goldmund werden binnen een paar maanden tijds meer dan een half miljoen exemplaren verkocht en verfilmingen van enkele van zijn romans waaronder Narziss en Goldmund zijn in voorbereiding, terwijl Hesse's gedichten door popgroepen worden gezongen (Steppenwolf!). Hoofdthema in Narziss en Gold-mund, voor het eerst verschenen in 193o en volgens Thomas Mann het belangrijkste boek van Hesse, is het zich eerst in de dood tot verzoening kristalliserende conflict tussen geest en leven, ascese en zinnelijkheid, logos en eros, mannelijk en vrouwelijk beginsel in de mens. Nobelprijswinnaar Hesse geeft in dit klassieke meesterwerk een voorbeeldige versmelting van literatuur-van-rang met de als parabel op het leven bedoelde avonturen- en schelmenroman. * Een groot schrijver in de modernste zin van het woord: complex, subtiel, ironisch. Een schrijver met wie en door wie een generatie opgroeide. New York Times * Hij roept herinneringen op aan dingen die men al lang vergeten waande doorstane angsten, vervaagde fantasieën en wonderlijke kinderdromen. Hesse is dan ook een hippie avant-la-lettre, een volbloed romanticus die de uitersten van zinnelijk genot en geestelijk lijden onder woorden tracht te brengen, een machtige guru' die de volle subtiele ervaring van een intens leven overdraagt, een profeet van het onbestendige. Derk Salomons in RclHandelsblad ISBN 90 295 1900 2

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Leidraad voor het verstand - Boom klassiek 24 von John Locke, Ilonka de Lange, Henk de Wolf, Jeanne Marie NoëlBildtext: Leidraad voor het verstand - Boom klassiek 24 von John Locke, Ilonka de Lange, Henk de Wolf, Jeanne Marie Noël

Leidraad voor het verstand - Boom klassiek 24

John Locke, Ilonka de Lange, Henk de Wolf, Jeanne Marie Noël
Verlag: Boom
Jahr: 1979
Edition: Broschur
ISBN: 9789060093801
Zustand: Gebraucht
In de achttiende eeuw beleeft de wijsbegeerte in Engeland een grote bloei. Het is John Locke (1632-1704) die daar, met Hume en Berkeley, verantwoordelijk voor is. Met zijn uitgangspunt, dat aan het eigenlijke filosoferen een onderzoek naar het vermogen van het verstand en naar de middelen en mogelijkheden van het denken zelf vooraf dient te gaan, plaatst Locke zich aan de wieg van de kennistheoretische traditie in de moderne wijsbegeerte. Zijn werk is een onderzoek naar de aard, grondslagen en geldigheid van de menselijke kennis. Bij de empirist Locke staat de ervaring daarbij voorop. Of the Conduct of the Understanding, een in 1706 postuum uitgegeven tekst, bevat zijn voornaamste gedachten in helder en toegankelijk proza. Boom klassiek isbn 90 6009 380 1

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: In Patagonie von Bruce ChatwinBildtext: In Patagonie von Bruce Chatwin

In Patagonie

Bruce Chatwin
Verlag: Ooievaar
Jahr: 1999
Edition: Softcover
ISBN: 9789057133855
Zustand: Gebraucht
Chatwin voert de lezer mee naar een onherbergzame woeste streek, een land van kleurrijke zonderlingen en onwaarschijnlijkheden aan het einde van de wereld, in een indringend, gevat, romantisch relaas. De Patagonische woestijn is geen woestijn van zand of gravel, maar een lage begroeiing van grijsbladige doornstruiken die, wanneer je ze fi jn knijpt, een bittere lucht verspreiden. In tegenstelling tot de woestijnen van Arabië heeft deze geen huzarenstukjes van de menselijke geest opgeleverd, maar toch heeft hij een plaats in de geschiedenis van de mensheid. Charles Darwin vond zijn negatieve eigenschappen onweerstaanbaar. Toen hij De reis van de Beagle samenvatte, trachtte hij, zonder succes, te verklaren waarom, meer dan al de wonderbaarlijke dingen die hij had gezien, deze 'dorre woestenij' zijn geest zozeer in beslag had genomen. [] Hudson wijdt een heel hoofdstuk van Dagen van niets-doen in Patagonië aan de beantwoording van Darwins vraag en hij komt tot de conclusie dat woestijnreizigers in zichzelf een oer-kalmte ontdekken (ook bekend bij de eenvoudigste wilde), die misschien gelijk is aan de Godsvrede. Recensie(s) Vlot en humoristisch beschrijft Chatwin zijn zwerftocht vanuit Buenos Aires zuidwaarts, die hem in contact brengt met de Patagonische natuur, resten van prehistorische dieren (die zijn speciale belangstelling hebben) en vooral hedendaagse en voormalige schilderachtige bewoners van dit gebied. Het altijd winderige Patagonie, dat vergaarbak werd van Europese en Noord-Amerikaanse avonturiers, veelal met veeteeltbedrijven waarop (afstammelingen van) indianen en Spanjaarden werk(t)en. Het accent ligt meer op het relaas van de levensloop van (meest Angelsaksische) pittoreske personen en op zaken die de West-Europeaan onmiddellijk aanknopingspunten bieden, dan op de beschrijving van geschiedenis en levensomstandigheden van de oorspronkelijke Patagoniers. Beknopt bronnenlijstje aanwezig. Paperback. Redactie

Preis(€): 16,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Cynismen - portret van de hondse filosoof von Michel OnfrayBildtext: Cynismen - portret van de hondse filosoof von Michel Onfray

Cynismen - portret van de hondse filosoof

Michel Onfray
Verlag: Ambo / Uitgeverij Westland
Jahr: 1992
Edition: Softcover
ISBN: 9789026310782
Zustand: Gebraucht
In de vierde eeuw voor Christus waren er filosofen die zich honds noemden, die baarden, bedelzak en bedelstaf droegen, publiekelijk seks en masturbatie bedreven en het woordenspel als methodologie hanteerden. Tegen de filosofen die een beroep deden op diepzinnige ideeën en theorieën stelden zij het gebaar, de humor, de ironie. Zij heetten Antisthenes, Diogenes, Crates en Hipparchia. Wanneer Michel Onfray hen hier weer tot leven wil wekken, doet hij dat omdat hij van mening is dat onze tijd veel van hen kan leren: om de fundamenten van elke beschaving te doen wankelen, nodigden ze uit tot kannibalisme, incest en het weigeren begraven te worden. Hun materialisme werd versterkt door een hedonistische zorg, die een aristocratische benadering van het genot inhield. Terzelfder tijd beleden ze een radicaal atheïsme, geaccentueerd door een subversieve goddeloosheid en een anarchistisch politiek denken. Door hun verwerpen van handboeken, door hun gebruik van een vreemde, karakteristieke woordperversie, krijgen de cynici hier burgerrecht. En door het oprakelen van de actualiteit van het filosofisch cynisme wordt, paradoxaal genoeg, een urgent antidotum verschaft aan het platvloerse cynisme dat opgeld doet. Michel Onfray (1960) is filosoof. Van zijn hand publiceerde Ambo in 1990 De buik van de filosoof.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De overbodigheid en de noodzakelijkheid van de moraal - Bericht aan de kinderen van Prometheus von Ronald CommersBildtext: De overbodigheid en de noodzakelijkheid van de moraal - Bericht aan de kinderen van Prometheus von Ronald Commers

De overbodigheid en de noodzakelijkheid van de moraal - Bericht aan de kinderen van Prometheus

Ronald Commers
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1982
Edition: Broschur
ISBN: 9789029306263
Zustand: Gebraucht
Drie thema's: toepassing van Lakatos' wetenschapsprogrammatische visie op ontwikkelingen in de ethiek, kritiek op "totalistische" systemen, moralisering en ontmoralisering in de moderne geschiedenis. Dit alles gebeurt op basis van een kritische analyse van het werk van Bentham en van Marx. Hobbes, Hegel, Engels, Trotsky, Bloch, Kolakowski, Popper, Wallerstein en vele anderen zijn overal in het boek aanwezig. Nogal veel dus, en menige lezer zal het spoor al gauw bijster raken. Waarschijnlijk het meest toegankelijk voor de studenten van de schrijver, wetenschappelijk medewerker te Gent. Met appendices, bibliografie, personen- en zakenregister.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het leven van een nutteloos mens von Maxim GorkiBildtext: Het leven van een nutteloos mens von Maxim Gorki

Het leven van een nutteloos mens

Maxim Gorki
Verlag: AMSTEL KLASSIEK
Jahr: 2001
Edition: Broschur
ISBN: 9789020454697
Zustand: Gebraucht
De hoofdpersoon van deze roman (een van de minder bekende van Gorki, uit 1907) is een bange wezel die door iedereen wordt geminacht en getreiterd, en ieder vermogen tot liefhebben of haten heeft verloren. Hij belandt bij de tsaristische geheime politie (de voorganger van de KGB) en verricht middelmatig spionagewerk, waarbij hij zelfs familie en vrienden aangeeft. Tegen de achtergrond hiervan schetst Gorki de invloed van de maatschappelijke veranderingen (revolutie van 1905) op de bevolking en op de in doodsangst levende geheime agenten. Een scherpzinnig-moralistische vertelling van 's werelds meest gedrukte en vertaalde auteur, die in Rusland zowel bij regime als bij bevolking geliefd is. Kleine letter.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Met het oog op de dood - Westerse opvattingen over de dood - van de middeleeuwen tot heden von Philippe AriesBildtext: Met het oog op de dood - Westerse opvattingen over de dood - van de middeleeuwen tot heden von Philippe Aries

Met het oog op de dood - Westerse opvattingen over de dood - van de middeleeuwen tot heden

Philippe Aries
Verlag: Wetenschappelijke Uitgeverij
Jahr: 1980
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789062879564
Zustand: Gebraucht
De dood krijgt als studie-object in toenemende mate belangstelling. Aanvankelijk vertoonde de houding tegenover de dood een mengsel van lijdzame berusting en religieuze overgave: men aanvaardde met vertrouwen wat men beschouwde als het lot van de mens. Ariès vertelt hoe monniken, ridders en jonkvrouwen, zich bewust van het naderende einde op grond van natuurlijke tekens of vaker een voorgevoel, zich op de dood voorbereidden door het verrichten van korte plechtigheden. De stervende organiseerde de doodsrituelen zelf, maar het waren publieke gebeurtenissen die verliepen volgens een vast, voorgeschreven stramien. Door na te gaan, wat de laatste woorden van een stervende waren, hoe de dood werd voorbereid, in welke mate de doden onder de levenden verkeerden en welke invloed de economische en technische ontwikkelingen hadden, ontdekte Ariès een geleidelijke verandering in de opvatting over de dood. De eenvoudige en naïeve aanvaarding van de dood als lotsbestemming ging over in een minder berustende houding, gepaard met een meer geïndividualiseerde en soms erotische opvatting van de dood ten slotte werd de dood als bestanddeel van de samenleving zonder meer verworpen. Een erotische opvatting van de dood vindt men bij voorbeeld in de schilderkunst en de literatuur. Voor wat het heden betreft, wijst Ariès op onze weerzin tegen het spreken over de dood, op de ontmenselijking van de dood in de ziekenhuizen, op het feit dat de stervende bij de voorbereidingen op zijn eigen dood geen enkel actieve rol speelt. Dergelijke feiten illustreren de hedendaagse verwerping van de dood. Ten slotte analyseert Ariès de rol, die medisch personeel en begrafenisondernemers spelen bij het isoleren en manipuleren van de dood in een verstedelijkte, westerse samenleving. ISBN 90 6287 956 X

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Afgodenschemering - of Hoe men met de hamer filosofeert von Friedrich Nietzsche, Hans DriessenBildtext: Afgodenschemering - of Hoe men met de hamer filosofeert von Friedrich Nietzsche, Hans Driessen

Afgodenschemering - of Hoe men met de hamer filosofeert

Friedrich Nietzsche, Hans Driessen
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1997
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789029531511
Zustand: Gebraucht
Afgodenschemering (1888) is de definitieve afrekening van de beeldenstormer Nietzsche met de afgoden van zijn tijd. In krachtige sententies hamert hij dubieuze ideologieën (christendom, feminisme, socialisme), kwalijke denkbeelden (nationalisme, antisemitisme) en twijfelachtige reputaties (Wagner, Socrates) af. Nietzsches ambitie in een tiental zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt wat ieder ander in een boek niet zegt resulteert in briljante passages als Hoe de ware wereld ten slotte tot fabel werd, waarin het bestaan van een ideeënwereld áchter deze werkelijkheid als bedrog wordt ontmaskerd. Overeind blijft slechts een aantal grote geestverwanten: Dostojevski, Stendhal, Goethe, Thucydides en Machiavelli, die net als hij de strenge, harde feitelijkheid van het leven recht in het gezicht durven te kijken. Kernachtiger dan in Afgodenschemering heeft hij zijn voor- en afkeuren, zijn dionysische levensfilosofie en zijn missie, de omverwerping van het bestaande decadente wereldbeeld, nergens geformuleerd. Recensie(s) Dit laatste opstel dat Nietzsche nog bij leven en welzijn in 1889 weet uit te geven, is ook de meest radicale van zijn cultuurkritische beschouwingen. De idolen en leugens die onder vuur liggen, waren ons bekend uit eerder werk: naast Wagner met zijn 'Gotterdammerung', het antisemitisme en nationalisme, eigenlijk alles wat Duits of modern is: feminisme, democratie en andere - au fond - christelijke waarden. Maar de rabiate toon is nieuw. Alsof de filosoof met zijn hoon de tijdgenoten een laatste keer waarschuwt voor het naderend onheil. De nog geen 120 bladzijden tekst bieden zo tegelijk een knappe samenvatting van Nietzsches stijl en breedte van denken. De vertaler heeft Nietzsche's tekst voorzien van verklarende noten, een verantwoording en een nawoord.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Over zekerheid von Ludwig Wittgenstein, G H von Wright, Sybe J S TerweeBildtext: Over zekerheid von Ludwig Wittgenstein, G H von Wright, Sybe J S Terwee

Over zekerheid

Ludwig Wittgenstein, G H von Wright, Sybe J S Terwee
Verlag: Boom
Jahr: 1977
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9060092511
Zustand: Gebraucht
Gedurende de laatste anderhalf jaar voor zijn dood heeft Wittgenstein een reeks notities gemaakt, die posthuum zijn uitgegeven onder de titel On Certainty/ Ueber Gewissheit. Geïnspireerd door de Engelse filosoof G. E. Moore denkt hij verder over fundamentele begrippen als weten en zekerheid, waarheid en twijfel. Aan de hand hiervan komen kernthema's uit Wittgensteins latere filosofie nar voren: de taak van de filosofie, eigenschappen van taalspelen en de logica van ons taalgebruik. Vertaling Sybe Terwee. Met register door Frank Mulkens.

Preis(€): 4,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Filosofie als strenge wetenschap von Edmund Husserl, Ger Groot, Theo de BoerBildtext: Filosofie als strenge wetenschap von Edmund Husserl, Ger Groot, Theo de Boer

Filosofie als strenge wetenschap

Edmund Husserl, Ger Groot, Theo de Boer
Verlag: Boom, Meppel
Jahr: 1980
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789060094549
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Edmund Husserl (1859-1938), een der meest invloedrijke Duitse filosofen van de laatste honderd jaren, is de grondlegger van de fenomenologie. Alles wat wij door middel van ons bewustzijn kunnen kennen - denkend, ervarend, voorstellend of waarderend - heeft Husserl 'fenomenen' genoemd. Fenomenologie is bij hem een wezensleer van het bewustzijn en zijn objecten. Het is een stroming die ook in vakwetenschappen als pedagogiek, psychologie en sociologie duidelijke ingang heeft gevonden. In het moeilijke wijsgerige oeuvre van Husserl neemt zijn publikatie Philosophieals strenge Wissenschaft (uit 1911) een uitzonderlijke plaats in. Het is een helder en toegankelijk geschreven betoog over de mogelijkheid en noodzakelijkheid filosofie als strenge wetenschap te funderen: een kritisch en strijdbaar geschrift.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hoofdstukken uit De politieke verhandeling von Benedictus de SpinozaBildtext: Hoofdstukken uit De politieke verhandeling von Benedictus de Spinoza

Hoofdstukken uit De politieke verhandeling

Benedictus de Spinoza
Verlag: Boom
Jahr: 1987
Edition: Broschur
ISBN: 9789060096710
Zustand: Gebraucht
Benedictus de Spinoza (1632-1677) leefde in een tijd waarin politieke spanningen en conflicten van godsdienstige aard het openbare leven van de jonge Republiek der Zeven Provinciën beheersten. De Tractatus theologico-politicus, die hij in 1670 anoniem publiceerde, ontketende een storm van verontwaardiging. Als materialist, wetenschapsbeoefenaar die zich toelegt op een beschrijving en causale verklaring van de verschijnselen, rekende hij grondig af met gemakzuchtige en misleidende mystificaties van de (politieke) werkelijkheid. Zijn beschouwing van de werkelijkheid zou men licht cynisch kunnen noemen, als zij niet zo onverbiddelijk rationeel was. De politieke analyse die hij in zijn laatste werk, de gerijpte naar onvoltooid gebleven Tractatus politicus heeft neergelegd, heeft aan actualiteit niet ingeboet. In deze uitgave worden de belangrijkste hoofdstukken van deze realistische politicologie in een nieuwe vertaling gepresenteerd en becommentarieerd door de in de Spinozistische filosofie deskundige W.N.A. Klever.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Geschiedenis van de waanzin - in de zeventiende en achttiende eeuw von Michel Foucault, C. P Heering-MoormanBildtext: Geschiedenis van de waanzin - in de zeventiende en achttiende eeuw von Michel Foucault, C. P Heering-Moorman

Geschiedenis van de waanzin - in de zeventiende en achttiende eeuw

Michel Foucault, C. P Heering-Moorman
Verlag: Boom
Jahr: 1984
Edition: Broschur
ISBN: 9789060091425
Zustand: Gebraucht
Samenvatting De Franse filosoof Michel Foucault zoekt in dit boek naar de werkelijkheid die schuil gaat achter het menselijk dilemma van rede en waanzin. Aan de zelfkant van de samenleving vindt hij degenen die het aflegden tegen het l(mate)loos optimisme waarmee sedert het classicisme de rede wordt gekoesterd: de waanzinnigen, die de taal van de on-rede sp reken, die angst aanjagen en daarom naar de dolhuizen worden verwezen. Sinds de eeuw van de rede is er meer begrip gekomen voor de waanzinnige en zijn waan, maar nog altijd zijn in de psychiatrie van vandaag de verlate plaatsbekleders aan te wijzen van een visie op de mens waarin de rede centraal staat. Foucault, die afwijzend staat tegenover de idee van de vooruitgang, laat in deze geschiedschrijving zien hoe het perspectief van rede en waanzin in opeenvolgende historische tijdvakken verschuift, maar ook hoe elke maatschappij zijn horizon verduistert met stoeten gebrekkigen naar zede, lichaam en geest. Recensie(s) Sinds eeuwen onderkent de Europese mens iets dat hij waanzin noemt. De Franse filosoof Michel Foucault schildert hoe in de zeventiende en achttiende eeuw de waanzinnige eerst wordt ingedeeld bij de maatschappelijk onwelkome en werkschuwe elementen en vervolgens wordt toevertrouwd aan de arts. Foucault schrijft over opsluiting, hartstocht, artsen, angst en een groeiend isolement. Hij schrijft beeldend. Soms gedetailleerd, soms met brede perspectieven. Het gaat over het Westers afscheid van wat de rede niet aankan. Het boek (een proefschrift) is niet makkelijk toegankelijk, maar hartstochtelijk en partijdig geschreven. De uitdagende inhoud maakt de vaak stugge tekst goed. Het notenapparaat is in de (goede) vertaling bekort. (NBDBiblion recensie, Drs. D.C.J. Grabijn)

Preis(€): 6,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Kunst en anarchie von Edgar WindBildtext: Kunst en anarchie von Edgar Wind

Kunst en anarchie

Edgar Wind
Verlag: Meulenhoff
Jahr: 1973
Edition: Broschur
ISBN: 9789029003223
Zustand: Gebraucht
Zullen kunstwerken ooit weer de dynamische kracht herwinnen om zoals vroeger de maatschappij in haar voegen te doen kraken of vorm te geven? Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag onderzoekt prof. Edgar Wind een aantal factoren die onze huidige visie op de kunst hebben bepaald: mechanisatie, de angst voor het intellect, de cultus van het fragment, de 'kunstkenners', en vooral het kritiekloze accepteren van kunstprodukten dat wellicht onze fundamentele zwakheid is. Aan deze uitgebreide versie van zijn Reith Lectures' heeft prof. Wind een aantal uitvoerige noten vaak op zichzelf kleine essays en referenties toegevoegd, die informatie bieden over zaken die in de lezingen slechts vluchtig ter sprake kwamen, zoals de Romantische achtergrond van het woord 'interessant', de filosofie van het fragment, het woord 'fauve' in de geschiedenis van de poëzie, etc. In Kunst en anarchie ontwikkelt Wind met een eigenaardig gevoel voor humor zijn kritiek op het artistiek formalisme zowel in de moderne kunst en kunstwaardering als in het hedendaagse kunsthistorisch onderzoek. Zijn boek is een pleidooi voor een complete beleving van het kunstwerk. Daarbij moeten intuïtief gevoel voor de onbewust scheppende verbeeldingskracht samengaan met rationele kennis en inzicht in de bedoeling van het kunstwerk. Wind bedient zich hierbij van de ikonologische methode. De ikonologie houdt zich vooral bezig met het blootleggen van soms uitermate verrassende verbanden met de sociale, literaire en godsdiensthistorische achtergronden en tradities waaruit de bestudeerde kunstwerken zijn voortgekomen. Het is één van de kenmerken van Warburg en de geleerden uit zijn school, dat zij de confrontatie met het heden niet uit de weg gaan en al evenmin lijden aan de obligate afwijzing van de contemporaine kunst die voor hun negentiende-eeuwse voorgangers, kunst- en cultuurhistorici tegelijkertijd, kenmerkend is. In dit boek is men getuige van een dergelijke confrontatie: het geeft de persoonlijke inzichten van een belangrijk geleerde in het huidige verband tussen kunst, kunstwaardering, sociale situatie van de kunst en kunsthistorisch onderzoek.

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Nietzsche in Turijn - een intieme biografie von Lesley ChamberlainBildtext: Nietzsche in Turijn - een intieme biografie von Lesley Chamberlain

Nietzsche in Turijn - een intieme biografie

Lesley Chamberlain
Verlag: Atlas
Jahr: 2000
Edition: Broschur
ISBN: 9789045002927
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Dit boek is een poging vriendschap te sluiten met Nietzsche. Filosofen zullen erom glimlachen, andere lezers zullen het nat van mijn toenaderingspoging betwijfelen. Toch is er mij veel aan gelegen bij benadering te weten hoe het was om op te trekken met deze gespannen, charmante, boosaardige en misverstane denker die zo belangrijk is voor deze tijd. Hij was misschien wel de oorspronkelijkste Europese filosoof van de negentiende eeuw. In 1888 vestigde Friedrich Nietzsche zich in Turijn. Het zouden zijn laatste gezonde maanden worden, waarin hij drie van zijn bekendste boeken schreef Ecce Homo, Afgodenschemering en De Antichrist. In deze toegankelijk geschreven, ontroerende monografie beschrijft Lesley Chamberlain de biografische achtergronden van de totstandkoming van deze teksten. Met kennis van zaken en een onbevooroordeelde blik is zij erin geslaagd een levendig en invoelbaar portret te schetsen van de mens achter de filosoof met de hamer. Daarnaast biedt het boek beschrijvingen van de majestueuze stad die Turijn aan het eind van de negentiende eeuw was. Nietzsche in Turijn is een opmerkelijk boek met een eigenzinnige opzet, is deels biografie, deels reisverslag, over de laatste jaren van Friedrich Nietzsche in het bovenwereldse Turijn. 'Dit is zonder meer het beste boek dat ik in tijden heb gelezen over de grootste filosoof van de moderne tijd.' John Banville, The Irish Times. 'Elegant en sympathiek... [Nietzsche] verschijnt ten tonele als een aardige, ietwat vreemde man met een diepe, onbevredigde honger naar liefde.' - Alain de Botton, Los Angeles Times Book Review Recensie(s) Deze 'intieme biografie' is, zoals de schijfster zegt, 'een poging vriendschap te sluiten met Nietzsche', deze 'gespannen, charmante, boosaardige en misverstane denker'. Zij benadert hem via zijn werk en via zijn brieven, waarbij de laatste jaren van zijn productieve leven centraal staan. Ook de geografie speelt een belangrijke rol: Nietzsche was voortdurend op zoek naar een klimaat waar hij zo weinig mogelijk last had van zijn kwalen. Het resultaat is een levendig en persoonlijk portret, niet erg overzichtelijk en allesbehalve volledig (daarvoor moet men 'Friedrich Nietzsche: complete biografie' van Janz* lezen), maar prettig geschreven en ook zonder wijsgerige voorkennis goed leesbaar. Bevat een chronologie, uitvoerige noten en een literatuurlijst, maar helaas geen index. Normale druk. (Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De toekomst duurt lang - gevolgd door De feiten von Louis AlthusserBildtext: De toekomst duurt lang - gevolgd door De feiten von Louis Althusser

De toekomst duurt lang - gevolgd door De feiten

Louis Althusser
Verlag: Prometheus
Jahr: 1993
Edition: Broschur
ISBN: 9789053331682
Zustand: Gebraucht
LOUIS ALTHUSSER DE TOEKOMST DUURT LANG Een grauw daglicht - het was zondag 16 november, rond negen uur in de ochtend - valt over het voeteneinde, het komt van links door het hoge venster (...). Voor mij ligt Hélène op haar rug, ook in kamerjas. Haar bekken rust op de rand van het bed, haar benen achteloos op het vaste tapijt. (...) En plotseling word ik door ontzetting bevangen, haar ogen staan eindeloos star en vooral dat puntje van haar tong dat nu ongewoon maar vredig tussen tanden en lippen rust. Ik heb wel eerder doden gezien, maar nog nooit het gezicht van een gewurgde vrouw. Toch weet ik dat dit een gewurgde vrouw is. Hoe dan? Ik kom overeind en schreeuw het uit: ik heb Hélène gewurgd!' In de zomer van 1992 verscheen in Frankrijk de autobiografie van een van de belangrijkste naoorlogse denkers: Louis Althusser. Binnen enkele weken waren er meer dan 40.000 exemplaren verkocht. In De toekomst duurt lang geeft Althusser rekenschap van zijn daad: de moord op zijn vrouw Hélène. Zijn autobiografie is een aangrijpende bekentenis van iemand die heen en weer geslingerd tussen rede en waanzin verlangt naar helderheid over zichzelf. 'Het is een van de zeldzame werken waarin een doodverklaarde een "vermiste", schrijft Althusser het woord herneemt en nadenkt over zijn eigen waanzin. Het is wellicht de eerste keer dat iemand dat doet met een diepgaande kennis van de psychoanalyse en de filosofie.' TROUW

Preis(€): 8,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Literatuur en revolutie - links Klassiek von Leo TrotskiBildtext: Literatuur en revolutie - links Klassiek von Leo Trotski

Literatuur en revolutie - links Klassiek

Leo Trotski
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1982
Edition: Broschur
ISBN: 9789029549349
Zustand: Gebraucht
Dat Lev Trotski (1879-1940) niet alleen een van de grote mannen van de Russische revolutie en de organisator van het Rode Leger was, maar dat hij zich ook intensief bezig hield met de kunst en speciaal de literatuur, moge blijken uit het in 1924 verschenen Literatuur en revolutie. In deze bundel artikelen, waarvan nu voor het eerst een Nederlandse vertaling verschijnt, geeft Trotski een scherp beeld van de Russische literatuur van het begin van deze eeuw en zet hij zijn denkbeelden uiteen over de rol die de literatuur en de kunst in het algemeen in de toekomstige socialistische maatschappij zullen spelen. Op felle en vaak briljante wijze hekelt hij de literaire stromingen uit die tijd - symbolisme, futurisme en formalisme - en hun voornaamste vertegenwoordigers, zoals Bely, Majakovski, Blok en vele anderen. Literatuur en revolutie vormt een waardevolle bijdrage tot de discussie over de relatie tussen literatuur en revolutie, literatuur en maatschappij en literatuur en socialisme. * Trotski is in dit boek op zijn best. - Robert Wistrich in Trotsky, fate of a revolutionary * Trotski is een van de beste schrijvers van het wereld- socialisme. - Karl Radek Trotski is een meesterlijk stilist. - Bart Tromp in Vrij Ne- derland Survey * We kunnen rustig stellen dat Literatuur en revolutie een kapitaal boek blijft. - New Statesman * Politiek en literatuur vormen in essentie de wezenlijke inhoud van mijn persoonlijke betrokkenheid. - L. Trotski

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Marihuana en hasjiesj - Een Handboek von Martin SchoutenBildtext: Marihuana en hasjiesj - Een Handboek von Martin Schouten

Marihuana en hasjiesj - Een Handboek

Martin Schouten
Verlag: A. W. Bruna & Zoon
Jahr: 1969
Edition: Softcover
ISBN: 9789022970843
Zustand: Gebraucht
ALLES OVER DE ZACHTE DRUGS en een klein beetje over de andere medische, sociale en juridische aspecten de 3000 jaar lange geschiedenis van de stuff tips voor de liefhebbers van tuinieren het zelf maken van hasjiesj en marihuana en het recept voor een lekkere pudding de vooroordelen getoetst aan de feiten roken zonder vrees of blaam leren waarnemen en waarderen van de effecten tegenmaatregelen als het niet leuk meer is de psychologie en ideologie van de high de subcultuur en de bezorgde bovengronders stoned worden met Charles Baudelaire statistieken en meer dan 60 illustraties EEN BRUNA BOEK VOOR BEZORGDE OUDERS Informatief is het boekje zijn geld waard (wat van weinig drugliteratuur gezegd kan worden) en de historische en sociaal-culturele perspectieven waarin de schrijver zijn onderwerp belicht zijn interessant en heel leesbaar geschreven.' De Telegraaf ISBN 90 229 7084 11100 70 160 D/1971/0939/49

Preis(€): 3,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De seksuele revolutie von Wilhelm ReichBildtext: De seksuele revolutie von Wilhelm Reich

De seksuele revolutie

Wilhelm Reich
Verlag: Bezige Bij B.V. / Cargo
Jahr: 1974
Edition: kartoniert
ISBN: 9789023415060
Zustand: Gebraucht
In De seksuele revolutie geeft Wilhelm Reich een samenvatting van zijn kritiek op de heersende seksuele moraal en de seksuele conflicten in onze maatschappij. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden beschrijft hij de basiskenmerken van de seksuele conflicten die in ons leven kunnen optreden. Reich's analyses zijn vooral gericht op het instituut van het huwelijk, de revolutie in het gezinsleven en op de problemen rond de kinder- en de jeugdseksualiteit. Zijn boek bevat eveneens een gedetailleerde en onthullende studie van de seksuele revolutie in de Sovjet-Unie, in de beginjaren van de ekonomische revolutie. 'Wat wijmeemaken,' schreef Wilhelm Reich, 'is een waarachtige, diepgaande revolutie in het culturele leven, die doordringt tot in de wortels van ons emotionele, sociale en economische bestaan... De zintuigen van het dierlijk wezen - de mens - met betrekking tot zijn natuurlijke levensfuncties zijn bezig te ontwaken uit een slaap van duizenden jaren. Wilhelm Reich heeft de discussie over de vraag of de menselijke karakterstructuur een onveranderlijk gegeven is, of dat hij door gewijzigde maatschappelijke omstandigheden kan worden veranderd, een krachtige impuls gegeven die toi in onze jaren doorwerkt. De seksuele revolutie verscheen voor het eerst in 1936 onder de titel 'Sexualitat im Kuliurkampf..Zur sozialistischen Umstruk-turierung des Menschen' bij SexPol-Verlag, Kopenhagen.

Preis(€): 14,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Friedrich Nietzsche - Complete biografie - Deel 1: Jeugd, De jaren in Basel 1869-1879 Deel 2: Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde 1900 von Curt Paul JanzBildtext: Friedrich Nietzsche - Complete biografie - Deel 1: Jeugd, De jaren in Basel 1869-1879 Deel 2: Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde 1900 von Curt Paul Janz

Friedrich Nietzsche - Complete biografie - Deel 1: Jeugd, De jaren in Basel 1869-1879 Deel 2: Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde 1900

Curt Paul Janz
Verlag: Tirion-Baarn
Jahr: 1990
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789051212051
Zustand: Gebraucht
Als nieuw 2 delen gebonden, met stofomslagen in cassette FRIEDRICH NIETZSCHE Bij geen andere filosoof zijn leven en werk zo onlosmakelijk met elkaar verbonden als bij Friedrich Nietzsche. De auteur Curt Paul Janz is bij de samenstelling van deze complete, tweedelige biografie met grote nauwgezetheid te werk gegaan en heeft alle mogelijke bronnen bij zijn onderzoek betrokken: van het Goethe-Schiller- archief in Weimar, de universiteitsbibliotheek en het staatsarchief in Basel tot privé-collecties, persoonlijke ontboezemingen van mensen uit Nietzsches omgeving en de dagboeken van Cosima Wagner. Ondanks de omvang van deze biografie weet Curt Paul Janz een hoge mate van spanning te handhaven. De lezer leert niet alleen de persoonlijkheid van Friedrich Nietzsche kennen, maar ook de mensen uit zijn omgeving worden met grote levendigheid beschreven. Bovendien schildert Janz een helder beeld van het geestelijke klimaat en de politieke verhoudingen tijdens het leven van de filosoof. Het eerste deel van de biografie beslaat de jeugd en studententijd van Friedrich Nietzsche en zijn tien jaar durende professoraat in Basel. In dit tweede deel beschrijft de auteur de periode waarin Nietzsche zich vrijelijk met de filosofie bezighield, de periode waarin al zijn geschriften ontstaan zijn, zijn erkenning kwam en zijn tragische levenseinde. ISBN 90-5121-206-2

Preis(€): 38,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Wereldstad Berlijn von Ruud Slotboom, Remco in 't HofBildtext: Wereldstad Berlijn von Ruud Slotboom, Remco in 't Hof

Wereldstad Berlijn

Ruud Slotboom, Remco in 't Hof
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1999
Edition: Softcover
ISBN: 9789029537346
Zustand: Gebraucht
Wat is karakteristiek voor Berlijn, de meest spraakmakende Europese hoofdstad van deze eeuw en het potentiële centrum van het verenigd Europa? De journalisten Ruud Slotboom en Remco in 't Hof, twee kenners en liefhebbers van Berlijn, nemen hun lezers mee op een culturele en historische rondgang door de stad van Rosa Luxemburg en Bertold Brecht, Albert Speer en Kurt Tucholsky, Marlene Dietrich, Willy Brandt, Franz Biberkopf, Adolf Hitler, J FK, David Bowie en Nick Cave. Alle karakteristieken van de stad komen aan de orde: de metamorfose die van een verdeelde stad een unieke metropool maakt, maar ook de laatste tastbare flarden van Hitlers droom die Germania heette. De joodse gemeenschap nu en in vroeger tijden (Kristallnacht en Oranienburger Strasse), maar ook de rol van de Stasi. Het snel helende litteken na het slopen van de Muur, maar ook de mentale muur die nog bestaat tussen Ossis en Wessis. Het subculturele Berlijn dat in Cabaret centraal stond, maar ook de technohoofdstad van de jaren negentig. Berlijn is een stad van tegenstellingen en extremiteiten. De brokstukken van de socialistische heilstaat liggen er nog, het trotse Palast der Republik zal gesloopt worden. Wijken als Prenzlauer Berg en Kreuzberg kwamen na de hereniging centraal te liggen en werden geliefde uitgaansbuurten vol yuppie-appartementen. In 't Hof en Slotboom schetsen een kritisch portret van hun stad, een culturele en historische reisgids door een metropool, de biografie van een wereldstad. Remco in 't Hof (1965), geboren in West-Duitsland, is schrijver en journalist. Na de val van de Muur werkte hij in Berlijn voor Die Tageszeitung. Andere boeken van zijn hand zijn Hennep, triomftocht van een omstreden plant, het caféboek De verleiding van Groningen en het jazzboek The saddest place (samen met Rob Zijlstra). Ruud Slotboom (1960), journalist en historicus, woonde jarenlang in Duitsland. Hij publiceerde onder andere Duitsland na 1945 en Nederland-Duitsland, spiegel van twee culturen. Slotboom werkt als eindredacteur bij het Nos-radionieuws en is redacteur bij het historisch tijdschrift Kleio.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De metamorfose van de wereld - de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw von Peter ConradBildtext: De metamorfose van de wereld - de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw von Peter Conrad

De metamorfose van de wereld - de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw

Peter Conrad
Verlag: Anthos Manteau
Jahr: 1999
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789076341118
Zustand: Gebraucht
Terwijl we ons erover verwonderen dat de twintigste eeuw haar einde heeft kunnen halen, mogen we er wel eens hij stilstaan dat er honderd jaar geleden aan werd getwijfeld of ze ook maar de kans zou krijgen te beginnen.' Peter Conrad Een buitengewone prestatie een ongelooflijke eruditie. Conrad heeft alles gelezen, gezien en begrepen.' Evening Standard Dit boek is het werk van een groot talent, zo niet van een genie.' The Guardian Zijn stijl is zeer bewonderenswaardig veel meer dan alleen maar een voertuig voor zijn gedachten.' Anthony Burgess Een subliem schrijver, beeldrijk en geestig.' The New York Times Conrad is een van Engelands briljantste auteurs.' Joyce Carol flates Samenvatting In de twintigste eeuw, onze eeuw, die nu ten einde loopt, veranderde wereld sneller en ingrijpender dan ooit tevoren. Wetenschap en technologie bepaalden de agenda, het tempo, en leken de mens goddelijke proporties te bezorgen. Er voltrokken zich revoluties in de straten, maar ook in de hoofden en de geesten: opstanden van het marxistische proletariaat en van het freudiaanse denken. De nieuwe natuurkunde van Einstein en zijn collega's veranderde ons begrip van de natuur door aan te tonen dat materie uit lege ruimte bestaat en moderne architesten ontwierpen gebouwen om aan die structurele beginselen vorm te geven. Schilders als Picasso en Dalí ontkenden dat zij de mens wilden vervormen. Gertrude Stein legde uit dat Picasso wel zo moest schilderen omdat de wereld in de twintigste eeuw was veranderd. De wereld was geatomiseerd, gerelativeerd, opgeschud, herschikt en getransformeerd. Romanschrijvers leverden het bewijs van die veranderingen - Proust met zijn studie van de tijd en het verstrijken daarvan in lichaam en geest. Schrijvers, schilders, wetenschappers - hun werk vormt de bevestiging van de metamorfose die mannen en vrouwen en de wereld om hen heen in de twintigste eeuw hebben ondergaan. Geen wonder dat na zodanig ingrijpende veranderingen de cultuur van deze eeuw eindeloos is bestudeerd, geanalyseerd, ontleed, verworpen en omarmd. We zijn opgetogen over onze eigen boeiende geschiedenis, maar wat weten we er nu eigenlijk van? Dit magistrale boek laat de cultuurgeschiedenis van deze eeuw in zijn volle omvang en samenhang zien. Een groots doel waarin alles plaats, tijd en ruimte krijgt: de literatuur, de beeldende kunst, de muziek, de podiumkunsten, de wetenschap, de technologie en de psychoanalyse. Recensie(s) Overzicht van de cultuur van de twintigste eeuw in zijn volle omvang en samenhang. Aandacht wordt besteed aan literatuur, beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, wetenschap, technologie en psychoanalyse. De auteur beschrijft de grote figuren, belangrijke gebeurtenissen, doorbraken, teleurstellingen en bewegingen en toont de plaatsen die in deze ontwikkelingen een hoofdrol speelden: Wenen, Moskou, Parijs, Berlijn, Tokyo en de nieuwe werelden van de Amerika's. Met 250 illustraties in kleur.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het groteske van de taal - Over het werk van Michail Bachtin von Anton SimonsBildtext: Het groteske van de taal - Over het werk van Michail Bachtin von Anton Simons

Het groteske van de taal - Over het werk van Michail Bachtin

Anton Simons
Verlag: SUA
Jahr: 1990
Edition: Broschur
ISBN: 9789062221943
Zustand: Gebraucht
Het groteske van de taal is de eerste Nederlandstalige studie over het werk van Bachtin. In zijn heldere monografie geeft Anton Simons een biografische schets van het leven van Bachtin en gaat hij uitvoerig in op diens werk. Bovendien gaat hij een discussie aan met de Bachtin-interpretaties van Kristeva, de sociokritiek en Lyotard. Voor actuele discussies over taal, volkscultuur en het lichamelijke is het werk van Michail Bachtin (189 5-1975) van eminent belang. Thema's die een rol spelen bij auteurs als Foucault, Derrida, Kristeva en Lyotard, werden door Bachtin al eerder aan de orde gesteld. Bachtin kan beschouwd worden als de belangrijkste Russische taalwetenschapper en filosoof van deze eeuw. Onder literatuurwetenschappers en historici geniet hij een grote reputatie. De manier waarop Bachtin de wereld van de ideeën en de materiële aspecten van het bestaan met elkaar verbindt, vormde een inspiratiebron voor invloedrijke mentaliteitshistorici zoals Michel Vovelle, Nathalie Davis en Carlo Ginzburg. Voor Bachtin is taal niet alleen de plaats waar machtsverhoudingen worden gecreëerd, maar ook de basis voor een nieuw type gemeenschap. In zijn beroemde studie over Rabelais legt Bachtin een verband tussen de dialogische structuur van de taal en de lichamelijke, onmatige groteske taal van de carnavalsgemeenschap. In Bachtins denken duidt het groteske op bepaalde voorstellingen van het lichaam, waarbij de nadruk valt op de grenzen van het lichaam, op de plaatsen waar het naar buiten treedt en in uitwisseling staat met zijn omgeving. Anton Simons is filosoof en verbonden aan-de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hitler en Stalin - parallelle levens von Alan BullockBildtext: Hitler en Stalin - parallelle levens von Alan Bullock

Hitler en Stalin - parallelle levens

Alan Bullock
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 2001
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789029504164
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Meer dan wie ook hebben Adolf Hitler en Josif Stalin het vaak gruwelijke gezicht van de afgelopen eeuw bepaald. Twee dictators die uit naam van een ideologie systematisch miljoenen mensen over de kling lieten jagen, tientallen miljoenen onschuldige burgers op gruwelijke wijze onderdrukten en een ernstig gespleten wereld achterlieten.Als eerste heeft de Britse historicus en Hitler-specialist Alan Bullock de levens van deze twee heersers naast elkaar gelegd. Niet om te laten zien hoe de dictator in het algemeen functioneert maar juist om de eigenheid van elk van beiden beter tot haar recht te laten komen. Door aandacht te besteden aan wat Hitler en Stalin scheidt en bindt, wordt de uniciteit van beide staatslieden beklemtoond. Vandaar de ondertitel van dit boek: net als evenwijdige lijnen vloeien parallelle levens nooit samen. Bullock heeft een magistraal boek geschreven, waar de belangrijkste literatuur en haar probleemstellingen [...] in zijn verwerkt en op prachtige wijze versmolten met de gerijpte ervaring van een historicus die wetenschappelijke distantie en kennis paart aan menselijke betrokkenheid. prof. dr. H.W. von der Dunk in Intermediair Recensie(s) In deze lijvige, politieke dubbel-biografie trekt Bullock parallellen tussen beide dictators en hun totalitaire systemen. Chronologisch wordt hun levensloop in afzonderlijke hoofdstukken gevolgd en vergeleken, wat verschillen (achtergrond, charisma, machtsbasis) maar ook opvallende overeenkomsten (wilskracht, haat, besef van eigen missie) oplevert. Rond 1934 onderbreekt de schrijver zijn verhaal voor een meer systematische vergelijking. T.a.v. omstreden kwesties als de 'Historikerstreit' en het persoonlijke belang van Hitler en Stalin, neemt hij telkens een genuanceerd en objectief standpunt in (wat men b.v. in Volkogonovs Stalin-biografie, a.i. 90-34-324-7, vaak node mist). 'Hitler en Stalin' is een toegankelijke, niet verrassend nieuwe, maar prachtige synthese van een afgesloten tijdperk. De vrij nauwgezette vertaling kent enige kleine aanpassingen a.g.v. de snelle historische ontwikkelingen in Oost-Europa. Het verzorgde boek bevat verder bijlagen, notenapparaat, bibliografie, index, 18 kaartjes en vele zwart-wit foto's (minder dan in de oorspronkelijke uitgave). Paarse cover. Voor een breed publiek. (Biblion recensie, Roel Dreve.)

Preis(€): 43,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het heilige moeten - Ludwig Wittgenstein - Een biografie von Ray Monk, Ludwig WittgensteinBildtext: Het heilige moeten - Ludwig Wittgenstein - Een biografie von Ray Monk, Ludwig Wittgenstein

Het heilige moeten - Ludwig Wittgenstein - Een biografie

Ray Monk, Ludwig Wittgenstein
Verlag: Prometheus
Jahr: 1991
Edition: Paperback
ISBN: 9789053330388
Zustand: Gebraucht
RAY MONK LUDWIG WITTGENSTEIN HET HEILIGE MOETEN Ludwig Wittgenstein (1889-1951) werd geboren in Wenen als zoon van een van de financiers van de Habs- burgse monarchie. Aanvankelijk studeerde hij wiskunde en vliegtuigbouwkunde, maar in 1912 ging hij naar Cambridge om zich onder leiding van Bertrand Russell te bekwamen in de logica en het grondslagenonderzoek. De neerslag van die studie vormde de in 1922 verschenen Tractatus logicophilosophicus, een briljant filosofisch geschrift. Wittgensteins naam als filosoof was hiermee op slag gevestigd. Omdat hij ervan overtuigd was dat zijn Tractatus het enige juiste antwoord was op alle traditionele filosofische vragen, keerde hij de filosofie de rug toe en was achtereenvolgens tuinman en dorpsonderwijzer. In 1928, na allerlei relationele en existentiële problemen, hervatte hij de studie wijsbegeerte en volgde in 1939 G.E. Moore als hoogleraar op. Ray Monk studeerde wijsbegeerte aan de universiteit van York en in Oxford. Monks boek is de eerste biografie van Wittgenstein die zijn hele leven omvat. Monk is erin geslaagd om naast een glasheldere en coherente analyse van Wittgensteins werk een schitterend portret te schilderen van een even fascinerend als getormenteerd genie en schetst tevens een boeiend en sfeervol beeld van Wenen en Cambridge rond de eeuwwisseling. ISBN 90-5333-038-0 9 789053 330388 Recensie(s) In de stortvloed van literatuur die er momenteel - ook in het Nederlands - over Wittgenstein verschijnt vallen duidelijk twee stromen te onderscheiden: de biografische en de filosofische. Monk probeert de kloof tussen beide te overbruggen hij schrijft een biografie (zeer dik en zeer gedegen), en geeft en passant een overzicht van de ontwikkelingsgang van het denken van Wittgenstein. Als biografie is het boek het beste, althans het meest volledige, dat er momenteel te krijgen is voor een inleiding in het denken van Wittgenstein kan de lezer elders beter terecht. Het uitermate heldere en preciese Engels van Monk wordt in de vertaling helaas bedekt met een wollige deken van vlotte vaagheid. (Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen.)

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Kleine filosofie van het flaneren - passages, Parijs, Baudelaire - De Kunstreeks von Walter BenjaminBildtext: Kleine filosofie van het flaneren - passages, Parijs, Baudelaire - De Kunstreeks von Walter Benjamin

Kleine filosofie van het flaneren - passages, Parijs, Baudelaire - De Kunstreeks

Walter Benjamin
Verlag: SUA
Jahr: 1992
Edition: kartoniert
ISBN: 9789062222285
Zustand: Gebraucht
Het Parijs van Baudelaire, het Parijs van het midden van de negentiende eeuw met zijn netwerk van overdekte winkelgalerijen, zijn nieuwe warenhuizen en wereldtentoonstellingen, zijn hoeren en flaneurs. Parijs als de gestolde droom van de bourgeoisie, waar de dichter Baudelaire de shock van het moderne leven bezingt op het moment dat het mes van Haussmann de stad in nieuwe stukken snijdt. Dat is het Parijs waar het bij Benjamin om draait. Zijn enorme hoeveelheid aantekeningen verwerkte hij in teksten die als voorstudies van zijn onvoltooide magnum opus beschouwd kunnen worden: het Passagewerk. Twee fragmenten verschijnen hier voor het eerst in Nederlandse vertaling: Parijse Passages II en Parijs, hoofdstad van de negentiende eeuw. Daarnaast bevat dit boek twee al eerder in het Nederlands verschenen teksten: Het Parijs van het Second Empire bij Baudelaire en Over enige rrotieven bij Baudelaire. Jan van Heemst schreef de inleiding. Walter Benjamin (1892-1940) staat tegenwoordig meer in de belangstelling dan ooit. De waardering voor zijn theorieën over de stad, de kunst en het moderne leven en voor zijn specifieke stijl zijn de laatste tien jaar flink toegenomen.

Preis(€): 42,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Drie opstellen over kunst en ideologie - Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie - Sunschrift 143 von Louis AlthusserBildtext: Drie opstellen over kunst en ideologie - Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie - Sunschrift 143 von Louis Althusser

Drie opstellen over kunst en ideologie - Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie - Sunschrift 143

Louis Althusser
Verlag: Socialistische Uitgeverij
Jahr: 1980
Edition: kartoniert
ISBN: 9789061681434
Zustand: Gebraucht
Inhoud Inleiding 7 Louis Althusser Een brief over kunst. Antwoord aan André Daspre 9 Louis Althusser Het Piccolo Teatro Bertolazzi en Brecht Aantekeningen over een materialisties theater 15 Louis Althusser Cremonini, schilder van het abstrakte 37 Afbeeldingen 49 Klaus-Michael Bogdal Kunst/ideologie/kennis. Althussers opvattingen over kunst en literatuur 61 Gerhard Plumpe Esthetika of theorie van de literaire praktijk? 77 Redaktie Stellingen over materialistiese literatuurtheorie 89 Bibliografiese aantekening 94 Samenvatting Drie opstellen over kunst ideologie is een boek van Althusser Recensie(s) Drie artikelen van Althusser over de verhouding ideologie en kunst. Ze worden gevolgd door twee artikelen over de opvattingen van Althusser door Klaus Bogdal en Gerhard Plumpe. Tenslotte poneert de redaktie een aantal stellingen over materialistische literatuurtheorie, die steunen op de uitgangspunten van Althusser. Waardevol in deze studie is m.i., dat het besef zich aan de lezer opdringt, dat ideologie in alle menselijke aktiviteiten, dus ook in allerlei kunstvormen doordringt, omdat zij identiek is aan de beleving van het menselijk bestaan, dus ook in de vormgeving daarvan in de kunst: kunst laat de werkelijkheid van de ideologieen "zien en voelen" zonder er begripskennis van te geven. Omdat de inhoud nogal wat kennis van het thema veronderstelt voorbehouden aan op dit terrein gevormde lezers. (NBDBiblion recensie, Dr. A.J.J. van der Geer)

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Verval van het woord von George SteinerBildtext: Verval van het woord von George Steiner

Verval van het woord

George Steiner
Verlag: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jahr: 1990
Edition: Broschur
ISBN: 9789025365035
Zustand: Gebraucht
Inhoud Voorwoord van de vertaler en de uitgever Voorwoord1 Afstand van het woord (1961)6 Stilte en de dichter (1966)31 Het wonder zonder inhoud (1959)51 K (1963)66 Een opmerking over Günter Grass (1964)75 Woorden van de nacht (1965)83 Schoenbergs Moses und Aron (1965)94 Een soort overlevende (1965)107 Naschrift (1966)123 Trotski en de tragische verbeelding (1966)138 Weg uit Midden-Europa (1964)154 Literatuur en historische toekomst (1965)162 Register175 Heeft de literatuur nog toekomst of is de geschiedenis van de moderne literatuur, waarin de literatuur zich steeds verder verwijdert van de wereld van de communicatie, een voorbode van het verdwijnen van de literatuur? George Steiner belicht in een aantal essays, veelal geschreven naar aanleiding van een concrete gebeurtenis, het verval van het woord, in onze samenleving en ontwerpt de contouren van een taalfilosofie, waarin het geheim van de menselijke identiteit weer zichtbaar wordt gemaakt. Steiner schreef zijn essays in de periode tussen 1958-1966 en bundelde ze in 1967 onder de titel Language and Silence. De (ongewijzigd herdrukt) Nederlandse vertaling vormt hiervan een selectie. Een belangwekkend boek dat de achtergronden blootlegt van de geschiedenis van de moderne literatuur. Het geeft inzicht in de verschillende motieven die in filosofie en literatuur hebben geleid tot het wantrouwen in en de scepsis ten aanzien van de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Over Wittgenstein gesproken: Gesprekken met Adolf Hübner, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny, Georg Henry von Wright, Jacques Bouveresse, Norman Malcolm, Herbert Spiegelberg, Jaako Hintikka, Max Black von Frans BoendersBildtext: Over Wittgenstein gesproken: Gesprekken met Adolf Hübner, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny, Georg Henry von Wright, Jacques Bouveresse, Norman Malcolm, Herbert Spiegelberg, Jaako Hintikka, Max Black von Frans Boenders

Over Wittgenstein gesproken: Gesprekken met Adolf Hübner, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny, Georg Henry von Wright, Jacques Bouveresse, Norman Malcolm, Herbert Spiegelberg, Jaako Hintikka, Max Black

Frans Boenders
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1978
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029396660
Zustand: Gebraucht
Ludwig Wittgenstein (1889-1951), een van de- grootste moderne filosofen en iemand die een enorme invloed heeft uitgeoefend op de neopositivisten en de analytische filosofen, was een fascinerende persoonlijkheid. Nu nog is hij het onderwerp van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders en elke vertaling van een van zijn werken brengt een stroom kritieken voort waaruit duidelijk blijkt dat vele specialisten het onderling oneens zijn over de juiste interpretatie van Wittgensteins woorden. Frans Boenders, bekend door Filosofie en maatschappij (1974) en Denken in tweespraak (1978) interviewde de belangrijkste hedendaagse Wittgensteinkenners, zoals Norman Malcolm, Max Bleck, Elisabeth Anscombe, Herbert Spiegelberg en Anthony Kenny. De beste gedeelten uit deze interviews schikte hij volgens thema, waarbij biografische aspecten meer de aandacht kregen dan de technisch-filosofische. Toch worden deze niet veronachtzaamd, maar alleen dan-naar voren gebracht wanneer ze tot een beter begrip van de tekst kunnen leiden. Het boek is geschreven in een vlot leesbare stijl en is . van groot belang voor een ieder die geinteresseerd is in de figutir van de auteur van de Tractatus logico-phdosophicus. De literatuur over de oostenrijks-engelse wijsgeer Ludwig Wittgenstein (1889-1951) groeit gestaag. Na de beknopte inleidingen van de theologen Hubbeling en Van Peursen (beide 1965) en W.F. Hermans' protest daartegen (1967) verschenen er twee goede maar moeilijke overzichten van Wittgensteins filosofie in nederlandse vertaling, nl. van Pears (1973) en Kenny (1974). Voorliggende bundel geeft hierop een aanvulling omdat een aantal wijsgeren en wetenschapsmensen via een interview heel gewoon vertellen, waarom ze met Wittgenstein bezig zijn, waarom ze door hem geboeid worden en welke betekenis hij voor hen heeft. Onder hen is Brian McGuinness die de officiele biografie van Wittgenstein voorbereidt. Bevat bibliografie.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - Het speel van de Handel von Fernand BraudelBildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - Het speel van de Handel von Fernand Braudel

Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - Het speel van de Handel

Fernand Braudel
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 1989
Edition: Paperback
ISBN: 9789025466107
Zustand: Gebraucht
Het is verbluffend om te zien hoe fenomenaal dit werk van Fernand Braudel is. Welke historicus kan tegelijkertijd met genoeg kennis van zaken en zonder misstappen schrijven over: Italië in de dertiende eeuw, Nederland in de zeventiende eeuw, Groot-Brittannië in 1750 en Maleisië in de late middeleeuwen zonder daarbij India onder Aurengzeb en Rusland tijdens Peter de Grote te vergeten? Emmanuel Le Roy Ladurie (Le Monde) Het spel van de handel is het tweede deel van de driedelige serie Beschaving, Economie en Kapitalisme. In Het spel van de handel analyseert Fernand Braudel speels en bedrieglijk gemakkelijk de economische praktijk tussen de vijftiende en de achttiende eeuw. De pre-industriële economie wordt voorgesteld als een complex bouwwerk met verschillende verdiepingen op de begane grond huist het materiële bestaan dat in het teken van zelfvoorziening staat. In het begin van Het spel van de handel staat deze economie van zelfvoorziening op de drempel van het ruilverkeer marskramers struinen van dorp naar dorp met in hun rugzak niet alleen naalden en garens maar ook glaswerk uit Bohemen en hoefijzers. Via deze simpele ruilhandel bereikt Braudel de hogere verdiepingen van het gebouw: de markteconomie met haar winkelnering, jaarmarkten en knooppunten van internationale warenstromen als Brugge, Antwerpen en Amsterdam, waar de meest spitsvondige vormen van kapitalisme voorkwamen. Voor dit kapitalisme ruimt de schrijver de bovenverdieping van zijn gebouw in. Hier gelden andere regels en er heerst een andere mentaliteit. De spelers spelen omwille van het spel. Op de Amsterdamse effectenbeurs speculeert men in de zeventiende eeuw met staatsobligaties en aandelen Verenigde Oostindische Compagnie. In de ogen van tijdgenoten was dit een 'onnatuurlijke' economie: men verkocht haring voordat die was gevangen en verhandelde graan dat nog op het land stond te rijpen. Aan het slot beklemtoont Braudel de sociale en politieke implicaties van dit voortvarende kapitalisme. Om de macht van internationale monopolies aan te geven laat hij een Franse priester aan het woord die in zijn ziel geraakt is: 'Omdat de omstandigheden toch al zo moeilijk zijn, hebben de Hollandse kooplui gemakkelijk spel om te onderhandelen over de aankoopprijs van de wijnoogst: ze stappen op de boeren af en betalen hun een handgeld, in wezen een vorm van woeker, waartegen de wetten van het geweten zich verzetten. De buitenlandse heren zijn de absolute heer en meester van de waarde van de wijn' Het markante van Het spel van de handel is het evenwicht tussen theorie en praktijk, tussen algemene lijnen en treffende voorbeelden. De schrijver onderbreekt zijn overzicht dikwijls om in detail te treden met onderwerpen als een landbouw-"fabriek" bij Venetië in de achttiende eeuw, of de Amsterdamse effectenbeurs, die een zeventiende-eeuwse tijdgenoot beschreef onder de titel "confuus van de confuse toestanden" en waar al hausse- en baissespeculanten rondliepen. Dergelijke beschrijvingen worden aangevuld met een overzicht waaraan door een brede kring van wetenschappen is bijgedragen. Braudel ziet zijn boek dan ook als "verbasterde geschiedenis", de vrucht van geschiedenis en andere menswetenschappen. Ook in dit opzicht is hij een ware erfgenaam van Lucien Febvre en Marc Bloch. Dit deel en de andere twee bevestigen dat Braudel aanspraak kan maken op de wereldti tel zwaargewicht. We mogen dankbaar zijn dat hiermee de mogelijkheid is aangetoond om aan het eind van de twintigste eeuw nog een grootschalig origineel en wetenschappelijk werk te schrijven.' Peter Burke, auteur van Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Tractatus logico-philosophicus - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans von Ludwig Wittgenstein, Willem Frederik HermansBildtext: Tractatus logico-philosophicus - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans von Ludwig Wittgenstein, Willem Frederik Hermans

Tractatus logico-philosophicus - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans

Ludwig Wittgenstein, Willem Frederik Hermans
Verlag: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jahr: 1989
Edition: kartoniert
ISBN: 9789025315337
Zustand: Gebraucht
De Tractatus logico-philosophicus, voor de eerste maal verschenen in 1922, is het enige filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken. Wittgensteins invloed beperkte zich niet alleen tot de Logische Positivisten uit de jaren twintig en dertig van deze eeuw, maar ook andere beoefenaren van de wijsbegeerte vonden een stimulans in zijn taalfilosofie en in de visie dat zijn stellingen afbeeldingen waren van de werkelijkheid. 'Dit boek', aldus Wittgenstein in zijn voorwoord, 'zal misschien alleen iemand begrijpen die de gedachten welke er uitgedrukt zijn of toch soortgelijke gedachten zelf al eens heeft gehad. Het is dus geen leerboek. Het zou zijn doel hebben bereikt, als het iemand die het met begrip leest, genoegen deed.' . Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus . Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans . [Eerste druk] . Amsterdam , Athenaeum - Polak & Van Gennep , [oktober] 1975 . Oorspronkelijke titel Tractatus logico-philosophicus . Vertaler Dr. W.F. Hermans . Vertaald uit het Duits . Vertaald naar de uitgave van 1933, met de Engelse vertaling van C.K. Ogden. De Duitse tekst is geheel vergeleken met de uitgave in Ludwig Wittgensteins Schriften I, Suhrkamp Verlag 1969, die eveneens de editie van 1933 als grondslag heeft . Oorspronkelijke uitgever Routledge & Kegan Paul Ltd., Londen . Serie [Baskerville Serie] . ISBN gebrocheerd: 90 253 1534 X [90 253 1534 8] gebonden: 90 253 1533 X . Copyright 1961 Routledge & Kegan Paul Ltd., Londen Copyright Nederlandse tweetalige editie 1973 Polak & Van Gennep Uitgeversmaatschappij BV, Amsterdam Copyright Nederlandse vertaling, nawoord en aantekeningen 1973 Dr. W.F. Hermans, Parijs . Inhoudsoverzicht Tractatus logico-philosophicus (DJ 450) Nawoord (DJ 450) Aantekeningen (DJ 450) Literatuur . Omslagontwerper Jacques Janssen, met (alleen bij de gebrocheerde editie) gebruikmaking van een foto door Studio Hubert Urban, Wenen . Typografisch ontwerper Jacques Janssen . Lettertype Spectrum . Drukkerij Koninklijke drukkerij van de Garde BV, Zaltbommel (tekst) Drukkerij Confiance, Amsterdam (omslag) . Collatie gebrocheerd: [1-5], 6-188 21,5 14,5 cm. gebonden: [1-10]8 [11]6 [12]8 [1-5], 6-188 22 15 cm . Bindwijze Garenloos gebrocheerd genaaid gebonden in linnen met stofomslag . Druktechniek Boekdruk . Oplage 4.000 . Annotatie Maand van verschijnen: drukvermeldingen in de 2e druk uit 1976 (JS 473). Serie, correctie op ISBN van de gebrocheerde editie, oplagecijfer: gegevens Mark Pieters, 25 jaar Baskerville Serie, Amsterdam 1997 van deze druk verschenen 3.000 gebrocheerde en 1.000 gebonden exemplaren: gegevens Mark Pieters, 25 jaar Baskerville Serie (1997). Twee exemplaren met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH

Preis(€): 14,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Kosmopolis - verborgen agenda van de moderne tijd von Stephen ToulminBildtext: Kosmopolis - verborgen agenda van de moderne tijd von Stephen Toulmin

Kosmopolis - verborgen agenda van de moderne tijd

Stephen Toulmin
Verlag: Kok Agora/ DNB / Pelckmans
Jahr: 1990
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789024276882
Zustand: Gebraucht
ISBN Belgien: 9028915559 Samenvatting Toulmin (Londen, 1922) is een vooraanstaand filosoof die een aantal voortreffelijke boeken geschreven heeft. Hij is bekend geworden met zijn 'The philosophy of science' (1953), zijn 'Het Wenen van Wittgenstein' is al eerder in het Nederlands vertaald. Ook uit 'Kosmopolis' blijkt dat Toulmin nog steeds een belangrijk denker is, en in staat is moeilijke en complexe aangelegenheden op verrassend eenvoudige wijze uit te leggen. Zijn hoofdstelling is: de opvatting dat de filosofie een zuiver abstracte denkaangelegenheid is, de centrale gedachte van Descartes en zijn navolgers, is onjuist. De filosofie is, net zoals de (natuur)wetenschap, context-gebonden. De wending in de 17e eeuw naar het theoretisch denken is een reactie op maatschappelijke gebeurtenissen. Evenzo is de wending van de hedendaagse filosofie naar de praktijk van alledag, ook maatschappelijk te verklaren. In een slothoofdstuk geeft Toulmin zijn mening over de taak van de filosofie. Een boeiend en belangrijk boek.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - De structuur van het dagelijks leven von Fernand BraudelBildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - De structuur van het dagelijks leven von Fernand Braudel

Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - De structuur van het dagelijks leven

Fernand Braudel
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 1989
Edition: Paperback
ISBN: 9789025465490
Zustand: Gebraucht
Het is verbluffend om te zien hoe fenomenaal dit werk van Fernand Braudel is. Welke historicus kan tegelijkertijd met genoeg kennis van zaken en zonder misstappen schrijven over: Italië in de dertiende eeuw, Nederland in de zeventiende eeuw, Groot-Brittannië in 1750 en Maleisië in de late middeleeuwen zonder daarbij India onder A urengzeb en Rusland tijdens Peter de Grote te vergeten. Emmanuel Le Roy Ladurie (Le Monde) De structuur van het dagelijks leven is het eerste van de driedelige serie Beschaving, Economie en Kapitalisme. Op basis van zijn fabelachtige belezenheid en zijn onverdroten archiefonderzoek presenteert Braudel een fascinerend panorama van vier eeuwen wereldgeschiedenis, het tijdvak tussen de grote pestepidemieën en het begin van de industriële revolutie. De mensheid balanceerde in deze periode voortdurend op de grenzen van haar beperkte bestaansmogelijkheden, waarbij misoogsten, epidemieën en oorlogsschattingen met hun dodelijke mechanismen de grenzen van de groei dicteerden. Braudel stelt een paradoxale situatie centraal: de gelijktijdige aanwezigheid van onmiskenbare voorboden van het moderne kapitalisme in een maatschappij die hoofdzakelijk nog gevangen zat in de strakke kluisters van een starre en trage pre-industriële economie. Tal van vragen komen hierbij aan de orde: waarom kwam de kapitalistische, ondernemingsgewijze produktie alleen in Europa van de grond? Wat zijn de historische verklaringen voor de huidige ongelijke verdeling van armoede en rijkdom tussen het welvarende Westen en de Derde Wereld? Hoe komt het dat de Engelsen verslaafd zijn aan thee, terwijl de Fransen het liever op wijn houden? In De structuur van het dagelijks leven begint Braudel bij de materiële grondslagen van het menselijk bestaan. Hij stelt zich eenvoudige vragen: hoeveel mensen leefden er? Aten ze maïs of aardappelen? Dronken ze thee of koffie? Hoe werkten ze en hoe woonden ze? Wat voor gereedschappen hadden ze, wat voor technische hulpmiddelen? Alle facetten van het dagelijks leven komen op deze wijze aan bod: mode en meubilair, kanonnengieten en keukengerei, energievoorziening en transportmiddelen, boekdrukkunst en alcoholisme, genotmiddelen en culinaire verfijning. Het meest indrukwekkend blijft echter dat Braudel al deze zeer uiteenlopende aspecten weet samen te voegen tot een uitermate doordacht en coherent geheel. Hij verschaft een verbazingwekkend helder inzicht in deze complexe problematiek, waarbij hij steeds weer verbaast door de verrassende en gedurfde verbanden die hij weet te leggen. De grauwe werkelijkheid van alledag komt tot leven middels een verbluffende overvloed aan kleurrijke details en anekdotes. Braudel maakt zich in dit boek tot spreekbuis van de zwijgende massa, die in het verleden door de historici zo volstrekt ten onrechte is verwaarloosd. Te midden van een enorme hoeveelheid aan feiten en cijfers verliest hij nooit uit het oog wat altijd de voornaamste taak van de historicus zal blijven: het schilderen van de mens in al zijn nood en ontreddering, zijn genialiteit en zijn waanzin, zijn grootsheid en zijn ellende. De structuur van het dagelijks leven is een onmisbaar standaardwerk voor iedereen met een meer dan oppervlakkige interesse in de geschiedenis. Een boek dat getuigt van de onbegrensde nieuwsgierigheid en leergierigheid, het scherpe observatie- vermogen, en de voorkeur voor levende concrete details, die zo kenmerkend zijn voor Braudel. Prof dr. H.L. Wesseling in NRC Handelsblad Het mooiste beeld van de tijd voor de industriële revolutie dat ooit getekend is een werk van onvoor- stelbare genialiteit, kortom een meesterwerk. Prof J.H. Plumb in Times Literary Supplement

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 3 - De tijd van de wereld von Fernand BraudelBildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 3 - De tijd van de wereld von Fernand Braudel

Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 3 - De tijd van de wereld

Fernand Braudel
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 1990
Edition: Paperback
ISBN: 9789025467715
Zustand: Gebraucht
Het is verbluffend om te zien hoe fenomenaal dit werk van Fernand Braudel is. Welke historicus kan tegelijkertijd met genoeg kennis van zaken en zonder misstappen schrijven over: Italië in de dertiende eeuw, Nederland in de zeventiende eeuw, Groot-Brittannië in 1750 en Maleisië in de late middeleeuwen zonder daarbij India onder Aurengzeb en Rusland tijdens Peter de Grote te vergeten? Emmanuel Le Roy Ladurie (Le Monde) De tijd van de wereld is het derde deel van de driedelige serie Beschaving, Economie en Kapitalisme. In de elfde eeuw begint in Europa een economische revolutie die uiteindelijk de hele wereld onder de heerschappij van dit kleinste continent zal brengen. De machtscentra daarbinnen verschuiven voortdurend. In het begin wordt de dienst uitgemaakt door de hanzesteden in Nederland en Duitsland en het Vlaamse Brugge. Dan slaat de balans door naar het zuiden, naar Genua en Venetië. In de zestiende eeuw wordt Antwerpen het centrum van de wereld, in de zeventiende eeuw Amsterdam. Aan de hand van Fernand Braudel dringen we door in de directiekamers van de geschiedenis. We maken kennis met de Heren Zeventien van de Verenigde Oostindische Compagnie, we wonen de beraadslagingen bij in het Venetiaanse dogenpaleis en gluren mee over de schouders van de Londense bankiers. Braudel schildert voor ons de menselijke activiteiten, de drukte op de markt, de werkzaamheden van de slaaf, de boer en de fabrieksarbeider, het ploeteren van de armen en de levensstijl van de rijken. De tijd van de wereld behandelt de geschiedenis van het moderne kapitalisme in al zijn verschijningsvormen. Het accent ligt op de relatie tussen Europa en de rest van de wereld: Braudel vertelt hoe Europa de andere delen van de wereld dienstbaar wist te maken aan zijn eigen economie en schetst daarbij een weids panorama dat van Russische steppen tot Amerikaanse prairies reikt, van de donkere binnenlanden van Afrika naar de onuitputtelijke weelde van het Turkse Rijk. Braudel is een meesterlijk verteller die de moeilijkste problemen en de meest complexe ontwikkelingen zo glashelder uitlegt dat ze voor iedereen begrijpelijk worden. Braudel was de onbetwiste leider van een grote, internationale Republiek van historici. Prof dr. H.L. Wesseling in Vele Ideeën over Frankrijk

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Immanuel Kant - De drie kritieken - von Immanuel Kant, R. Schmidt, H. van Riel, M. NusselderBildtext: Immanuel Kant - De drie kritieken - von Immanuel Kant, R. Schmidt, H. van Riel, M. Nusselder

Immanuel Kant - De drie kritieken -

Immanuel Kant, R. Schmidt, H. van Riel, M. Nusselder
Verlag: SUN
Jahr: 2003
Edition: Broschur
ISBN: 9789058750372
Zustand: Gebraucht
Het belaag van het werk van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) kan nauwelijks worden overschat. Er is geen moderne of hedendaagse filosoof die niet aan hem schatplichtig is. Iedere filosoof, of beter: eenieder met belangstelling voor filosofie moet op zijn minst kennis hebben genomen van zijn kritische geschriften, de Kritiek van de zuivere rede voorop. Maar niet alleen in de kenniskritiek ging hij ons voor, zijn geschriften strekken zich ook uit tot de maatschappelijke orde en de plaats van de mens daarbinnen. Hij onderwees de Rechten van de Mens, predikte gelijkheid voor de wet en bepleitte emancipatie door kennis en ontwikkeling. Verlichting is overeenkomstig zijn beroemde formule: 'Uittreding uit een toestand van zelfveroorzaakte onmondigheid'. Deze uitgave is erop gericht de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Het levenswerk van Kant kent zoveel dimensies dat het voor de leek die het zonder leidraad ter hand neemt, moeilijk is een overzicht te krijgen. En toch is het juist alleen vanuit een totaaloverzicht mogelijk toegang te vinden tot de afzonderlijke delen van Kants filosofische project. De lezer vindt in deze uitgave de wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook van zijn geschriften over godsdienst-, rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Europese wereld-economie in de zestiende eeuw - het moderne wereld-systeem von Immanuel WallersteinBildtext: Europese wereld-economie in de zestiende eeuw - het moderne wereld-systeem von Immanuel Wallerstein

Europese wereld-economie in de zestiende eeuw - het moderne wereld-systeem

Immanuel Wallerstein
Verlag: Heureka
Jahr: 1995
Edition: Broschur
ISBN: 9789062620319
Zustand: Gebraucht
Immanuel Wallerstein,EUROPESE WERELD-ECONOMIE IN DE ZESTIENDE EEUW het moderne wereld-systeem ISBN 90 6262 031 0 Vertaling van THE MODERN WORLD SYSTEM capitalist agriculture and the origins of the european world-economy in the sixteenth century", Academie Press, 1974. Vertaler: Jan Stoof, redacteur van Trans-Aktie en medewerker van Vrij Nederland. In een bespreking van de Amerikaanse uitgave in Trans-Aktie zegt Bart Tromp: Wie vandaag de dag vragen als die naar het ontstaan van het kapitalisme stelt en beantwoordt is een ,terrible simplificateur' of een groot geleerde. Aan dergelijke veelomvattende problemen zitten immers zovele theoretische en empirische haken en ogen dat de wetenschappelijke gemeenschap ze als onoplosbaar terzijde heeft gelegd om zich te concentreren op het invullen van standaardpuzzels. Het hier besproken werk is een uitzondering. Het is een werk dat immense geleerdheid op detailgebied paart aan een grandioze visie op de ontwikkeling van de moderne wereld. Het is een van die zeldzame boeken die het intellectuele landschap veranderen. In die zin is het (boek) nu al klassiek." Het boek is een grootse analyse van het ontstaan van het moderne, kapitalistische Europa. Deze analyse rust op een kritische literatuurstudie waarin de voornaamste controverses tussen historici worden weergegeven (of het nu gaat om het volume van de Oostzeehandel in de bloeitijd van de Republiek, of om de oorzaken van de prijzen revolutie in de 16de eeuw). Deze ongewoon rijke verzameling empirisch materiaal is in een uitvoerig noten-deel vastgelegd. In dit eerste deel wordt de periode 1450-1640 behandeld later zullen nog drie delen volgen. In het eerste deel speelt de Nederlandse geschiedenis een dominerende rol. De auteur is een Amerikaanse hoogleraar sociologie, die in dit boek een werkelijk multidisciplinaire benadering van het onderwerp benadrukt en verwezenlijkt. Op het omslag: Europa en de stier (Zeus).

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het moment van het kubisme - Sunschrift 98 von John BergerBildtext: Het moment van het kubisme - Sunschrift 98 von John Berger

Het moment van het kubisme - Sunschrift 98

John Berger
Verlag: SUN
Jahr: 1976
Edition: kartoniert
ISBN: 9789061680987
Zustand: Gebraucht
Inhoud HET MOMENT VAN HET KUBISME I. Het kubisme: de tastbaarheid van de toekomst 9 II. Vier metaforiese modellen van de schilderkunst 27 De spiegel 28 Het toneel 29 Het persoonlijk verslag 30 Het diagram 32 III. De syntaxis van het kubisme 35 Gebruik van de ruimte 35 Behandeling van de vorm 37 De maatschappelijke inhoud van het kubisme 43 AFBEELDINGEN NAWOORD Ervaring en politiek: John Bergers ontwikkeling als kunstkritikus 8i De artistieke revolutie en het socialisme 82 Het kubisme en de eenheid van de wereld 84 Estheties en histories bewustzijn 88 Het moment van geluk 90 De metaforiese modellen 95 Berger tracht aan te tonen dat het kubisme de enige werkelijke vernieuwing van de 20ste eeuwse schilderkunst is en de afbeelding levert van een komende maatschappijvernieuwing. Het opstel geeft te sterk de indruk naar de eindconclusie toe te zijn geschreven. De sterke, geconcentreerde tekst veronderstelt zoveel kennis van de beeldende kunsten dat het hoofdzakelijk voor vakgenoten lijkt geschreven. Van de diverse stadia in de ontwikkeling van het kubisme wordt hier alleen maar het zgn. analytische kubisme bedoeld zonder dat deze beperking wordt gemotiveerd. De kritiek van Vollemans, een der vertalers, is wat moeilijker leesbaar, abstracter, gedetailleerder, maar zeker niet minder overtuigend.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Historisch kapitalisme von Immanuel WallersteinBildtext: Historisch kapitalisme von Immanuel Wallerstein

Historisch kapitalisme

Immanuel Wallerstein
Verlag: Heureka
Jahr: 1984
Edition: Softcover
ISBN: 9789062621521
Zustand: Gebraucht
Bij de herverdeling bevoordeelden de overheden de rijken door het principe te huldigen van de individualisering van de winst en socialisering van het risico. Gedurende de geschiedenis van het kapitalistische systeem was het zo, dat hoe groter het risico en de' verliezen hoe waarschijnlijker het was dat de overheden tussenbeide kwamen om faillissementen te voorkomen en zelfs verliezen te restitueren, al was het alleen maar omdat zij financiële onrust wilden vermijden.' Historisch kapitalisme, derde in de rij van Wallerstein-uitgaven, bevat de belangrijkste ideeën uit het omvangrijke project Het moderne wereldsysteem, waarvan de eerste twee delen inmiddels in Nederlandse vertaling zijn verschenen. Wallerstein behandelt hierin het ontstaan, het functioneren en de vooruitzichten van het kapitalisme als maatschappelijk systeem. Helder en systematisch zet hij de vorming van een uniforme wereldmarkt uiteen, alsmede de daarmee samenhangende internationale arbeidsverdeling. Joop den Uyl oordeelde over Wallersteins aanpak: Wallerstein lezen is een verademing na alle broddelaars, detaillisten, monetaristen, keynesianen en andere vechters op de vierkante centimeter. Wallerstein opereert op de vierkante mijl!' Immanuel Wallerstein is hoofd van het Fernand Braudel Centrum voor de Studie van Economieën, Historische Systemen en Civilisaties, aan de State University of New York in Binghamton. Andere titels: Europese wereld-economie in de zestiende eeuw het moderne wereld- systeem i (isBN 90 6262 031 0) Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie het moderne wereld-systeem ii (isBN 90 6262 351 4) ISBN 90 6262 152 xUitgeverij Heureka Weesp De Amerikaanse socioloog Immanuel Wallerstein heeft de taak op zich genomen de geschiedenis van het kapitalisme te schrijven, neergelegd in het vierdelige "The Modern World System" (waarvan de eerste twee inmiddels vertaald zijn), een kritische literatuuranalyse van het ontstaan van het Europees kapitalisme. "Historisch kapitalisme", opgezet als een essay, bevat de belangrijkste ideeen uit dit omvangrijke project, waarin Wallerstein het ontstaan, functioneren en vooruitzichten van het kapitalisme als maatschappelijk systeem uiteenzet. Het einddoel lijkt het opnieuw formuleren van socialistische theorieen en modellen. Het nadeel van een dergelijke aanpak is verregaande comprimatie van zijn uiteenzettingen, die daardoor uiterst moeilijk leesbaar worden en feitelijk alleen toegankelijk voor 'ingewijden'. Bevat geen noten, bronvermeldingen of literatuuropgaven.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: SFEREN - I Bellen microsferologie / II Globes macrosferologie von Peter SloterdijkBildtext: SFEREN - I Bellen microsferologie / II Globes macrosferologie von Peter Sloterdijk

SFEREN - I Bellen microsferologie / II Globes macrosferologie

Peter Sloterdijk
Verlag: Boom
Jahr: 2003
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789053528655
Zustand: Gebraucht
Als nieuw bevat de titels: I Bellen microsferologie, II Globes macrosferologie Sloterdijk onderneemt in Sferen de ambitieuze poging de geschiedenis van de mensheid te vertellen. Daarbij gaat hij niet langer van de traditionele filosofische vraag uit 'Wat is de mens?'. Voor de auteur is de vraag 'Waar is de mens?' belangrijker. Waar leven de mensen nadat ze tot het besef gekomen zijn dat ze op een kogel of globe wonen, en die vreemde onmetelijke ruimte tot hun huis moeten maken? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelt Slotedijk zijn theorie van de sferen: de mens is vóór alles een 'sferenbouwer', want hij moet vorm geven aan de onmetelijkheid van de wereld. Recensie(s) Deze vertaling is een uitermate belangwekkend boek. Het bevat een ingekorte versie in een band van de eerste twee delen van een drieluik, en het is te hopen dat het derde deel ook snel vertaald zal worden. Peter Sloterdijk, het enfant terrible onder de Duitse filosofen, geeft in dit boek zijn visie op de mens en zijn wereld. Hij doet dat in termen van een centrale metafoor: die van de bolvorm. Tussen eicel en globalisering gunt hij ons een blik in een fascinerende kaleidoscoop, die theologie en filosofie, mythologie, literatuur en beeldende kunst in steeds weer verrassende combinaties met elkaar verbindt. De tekst is allesbehalve eenvoudig, het lezen vereist concentratie en doorzettingsvermogen, maar het resultaat is verrijkend en stimulerend. De vertaling is van hoog niveau

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 - Het moderne wereld-systeem II von Immanuel WallersteinBildtext: Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 - Het moderne wereld-systeem II von Immanuel Wallerstein

Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 - Het moderne wereld-systeem II

Immanuel Wallerstein
Verlag: Heureka
Jahr: 1983
Edition: Broschur
ISBN: 9789062623518
Zustand: Gebraucht
Immanuel Wallerstein -- MERCANTILISME EN DE CONSOLIDATIE VAN DE EUROPESE WERELD-ECONOMIE 1600-1750 -- het moderne wereld-systeem II ISBN 90 6262 351 4 Vertaling van 'THE MODERN WORLD-SYSTEM II mercantilism and the consolidation of the European world-economy 1600-1750, Academie Press 1980. In 1978 brachten wij het eerste deel van Wallersteins omvangrijke studie over het ontstaan van het moderne, kapitalistische wereld-systeem, getiteld 'Europese wereld-economie in de zestiende eeuw'. Bart Tromp roemde dit boek toen met de volgende woorden:liet is een werk dat immense geleerdheid op detailgebied paart aan een grandioze visie op de ontwikkeling van de moderne wereld. Het is een van die zeldzame boeken die het intellectuele landschap veranderen. In die zin is het (boek) nu al klassiek.' Dat eerste deel behandelde de periode 1450-1640. Het thans voorliggende tweede deel behandelt de periode 1600-1750. Daar deze periode voor een groot deel samenvalt met onze Gouden Eeuw, is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse geschiedenis een belangrijk onderdeel ervan vormt. Ook in dit deel is het resultaat van een kritische literatuurstudie, waarin de voornaamste controverses tussen historici worden weergegeven, vastgelegd in een uitvoerig noten-deel. Op het omslag: Europa en de stier (Zeus). De periode van 1600-1750 wordt voor heel Europa gekenmerkt als een periode waarin de economische groei geconsolideerd wordt. Wel springen bepaalde landen op bepaalde momenten daar bovenuit. In deze periode valt ook de Hollandse Gouden Eeuw. De schrijver geeft de oorzaken aan waarom eerst Nederland, daarna Frankrijk en Engeland het economisch sterkste land van die tijd waren. Het belangrijkste van dit tijdperk is de vorming van de moderne staat en het verdwijnen van de macht van de feodale landadel. Daarnaast wijst de auteur op de opkomst van de zgn. burgerlijke waarden die later nadrukkelijk de grondslagen vormen voor de 19e eeuw. Een zeer gedegen wetenschappelijk werk met een uitgebreide bronvermelding en vele noten. De ontwikkelingen van 1600 tot 1750 worden bijzonder goed gedocumenteerd beschreven. (NBDBiblion recensie, Drs. D.A. Bloemendaal)

Preis(€): 13,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Herwaardering van alle waarden von Friedrich NietzscheBildtext: Herwaardering van alle waarden von Friedrich Nietzsche

Herwaardering van alle waarden

Friedrich Nietzsche
Verlag: Boom
Jahr: 1997
Edition: Softcover
ISBN: 9789053523513
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Friedrich Nietzsches omvangrijke nalatenschap werd in de jaren dertig thematisch gerangschikt door Friedrich Würzbach. Zonder een door Nietzsche beoogde publicatie te willen (re)construeren, ordende hij al het notitiemateriaal uit de jaren 1881-88 dat theoretisch deel uitmaakt van een groot natuurfilosofisch word. Deze compilatie heeft een fascinerende verzameling teksten opgeleverd waarin Nietzsches diepste en meest radicale inzichten zijn terug te vinden op het gebied van kunst, moraliteit, godsdienst en kennistheorie. Recensie(s) Toen Nietzsche in 1900 stierf, liet hij vele aantekeningen na, basismateriaal voor een boek dat 'Die Wille zur Macht' zou heten. In 1940 werd er alsnog een boek van gemaakt: 'Umwertung aller Werte'. Ruim 2400 notities werden thematisch gerubriceerd in vier boeken en 100 hoofdstukken zo werd met handhaving van de aforistische structuur een logische systematiek verkregen. Dat dit beroemd geworden boek zo prettig leest, komt mede door Nietzsches fabuleuze stijl. Zijn kritische visie op de aard van de mens en diens relatie tot de werkelijkheid brengt hem tot fundamentele kritiek op algemeen aanvaarde filosofische en theologische statements. De wil tot macht omschrijft hij als de hang naar meer en beter en sneller en vaker. Al zijn bekende, ook nu nog actuele thema's komen aan de orde, en dat zijn dezelfde als in eerdere jaren, maar nu in veelal geëvolueerde vorm: de mens met zijn vermogens, driften en verantwoordelijkheden, cultuur en maatschappij, filosofie en religie, ethiek en moraal, kunst en esthetiek. Zo vormt het boek een onuitputtelijke bron van levensinzicht en filosofische reflectie.

Preis(€): 18,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De geestrijke ridder don quichot van de mancha - MET ALLE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ von Miguel de Cervantes SaavedraBildtext: De geestrijke ridder don quichot van de mancha - MET ALLE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ von Miguel de Cervantes Saavedra

De geestrijke ridder don quichot van de mancha - MET ALLE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ

Miguel de Cervantes Saavedra
Verlag: Querido
Jahr: 1978
Edition: Leinen
ISBN: 9789021410241
Zustand: Gebraucht
MIGUEL DE Cervantes SAAVED RA DE GEESTRIJKE RIDDER Don Quichot VAN DE MANCHA VERTAALD INGELEID EN TOEGELICHT DOOR J.W.F. WERUMEUS BUNING EN C.F.A. VAN DAM VERLUCHT MET DE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ AMSTERDAM EM. QUERIDO'S UITGEVERIJ BV MCMLXXVIII Recensie(s) De tweestrijd in de mens tussen ideaal en werkelijkheid wordt op meesterlijke wijze uitgebeeld in de twee hoofdfiguren van deze satirische roman: Don Quichot, de dolende ridder, die met zijn schildknaap, de arme boer Sancho Panza, de wijde vlakten van La Mancha doorkruist en met hem de meest komische en trieste avonturen beleeft. Beiden vallen langzaam ten prooi aan een allesoverheersende zinsbegoocheling en de tegenstellingen tussen illusie en realiteit, waartegen hun nobel élan vaak te pletter loopt, vervagen als de romantische avonturier van zijn waanideeën is genezen en de dood tegemoet gaat. Een prachtige uitgave met voortreffelijke illustraties verlucht. Enige volledige vertaling (de aangekondigde nieuwe vertaling van Barber van de Pol zal nog wel even op zich laten wachten).

Preis(€): 13,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hopeloos gelukkig - leven in de postmoderne tijd - von Leo Apostel, Jenny WalryBildtext: Hopeloos gelukkig - leven in de postmoderne tijd - von Leo Apostel, Jenny Walry

Hopeloos gelukkig - leven in de postmoderne tijd -

Leo Apostel, Jenny Walry
Verlag: Meulenhoff / Kritak
Jahr: 1998
Edition: Softcover
ISBN: 9789029060561
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu ISBN Belgien: 9063037082 Samenvatting 'Hopeloos Gelukkig' is de eerste poging in het Nederlandse taalgebied om de diversiteit en complexiteit van het postmoderne gedachtegoed in kaart te brengen. Leo Apostel en Jenny Walry gaan in op de nieuwe economische situatie in de naoorlogse westerse wereld, de nieuwe sociale dynamiek en de veranderingen in de alledaagse leefwereld. daarnaast biedt Apostel in een solobijdrage een inleiding tot enkele producten van de postmoderne cultuur, met name de poststructuralistische filosofie en de postmodernistische literatuur. Recensie Dit boek dient zich aan als een poging om de diversiteit en de complexiteit van het postmoderne gedachtegoed in kaart te brengen. De inleiding biedt terminologische verduidelijkingen en een schets van het modernisme en postmodernisme tegenover elkaar. Walry (publiciste over wijsbegeerte en ethiek) laat in afdeling I zien hoe het postmodernisme aanwezig is als patroon in ons dagelijks leven, in het sociale, politieke en economische leven. In afdeling III spreekt zij over het postmodernisme in de organisatieleer. Ze schrijft boeiend en instructief. Afdeling II is een door Keunen (filosoof) bewerkte weergave van Apostels (emeritus hoogleraar o.a. in Groningen, overleden in 1995) analyse van de postmoderne filosofie en literatuur. Apostel behandelt vooral Deleuze, Derrida, Lyotard en Baudrillard en wel als exponenten van de pluralistische traditie. Hij bespreekt Nietzsche, Heidegger en Adorno als hun voorgeschiedenis. Ook dit deel is van hoge kwaliteit en heel boeiend. Jammer dat de behandeling van individuele en sociale ethiek bij Deleuze niet goed uit de verf komt. De korte typering van de ethische stellingname van Lyotard is voortreffelijk. Een publicatie op hoog niveau en zeer leesbaar. (Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.) HOPELOOS GELUKKIG is de eerste poging in het Nederlandse taalgebied om de diversiteit en complexiteit van het postmoderne gedachtegoed in kaart te brengen. Leo Apostel en Jenny Walry gaan in op de nieuwe economische situatie in de naoorlogse westerse wereld, de nieuwe sociale dynamiek en de veranderingen in de alledaagse leefwereld. Daarnaast biedt Apostel in een (gedeeltelijk door Bart Keunen bewerkte) solobijdrage een inleiding tot enkele producten van de postmoderne cultuur, met name de poststructuralistische filosofie en de postmodernistische literatuur. HOPELOOS GELUKKIG ontwart vooroordelen en feiten, retoriek en volwaardige argumenten. Met 'modernistisch' engagement benadrukken Apostel en Walry de continuïteit van modernisme en postmodernisme. Leo Apostel 0925-1995) was hoogleraar logica en kennisleer aan de VUB en aan de RUG. Zijn laatste Nederlandstalige boeken zijn Gebroken Orde 0992), Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw 0993) en Vrijmetselarij (1992,1995). H i j was de stichter van CLEA (Centrum Leo Apostel) aan de VUB, alsook de initiatiefnemer en bezieler van de groep Worldviews. Jenny Walry 0935) publiceerde over wijsbegeerte, ethiek en zin-gevingsvraagstukken in verschillende tijdschriften, onder meer het Algemeen Nederlands Tijdschrft voor Wijsbegeerte. Zij schreef samen met Leo Apostel een nawoord bij Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw. 'De mens in een tegenstrijdig wezen, zo heeft Apostel meer dan eens geschreven en gezegd, en hij moet deze tegenstrijdige krachten voortdurend met elkaar confronteren.' De Gemeenschap 1991 ISBN NL 9o-29o-6056-5 ISBN B 90-6303-708-2

Preis(€): 45,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel - Filosofie in dialoog von Martin Heidegger, Jacques De VisscherBildtext: Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel - Filosofie in dialoog von Martin Heidegger, Jacques De Visscher

Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel - Filosofie in dialoog

Martin Heidegger, Jacques De Visscher
Verlag: Klement / Pelckmans
Jahr: 2002
Edition: kartoniert
ISBN: 9789028932104
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Enkele dagen na het overlijden van Martin Heidegger, in mei 1976, verscheen in het Duitse weekblad 'Der Spiegel' een tien jaar eerder opgenomen interview met hem, dat onder intellectuelen wereldwijd de aandacht trok. In dit gesprek met Rudolf Augstein, hoofdredacteur van 'Der Spiegel', trachtte Heidegger de verwijten tegen hem inzake zijn houding tegenover het nazi-regime in de jaren '30 te ontzenuwen. Heidegger, die in 1933 het rectoraat van de universiteit van Freiburg aanvaardde, kwam in zijn beruchte rectoraatsrede en ook elders tot uitspraken, die in dit opzicht uiterst compromitterend waren. De manier waarop de denker van Todtnauberg hier op de beschuldigingen reageerde was volgens sommigen van een onthutsende sluwheid en, naar het oordeel van George Steiner, 'meesterlijk in haar katachtige behendigheid en ontwijkingen'. Maar het gesprek biedt meer: het verheldert tevens een aantal belangrijke facetten van het denken van Heidegger, zoals zijn visie dat de mens geen greep meer heeft op de moderne technologische ontwikkelingen, ja zelfs dat het wezen van de techniek zich volledig aan menselijke beheersing onttrekt. Ook verklaarde hij in het gesprek dat de filosofie naar zijn oordeel geen verandering meer in de hedendaagse wereldsituatie kan brengen ('Die Philosophie ist am Ende'). Het is de cybernetica die volgens Heidegger de plaats van de filosofie heeft ingenomen. Deze uitspraak, al in 1966 gedaan, kan profetisch worden genoemd, gezien de omvang, snelheid en reikwijdte van de informatierevolutie sinds de jaren '80. Daarmee heeft dit fascinerende en geruchtmakende 'diepte-interview' tevens het karakter van een soort intellectueel 'testament' van een der grootste denkers uit de twintigste eeuw. Mede om die reden is het ook in deze tijd van belang er (opnieuw) kennis van te nemen. Deze uitgave bevat een gereviseerde versie van de destijds in 'Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap' gepubliceerde vertaling van Paul Beers. Interviewer Rudolf Augstein (1923) is een van Duitslands beroemdste en meest gerespecteerde journalisten. Kort na de oorlog richtte hij het weekblad 'Der Spiegel' op dat al spoedig naam verwierf als het beste onafhankelijke nieuws- en opinieblad van Europa. In 1999 werd Augstein uitgeroepen tot 'Journalist van de Eeuw' aan de hand van een toen samengestelde lijst van 100 meest prominente journalisten. Het gesprek met Augstein wordt voorafgegaan door een verhelderende inleiding door prof.dr. Jacques De Visscher, waarin Heideggers inzichten en zijn plaats in de moderne wijsbegeerte worden belicht. 'Heideggers verantwoording van zijn houding in de jaren dertig (...) wekte bewondering op, maar ook scherpe afwijzing. (...) Voor deze nieuwe uitgave schreef Jacques De Visscher een zeer verhelderende inleiding. Een fascinerend boek!' (J.A. Eekhof voor de Nederlandse Bibliotheek Dienst) 'Verplicht leesvoer voor degenen die Heideggers werk terzijde leggen omdat hij ''fout'' was.' (Filosofie Magazine) Martin Heidegger (1889-1976) is een van de meest eminente en ongetwijfeld ook meest omstreden denkers van de twintigste eeuw. Tot zijn belangrijkste werken behoren 'Sein und Zeit' (1927), 'Vom Wesen der Wahrheit' (1949), 'Holzwege' (1950) en 'Zur Sache des Denkens' (1969). In het Nederlands verscheen van hem o.m. 'Wat is metafysica?' (1970), 'De techniek en de ommekeer' (1973), 'De tijd van het wereldbeeld' (1984), 'De oorsprong van het kunstwerk' (1994), 'Zijn en tijd' (1998) en 'De landweg' (2001). Recensie(s) Martin Heidegger is een van de bekendste filosofen geweest in de vorige eeuw. Het was opvallend dat hij zich als rector van de universiteit in Freuberg aansloot bij de nazi-partij hij bleef lid tot 1945. Het werkte bevreemding dat juist hij dit deed. Enkele dagen na zijn dood in 1976 verscheen in het blad 'Der Spiegel' een uitvoerig vraaggesprek dat tien jaar eerder bij hem thuis was gehouden. Het mocht pas na zijn overlijden worden gepubliceerd. Deze tekst is nu opnieuw verschenen. Heidegger legt verantwoording af van zijn houding in de jaren dertig. Bij het verschijnen was er grote belangstelling voor dit interview. Het sloeg in als een bom. Het wekte bewondering op, maar ook scherpe afwijzing. Vooral de reactie van zijn (joodse) vriendin Hannah Arendt maakte indruk. In het gesprek is de uitspraak van Heidegger 'Alleen nog een God kan ons redden' beroemd geworden. In deze nieuwe uitgave van het artikel schrijft Jacques De Visscher een inleiding die zeer verhelderend is. Een fascinerend boek! J.A. Eekhof

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De stad als kunstwerk - Londen, Parijs, Wenen 1814-1914 von Donald OlsenBildtext: De stad als kunstwerk - Londen, Parijs, Wenen 1814-1914 von Donald Olsen

De stad als kunstwerk - Londen, Parijs, Wenen 1814-1914

Donald Olsen
Verlag: Agon
Jahr: 1991
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789051570816
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Londen, Parijs en Wenen waren de drie grootste en belangrijkste steden van het 19e eeuwse Europa. Elk was de hoofdstad en intellectueel centrum en maakte in de loop van de honderd jaar na 1814 een enorme groei door: elk had ook een eigen karakter. Het contrast tussen Londen en Parijs vervulde bezoekers altijd met verbazing. Terwijl Londen de stad van privacy en verborgen vermaak was, van herenclubs en villa's in de voorsteden, speelde in Parijs het leven zich vooral op straat af. Wenen daarentegen was de hoofdstad van de corso, van geordend en zelfbewust bourgeois vertoon. In de woorden van Donald Olsen:"Elk was .... een kunstwerk, een collectief geschapen complex van gebouwen, straten ... Ervaringen en activiteiten ... dat, om Gibson te parafraseren, diende om het geluk en de waardigheid van de mens te vergroten." Olfsen ziet de stad echter niet alleen als monument maar vergelijkt tevens het gebruik van ruimte in het Londense huis met vele aparte vertrekken, het Parijse appartement zonder privacy en het Weense Miethaus, waar externe grandeur en de achter elkaar gelegen ontvangruimten tegen alle regels van praktisch comfort ingingen. De stad als kusntwerk is veel meer dan een studie van drie steden in de 19e eeuw. Olsen gebruikt architectuur, sociale geschiedenis en stadsgeografie om de verschillen te belichten tussen drie maatschappijvormen in hun houding ten opzichte van vreemdelingen, familie, privacy, ruimte en uiterlijk vertoon. Zoals Olsen stelt: "We kunnen steden beschouwen als complexe maar ontcijferbare documenten die ons iets kunnen vertellen over de waarden en aspiraties van hun leiders, ontwerpers, bouwers, bezitters en bewoners." Recensie(s) Londen, Parijs en Wenen waren de drie grootste en belangrijkste steden van Europa in de negentiende eeuw. In deze periode werd hun huidige verschijningsvorm bepaald. In het boek analyseert en beschrijft Olson (hoogleraar geschiedenis te New York) de verschillen tussen de steden onderling de bewoners het gebruik van de woning en de woonomgeving. Hij doet dit aan de hand van een vijftal thematische hoofdstukken: de stad als luxe, als monument, als huis, als oord van plezier en als document. Vrij specialistisch, vooral voor geïnteresseerden in de historie van de stedebouw. Bevat naast inhoudsopgave en register een uitgebreid notenapparaat, bibliografie en historische plattegronden. Rijk geïllustreerd met historisch foto- en tekeningenmateriaal. Aantrekkelijke omslag met effen groen fond en duidelijke belettering in wit met een beeldfragment van de Kohlmarkt te Wenen. Inhoudelijk zeer interessant, boeiend geschreven.

Preis(€): 17,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Strange I've seen that face before: Objekt, Gestalt, Phantom von Toby Webster, Susanne TitzBildtext: Strange I've seen that face before: Objekt, Gestalt, Phantom von Toby Webster, Susanne Titz

Strange I've seen that face before: Objekt, Gestalt, Phantom

Toby Webster, Susanne Titz
Verlag: DuMont Buchverlag
Jahr: 2006
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9783832177508
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch Strange I've seen that face before : Objekt, Gestalt, Phantom [anläßlich der Ausstellung Strange I've Seen That Face Before, Objekt, Gestalt, Phantom, 7. Mai - 17. September 2006, Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach Carl Andre, Ron Arad, Martin Boyce, Daniel Buren, Erich Consemüller, Martin Creed, Rory Crichton, Raphael Danke, Christopher Dresser, Cerith Wyn Evans,VALIE EXPORT, Urs Fischer, Lucio Fontana, Lissy Funk, Isa Genzken, Hans Hollein, Richard Hughes, Sture Johannesson, Jasper Johns, Donald Judd, Gustav Klucis, Yayoi Kusama, Mark Leckey, Sol LeWitt, Laszlo Moholy-Nagy, Alessandro Mendini, Anselm Reyle, Bojan Sare'evie, David Shrigley, Keith Sonnier, Ettore Sottsass, Simon Starling, Katja Strunz, Andre Thomkins, UFO Group, Piotr Uklanski, Andy Warhol, Rebecca Warren, Richard Wright Realisiert in Zusammenarbeit mit / realised in collaboration with Toby Webster

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: La Biennale di Venezia 2005 - Deutscher Pavillon von Thomas Scheibitz, Shaun Whiteside London, Julian Heynen, Tino SehgalBildtext: La Biennale di Venezia 2005 - Deutscher Pavillon von Thomas Scheibitz, Shaun Whiteside London, Julian Heynen, Tino Sehgal

La Biennale di Venezia 2005 - Deutscher Pavillon

Thomas Scheibitz, Shaun Whiteside London, Julian Heynen, Tino Sehgal
Verlag: Snoeck
Jahr: 2005
Edition: kartoniert
ISBN: 9783936859287
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch aus Anlaß der Ausstellung Thomas Scheibitz - Tino Sehgal im Deutschen Pavillon auf der 51. Internationalen Kunstausstellung, La Biennale di Venezia (12. Juni - 6. November 2005) Vorwort, Dank Mit Thomas Scheibitz und Tino Sehgal stellen 2005 im deutschen Pavillon zwei junge Künstler aus, deren Arbeiten auf den ersten Blick völlig unterschiedlich sind. Der eine ein Maler und Bildhauer, der ohne einen Anflug von Konservatismus oder Nostalgie den eigenständigen Wert dieser künstlerischen Formen für die Gegenwart beweist. Der andere ein Künstler, der Menschen mit Menschen in Räumen agieren läßt und eine neue Vorstellung von dem schafft, was Produktion in der bildenden Kunst auch bedeuten könnte. An einer unsichtbaren Diagonalen, die das Gebäude durchzieht, werden jedoch Berührungspunkte sichtbar. Die Arbeit des einen erläutert oder spiegelt nicht die des anderen, aber an den Schnittstellen machen sich ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Überzeugung bemerkbar: Thomas Scheibitz und Tino Sehgal erforschen auf unterschiedliche Weise das, was unter den gegenwärtigen kulturellen Bedingungen am Medium der bildenden Kunst spezifisch ist, das, was sie von den anderen Medien unterscheidet. Diese Verbindung bleibt jedoch im Hintergrund, sie ist ein Drittes, das hinzukommt, wenn zwei der besten Künstler, die ich in meinem Land finden konnte, in diesem Pavillon zusammen ausstellen. Die Bilder und Skulpturen von Thomas Scheibitz führen in eine eigentümliche Zwischenzone. Es ist ein Gelände zwischen den gewohnten Formen, und der Versuch, die Elemente und Zusammenhänge in eine Schublade zu zwängen, mißlingt. Zugleich öffnet sich eine Welt zwischen Realität und Illusion, zwischen Wiedererkennbarkeit und reiner Form. Blickt man auf die Arbeiten im zentralen Raum des Pavillons, meint man vielleicht hier ein Gesicht', dort einen Berggipfel', daneben ein Möbelstück' oder ein Lebewesen' zu sehen. Schnell wird jedoch klar, daß es nirgendwo um Illustration geht, daß alle Gegenstände der realen Welt in diesen Skulpturen durch einen ganz eigenen Prozeß der Neukonstruktion gegangen sind. Die plastischen Formen mögen eine Erinnerung an ihre Gegenstücke in der Realität mit sich tragen, aber sie erzählen' nicht von ihnen. Sie sprechen von sich selbst, davon, daß die konkrete Art ihrer Bildung eine eigene Erkenntnis darstellt. Verwandt mit dem Sehen in der übrigen Welt und dennoch unvergleichbar, parallel zum Denken und dennoch ohne Vorbild. Die Formenwelt der Bilder ähnelt jener der Skulpturen, aber das eine kann nicht aus dem anderen heraus buchstabiert werden. Es herrscht eine vergleichbare Spannung zwischen Bild und Abbild hier wie dort. Die Dynamik der Formen und Konstellationen ist hoch, aber sie trumpft nicht auf. Sie ist meilenweit entfernt vom medialen Kult der Geschwindigkeit. Schon die Farben, die manchmal in eine intensive Blässe kippen, deuten einen Abstand an. Ohne Zweifel sind die Bilder angefüllt mit Fragmenten aus der zeitgenössischen Realität: Architektur, Landschaft und Figur, Medienrepertoire und Schrift, Kunst und anderes. Alle diese Chiffren jedoch werden auf Distanz gehalten, ihre Handhabung im Bild ist eher cool und keineswegs journalistisch. Die Nähe zu den Signaturen der Gegenwart ist unverkennbar, Interesse und Leidenschaft sind nicht ausgeschaltet, aber mit Reproduktion, Affirmation oder Kritik zeitgenössischer Kultur hat das wenig zu tun. Die Distanz, die gewahrt wird, ist der Abstand, den die Kunst nehmen muß, um ihre eigene Sicht zu entwickeln, um über das Bekannte hinauszugehen. Weit weg sind diese Arbeiten auch von allem, was mit Romantik oder Expressivität zu tun hat. Die gängige Kultur der Sehnsucht und der Unmittelbarkeit gehört nicht zum Repertoire von Thomas Scheibitz. Sein Blick ist nüchtern und zugleich spielerisch. Oder anders: Hier geht es sowohl um Illusionslosigkeit als auch um ein kontrolliertes Spekulieren mit der Form. Hier operiert ein Realist unter den Bedingungen einer Realität aus lauter Fragmenten weder ein langweiliger noch ein zynischer Realist, sondern einer, der mit seiner Kunst einen Ort entwirft, am dem man mehr über die Welt erfährt, ohne sie bloß nachzubuchstabieren. Die Operation Lagune", wie es einer meiner Vorgänger einmal genannt hat, ist immer wieder ein spannendes Unternehmen voller Überraschungen. Sie gelingt nur, wenn viele helfen. Deshalb danke ich an erster Stelle ganz herzlich Thomas Scheibitz und Tino Sehgal, die sich auf dieses Zusammenspiel eingelassen und ihre wunderbaren Arbeiten für die Ausstellung geschaffen haben. Katia Reich und Sven Bergmann als Kernteam" des Pavillons waren noch besser als 2003 wenn das überhaupt möglich ist. Ihnen und ihren Helfern ein großes Dankeschön! Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller, und ihre Mitarbeiter in der Kulturabteilung haben das Projekt als Auftraggeber von Anfang an begleitet und gefördert. Ihnen danke ich ebenso wie dem Institut für Auslandsbeziehungen im allgemeinen und Frau Dr. Ursula Zeller im besonderen, die wesentlich an der Realisierung des Projektes beteiligt waren. Ohne den exklusiven Partner des deutschen Pavillons 2005, die DekaBank in Frankfurt, wäre der deutsche Beitrag so nicht möglich gewesen. Achtung und Dank für dieses nachdrückliche kulturelle Engagement! Zuletzt, aber nicht minder geht mein Dank an die Deutsche Welle DW-TV, die die Ausstellung als Medienpartner begleitet. Julian Heynen

Preis(€): 34,50

Versand(€): 4,80

Bildtext: Arturo Herrera Books - Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014 von Arturo Herrera, Benjamin PaulBildtext: Arturo Herrera Books - Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014 von Arturo Herrera, Benjamin Paul

Arturo Herrera Books - Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014

Arturo Herrera, Benjamin Paul
Verlag: Corbett vs. Dempsey
Jahr: 2014
Edition: Softcover
ISBN: 9780989651233
Zustand: Gebraucht
limited to 1000 Book is new Arturo Herrera Books Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014 Includes an essay by Benjamin Paul Design by Sonnenzimmer softcover, letterpress and offset printing 76 pages, 10 x 8 inches ISBN: 978-0-9896512-3-3

Preis(€): 34,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: Silvia Schreiber : Snail-shell - Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4 von Silvia SchreiberBildtext: Silvia Schreiber : Snail-shell - Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4 von Silvia Schreiber

Silvia Schreiber : Snail-shell - Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4

Silvia Schreiber
Verlag: Cultuurcentrum Brügge
Jahr: 2004
Edition: kartoniert
ISBN: 9780989651233
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch, Niederländisch, Japanisch 2004 Snail Shell Memlingmuseum, Brügge/B (E) Auschwitz-Prozeß 4, Ks 2/63, Frankfurt/Main Corporal Identity Museum of Arts and Design New York/USA Colofon / Kolophon / Colophon Schepen voor Cultuur & Onderwijs / Beigeordnete für Kultur & Unterricht / Alderman for Culture and Education Brugge : Yves Roose Directeur / Direktor / Director Cultuurcentrum Brugge : Sonia Debal Conservator / Direktor/ Director Memlingmuseum St-Janshospitaal : Eva Tahon Tentoonstelling / Austeilung / Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4 Curator : Michel Dewilde Verantwoordelijke techniek / Technische Leitung / technical director : Patrick Vannevel Technici / Technische Assistenz / technicians : Filip Viaene, Jelle De Muynck Assistentie / Assistenz / assistance : Jean-Jacques Destickere Verzending / Mailing : Isabelle Cattoor, Maria Deloddere, Gregory Carpels Catalogus / Catalogue/ Katalog Grafische vormgeving / Design : V&V Maat Drukker / Printer / Druck : Vanmelle Printing Foto's / Fotonachweiss / Photo credits Silvia Schreiber : p. 2-10, p.12-17, p. 20-27 Dirk Pauwels : p.18-19 Jan Termont : cover, p. 30-45 Wolfgang Leuchtenberger : p. 28-29 Shigeo Anzai : p.11 Dank aan / Dank an / Thanks to Eva Tahon, Hilde Lobelle, Guy Dupond, Mieke Renders, Hermann Maier Neustadt, Frank Maes Snail-shell is een productie van / ist eine Produktion von / is a production from Cultuurcentrum Brugge

Preis(€): 15,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Stress Colomn: One Day Comic EP7 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Henry Reuben, Karin KihlbergBildtext: Stress Colomn: One Day Comic EP7 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Henry Reuben, Karin Kihlberg

Stress Colomn: One Day Comic EP7

Wade Gavin, Henrik Schrat, Henry Reuben, Karin Kihlberg
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753061
Zustand: Gebraucht
book is new Edition: 1e Publisher: Eastside Projects Imprint: Eastside Projects ISBN: 9781906753061 k Physical Info: 24 pages H: 240 mm x W: 165 mm x T: 0 mm Place of Publication: Birmingham Publication Date: Monday, October 27, 2008

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Gunpowder Joe and the Bunting, Beggarly, Brass Making, Brazen-faced, Brazen-hearted, Blackguard, Bustling, Booby, Birmingham Mob - One Day Comic EP8 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Simon Bloor, Tom BloorBildtext: Gunpowder Joe and the Bunting, Beggarly, Brass Making, Brazen-faced, Brazen-hearted, Blackguard, Bustling, Booby, Birmingham Mob - One Day Comic EP8 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Simon Bloor, Tom Bloor

Gunpowder Joe and the Bunting, Beggarly, Brass Making, Brazen-faced, Brazen-hearted, Blackguard, Bustling, Booby, Birmingham Mob - One Day Comic EP8

Henrik Schrat, Gavin Wade, Simon Bloor, Tom Bloor
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753078
Zustand: Gebraucht
book is new Dimensions 165 x 240mm Publication date 22 Aug 2008 Publisher Eastside Projects Publication City/Country Birmingham, United Kingdom ISBN10 1906753075 ISBN13 9781906753078

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Froschschlaufe: One Day Comic EP6 von Henrik Schrat, Hans-Christian Dany, Gavin WadeBildtext: Froschschlaufe: One Day Comic EP6 von Henrik Schrat, Hans-Christian Dany, Gavin Wade

Froschschlaufe: One Day Comic EP6

Henrik Schrat, Hans-Christian Dany, Gavin Wade
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753054
Zustand: Gebraucht
book is new Verlag Eastside Projects Erscheinungsort: Birmingham Erscheinungsland: GB Erscheinungsjahr: 2008 Erscheinungsdatum: 29.10.2008 Seiten: 24 Seiten Sprache: Englisch Maße: Breite 165mm, Höhe 260mm

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Product Clearing : One Day Comic EP1 von Henrik Schrat, Plastique Fantastique, Gavin WadeBildtext: Product Clearing : One Day Comic EP1 von Henrik Schrat, Plastique Fantastique, Gavin Wade

Product Clearing : One Day Comic EP1

Henrik Schrat, Plastique Fantastique, Gavin Wade
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753009
Zustand: Gebraucht
book is new Dimensions 165 x 240mm Publication date 05 Jun 2008 Publisher Eastside Projects Publication City/Country Birmingham, United Kingdom Illustrations note full page illustrations throughout ISBN10 1906753008 ISBN13 9781906753009

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Product Clearing: One Day Comic EP2: v. 2 von Wade Gavin, A.A.S., Henrik SchratBildtext: Product Clearing: One Day Comic EP2: v. 2 von Wade Gavin, A.A.S., Henrik Schrat

Product Clearing: One Day Comic EP2: v. 2

Wade Gavin, A.A.S., Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753016
Zustand: Gebraucht
book is new Verlag Eastside Projects Erscheinungsort: Birmingham Erscheinungsland: GB Erscheinungsjahr: 2008 Erscheinungsdatum: 19.08.2008 Seiten: 24 Seiten Sprache: Englisch Maße: Breite 165mm, Höhe 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Plant: One Day Comic EP3 von Henrik Schrat, Philippe MairesseBildtext: The Plant: One Day Comic EP3 von Henrik Schrat, Philippe Mairesse

The Plant: One Day Comic EP3

Henrik Schrat, Philippe Mairesse
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753023
Zustand: Gebraucht
book is new SBN/GTIN978-1-906753-02-3 ProduktartBuch Verlag Eastside Projects Erscheinungsort: Birmingham Erscheinungsland: GB Erscheinungsjahr:2008 Erscheinungsdatum: 28.05.2008 Seiten:20 Seiten Sprache: Englisch Maße: Breite 165mm, Höhe 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Knickers In A Twist: One Day Comic EP5 von Wade Gavin, Alfasi Asia, Henrik SchratBildtext: Knickers In A Twist: One Day Comic EP5 von Wade Gavin, Alfasi Asia, Henrik Schrat

Knickers In A Twist: One Day Comic EP5

Wade Gavin, Alfasi Asia, Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753047
Zustand: Gebraucht
Book is new Author: Henrik Schrat, Asia Alfasi,Gavin Wade" Editor: Eastside Projects Publisher: - Language: - Publication date: 21 Aug 2008 Publication City/Country: Birmingham United Kingdom ISBN: 1906753040 ISBN13: 9781906753047 Rating: 4.4 of 5 stars (Votes: 2933) Original Format: Paperback 24 pages. 165x 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Salty Tears: One Day Comic EP4 von Wade Gavin, Henrik SchratBildtext: Salty Tears: One Day Comic EP4 von Wade Gavin, Henrik Schrat

Salty Tears: One Day Comic EP4

Wade Gavin, Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753030
Zustand: Gebraucht
book is new Edition: 1e Publisher: Eastside Projects Imprint: Eastside Projects ISBN: 9781906753030 Format: Paperback / softback Physical Info: 24 pages (0 gms) H: 240 mm x W: 165 mm x T: 0 mm Place of Publication: Birmingham Publication Date: Wednesday, October 01, 2008

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Disaster Casual: One Day Comic EP10 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Olav WestphalenBildtext: Disaster Casual: One Day Comic EP10 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Olav Westphalen

Disaster Casual: One Day Comic EP10

Henrik Schrat, Gavin Wade, Olav Westphalen
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753092
Zustand: Gebraucht
book is new Disaster Casual : One Day Comic EP10 Edition: - Author: Henrik Schrat, Olav Westphalen Editor: Eastside Projects Publisher: - Language: English - Publication date: 18 Aug 2008 Publication City/Country: Birmingham United Kingdom ISBN: 1906753091 ISBN13: 9781906753092 Original Format: Paperback 16 pages. 165x 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Aufrufe: 128