Buchangebote 5

Buchangebote


Bildtext: Wenen in het fin de siècle - de crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst von Carl SchorskeBildtext: Wenen in het fin de siècle - de crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst von Carl Schorske

Wenen in het fin de siècle - de crisis van het liberalisme en het ontstaan van de moderne kunst

Carl Schorske
Verlag: Agon
Jahr: 1992
Edition: Softcover
ISBN: 9789051571370
Zustand: Gebraucht
Inhoud Verantwoording 7 Inleiding 11 I Politiek en psyche: Schnitzler en Hofmannsthal 25 II De Ringstrasse, haar critici en het idee van de moderne stad 43 III Een nieuwe toon in de politiek: een Oostenrijks trio 121 IV Politiek en vadermoord in Freuds Traumdeutung 171 V Gustav Klimt: de schilderkunst en de crisis van het liberale ego 191 VI De transformatie van de tuin 251 VII De explosie in de tuin: Kokoschka en Schaberg 287 Noten 325 Illustratieverantwoording 344 Register 345 Wenen rondom 1900' is een onderwerp dat ruime belangstelling geniet. De stad was indertijd een brandpunt van politieke, maatschappelijke, artistieke en wetenschappelijke veranderingen. Dit boek van de Amerikaanse historicus G.S., dat oorspronkelijk in 1961 verscheen, heeft mede de huidige brede interesse voor Wenen op gang gebracht. Het geldt nog steeds als een van de standaardwerken op dit gebied. Nu kan eindelijk iedere in genoemde disciplines geïnteresseerde dankzij deze goede vertaling gemakkelijk kennis nemen van dit prachtige boek, waarin alle deelgebieden door de inleiding en 7 hoofdstukken heen zijn geïntegreerd. Zo lezen we over Freud, Stifter en Klimt, maar ook over de aanleg van de Ringstrasse en politieke ideologieën. De 63 afbeeldingen in de tekst en de 17 aparte illustraties zijn alle in zwart-wit. (Biblion recensie, P. Knolle.)

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hitlers gewillige beulen von Daniel Jonah GoldhagenBildtext: Hitlers gewillige beulen von Daniel Jonah Goldhagen

Hitlers gewillige beulen

Daniel Jonah Goldhagen
Verlag: Unieboek Het Spectrum
Jahr: 1996
Edition: kartoniert
ISBN: 9789041090140
Zustand: Gebraucht
Samenvatting 'Een absoluut revolutionaire studie vanwege zowel de invalshoek als de argumentatie. Wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau, een enorme kennis van de moderne geschiedenis van Duitsland en een gedurfd samengaan van persoonlijke betrokkenheid en nauwgezette analyses leiden tot een uitermate oorspronkelijke bewijsvoering voor de alomtegenwoordigheid van het antisemitisme voor en tijdens Hitler, voor de wijze waarop sterke vooroordelen gewone burgers tot de meest afschuwelijke vormen van uitroeiing kunnen brengen en het belang van een politieke cultuur bij het in banen leiden van het gedrag van een maatschappij.' - STANLEY HOFFMANN, Harvard University. 'Een van de belangrijkste boeken ooit over de holocaust geschreven.' - Humo 'Dit boek levert een belangrijke bijdrage aan het begrijpen en verklaren van de holocaust. Gebaseerd op grondig onderzoek onthult Daniel Jonah Goldhagens aanklacht verontrustende en verrassende waarheden, die de Duitsers nooit onder ogen hebben willen zien.' - ELIE WIESEL, the Observer

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De ontdekking van het reizen - Europa in de vroeg-moderne tijd von Antoni MaczakBildtext: De ontdekking van het reizen - Europa in de vroeg-moderne tijd von Antoni Maczak

De ontdekking van het reizen - Europa in de vroeg-moderne tijd

Antoni Maczak
Verlag: Het Spectrum
Jahr: 2001
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789027475848
Zustand: Gebraucht
door Antoni Maczak Wie in de vroegmoderne tijd de wijde wereld in wilde, moest er op voorbereid zijn dat hem of haar vele ontberingen te wachten stonden. In De ontdekking van het reizen geeft de Poolse historicus Mczak een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving van alle mogelijke aspecten van een tocht over land door West-Europa. Hij baseert zich op een grote hoeveelheid reisverslagen en memoires uit de zestiende eeuw en zeventiende eeuw van reizigers uit alle delen van Europa. Onderweg begon de narigheid al met de conditie van de wegen, die vooral uit gras en modder bestonden en niet altijd even duidelijk te volgen waren. Als men over de Alpen moest dan werden de problemen nog groter, omdat men plotseling kon worden overvallen door slecht weer en makkelijk met paard en al van het pad af de diepte in kon glijden. Voorts moest men overal oppassen voor rovers en liep men een groot risico om te verdwalen. Europa had toen nog uitgestrekte donkere bossen, bevolkt door wolven, waarin menig reiziger ongewild de nacht heeft moeten doorbrengen. Wist men al deze obstakels te overwinnen dan kon men nog onderweg in dorp of stad de pest of een andere besmettelijke ziekte oplopen. Mczak is er echter niet op uit alleen de verschrikkingen van het reizen te beschrijven. Ook de praktische kanten komen aan bod, zoals de kosten, het gebruik van reisgidsen en kaarten en wat men in verschillende soorten herbergen kon verwachten. Mczak bespreekt de motieven van uiteenlopende reizigers als kunstenaars, geleerden en gelovigen, waarbij hij dieper probeert door te dringen in wat hij de psychologie van het reizen noemt en onderwerpen aansnijdt als reizen uit nieuwsgierigheid en als vorm van amusement. Het idee dat reizen leerzaam is en dat je er een beter mens van kan worden is in vorige eeuwen een belangrijk motief geweest om de wereld in te trekken. De Ontdekking van het reizen is een prettig leesbare neerslag van een gedegen onderzoek. Jammer dat de Nederlandse titel wat pretentieus en onbegrijpelijk is. Zoals de oorspronkelijk Poolse titel luidt, gaat dit boek gewoon over het reizen door Europa, in het dagelijks leven van de zestiende en zeventiende eeuw. Dat is al boeiend genoeg. Niet eerder werd de geschiedenis van het reizen in Europa zo meeslepend verteld. Op basis van authentieke reisverslagen schetst Antoni Maczak in dit kostelijke boek een fascinerend beeld van het reizen in het Europa van de zestiende en zeventiende eeuw. Massatoerisme bestond natuurlijk nog niet, maar er waren heel wat mensen die om uiteenlopende redenen grote afstanden aflegden en lange tijd van huis waren. Zo bezochten geleerden buitenlandse universiteiten en biblotheken, laafden kunstenaars zich in Italië aan de renaissancekunst en gingen pelgrims op bedevaart. vorsten trokken met hun entourage rond en in de betere kringen was het toen al gewoonte jongelieden ter voorbereiding op hun volwassenheid op een educatieve reis naar Frankrijk of Italië te sturen. Comfortabel waren de reisomstandigheden zelden. Onbegaanbare wegen, niet te vinden overnachtingsplaatsen, bedreigingen van velerlei aard, weinig bleef de reiziger bespaard. Samenvatting Niet eerder werd de geschiedenis van het reizen in Europa zo meeslepend verteld. Op basis van authentieke reisverslagen schetst Antoni Maczak in dit kostelijke boek een fascinerend beeld van het reizen in het Europa van de zestiende en zeventiende eeuw. Massatoerisme bestond natuurlijk nog niet, maar er waren heel wat mensen die om uiteenlopende redenen grote afstanden aflegden en lange tijd van huis waren. Zo bezochten geleerden buitenlandse universiteiten en biblotheken, laafden kunstenaars zich in Italië aan de renaissancekunst en gingen pelgrims op bedevaart. vorsten trokken met hun entourage rond en in de betere kringen was het toen al gewoonte jongelieden ter voorbereiding op hun volwassenheid op een educatieve reis naar Frankrijk of Italië te sturen. Comfortabel waren de reisomstandigheden zelden. Onbegaanbare wegen, niet te vinden overnachtingsplaatsen, bedreigingen van velerlei aard, weinig bleef de reiziger bespaard. Overigens komen ook de hilarische kanten van het reizen in Recensie(s) Nederlandse vertaling van een oorspronkelijk in 1980 verschenen boek van een Poolse historicus. Op basis van een grote hoeveelheid reisverslagen, dagboeken, brieven, rapporten van ambassadeurs enz. geeft Maczak een bijzonder gedetailleerd overzicht van het reizen in Europa tussen c. 1550 en 1700, een tijdperk waarin toerisme onbekend was, maar waarin men om vele redenen toch op reis moest. Werkelijk alles omtrent het reizen in die tijd komt bij Maczak aan bod: kosten, herbergen, hygiëne, criminaliteit, gesteldheid van het wegennet, 'toeristische attracties', douane en paspoorten, vrouwen op reis (een zeldzaamheid), kunst onderweg, reisgezelschappen, transport, de redenen om op reis te gaan, eten en drinken, enkele beroemde reizigers en nog heel veel meer. Zeer onderhoudend geschreven boek met een lange bibliografie en een geografisch en personenregister. Ontsierend zijn alleen de onduidelijk afgedrukte (gecomputeriseerde) afbeeldingen. (Biblion recensie, A.H.B. de Munnick.)

Preis(€): 15,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Misdaad en straf von Fjodor Michailowitsch DostojewskiBildtext: Misdaad en straf von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Misdaad en straf

Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Verlag: Van Oorschot / De Russische bibliotheek
Jahr: 1991
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028208063
Zustand: Gebraucht
Herdruk van de reeds in verschillende vertalingen uitgegeven psychologische roman, ook bekend als 'Schuld en boete'. De hoofdpersoon, de arme student Raskolnikow, overweegt een woekeraarster te vermoorden niet in de eerste plaats om haar geld maar om de wereld te verlossen van een misdadige uitzuigster. Wanneer hij zijn plan volvoert doodt hij ook haar zuster, die toevallig thuiskomt. De schrijver geeft op treffende wijze de gemoedsstemmingen weer van de moordenaar na het misdrijf. Zijn idee als een Napoleon alle ethische overwegingen te kunnen overwinnen, blijkt niet houdbaar. Onder de louterende invloed van een prostituée geeft hij zich ten slotte bij de politie aan. Het meisje volgt hem naar Siberië. Een spannend geschreven, psychologische misdaadroman, waarin ook op onnavolgbare wijze de beklemmende sfeer van de woonkazernes en stegen van een oude stad wordt weergegeven. (Biblion recensie, P. Krug.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Zes romans - Verzamelde werken - Een nare geschiedenis, Winterse opmerkingen, Over zomerse indrukken, Aantekeningen uit het ondergrondse, de krokodil, de speler, de eeuwige echtgenoot von Fjodor Michailowitsch DostojewskiBildtext: Zes romans - Verzamelde werken - Een nare geschiedenis, Winterse opmerkingen, Over zomerse indrukken, Aantekeningen uit het ondergrondse, de krokodil, de speler, de eeuwige echtgenoot von Fjodor Michailowitsch Dostojewski

Zes romans - Verzamelde werken - Een nare geschiedenis, Winterse opmerkingen, Over zomerse indrukken, Aantekeningen uit het ondergrondse, de krokodil, de speler, de eeuwige echtgenoot

Fjodor Michailowitsch Dostojewski
Verlag: Van Oorschot
Jahr: 1989
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9028208062
Zustand: Gebraucht
Inhoud: EEN NARE GESCHIEDENIS WINTERSE OPMERKINGEN OVER ZOMERSE INDRUKKEN AANTEKENINGEN UIT HET ONDERGRONDSE DE KROKODIL DE SPELER DE EEUWIGE ECHTGENOOT

Preis(€): 7,80

Versand(€): 4,80

Bildtext: De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Teke - Buiten-IJ - Vae Victis - Een lange dag - Pleziertrein - Dit jaar von NescioBildtext: De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Teke - Buiten-IJ - Vae Victis - Een lange dag - Pleziertrein - Dit jaar von Nescio

De uitvreter - Titaantjes - Dichtertje - Mene Teke - Buiten-IJ - Vae Victis - Een lange dag - Pleziertrein - Dit jaar

Nescio
Verlag: Nijgh & Van Ditmar
Jahr: 1999
Edition: Broschur
ISBN: 9789038854830
Zustand: Gebraucht
INHOUD DE UITVRETER 7 TITAANTJES 43 DICHTERTJE 75 MENE TEKEL 123 Mene Tekel 125 Buiten-IJ 130 Vae Victis 137 Een lange dag 139 Pleziertrein 149 Dit jaar 151 VERANTWOORDING 153

Preis(€): 10,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De groei van kennis von Karl R. PopperBildtext: De groei van kennis von Karl R. Popper

De groei van kennis

Karl R. Popper
Verlag: Boom
Jahr: 1988
Edition: Softcover
ISBN: 9789053527955
Zustand: Gebraucht
Uit Conjectures and Refutations (1963), misschien wel Poppers meest representatieve publikatie, is voor deze vertaling met instemming van de auteur zelf een keuze gemaakt, die als zijn wijsgerig program kan worden beschouwd. Alle hoofdstukken zijn variaties op een eenvoudig thema: wij kunnen van onze fouten leren. Omdat we van onze fouten leren, groeit onze kennis. Kennis, en speciaal wetenschappelijke kennis, groeit door gissingen en weerleggingen. Zo, zegt Popper, bedrijft men wetenschap. Karl R. Popper (1902) heeft wis- en natuurkunde en filosofie in Wenen gestudeerd. In 1935 ontvlucht hij Oostenrijk via Nieuw-Zeeland komt hij, na de oorlog, in Londen, waar hij jarenlang aan de universiteit heeft gedoceerd. Hij publiceerde onder andere Logik der Forschung (1934), herdrukt als The Logic of Scientific Discovery (1959), The Open Society and lis Enne-mies (1945), The Poverty of Historicism (1957) en Objective Knowledge (1972). Boom klassiek isbn 90 6009 312 7

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Tristessa von Jack KerouacBildtext: Tristessa von Jack Kerouac

Tristessa

Jack Kerouac
Verlag: Agathon
Jahr: 1976
Edition: kartoniert
ISBN: 9789026957284
Zustand: Gebraucht
Tristessa is een mooie, droevige Mexicaanse die leeft te midden van junkies en alcoholici. Als zij Kerouac leert kennen, breekt een tijd aan vol emoties, liefde en haat, eindeloze feesten en oeverloze discussies. Samen met hun kameraden Old Bull en El Indio maken zij van hun leven één eindeloos en roekeloos avontuur. Het tempo waarin deze gebeurtenissen plaatsvinden wordt door Kerouac vastgelegd in een volkomen nieuw meeslepend proza: een ademloze en bijna ononderbroken woordenstroom. Kerouac's werk weerspiegelt een algemeen menselijke tragiek: een zaamheid, leegte en de eeuwigdurende speurtocht naar waarheid en geluk. De pers over ander werk van Jack Kerouac: Over Wildernis: Een onthutsend verslag van een crack-up, maar tegelijkertijd een treffende documentaire van het literaire leven tussen de beatgeneratie en de hippies. . . Maar ook een egodocument van grote, zeer grote klasse, dat geen lezer onberoerd kan laten. Een prachtig boek over hoop en teleurstelling in het naoorlogs Amerika..." (Prisma-Lectuur-Informatie). Over Eenzame engelen: Taal-vernieuwend, opgewonden, in wezen romatisch en autobiografisch. . . de ervaring van een auteur bij wie leven en schrijven tot werkelijke eenheid zijn gekomen." ISBN 90 269 5728 9

Preis(€): 5,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: De verborgen geschiedenis von Donna TarttBildtext: De verborgen geschiedenis von Donna Tartt

De verborgen geschiedenis

Donna Tartt
Verlag: Anthos
Jahr: 1993
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789060748107
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Donna Tartt volgt in haar erudiete en bedwelmende debuutroman enkele studenten die door hun eigen morele hoogmoed ten val komen. Richard Papen, een ingetogen jongen van eenvoudige afkomst, wordt tot zijn verbazing opgenomen in een groepje arrogante en excentrieke studenten, dat zich in de ban van een leraar op de bestudering van de Griekse beschaving heeft gestort. In het tweede semester raakt hij betrokken bij een drama dat zich tussen hen heeft afgespeeld. Een drama met grote gevolgen voor iedereen. Recensie(s) Richard Papen, zoon van een eenvoudige benzinepomphouder in Californië, schrijft zich in als student bij het prestigieuze Hampden College, ver van huis aan de oostkust. Al direct bij aankomst raakt hij gefascineerd door het selecte clubje van vijf rijke studenten rond de charismatische docent Julian Morrow. Richard stelt alles in het werk om in die excentrieke en arrogante elite, die de antieke Griekse beschaving bestudeert, te worden opgenomen. Dat lukt, al heeft hij het gevoel dat hij niet van alles deelgenoot wordt gemaakt. Pas in het tweede semester komt hij erachter, dat vier van zijn nieuwe vrienden tijdens een zorgvuldig voorbereid Grieks bacchanaal een toevallige passant op gruwelijke wijze hebben afgeslacht. In hun hoogmoed hebben de jonge studenten een plaatselijke boer aan een experimenteel onderzoek opgeofferd. Deze geheime moord leidt tot een keten van leugen, bedrog en zelfs tot een tweede moord waarbij Richard wel betrokken is. Donna Tartt (1964) schreef een absoluut meeslepende psychologische en ethisch-filosofische thriller over hoogmoed, schuld en verantwoordelijkheid, het best te vergelijken met Dostojevski's 'Misdaad en straf'. Kleine druk. Redactie

Preis(€): 2,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het uur van onze dood duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken von Philippe AriesBildtext: Het uur van onze dood duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken von Philippe Aries

Het uur van onze dood duizend jaar sterven, begraven, rouwen en gedenken

Philippe Aries
Verlag: Elsevier
Jahr: 1987
Edition: Paperback
ISBN: 9789010057877
Zustand: Gebraucht
Buchdeckel innen beschrieben, sonst gut Inhoud Woord vooraf 7 BOEK EEN: LIGGENDE GRAFBEELDEN Deel I Wij moeten allen sterven 1. De dood getemd 13 2. Ad sanctos apud ecclesiam 39 Deel II De dood van het individu 3. Het stervensuur 105 4. Waarborgen voor het hiernamaals 151 5. Grafbeelden en grafschriften 215 BOEK TWEE: DE ONGETEMDE DOOD Deel III De dood alomtegenwoordig 6. Het tij keert 311 7. Vanitas: ijdelheid der ijdelheden... 337 8. Het dode lichaam 369 9. De levende dode 413 Deel IV De dood van de ander 10. De mooie dood 427 11. Het bezoek aan het kerkhof 495 Deel V De dood als negatief van zichzelf 12. De dood als negatief van zichzelf 585 Slotconclusie: vijf variaties op vier thema's 631 Noten 645 Bijlage: liturgische teksten 663 Register 668 In het kader van de opmars van de sociale geschiedenis -bereikbaar gemaakt voor het grote publiek- zal dit boek hoge ogen scoren. Op boeiende wijze beschrijft de bekende Franse historicus vijftienhonderd jaar sterven, begraven, rouwen en herdenken. Een hoofdrol speelt het christelijk sterven in de middeleeuwen. Voor wie geen diepgaande kennis heeft van het katholieke gedachtengoed, komen hier moeilijke passages voor, omdat de auteur veel als bekend veronderstelt. Er blijft echter nog genoeg over, zoals de belangrijke overgang na 1500 naar een steeds soberder vorm van doodgaan, naar de wetenschappelijke belangstelling voor het dode lichaam in de 18e eeuw en de grote angst voor de schijndood in de 19e eeuw, totdat in de 20e eeuw het geloof aan de hel verdwijnt terwijl tegelijk het sterven met een taboe wordt omgeven. Een boeiend en -ondanks alles- helder boek voor historici en geinteresseerde leken. Met een personen-, zaken- en plaatsnamenregister, noten en vertalingen van liturgische teksten.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska - dichters van nu 13 von JEANNINE VEREECKEN, Wislawa SzymborskaBildtext: Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska - dichters van nu 13 von JEANNINE VEREECKEN, Wislawa Szymborska

Bloemlezing uit de poëzie van Wislawa Szymborska - dichters van nu 13

JEANNINE VEREECKEN, Wislawa Szymborska
Verlag: Poëziecentrum
Jahr: 2001
Edition: Softcover
ISBN: 9789056550318
Zustand: Gebraucht
DICHTERS VAN NU 13 Hoewel ze in Polen al jaren de meest gelezen dichteres is, moest WI SLAWA SZYMBORSKA eerst de Nobelprijs ontvangen (1996) vooraleer ze in het buitenland doorbrak. Nu wordt haar werk, dat intussen in vele talen is vertaald en in ongewoon hoge oplagen verschijnt, overal bejubeld. Het geheim van haar succes ligt zonder twijfel in het toegankelijke en herkenbare karakter van haar poëzie, die tegelijk van een ontwapenende naïviteit en een nauwelijks vermoede diepzinnigheid getuigt. Een poëzie die het triviale en het sublieme, het tragische en het komische moeiteloos verenigt. Szymborska werd in 1923 bij Kórnik geboren, maar woont sinds jaar en dag in Krakau. In haar lange loopbaan als dichteres (ze debuteerde in 1945) schreef ze slechts negen bundels. Haar vroege gedichten zijn geschreven in de geest van het socialistisch realisme. Vanaf Roepen naar Yeti (1957) dat ze als haar echte debuut beschouwt zweert ze elke vorm van dogmatisme af en gaat haar eigen weg. Ze wordt een van de zeldzame dichter-filosofen, geboeid door het mysterie van het leven en door de menselijke conditie. Met de bundel Zout (1962) verovert ze definitief een plaats naast haar beroemde generatiegenoten: Cz. Milosz, T. Rddewicz en Z. Herbert, van wie ze zich onderscheidt door haar leesbaarheid en haar prodigieuze vindingrijkheid en verbeelding. Met de jaren werd haar poëzie soberder en preciezer. De thema's van Szymborska zijn van alle tijden. Nieuw is alleen de onverwachte invalshoek van waaruit ze de dingen bekijkt. Vanuit een onverzadigbare nieuwsgierigheid en een metafysische verwondering, schrijft de dichteres over alle facetten van de werkelijkheid: de oorsprong en de evolutie van de mens, de tragiek en het wonder van het leven, de macht en de onmacht van de kunstenaar/dichter... Szymborska geeft geen definitieve antwoorden. Ze behoudt zich het recht voor om te twijfelen, om te zeggen: 'ik weet het niet'. Ze balanceert voortdurend tussen 'verrukking en wanhoop'. Haar vermogen tot verwondering redt haar van vertwijfeling. Bovendien bezit ze de kunst van het afstand nemen en beschikt ze over een groot gevoel voor humor, dat haar beschermt tegen de dodelijke ernst van het leven. De smart, die in haar recente werk steeds meer doorklinkt, tracht ze te bezweren door de lach. Czeslaw Milosz (Nobelprijs 1980) noemt Szymborska's poëzie ronduit bitter en plaatst haar op één lijn met Samuel Beckett en Philip Larkin. Maar, voegt hij eraan toe, Szymborska biedt ons een wereld waarin men kan ademen. De 80 gedichten die hier voor het eerst in het Nederlands én in het Pools werden samengebracht, zijn een representatieve keuze uit haar hele oeuvre. Toch is elk gedicht uniek naar inhoud en vorm, en vormt als het ware een microkosmos, waardoor elke eliminatie een verlies is van een hele wereld. JEANNINE VEREECKEN (1948), slaviste en classica, is hoofddocente bij de vakgroep Slavistiek aan dg Universiteit Gent. Tot voor kort doceerde ze er Slavische literatuur. In 1996 publiceerde ze bij het Poëziecentrum, ter gelegenheid van de Nobelprijs van Szymborska, Verrukking en Wanhoop. Met deze beperkte selectie uit het werk van de dichteres, debuteerde ze als vertaalster.

Preis(€): 22,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Tsjechow verhalen 1 - 1882-1886 - De Russische Bibliotheek von Anton TsjechovBildtext: Tsjechow verhalen 1 - 1882-1886 - De Russische Bibliotheek von Anton Tsjechov

Tsjechow verhalen 1 - 1882-1886 - De Russische Bibliotheek

Anton Tsjechov
Verlag: G.A. Van Oorschot B.V
Jahr: 1986
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028206311
Zustand: Gebraucht
De meeste schrijvers beginnen hun carrière door een boek naar een uitgever of een verhaal naar een tijdschrift te sturen. Bij Anton Tsjechow ging dat anders. Hij woonde bij zijn ouders thuis in Moskou en studeerde medicijnen. Hij kreeg een studiebeurs van de gemeente Taganrog, 25 roebel per maand. Zijn vader verdiende 30 roebel per maand als magazijnknecht. Om het gezinsinkomen te vergroten ging Anton verhalen schrijven voor moppenblaadjes die 'Libelle'en 'De Wekker' heetten en voor kranten zoals de 'Petersburgde gazet' en de 'Nieuwe Tijd'. Het kwam niet in hem op zichzelf als een literator te beschouwen. Maar die eerste Tsjechow-verhalen worden nog steeds door miljoenen gelezen en zijn nooit overtroffen.

Preis(€): 4,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Oblomow von Ivan A. GontsjarovBildtext: Oblomow von Ivan A. Gontsjarov

Oblomow

Ivan A. Gontsjarov
Verlag: G.A. Van Oorschot B.V
Jahr: 1983
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789028206144
Zustand: Gebraucht
Van Oblomow wordt vaak gezegd dat het gaat over iemand die lui is en altijd op de divan ligt het 'type' van de vadsige Rus, en een symbool voor de onbeweeglijke Russische maatschappij. Maar lui is Oblomow eigenlijk niet. Hij heeft zelfs een vrij druk leven. Hij voelt alleen een grote weerzin als men van hem verwacht dat hij zich druk maakt over de dingen waar iedereen zich druk over maakt. Hij vindt zijn hospita, het eten dat die hospita kookt en de gedeeltelijk door hemzelf verwekte kinderen van die hospita veel interessanter dan de Engelse buitenlandse politiek waar iedereen het over heeft. Gontsjarow toont in Oblomow een veelzijdig meesterschap: niemand kan zoals hij beschrijven hoe het steeds moeilijker wordt een niet opengemaakte en op de schoorsteenmantel gezette brief open te maken. Ook zijn beschrijving van de landelijke onbeweeglijkheid is groots: een zomermiddag als iedereen, heren, vrouwen, meiden, knechten, slaapt. Af en toe wordt iemand, verdoofd van hitte en slaap, half wakker, pakt een kom kwas, blaast de vliegen naar één kant, drinkt en valt weer in slaap. Dat soort taferelen doet geen enkele Rus hem na. Karel van het Reve Omslagontwerp: Gerrit Noordzij ISBN 90 282 0614 0 G. A. van Oorschot, Amsterdam

Preis(€): 4,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Gertrud von Hermann HesseBildtext: Gertrud von Hermann Hesse

Gertrud

Hermann Hesse
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1974
Edition: Softcover
ISBN: 9789029518987
Zustand: Gebraucht
De wederopstanding van Hermann Hesse, sedert de grote ler-ontdekking' in 1962, is werkelijk fenomenaal. In Amerika werden vijf miljoen exemplaren van zijn werk verkocht. Er verschenen vertalingen in drieëndertig landen, in India zelfs in dertien dialecten! Ook in ons land heerst de Hesse-golf: Narziss en Goldmund, wel eens Hesses 'moeilijkste' boek genoemd, werd in korte tijd driemaal herdrukt. Derk Salomons schreef in NR c-Handelsblad: 'Hij roept herinneringen op aan dingen die men al lang vergeten waande doorstane angsten, vervaagde fantasieën en wonderlijke kinderdromen.' een loflied op de liefde en op de muziek, en nog zo fris en ontroerend als het j aar 1910 waarin het voor het eerst verscheen. * Pé Hawinkels zorgt voor een mooie vertaling van deze romantische liefdesgeschiedenis. Geluk en ongeluk vloeien in Gertrud samen tot de dood er op volgt. Hesse toont ook in deze roman zijn hang naar een totaalbeeld van de mens. De Nieuwe Linie ISBN 90 295 1898 7

Preis(€): 4,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: De woorden en de dingen - een archeologie van de menswetenschappen von Michel FoucaultBildtext: De woorden en de dingen - een archeologie van de menswetenschappen von Michel Foucault

De woorden en de dingen - een archeologie van de menswetenschappen

Michel Foucault
Verlag: Ambo / Westland
Jahr: 1973
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789026302084
Zustand: Gebraucht
Dit boek behandelt de 'archeologie', de historische en filosofische achtergronden van het systematisch denken in de moderne wetenschappen. Aanleiding is een absurde tekst van Borges over een willekeurige indeling van de dierenwereld, waarin elk 'systeem' ontbreekt. Zijn uitgangspunt vindt Fou-cault in een indringende beschouwing van het beroemde schilderij 'Las Meninas' van Velasquez. Wordt hier de schilder voorgesteld, bezig met een groot doek, en gaat het schilderij over de schilderkunst? Gaat het om het prinsesje in het midden? Of gaat het om de koning en zijn gemalin die buiten de lijst toeschouwer zijn bij het tafereel en wier afbeelding in een spiegel op de achtergrond weerkaatst wordt? De ontwerper van het systeem en de toeschouwer bij de voorstelling dringen door tot het centrum zelf van systeem en voorstelling. De mens dringt door in het wetenschappelijke systeem dat hij ontwerpt: hij werd zelf tot voornaamste object van de wetenschap. Michel Foucault bestudeert de mens als product van dit humanisme hij analyseert de voorwaarden voor diens vrij recente verschijnen in de wetenschap op het punt waar het discours, het woord overgaat in zakelijke gerichtheid, in de ontwikkeling van universele grammatica tot filosofie, van beschouwingen over rijkdom tot economie, van natuurlijke historie tot biologie. Het gaat niet om een 'geschiedenis' van de wetenschappen, maar om een analyse van hun achtergrond, om een reflexie over wat ze mogelijk maakt. En om een kritische instelling: want misschien is de dag nabij, waarop de mens weer uit de wetenschap zal verdwijnen. 'Eén ding is in elk geval zeker: de mens is noch het oudste noch het meest blijvende probleem dat zich aan het menselijk weten gesteld heeft.' Toen het boek verscheen, werd het meteen de belangrijkste bijdrage aan de filosofie sinds Sartre genoemd en het werd het lijfboek van de Franse studenten. Er zijn intussen Engelse en Duitse vertalingen verschenen van deze belangwekkende visie op de intellectuele geschiedenis van de westerse cultuur. De consciëntieuze - en waar nodig verduidelijkende vertaling van mevrouw C. P. Heering-Moorman, die als vertaalster van o.m. Sartre, Levinas en Schwarz-Bart naam heeft verworven, maakt dit boek nu voor velen toegankelijk. Michel Foucault werd in 1926 geboren, hij studeerde geschiedenis en filosofie aan de Sorbonne. In de tweede helft van de jaren vijftig verbleef hij geruime tijd in Zweden en Polen. Hij promoveerde in 1961 op het proefschrift Folie et déraison. Sinds 1970 is hij hoogleraar aan het Collège de France. ISBN 90 263 0208 8

Preis(€): 6,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De anarchistische bankier von Fernando PessoaBildtext: De anarchistische bankier von Fernando Pessoa

De anarchistische bankier

Fernando Pessoa
Verlag: August Willemsen and Meulenhoff
Jahr: 1980
Edition: Pappe
ISBN: 9789029027731
Zustand: Gebraucht
Meulenhoff editie Fernando Pessoa (1888-1935), de complexe en raadselachtige magiër van de moderne Portugese literatuur, heeft zijn plaats in de literatuurgeschiedenis eerder als dichter dan als prozaïst. De anarchistische bankier, samengesteld en vertaald door August Willemsen, is een bundel waarin verhalen, manifesten, theorieën, anathema's en essays zijn opgenomen die een verhelderend complement vormen van de *poëzie van deze 'grote eigenaardige' die de onverenigbare tegenstellingen in zijn wezen voor zichzelf leefbaar maakte door ze onder te brengen in verschillende heteroniemen. Het titelverhaal 'De anarchistische bankier' werd in 1922 geschreven in 1935, kort voor zijn dood, herschreef Pessoa het stuk met de bedoeling het in het Engels te vertalen omdat hij vond dat het 'Europese mogelijkheden' had. Een aantal andere verhalen dateert uit zijn 'futuristische' periode. Zijn manifesten en kritische essays zijn inmiddels klassiek geworden aanvallen op de bekrompen en gezapige Portugese mentaliteit. Over dit intrigerende proza schreef August Willemsen in zijn nawoord: Eén ding staat buiten twijfel: dit proza, dat zelden 'mooi' is (wat dat dan ook zijn mag), dat nergens overrompelt door verbale schittering (uitgezonderd het vuurwerk van het eerste deel van Campos' Ultimatum), is altijd vreemd. Het heeft, zonder spectaculair te zijn, iets ondefinieerbaar excentrieks. Want het is altijd en in elk detail doordrenkt van de unieke, wonderlijke en verwarring stichtende psyche waardoor het werd voortgebracht en die het, in permanente narcistische wisselwerking, ook weer beschrijft. Meulenhoff Editie

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Oneigentydse beschouwingen von Friedrich NietzscheBildtext: Oneigentydse beschouwingen von Friedrich Nietzsche

Oneigentydse beschouwingen

Friedrich Nietzsche
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1983
Edition: Softcover
ISBN: 9789029532495
Zustand: Gebraucht
Tussen 1873 en 1876 publiceert Friedrich Nietzsche de vier polemische beschouwingen die hem van klassiek filoloog ineens tot de invloedrijkste criticus en cultuurfilosoof van zijn tijd maken. Nietzsche is negenentwintig en een veelbelovende carrière als hoogleraar in Bazel lijkt juist begonnen als hij zich in zijn eerste Oneigentijdse beschouwing' met grote heftigheid keert tegen het zelfvoldane voor-uitgangsgeloof van zijn tijd, gepersonifieerd in David Strauss. Nietzsches dionysische, anti-moralistische levensfilosofie richt zich tevens tegen een traditie in het Europese humanisme sedert de Verlichting, die volgens hem op fatale verburgerlijking dreigt uit te lopen. In zijn kritiek speelt ook actueel engagement mee tegen wat hij na de Pruisische overwinning van 1870-71 is gaan zien als Duitse politieke zelfvergroting. Deze ontwikkeling is ook terug te vinden in de Duitse muziek-geschiedenis vanaf Bach tot en met Wagner. Want al zet Nietzsche in een van zijn beschouwingen een zeer positief profiel van Wagner neer als componist van een nieuwe tijd, de eerste klanken van kritiek zijn ook al hoorbaar. De kracht van deze Oneigentijdse beschouzoingen ligt niet alleen in het feit dat ze sleutelteksten zijn tot Nietzsches ontwikkeling als filosoof met de hamer. Deze beschouwingen zijn tevens, voor wie Nietzsche tot nu toe voornamelijk leerde kennen uit de korte en aforistische stukken, overtuigende bewijzen van zijn grootheid als kristalhelder essayist. *Dat filosofie geen koude abstractie, maar leven, lijden, offeren voor de mensheid is, wordt bewezen door het leven en noodlot van Nietzsche.Thomas Mann

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hoe het is von Samuel BeckettBildtext: Hoe het is von Samuel Beckett

Hoe het is

Samuel Beckett
Verlag: De Bezige Bij / Meulenhoff
Jahr: 1968
Edition: kartoniert
ISBN: 9789029532495
Zustand: Gebraucht
Beckett's oeuvre kan men definiëren als een negatie van al wat groot is, nobel of hoopvol. Zijn galerij van levende lijken toont ons, op een decor van verval, vuilnis, modder en erger een volledige afkeer van morele principes, vriendschappelijke gevoelens, zachtaardigheid, vertrouwen en liefde. In deze zin behoort Beckett tot de poètes maudits, tot de richting die van Sade over Lautréa-mont en Artaud naar William Burroughs loopt. Maar aan de andere kant moet men opmerken dat deze ontegensprekelijk vernietigende zwavelzure wereld verpakt zit in de meest verfijnde en subtiele, in alle opzichten klassiek-uitgebalanceerde volzinnen die men vandaag de dag te lezen kan krijgen.Freddy de Vree LITERAIR PASPOORT 850/130

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Kritiek der grondslagen van onze tijd von Rudolf Boehm, Willy CoolsaetBildtext: Kritiek der grondslagen van onze tijd von Rudolf Boehm, Willy Coolsaet

Kritiek der grondslagen van onze tijd

Rudolf Boehm, Willy Coolsaet
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1977
Edition: Softcover
ISBN: 9789029396103
Zustand: Gebraucht
Volgens Rudolf Boehm kan de filosofie nog slechts als kritiek optreden. Daarom spoort hij de grondslagen van onze tijd op om ze kritisch te evalueren. We leven in de tijd van de wetenschap. Deze kreeg haar fundament in de klassieke Griekse filosofie. De mens streeft naar weten vanuit een specifieke antropo-theo-logie die het waarachtig menselijke in een overwinning van het 'slechts' menselijke meent te moeten zoeken - uit vlucht voor de dood. Boehm maakt dit duidelijk door de genoemde idee van 'zuiver theoretisch weten' - waarvan het christendom een variant is - te confronteren met de eigen achtergronden: enerzijds de voorfilosofisch Griekse levensvisie, anderzijds het joodse denken. Het antropo-theo-logische ideaal werkt zich uit in de moderne tijd, in fundamentele verkeerdheden, die ander andere door Pascal (als eerste), door Fichte en Marx, door Parkinson en Boorstin werden vastgesteld. Alle levensgebieden gaan op hun kop staan, in een omkering van de natuurlijke verhouding van doel en middel, waarbij het de bedoeling is het leven in een (niet-onschuldig) spel om te zetten. Zo produceert het kapitalisme - de 'wetenschappelijke' economie - ter wille van de produktie, in een zinloze uitbreiding van de produktiecapaciteit die minder en minder de behoeften bevredigt. Zo heerst alom de bureaucratie en het image-denken (dat beelden, ficties in de plaats van de werkelijkheid schuift). De moderne mens streeft naar macht over de natuur en de maatschappij door middel van objectief weten, dat de dingen op zichzelf beschouwt en afziet van al het 'subjectieve'. Daarvoor moet hij subject worden, maar - in tegenstelling met de gangbare interpretatie - in letterlijke zin: subject is wie zich onderwerpt, wie zich aanpast, wie passief en nietig is. Boehm toont aan hoe de moderne mens in een illusie leeft, hoe hij geen heer maar veeleer een slaaf is, en daarbij zijn menselijkheid zelf op het spel zet. Rudolf Boehm, geboren te Berlijn in 1927, studeerde te Leipzig en te Rostock. Voordat hij aan de Rijksuniversiteit van Gent de leerstoel van moderne en algemene wijsbegeerte bezette, was hij enkele jaren werkzaam bij het Husserl-archief te Leuven. Hij gaf werken van Husserl uit, vertaalde Heidegger en Merleau-Ponty, en schreef Das Grundlegende und das Wesentliche (over de metafysica van Aristoteles), en Vom Gesichtspunkt der Phänomenologie. Volgens Rudolf Boehm kan de filosofie nog slechts als kritiek optreden. Daarom spoort hij de grondslagen van onze tijd op om ze kritische te evalueren. We leven in de tijd van de wetenschap. Deze kreeg haar fundament in de klassieke Griekse filosofie. De mens streft naar weten vanuit een specifieke antropo-theo-logie die het waarachtig menselijke in een overwinning van het slechts menselijke meent te moeten zoeken uit de vlucht van de dood. Boehm maakt dit duidelijk door de genoemde idee van zuiver theoretisch weten waarvan het christendom een variant is te confronteren met de eigen achtergronden: enerzijds de voorfilosofisch Griekse levensvisie, anderzijds het joodse denken. Voorwoord van de vertaler Voorwoord Inleiding. De taak van een kritiek der grondslagen van onze tijd 1. Kritiek als taak van de filosofie 2. Onze tijd heeft behoefte aan kritiek 3. De historische dimensie van de kritische taak Hoofdstuk 1. Scientia Divina. Het ideaal van het tijdperk van de wetenschap en zijn antropo-theo-logische oorsprong in de klassieke Griekse filosofie 4. De grondslagen van ons tijdperk van wetenschap 5. Het ideaal van zuiver theoretisch weten vindt zijn fundering in de filosofie van Aristoteles 6. Eerste kritiek van het ideaal van zuiver theoretisch weten, volgens Aristoteles zelf 7. De vlucht voor de dood als de oorspronkelijke grond van het ideaal van zuiver theoretisch weten 8. Over filosofie en theologie met betrekking tot aristotelisme en thomisme 9. Algemene opmerking over de godsvraag Hoofdstuk 2. Regressus in infinitum. Achtergrond en grond van het verbond tussen Griekse filosofie en christelijk geloof 10. Voorbereidende beschouwing: filosofisch en voorfilosofisch Grieks denken, christendom en jodendom 11. De oorsprong van de dood in het streven van de mens naar goddelijk zijn en weten, volgens de joodse mythe van de zondeval 12. Joodse wijsheid als vreze Gods, volgens de spreuken van Salomon 13. De oorsprong van alle menselijke kwaad in de hoop, volgens Hesiodos verhaal van de mythe van Pandora 14. De christelijke verlossingsleer en de voorstellingen van de mens die zich tegen God verheft of zich aan God onderwerpt 15. Grondslag, vertraging en tot-stand-koming van het verbond tussen christendom en filosofie 16. Vermoedelijke grond van de vlucht voor de dood reeds vanaf de tijd van Salomon, Anaximander en Lao-tse Hoofdstuk 3. Homo Ludens. De antieke motieven van het ideaal van theoretisch weten realiseren én ontbinden zich in het tijdperk van de moderne wetenschap 17. Wanneer de antieke motieven van het ideaal van theoretisch weten zich uitwerken, blijkt dat het tijdperk van de moderne wetenschap fundamenteel verkeerd is: de omkering van de verhouding van doel en middelen 18. Pascal ontmaskert de uitwerking van de antieke oorsprong der grondslagen van onze tijd in het fenomeen van de vlucht voor de dood in het divertissement 19. Fichte waarschuwt voor het politiek-economische spel van onze tijd en voor de dreigende omzetting van het leven zelf in een spel 20. Marx begrijpt de ontwikkeling van de productie ter wille van de productie als grondkenmerk van de economie van het tijdperk van de wetenschap (kapitalisme) 21. Parkinsons satirische kritiek op de heerschappij van de moderne bureaucratie volgens de wet van de uitbreiding van de arbeid naar de beschikbare tijd 22. Boorstin observeert de groeiende verdringing van de realiteit door de hedendaagse heerschappij van het image op het gebied van de vervulde levensdoeleinden 23. De vraag naar de draagwijdte van de geschetste kritiek met betrekking tot de grondslagen van onze tijd Hoofdstuk 4. Destructio destructionis. Het tijdperk van de wetenschap is hopeloos gebonden aan de antieke motieven van zijn ideaal van weten 24. De filosofie van de subjectiviteit en de emancipatie van de moderne tijd 25. Descartes begrijpt de subjectie van de geest als voorwaarde tot de verwezenlijking van het ideaal van de objectiviteit: de grond van de vernietiging van het ideaal van theoretisch weten treedt aan het licht 26. Spinoza poogt vertwijfeld de antieke motieven van het ideaal van theoretisch weten te redden: oorsprong van de voorstelling van heerschappij door onderwerping 27. Locke poogt het ideaal van theoretisch weten te redden door de antieke motieven ervan prijs te geven: degradatie van het streven naar zulk weten tot een louter spel van de menselijke geest met zijn eigen ideeën 28. Bewustzijn en werkelijkheid van het spel dat de menselijke geest met zijn ideeën van objectiviteit speelt en het vestigen van een heerschappij door onderwerping in het voortschrijdende tijdperk van de wetenschap 29. De resultaten van de voortschrijdende onderwerping van de mensheid aan de door haar tot heerschappij gebrachte wetten van een onmenselijke ontwikkeling 30. Het tijdperk van de wetenschap raakt achterop ten opzichte van een sinds Kants Kritik der reinen Vernunft voorbereide revolutie van de filosofie Recapitulatie 31. De stelling: onmenselijke toestanden als gevolg van de weigering van de mens om mens te zijn 32. De vraag naar de bewijzen: de grenzen van de zekerheid 33. De toepassing: niet meer alleen de zaak van de filosofie

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: James Joyce - Schrijver von Geert LernoutBildtext: James Joyce - Schrijver von Geert Lernout

James Joyce - Schrijver

Geert Lernout
Verlag: Kritak
Jahr: 1995
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789063035921
Zustand: Gebraucht
JAMES JOYCE is een van de voornaamste modernistische schrijvers. Er wordt meer over Joyce gepubliceerd dan over eender welke andere schrijver, Shakespeare niet uitgezonderd. Daar is ook genoeg aanleiding voor. Weinig auteurs hebben immers zo veel nieuwe literaire technieken geïntroduceerd. Zijn laatste boek, Finnegans Wake, is het meest radicale experiment van deze eeuw, waarin alles wat de roman in eeuwen als conventies had beschouwd totaal genegeerd of zo doorgedreven wordt dat het boek als roman vrijwel onleesbaar is. In de kritiek wordt Joyce dan ook vaak voorgesteld als de eerste postmodernist, een voorloper van de lacaniaanse psychoanalyse, een proto-poststructuralist, en zelfs een postkoloniaal en feministisch schrijver avant la lettre. Door al deze claims vergeet men wel eens dat Joyce geen psychiater, politicus of filosoof was, maar een schrijver. Dit boek, de eerste degelijke Nederlandse inleiding tot Joyce, wil het juist over de schrijver en de persoon Joyce hebben. Het toont het belang van de Ierse geschiedenis en van Joyces persoonlijke leven voor zijn werk. We volgen hem vanaf zijn jeugd, die hij in A Portrait of the Artist as a Young Man beschreef, via zijn ballingschap in Italië en Zwitserland, de publikatie van Ulysses en de roem van zijn Parijse jaren, tot aan zijn dood in ZUrich. We volgen hem ook in zijn postume leven: zijn peetvaderschap van nieuwe literaire bewegingen, zijn optreden in het werk van andere schrijvers en het ontstaan van de academische Joyce-industrie. Geert Lernout doceert Engelse en vergelijkende literatuur aan de UIA, waar hij het James Joyce Studiecentrum leidt. Hij publiceerde The French Joyce, over de Franse kritische receptie van Joyce, en boeken en artikelen over Europese literatuur. Hij geeft vaak lezingen over Joyce op internationale congressen en vertaalde onder andere Exiles voor het Kaaitheater.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Demian von Hermann HesseBildtext: Demian von Hermann Hesse

Demian

Hermann Hesse
Verlag: De Bezige Bij
Jahr: 1971
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789023403814
Zustand: Gebraucht
'Demian is h verhaal van een jeugd, ook nu nog.'- HET PAROOL Recensie(s) Een roman, waarin op bijzonder gevoelige en indringende wijze de groei naar volwassenheid wordt beschreven van een jongeman die vanuit een geregeld burgerlijk milieu via een bewonderde vriend in contact komt met een wereld die ruimte laat voor het omkeren van als vaststaand aanvaarde normen. Het gevoelsleven van de hoofdfiguur wordt in relatie met het wisselend milieu, waarin hij komt te verkeren (schooljongen, student, soldaat) poëtisch beschreven en herhaaldelijk wordt de werkelijkheid symbolisch vertaald. Deze wijze van benadering van gevoelens en gedachten maakt dit boek tot een typisch en boeiend document van de tijd van ontstaan (de jaren vóór de Eerste Wereldoorlog). (Biblion recensie, Redactie.)

Preis(€): 4,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Narziss en Goldmund von Hermann HesseBildtext: Narziss en Goldmund von Hermann Hesse

Narziss en Goldmund

Hermann Hesse
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1976
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029519007
Zustand: Gebraucht
Toen enige jaren geleden de Duitse uitgever Suhrkamp de romans van de in 1962 overleden Hermann Hesse begon te herdrukken, kon niemand vermoeden dat ze binnen enkele jaren oplagen zouden bereiken van honderdduizenden exemplaren, en dat niet alleen in Duitsland. In Amerika werd het werk van Hesse de lievelingslectuur van de hippies, omdat zij in Hesse's werk het individualisme, de zin voor mystiek, yoga en Indische filosofie en een vrije, natuurlijke erotiek bewonderden. Van vertalingen van Siddharta en Narziss en Goldmund werden binnen een paar maanden tijds meer dan een half miljoen exemplaren verkocht en verfilmingen van enkele van zijn romans waaronder Narziss en Goldmund zijn in voorbereiding, terwijl Hesse's gedichten door popgroepen worden gezongen (Steppenwolf!). Hoofdthema in Narziss en Gold-mund, voor het eerst verschenen in 193o en volgens Thomas Mann het belangrijkste boek van Hesse, is het zich eerst in de dood tot verzoening kristalliserende conflict tussen geest en leven, ascese en zinnelijkheid, logos en eros, mannelijk en vrouwelijk beginsel in de mens. Nobelprijswinnaar Hesse geeft in dit klassieke meesterwerk een voorbeeldige versmelting van literatuur-van-rang met de als parabel op het leven bedoelde avonturen- en schelmenroman. * Een groot schrijver in de modernste zin van het woord: complex, subtiel, ironisch. Een schrijver met wie en door wie een generatie opgroeide. New York Times * Hij roept herinneringen op aan dingen die men al lang vergeten waande doorstane angsten, vervaagde fantasieën en wonderlijke kinderdromen. Hesse is dan ook een hippie avant-la-lettre, een volbloed romanticus die de uitersten van zinnelijk genot en geestelijk lijden onder woorden tracht te brengen, een machtige guru' die de volle subtiele ervaring van een intens leven overdraagt, een profeet van het onbestendige. Derk Salomons in RclHandelsblad ISBN 90 295 1900 2

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Leidraad voor het verstand - Boom klassiek 24 von John Locke, Ilonka de Lange, Henk de Wolf, Jeanne Marie NoëlBildtext: Leidraad voor het verstand - Boom klassiek 24 von John Locke, Ilonka de Lange, Henk de Wolf, Jeanne Marie Noël

Leidraad voor het verstand - Boom klassiek 24

John Locke, Ilonka de Lange, Henk de Wolf, Jeanne Marie Noël
Verlag: Boom
Jahr: 1979
Edition: Broschur
ISBN: 9789060093801
Zustand: Gebraucht
In de achttiende eeuw beleeft de wijsbegeerte in Engeland een grote bloei. Het is John Locke (1632-1704) die daar, met Hume en Berkeley, verantwoordelijk voor is. Met zijn uitgangspunt, dat aan het eigenlijke filosoferen een onderzoek naar het vermogen van het verstand en naar de middelen en mogelijkheden van het denken zelf vooraf dient te gaan, plaatst Locke zich aan de wieg van de kennistheoretische traditie in de moderne wijsbegeerte. Zijn werk is een onderzoek naar de aard, grondslagen en geldigheid van de menselijke kennis. Bij de empirist Locke staat de ervaring daarbij voorop. Of the Conduct of the Understanding, een in 1706 postuum uitgegeven tekst, bevat zijn voornaamste gedachten in helder en toegankelijk proza. Boom klassiek isbn 90 6009 380 1

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: In Patagonie von Bruce ChatwinBildtext: In Patagonie von Bruce Chatwin

In Patagonie

Bruce Chatwin
Verlag: Ooievaar
Jahr: 1999
Edition: Softcover
ISBN: 9789057133855
Zustand: Gebraucht
Chatwin voert de lezer mee naar een onherbergzame woeste streek, een land van kleurrijke zonderlingen en onwaarschijnlijkheden aan het einde van de wereld, in een indringend, gevat, romantisch relaas. De Patagonische woestijn is geen woestijn van zand of gravel, maar een lage begroeiing van grijsbladige doornstruiken die, wanneer je ze fi jn knijpt, een bittere lucht verspreiden. In tegenstelling tot de woestijnen van Arabië heeft deze geen huzarenstukjes van de menselijke geest opgeleverd, maar toch heeft hij een plaats in de geschiedenis van de mensheid. Charles Darwin vond zijn negatieve eigenschappen onweerstaanbaar. Toen hij De reis van de Beagle samenvatte, trachtte hij, zonder succes, te verklaren waarom, meer dan al de wonderbaarlijke dingen die hij had gezien, deze 'dorre woestenij' zijn geest zozeer in beslag had genomen. [] Hudson wijdt een heel hoofdstuk van Dagen van niets-doen in Patagonië aan de beantwoording van Darwins vraag en hij komt tot de conclusie dat woestijnreizigers in zichzelf een oer-kalmte ontdekken (ook bekend bij de eenvoudigste wilde), die misschien gelijk is aan de Godsvrede. Recensie(s) Vlot en humoristisch beschrijft Chatwin zijn zwerftocht vanuit Buenos Aires zuidwaarts, die hem in contact brengt met de Patagonische natuur, resten van prehistorische dieren (die zijn speciale belangstelling hebben) en vooral hedendaagse en voormalige schilderachtige bewoners van dit gebied. Het altijd winderige Patagonie, dat vergaarbak werd van Europese en Noord-Amerikaanse avonturiers, veelal met veeteeltbedrijven waarop (afstammelingen van) indianen en Spanjaarden werk(t)en. Het accent ligt meer op het relaas van de levensloop van (meest Angelsaksische) pittoreske personen en op zaken die de West-Europeaan onmiddellijk aanknopingspunten bieden, dan op de beschrijving van geschiedenis en levensomstandigheden van de oorspronkelijke Patagoniers. Beknopt bronnenlijstje aanwezig. Paperback. Redactie

Preis(€): 16,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Cynismen - portret van de hondse filosoof von Michel OnfrayBildtext: Cynismen - portret van de hondse filosoof von Michel Onfray

Cynismen - portret van de hondse filosoof

Michel Onfray
Verlag: Ambo / Uitgeverij Westland
Jahr: 1992
Edition: Softcover
ISBN: 9789026310782
Zustand: Gebraucht
In de vierde eeuw voor Christus waren er filosofen die zich honds noemden, die baarden, bedelzak en bedelstaf droegen, publiekelijk seks en masturbatie bedreven en het woordenspel als methodologie hanteerden. Tegen de filosofen die een beroep deden op diepzinnige ideeën en theorieën stelden zij het gebaar, de humor, de ironie. Zij heetten Antisthenes, Diogenes, Crates en Hipparchia. Wanneer Michel Onfray hen hier weer tot leven wil wekken, doet hij dat omdat hij van mening is dat onze tijd veel van hen kan leren: om de fundamenten van elke beschaving te doen wankelen, nodigden ze uit tot kannibalisme, incest en het weigeren begraven te worden. Hun materialisme werd versterkt door een hedonistische zorg, die een aristocratische benadering van het genot inhield. Terzelfder tijd beleden ze een radicaal atheïsme, geaccentueerd door een subversieve goddeloosheid en een anarchistisch politiek denken. Door hun verwerpen van handboeken, door hun gebruik van een vreemde, karakteristieke woordperversie, krijgen de cynici hier burgerrecht. En door het oprakelen van de actualiteit van het filosofisch cynisme wordt, paradoxaal genoeg, een urgent antidotum verschaft aan het platvloerse cynisme dat opgeld doet. Michel Onfray (1960) is filosoof. Van zijn hand publiceerde Ambo in 1990 De buik van de filosoof.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De overbodigheid en de noodzakelijkheid van de moraal - Bericht aan de kinderen van Prometheus von Ronald CommersBildtext: De overbodigheid en de noodzakelijkheid van de moraal - Bericht aan de kinderen van Prometheus von Ronald Commers

De overbodigheid en de noodzakelijkheid van de moraal - Bericht aan de kinderen van Prometheus

Ronald Commers
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1982
Edition: Broschur
ISBN: 9789029306263
Zustand: Gebraucht
Drie thema's: toepassing van Lakatos' wetenschapsprogrammatische visie op ontwikkelingen in de ethiek, kritiek op "totalistische" systemen, moralisering en ontmoralisering in de moderne geschiedenis. Dit alles gebeurt op basis van een kritische analyse van het werk van Bentham en van Marx. Hobbes, Hegel, Engels, Trotsky, Bloch, Kolakowski, Popper, Wallerstein en vele anderen zijn overal in het boek aanwezig. Nogal veel dus, en menige lezer zal het spoor al gauw bijster raken. Waarschijnlijk het meest toegankelijk voor de studenten van de schrijver, wetenschappelijk medewerker te Gent. Met appendices, bibliografie, personen- en zakenregister.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het leven van een nutteloos mens von Maxim GorkiBildtext: Het leven van een nutteloos mens von Maxim Gorki

Het leven van een nutteloos mens

Maxim Gorki
Verlag: AMSTEL KLASSIEK
Jahr: 2001
Edition: Broschur
ISBN: 9789020454697
Zustand: Gebraucht
De hoofdpersoon van deze roman (een van de minder bekende van Gorki, uit 1907) is een bange wezel die door iedereen wordt geminacht en getreiterd, en ieder vermogen tot liefhebben of haten heeft verloren. Hij belandt bij de tsaristische geheime politie (de voorganger van de KGB) en verricht middelmatig spionagewerk, waarbij hij zelfs familie en vrienden aangeeft. Tegen de achtergrond hiervan schetst Gorki de invloed van de maatschappelijke veranderingen (revolutie van 1905) op de bevolking en op de in doodsangst levende geheime agenten. Een scherpzinnig-moralistische vertelling van 's werelds meest gedrukte en vertaalde auteur, die in Rusland zowel bij regime als bij bevolking geliefd is. Kleine letter.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Met het oog op de dood - Westerse opvattingen over de dood - van de middeleeuwen tot heden von Philippe AriesBildtext: Met het oog op de dood - Westerse opvattingen over de dood - van de middeleeuwen tot heden von Philippe Aries

Met het oog op de dood - Westerse opvattingen over de dood - van de middeleeuwen tot heden

Philippe Aries
Verlag: Wetenschappelijke Uitgeverij
Jahr: 1980
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789062879564
Zustand: Gebraucht
De dood krijgt als studie-object in toenemende mate belangstelling. Aanvankelijk vertoonde de houding tegenover de dood een mengsel van lijdzame berusting en religieuze overgave: men aanvaardde met vertrouwen wat men beschouwde als het lot van de mens. Ariès vertelt hoe monniken, ridders en jonkvrouwen, zich bewust van het naderende einde op grond van natuurlijke tekens of vaker een voorgevoel, zich op de dood voorbereidden door het verrichten van korte plechtigheden. De stervende organiseerde de doodsrituelen zelf, maar het waren publieke gebeurtenissen die verliepen volgens een vast, voorgeschreven stramien. Door na te gaan, wat de laatste woorden van een stervende waren, hoe de dood werd voorbereid, in welke mate de doden onder de levenden verkeerden en welke invloed de economische en technische ontwikkelingen hadden, ontdekte Ariès een geleidelijke verandering in de opvatting over de dood. De eenvoudige en naïeve aanvaarding van de dood als lotsbestemming ging over in een minder berustende houding, gepaard met een meer geïndividualiseerde en soms erotische opvatting van de dood ten slotte werd de dood als bestanddeel van de samenleving zonder meer verworpen. Een erotische opvatting van de dood vindt men bij voorbeeld in de schilderkunst en de literatuur. Voor wat het heden betreft, wijst Ariès op onze weerzin tegen het spreken over de dood, op de ontmenselijking van de dood in de ziekenhuizen, op het feit dat de stervende bij de voorbereidingen op zijn eigen dood geen enkel actieve rol speelt. Dergelijke feiten illustreren de hedendaagse verwerping van de dood. Ten slotte analyseert Ariès de rol, die medisch personeel en begrafenisondernemers spelen bij het isoleren en manipuleren van de dood in een verstedelijkte, westerse samenleving. ISBN 90 6287 956 X

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Afgodenschemering - of Hoe men met de hamer filosofeert von Friedrich Nietzsche, Hans DriessenBildtext: Afgodenschemering - of Hoe men met de hamer filosofeert von Friedrich Nietzsche, Hans Driessen

Afgodenschemering - of Hoe men met de hamer filosofeert

Friedrich Nietzsche, Hans Driessen
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1997
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789029531511
Zustand: Gebraucht
Afgodenschemering (1888) is de definitieve afrekening van de beeldenstormer Nietzsche met de afgoden van zijn tijd. In krachtige sententies hamert hij dubieuze ideologieën (christendom, feminisme, socialisme), kwalijke denkbeelden (nationalisme, antisemitisme) en twijfelachtige reputaties (Wagner, Socrates) af. Nietzsches ambitie in een tiental zinnen te zeggen wat ieder ander in een boek zegt wat ieder ander in een boek niet zegt resulteert in briljante passages als Hoe de ware wereld ten slotte tot fabel werd, waarin het bestaan van een ideeënwereld áchter deze werkelijkheid als bedrog wordt ontmaskerd. Overeind blijft slechts een aantal grote geestverwanten: Dostojevski, Stendhal, Goethe, Thucydides en Machiavelli, die net als hij de strenge, harde feitelijkheid van het leven recht in het gezicht durven te kijken. Kernachtiger dan in Afgodenschemering heeft hij zijn voor- en afkeuren, zijn dionysische levensfilosofie en zijn missie, de omverwerping van het bestaande decadente wereldbeeld, nergens geformuleerd. Recensie(s) Dit laatste opstel dat Nietzsche nog bij leven en welzijn in 1889 weet uit te geven, is ook de meest radicale van zijn cultuurkritische beschouwingen. De idolen en leugens die onder vuur liggen, waren ons bekend uit eerder werk: naast Wagner met zijn 'Gotterdammerung', het antisemitisme en nationalisme, eigenlijk alles wat Duits of modern is: feminisme, democratie en andere - au fond - christelijke waarden. Maar de rabiate toon is nieuw. Alsof de filosoof met zijn hoon de tijdgenoten een laatste keer waarschuwt voor het naderend onheil. De nog geen 120 bladzijden tekst bieden zo tegelijk een knappe samenvatting van Nietzsches stijl en breedte van denken. De vertaler heeft Nietzsche's tekst voorzien van verklarende noten, een verantwoording en een nawoord.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Over zekerheid von Ludwig Wittgenstein, G H von Wright, Sybe J S TerweeBildtext: Over zekerheid von Ludwig Wittgenstein, G H von Wright, Sybe J S Terwee

Over zekerheid

Ludwig Wittgenstein, G H von Wright, Sybe J S Terwee
Verlag: Boom
Jahr: 1977
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9060092511
Zustand: Gebraucht
Gedurende de laatste anderhalf jaar voor zijn dood heeft Wittgenstein een reeks notities gemaakt, die posthuum zijn uitgegeven onder de titel On Certainty/ Ueber Gewissheit. Geïnspireerd door de Engelse filosoof G. E. Moore denkt hij verder over fundamentele begrippen als weten en zekerheid, waarheid en twijfel. Aan de hand hiervan komen kernthema's uit Wittgensteins latere filosofie nar voren: de taak van de filosofie, eigenschappen van taalspelen en de logica van ons taalgebruik. Vertaling Sybe Terwee. Met register door Frank Mulkens.

Preis(€): 4,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Filosofie als strenge wetenschap von Edmund Husserl, Ger Groot, Theo de BoerBildtext: Filosofie als strenge wetenschap von Edmund Husserl, Ger Groot, Theo de Boer

Filosofie als strenge wetenschap

Edmund Husserl, Ger Groot, Theo de Boer
Verlag: Boom, Meppel
Jahr: 1980
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789060094549
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Edmund Husserl (1859-1938), een der meest invloedrijke Duitse filosofen van de laatste honderd jaren, is de grondlegger van de fenomenologie. Alles wat wij door middel van ons bewustzijn kunnen kennen - denkend, ervarend, voorstellend of waarderend - heeft Husserl 'fenomenen' genoemd. Fenomenologie is bij hem een wezensleer van het bewustzijn en zijn objecten. Het is een stroming die ook in vakwetenschappen als pedagogiek, psychologie en sociologie duidelijke ingang heeft gevonden. In het moeilijke wijsgerige oeuvre van Husserl neemt zijn publikatie Philosophieals strenge Wissenschaft (uit 1911) een uitzonderlijke plaats in. Het is een helder en toegankelijk geschreven betoog over de mogelijkheid en noodzakelijkheid filosofie als strenge wetenschap te funderen: een kritisch en strijdbaar geschrift.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hoofdstukken uit De politieke verhandeling von Benedictus de SpinozaBildtext: Hoofdstukken uit De politieke verhandeling von Benedictus de Spinoza

Hoofdstukken uit De politieke verhandeling

Benedictus de Spinoza
Verlag: Boom
Jahr: 1987
Edition: Broschur
ISBN: 9789060096710
Zustand: Gebraucht
Benedictus de Spinoza (1632-1677) leefde in een tijd waarin politieke spanningen en conflicten van godsdienstige aard het openbare leven van de jonge Republiek der Zeven Provinciën beheersten. De Tractatus theologico-politicus, die hij in 1670 anoniem publiceerde, ontketende een storm van verontwaardiging. Als materialist, wetenschapsbeoefenaar die zich toelegt op een beschrijving en causale verklaring van de verschijnselen, rekende hij grondig af met gemakzuchtige en misleidende mystificaties van de (politieke) werkelijkheid. Zijn beschouwing van de werkelijkheid zou men licht cynisch kunnen noemen, als zij niet zo onverbiddelijk rationeel was. De politieke analyse die hij in zijn laatste werk, de gerijpte naar onvoltooid gebleven Tractatus politicus heeft neergelegd, heeft aan actualiteit niet ingeboet. In deze uitgave worden de belangrijkste hoofdstukken van deze realistische politicologie in een nieuwe vertaling gepresenteerd en becommentarieerd door de in de Spinozistische filosofie deskundige W.N.A. Klever.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Geschiedenis van de waanzin - in de zeventiende en achttiende eeuw von Michel Foucault, C. P Heering-MoormanBildtext: Geschiedenis van de waanzin - in de zeventiende en achttiende eeuw von Michel Foucault, C. P Heering-Moorman

Geschiedenis van de waanzin - in de zeventiende en achttiende eeuw

Michel Foucault, C. P Heering-Moorman
Verlag: Boom
Jahr: 1984
Edition: Broschur
ISBN: 9789060091425
Zustand: Gebraucht
Samenvatting De Franse filosoof Michel Foucault zoekt in dit boek naar de werkelijkheid die schuil gaat achter het menselijk dilemma van rede en waanzin. Aan de zelfkant van de samenleving vindt hij degenen die het aflegden tegen het l(mate)loos optimisme waarmee sedert het classicisme de rede wordt gekoesterd: de waanzinnigen, die de taal van de on-rede sp reken, die angst aanjagen en daarom naar de dolhuizen worden verwezen. Sinds de eeuw van de rede is er meer begrip gekomen voor de waanzinnige en zijn waan, maar nog altijd zijn in de psychiatrie van vandaag de verlate plaatsbekleders aan te wijzen van een visie op de mens waarin de rede centraal staat. Foucault, die afwijzend staat tegenover de idee van de vooruitgang, laat in deze geschiedschrijving zien hoe het perspectief van rede en waanzin in opeenvolgende historische tijdvakken verschuift, maar ook hoe elke maatschappij zijn horizon verduistert met stoeten gebrekkigen naar zede, lichaam en geest. Recensie(s) Sinds eeuwen onderkent de Europese mens iets dat hij waanzin noemt. De Franse filosoof Michel Foucault schildert hoe in de zeventiende en achttiende eeuw de waanzinnige eerst wordt ingedeeld bij de maatschappelijk onwelkome en werkschuwe elementen en vervolgens wordt toevertrouwd aan de arts. Foucault schrijft over opsluiting, hartstocht, artsen, angst en een groeiend isolement. Hij schrijft beeldend. Soms gedetailleerd, soms met brede perspectieven. Het gaat over het Westers afscheid van wat de rede niet aankan. Het boek (een proefschrift) is niet makkelijk toegankelijk, maar hartstochtelijk en partijdig geschreven. De uitdagende inhoud maakt de vaak stugge tekst goed. Het notenapparaat is in de (goede) vertaling bekort. (NBDBiblion recensie, Drs. D.C.J. Grabijn)

Preis(€): 6,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Kunst en anarchie von Edgar WindBildtext: Kunst en anarchie von Edgar Wind

Kunst en anarchie

Edgar Wind
Verlag: Meulenhoff
Jahr: 1973
Edition: Broschur
ISBN: 9789029003223
Zustand: Gebraucht
Zullen kunstwerken ooit weer de dynamische kracht herwinnen om zoals vroeger de maatschappij in haar voegen te doen kraken of vorm te geven? Bij het zoeken naar een antwoord op deze vraag onderzoekt prof. Edgar Wind een aantal factoren die onze huidige visie op de kunst hebben bepaald: mechanisatie, de angst voor het intellect, de cultus van het fragment, de 'kunstkenners', en vooral het kritiekloze accepteren van kunstprodukten dat wellicht onze fundamentele zwakheid is. Aan deze uitgebreide versie van zijn Reith Lectures' heeft prof. Wind een aantal uitvoerige noten vaak op zichzelf kleine essays en referenties toegevoegd, die informatie bieden over zaken die in de lezingen slechts vluchtig ter sprake kwamen, zoals de Romantische achtergrond van het woord 'interessant', de filosofie van het fragment, het woord 'fauve' in de geschiedenis van de poëzie, etc. In Kunst en anarchie ontwikkelt Wind met een eigenaardig gevoel voor humor zijn kritiek op het artistiek formalisme zowel in de moderne kunst en kunstwaardering als in het hedendaagse kunsthistorisch onderzoek. Zijn boek is een pleidooi voor een complete beleving van het kunstwerk. Daarbij moeten intuïtief gevoel voor de onbewust scheppende verbeeldingskracht samengaan met rationele kennis en inzicht in de bedoeling van het kunstwerk. Wind bedient zich hierbij van de ikonologische methode. De ikonologie houdt zich vooral bezig met het blootleggen van soms uitermate verrassende verbanden met de sociale, literaire en godsdiensthistorische achtergronden en tradities waaruit de bestudeerde kunstwerken zijn voortgekomen. Het is één van de kenmerken van Warburg en de geleerden uit zijn school, dat zij de confrontatie met het heden niet uit de weg gaan en al evenmin lijden aan de obligate afwijzing van de contemporaine kunst die voor hun negentiende-eeuwse voorgangers, kunst- en cultuurhistorici tegelijkertijd, kenmerkend is. In dit boek is men getuige van een dergelijke confrontatie: het geeft de persoonlijke inzichten van een belangrijk geleerde in het huidige verband tussen kunst, kunstwaardering, sociale situatie van de kunst en kunsthistorisch onderzoek.

Preis(€): 4,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Nietzsche in Turijn - een intieme biografie von Lesley ChamberlainBildtext: Nietzsche in Turijn - een intieme biografie von Lesley Chamberlain

Nietzsche in Turijn - een intieme biografie

Lesley Chamberlain
Verlag: Atlas
Jahr: 2000
Edition: Broschur
ISBN: 9789045002927
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Dit boek is een poging vriendschap te sluiten met Nietzsche. Filosofen zullen erom glimlachen, andere lezers zullen het nat van mijn toenaderingspoging betwijfelen. Toch is er mij veel aan gelegen bij benadering te weten hoe het was om op te trekken met deze gespannen, charmante, boosaardige en misverstane denker die zo belangrijk is voor deze tijd. Hij was misschien wel de oorspronkelijkste Europese filosoof van de negentiende eeuw. In 1888 vestigde Friedrich Nietzsche zich in Turijn. Het zouden zijn laatste gezonde maanden worden, waarin hij drie van zijn bekendste boeken schreef Ecce Homo, Afgodenschemering en De Antichrist. In deze toegankelijk geschreven, ontroerende monografie beschrijft Lesley Chamberlain de biografische achtergronden van de totstandkoming van deze teksten. Met kennis van zaken en een onbevooroordeelde blik is zij erin geslaagd een levendig en invoelbaar portret te schetsen van de mens achter de filosoof met de hamer. Daarnaast biedt het boek beschrijvingen van de majestueuze stad die Turijn aan het eind van de negentiende eeuw was. Nietzsche in Turijn is een opmerkelijk boek met een eigenzinnige opzet, is deels biografie, deels reisverslag, over de laatste jaren van Friedrich Nietzsche in het bovenwereldse Turijn. 'Dit is zonder meer het beste boek dat ik in tijden heb gelezen over de grootste filosoof van de moderne tijd.' John Banville, The Irish Times. 'Elegant en sympathiek... [Nietzsche] verschijnt ten tonele als een aardige, ietwat vreemde man met een diepe, onbevredigde honger naar liefde.' - Alain de Botton, Los Angeles Times Book Review Recensie(s) Deze 'intieme biografie' is, zoals de schijfster zegt, 'een poging vriendschap te sluiten met Nietzsche', deze 'gespannen, charmante, boosaardige en misverstane denker'. Zij benadert hem via zijn werk en via zijn brieven, waarbij de laatste jaren van zijn productieve leven centraal staan. Ook de geografie speelt een belangrijke rol: Nietzsche was voortdurend op zoek naar een klimaat waar hij zo weinig mogelijk last had van zijn kwalen. Het resultaat is een levendig en persoonlijk portret, niet erg overzichtelijk en allesbehalve volledig (daarvoor moet men 'Friedrich Nietzsche: complete biografie' van Janz* lezen), maar prettig geschreven en ook zonder wijsgerige voorkennis goed leesbaar. Bevat een chronologie, uitvoerige noten en een literatuurlijst, maar helaas geen index. Normale druk. (Biblion recensie, Dr. D.G. van der Steen)

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De toekomst duurt lang - gevolgd door De feiten von Louis AlthusserBildtext: De toekomst duurt lang - gevolgd door De feiten von Louis Althusser

De toekomst duurt lang - gevolgd door De feiten

Louis Althusser
Verlag: Prometheus
Jahr: 1993
Edition: Broschur
ISBN: 9789053331682
Zustand: Gebraucht
LOUIS ALTHUSSER DE TOEKOMST DUURT LANG Een grauw daglicht - het was zondag 16 november, rond negen uur in de ochtend - valt over het voeteneinde, het komt van links door het hoge venster (...). Voor mij ligt Hélène op haar rug, ook in kamerjas. Haar bekken rust op de rand van het bed, haar benen achteloos op het vaste tapijt. (...) En plotseling word ik door ontzetting bevangen, haar ogen staan eindeloos star en vooral dat puntje van haar tong dat nu ongewoon maar vredig tussen tanden en lippen rust. Ik heb wel eerder doden gezien, maar nog nooit het gezicht van een gewurgde vrouw. Toch weet ik dat dit een gewurgde vrouw is. Hoe dan? Ik kom overeind en schreeuw het uit: ik heb Hélène gewurgd!' In de zomer van 1992 verscheen in Frankrijk de autobiografie van een van de belangrijkste naoorlogse denkers: Louis Althusser. Binnen enkele weken waren er meer dan 40.000 exemplaren verkocht. In De toekomst duurt lang geeft Althusser rekenschap van zijn daad: de moord op zijn vrouw Hélène. Zijn autobiografie is een aangrijpende bekentenis van iemand die heen en weer geslingerd tussen rede en waanzin verlangt naar helderheid over zichzelf. 'Het is een van de zeldzame werken waarin een doodverklaarde een "vermiste", schrijft Althusser het woord herneemt en nadenkt over zijn eigen waanzin. Het is wellicht de eerste keer dat iemand dat doet met een diepgaande kennis van de psychoanalyse en de filosofie.' TROUW

Preis(€): 8,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Literatuur en revolutie - links Klassiek von Leo TrotskiBildtext: Literatuur en revolutie - links Klassiek von Leo Trotski

Literatuur en revolutie - links Klassiek

Leo Trotski
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1982
Edition: Broschur
ISBN: 9789029549349
Zustand: Gebraucht
Dat Lev Trotski (1879-1940) niet alleen een van de grote mannen van de Russische revolutie en de organisator van het Rode Leger was, maar dat hij zich ook intensief bezig hield met de kunst en speciaal de literatuur, moge blijken uit het in 1924 verschenen Literatuur en revolutie. In deze bundel artikelen, waarvan nu voor het eerst een Nederlandse vertaling verschijnt, geeft Trotski een scherp beeld van de Russische literatuur van het begin van deze eeuw en zet hij zijn denkbeelden uiteen over de rol die de literatuur en de kunst in het algemeen in de toekomstige socialistische maatschappij zullen spelen. Op felle en vaak briljante wijze hekelt hij de literaire stromingen uit die tijd - symbolisme, futurisme en formalisme - en hun voornaamste vertegenwoordigers, zoals Bely, Majakovski, Blok en vele anderen. Literatuur en revolutie vormt een waardevolle bijdrage tot de discussie over de relatie tussen literatuur en revolutie, literatuur en maatschappij en literatuur en socialisme. * Trotski is in dit boek op zijn best. - Robert Wistrich in Trotsky, fate of a revolutionary * Trotski is een van de beste schrijvers van het wereld- socialisme. - Karl Radek Trotski is een meesterlijk stilist. - Bart Tromp in Vrij Ne- derland Survey * We kunnen rustig stellen dat Literatuur en revolutie een kapitaal boek blijft. - New Statesman * Politiek en literatuur vormen in essentie de wezenlijke inhoud van mijn persoonlijke betrokkenheid. - L. Trotski

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Marihuana en hasjiesj - Een Handboek von Martin SchoutenBildtext: Marihuana en hasjiesj - Een Handboek von Martin Schouten

Marihuana en hasjiesj - Een Handboek

Martin Schouten
Verlag: A. W. Bruna & Zoon
Jahr: 1969
Edition: Softcover
ISBN: 9789022970843
Zustand: Gebraucht
ALLES OVER DE ZACHTE DRUGS en een klein beetje over de andere medische, sociale en juridische aspecten de 3000 jaar lange geschiedenis van de stuff tips voor de liefhebbers van tuinieren het zelf maken van hasjiesj en marihuana en het recept voor een lekkere pudding de vooroordelen getoetst aan de feiten roken zonder vrees of blaam leren waarnemen en waarderen van de effecten tegenmaatregelen als het niet leuk meer is de psychologie en ideologie van de high de subcultuur en de bezorgde bovengronders stoned worden met Charles Baudelaire statistieken en meer dan 60 illustraties EEN BRUNA BOEK VOOR BEZORGDE OUDERS Informatief is het boekje zijn geld waard (wat van weinig drugliteratuur gezegd kan worden) en de historische en sociaal-culturele perspectieven waarin de schrijver zijn onderwerp belicht zijn interessant en heel leesbaar geschreven.' De Telegraaf ISBN 90 229 7084 11100 70 160 D/1971/0939/49

Preis(€): 3,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De seksuele revolutie von Wilhelm ReichBildtext: De seksuele revolutie von Wilhelm Reich

De seksuele revolutie

Wilhelm Reich
Verlag: Bezige Bij B.V. / Cargo
Jahr: 1974
Edition: kartoniert
ISBN: 9789023415060
Zustand: Gebraucht
In De seksuele revolutie geeft Wilhelm Reich een samenvatting van zijn kritiek op de heersende seksuele moraal en de seksuele conflicten in onze maatschappij. Aan de hand van een groot aantal voorbeelden beschrijft hij de basiskenmerken van de seksuele conflicten die in ons leven kunnen optreden. Reich's analyses zijn vooral gericht op het instituut van het huwelijk, de revolutie in het gezinsleven en op de problemen rond de kinder- en de jeugdseksualiteit. Zijn boek bevat eveneens een gedetailleerde en onthullende studie van de seksuele revolutie in de Sovjet-Unie, in de beginjaren van de ekonomische revolutie. 'Wat wijmeemaken,' schreef Wilhelm Reich, 'is een waarachtige, diepgaande revolutie in het culturele leven, die doordringt tot in de wortels van ons emotionele, sociale en economische bestaan... De zintuigen van het dierlijk wezen - de mens - met betrekking tot zijn natuurlijke levensfuncties zijn bezig te ontwaken uit een slaap van duizenden jaren. Wilhelm Reich heeft de discussie over de vraag of de menselijke karakterstructuur een onveranderlijk gegeven is, of dat hij door gewijzigde maatschappelijke omstandigheden kan worden veranderd, een krachtige impuls gegeven die toi in onze jaren doorwerkt. De seksuele revolutie verscheen voor het eerst in 1936 onder de titel 'Sexualitat im Kuliurkampf..Zur sozialistischen Umstruk-turierung des Menschen' bij SexPol-Verlag, Kopenhagen.

Preis(€): 14,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Friedrich Nietzsche - Complete biografie - Deel 1: Jeugd, De jaren in Basel 1869-1879 Deel 2: Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde 1900 von Curt Paul JanzBildtext: Friedrich Nietzsche - Complete biografie - Deel 1: Jeugd, De jaren in Basel 1869-1879 Deel 2: Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde 1900 von Curt Paul Janz

Friedrich Nietzsche - Complete biografie - Deel 1: Jeugd, De jaren in Basel 1869-1879 Deel 2: Periode van de vrije filosofie, Erkenning, Het tragische levenseinde 1900

Curt Paul Janz
Verlag: Tirion-Baarn
Jahr: 1990
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789051212051
Zustand: Gebraucht
Als nieuw 2 delen gebonden, met stofomslagen in cassette FRIEDRICH NIETZSCHE Bij geen andere filosoof zijn leven en werk zo onlosmakelijk met elkaar verbonden als bij Friedrich Nietzsche. De auteur Curt Paul Janz is bij de samenstelling van deze complete, tweedelige biografie met grote nauwgezetheid te werk gegaan en heeft alle mogelijke bronnen bij zijn onderzoek betrokken: van het Goethe-Schiller- archief in Weimar, de universiteitsbibliotheek en het staatsarchief in Basel tot privé-collecties, persoonlijke ontboezemingen van mensen uit Nietzsches omgeving en de dagboeken van Cosima Wagner. Ondanks de omvang van deze biografie weet Curt Paul Janz een hoge mate van spanning te handhaven. De lezer leert niet alleen de persoonlijkheid van Friedrich Nietzsche kennen, maar ook de mensen uit zijn omgeving worden met grote levendigheid beschreven. Bovendien schildert Janz een helder beeld van het geestelijke klimaat en de politieke verhoudingen tijdens het leven van de filosoof. Het eerste deel van de biografie beslaat de jeugd en studententijd van Friedrich Nietzsche en zijn tien jaar durende professoraat in Basel. In dit tweede deel beschrijft de auteur de periode waarin Nietzsche zich vrijelijk met de filosofie bezighield, de periode waarin al zijn geschriften ontstaan zijn, zijn erkenning kwam en zijn tragische levenseinde. ISBN 90-5121-206-2

Preis(€): 38,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Wereldstad Berlijn von Ruud Slotboom, Remco in 't HofBildtext: Wereldstad Berlijn von Ruud Slotboom, Remco in 't Hof

Wereldstad Berlijn

Ruud Slotboom, Remco in 't Hof
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 1999
Edition: Softcover
ISBN: 9789029537346
Zustand: Gebraucht
Wat is karakteristiek voor Berlijn, de meest spraakmakende Europese hoofdstad van deze eeuw en het potentiële centrum van het verenigd Europa? De journalisten Ruud Slotboom en Remco in 't Hof, twee kenners en liefhebbers van Berlijn, nemen hun lezers mee op een culturele en historische rondgang door de stad van Rosa Luxemburg en Bertold Brecht, Albert Speer en Kurt Tucholsky, Marlene Dietrich, Willy Brandt, Franz Biberkopf, Adolf Hitler, J FK, David Bowie en Nick Cave. Alle karakteristieken van de stad komen aan de orde: de metamorfose die van een verdeelde stad een unieke metropool maakt, maar ook de laatste tastbare flarden van Hitlers droom die Germania heette. De joodse gemeenschap nu en in vroeger tijden (Kristallnacht en Oranienburger Strasse), maar ook de rol van de Stasi. Het snel helende litteken na het slopen van de Muur, maar ook de mentale muur die nog bestaat tussen Ossis en Wessis. Het subculturele Berlijn dat in Cabaret centraal stond, maar ook de technohoofdstad van de jaren negentig. Berlijn is een stad van tegenstellingen en extremiteiten. De brokstukken van de socialistische heilstaat liggen er nog, het trotse Palast der Republik zal gesloopt worden. Wijken als Prenzlauer Berg en Kreuzberg kwamen na de hereniging centraal te liggen en werden geliefde uitgaansbuurten vol yuppie-appartementen. In 't Hof en Slotboom schetsen een kritisch portret van hun stad, een culturele en historische reisgids door een metropool, de biografie van een wereldstad. Remco in 't Hof (1965), geboren in West-Duitsland, is schrijver en journalist. Na de val van de Muur werkte hij in Berlijn voor Die Tageszeitung. Andere boeken van zijn hand zijn Hennep, triomftocht van een omstreden plant, het caféboek De verleiding van Groningen en het jazzboek The saddest place (samen met Rob Zijlstra). Ruud Slotboom (1960), journalist en historicus, woonde jarenlang in Duitsland. Hij publiceerde onder andere Duitsland na 1945 en Nederland-Duitsland, spiegel van twee culturen. Slotboom werkt als eindredacteur bij het Nos-radionieuws en is redacteur bij het historisch tijdschrift Kleio.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De metamorfose van de wereld - de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw von Peter ConradBildtext: De metamorfose van de wereld - de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw von Peter Conrad

De metamorfose van de wereld - de cultuurgeschiedenis van de twintigste eeuw

Peter Conrad
Verlag: Anthos Manteau
Jahr: 1999
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789076341118
Zustand: Gebraucht
Terwijl we ons erover verwonderen dat de twintigste eeuw haar einde heeft kunnen halen, mogen we er wel eens hij stilstaan dat er honderd jaar geleden aan werd getwijfeld of ze ook maar de kans zou krijgen te beginnen.' Peter Conrad Een buitengewone prestatie een ongelooflijke eruditie. Conrad heeft alles gelezen, gezien en begrepen.' Evening Standard Dit boek is het werk van een groot talent, zo niet van een genie.' The Guardian Zijn stijl is zeer bewonderenswaardig veel meer dan alleen maar een voertuig voor zijn gedachten.' Anthony Burgess Een subliem schrijver, beeldrijk en geestig.' The New York Times Conrad is een van Engelands briljantste auteurs.' Joyce Carol flates Samenvatting In de twintigste eeuw, onze eeuw, die nu ten einde loopt, veranderde wereld sneller en ingrijpender dan ooit tevoren. Wetenschap en technologie bepaalden de agenda, het tempo, en leken de mens goddelijke proporties te bezorgen. Er voltrokken zich revoluties in de straten, maar ook in de hoofden en de geesten: opstanden van het marxistische proletariaat en van het freudiaanse denken. De nieuwe natuurkunde van Einstein en zijn collega's veranderde ons begrip van de natuur door aan te tonen dat materie uit lege ruimte bestaat en moderne architesten ontwierpen gebouwen om aan die structurele beginselen vorm te geven. Schilders als Picasso en Dalí ontkenden dat zij de mens wilden vervormen. Gertrude Stein legde uit dat Picasso wel zo moest schilderen omdat de wereld in de twintigste eeuw was veranderd. De wereld was geatomiseerd, gerelativeerd, opgeschud, herschikt en getransformeerd. Romanschrijvers leverden het bewijs van die veranderingen - Proust met zijn studie van de tijd en het verstrijken daarvan in lichaam en geest. Schrijvers, schilders, wetenschappers - hun werk vormt de bevestiging van de metamorfose die mannen en vrouwen en de wereld om hen heen in de twintigste eeuw hebben ondergaan. Geen wonder dat na zodanig ingrijpende veranderingen de cultuur van deze eeuw eindeloos is bestudeerd, geanalyseerd, ontleed, verworpen en omarmd. We zijn opgetogen over onze eigen boeiende geschiedenis, maar wat weten we er nu eigenlijk van? Dit magistrale boek laat de cultuurgeschiedenis van deze eeuw in zijn volle omvang en samenhang zien. Een groots doel waarin alles plaats, tijd en ruimte krijgt: de literatuur, de beeldende kunst, de muziek, de podiumkunsten, de wetenschap, de technologie en de psychoanalyse. Recensie(s) Overzicht van de cultuur van de twintigste eeuw in zijn volle omvang en samenhang. Aandacht wordt besteed aan literatuur, beeldende kunst, muziek, podiumkunsten, wetenschap, technologie en psychoanalyse. De auteur beschrijft de grote figuren, belangrijke gebeurtenissen, doorbraken, teleurstellingen en bewegingen en toont de plaatsen die in deze ontwikkelingen een hoofdrol speelden: Wenen, Moskou, Parijs, Berlijn, Tokyo en de nieuwe werelden van de Amerika's. Met 250 illustraties in kleur.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het groteske van de taal - Over het werk van Michail Bachtin von Anton SimonsBildtext: Het groteske van de taal - Over het werk van Michail Bachtin von Anton Simons

Het groteske van de taal - Over het werk van Michail Bachtin

Anton Simons
Verlag: SUA
Jahr: 1990
Edition: Broschur
ISBN: 9789062221943
Zustand: Gebraucht
Het groteske van de taal is de eerste Nederlandstalige studie over het werk van Bachtin. In zijn heldere monografie geeft Anton Simons een biografische schets van het leven van Bachtin en gaat hij uitvoerig in op diens werk. Bovendien gaat hij een discussie aan met de Bachtin-interpretaties van Kristeva, de sociokritiek en Lyotard. Voor actuele discussies over taal, volkscultuur en het lichamelijke is het werk van Michail Bachtin (189 5-1975) van eminent belang. Thema's die een rol spelen bij auteurs als Foucault, Derrida, Kristeva en Lyotard, werden door Bachtin al eerder aan de orde gesteld. Bachtin kan beschouwd worden als de belangrijkste Russische taalwetenschapper en filosoof van deze eeuw. Onder literatuurwetenschappers en historici geniet hij een grote reputatie. De manier waarop Bachtin de wereld van de ideeën en de materiële aspecten van het bestaan met elkaar verbindt, vormde een inspiratiebron voor invloedrijke mentaliteitshistorici zoals Michel Vovelle, Nathalie Davis en Carlo Ginzburg. Voor Bachtin is taal niet alleen de plaats waar machtsverhoudingen worden gecreëerd, maar ook de basis voor een nieuw type gemeenschap. In zijn beroemde studie over Rabelais legt Bachtin een verband tussen de dialogische structuur van de taal en de lichamelijke, onmatige groteske taal van de carnavalsgemeenschap. In Bachtins denken duidt het groteske op bepaalde voorstellingen van het lichaam, waarbij de nadruk valt op de grenzen van het lichaam, op de plaatsen waar het naar buiten treedt en in uitwisseling staat met zijn omgeving. Anton Simons is filosoof en verbonden aan-de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hitler en Stalin - parallelle levens von Alan BullockBildtext: Hitler en Stalin - parallelle levens von Alan Bullock

Hitler en Stalin - parallelle levens

Alan Bullock
Verlag: Uitgeverij de Arbeiderspers
Jahr: 2001
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789029504164
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Meer dan wie ook hebben Adolf Hitler en Josif Stalin het vaak gruwelijke gezicht van de afgelopen eeuw bepaald. Twee dictators die uit naam van een ideologie systematisch miljoenen mensen over de kling lieten jagen, tientallen miljoenen onschuldige burgers op gruwelijke wijze onderdrukten en een ernstig gespleten wereld achterlieten.Als eerste heeft de Britse historicus en Hitler-specialist Alan Bullock de levens van deze twee heersers naast elkaar gelegd. Niet om te laten zien hoe de dictator in het algemeen functioneert maar juist om de eigenheid van elk van beiden beter tot haar recht te laten komen. Door aandacht te besteden aan wat Hitler en Stalin scheidt en bindt, wordt de uniciteit van beide staatslieden beklemtoond. Vandaar de ondertitel van dit boek: net als evenwijdige lijnen vloeien parallelle levens nooit samen. Bullock heeft een magistraal boek geschreven, waar de belangrijkste literatuur en haar probleemstellingen [...] in zijn verwerkt en op prachtige wijze versmolten met de gerijpte ervaring van een historicus die wetenschappelijke distantie en kennis paart aan menselijke betrokkenheid. prof. dr. H.W. von der Dunk in Intermediair Recensie(s) In deze lijvige, politieke dubbel-biografie trekt Bullock parallellen tussen beide dictators en hun totalitaire systemen. Chronologisch wordt hun levensloop in afzonderlijke hoofdstukken gevolgd en vergeleken, wat verschillen (achtergrond, charisma, machtsbasis) maar ook opvallende overeenkomsten (wilskracht, haat, besef van eigen missie) oplevert. Rond 1934 onderbreekt de schrijver zijn verhaal voor een meer systematische vergelijking. T.a.v. omstreden kwesties als de 'Historikerstreit' en het persoonlijke belang van Hitler en Stalin, neemt hij telkens een genuanceerd en objectief standpunt in (wat men b.v. in Volkogonovs Stalin-biografie, a.i. 90-34-324-7, vaak node mist). 'Hitler en Stalin' is een toegankelijke, niet verrassend nieuwe, maar prachtige synthese van een afgesloten tijdperk. De vrij nauwgezette vertaling kent enige kleine aanpassingen a.g.v. de snelle historische ontwikkelingen in Oost-Europa. Het verzorgde boek bevat verder bijlagen, notenapparaat, bibliografie, index, 18 kaartjes en vele zwart-wit foto's (minder dan in de oorspronkelijke uitgave). Paarse cover. Voor een breed publiek. (Biblion recensie, Roel Dreve.)

Preis(€): 43,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het heilige moeten - Ludwig Wittgenstein - Een biografie von Ray Monk, Ludwig WittgensteinBildtext: Het heilige moeten - Ludwig Wittgenstein - Een biografie von Ray Monk, Ludwig Wittgenstein

Het heilige moeten - Ludwig Wittgenstein - Een biografie

Ray Monk, Ludwig Wittgenstein
Verlag: Prometheus
Jahr: 1991
Edition: Paperback
ISBN: 9789053330388
Zustand: Gebraucht
RAY MONK LUDWIG WITTGENSTEIN HET HEILIGE MOETEN Ludwig Wittgenstein (1889-1951) werd geboren in Wenen als zoon van een van de financiers van de Habs- burgse monarchie. Aanvankelijk studeerde hij wiskunde en vliegtuigbouwkunde, maar in 1912 ging hij naar Cambridge om zich onder leiding van Bertrand Russell te bekwamen in de logica en het grondslagenonderzoek. De neerslag van die studie vormde de in 1922 verschenen Tractatus logicophilosophicus, een briljant filosofisch geschrift. Wittgensteins naam als filosoof was hiermee op slag gevestigd. Omdat hij ervan overtuigd was dat zijn Tractatus het enige juiste antwoord was op alle traditionele filosofische vragen, keerde hij de filosofie de rug toe en was achtereenvolgens tuinman en dorpsonderwijzer. In 1928, na allerlei relationele en existentiële problemen, hervatte hij de studie wijsbegeerte en volgde in 1939 G.E. Moore als hoogleraar op. Ray Monk studeerde wijsbegeerte aan de universiteit van York en in Oxford. Monks boek is de eerste biografie van Wittgenstein die zijn hele leven omvat. Monk is erin geslaagd om naast een glasheldere en coherente analyse van Wittgensteins werk een schitterend portret te schilderen van een even fascinerend als getormenteerd genie en schetst tevens een boeiend en sfeervol beeld van Wenen en Cambridge rond de eeuwwisseling. ISBN 90-5333-038-0 9 789053 330388 Recensie(s) In de stortvloed van literatuur die er momenteel - ook in het Nederlands - over Wittgenstein verschijnt vallen duidelijk twee stromen te onderscheiden: de biografische en de filosofische. Monk probeert de kloof tussen beide te overbruggen hij schrijft een biografie (zeer dik en zeer gedegen), en geeft en passant een overzicht van de ontwikkelingsgang van het denken van Wittgenstein. Als biografie is het boek het beste, althans het meest volledige, dat er momenteel te krijgen is voor een inleiding in het denken van Wittgenstein kan de lezer elders beter terecht. Het uitermate heldere en preciese Engels van Monk wordt in de vertaling helaas bedekt met een wollige deken van vlotte vaagheid. (Biblion recensie, Drs. D.G. van der Steen.)

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Kleine filosofie van het flaneren - passages, Parijs, Baudelaire - De Kunstreeks von Walter BenjaminBildtext: Kleine filosofie van het flaneren - passages, Parijs, Baudelaire - De Kunstreeks von Walter Benjamin

Kleine filosofie van het flaneren - passages, Parijs, Baudelaire - De Kunstreeks

Walter Benjamin
Verlag: SUA
Jahr: 1992
Edition: kartoniert
ISBN: 9789062222285
Zustand: Gebraucht
Het Parijs van Baudelaire, het Parijs van het midden van de negentiende eeuw met zijn netwerk van overdekte winkelgalerijen, zijn nieuwe warenhuizen en wereldtentoonstellingen, zijn hoeren en flaneurs. Parijs als de gestolde droom van de bourgeoisie, waar de dichter Baudelaire de shock van het moderne leven bezingt op het moment dat het mes van Haussmann de stad in nieuwe stukken snijdt. Dat is het Parijs waar het bij Benjamin om draait. Zijn enorme hoeveelheid aantekeningen verwerkte hij in teksten die als voorstudies van zijn onvoltooide magnum opus beschouwd kunnen worden: het Passagewerk. Twee fragmenten verschijnen hier voor het eerst in Nederlandse vertaling: Parijse Passages II en Parijs, hoofdstad van de negentiende eeuw. Daarnaast bevat dit boek twee al eerder in het Nederlands verschenen teksten: Het Parijs van het Second Empire bij Baudelaire en Over enige rrotieven bij Baudelaire. Jan van Heemst schreef de inleiding. Walter Benjamin (1892-1940) staat tegenwoordig meer in de belangstelling dan ooit. De waardering voor zijn theorieën over de stad, de kunst en het moderne leven en voor zijn specifieke stijl zijn de laatste tien jaar flink toegenomen.

Preis(€): 42,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Drie opstellen over kunst en ideologie - Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie - Sunschrift 143 von Louis AlthusserBildtext: Drie opstellen over kunst en ideologie - Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie - Sunschrift 143 von Louis Althusser

Drie opstellen over kunst en ideologie - Met kommentaren van Klaus-Michael Bogdal en Gerhard Plumpe en een nawoord van de redaktie - Sunschrift 143

Louis Althusser
Verlag: Socialistische Uitgeverij
Jahr: 1980
Edition: kartoniert
ISBN: 9789061681434
Zustand: Gebraucht
Inhoud Inleiding 7 Louis Althusser Een brief over kunst. Antwoord aan André Daspre 9 Louis Althusser Het Piccolo Teatro Bertolazzi en Brecht Aantekeningen over een materialisties theater 15 Louis Althusser Cremonini, schilder van het abstrakte 37 Afbeeldingen 49 Klaus-Michael Bogdal Kunst/ideologie/kennis. Althussers opvattingen over kunst en literatuur 61 Gerhard Plumpe Esthetika of theorie van de literaire praktijk? 77 Redaktie Stellingen over materialistiese literatuurtheorie 89 Bibliografiese aantekening 94 Samenvatting Drie opstellen over kunst ideologie is een boek van Althusser Recensie(s) Drie artikelen van Althusser over de verhouding ideologie en kunst. Ze worden gevolgd door twee artikelen over de opvattingen van Althusser door Klaus Bogdal en Gerhard Plumpe. Tenslotte poneert de redaktie een aantal stellingen over materialistische literatuurtheorie, die steunen op de uitgangspunten van Althusser. Waardevol in deze studie is m.i., dat het besef zich aan de lezer opdringt, dat ideologie in alle menselijke aktiviteiten, dus ook in allerlei kunstvormen doordringt, omdat zij identiek is aan de beleving van het menselijk bestaan, dus ook in de vormgeving daarvan in de kunst: kunst laat de werkelijkheid van de ideologieen "zien en voelen" zonder er begripskennis van te geven. Omdat de inhoud nogal wat kennis van het thema veronderstelt voorbehouden aan op dit terrein gevormde lezers. (NBDBiblion recensie, Dr. A.J.J. van der Geer)

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Verval van het woord von George SteinerBildtext: Verval van het woord von George Steiner

Verval van het woord

George Steiner
Verlag: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jahr: 1990
Edition: Broschur
ISBN: 9789025365035
Zustand: Gebraucht
Inhoud Voorwoord van de vertaler en de uitgever Voorwoord1 Afstand van het woord (1961)6 Stilte en de dichter (1966)31 Het wonder zonder inhoud (1959)51 K (1963)66 Een opmerking over Günter Grass (1964)75 Woorden van de nacht (1965)83 Schoenbergs Moses und Aron (1965)94 Een soort overlevende (1965)107 Naschrift (1966)123 Trotski en de tragische verbeelding (1966)138 Weg uit Midden-Europa (1964)154 Literatuur en historische toekomst (1965)162 Register175 Heeft de literatuur nog toekomst of is de geschiedenis van de moderne literatuur, waarin de literatuur zich steeds verder verwijdert van de wereld van de communicatie, een voorbode van het verdwijnen van de literatuur? George Steiner belicht in een aantal essays, veelal geschreven naar aanleiding van een concrete gebeurtenis, het verval van het woord, in onze samenleving en ontwerpt de contouren van een taalfilosofie, waarin het geheim van de menselijke identiteit weer zichtbaar wordt gemaakt. Steiner schreef zijn essays in de periode tussen 1958-1966 en bundelde ze in 1967 onder de titel Language and Silence. De (ongewijzigd herdrukt) Nederlandse vertaling vormt hiervan een selectie. Een belangwekkend boek dat de achtergronden blootlegt van de geschiedenis van de moderne literatuur. Het geeft inzicht in de verschillende motieven die in filosofie en literatuur hebben geleid tot het wantrouwen in en de scepsis ten aanzien van de uitdrukkingsmogelijkheden van de taal.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Over Wittgenstein gesproken: Gesprekken met Adolf Hübner, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny, Georg Henry von Wright, Jacques Bouveresse, Norman Malcolm, Herbert Spiegelberg, Jaako Hintikka, Max Black von Frans BoendersBildtext: Over Wittgenstein gesproken: Gesprekken met Adolf Hübner, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny, Georg Henry von Wright, Jacques Bouveresse, Norman Malcolm, Herbert Spiegelberg, Jaako Hintikka, Max Black von Frans Boenders

Over Wittgenstein gesproken: Gesprekken met Adolf Hübner, Allan Janik, Brian McGuinness, Franz Parak, Elisabeth Anscombe, Anthony Kenny, Georg Henry von Wright, Jacques Bouveresse, Norman Malcolm, Herbert Spiegelberg, Jaako Hintikka, Max Black

Frans Boenders
Verlag: het Wereldvenster (Unieboek BV)
Jahr: 1978
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789029396660
Zustand: Gebraucht
Ludwig Wittgenstein (1889-1951), een van de- grootste moderne filosofen en iemand die een enorme invloed heeft uitgeoefend op de neopositivisten en de analytische filosofen, was een fascinerende persoonlijkheid. Nu nog is hij het onderwerp van verhitte discussies tussen voor- en tegenstanders en elke vertaling van een van zijn werken brengt een stroom kritieken voort waaruit duidelijk blijkt dat vele specialisten het onderling oneens zijn over de juiste interpretatie van Wittgensteins woorden. Frans Boenders, bekend door Filosofie en maatschappij (1974) en Denken in tweespraak (1978) interviewde de belangrijkste hedendaagse Wittgensteinkenners, zoals Norman Malcolm, Max Bleck, Elisabeth Anscombe, Herbert Spiegelberg en Anthony Kenny. De beste gedeelten uit deze interviews schikte hij volgens thema, waarbij biografische aspecten meer de aandacht kregen dan de technisch-filosofische. Toch worden deze niet veronachtzaamd, maar alleen dan-naar voren gebracht wanneer ze tot een beter begrip van de tekst kunnen leiden. Het boek is geschreven in een vlot leesbare stijl en is . van groot belang voor een ieder die geinteresseerd is in de figutir van de auteur van de Tractatus logico-phdosophicus. De literatuur over de oostenrijks-engelse wijsgeer Ludwig Wittgenstein (1889-1951) groeit gestaag. Na de beknopte inleidingen van de theologen Hubbeling en Van Peursen (beide 1965) en W.F. Hermans' protest daartegen (1967) verschenen er twee goede maar moeilijke overzichten van Wittgensteins filosofie in nederlandse vertaling, nl. van Pears (1973) en Kenny (1974). Voorliggende bundel geeft hierop een aanvulling omdat een aantal wijsgeren en wetenschapsmensen via een interview heel gewoon vertellen, waarom ze met Wittgenstein bezig zijn, waarom ze door hem geboeid worden en welke betekenis hij voor hen heeft. Onder hen is Brian McGuinness die de officiele biografie van Wittgenstein voorbereidt. Bevat bibliografie.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - Het speel van de Handel von Fernand BraudelBildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - Het speel van de Handel von Fernand Braudel

Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - Het speel van de Handel

Fernand Braudel
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 1989
Edition: Paperback
ISBN: 9789025466107
Zustand: Gebraucht
Het is verbluffend om te zien hoe fenomenaal dit werk van Fernand Braudel is. Welke historicus kan tegelijkertijd met genoeg kennis van zaken en zonder misstappen schrijven over: Italië in de dertiende eeuw, Nederland in de zeventiende eeuw, Groot-Brittannië in 1750 en Maleisië in de late middeleeuwen zonder daarbij India onder Aurengzeb en Rusland tijdens Peter de Grote te vergeten? Emmanuel Le Roy Ladurie (Le Monde) Het spel van de handel is het tweede deel van de driedelige serie Beschaving, Economie en Kapitalisme. In Het spel van de handel analyseert Fernand Braudel speels en bedrieglijk gemakkelijk de economische praktijk tussen de vijftiende en de achttiende eeuw. De pre-industriële economie wordt voorgesteld als een complex bouwwerk met verschillende verdiepingen op de begane grond huist het materiële bestaan dat in het teken van zelfvoorziening staat. In het begin van Het spel van de handel staat deze economie van zelfvoorziening op de drempel van het ruilverkeer marskramers struinen van dorp naar dorp met in hun rugzak niet alleen naalden en garens maar ook glaswerk uit Bohemen en hoefijzers. Via deze simpele ruilhandel bereikt Braudel de hogere verdiepingen van het gebouw: de markteconomie met haar winkelnering, jaarmarkten en knooppunten van internationale warenstromen als Brugge, Antwerpen en Amsterdam, waar de meest spitsvondige vormen van kapitalisme voorkwamen. Voor dit kapitalisme ruimt de schrijver de bovenverdieping van zijn gebouw in. Hier gelden andere regels en er heerst een andere mentaliteit. De spelers spelen omwille van het spel. Op de Amsterdamse effectenbeurs speculeert men in de zeventiende eeuw met staatsobligaties en aandelen Verenigde Oostindische Compagnie. In de ogen van tijdgenoten was dit een 'onnatuurlijke' economie: men verkocht haring voordat die was gevangen en verhandelde graan dat nog op het land stond te rijpen. Aan het slot beklemtoont Braudel de sociale en politieke implicaties van dit voortvarende kapitalisme. Om de macht van internationale monopolies aan te geven laat hij een Franse priester aan het woord die in zijn ziel geraakt is: 'Omdat de omstandigheden toch al zo moeilijk zijn, hebben de Hollandse kooplui gemakkelijk spel om te onderhandelen over de aankoopprijs van de wijnoogst: ze stappen op de boeren af en betalen hun een handgeld, in wezen een vorm van woeker, waartegen de wetten van het geweten zich verzetten. De buitenlandse heren zijn de absolute heer en meester van de waarde van de wijn' Het markante van Het spel van de handel is het evenwicht tussen theorie en praktijk, tussen algemene lijnen en treffende voorbeelden. De schrijver onderbreekt zijn overzicht dikwijls om in detail te treden met onderwerpen als een landbouw-"fabriek" bij Venetië in de achttiende eeuw, of de Amsterdamse effectenbeurs, die een zeventiende-eeuwse tijdgenoot beschreef onder de titel "confuus van de confuse toestanden" en waar al hausse- en baissespeculanten rondliepen. Dergelijke beschrijvingen worden aangevuld met een overzicht waaraan door een brede kring van wetenschappen is bijgedragen. Braudel ziet zijn boek dan ook als "verbasterde geschiedenis", de vrucht van geschiedenis en andere menswetenschappen. Ook in dit opzicht is hij een ware erfgenaam van Lucien Febvre en Marc Bloch. Dit deel en de andere twee bevestigen dat Braudel aanspraak kan maken op de wereldti tel zwaargewicht. We mogen dankbaar zijn dat hiermee de mogelijkheid is aangetoond om aan het eind van de twintigste eeuw nog een grootschalig origineel en wetenschappelijk werk te schrijven.' Peter Burke, auteur van Stadscultuur in Italië tussen renaissance en barok.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Tractatus logico-philosophicus - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans von Ludwig Wittgenstein, Willem Frederik HermansBildtext: Tractatus logico-philosophicus - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans von Ludwig Wittgenstein, Willem Frederik Hermans

Tractatus logico-philosophicus - Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans

Ludwig Wittgenstein, Willem Frederik Hermans
Verlag: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jahr: 1989
Edition: kartoniert
ISBN: 9789025315337
Zustand: Gebraucht
De Tractatus logico-philosophicus, voor de eerste maal verschenen in 1922, is het enige filosofische werk dat Ludwig Wittgenstein tijdens zijn leven heeft gepubliceerd. De zorgvuldig genummerde paragrafen overtuigen in hun uitzonderlijke beknoptheid de lezer en hebben vooral na de dood van Wittgenstein tot veler verbeelding gesproken. Wittgensteins invloed beperkte zich niet alleen tot de Logische Positivisten uit de jaren twintig en dertig van deze eeuw, maar ook andere beoefenaren van de wijsbegeerte vonden een stimulans in zijn taalfilosofie en in de visie dat zijn stellingen afbeeldingen waren van de werkelijkheid. 'Dit boek', aldus Wittgenstein in zijn voorwoord, 'zal misschien alleen iemand begrijpen die de gedachten welke er uitgedrukt zijn of toch soortgelijke gedachten zelf al eens heeft gehad. Het is dus geen leerboek. Het zou zijn doel hebben bereikt, als het iemand die het met begrip leest, genoegen deed.' . Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus . Vertaald en van een nawoord en aantekeningen voorzien door W.F. Hermans . [Eerste druk] . Amsterdam , Athenaeum - Polak & Van Gennep , [oktober] 1975 . Oorspronkelijke titel Tractatus logico-philosophicus . Vertaler Dr. W.F. Hermans . Vertaald uit het Duits . Vertaald naar de uitgave van 1933, met de Engelse vertaling van C.K. Ogden. De Duitse tekst is geheel vergeleken met de uitgave in Ludwig Wittgensteins Schriften I, Suhrkamp Verlag 1969, die eveneens de editie van 1933 als grondslag heeft . Oorspronkelijke uitgever Routledge & Kegan Paul Ltd., Londen . Serie [Baskerville Serie] . ISBN gebrocheerd: 90 253 1534 X [90 253 1534 8] gebonden: 90 253 1533 X . Copyright 1961 Routledge & Kegan Paul Ltd., Londen Copyright Nederlandse tweetalige editie 1973 Polak & Van Gennep Uitgeversmaatschappij BV, Amsterdam Copyright Nederlandse vertaling, nawoord en aantekeningen 1973 Dr. W.F. Hermans, Parijs . Inhoudsoverzicht Tractatus logico-philosophicus (DJ 450) Nawoord (DJ 450) Aantekeningen (DJ 450) Literatuur . Omslagontwerper Jacques Janssen, met (alleen bij de gebrocheerde editie) gebruikmaking van een foto door Studio Hubert Urban, Wenen . Typografisch ontwerper Jacques Janssen . Lettertype Spectrum . Drukkerij Koninklijke drukkerij van de Garde BV, Zaltbommel (tekst) Drukkerij Confiance, Amsterdam (omslag) . Collatie gebrocheerd: [1-5], 6-188 21,5 14,5 cm. gebonden: [1-10]8 [11]6 [12]8 [1-5], 6-188 22 15 cm . Bindwijze Garenloos gebrocheerd genaaid gebonden in linnen met stofomslag . Druktechniek Boekdruk . Oplage 4.000 . Annotatie Maand van verschijnen: drukvermeldingen in de 2e druk uit 1976 (JS 473). Serie, correctie op ISBN van de gebrocheerde editie, oplagecijfer: gegevens Mark Pieters, 25 jaar Baskerville Serie, Amsterdam 1997 van deze druk verschenen 3.000 gebrocheerde en 1.000 gebonden exemplaren: gegevens Mark Pieters, 25 jaar Baskerville Serie (1997). Twee exemplaren met handschriftelijke correcties door de auteur: in archief WFH

Preis(€): 14,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Ik zou een museum willen maken waar de dingen elkaar overlpapen - CHRIS DERCON IN GESPREK MET: DANIEL BUREN / DOUGLAS CRIMP / SERGE DANEY / THIERRY DE DUVE / PAOLO FABBRI / DAN GRAHAM / REM KOOLHAAS / BRUCE NAUMAN / RICHARD SENNETT / JEFF WALL / BRIAN WALLIS von Chris DerconBildtext: Ik zou een museum willen maken waar de dingen elkaar overlpapen - CHRIS DERCON IN GESPREK MET: DANIEL BUREN / DOUGLAS CRIMP / SERGE DANEY / THIERRY DE DUVE / PAOLO FABBRI / DAN GRAHAM / REM KOOLHAAS / BRUCE NAUMAN / RICHARD SENNETT / JEFF WALL / BRIAN WALLIS von Chris Dercon

Ik zou een museum willen maken waar de dingen elkaar overlpapen - CHRIS DERCON IN GESPREK MET: DANIEL BUREN / DOUGLAS CRIMP / SERGE DANEY / THIERRY DE DUVE / PAOLO FABBRI / DAN GRAHAM / REM KOOLHAAS / BRUCE NAUMAN / RICHARD SENNETT / JEFF WALL / BRIAN WALLIS

Chris Dercon
Verlag: Nai
Jahr: 2000
Edition: Broschur
ISBN: 9789056621490
Zustand: Gebraucht
CHRIS DERCON IN GESPREK MET: DANIEL BUREN / DOUGLAS CRIMP / SERGE DANEY / THIERRY DE DUVE / PAOLO FABBRI / DAN GRAHAM / REM KOOLHAAS / BRUCE NAUMAN / RICHARD SENNETT / JEFF WALL / BRIAN WALLIS Chris Dercon (Lier, 1958) is sinds 1996 directeur van Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Aan het eind van de jaren tachtig was hij verantwoordelijk voor de programma's vn P.S. 1 Contemporary Art Center in New York. Van 1990 tot 1995 was Dercon de eerste directeur van Witte de With, centrum voor heden daagse kunst in Rotterdam

Preis(€): 7,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Kosmopolis - verborgen agenda van de moderne tijd von Stephen ToulminBildtext: Kosmopolis - verborgen agenda van de moderne tijd von Stephen Toulmin

Kosmopolis - verborgen agenda van de moderne tijd

Stephen Toulmin
Verlag: Kok Agora/ DNB / Pelckmans
Jahr: 1990
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789024276882
Zustand: Gebraucht
ISBN Belgien: 9028915559 Samenvatting Toulmin (Londen, 1922) is een vooraanstaand filosoof die een aantal voortreffelijke boeken geschreven heeft. Hij is bekend geworden met zijn 'The philosophy of science' (1953), zijn 'Het Wenen van Wittgenstein' is al eerder in het Nederlands vertaald. Ook uit 'Kosmopolis' blijkt dat Toulmin nog steeds een belangrijk denker is, en in staat is moeilijke en complexe aangelegenheden op verrassend eenvoudige wijze uit te leggen. Zijn hoofdstelling is: de opvatting dat de filosofie een zuiver abstracte denkaangelegenheid is, de centrale gedachte van Descartes en zijn navolgers, is onjuist. De filosofie is, net zoals de (natuur)wetenschap, context-gebonden. De wending in de 17e eeuw naar het theoretisch denken is een reactie op maatschappelijke gebeurtenissen. Evenzo is de wending van de hedendaagse filosofie naar de praktijk van alledag, ook maatschappelijk te verklaren. In een slothoofdstuk geeft Toulmin zijn mening over de taak van de filosofie. Een boeiend en belangrijk boek.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - De structuur van het dagelijks leven von Fernand BraudelBildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - De structuur van het dagelijks leven von Fernand Braudel

Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 1 - De structuur van het dagelijks leven

Fernand Braudel
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 1989
Edition: Paperback
ISBN: 9789025465490
Zustand: Gebraucht
Het is verbluffend om te zien hoe fenomenaal dit werk van Fernand Braudel is. Welke historicus kan tegelijkertijd met genoeg kennis van zaken en zonder misstappen schrijven over: Italië in de dertiende eeuw, Nederland in de zeventiende eeuw, Groot-Brittannië in 1750 en Maleisië in de late middeleeuwen zonder daarbij India onder A urengzeb en Rusland tijdens Peter de Grote te vergeten. Emmanuel Le Roy Ladurie (Le Monde) De structuur van het dagelijks leven is het eerste van de driedelige serie Beschaving, Economie en Kapitalisme. Op basis van zijn fabelachtige belezenheid en zijn onverdroten archiefonderzoek presenteert Braudel een fascinerend panorama van vier eeuwen wereldgeschiedenis, het tijdvak tussen de grote pestepidemieën en het begin van de industriële revolutie. De mensheid balanceerde in deze periode voortdurend op de grenzen van haar beperkte bestaansmogelijkheden, waarbij misoogsten, epidemieën en oorlogsschattingen met hun dodelijke mechanismen de grenzen van de groei dicteerden. Braudel stelt een paradoxale situatie centraal: de gelijktijdige aanwezigheid van onmiskenbare voorboden van het moderne kapitalisme in een maatschappij die hoofdzakelijk nog gevangen zat in de strakke kluisters van een starre en trage pre-industriële economie. Tal van vragen komen hierbij aan de orde: waarom kwam de kapitalistische, ondernemingsgewijze produktie alleen in Europa van de grond? Wat zijn de historische verklaringen voor de huidige ongelijke verdeling van armoede en rijkdom tussen het welvarende Westen en de Derde Wereld? Hoe komt het dat de Engelsen verslaafd zijn aan thee, terwijl de Fransen het liever op wijn houden? In De structuur van het dagelijks leven begint Braudel bij de materiële grondslagen van het menselijk bestaan. Hij stelt zich eenvoudige vragen: hoeveel mensen leefden er? Aten ze maïs of aardappelen? Dronken ze thee of koffie? Hoe werkten ze en hoe woonden ze? Wat voor gereedschappen hadden ze, wat voor technische hulpmiddelen? Alle facetten van het dagelijks leven komen op deze wijze aan bod: mode en meubilair, kanonnengieten en keukengerei, energievoorziening en transportmiddelen, boekdrukkunst en alcoholisme, genotmiddelen en culinaire verfijning. Het meest indrukwekkend blijft echter dat Braudel al deze zeer uiteenlopende aspecten weet samen te voegen tot een uitermate doordacht en coherent geheel. Hij verschaft een verbazingwekkend helder inzicht in deze complexe problematiek, waarbij hij steeds weer verbaast door de verrassende en gedurfde verbanden die hij weet te leggen. De grauwe werkelijkheid van alledag komt tot leven middels een verbluffende overvloed aan kleurrijke details en anekdotes. Braudel maakt zich in dit boek tot spreekbuis van de zwijgende massa, die in het verleden door de historici zo volstrekt ten onrechte is verwaarloosd. Te midden van een enorme hoeveelheid aan feiten en cijfers verliest hij nooit uit het oog wat altijd de voornaamste taak van de historicus zal blijven: het schilderen van de mens in al zijn nood en ontreddering, zijn genialiteit en zijn waanzin, zijn grootsheid en zijn ellende. De structuur van het dagelijks leven is een onmisbaar standaardwerk voor iedereen met een meer dan oppervlakkige interesse in de geschiedenis. Een boek dat getuigt van de onbegrensde nieuwsgierigheid en leergierigheid, het scherpe observatie- vermogen, en de voorkeur voor levende concrete details, die zo kenmerkend zijn voor Braudel. Prof dr. H.L. Wesseling in NRC Handelsblad Het mooiste beeld van de tijd voor de industriële revolutie dat ooit getekend is een werk van onvoor- stelbare genialiteit, kortom een meesterwerk. Prof J.H. Plumb in Times Literary Supplement

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 3 - De tijd van de wereld von Fernand BraudelBildtext: Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 3 - De tijd van de wereld von Fernand Braudel

Beschaving, economie en kapitalisme (15de-18de eeuw) Deel 3 - De tijd van de wereld

Fernand Braudel
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 1990
Edition: Paperback
ISBN: 9789025467715
Zustand: Gebraucht
Het is verbluffend om te zien hoe fenomenaal dit werk van Fernand Braudel is. Welke historicus kan tegelijkertijd met genoeg kennis van zaken en zonder misstappen schrijven over: Italië in de dertiende eeuw, Nederland in de zeventiende eeuw, Groot-Brittannië in 1750 en Maleisië in de late middeleeuwen zonder daarbij India onder Aurengzeb en Rusland tijdens Peter de Grote te vergeten? Emmanuel Le Roy Ladurie (Le Monde) De tijd van de wereld is het derde deel van de driedelige serie Beschaving, Economie en Kapitalisme. In de elfde eeuw begint in Europa een economische revolutie die uiteindelijk de hele wereld onder de heerschappij van dit kleinste continent zal brengen. De machtscentra daarbinnen verschuiven voortdurend. In het begin wordt de dienst uitgemaakt door de hanzesteden in Nederland en Duitsland en het Vlaamse Brugge. Dan slaat de balans door naar het zuiden, naar Genua en Venetië. In de zestiende eeuw wordt Antwerpen het centrum van de wereld, in de zeventiende eeuw Amsterdam. Aan de hand van Fernand Braudel dringen we door in de directiekamers van de geschiedenis. We maken kennis met de Heren Zeventien van de Verenigde Oostindische Compagnie, we wonen de beraadslagingen bij in het Venetiaanse dogenpaleis en gluren mee over de schouders van de Londense bankiers. Braudel schildert voor ons de menselijke activiteiten, de drukte op de markt, de werkzaamheden van de slaaf, de boer en de fabrieksarbeider, het ploeteren van de armen en de levensstijl van de rijken. De tijd van de wereld behandelt de geschiedenis van het moderne kapitalisme in al zijn verschijningsvormen. Het accent ligt op de relatie tussen Europa en de rest van de wereld: Braudel vertelt hoe Europa de andere delen van de wereld dienstbaar wist te maken aan zijn eigen economie en schetst daarbij een weids panorama dat van Russische steppen tot Amerikaanse prairies reikt, van de donkere binnenlanden van Afrika naar de onuitputtelijke weelde van het Turkse Rijk. Braudel is een meesterlijk verteller die de moeilijkste problemen en de meest complexe ontwikkelingen zo glashelder uitlegt dat ze voor iedereen begrijpelijk worden. Braudel was de onbetwiste leider van een grote, internationale Republiek van historici. Prof dr. H.L. Wesseling in Vele Ideeën over Frankrijk

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Immanuel Kant - De drie kritieken - von Immanuel Kant, R. Schmidt, H. van Riel, M. NusselderBildtext: Immanuel Kant - De drie kritieken - von Immanuel Kant, R. Schmidt, H. van Riel, M. Nusselder

Immanuel Kant - De drie kritieken -

Immanuel Kant, R. Schmidt, H. van Riel, M. Nusselder
Verlag: SUN
Jahr: 2003
Edition: Broschur
ISBN: 9789058750372
Zustand: Gebraucht
Het belaag van het werk van de Duitse Verlichtingsfilosoof Immanuel Kant (1724-1804) kan nauwelijks worden overschat. Er is geen moderne of hedendaagse filosoof die niet aan hem schatplichtig is. Iedere filosoof, of beter: eenieder met belangstelling voor filosofie moet op zijn minst kennis hebben genomen van zijn kritische geschriften, de Kritiek van de zuivere rede voorop. Maar niet alleen in de kenniskritiek ging hij ons voor, zijn geschriften strekken zich ook uit tot de maatschappelijke orde en de plaats van de mens daarbinnen. Hij onderwees de Rechten van de Mens, predikte gelijkheid voor de wet en bepleitte emancipatie door kennis en ontwikkeling. Verlichting is overeenkomstig zijn beroemde formule: 'Uittreding uit een toestand van zelfveroorzaakte onmondigheid'. Deze uitgave is erop gericht de lezer kennis te laten maken met de volledige Kant. Het levenswerk van Kant kent zoveel dimensies dat het voor de leek die het zonder leidraad ter hand neemt, moeilijk is een overzicht te krijgen. En toch is het juist alleen vanuit een totaaloverzicht mogelijk toegang te vinden tot de afzonderlijke delen van Kants filosofische project. De lezer vindt in deze uitgave de wezenlijke delen van de drie Kritieken alsook van zijn geschriften over godsdienst-, rechts-, geschiedenis- en opvoedingsfilosofie.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Europese wereld-economie in de zestiende eeuw - het moderne wereld-systeem von Immanuel WallersteinBildtext: Europese wereld-economie in de zestiende eeuw - het moderne wereld-systeem von Immanuel Wallerstein

Europese wereld-economie in de zestiende eeuw - het moderne wereld-systeem

Immanuel Wallerstein
Verlag: Heureka
Jahr: 1995
Edition: Broschur
ISBN: 9789062620319
Zustand: Gebraucht
Immanuel Wallerstein,EUROPESE WERELD-ECONOMIE IN DE ZESTIENDE EEUW het moderne wereld-systeem ISBN 90 6262 031 0 Vertaling van THE MODERN WORLD SYSTEM capitalist agriculture and the origins of the european world-economy in the sixteenth century", Academie Press, 1974. Vertaler: Jan Stoof, redacteur van Trans-Aktie en medewerker van Vrij Nederland. In een bespreking van de Amerikaanse uitgave in Trans-Aktie zegt Bart Tromp: Wie vandaag de dag vragen als die naar het ontstaan van het kapitalisme stelt en beantwoordt is een ,terrible simplificateur' of een groot geleerde. Aan dergelijke veelomvattende problemen zitten immers zovele theoretische en empirische haken en ogen dat de wetenschappelijke gemeenschap ze als onoplosbaar terzijde heeft gelegd om zich te concentreren op het invullen van standaardpuzzels. Het hier besproken werk is een uitzondering. Het is een werk dat immense geleerdheid op detailgebied paart aan een grandioze visie op de ontwikkeling van de moderne wereld. Het is een van die zeldzame boeken die het intellectuele landschap veranderen. In die zin is het (boek) nu al klassiek." Het boek is een grootse analyse van het ontstaan van het moderne, kapitalistische Europa. Deze analyse rust op een kritische literatuurstudie waarin de voornaamste controverses tussen historici worden weergegeven (of het nu gaat om het volume van de Oostzeehandel in de bloeitijd van de Republiek, of om de oorzaken van de prijzen revolutie in de 16de eeuw). Deze ongewoon rijke verzameling empirisch materiaal is in een uitvoerig noten-deel vastgelegd. In dit eerste deel wordt de periode 1450-1640 behandeld later zullen nog drie delen volgen. In het eerste deel speelt de Nederlandse geschiedenis een dominerende rol. De auteur is een Amerikaanse hoogleraar sociologie, die in dit boek een werkelijk multidisciplinaire benadering van het onderwerp benadrukt en verwezenlijkt. Op het omslag: Europa en de stier (Zeus).

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Het moment van het kubisme - Sunschrift 98 von John BergerBildtext: Het moment van het kubisme - Sunschrift 98 von John Berger

Het moment van het kubisme - Sunschrift 98

John Berger
Verlag: SUN
Jahr: 1976
Edition: kartoniert
ISBN: 9789061680987
Zustand: Gebraucht
Inhoud HET MOMENT VAN HET KUBISME I. Het kubisme: de tastbaarheid van de toekomst 9 II. Vier metaforiese modellen van de schilderkunst 27 De spiegel 28 Het toneel 29 Het persoonlijk verslag 30 Het diagram 32 III. De syntaxis van het kubisme 35 Gebruik van de ruimte 35 Behandeling van de vorm 37 De maatschappelijke inhoud van het kubisme 43 AFBEELDINGEN NAWOORD Ervaring en politiek: John Bergers ontwikkeling als kunstkritikus 8i De artistieke revolutie en het socialisme 82 Het kubisme en de eenheid van de wereld 84 Estheties en histories bewustzijn 88 Het moment van geluk 90 De metaforiese modellen 95 Berger tracht aan te tonen dat het kubisme de enige werkelijke vernieuwing van de 20ste eeuwse schilderkunst is en de afbeelding levert van een komende maatschappijvernieuwing. Het opstel geeft te sterk de indruk naar de eindconclusie toe te zijn geschreven. De sterke, geconcentreerde tekst veronderstelt zoveel kennis van de beeldende kunsten dat het hoofdzakelijk voor vakgenoten lijkt geschreven. Van de diverse stadia in de ontwikkeling van het kubisme wordt hier alleen maar het zgn. analytische kubisme bedoeld zonder dat deze beperking wordt gemotiveerd. De kritiek van Vollemans, een der vertalers, is wat moeilijker leesbaar, abstracter, gedetailleerder, maar zeker niet minder overtuigend.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Historisch kapitalisme von Immanuel WallersteinBildtext: Historisch kapitalisme von Immanuel Wallerstein

Historisch kapitalisme

Immanuel Wallerstein
Verlag: Heureka
Jahr: 1984
Edition: Softcover
ISBN: 9789062621521
Zustand: Gebraucht
Bij de herverdeling bevoordeelden de overheden de rijken door het principe te huldigen van de individualisering van de winst en socialisering van het risico. Gedurende de geschiedenis van het kapitalistische systeem was het zo, dat hoe groter het risico en de' verliezen hoe waarschijnlijker het was dat de overheden tussenbeide kwamen om faillissementen te voorkomen en zelfs verliezen te restitueren, al was het alleen maar omdat zij financiële onrust wilden vermijden.' Historisch kapitalisme, derde in de rij van Wallerstein-uitgaven, bevat de belangrijkste ideeën uit het omvangrijke project Het moderne wereldsysteem, waarvan de eerste twee delen inmiddels in Nederlandse vertaling zijn verschenen. Wallerstein behandelt hierin het ontstaan, het functioneren en de vooruitzichten van het kapitalisme als maatschappelijk systeem. Helder en systematisch zet hij de vorming van een uniforme wereldmarkt uiteen, alsmede de daarmee samenhangende internationale arbeidsverdeling. Joop den Uyl oordeelde over Wallersteins aanpak: Wallerstein lezen is een verademing na alle broddelaars, detaillisten, monetaristen, keynesianen en andere vechters op de vierkante centimeter. Wallerstein opereert op de vierkante mijl!' Immanuel Wallerstein is hoofd van het Fernand Braudel Centrum voor de Studie van Economieën, Historische Systemen en Civilisaties, aan de State University of New York in Binghamton. Andere titels: Europese wereld-economie in de zestiende eeuw het moderne wereld- systeem i (isBN 90 6262 031 0) Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie het moderne wereld-systeem ii (isBN 90 6262 351 4) ISBN 90 6262 152 xUitgeverij Heureka Weesp De Amerikaanse socioloog Immanuel Wallerstein heeft de taak op zich genomen de geschiedenis van het kapitalisme te schrijven, neergelegd in het vierdelige "The Modern World System" (waarvan de eerste twee inmiddels vertaald zijn), een kritische literatuuranalyse van het ontstaan van het Europees kapitalisme. "Historisch kapitalisme", opgezet als een essay, bevat de belangrijkste ideeen uit dit omvangrijke project, waarin Wallerstein het ontstaan, functioneren en vooruitzichten van het kapitalisme als maatschappelijk systeem uiteenzet. Het einddoel lijkt het opnieuw formuleren van socialistische theorieen en modellen. Het nadeel van een dergelijke aanpak is verregaande comprimatie van zijn uiteenzettingen, die daardoor uiterst moeilijk leesbaar worden en feitelijk alleen toegankelijk voor 'ingewijden'. Bevat geen noten, bronvermeldingen of literatuuropgaven.

Preis(€): 16,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: SFEREN - I Bellen microsferologie / II Globes macrosferologie von Peter SloterdijkBildtext: SFEREN - I Bellen microsferologie / II Globes macrosferologie von Peter Sloterdijk

SFEREN - I Bellen microsferologie / II Globes macrosferologie

Peter Sloterdijk
Verlag: Boom
Jahr: 2003
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789053528655
Zustand: Gebraucht
Als nieuw bevat de titels: I Bellen microsferologie, II Globes macrosferologie Sloterdijk onderneemt in Sferen de ambitieuze poging de geschiedenis van de mensheid te vertellen. Daarbij gaat hij niet langer van de traditionele filosofische vraag uit 'Wat is de mens?'. Voor de auteur is de vraag 'Waar is de mens?' belangrijker. Waar leven de mensen nadat ze tot het besef gekomen zijn dat ze op een kogel of globe wonen, en die vreemde onmetelijke ruimte tot hun huis moeten maken? Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelt Slotedijk zijn theorie van de sferen: de mens is vóór alles een 'sferenbouwer', want hij moet vorm geven aan de onmetelijkheid van de wereld. Recensie(s) Deze vertaling is een uitermate belangwekkend boek. Het bevat een ingekorte versie in een band van de eerste twee delen van een drieluik, en het is te hopen dat het derde deel ook snel vertaald zal worden. Peter Sloterdijk, het enfant terrible onder de Duitse filosofen, geeft in dit boek zijn visie op de mens en zijn wereld. Hij doet dat in termen van een centrale metafoor: die van de bolvorm. Tussen eicel en globalisering gunt hij ons een blik in een fascinerende kaleidoscoop, die theologie en filosofie, mythologie, literatuur en beeldende kunst in steeds weer verrassende combinaties met elkaar verbindt. De tekst is allesbehalve eenvoudig, het lezen vereist concentratie en doorzettingsvermogen, maar het resultaat is verrijkend en stimulerend. De vertaling is van hoog niveau

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 - Het moderne wereld-systeem II von Immanuel WallersteinBildtext: Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 - Het moderne wereld-systeem II von Immanuel Wallerstein

Mercantilisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750 - Het moderne wereld-systeem II

Immanuel Wallerstein
Verlag: Heureka
Jahr: 1983
Edition: Broschur
ISBN: 9789062623518
Zustand: Gebraucht
Immanuel Wallerstein -- MERCANTILISME EN DE CONSOLIDATIE VAN DE EUROPESE WERELD-ECONOMIE 1600-1750 -- het moderne wereld-systeem II ISBN 90 6262 351 4 Vertaling van 'THE MODERN WORLD-SYSTEM II mercantilism and the consolidation of the European world-economy 1600-1750, Academie Press 1980. In 1978 brachten wij het eerste deel van Wallersteins omvangrijke studie over het ontstaan van het moderne, kapitalistische wereld-systeem, getiteld 'Europese wereld-economie in de zestiende eeuw'. Bart Tromp roemde dit boek toen met de volgende woorden:liet is een werk dat immense geleerdheid op detailgebied paart aan een grandioze visie op de ontwikkeling van de moderne wereld. Het is een van die zeldzame boeken die het intellectuele landschap veranderen. In die zin is het (boek) nu al klassiek.' Dat eerste deel behandelde de periode 1450-1640. Het thans voorliggende tweede deel behandelt de periode 1600-1750. Daar deze periode voor een groot deel samenvalt met onze Gouden Eeuw, is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse geschiedenis een belangrijk onderdeel ervan vormt. Ook in dit deel is het resultaat van een kritische literatuurstudie, waarin de voornaamste controverses tussen historici worden weergegeven, vastgelegd in een uitvoerig noten-deel. Op het omslag: Europa en de stier (Zeus). De periode van 1600-1750 wordt voor heel Europa gekenmerkt als een periode waarin de economische groei geconsolideerd wordt. Wel springen bepaalde landen op bepaalde momenten daar bovenuit. In deze periode valt ook de Hollandse Gouden Eeuw. De schrijver geeft de oorzaken aan waarom eerst Nederland, daarna Frankrijk en Engeland het economisch sterkste land van die tijd waren. Het belangrijkste van dit tijdperk is de vorming van de moderne staat en het verdwijnen van de macht van de feodale landadel. Daarnaast wijst de auteur op de opkomst van de zgn. burgerlijke waarden die later nadrukkelijk de grondslagen vormen voor de 19e eeuw. Een zeer gedegen wetenschappelijk werk met een uitgebreide bronvermelding en vele noten. De ontwikkelingen van 1600 tot 1750 worden bijzonder goed gedocumenteerd beschreven. (NBDBiblion recensie, Drs. D.A. Bloemendaal)

Preis(€): 13,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Herwaardering van alle waarden von Friedrich NietzscheBildtext: Herwaardering van alle waarden von Friedrich Nietzsche

Herwaardering van alle waarden

Friedrich Nietzsche
Verlag: Boom
Jahr: 1997
Edition: Softcover
ISBN: 9789053523513
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Friedrich Nietzsches omvangrijke nalatenschap werd in de jaren dertig thematisch gerangschikt door Friedrich Würzbach. Zonder een door Nietzsche beoogde publicatie te willen (re)construeren, ordende hij al het notitiemateriaal uit de jaren 1881-88 dat theoretisch deel uitmaakt van een groot natuurfilosofisch word. Deze compilatie heeft een fascinerende verzameling teksten opgeleverd waarin Nietzsches diepste en meest radicale inzichten zijn terug te vinden op het gebied van kunst, moraliteit, godsdienst en kennistheorie. Recensie(s) Toen Nietzsche in 1900 stierf, liet hij vele aantekeningen na, basismateriaal voor een boek dat 'Die Wille zur Macht' zou heten. In 1940 werd er alsnog een boek van gemaakt: 'Umwertung aller Werte'. Ruim 2400 notities werden thematisch gerubriceerd in vier boeken en 100 hoofdstukken zo werd met handhaving van de aforistische structuur een logische systematiek verkregen. Dat dit beroemd geworden boek zo prettig leest, komt mede door Nietzsches fabuleuze stijl. Zijn kritische visie op de aard van de mens en diens relatie tot de werkelijkheid brengt hem tot fundamentele kritiek op algemeen aanvaarde filosofische en theologische statements. De wil tot macht omschrijft hij als de hang naar meer en beter en sneller en vaker. Al zijn bekende, ook nu nog actuele thema's komen aan de orde, en dat zijn dezelfde als in eerdere jaren, maar nu in veelal geëvolueerde vorm: de mens met zijn vermogens, driften en verantwoordelijkheden, cultuur en maatschappij, filosofie en religie, ethiek en moraal, kunst en esthetiek. Zo vormt het boek een onuitputtelijke bron van levensinzicht en filosofische reflectie.

Preis(€): 18,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: De geestrijke ridder don quichot van de mancha - MET ALLE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ von Miguel de Cervantes SaavedraBildtext: De geestrijke ridder don quichot van de mancha - MET ALLE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ von Miguel de Cervantes Saavedra

De geestrijke ridder don quichot van de mancha - MET ALLE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ

Miguel de Cervantes Saavedra
Verlag: Querido
Jahr: 1978
Edition: Leinen
ISBN: 9789021410241
Zustand: Gebraucht
MIGUEL DE Cervantes SAAVED RA DE GEESTRIJKE RIDDER Don Quichot VAN DE MANCHA VERTAALD INGELEID EN TOEGELICHT DOOR J.W.F. WERUMEUS BUNING EN C.F.A. VAN DAM VERLUCHT MET DE PRENTEN VAN GUSTAVE DORÉ AMSTERDAM EM. QUERIDO'S UITGEVERIJ BV MCMLXXVIII Recensie(s) De tweestrijd in de mens tussen ideaal en werkelijkheid wordt op meesterlijke wijze uitgebeeld in de twee hoofdfiguren van deze satirische roman: Don Quichot, de dolende ridder, die met zijn schildknaap, de arme boer Sancho Panza, de wijde vlakten van La Mancha doorkruist en met hem de meest komische en trieste avonturen beleeft. Beiden vallen langzaam ten prooi aan een allesoverheersende zinsbegoocheling en de tegenstellingen tussen illusie en realiteit, waartegen hun nobel élan vaak te pletter loopt, vervagen als de romantische avonturier van zijn waanideeën is genezen en de dood tegemoet gaat. Een prachtige uitgave met voortreffelijke illustraties verlucht. Enige volledige vertaling (de aangekondigde nieuwe vertaling van Barber van de Pol zal nog wel even op zich laten wachten).

Preis(€): 13,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hopeloos gelukkig - leven in de postmoderne tijd - von Leo Apostel, Jenny WalryBildtext: Hopeloos gelukkig - leven in de postmoderne tijd - von Leo Apostel, Jenny Walry

Hopeloos gelukkig - leven in de postmoderne tijd -

Leo Apostel, Jenny Walry
Verlag: Meulenhoff / Kritak
Jahr: 1998
Edition: Softcover
ISBN: 9789029060561
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu ISBN Belgien: 9063037082 Samenvatting 'Hopeloos Gelukkig' is de eerste poging in het Nederlandse taalgebied om de diversiteit en complexiteit van het postmoderne gedachtegoed in kaart te brengen. Leo Apostel en Jenny Walry gaan in op de nieuwe economische situatie in de naoorlogse westerse wereld, de nieuwe sociale dynamiek en de veranderingen in de alledaagse leefwereld. daarnaast biedt Apostel in een solobijdrage een inleiding tot enkele producten van de postmoderne cultuur, met name de poststructuralistische filosofie en de postmodernistische literatuur. Recensie Dit boek dient zich aan als een poging om de diversiteit en de complexiteit van het postmoderne gedachtegoed in kaart te brengen. De inleiding biedt terminologische verduidelijkingen en een schets van het modernisme en postmodernisme tegenover elkaar. Walry (publiciste over wijsbegeerte en ethiek) laat in afdeling I zien hoe het postmodernisme aanwezig is als patroon in ons dagelijks leven, in het sociale, politieke en economische leven. In afdeling III spreekt zij over het postmodernisme in de organisatieleer. Ze schrijft boeiend en instructief. Afdeling II is een door Keunen (filosoof) bewerkte weergave van Apostels (emeritus hoogleraar o.a. in Groningen, overleden in 1995) analyse van de postmoderne filosofie en literatuur. Apostel behandelt vooral Deleuze, Derrida, Lyotard en Baudrillard en wel als exponenten van de pluralistische traditie. Hij bespreekt Nietzsche, Heidegger en Adorno als hun voorgeschiedenis. Ook dit deel is van hoge kwaliteit en heel boeiend. Jammer dat de behandeling van individuele en sociale ethiek bij Deleuze niet goed uit de verf komt. De korte typering van de ethische stellingname van Lyotard is voortreffelijk. Een publicatie op hoog niveau en zeer leesbaar. (Biblion recensie, Prof. dr. F.J. Heggen.) HOPELOOS GELUKKIG is de eerste poging in het Nederlandse taalgebied om de diversiteit en complexiteit van het postmoderne gedachtegoed in kaart te brengen. Leo Apostel en Jenny Walry gaan in op de nieuwe economische situatie in de naoorlogse westerse wereld, de nieuwe sociale dynamiek en de veranderingen in de alledaagse leefwereld. Daarnaast biedt Apostel in een (gedeeltelijk door Bart Keunen bewerkte) solobijdrage een inleiding tot enkele producten van de postmoderne cultuur, met name de poststructuralistische filosofie en de postmodernistische literatuur. HOPELOOS GELUKKIG ontwart vooroordelen en feiten, retoriek en volwaardige argumenten. Met 'modernistisch' engagement benadrukken Apostel en Walry de continuïteit van modernisme en postmodernisme. Leo Apostel 0925-1995) was hoogleraar logica en kennisleer aan de VUB en aan de RUG. Zijn laatste Nederlandstalige boeken zijn Gebroken Orde 0992), Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw 0993) en Vrijmetselarij (1992,1995). H i j was de stichter van CLEA (Centrum Leo Apostel) aan de VUB, alsook de initiatiefnemer en bezieler van de groep Worldviews. Jenny Walry 0935) publiceerde over wijsbegeerte, ethiek en zin-gevingsvraagstukken in verschillende tijdschriften, onder meer het Algemeen Nederlands Tijdschrft voor Wijsbegeerte. Zij schreef samen met Leo Apostel een nawoord bij Waarde en zin van de cultuurwetenschappen in de twintigste eeuw. 'De mens in een tegenstrijdig wezen, zo heeft Apostel meer dan eens geschreven en gezegd, en hij moet deze tegenstrijdige krachten voortdurend met elkaar confronteren.' De Gemeenschap 1991 ISBN NL 9o-29o-6056-5 ISBN B 90-6303-708-2

Preis(€): 45,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel - Filosofie in dialoog von Martin Heidegger, Jacques De VisscherBildtext: Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel - Filosofie in dialoog von Martin Heidegger, Jacques De Visscher

Alleen nog een God kan ons redden Heidegger in gesprek met Der Spiegel - Filosofie in dialoog

Martin Heidegger, Jacques De Visscher
Verlag: Klement / Pelckmans
Jahr: 2002
Edition: kartoniert
ISBN: 9789028932104
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Enkele dagen na het overlijden van Martin Heidegger, in mei 1976, verscheen in het Duitse weekblad 'Der Spiegel' een tien jaar eerder opgenomen interview met hem, dat onder intellectuelen wereldwijd de aandacht trok. In dit gesprek met Rudolf Augstein, hoofdredacteur van 'Der Spiegel', trachtte Heidegger de verwijten tegen hem inzake zijn houding tegenover het nazi-regime in de jaren '30 te ontzenuwen. Heidegger, die in 1933 het rectoraat van de universiteit van Freiburg aanvaardde, kwam in zijn beruchte rectoraatsrede en ook elders tot uitspraken, die in dit opzicht uiterst compromitterend waren. De manier waarop de denker van Todtnauberg hier op de beschuldigingen reageerde was volgens sommigen van een onthutsende sluwheid en, naar het oordeel van George Steiner, 'meesterlijk in haar katachtige behendigheid en ontwijkingen'. Maar het gesprek biedt meer: het verheldert tevens een aantal belangrijke facetten van het denken van Heidegger, zoals zijn visie dat de mens geen greep meer heeft op de moderne technologische ontwikkelingen, ja zelfs dat het wezen van de techniek zich volledig aan menselijke beheersing onttrekt. Ook verklaarde hij in het gesprek dat de filosofie naar zijn oordeel geen verandering meer in de hedendaagse wereldsituatie kan brengen ('Die Philosophie ist am Ende'). Het is de cybernetica die volgens Heidegger de plaats van de filosofie heeft ingenomen. Deze uitspraak, al in 1966 gedaan, kan profetisch worden genoemd, gezien de omvang, snelheid en reikwijdte van de informatierevolutie sinds de jaren '80. Daarmee heeft dit fascinerende en geruchtmakende 'diepte-interview' tevens het karakter van een soort intellectueel 'testament' van een der grootste denkers uit de twintigste eeuw. Mede om die reden is het ook in deze tijd van belang er (opnieuw) kennis van te nemen. Deze uitgave bevat een gereviseerde versie van de destijds in 'Wijsgerig perspectief op maatschappij en wetenschap' gepubliceerde vertaling van Paul Beers. Interviewer Rudolf Augstein (1923) is een van Duitslands beroemdste en meest gerespecteerde journalisten. Kort na de oorlog richtte hij het weekblad 'Der Spiegel' op dat al spoedig naam verwierf als het beste onafhankelijke nieuws- en opinieblad van Europa. In 1999 werd Augstein uitgeroepen tot 'Journalist van de Eeuw' aan de hand van een toen samengestelde lijst van 100 meest prominente journalisten. Het gesprek met Augstein wordt voorafgegaan door een verhelderende inleiding door prof.dr. Jacques De Visscher, waarin Heideggers inzichten en zijn plaats in de moderne wijsbegeerte worden belicht. 'Heideggers verantwoording van zijn houding in de jaren dertig (...) wekte bewondering op, maar ook scherpe afwijzing. (...) Voor deze nieuwe uitgave schreef Jacques De Visscher een zeer verhelderende inleiding. Een fascinerend boek!' (J.A. Eekhof voor de Nederlandse Bibliotheek Dienst) 'Verplicht leesvoer voor degenen die Heideggers werk terzijde leggen omdat hij ''fout'' was.' (Filosofie Magazine) Martin Heidegger (1889-1976) is een van de meest eminente en ongetwijfeld ook meest omstreden denkers van de twintigste eeuw. Tot zijn belangrijkste werken behoren 'Sein und Zeit' (1927), 'Vom Wesen der Wahrheit' (1949), 'Holzwege' (1950) en 'Zur Sache des Denkens' (1969). In het Nederlands verscheen van hem o.m. 'Wat is metafysica?' (1970), 'De techniek en de ommekeer' (1973), 'De tijd van het wereldbeeld' (1984), 'De oorsprong van het kunstwerk' (1994), 'Zijn en tijd' (1998) en 'De landweg' (2001). Recensie(s) Martin Heidegger is een van de bekendste filosofen geweest in de vorige eeuw. Het was opvallend dat hij zich als rector van de universiteit in Freuberg aansloot bij de nazi-partij hij bleef lid tot 1945. Het werkte bevreemding dat juist hij dit deed. Enkele dagen na zijn dood in 1976 verscheen in het blad 'Der Spiegel' een uitvoerig vraaggesprek dat tien jaar eerder bij hem thuis was gehouden. Het mocht pas na zijn overlijden worden gepubliceerd. Deze tekst is nu opnieuw verschenen. Heidegger legt verantwoording af van zijn houding in de jaren dertig. Bij het verschijnen was er grote belangstelling voor dit interview. Het sloeg in als een bom. Het wekte bewondering op, maar ook scherpe afwijzing. Vooral de reactie van zijn (joodse) vriendin Hannah Arendt maakte indruk. In het gesprek is de uitspraak van Heidegger 'Alleen nog een God kan ons redden' beroemd geworden. In deze nieuwe uitgave van het artikel schrijft Jacques De Visscher een inleiding die zeer verhelderend is. Een fascinerend boek! J.A. Eekhof

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De stad als kunstwerk - Londen, Parijs, Wenen 1814-1914 von Donald OlsenBildtext: De stad als kunstwerk - Londen, Parijs, Wenen 1814-1914 von Donald Olsen

De stad als kunstwerk - Londen, Parijs, Wenen 1814-1914

Donald Olsen
Verlag: Agon
Jahr: 1991
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789051570816
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Londen, Parijs en Wenen waren de drie grootste en belangrijkste steden van het 19e eeuwse Europa. Elk was de hoofdstad en intellectueel centrum en maakte in de loop van de honderd jaar na 1814 een enorme groei door: elk had ook een eigen karakter. Het contrast tussen Londen en Parijs vervulde bezoekers altijd met verbazing. Terwijl Londen de stad van privacy en verborgen vermaak was, van herenclubs en villa's in de voorsteden, speelde in Parijs het leven zich vooral op straat af. Wenen daarentegen was de hoofdstad van de corso, van geordend en zelfbewust bourgeois vertoon. In de woorden van Donald Olsen:"Elk was .... een kunstwerk, een collectief geschapen complex van gebouwen, straten ... Ervaringen en activiteiten ... dat, om Gibson te parafraseren, diende om het geluk en de waardigheid van de mens te vergroten." Olfsen ziet de stad echter niet alleen als monument maar vergelijkt tevens het gebruik van ruimte in het Londense huis met vele aparte vertrekken, het Parijse appartement zonder privacy en het Weense Miethaus, waar externe grandeur en de achter elkaar gelegen ontvangruimten tegen alle regels van praktisch comfort ingingen. De stad als kusntwerk is veel meer dan een studie van drie steden in de 19e eeuw. Olsen gebruikt architectuur, sociale geschiedenis en stadsgeografie om de verschillen te belichten tussen drie maatschappijvormen in hun houding ten opzichte van vreemdelingen, familie, privacy, ruimte en uiterlijk vertoon. Zoals Olsen stelt: "We kunnen steden beschouwen als complexe maar ontcijferbare documenten die ons iets kunnen vertellen over de waarden en aspiraties van hun leiders, ontwerpers, bouwers, bezitters en bewoners." Recensie(s) Londen, Parijs en Wenen waren de drie grootste en belangrijkste steden van Europa in de negentiende eeuw. In deze periode werd hun huidige verschijningsvorm bepaald. In het boek analyseert en beschrijft Olson (hoogleraar geschiedenis te New York) de verschillen tussen de steden onderling de bewoners het gebruik van de woning en de woonomgeving. Hij doet dit aan de hand van een vijftal thematische hoofdstukken: de stad als luxe, als monument, als huis, als oord van plezier en als document. Vrij specialistisch, vooral voor geïnteresseerden in de historie van de stedebouw. Bevat naast inhoudsopgave en register een uitgebreid notenapparaat, bibliografie en historische plattegronden. Rijk geïllustreerd met historisch foto- en tekeningenmateriaal. Aantrekkelijke omslag met effen groen fond en duidelijke belettering in wit met een beeldfragment van de Kohlmarkt te Wenen. Inhoudelijk zeer interessant, boeiend geschreven.

Preis(€): 17,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Strange I've seen that face before: Objekt, Gestalt, Phantom von Toby Webster, Susanne TitzBildtext: Strange I've seen that face before: Objekt, Gestalt, Phantom von Toby Webster, Susanne Titz

Strange I've seen that face before: Objekt, Gestalt, Phantom

Toby Webster, Susanne Titz
Verlag: DuMont Buchverlag
Jahr: 2006
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9783832177508
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch Strange I've seen that face before : Objekt, Gestalt, Phantom [anläßlich der Ausstellung Strange I've Seen That Face Before, Objekt, Gestalt, Phantom, 7. Mai - 17. September 2006, Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach Carl Andre, Ron Arad, Martin Boyce, Daniel Buren, Erich Consemüller, Martin Creed, Rory Crichton, Raphael Danke, Christopher Dresser, Cerith Wyn Evans,VALIE EXPORT, Urs Fischer, Lucio Fontana, Lissy Funk, Isa Genzken, Hans Hollein, Richard Hughes, Sture Johannesson, Jasper Johns, Donald Judd, Gustav Klucis, Yayoi Kusama, Mark Leckey, Sol LeWitt, Laszlo Moholy-Nagy, Alessandro Mendini, Anselm Reyle, Bojan Sare'evie, David Shrigley, Keith Sonnier, Ettore Sottsass, Simon Starling, Katja Strunz, Andre Thomkins, UFO Group, Piotr Uklanski, Andy Warhol, Rebecca Warren, Richard Wright Realisiert in Zusammenarbeit mit / realised in collaboration with Toby Webster

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: La Biennale di Venezia 2005 - Deutscher Pavillon von Thomas Scheibitz, Shaun Whiteside London, Julian Heynen, Tino SehgalBildtext: La Biennale di Venezia 2005 - Deutscher Pavillon von Thomas Scheibitz, Shaun Whiteside London, Julian Heynen, Tino Sehgal

La Biennale di Venezia 2005 - Deutscher Pavillon

Thomas Scheibitz, Shaun Whiteside London, Julian Heynen, Tino Sehgal
Verlag: Snoeck
Jahr: 2005
Edition: kartoniert
ISBN: 9783936859287
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch aus Anlaß der Ausstellung Thomas Scheibitz - Tino Sehgal im Deutschen Pavillon auf der 51. Internationalen Kunstausstellung, La Biennale di Venezia (12. Juni - 6. November 2005) Vorwort, Dank Mit Thomas Scheibitz und Tino Sehgal stellen 2005 im deutschen Pavillon zwei junge Künstler aus, deren Arbeiten auf den ersten Blick völlig unterschiedlich sind. Der eine ein Maler und Bildhauer, der ohne einen Anflug von Konservatismus oder Nostalgie den eigenständigen Wert dieser künstlerischen Formen für die Gegenwart beweist. Der andere ein Künstler, der Menschen mit Menschen in Räumen agieren läßt und eine neue Vorstellung von dem schafft, was Produktion in der bildenden Kunst auch bedeuten könnte. An einer unsichtbaren Diagonalen, die das Gebäude durchzieht, werden jedoch Berührungspunkte sichtbar. Die Arbeit des einen erläutert oder spiegelt nicht die des anderen, aber an den Schnittstellen machen sich ein gemeinsames Interesse, eine gemeinsame Überzeugung bemerkbar: Thomas Scheibitz und Tino Sehgal erforschen auf unterschiedliche Weise das, was unter den gegenwärtigen kulturellen Bedingungen am Medium der bildenden Kunst spezifisch ist, das, was sie von den anderen Medien unterscheidet. Diese Verbindung bleibt jedoch im Hintergrund, sie ist ein Drittes, das hinzukommt, wenn zwei der besten Künstler, die ich in meinem Land finden konnte, in diesem Pavillon zusammen ausstellen. Die Bilder und Skulpturen von Thomas Scheibitz führen in eine eigentümliche Zwischenzone. Es ist ein Gelände zwischen den gewohnten Formen, und der Versuch, die Elemente und Zusammenhänge in eine Schublade zu zwängen, mißlingt. Zugleich öffnet sich eine Welt zwischen Realität und Illusion, zwischen Wiedererkennbarkeit und reiner Form. Blickt man auf die Arbeiten im zentralen Raum des Pavillons, meint man vielleicht hier ein Gesicht', dort einen Berggipfel', daneben ein Möbelstück' oder ein Lebewesen' zu sehen. Schnell wird jedoch klar, daß es nirgendwo um Illustration geht, daß alle Gegenstände der realen Welt in diesen Skulpturen durch einen ganz eigenen Prozeß der Neukonstruktion gegangen sind. Die plastischen Formen mögen eine Erinnerung an ihre Gegenstücke in der Realität mit sich tragen, aber sie erzählen' nicht von ihnen. Sie sprechen von sich selbst, davon, daß die konkrete Art ihrer Bildung eine eigene Erkenntnis darstellt. Verwandt mit dem Sehen in der übrigen Welt und dennoch unvergleichbar, parallel zum Denken und dennoch ohne Vorbild. Die Formenwelt der Bilder ähnelt jener der Skulpturen, aber das eine kann nicht aus dem anderen heraus buchstabiert werden. Es herrscht eine vergleichbare Spannung zwischen Bild und Abbild hier wie dort. Die Dynamik der Formen und Konstellationen ist hoch, aber sie trumpft nicht auf. Sie ist meilenweit entfernt vom medialen Kult der Geschwindigkeit. Schon die Farben, die manchmal in eine intensive Blässe kippen, deuten einen Abstand an. Ohne Zweifel sind die Bilder angefüllt mit Fragmenten aus der zeitgenössischen Realität: Architektur, Landschaft und Figur, Medienrepertoire und Schrift, Kunst und anderes. Alle diese Chiffren jedoch werden auf Distanz gehalten, ihre Handhabung im Bild ist eher cool und keineswegs journalistisch. Die Nähe zu den Signaturen der Gegenwart ist unverkennbar, Interesse und Leidenschaft sind nicht ausgeschaltet, aber mit Reproduktion, Affirmation oder Kritik zeitgenössischer Kultur hat das wenig zu tun. Die Distanz, die gewahrt wird, ist der Abstand, den die Kunst nehmen muß, um ihre eigene Sicht zu entwickeln, um über das Bekannte hinauszugehen. Weit weg sind diese Arbeiten auch von allem, was mit Romantik oder Expressivität zu tun hat. Die gängige Kultur der Sehnsucht und der Unmittelbarkeit gehört nicht zum Repertoire von Thomas Scheibitz. Sein Blick ist nüchtern und zugleich spielerisch. Oder anders: Hier geht es sowohl um Illusionslosigkeit als auch um ein kontrolliertes Spekulieren mit der Form. Hier operiert ein Realist unter den Bedingungen einer Realität aus lauter Fragmenten weder ein langweiliger noch ein zynischer Realist, sondern einer, der mit seiner Kunst einen Ort entwirft, am dem man mehr über die Welt erfährt, ohne sie bloß nachzubuchstabieren. Die Operation Lagune", wie es einer meiner Vorgänger einmal genannt hat, ist immer wieder ein spannendes Unternehmen voller Überraschungen. Sie gelingt nur, wenn viele helfen. Deshalb danke ich an erster Stelle ganz herzlich Thomas Scheibitz und Tino Sehgal, die sich auf dieses Zusammenspiel eingelassen und ihre wunderbaren Arbeiten für die Ausstellung geschaffen haben. Katia Reich und Sven Bergmann als Kernteam" des Pavillons waren noch besser als 2003 wenn das überhaupt möglich ist. Ihnen und ihren Helfern ein großes Dankeschön! Die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller, und ihre Mitarbeiter in der Kulturabteilung haben das Projekt als Auftraggeber von Anfang an begleitet und gefördert. Ihnen danke ich ebenso wie dem Institut für Auslandsbeziehungen im allgemeinen und Frau Dr. Ursula Zeller im besonderen, die wesentlich an der Realisierung des Projektes beteiligt waren. Ohne den exklusiven Partner des deutschen Pavillons 2005, die DekaBank in Frankfurt, wäre der deutsche Beitrag so nicht möglich gewesen. Achtung und Dank für dieses nachdrückliche kulturelle Engagement! Zuletzt, aber nicht minder geht mein Dank an die Deutsche Welle DW-TV, die die Ausstellung als Medienpartner begleitet. Julian Heynen

Preis(€): 34,50

Versand(€): 4,80

Bildtext: Arturo Herrera Books - Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014 von Arturo Herrera, Benjamin PaulBildtext: Arturo Herrera Books - Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014 von Arturo Herrera, Benjamin Paul

Arturo Herrera Books - Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014

Arturo Herrera, Benjamin Paul
Verlag: Corbett vs. Dempsey
Jahr: 2014
Edition: Softcover
ISBN: 9780989651233
Zustand: Gebraucht
limited to 1000 Book is new Arturo Herrera Books Catalog for an exhibition held at Corbett vs. Dempsey 13 December, 2013 25 January, 2014 Includes an essay by Benjamin Paul Design by Sonnenzimmer softcover, letterpress and offset printing 76 pages, 10 x 8 inches ISBN: 978-0-9896512-3-3

Preis(€): 34,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: Silvia Schreiber : Snail-shell - Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4 von Silvia SchreiberBildtext: Silvia Schreiber : Snail-shell - Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4 von Silvia Schreiber

Silvia Schreiber : Snail-shell - Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4

Silvia Schreiber
Verlag: Cultuurcentrum Brügge
Jahr: 2004
Edition: kartoniert
ISBN: 9780989651233
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch, Niederländisch, Japanisch 2004 Snail Shell Memlingmuseum, Brügge/B (E) Auschwitz-Prozeß 4, Ks 2/63, Frankfurt/Main Corporal Identity Museum of Arts and Design New York/USA Colofon / Kolophon / Colophon Schepen voor Cultuur & Onderwijs / Beigeordnete für Kultur & Unterricht / Alderman for Culture and Education Brugge : Yves Roose Directeur / Direktor / Director Cultuurcentrum Brugge : Sonia Debal Conservator / Direktor/ Director Memlingmuseum St-Janshospitaal : Eva Tahon Tentoonstelling / Austeilung / Exhibition Snail-shell' Memlingmuseum St-Janshospitaal :16.o4.-2o.o6.2oo4 Curator : Michel Dewilde Verantwoordelijke techniek / Technische Leitung / technical director : Patrick Vannevel Technici / Technische Assistenz / technicians : Filip Viaene, Jelle De Muynck Assistentie / Assistenz / assistance : Jean-Jacques Destickere Verzending / Mailing : Isabelle Cattoor, Maria Deloddere, Gregory Carpels Catalogus / Catalogue/ Katalog Grafische vormgeving / Design : V&V Maat Drukker / Printer / Druck : Vanmelle Printing Foto's / Fotonachweiss / Photo credits Silvia Schreiber : p. 2-10, p.12-17, p. 20-27 Dirk Pauwels : p.18-19 Jan Termont : cover, p. 30-45 Wolfgang Leuchtenberger : p. 28-29 Shigeo Anzai : p.11 Dank aan / Dank an / Thanks to Eva Tahon, Hilde Lobelle, Guy Dupond, Mieke Renders, Hermann Maier Neustadt, Frank Maes Snail-shell is een productie van / ist eine Produktion von / is a production from Cultuurcentrum Brugge

Preis(€): 15,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Stress Colomn: One Day Comic EP7 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Henry Reuben, Karin KihlbergBildtext: Stress Colomn: One Day Comic EP7 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Henry Reuben, Karin Kihlberg

Stress Colomn: One Day Comic EP7

Wade Gavin, Henrik Schrat, Henry Reuben, Karin Kihlberg
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753061
Zustand: Gebraucht
book is new Edition: 1e Publisher: Eastside Projects Imprint: Eastside Projects ISBN: 9781906753061 k Physical Info: 24 pages H: 240 mm x W: 165 mm x T: 0 mm Place of Publication: Birmingham Publication Date: Monday, October 27, 2008

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Gunpowder Joe and the Bunting, Beggarly, Brass Making, Brazen-faced, Brazen-hearted, Blackguard, Bustling, Booby, Birmingham Mob - One Day Comic EP8 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Simon Bloor, Tom BloorBildtext: Gunpowder Joe and the Bunting, Beggarly, Brass Making, Brazen-faced, Brazen-hearted, Blackguard, Bustling, Booby, Birmingham Mob - One Day Comic EP8 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Simon Bloor, Tom Bloor

Gunpowder Joe and the Bunting, Beggarly, Brass Making, Brazen-faced, Brazen-hearted, Blackguard, Bustling, Booby, Birmingham Mob - One Day Comic EP8

Henrik Schrat, Gavin Wade, Simon Bloor, Tom Bloor
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753078
Zustand: Gebraucht
book is new Dimensions 165 x 240mm Publication date 22 Aug 2008 Publisher Eastside Projects Publication City/Country Birmingham, United Kingdom ISBN10 1906753075 ISBN13 9781906753078

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Froschschlaufe: One Day Comic EP6 von Henrik Schrat, Hans-Christian Dany, Gavin WadeBildtext: Froschschlaufe: One Day Comic EP6 von Henrik Schrat, Hans-Christian Dany, Gavin Wade

Froschschlaufe: One Day Comic EP6

Henrik Schrat, Hans-Christian Dany, Gavin Wade
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753054
Zustand: Gebraucht
book is new Verlag Eastside Projects Erscheinungsort: Birmingham Erscheinungsland: GB Erscheinungsjahr: 2008 Erscheinungsdatum: 29.10.2008 Seiten: 24 Seiten Sprache: Englisch Maße: Breite 165mm, Höhe 260mm

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Product Clearing : One Day Comic EP1 von Henrik Schrat, Plastique Fantastique, Gavin WadeBildtext: Product Clearing : One Day Comic EP1 von Henrik Schrat, Plastique Fantastique, Gavin Wade

Product Clearing : One Day Comic EP1

Henrik Schrat, Plastique Fantastique, Gavin Wade
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753009
Zustand: Gebraucht
book is new Dimensions 165 x 240mm Publication date 05 Jun 2008 Publisher Eastside Projects Publication City/Country Birmingham, United Kingdom Illustrations note full page illustrations throughout ISBN10 1906753008 ISBN13 9781906753009

Preis(€): 6,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Product Clearing: One Day Comic EP2: v. 2 von Wade Gavin, A.A.S., Henrik SchratBildtext: Product Clearing: One Day Comic EP2: v. 2 von Wade Gavin, A.A.S., Henrik Schrat

Product Clearing: One Day Comic EP2: v. 2

Wade Gavin, A.A.S., Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753016
Zustand: Gebraucht
book is new Verlag Eastside Projects Erscheinungsort: Birmingham Erscheinungsland: GB Erscheinungsjahr: 2008 Erscheinungsdatum: 19.08.2008 Seiten: 24 Seiten Sprache: Englisch Maße: Breite 165mm, Höhe 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: The Plant: One Day Comic EP3 von Henrik Schrat, Philippe MairesseBildtext: The Plant: One Day Comic EP3 von Henrik Schrat, Philippe Mairesse

The Plant: One Day Comic EP3

Henrik Schrat, Philippe Mairesse
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753023
Zustand: Gebraucht
book is new SBN/GTIN978-1-906753-02-3 ProduktartBuch Verlag Eastside Projects Erscheinungsort: Birmingham Erscheinungsland: GB Erscheinungsjahr:2008 Erscheinungsdatum: 28.05.2008 Seiten:20 Seiten Sprache: Englisch Maße: Breite 165mm, Höhe 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Knickers In A Twist: One Day Comic EP5 von Wade Gavin, Alfasi Asia, Henrik SchratBildtext: Knickers In A Twist: One Day Comic EP5 von Wade Gavin, Alfasi Asia, Henrik Schrat

Knickers In A Twist: One Day Comic EP5

Wade Gavin, Alfasi Asia, Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753047
Zustand: Gebraucht
Book is new Author: Henrik Schrat, Asia Alfasi,Gavin Wade" Editor: Eastside Projects Publisher: - Language: - Publication date: 21 Aug 2008 Publication City/Country: Birmingham United Kingdom ISBN: 1906753040 ISBN13: 9781906753047 Rating: 4.4 of 5 stars (Votes: 2933) Original Format: Paperback 24 pages. 165x 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Salty Tears: One Day Comic EP4 von Wade Gavin, Henrik SchratBildtext: Salty Tears: One Day Comic EP4 von Wade Gavin, Henrik Schrat

Salty Tears: One Day Comic EP4

Wade Gavin, Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753030
Zustand: Gebraucht
book is new Edition: 1e Publisher: Eastside Projects Imprint: Eastside Projects ISBN: 9781906753030 Format: Paperback / softback Physical Info: 24 pages (0 gms) H: 240 mm x W: 165 mm x T: 0 mm Place of Publication: Birmingham Publication Date: Wednesday, October 01, 2008

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Disaster Casual: One Day Comic EP10 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Olav WestphalenBildtext: Disaster Casual: One Day Comic EP10 von Henrik Schrat, Gavin Wade, Olav Westphalen

Disaster Casual: One Day Comic EP10

Henrik Schrat, Gavin Wade, Olav Westphalen
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753092
Zustand: Gebraucht
book is new Disaster Casual : One Day Comic EP10 Edition: - Author: Henrik Schrat, Olav Westphalen Editor: Eastside Projects Publisher: - Language: English - Publication date: 18 Aug 2008 Publication City/Country: Birmingham United Kingdom ISBN: 1906753091 ISBN13: 9781906753092 Original Format: Paperback 16 pages. 165x 240mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hongo Crossing: One Day Comic EP11 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Stefan HeidenreichBildtext: Hongo Crossing: One Day Comic EP11 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Stefan Heidenreich

Hongo Crossing: One Day Comic EP11

Wade Gavin, Henrik Schrat, Stefan Heidenreich
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753108
Zustand: Gebraucht
book is new Heidenreich Stefan / Schrat Henrik Hongo Crossing - One-Day-Comic EP11 Birmingham (Großbritannien): Eastside Projects, 2008 (Buch) 20 S., 24x16,5 cm, ISBN/ISSN 978-1906753-10-8 Techn. Angaben Drahtheftung Stichwort Nullerjahre

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Strati, Hoepfl, Monthaux and the Seventeenth Plan: One Day Comic EP9 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Celine CondorelliBildtext: Strati, Hoepfl, Monthaux and the Seventeenth Plan: One Day Comic EP9 von Wade Gavin, Henrik Schrat, Celine Condorelli

Strati, Hoepfl, Monthaux and the Seventeenth Plan: One Day Comic EP9

Wade Gavin, Henrik Schrat, Celine Condorelli
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753085
Zustand: Gebraucht
book is new Strati, Hoepfl, Monthaux and the Seventeenth Plan: One Day Comic EP9 Wade Gavin Condorelli Celine ISBN: 9781906753085 Publisher: Eastside Projects Place of Publication: Birmingham Format: softback Physical: Height: 240mm Width: 165mm Thickness: 0mm

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Herbert and Rosa: One Day Comic EP12 von Wade Gavin, Henrik SchratBildtext: Herbert and Rosa: One Day Comic EP12 von Wade Gavin, Henrik Schrat

Herbert and Rosa: One Day Comic EP12

Wade Gavin, Henrik Schrat
Verlag: Eastside Projects
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9781906753108
Zustand: Gebraucht
book is new ISBN 9781906753108 oder 9781906753115 Edition: 1e Publisher: Eastside Projects ISBN: 9781906753115 Publication Date: 06-Dec-2008 Format: softback Physical: 28 pages H: 240 mm x W: 165 mm Place of Pub: Birmingham / United Kingdom

Preis(€): 6,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: Deutschland im Herbst von Benedikte Zitouni, Chus Martinez, Katja Schroeder, RotorBildtext: Deutschland im Herbst von Benedikte Zitouni, Chus Martinez, Katja Schroeder, Rotor

Deutschland im Herbst

Benedikte Zitouni, Chus Martinez, Katja Schroeder, Rotor
Verlag: Ursula Blickle Siftung
Jahr: 2008
Edition: Softcover
ISBN: 9783930043309
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch Rotor Deutschland im Herbst An exhibition of the Ursula Blickle Foundation November 9 December 14, 2008 Mühlweg 18, D -76703 Kraichtal-UÖ Germany Rotor is an architecture-based interdisciplinary collective from Brussels that has created a platform to deal with the complex theme of the re-use of industrial waste and its social, economic, and ecological aspects. It explores the current production processes, materials, and decisions that lead to the selection of what is useful and what is not. Rotors project developed for the Ursula Blickle Foundation was preceded by a long research period in which a large number of companies from the Kraichtal region were examined. The project revolves around a series of waste products that have resulted from various production processes and different companies. The installation will not only focus on documenting each production and material context, but it will also present the actual material that usually remains invisible at disposal. The industrial mass production of goods has contributed significantly to the fact that production processes not only create goods, building supplies, or materials for further processing but also waste, which serves no immediate useful purpose. How to deal with production waste is not only an ecological, political, or economic issue it also entails ontological aspects. At which point in the value-added processing chain does a material and the state it is in become surplus and lose its value? There are many approaches for dealing with leftover production and consumer goods. Particularly in developing regions this has led to the emergence of countless microeconomies that live from waste especially raw materials which they collect, sort, and re-use. Another branch of the waste economy doesnt process this discarded material but concerns itself solely with the storage, trading, and transport of waste. This is the point of departure for Rotors unique course of action. It adheres to neither economic nor ecological viewpoints that strive for a more balanced state of entropy. It seeks instead to regard the forms and materials it finds in companies dumpsters as autonomous units that can embark independently on new paths of development and define their own design principles. Not only does Rotor experiment with new materials, analyze the relationship of these with their users, or explore different social needs and ecological problems, it also attempts to understand how dealing with material, its design, and assessment as a medium of communication influences interpersonal interaction. Curated by Chus Martínez P. 04 -BELOW GRADE COTTONBAUMWOLLE MINDERER QUALITÄT 07SWARFSPÄNE P. 08 - 11 P. 12 -DISQUALIFIED RUBBERGUMMISTIEFEL- 15BOOTSAUSSCHUSS P. 16 -OFF-COLOUR PP GOODSFARBFEHLER BEI 19PP-ARTIKELN P. 20 -RUBBER SPRUES ANDGUMMI-ANGUSS UND 23PURGINGSREINIGUNGSMASSE P. 25PREFACE P. 29BENEDIKTE ZITOUNI WHAT IS WASTE ?WAS IST ABFALL? WHAT DOES IT MEAN TO WORK ON AND WITH WASTE?WAS BEDEUTET ES, SICH MIT ABFALL ZU BESCHÄFTIGEN? P. 53CHUS MARTINEZ, KATJA SCHROEDER INTERVIEW ROTOR P. 70 -PU DROOLINGSÜBERSCHÜSSIGES 73PU-MATERIAL P. 74 -EJECTED PARISONSAUSGEWORFENE 77PREFORMEN P. 78 -UNDER-FILLED/UNTERFÜLLTE / 81OVER-FILLED BOTTLESÜBERFÜLLTE FLASCHEN P. 82 -HDPE BLOW EXTRUSIONPE-HD-ABFÄLLE AUS 85STARTUP ANDDEN ANLAUF- UND TRANSITION WASTEUBERGANGSPHASEN BEIM BLASFORMEN P. 86 -HDPE RETENTATEPE-HD RETENTATE 89 P. 91ACKNOWLEDGEMENTDANK P. 92COLOPHONIMPRESSUM The Brussels based collective Rotor created a platform for the endorsement of industrial waste re-use. Rotor wants, among other things, to encourage contacts between producers of "interesting" waste and potential re-users from the field of industry, design or architecture. The publication presents a documentation of different materials as well as the research that Rotor did in the past few years in different waste companies. It contains an essay on the historical change of the role of waste in society as well as and interview between the curators and the collective's members.

Preis(€): 69,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Knut Åsdam Utstillingsmagasin - Festspillutstillingen 2010 von Steinar Sekkingstad, Knut Åsdam, Philippe Pirotte, Simon SheikhBildtext: Knut Åsdam Utstillingsmagasin - Festspillutstillingen 2010 von Steinar Sekkingstad, Knut Åsdam, Philippe Pirotte, Simon Sheikh

Knut Åsdam Utstillingsmagasin - Festspillutstillingen 2010

Steinar Sekkingstad, Knut Åsdam, Philippe Pirotte, Simon Sheikh
Verlag: Bergen Kunsthall
Jahr: 2010
Edition: kartoniert
ISBN: 9783930043309
Zustand: Gebraucht
Englisch und Norwegisch 48 Abbildungen Publisert av: Bergen Kunsthall, 2010 Redaksjon: Steinar Sekkingstad Kunstner: Knut Åsdam Selvprodusert utstillingsfanzine i begrenset opplag, i anledning Festspillutstillingen 2010 Tekst: Solveig Øvsteb, Simon Sheikh, Philippe Pirotte Fanzinedesign: Blank Blank Antall sider: 72 Antall illustrasjoner: 48 Softcover: 19 x 28 cm Språk: Norsk / Engelsk

Preis(€): 49,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Art Economies Beyond Pattern Recognition von Biljana Ciric, Eugene Tan, Khim ONGBildtext: Art Economies Beyond Pattern Recognition von Biljana Ciric, Eugene Tan, Khim ONG

Art Economies Beyond Pattern Recognition

Biljana Ciric, Eugene Tan, Khim ONG
Verlag: Osage
Jahr: 2009
Edition: kartoniert
ISBN: 9789881812698
Zustand: Gebraucht
Englisch und Cinesisch book is new The exhibition and book project 'Art Economies Beyond Pattern Recognition' intends to reconsider art's complex and intricate relationships to the market. This publication does not contain documentation of the exhibition held at Osage Shanghai, but is a separate yet interrelated project. Different individuals in the field, including artists, gallery owners, museum directors, curators, collectors and critics, have been asked to provide new formulas, ideas, and to propose new models for an economy of art through written descriptions, drawings, instructions, or any other form that could be included in the book. Preface 03 Introduction 06 Bird Head I Birdhead Affordable Game 08 Gao Mingyan I I Love the Economic Crisis 12 Hu Yun I The First Artwork I Collected 14 Jin Feng I 'New Economy' Work Proposal 16 Li Mu I Li Mu's 2019 20 Lu Jiawei 22 Lu Pingyuan I 'Wealth and Fortune' Installation 24 Tang Dixin I Street Gallery 28 Yu Tianzhu 32 Zhang Lehua I Secrets in Still LifeYoung Artist Hong Jiajia 36 Zhao Zhao I 456 3510100886 76 1026 38 David Chan Unfinished Business 40 Colin Chinnery 42 Charlotte Day I Curatorial To-Do List Ding Yi I Time Limited Collection 48 Dinh Q Le I Q & A 50 Lorenz Helbling I You like, you buy 56 Noritoshi Hirakawa I Scarcity to Efficiency 58 Hu Fang I Daily Practices 60 Jin Shan I Art Lucky Draw Scheme 62 Lin Yi I in I Proposal for 'Super Artwork Production Company Unlimited' 64 Liu Ding I Liu Ding's Store 66 Liu Jianhua I Chinese Contemporary Art: Instep with Economic Development / Jewellery Mall 68 Meg Maggio 72 Mommy Foundation 74 Han Ulrich Obrist I The 21st Century will be Hurricane / Interview with Immanuel Wallerstein 76 Qiu Jiahe I The Role of Antiquity Exhibitions in Contemporary Cultural Reconstruction 90 Davide Quadrio I Art Economy: A Mantra 94 Steven Rand I Please shut the lights as you leave 98 Sean Raspet I Confidentiality Agreement 100 Shen Qibin I Proposal: Useless Exchange Program (Ten Years) 106 Russell Storer 108 Eugene Tan 110 Susanne M Winterling Thoughts for a new economy 112 Xu Zhen I BizArt January 2008 Ledger 116 Yan Jun I Sub Jam Economy 118 Yang Zhenzhong 122 Zhan Wang I A Literati's Business Manual 124 Zhang 0 I Art is not for sale 126 Zhao Bandi I Panda Business 128 Zhao Chuan I Grass Stage Theatre Economy 130 Zheng Guogu I Investigation Report on a Case of Land Use Violation 132

Preis(€): 89,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Ján Mancuska - Absent von Ján Mancuska, Vit HavránekBildtext: Ján Mancuska - Absent von Ján Mancuska, Vit Havránek

Ján Mancuska - Absent

Ján Mancuska, Vit Havránek
Verlag: JRP Ringier Kunstverlag
Jahr: 2006
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9783905701760
Zustand: Gebraucht
Mancuska used to build installations from the peripheral material of civilization (Q-tips, plastic bags, straw, paper, soap or wax) and his interest in "authenticity" relates to places with a similarly subtle but strong emotional-social charge (kitchens, bathrooms, housing projects and weekend cottages to name a few). Lately his approach has come to include use of language in site-specific installations--cutting texts into a wall or displaying a story in a space, he creates a tension between reading and seeing, verbal narrative and visual stimulus, the personal and public. Ján Mancuska, who grew up and studied in Prague, has been a member of the group BJ (Bezhlavy jezdec/Headless Horseman) since 1997, and his work occupied the Czech Pavillion at the last Venice Biennale. He is represented by Andrew Kreps Gallery, and has also shown his work at Zwirner & Wirth, both in New York.

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Hadley & Maxwell: Uninterrupted Stage Directions for Louise Miller - Regieanweisungen ohne Unterbrechung für Louise Miller: Hadley+Maxwell - anlässlich der Ausstellung Bildtext: Hadley & Maxwell: Uninterrupted Stage Directions for Louise Miller - Regieanweisungen ohne Unterbrechung für Louise Miller: Hadley+Maxwell - anlässlich der Ausstellung

Hadley & Maxwell: Uninterrupted Stage Directions for Louise Miller - Regieanweisungen ohne Unterbrechung für Louise Miller: Hadley+Maxwell - anlässlich der Ausstellung "Die Limonade ist Matt wie Deine Seele", Hadley+Maxwell, 23.8. - 18.10.2009 - Vol.14/20 series "Art & Theory"

Hadley + Maxwell
Verlag: Argobooks
Jahr: 2009
Edition: Softcover
ISBN: 9783941560291
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch Hadley & Maxwell: Uninterrupted Stage Directions for Louise Miller - Regieanweisungen ohne Unterbrechung für Louise Miller: Hadley+Maxwell - anlässlich der Ausstellung "Die Limonade ist Matt wie Deine Seele", Hadley+Maxwell, 23.8. - 18.10.2009 - Vol.14/20 series "Art & Theory" Produced in conjunction with the exhibition The lemonade is weak like your soul/Die Limonade ist matt wie deine Seele at Kunstverein Göttingen, this publication archives every stage direction written for the character Louise Miller by Friedrich Schiller in his Bourgeois Tragedy Kabale und Liebe (1784).

Preis(€): 13,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Tirana Biennale 2003 - Exhibition September 12 October 25 2003 von Cecilia Canziani, Tirana BiennaleBildtext: Tirana Biennale 2003 - Exhibition September 12 October 25 2003 von Cecilia Canziani, Tirana Biennale

Tirana Biennale 2003 - Exhibition September 12 October 25 2003

Cecilia Canziani, Tirana Biennale
Verlag: Printing House Petalotis
Jahr: 2003
Edition: Softcover
ISBN: 9783941560291
Zustand: Gebraucht
U-TOPOS 11 STRUKTURA 13 CURATORS 15 ANN DEMEESTER 17 GREGOR PASSENS 20 JEAN BERNARD KOEMAN 22 JOTA CASTRO 24 ORGACOM 26 SAGI GRONER 28 BRANISLAVA ANDELKOVIC 31 ERZEN SHKOLOLLI 34 GORANKA MATIC 36 IGOR GRUBIC 38 MATEI BEJENARU 40 SOKOL BEQIRI 42 GIACINTO DI PIETRANTONIO 45 BERT THEIS 50 LARA FAVARETTO 52 PIETRO ROCCASALVA 54 RAINER GANAHL 56 HANS ULRICH OBRIST & ANRI SALA 59 CARSTEN HOELLER DOMINIQUE GONZALEZ FOESTER LIAM GILLICK PEDRO REYES RIRKRIT TIRAVANIJA VASIF KORTUN 73 FLORIAN ZEYFANG 74 INSTANT COFFEE 76 SERKAN OZKAYA 78 ADRIAN PACT 83 A CONSTRUCTED WORLD 86 AYDAN MURTEZAOGLU 88 MAJA BAJEVIC & EMANUEL LICHA 90 ENZO UMBACA 92 PIERPAOLO CAMPANINI 94 HUSEYIN ALPTEKIN 97 ANDERS KREUGER 98 CHARLES ESCHE 100 HARALD SZEEMANN 102 MARTA KUZMA & JAN DE COCK 104 LALA MEREDITH-VULA 107 ADAM DANT 110 IAN JEFFREY 112 GILLIAN WEARING 114 PINNY GRYLLS 116 TERRY SMITH 118 VERDI YAHOODA 120 PHIL COLLINS & SINISA MITROVICH 123 MILENA MAKSIMOVIC 126 OTTO BERCHEM 128 OTTONELLA MOCELLIN & NICOLA PELLEGRINI 130 REVOLUTIONS ON REQUEST 132 SKART 134 TODD HAYNES 136 SISLEJ XHAFA 139 ARX GROUP-FREDERIC LEVRAT & ZOLYKHNA SHERZAD 140 KRUNOSLAV IVANISIN & LULZIM KABASHI 142 MASATO KOBAYASHI 144 SHIMABUKU 146 YAEL LEPEK 148 VALERY GRANCHER 151 AMY ALEXANDER 152 ANDREAS ANGELIDAKIS 154 ANGELO PLESSAS 156 CHRISTOPHE BRUNO 158 JIM PUNK 160 MAI UEDA 162 MICHAEL MANDIBERG 164 MILTOS MANETAS 166 OLGA KISSELEVA 168 RAFAEL ROZENDAAL 170 TELEFERIQUE 172 VALERY GRANCHER 174 YI ZHOU 176 FREE PROPOSAL179 ALEXIA DAFNI & GEORGEOS PAPADATOS 182 ARIAN RIZVANI 184 CHANTAL CROUSEL 187 FANI ZGURO 192 HALIL ALTINDERE 195 CENGIZ TEKIN 196 FIKRET ATAY 198 SENER OZMEN 200 SENER OZMEN & ERKAN OZGEN 202 HELDI PEMA 204 LIRIJON KADRIU 206 MARC & FABIOLA VALENCIA 208 MICHELE ROBECCHI 211 HEFTEN BHAGAT 214 MARIO RIZZI 216 MIRCEA CANTOR 218 PIERLUIGI CALIGNANO 220 ROVENA AGOLLI 222 RUDINA MEMAGA 224 SEBASHKU-JUNTOS-TILLSAMMANS 227 ADRIAN PACI 234 ANRI SALA 236 ELIN WIKSTROM 238 ERZEN SHKOLOLLI FERNANDO RODRIGUEZ 240 FLUTURA & BESNIK HAXHILLARI 242 JOSE EMILIO FUENTES FONSECA 244 MARIANNE LINDBERG DE GEER 246 OLA PEHRSON 248 SISLEJ XHAFA 250 TANIA BRUGUERA 252 YLVA OGLAND 254 STEPHANIE BENZAQUEN 261 ADINA BAR-ON 264 BIRGIT GLATZEL & HENINK STOVE 266 EFFI WEISS & AMIR BORSTEIN 268 FRANCK HOUNDEGLA 270 ILANA SALAMA ORTAR 272 MARTIN ZET 274 NORMAL GROUP FOR ARCHITECTURE 276 REDAS DIRZYS 278 STEPHANIE PELZ 280 TANJA OSTOJIC 282 VESSNA PERUNOVICH 284 VIOLETA CARKU 286 ARTISTS' INITIATIVES289 BERGAMO-TIRANA IN ALBANIA 290 TIT: TIRANA/ISTANBUL/TBILISI 291 MIKROCREDIT-ALBSTUDENTS 292 COMMUNITY LAND SURVEYORS 293

Preis(€): 18,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Marcellvs L. - Gasag Kunstpreis 2008 -  10.09.20.10.2008 von Marcellvs L., Clemens von Wedemeyer, Elke Kimmel, Svenja MoorBildtext: Marcellvs L. - Gasag Kunstpreis 2008 -  10.09.20.10.2008 von Marcellvs L., Clemens von Wedemeyer, Elke Kimmel, Svenja Moor

Marcellvs L. - Gasag Kunstpreis 2008 - 10.09.20.10.2008

Marcellvs L., Clemens von Wedemeyer, Elke Kimmel, Svenja Moor
Verlag: Kunstfabrik am Flutgraben e. V.
Jahr: 2008
Edition: Hardcover
ISBN: 9783980858076
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch book is new limited edition of 999 Marcellvs L. erhält den GASAG-Kunstpreis 2008 Marcellvs L. ist der diesjährige Preisträger des mit 7.500 EUR dotierten GASAG-Kunstpreises, der in diesem Jahr in Kooperation mit der Kunstfabrik am Flutgraben e.V. zum siebten Mal verliehen wird. Außerdem werden Amir Fattal und das Künstler-Duo Jay Chung / Q Takeki Maeda mit den zwei Förderpreisen (je 2.500 EUR) ausgezeichnet. "Mit der Auszeichnung von Marcellvs L. prämiert die Jury, der Udo Kittelmann (MMK Frankfurt), Heinz Stahlhut (Berlinische Galerie) und Joel Verwimp (Flutgraben e.V.) angehörten, den 1980 geborenen, brasilianischen Video- und Soundkünstler, dessen Werke ihn als präzisen und geduldigen Beobachter auszeichnen. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen Dokumentation und experimentellem Video, zwischen Objektivität und Subjektivität. Er enthüllt in seinen Videos auf eindrückliche Weise ästhetische Begebenheiten und dokumentiert Begegnungen von Menschen. Das Offensichtliche und das dennoch häufig unseren Blicken Entzogene gerät in Marcellvs L.'s Werk in den Fokus unserer Betrachtung. ..." (Presse) Für den Gasag-Kunstpreis 2008 nominierten Marius Babias Ariane Beyn Andreas Broeckmann Carson Chan und Fotini Lazaridou-Hatzigoga (Team von "Program") Ben Cottrell und Mariola Groener (Team von "Forever and a Day") Annette Maechtel Lena Ziese und das Team von "General Public". Die Preisverleihung findet am 25. September 2008 in der Berlinischen Galerie statt. Die Arbeiten der Preisträger sind vom 10.09.2008 - 20.10.2008 zu sehen. GASAG-Kunstpreis Marcellvs L., Amir Fattal, Jay Chung & Q Takeki Maeda Der 2008 zum siebten Mal in Kooperation von GASAG und Kunstfabrik am Flutgraben e. V. vergebene GASAG-Kunstpreis wird an den Brasilianer Marcellvs L. (Jahrgang 1980) verliehen. Der israelische Künstler Amir Fattal, geboren 1978, und das amerikanisch-japanische Künstlerduo Jay Chung (1976) und Q Takeki Maeda (1977) werden mit Förderpreisen ausgezeichnet. Die Preisträger, alle in Berlin ansässig, werden mit einer gemeinsamen Ausstellung in der Berlinischen Galerie gewürdigt. Der Kunstpreis ist mit 7 500 Euro dotiert, beinhaltet den Ankauf einer Arbeit und die Produktion eines Werkkatalogs. Die Jury prämiert Marcellvs L., dessen Video- und Klanginstallationen ihn als präzisen und geduldigen Beobachter ausweisen. In ihnen zeigt er auf eindrückliche Weise ästhetische Phänomene, erzählt er von Begegnungen zwischen Menschen. Das Offensichtliche und dennoch häufig unseren Blicken Entzogene gerät durch Marcellvs L.s Werk in den Fokus unserer Betrachtung. ISBN-10: 3980858073 ISBN-13: 978-3980858076 Amir Fattal erhält den Förderpreis vor allem für seine Video-Arbeiten. Mit ihnen vollzieht er auf der Grenze zwischen Dokumentation und Selbstversuch seine Recherche in der Schwulenszene. Mit Ritualen wie Dominanz und Unterwerfung reflektiert Fattal Gemeinsamkeiten zwischen dem Medium Video und den erotischen Strategien der Lederszene, ohne die eigene Beteiligung zu unterschlagen. Das Künstlerduo Jay Chung und Q Takeki Maeda bezieht in seiner Kunst nicht-künstlerische Methoden als Arbeitsinstrumentarium ein. Das Ergebnis ist jedoch nicht rückverfolgbar. Hinter dieser Ambivalenz steckt eine künstlerische Praxis, mit der Jay Chung und Q Takeki Maeda nach Regeln für sich und ihre Kunstausübung suchen.

Preis(€): 29,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Rack Novel von Andy WaumanBildtext: Rack Novel von Andy Wauman

Rack Novel

Andy Wauman
Verlag: Deweer Gallery
Jahr: 2007
Edition: kartoniert
ISBN: 9783980858076
Zustand: Gebraucht
Andy Wauman Generally my work has it's origins in my conviction that a truly living culture can only arise from social structures and that the only theory a contemporary artist can feed on is necessarily a social one. I do not recycle existing forms, I try to make new ones based on my own background. Which is what distinguishes an artist from a marketeer. I try to inject the spontaneous energy from the street into my artistic practice, and I create my own contribution to the 'revolution of everyday life' in the shape of texts and objects. Therefor, a recurrent element in my work is my protesting against cynicism and a preference for the sensuality and romantic value of the materials of the street, the ones the vagabond knows better than the bourgeois. But rather than a political activist, I like to call myself a poetical terrorist. Andy Wauman is a man of both many and few words. That is to say that language figures prominently in his work, but as is the case with most artists other than the singularly single-minded collective named Art & Language, he does not necessarily feel very comfortable using it otherwise he would certainly use more of it than he actually does, even though he uses it all time, even though language is essentially what his work is made up of. Words dont come easy, as the great FR David once put it with devastating singalong simplicity. Instead, his use of language is usually a matter of keeping things to a crude, bare-bones minimum (without, however and this is an all-important qualification thereby becoming Minimalist): White Sentenced, Black Fall, Stay in Body, Gaze Monologue, Cross Fingers, Dance. The two colours mentioned in the first two titles are not innocently chosen, incidentally: black and white are pretty much the only colours available to the viewer in Waumans world very much like the polar opposites art and language indeed. The question of art/language reminds me of a studio visit I once had with the artist in Antwerp some time ago very enjoyable and worth my while, but a rather bizarre linguistic experience nonetheless, during which many of the sinister, gnomic phrases and formulas that people Waumans universe suddenly lept to life, nervously voiced by the artist himself. I was afterwards given a publication by the artist titled Rack Novel, the first page of which read Eros the son of plenty and poverty, followed by City cement is heaven seduce the shit, all the way to Keep the bag packed at all times black-and-white concrete poetry, in short, of a type not hindered or bothered by such niceties as regard for basic grammar and the long and hallowed history of the Oxford English Dictionary (though it should be added that there is not a single non-English word to be found in Rack Novel). These rhymes, riddims and haikus are pieced together for aural effect first and foremost, and reveal the artists informal training in a subcultural realm defined by the global reach of English-language music such music, after all, has been one of the driving forces behind the process of globalization in cultural terms the first bits and bobs and pieces of (admittedly pidgin) English I was able to utter were borrowed from a Police song, and here we are, thirty years later, no longer writing in our own mother tongue, but in some strange post-broken English instead. (On a related note: the persisting pop fan in Wauman is the one who put the giant pins on the wall, by the way.) Art & language, then: it is not so much (or not only) the name of a British conceptual art troupe, but the name of a problem instead. This problem (or rather, the relationship between art and the problem of language) is rooted in a deep and tenacious confusion that seeks to align art with a form or type of communication. Whereas it is obviously impossible to deny that a great deal of art, and a great deal of great art too, is somehow engaged in the pretty straightforward business of communicating content, it would be foolhardy to conclude that communicative desire is the driving force behind (all) art, especially when this art makes use of that most dependable mainstay of human communication, language. This refusal to say anything (meaningful) while saying something (meaningless) nonetheless is not only what time and again steers Wauman towards his signature use of stuttering, stream-of-consciousness-style associative wordplay, it also motivates the artists proclivity towards negation to wording things negatively, and hence also wording them in black. And so Waumans World may not necessarily strike us as the sunniest place on earth. But then again is the world as a whole ever that sunny a place? Does it ever really deserve arts healing ray of light beaming down on it? Many of us rightly think not, and have learned to couch this refusal in the enlightened terms of critique of/for which art has long been a formidable ally/vessel. In its critical withdrawal from this worldly vale of tears, art can only leave traces, shards, remnants, fragments (anything bigger or inclining towards wholeness or totality would be disingenuous: the whole is the false, in the depressive words of Theodor Adorno), and the quintessentially fragmented or fragmentary nature of Waumans work reflects the dolorous shattering that critique necessarily entails: it finds itself shattered by having to confront the world such as it exists, and it cannot respond in any other way than by proposing to shatter this world in turn. The unflinching crack (a spectral shadow cast by Barnett Newmans zips?) right down the middle of Black Fall seems to symbolize this and indeed, the artist himself has identified despair as the true subject of this work. The three oversized buttons that adorn the corridor connecting one space of the gallery with the next are titled Coma, Rob Zone and The Fourth Reich (in this last one, the letters that make up this lugubrious word are rendered as the shuddering tail ends of a bar code): one refers to the comatose state in which so much life is inevitably led, another one to a zone (rather than a state) where everything is robbed from us, yet another to the Reich that is either already among us, or that may always already have been with us (insofar as we are not just it!) they probably all three speak about one and the same thing: that which we sometimes, mistakenly, call home.

Preis(€): 29,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Nos camiños, a trama rururbana - Centro Galego de Arte Contemporanea von Carme NogueiraBildtext: Nos camiños, a trama rururbana - Centro Galego de Arte Contemporanea von Carme Nogueira

Nos camiños, a trama rururbana - Centro Galego de Arte Contemporanea

Carme Nogueira
Verlag: Xunta de Galicia / Centro Galego de Arte Contemporanea
Jahr: 2008
Edition: kartoniert
ISBN: 9788445345627
Zustand: Gebraucht
book is new Nos Camiño, Vigo/ Santiago 2007 El proyecto Nos camiños tuvo lugar en el barrio de Cabral, Vigo, y consistió en una intervención específica en el espacio físico de la antigua fábrica de Álvarez a cargo de María Lois* (geógrafa política) y Carme Nogueira* (artista) en el que se incidió desde un punto de vista artístico y teórico en las descripciones de los caminos que unen el centro de la ciudad con el barrio de la fábrica, haciendo hincapié en el eje del río Lagares como elemento configurador. El centro identitario, físico y económico del barrio fue durante mucho tiempo la fábrica de porcelanas Álvarez, hasta el punto de poder decir que se creó alrededor de ella. Los equipamientos comunitarios (iglesia, supermercado, bloques de viviendas) estuvieron dentro del recinto de la fábrica, o aparecieron unidos a ella. Así como los tiempos de la vida económica estaban marcados por su sirena. Una historia que se puede trazar en los caminos que fueron durante mucho tiempo la unión de ayuntamientos y barrios colindantes con la fábrica. La intervención artística pretende recuperar temporalmente el uso comunitario de la fábrica, muy presente en su historia a pesar de ser una propiedad privada. Esta descripción centrada en los caminos habla de las formas de vida, los tránsitos, los usos y, al mismo tiempo, expresan una jerarquía: entre el centro y las periferias, categorizando también las actividades a ellos asociadas. Los caminos que articulan el barrio, aquellos que sustentaban la vida colectiva tienden a desaparecer, junto con las actividades que los hacían crecer al tiempo que se van consolidando las redes que llevan al centro. Una cuestión que afecta también al paisaje. En el contexto físico de Álvarez, lo rural que convivió tanto tiempo con la fábrica se está transformando en un típico rururbano vigués. A intervención artística consiste en la instalación de una maqueta del entorno inmediato de la fábrica en un espacio que había sido de uso público en tempos de actividad de la fábrica. Esta maqueta visibiliza las relaciones rural/urbano y las transformaciones actuales del paisaje al poner en primer término la trasera de la calle principal (rúa Ramón Nieto), es decir, el origen rural del barrio. La maqueta tiene como centro la fábrica reconstruida (en este momento está arrasada, destrozada) haciendo una metáfora muy literal, ya que la fábrica fue el motor del barrio y su desaparición permite ese crecimiento radial. Pero se trata de una maqueta non acabada. Se va a acabar con las aportaciones de los vecinos, con las imágenes que tienen del río, de sus usos, de sus quejas y propuestas. Nos camiños, a trama rururbana Español A trama rurubana An intervention in a waiting for construction solar of a neighbourhood created around a factory. Nowadays this factory (before a porcelain factory) is closed and the solar is being built on: The intervention consists on a. -An occupation of an advertisement board in front the factory showing an after and before image of the public life in the neighborhood. b. -A working model of the floor where the factory is, situated in a solar in front of it, to finish with the suggestions of the people from the neighborhood. "Nos camiños" ("on the road") took place in Cabral, a neighbourhood of Vigo (Galicia). The project has two parts: a site-specific installation occupying an abandoned solar of the old Álvarez factory and a workshop held by María Lois (politic geographer) and Carme Nogueira (artist). The workshop was focus on the roads (paths) that communicate this neighbourhood with the centre of the city. Nowadays the main street of this neighbourhood is the old path to Madrid. But there are more paths. One of them is the river that goes from this place to the centre. This path is now no used. The river is related to the agricultural past of the place, a recent past. The workers of the factory were also farmers. But there is another important fact: the rural claim was used in others villages and cities in Galicia to rebuilt them. Allariz is the most well known example. Vigo is considered to be the contra model of this idea. It is an urban city with a chaotic urban development. But, as we can see in this area, the rural is also present. And it has a big importance in the day a day life. The site-specific installation tried to reclaim, just for a period of time, the communitarian use of the factory. It was the centre (economic, spatial and as an identity locus) of the neighbourhood. We can also say that it was created by the factory: the church, flats, shops were built by or because the factory. The time in this area depended on the timetables of the factory. This story can also be seen through the paths that communicate the factory with another quarters in the city and other villages nearby. In the relation of abandoned/consolidated paths we can see abandoned/consolidated ways of life. Some activities (economic, social) were priorizated instead of others. In this case, the communitarian life is disappearing and a centralistic development is taking place. The street that goes from the centre of the city to the highway is built just in the borders without taking into account the area and the communitarian necessities. This urban growth makes local relations more complicate. In the model these questions are visible. The centre of the model is the solar of the factory. The solar has in one side the river and in the other side the centralistic urban development I depict before. People who see the model will see the back view of the typical view of the area. Instead of the buildings, will see the rural structure behind the buildings: instead the abandoned factory, the river. The river as a mythic place, in someway, is not finished in the model. I asked the people to complete this model with the places that where social places. Nowadays there are not social uses of the river, but it used to be. As a bath place, to fish, to clean the clothes and, of course, to agriculture means. The model was installed in a former parking for workers and trucks of the factory.

Preis(€): 38,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Lidwien van de Ven: Espace Experimental - exhibition of LIDWIEN VAN DE VEN at the Espace Experimental of FRAC Ile-de-France / Le Plateau in Paris from March 9 until April 17, 2005 von Lidwien van de Ven, Milka, Van Der Valk BoumanBildtext: Lidwien van de Ven: Espace Experimental - exhibition of LIDWIEN VAN DE VEN at the Espace Experimental of FRAC Ile-de-France / Le Plateau in Paris from March 9 until April 17, 2005 von Lidwien van de Ven, Milka, Van Der Valk Bouman

Lidwien van de Ven: Espace Experimental - exhibition of LIDWIEN VAN DE VEN at the Espace Experimental of FRAC Ile-de-France / Le Plateau in Paris from March 9 until April 17, 2005

Lidwien van de Ven, Milka, Van Der Valk Bouman
Verlag: Galerie Paul Andriesse
Jahr: 2006
Edition: kartoniert
ISBN: 9789073215184
Zustand: Gebraucht
English and French limited edition of 1000 Galerie Paul Andriesse, Amsterdam, 2006 This publication documents the exhibition of LIDWIEN VAN DE VEN at the Espace Experimental of FRAC Ile-de-France / Le Plateau in Paris from March 9 until April 17, 2005. The presentation is based on a concept of change. In its first stage three billboards Yarmouk River, Amman and Jordan River were glued directly to the wall. The title of each work designates the time and place at which the photograph was taken. After several days the three billboards were covered with white paint, and each veiled image thereby became a ghost of the previously visible one. After that new billboards were installed. The situation changed in this manner several times, at irregular intervals. Covered versions of the previous billboards/images were left behind, and new ones were introduced. At the entrance to the space, the entire history of the project could be seen in the titles that remained present. As such the concept implied different situations and thus gave rise to different memories for visitors to the same project. Only in retrospect (in the mind of the viewer] can the project be viewed as a whole. This project deals with (invisibility, the image and the medium of photography. At the same time it reflects on subject matter such as landscape, religion, war and history.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Agnieszka Brzezanska - I Love You. Be Good - Marlborough Contemporary 20.06 - 20.07.2013 von Agnieszka Brzezanska, Francis Ware, Andrew Renton, Chris SharpBildtext: Agnieszka Brzezanska - I Love You. Be Good - Marlborough Contemporary 20.06 - 20.07.2013 von Agnieszka Brzezanska, Francis Ware, Andrew Renton, Chris Sharp

Agnieszka Brzezanska - I Love You. Be Good - Marlborough Contemporary 20.06 - 20.07.2013

Agnieszka Brzezanska, Francis Ware, Andrew Renton, Chris Sharp
Verlag: Marlborough Contemporary
Jahr: 2013
Edition: kartoniert
ISBN: 9781909693036
Zustand: Gebraucht
limited edition of 500 Agnieszka Brzeżańska I love you. Be good. 20 June-20 July 2013 Marlborough Contemporary 6 Albemarle Street London W1S 4BY United Kingdom +44 (0)20 7629 5161 info@marlboroughcontemporary.com marlboroughcontemporary.com The artist, the authors. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without prior written permission of the copyright holders, except for permitted fair dealing under the Copyright, Designs and Patents Act 1988. Editor Andrew Renton Dialogue Agnieszka Brzeżańska, Andrew Renton & Chris Sharp Photography Francis Ware Design North Print Lecturis Cover Munken Pure Rough 170 gsm Text Pages Munken Pure Rough 120 gsm Typeface Super Grotesk A Regular LF 36/36.5pt, 16/17pt and 8/9pt ISBN 978-1-909693-03-6 Edition of 500

Preis(€): 28,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: The banal Le banal - SBC Gallery of Contemporary Art von Cate RimmerBildtext: The banal Le banal - SBC Gallery of Contemporary Art von Cate Rimmer

The banal Le banal - SBC Gallery of Contemporary Art

Cate Rimmer
Verlag: Marlborough Contemporary
Jahr: 2007
Edition: Softcover
ISBN: 9780920473719
Zustand: Gebraucht
Englisch und Französisch Essays by curator Cate Rimmer. The Banal addresses interpretations of the mundane within contemporary art practice. The works in the three exhibitions, Think Big, The Weather, and Pardon Me, privileged the quotidian while exploring the potential for shifts or transformations whereby the commonplace becomes extraordinary. Artists in The Banal are: Fiona Banner, Omer Fast, Brian Jungen, Myfanwy MacLeod, Rita McBride, Rubén Otriz Torres, Kevin Schmidt, Jeremy Shaw, Kathy Slade, Volker Tiemann, David Crompton & Andrew Herfst, Edith Dekyndt, Trisha Donnelly, Antonia Hirsch, Tania Kitchell, Ana Rewakowicz, Lisa Robertson, Mina Totino, Andrew Dadson, Clément de Gauljac, Hadley + Maxwell, Jana Leo, Mathew Sawyer, Ron Tran, and Shizuka Yokomizo. 2007 SBC Gallery of Contemporary Art English, French 20.5 x 27 cm 96 pages, softcover ISBN: 978-0-920473-71-9 The Banal Cate Rimmer, curator Essay by Cate Rimmer Texts in English and French Catalogue of three exhibitions held at the Liane and Danny Taran Gallery of the Saidye Bronfman Center for the Arts from November 7, 2002 to January 5, 2003 (Think Big), from January 22 to March 7, 2004 (The Weather) and from November 25, 2005 to January 22, 2006 (Pardon Me). ISBN 978-0-920473-71-9 1. Rimmer, Cate - Exhibitions 2. Contemporary Art - Canada - Exhibitions 3. Rimmer, Cate II. Liane and Danny Taran Gallery III. Title Publication coordination by Cate Rimmer. Editorial assistance by Diana Tyndale. French translation by Colette Tougas. Designed by Hodgkinson Design. Printed by Hemlock Printers. The SBC Galrery of Contemporary Art (formerly the Liane and Danny Taran Gallery) gratefully acknowledges the ongoing support of the Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, the Canada Council for the Arts and the Conseil des arts de Montréal. SBC Gallery of Contemporary Art 372 Sainte-Catherine Street West, Suite 507 Montreal, Quebec, Canada H3B 1A2 tel 514 861 9992 Le banal Cate Rimmer, commissaire Essai de Cate Rimmer Textes en anglais et en français Catalogue de trois expositions présentées à la galerie Liane et Danny Taran du Centre des arts Saidye Bronfman du 7 novembre 2002 au 5 janvier 2003 (Voir grand), du 22 janvier au 7 mars 2004 (Le temps qu'il fait) et du 25 novembre 2005 au 22 janvier 2006 (Pardon). ISBN 978-0-920473-71-9 1. Rimmer, Cate - Expositions 2. Art contemporain - Canada - Expositions I. Rimmer, Cate II. Galerie Liane et Danny Taran Ill. Titre Coordination de la publication par Cate Rimmer. Assistance à la révision par Diana Tyndale. Traduction Colette Tougas. Graphisme de Hodgkinson Design. Ouvrage imprimé par Hemlock Printers. SBC Galerie d'art contemporain (anciennement la galerie Liane et Danny Taran) remercie le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine du Québec, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts de Montréal de leur appui. SBC Galerie d'art contemporain 372, rue Sainte-Catherine Ouest, espace 507 Montréal, Québec, Canada H3B 1A2 tél 514 861 9992

Preis(€): 31,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Cruising LA - Architectural Styles in 5 Easy Drives von Troy FussBildtext: Cruising LA - Architectural Styles in 5 Easy Drives von Troy Fuss

Cruising LA - Architectural Styles in 5 Easy Drives

Troy Fuss
Verlag: Balcony Press / Princeton Architectural Press
Jahr: 2006
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781890449421
Zustand: Gebraucht
Introduction William H. Fain Jr., FAL4 Nowhere in the United States but Los Angeles does a city have a collection of neighborhoods with such distinctly differing architectural styles: Boston is Federalist brick Miami Beach, Art Deco San Francisco, stick Victorian. Other styles in these cities are unheard of. Each of the five neighborhoods included in Cruising LA reflects a distinct notion about the "good life." When these areas were established, between 1880 and 1930, Los Angeles was a series of small enclaves that were "worlds" unto themselves. Each was separated by wide tracts of undeveloped land with little of the fabric or landscape we see today. They were connected to downtown by the 1100-mile system of Pacific Electric Red Carsa street car system replaced in the 1950s by buses._ These small utopias remained until the '40s, when post-WWII infill formed the megalopolis of today. Typologically, Los Angeles, like London, can be characterized as what Dutch architect Steen Eiler Rasmussen termed a "spread city," where towns and hamlets grew together. No wonder Brits like Reyner Banham, David Hockney and Charles Jencks found it comfortable to live here. Pasadena, a resort city from the 1880s until the Depression era, developed a sophistication unrivaled by nearby cities of the time through the establishment of civic institutions in the arts, sciences and theater. Plein air painters like Alson S. Clark and Marion Wachtel captured the essence of the environment establishing a romance with outdoor living embodied in all of Southern California. Pasadena Craftsman architecture captures the essence of the indoor-outdoor relationship and the sophistication of its wealthy clientele. Silver Lake is a hillside neighborhood east of Hollywood, in the cradle between Griffith Park and Elysian Park. Many streets reflect Scott's elements of the novel Ivanhoe, but the district was named for Herman Silver, a water commissioner when the Silver Lake Reservoir was built. The area has long been known for an avant-garde culture and creative thinkersRichard Neutra, both lived and worked in Silver Lake, and Walt and Roy Disney invented Mickey Mouse here in a studio just off Hyperion Avenue. West Adams, developed at nearly the same time as Pasadena, was populated by an emerging upper class that had prospered from downtown commerce. West Adams grew from Bunker Hill and Figueroa Street to the University of Southern California (USC) and Exposition Park. The regal Victorian structures defining the neighborhood reflect the wealth and status of the early populace. The original families left in the '20s and early '30s for "greener pastures" in Hollywood, Windsor Square, Hancock Park and Beverly Hills, but many of these original homes have been meticulously preserved. Founded by Abbot Kinney in 1905, Venice was a vibrant tourist resort with a romantic orientation to the water. Accessible by Red Car, "Venice of the West" boasted many attractions, including canals, beaches, an amusement pier and Lawrence Welk's Aragon Ballroom. After its 1925 annexation, the city filled many canals in an attempt to "normalize" the area. When oil was discovered in 1930, much of its charm was lost to towering derricks, and the remaining waterways were neglected until the mid-50s. Since, it has become the most colorful and eclectic neighborhood in Los Angeles. Hollywood, like the other neighborhoods, was originally part of a Spanish Rancho. In the 1920s, film makers discovered that the sunlight on the south-sloping plain was particularly suited for the glazed shooting stages of the day. Studios flocked to the area, having a lasting effect on the neighborhood's econo-mymost post-production services remain in noteworthy structures of the periodas well as the architecture. In addition to those featured in this book, note the many Art Deco buildings along the Miracle Mile of Wilshire Boulevard. Also worth a visit are the residential buildings of the Hollywood Hills, in Beachwood Canyon near the Hollywood Sign, where homes were dramatically sited to take advantage of the topography and views. All five neighborhoods have been affected by time and circumstance, experiencing the "push/pull" forces that shape and re-shape the environment, with a prevalent architectural character dating from their founding. The definitive L.A. experience may include a shopping spree or a celebrity sighting, but it will certainly involve a car. Without a complex network of subways and buses providing access to points of interest throughout the city, visitors to L.A. and Angelenos alike must spend much of their time navigating the city's vast but often-frustrating freeway system, away from the ground and the most endearing aspects of the city. Cruising L.A., the first driver's companion guidebook to Los Angeles, features an expertly guided seven-day driving route through L.A.'s most scenic neighborhoods, exploring their most vital and unique cultural and architectural features.

Preis(€): 6,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Wim Delvoye: Drawings and Scale Models (2000-2005) - Published in 2005 on the occasion of the exhibition Wim Delvoye: Drawings and Scale Models at Sperone Westwater, February 25 - March 26, 2005 von Wim Delvoye, Jean-Max Colard, Castelein SabineBildtext: Wim Delvoye: Drawings and Scale Models (2000-2005) - Published in 2005 on the occasion of the exhibition Wim Delvoye: Drawings and Scale Models at Sperone Westwater, February 25 - March 26, 2005 von Wim Delvoye, Jean-Max Colard, Castelein Sabine

Wim Delvoye: Drawings and Scale Models (2000-2005) - Published in 2005 on the occasion of the exhibition Wim Delvoye: Drawings and Scale Models at Sperone Westwater, February 25 - March 26, 2005

Wim Delvoye, Jean-Max Colard, Castelein Sabine
Verlag: Sperone Westwater - Rectapublishers
Jahr: 2005
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789080721722
Zustand: Gebraucht
book is new Exhibition catalogue published in conjunction with exhibition held February 25 - March 26, 2005. Includes color reproductions of Wim Delvoye's colored pencil sketches and scale models for his Cloaca machine, a contraption he designed and built to "digest" food and then produce feces. Models of his excavator sculptures, made of laser-cut steel, are also included. Images are accompanied by a list of works and a selected biography. LIST OF WORKS 1DRAWING #1 (2000). COLOUR PENCIL. PENCIL. MARKER ON PAPER. 21 78 x 2964 INCHES [55.5 x 75.5 CM] 2DRAWING #2 (2000-2001), COLOUR PENCIL. WATERCOLOUR ON PAPER, 21 74 x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] 3DRAWING #3 (2000-2001), COLOUR PENCIL, WATERCOLOUR ON PAPER, 21 x 2964 INCHES [55,5 x 75,5 CM] 4DRAWING #4 (2000-2002), PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 7/8x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] 5DRAWING #5 (2000-2002), COLOUR PENCIL. MARKER, WATERCOLOUR ON PAPER. 21 78x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] 6DRAWING #6 (2000-2002), COLOUR PENCIL, PENCIL ON PAPER, 21 ',(8 x 296/0 INCHES [55,5 x 75,5 CM] 7DRAWING #7 (2000-2002), COLOUR PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 .4 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] 8DRAWING #8 (2000-2002), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 74 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #9 (2001), COLOUR PENCIL. PENCIL ON PAPER, 21 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #10 (2000-2001), COLOUR PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 -4 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #11 (2000-2002), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 7/8x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #12 (2002). PENCIL. MARKER ON PAPER, 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #13 (2002), PENCIL. MARKER ON PAPER, 21 78x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #14 (2002), PENCIL, MARKER, STICKER ON PAPER, 21 74 x 296/0 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #15 (2002), COLOUR PENCIL. PENCIL, MARKER ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #16 (2002), COLOUR PENCIL. PENCIL. MARKER ON PAPER, 21 78 x 2964 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #1 7 (2001-2002), PENCIL. MARKER ON PAPER. 21 /,. x 29/. INCHES [55,5 x 75.5 CM] DRAWING #18 (2002), PENCIL, MARKER, WATERCOLOUR ON PAPER, 21 78 X 296/8 INCHES [55.5 x 75.5 CM] DRAWING #19 (2000-2003). PENCIL. MARKER, STICKER ON PAPER. 21 74 x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] DRAWING #20 (2002), PENCIL, MARKER ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #21 (2002), COLOUR PENCIL. PENCIL ON PAPER, 21 78 x 296/, INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #22 (2000-2003), COLOUR PENCIL ON PAPER, 21 78x 29'4 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #23 (2003). PENCIL ON PAPER, 21 x 29'/ INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #24 (2003), PENCIL. MARKER, WATERCOLOUR ON PAPER, 21 7/8x 2964 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #25 (2003), PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #26 (2003), PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #27 (2003), PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #28 (2003), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER, STICKER ON PAPER, 21 74 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #29 (2003), PENCIL, MARKER, WATERCOLOUR ON PAPER, 21 4 x 29'/, INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #30 (2003), COLOUR PENCIL, PENCIL. MARKER. TAPE ON PAPER, 21 /8 x 29 78 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #31 (2003), PENCIL, WATERCOLOUR ON PAPER, 21 78 x 2964 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #32 (2003), COLOUR PENCIL. PENCIL ON PAPER. 21 6/8x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #33 (2003), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 78x 296/8 INCHES [55.5 x 75,5 CM] DRAWING #34 (2003). PENCIL. MARKER ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #35 (2004). COLOUR PENCIL, PENCIL. MARKER ON PAPER, 21 78 X 296/8 INCHES [55.5 x 75.5 CM] DRAWING #36 (2004). PENCIL. MARKER ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #37 (2004), COLOUR PENCIL, PENCIL. MARKER ON PAPER, 21 78x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] DRAWING #38 (2004), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 21 'A x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] DRAWING #39 (2004), COLOUR PENCIL, PENCIL. WATERCOLOUR, MARKER ON PAPER, 21 7/8 x 296/8 INCHES (55,5 x 75.5 DRAWING #40 (2004), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #41 (2000), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER, COLLAGE ON PAPER, 21 6/8x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] DRAWING #42 (2003-2004), COLOUR PENCIL. PENCIL ON PAPER, 21 7/8x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #43 (2004), COLOUR PENCIL, PENCIL ON PAPER, 21 74 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #44 (2004), COLOUR PENCIL, PENCIL ON PAPER, 21 7/8x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #45 (2004), COLOUR PENCIL ON PAPER, 21 7/8x 296/8 INCHES [55,5 X 75,5 CM] DRAWING #46 (2004), COLOUR PENCIL ON PAPER, 21 7/8 x 296/8 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #47 (2004), COLOUR PENCIL ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] DRAWING #48 (2003), COLOUR PENCIL. PENCIL. MARKER ON PAPER. 21 18 x 296/0 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #49 (2004), COLOUR PENCIL ON PAPER. 21 9 x 2964 INCHES [55,5 x 75,5 CM] DRAWING #50 (2004). COLOUR PENCIL ON PAPER. 21 78 x 296/8 INCHES [55,5 x 75.5 CM] 51FLATBED TRAILER & CATERPILLAR - SCALE MODEL (2005), LASER-CUT STAINLESS STEEL, 34x 226x 28 ':. INCHES [87,5 x 575 x 73 cm] - FLATBED TRAILER 40 '/8 x 93 V, x 24 7, INCHES [102 x 237 x 61,5 cm] - CATERPILLAR 52DUMP TRUCK - SCALE MODEL (2004), LASER-CUT STAINLESS STEEL, 28 1/2x 81 7/8 x 26 3/, INCHES [72,5 x 208 x 68 cm] 53CATERPILLAR 'GOTHIC' - SCALE MODEL (2003). LASER-CUT STAINLESS STEEL, 74 x 24'/6 X 23 I/4 INCHES [188 X 63 x 59 CM] 54CATERPILLAR # 5 - SCALE MODEL (2002 - 2004). LASER-CUT STAINLESS STEEL, 78 3/, x 39'/8 x 24 sin INCHES [200 x 100 x 62.5 CM] 55CATERPILLAR # 4 - SCALE MODEL (2002), MELAMINE FACED MDF-WOOD. STAINLESS STEEL, 86 x 50 6/8x 29 'in INCHES [219 x 129 x 74 CM] 56CLOACA FAECES (2000 - 2002), PERSPEX, PLASTIC, FAECES, 8 1/4x 6 V. x 1 Vs INCHES [21 x 17 x 4,5 CM] 57CLOACA QUATRO - SCALE MODEL (2004), SELECTIVE LASER SINTERING. NYLON, 20 7,4 x 13'/6 x 14'/, INCHES [53 x 33,5 x 37.5 cm ] 58DRAWING #51 (2003-2004), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 22 'b x 34 7a INCHES [56,5 x 88,5 cm] 59DRAWING #52 (2003-2004), COLOUR PENCIL, PENCIL. MARKER ON PAPER, 22 1/, x 34 7/8 INCHES [56,5 x 88,5 cm] 60DRAWING #53 (2003-2004), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 22 1/4x 34'/8 INCHES [56,5 x 88,5 cm] 61DRAWING #54 (2003-2004), COLOUR PENCIL. PENCIL, MARKER ON PAPER, 22 7, x 34'/8 INCHES [56,5 x 88,5 cm] 62DRAWING #55 (2003-2004), COLOUR PENCIL. PENCIL. MARKER ON PAPER, 22 la x 34'/8 INCHES [56.5 x 88,5 cm] 51FLATBED TRAILER & CATERPILLAR - SCALE MODEL (2005), LASER-CUT STAINLESS STEEL, 34x 226x 28 ':. INCHES [87,5 x 575 x 73 cm] - FLATBED TRAILER 40 '/8 x 93 V, x 24 7, INCHES [102 x 237 x 61,5 cm] - CATERPILLAR 52DUMP TRUCK - SCALE MODEL (2004), LASER-CUT STAINLESS STEEL, 28 1/2x 81 7/8 x 26 3/, INCHES [72,5 x 208 x 68 cm] 53CATERPILLAR 'GOTHIC' - SCALE MODEL (2003). LASER-CUT STAINLESS STEEL, 74 x 24'/6 X 23 I/4 INCHES [188 X 63 x 59 CM] 54CATERPILLAR # 5 - SCALE MODEL (2002 - 2004). LASER-CUT STAINLESS STEEL, 78 3/, x 39'/8 x 24 sin INCHES [200 x 100 x 62.5 CM] 55CATERPILLAR # 4 - SCALE MODEL (2002), MELAMINE FACED MDF-WOOD. STAINLESS STEEL, 86 x 50 6/8x 29 'in INCHES [219 x 129 x 74 CM] 56CLOACA FAECES (2000 - 2002), PERSPEX, PLASTIC, FAECES, 8 1/4x 6 V. x 1 Vs INCHES [21 x 17 x 4,5 CM] 57CLOACA QUATRO - SCALE MODEL (2004), SELECTIVE LASER SINTERING. NYLON, 20 7,4 x 13'/6 x 14'/, INCHES [53 x 33,5 x 37.5 cm ] 58DRAWING #51 (2003-2004), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 22 'b x 34 7a INCHES [56,5 x 88,5 cm] 59DRAWING #52 (2003-2004), COLOUR PENCIL, PENCIL. MARKER ON PAPER, 22 1/, x 34 7/8 INCHES [56,5 x 88,5 cm] 60DRAWING #53 (2003-2004), COLOUR PENCIL, PENCIL, MARKER ON PAPER, 22 1/4x 34'/8 INCHES [56,5 x 88,5 cm] 61DRAWING #54 (2003-2004), COLOUR PENCIL. PENCIL, MARKER ON PAPER, 22 7, x 34'/8 INCHES [56,5 x 88,5 cm] 62DRAWING #55 (2003-2004), COLOUR PENCIL. PENCIL. MARKER ON PAPER, 22 la x 34'/8 INCHES [56.5 x 88,5 cm] Acknowledgements Wim Delvoye would like to thank everyone who helped to contribute to this show, the catalogue and the production of the works: Sabine Castelein, Bart Cloet, Cravero BVBA (Thierry & Carla Verroeye, Monique De Craemer, Dirk De Groote and the rest of the team, for their special efforts), Cassochrome (Bernard & Laurence Soens), Gianni Degryse, Wouter De Winter, Frank Eulaers, Piet Lelieur (for his dedication), Dirk Pauwels, Karen Polack, Michael Short and Royce Weatherly. A special word of gratitude, for their loyal support of Wim Delvoye's work, goes out to Sperone Westwater (David Leiber, Gian Enzo Sperone & Angela Westwater), Mr Mickey Cartin, Public Art Fund (Susan K. Freedman, Tom Eccles & Richard Griggs), Mr Jerry Speyer, and The Walker Art Center. Published in 2005 on the occasion of the exhibition Wim Delvoye: Drawings and Scale Models at Sperone Westwater, February 25 - March 26, 2005 Designed by Wim Delvoye & Sabine Castelein Typesetting by Sabine Castelein Copy editing by Gianni Degryse Printed by Cassochrome, Waregem, Belgium Bound by Sepeli, Evergem, Belgium Photography Dirk Pauwels: fig. 51, 52, 53, 54, 55 Bart Cloet: fig. 56, 57 Copyright 2005, Sperone Westwater - Rectapublishers All rights reserved under International and Pan-American Copyright Conventions. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means without permission in writing from the Artist and the Sperone Westwater gallery. info@cloaca.be info@speronewestwater.com ISBN: 9080721727 D/2005/10.472/5 FRONTCOVER: 2004 'MR.CLOACA'BACKCOVER: 1995 'FUCK YOU' WIM DELVOYE SELECTED BIOGRAPHY (1990 - present) Solo Exhibitions Jack Tilton Gallery, New York1999Galleria Sperone, Rome Galerie Ghislaine Hussenot, Paris Sonnabend Gallery, New YorkFRAC des Pays de la Loire, Nantes Art Gallery of New South Wales, SydneyGalerie Micheline Szwajcer, Antwerp Castello di Rivoli, Rivoli, TorinoGalerie Laura Pecci, Milan Kunsthalle Nurnberg, Nurnberg2000Cement Truck, Centre Georges Pompidou, Paris Galerie Micheline Szwajcer, AntwerpGalerie Krinzinger, Vienna Sonnabend Gallery, New YorkCLOACA, MuHKA, Antwerp Ruth Bloom Gallery, Los Angeles2001Cloaca - New & Improved, Migros Museum, Zurich Galleria Tucci Russo, Torino2002Galerie Nathalie Obadia, Paris Galerie Ghislaine Hussenot, ParisCloaca - New & Improved, New Museum, New York Galerie Lehmann, LausanneMuseum Kunst-Palast, Dusseldorf Marble Floors, Sperone Westwater, New York Galerie Beaumont, LuxembourgPorin Taidemuseo, Pori (Finland) Center for the Arts, San Francisco, CaliforniaGothic Works, Manchester City Art Galleries, Manchester Gothic Works, Sperone Westwater, New York Galleria Sperone, Rome Galleria Cardi, Milan2003Musee d'Art Contemporain, Lyon Gallery Tanit, MunchenGothic, Public Art Fund Project, New York Musee Departemental de Rochechouart, LimogesFabrica, C-Arte, Prato Galerie Ghislaine Hussenot, Paris2004Cloaca - New & Improved, The Power Plant, Toronto Oeuvres sur Papier 1968 - 2004, Galerie Obadia, Paris Open Air Museum Middelheim, Antwerp 2005Drawings & Scale Models, Sperone Westwater, New York Sonnabend Gallery, New YorkLong March Foundation, Beijing Dolun Museum of Modern Art, Shanghai Group Exhibitions Aperto, Biennale di Venezia, Venice48th Biennale di Venezia, d' APERTutto, Venice Belgique, une nouvelle generation, FRAC de la Loire, ClissonZeitwenden - ausblick, Kunstmuseum Bonn, Bonn Confrontaciones, Museo Espanol de Arte Contemporaneo, Madrid .Kunstenaars van Vlaanderen, Museum van Hedendaagse Kunst, GhentDehors - dedans, Musee d'Art contemporain de Bordeaux, Bordeaux Desplazamientos, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas2000Dust & Dirt, Witte Zaal, Ghent Altrove, Museo di Arte Contemporanea, PratoOver the Edges, SMAK, Ghent Partages d' exotisme, 5ieme Biennale de Lyon, Lyon Documenta IX, KasselAmerican Bricolage, Sperone Westwater, New York 9th Biennial of Sydney, Sydney Post-Human, Musee d'Art Contemporain, Lausanne /2001Give and Take, Victoria and Albert Museum, London Castello di Rivoli, Rivoli / Deste Foundation,AthensEine Barocke Party, Kunsthalle Wien, Vienna Confidences, Casino Luxembourg, Luxemburg Post-Human, Deichtorhallen, HamburgThe Silk Purse Project, Arnolfini, Bristol Irony, Fondacion Miro, Barcelona EV+A Invited, LimerickSonsbeek 9 - LocusFocus, Arnhem (the Netherlands) Depois de Amanha, Lisboa 94, Centro Cultural de Belem, LisboaUn Art Populaire, Fondation Cartier pour l'Art Contemporain , Paris Cocido y Crudo, Museo Reina Sofia, MadridMarking the Territory, Irish Museum of Modern Art, Dublin Sense of Wonder, Herzliya Museum of Art, Herzliya (Israel) ARS 95, Museum of Contemporary Art, Helsinki Issues of Empire, Guggenheim Gallery/Chapman University, Orange CA2002Melodrama, Artium, Vitoria-Gasteiz (Spain) From Pop to Now, Tang Teaching Museum, New York Everything that's interesting is new / The Dakis Joannou Collection, AthensTo Whom it may Concern, CCAC Wattis Institute, San Franci sco Sammlung Sonnabend. Von der Popart bis heute, Deichtorhallen, Hamburg Interzones (Copenhagen 96), Kunstforeningen, Copenhagen2003Extra, Swiss Institute, New York Under Capricorn (Art in the Age of Globalisation), Stedelijk Museum, AmsterdamNo Canvas, Galleria Cardi, Milano GNS, Palais de Tokyo, Paris Scatalogue, SAW gallery, Ottawa (Canada) Kwangju Biennale, Kwangju, South-Korea.Outlook - Cultural Olympiad, Benaki Museum, Athens Biennale de Cetignie, Cetignie, Montenegro 2004Settlements, Musee d'Art Moderne, Saint-Etienne Spatiotemporal, Magasin 3 Konsthall, StockholmGiants - Den Haag Sculpture 2004, Den Haag Baroque, The Slovak National Gallery, BratislavaContinental Breakfast - 45th October Salon, Belgrade The Summer of 1998, Het Domein, Sittard (the Netherlands)Hors d'Oeuvres - Ordres et desordres de la nourriture, CAPC, Bordeaux De opening, SMAK, Ghent2005Visionary Belgium - C'est arrive pros de chez vous, Bozar, Brussels L' Envers du Decor, Institut d' Art contemporain, Villeurbanne8th Biennial of Contemporary Art, Lyon Ruralia, Porin Taidemuseo, Pori (Finland)

Preis(€): 99,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Koen van den Broek - Insomnia and the Greenhouse - This catalogue is published in conjunction with the exhibition KOEN VAN DEN BROEK INSOMNIA AND THE GREENHOUSE Friedman Benda, New York September 1. - October 22, 2011 von Friedman Benda, Jennifer OlshinBildtext: Koen van den Broek - Insomnia and the Greenhouse - This catalogue is published in conjunction with the exhibition KOEN VAN DEN BROEK INSOMNIA AND THE GREENHOUSE Friedman Benda, New York September 1. - October 22, 2011 von Friedman Benda, Jennifer Olshin

Koen van den Broek - Insomnia and the Greenhouse - This catalogue is published in conjunction with the exhibition KOEN VAN DEN BROEK INSOMNIA AND THE GREENHOUSE Friedman Benda, New York September 1. - October 22, 2011

Friedman Benda, Jennifer Olshin
Verlag: Hatje Cantz Verlag
Jahr: 2012
Edition: Hardcover
ISBN: 9783775734783
Zustand: Gebraucht
Leinen im Schutzumschlag Buch ist neu This catalogue is published in conjunction with the exhibition KOEN VAN DEN BROEK INSOMNIA AND THE GREENHOUSE Friedman Benda, New York September 1. October 22, 2011 Edited by Friedman Benda, New York Editing: Jennifer Olshin Copyediting: Dawn Michelle d'Atri Graphic design: Dan Miller Design, New York Typeface: Adobe Caslon Production: Katja Jaeger, Hatje Cantz Reproductions: Jan Scheffler, prints professional Paper: LuxoMatt, 170 g/m2 Binding: Verlagsbuchbinderei Dieringer, Gerlingen Printed by Dr. Cantz'sche Druckerei, Ostfildern 2013 Hatje Cantz Verlag, Ostfildern Friedman Benda, New York 2013 for the reproduced works by Koen van den Broek: the artist Spaced Out 2012 Art Ex Ltd The Last Good Time 2012 A. M. Homes Published by HATJE CANTZ VERLAG Zeppelinstrasse 32 73760 Ostfildern, Germany Tel. +49 711 4405-200 Fax +49 711 4405-220 www.hatjecantz.com and FRIEDMAN BENDA 515 West 26th Street New York, New York 10001 USA Tel. 212-239-8700 www.friedmanbenda.com Photographs of all work, unless otherwise noted, by Adam Reich Photograph of Blue Border, Culver City by Stef Devooght Photographs of Burbank No. 3 and Burbank No. 5 courtesy of the artist Photograph of Runway by Phillipe de Gobert Photograph of the artist by Steve Benisty Photograph of the gallery installation by Tom Powel Imaging Photographs of the artist's studio by Steve Benisty Koen van den Broek would like to thank David Anfam, A. M. Homes, Marc Benda, Jennifer Olshin, and the staff of Friedman Benda. Hatje Cantz books are available internationally at selected bookstores. For more information about our distribution partners, please visit our homepage at www.hatjecantz.com. Library of Congress Catalogue Number: 2012946159 ISBN 978-3-7757-3478-3 Printed in Germany COVER ILLUSTRATION: Hollywood Boulevard, 2011 Oil on Belgian linen, 157 1/2 X 10411/16 inches (40 0 x 26 6 cm) PAGE S 90-91: Installation at Friedman Benda, September isOctober 22, 2011 FRONTISPIECE: The artist in his studio, 2011 LIST OF WORKS IGUM AND YELLOW I, 2011I0 THRILLER, 2011 Oil on Belgian linenOil on Belgian linen 70 7/8 x 471/4 inches (18 0 x I20 cm)8 211/16 x 551/s inches (210 x 140 cm) 2GUM AND YELLOW 2, 2011 Oil on Belgian linen 7 o 7/8 x 4 71/4 inches (1 8 0 x I20 cm) 3BROKEN COLORS, 2011 Oil on Belgian linen 6 415/16 x 43 5/16 inches (165 x iio cm) 4BLUE BORDER, CULVER CITY, 2011 Oil on canvas 8211/16X 551/8 inches (210 x 140 cm) 52ND AVENUE, 2011 Oil on Belgian linen 8 2 11/16 x 551/8 inches (210 x 140 cm) 6YELLOW INTERRUPTION, 2011 Oil on Belgian linen 7 o 7/8 x 471/4 inches (18 0 x 120 cm) 7BURBANK NO. 3, 2010 Oil on canvas 8211/16 X 551/8 inches (210 x 140 cm) 8BURBANK NO. 5, 2010 Oil on canvas 8 211/16 x 5 5 1/8 inches (210 x 140 cm) II HOLLYWOOD BOULEVARD, 2011 Oil on Belgian linen 157 1/2 x I0411/16 inches (40 o x 26 6 cm) 12 TULAROSE DRIVE, SILVERLAKE, 2011 Oil on Belgian linen 1571/2 x 10 411/16 inches (4 0 o x 2 6 6 cm) 13 MODERNISM, 2011 Oil on Belgian linen 10 411/16 x 157 1/2 inches (2 6 6 x 4 0 0 cm) 14 TEXAS, 2011 Oil on Belgian linen 10411/16 x 157 1/2 inches (2 6 6 x 400 cm) 15 SILHOUETTE, 2011 Oil on Belgian linen 10 411/16 x 157 1/2 inches (2 6 6 x 4 0 o cm) 16 NO SERVICE, 2011 Oil on Belgian linen 10 411/16 x 157 1/2 inches (2 6 6 x 4o o cm) 17 PARIS-TEXAS, 2011 Oil on Belgian linen 10411/16 x 157 1/2 inches (2 6 6 x 400 cm) 9EARLY MORNING, 201118 HARBOR FWY, 2011 Oil on Belgian linenOil on canvas 9 41/2 x 63 inches (2 4 0 x 16 o cm)78 3/4 x 1181/8 inches (2 0 0 x 3 0 0 cm) 19 RUNWAY, 2010 Oil on canvas 10 411/16 x 1571/2 inches (26 6 x 4o o cm) 20 UNDEFINED, 2011 Oil on Belgian linen 531/8 x 35 7/16 inches (135 x 9 o cm) 21 EMPIRE, 2011 Oil on canvas 59 x 3 93/8 inches (15o xioo cm) 22 ENTRANCE GATE, 2011 Oil on canvas 531/8 x 35 7/16 inches (135 x 9 o cm) 23 DREAM CATCHER, 2011 Oil on Belgian linen 10 61/2 x 71 inches (2 7 0 X 18 0 cm) 24 VOID, 2009 Oil on Belgian linen 1,81/8 x 7811/16 inches (3 o o x 200 cm) 25 STREET SHADOWS NO. I, 2011 Oil on Belgian linen 8 2 11/16x 551/8 inches (2,0 x 140 cm) 26 STREET SHADOWS NO. 2, 2011 Oil on Belgian linen 7o 7/8 X 473/16 inches (18 o x I20 cm) 28 MIRROR, 2011 Oil on Belgian linen 9 41/2 x 63 inches (24 o x 16 o cm) 29 PARC, 2011 Oil on canvas 311/2 x 471/4 inches (8o x I20 cm) 30 VILLAGE PARK, 2011 Oil on Belgian linen 70 7/8 X 471/4 inches (i8 o x I20 cm) 31 HAMPTONS, 2011 Oil on Belgian linen 6 415/16 x 43 5/16 inches (165 x 110 cm) 32 THE GREENHOUSE, 2011 Oil on Belgian linen 59 1/16 X 39 3/8 inches (15o x 10 o cm) 33 WINDOWS (DISILLUSION), 2011 Oil on Belgian linen 9 41/2 x 63 inches (24 0 x 16 o cm) 34 STAR ISLAND RD NO. I, 2011 Oil on Belgian linen 591/16 x 3 93/8 inches (15o xioo cm) 35 STAR ISLAND RD NO. 2, 2011 Oil on Belgian linen 6 415/16 x 43 5/16 inches (165 x 110 cm) 27 MARKET STREET, 201136 VILLAGE PARK NO. 2, 2011 Oil on Belgian linenOil on Belgian linen 941/2 x 63 inches (24o x 16 o cm)591/16 x 39 3/8 inches (i5oxioo cm)

Preis(€): 26,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Script Opposition in Late-Model Carrot Jokes - Objectif Exhibitions 21. Mai bis 2. Juli 2011 von Michael PortnoyBildtext: Script Opposition in Late-Model Carrot Jokes - Objectif Exhibitions 21. Mai bis 2. Juli 2011 von Michael Portnoy

Script Opposition in Late-Model Carrot Jokes - Objectif Exhibitions 21. Mai bis 2. Juli 2011

Michael Portnoy
Verlag: Objectif Exhibitions
Jahr: 2011
Edition: kartoniert
ISBN: 9783775734783
Zustand: Gebraucht
limited edition of 110 book is new Script Opposition in Late-Model Carrot Jokes, 2011 Objectif Exhibitions Antwerp, Belgium Carrot Jokes are a genre of jokes first proposed by cognitive linguists Chlopicki and Petray (1981) to undermine then emerging computational models of humor analysis. These jokes, further developed by others in the field, depend on a preponderance of background incongruities, blunt omissions, faulty script switch-triggers, gray implicature, and missing links in inferencing. Continuing Portnoys interest in experimental humour, Script Opposition... introduces the public to this specific genre of jokes through a series of wall-based works, a performance during the opening and a limited edition 50 pp. book. Michael Portnoy Objectif Exhibitions, Antwerp, Belgium For the Taipei Biennial in 2010, Amsterdam- and New York-based artist Michael Portnoy formed an experimental comedy club for local women in which amateurs developed their acts in workshops on humour. Portnoy based his idea in part on an ambiguously defined comedy club run by Bolivian women in the 1970s called Las Rodillas (The Knees). Like Las Rodillass anything goes attitude and stage acts, the women taking part in Portnoys project delivered performances that were at times amusing for their extreme deviation from a more professional kind of humour. One participant took to the stage and recounted keystroke by keystroke what she did at work. Another danced in flamenco shoes. These performances were scripted with the artist, who has in the past explored various areas of writing and directing humour, role-play and games. For his solo exhibition in Antwerp, Script Opposition in Late-Model Carrot Jokes, Portnoy devised a new category of joke/non-joke the Carrot Joke and framed it as a classification by the cognitive linguists Chlopicki and Petray. Visitors found themselves faced with five photographs, each picturing a single carrot on white ground, either amputated, bisected, segmented, sliced or splitting. Each white frame contained a solicitous button that told a carrot joke when pressed. The jokes (which were pre-recorded by Portnoy) followed an illogical narrative format wildly incongruous or intentionally impossible to understand matching the natural irregularity of the carrots with which they were paired. In each, the punch-line is never reached, making them somewhat invincible as jokes and impervious to analysis or even judgment. Were they funny? Vaguely, yes. But powerfully performed (as photographs that speak)? Not really. In 1998, Portnoy became somewhat infamous when he was thrown out of the Grammy Awards. Hed been hired to perform as a backing dancer for Bob Dylan and halfway through the live televised performance, he tore open his shirt to reveal the words SOY BOMB written across his torso. Coupled with the absurdity of the words and the deliberate flamboyance of his dancing, it was Portnoys ability to eclipse one unique performance with another that still appears to me to be the crux of his work. As a performer from New York with a background in experimental comedy, theatre and dance, he is also very gifted with words and wordplay. The provocation and spectacle of his SOY BOMB performance would be difficult to replicate, but Portnoy has continued to make absurd and slightly surreal works that amount to really good experimental theatre pieces. But its unclear whether the levity of his previous performances (which, I admit, I've never seen live), or even the carrot jokes he told during the exhibitions opening (which I was not present for), can be matched as concrete art works. In hearing the joke for Duck-Im-ready, duck-Im-slipping, or duck-Ive-lost-track (2011) read at the release for a book included in the exhibition (which, unfortunately, I didn't find time to read), for example, it was the delivery of SCHOWLORT! the name of an unexplained character which, according to Portnoys script, is pronounced monstrously in the back of the throat that caught my attention. Likewise, a public discussion Portnoy organized between himself and two Flemish philosophers who study humour did have its moments, but for this show I had hoped to see Portnoy the performer perform more. The constraints of the five framed objects on the wall just seemed too limiting for the natural exuberance of Portnoys practice. Esperanza Rosales This review has been amended from the review which appeared in Issue 142 to correct the numerous errors, false statements, oversights and conjecture which follow: Erratum: December 1, 2011 There was no tap dancing in Portnoy's Taipei Women's Experimental Comedy Club, although during one act a performer travelled rhythmically across the stage in flamenco shoes. The reviewer was not present at the performance, and her statements regarding the character and feel of the event ("they felt close to improvisation", and "their easygoing deviation from a more 'professional' kind of humour") were conjecture based on performance stills and second-hand information. The two cognitive linguists Chlopicki and Petray were mistakenly referred to as 'fictive'. The event which the reviewer attended was not, as she stated, "the opening", but rather a release for a book of carrot jokes written by Portnoy which was also part of the exhibition but overlooked by the reviewer. The public discussion organized by Portnoy included two Flemish philosophers who study humour not "two theorists of Flemish humour". It was falsely suggested that the eclipsing of other people's performances is "still the crux of [Portnoy's] work." This has not been a crucial element of any of his works since Soy Bomb in 1998. The reviewer had never, in fact, witnessed any of Portnoy's exhibitions before this show in Antwerp. It was falsely stated that the "delivery of 'SCHOWLORT'" in the public discussion "[conveyed] all of the physical detail missing in the audio recording," however the word was delivered in exactly the same manner in both cases. The correct caption for the image should read: "Michael Portnoy, A collection of 'carrot joke' beginnings", performance still." Antwerpen - Objectif Exhibitions - Michael Portnoy - Script Opposition in Late-Model Carrot Jokes 24/05/2011 Van 21 mei tot 2 juli 2011 Boeklancering en gesprek tussen vermaarde Vlaamse humortheoretici en de kunstenaar op zaterdag 11 juni 2011 om 17u Carrot Jokes (Wortel Moppen) zijn een soort moppen die voor het eerst zijn voorgesteld door de cognitieve linguïsten Chlopicki en Petray (1981) om opkomende computationele modellen van humoranalyse te ondermijnen. Deze modellen, die verder door anderen in het veld zijn ontwikkeld, zijn afhankelijk van een overwicht van achtergrondsongerijmdheden, botte weglatingen, defecte script switch-triggers, 'grijze' implicatuur en ontbrekende schakels in interferentie. Verder bouwend op zijn interesse in experimentele humor, introduceert Michael Portnoy's tentoonstelling ons met dit specifiek genre van moppen door middel van een serie van muurinstallaties, een performance tijdens de vernissage en een nieuwe publicatie. Dit is Michael Portnoy's eerste tentoonstelling in België in productie van Objectif Exhibitions. Michael Portnoy leeft in New York en werkt als artiest, muzikant en Regisseur van Gedrag. Zijn praktijk overspant danstheater, vocaal elektrisch gereedschap, Relationeel Stalinisme, reptangles, experimentele stand-up, progoperatisch spektakel, abstract gokken, 3-persoons nachtclubs, de verbetering van biënnales en Ijslandse kakkerlakkenporno. De kunst van Portnoy omcirkelt de regels van spel en communicatie taal zelf speelt een cruciale rol in zijn werk. Hij heeft zijn werk gepresenteerd in musea, kunstgalerijen, theaters en concertzalen, o.a. op de Taipei Biennale (2010), Centre Pompidou (Parijs, 2010), De Appel (Amsterdam, 2010), CAC (Vilnius, 2010), Performa 07 en 09 (New York), Kadist Foundation Parijs, 2009). Kunstverein (Amsterdam, 2009), The SculptureCenter (New York, 2008), IBID PROJECTS (London, 2008), Kunsthalle Basel (2008), 2e Moskou Biennale (2007) en Art Unlimited Basel (2007). http://kaisalassinaro.net/index.php/duunit/carrot-jokes/

Preis(€): 69,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Re-animations - Modern Art Oxford 13 September 9 November 2003 von Candice BreitzBildtext: Re-animations - Modern Art Oxford 13 September 9 November 2003 von Candice Breitz

Re-animations - Modern Art Oxford 13 September 9 November 2003

Candice Breitz
Verlag: Modern Art Oxford
Jahr: 2003
Edition: Softcover
ISBN: 9781901352184
Zustand: Gebraucht
book is new Limited edition of 1500 The first major solo exhibition in a UK public gallery by Candice Breitz. Breitz samples strips down and re-edits well know Hollywood films, highlighting the artifice and visual language of film. Candice Breitz's multimedia installations examine the language of popular culture as it is mediated through films, television and music, from cliff-hanger episodes of Dallas to sentimental pop videos. Using techniques of cutting, splicing and montage combined with a powerful sense of staging, Breitz creates compelling psychodramas into which the viewer is irresistibly drawn. Coinciding with Breitz's first solo exhibition in the UK at Museum of Modern Art Oxford, Re-Animations includes full color reproductions of her recent work and the video installation, "Becoming," made for the exhibition. The book also includes a new essay, "Candice Breitz: From A to B and Beyond," by Berlin-based writer Jennifer Allen. Taped black and white parallel lines run the full width and length of the big upstairs gallery at Modern Art Oxford. The stripes run off under the door at the end of the room. I like Jim Lambie's floors more and more. This one has a relentless energy. Unstoppable, unswerving, oblivious, Lambie's stripes race on, with an insistent optical thrust, to some unreachable vanishing point. Actually, where they're headed is under a monitor belonging to the South African artist Candice Breitz, whose video and film work occupies the rest of the building. The absolute, mechanical regularity of Lambie's stripes makes all those slight irregularities of real architectural space seem more apparent: the walls that aren't exactly true, the minuscule shifts in the floor's horizontality. Being here feels a bit like walking about on an early Bridget Riley painting. Lambie's floor also make me think of the work of French artist Daniel Buren, who has been painting the walls and ceilings of innumerable galleries and museums with his signature stripes for decades. One can consider Lambie's floors in relation to all sorts of precedents, from Carl Andre's arrangements of metal plates, on which one is encouraged to walk, to the tesselated patterns on the floors of churches and mosques. But it is difficult to resist the thought that Lambie's work - from his recent inclusion in the Scottish pavilion at the Venice Biennale to his covering of the Duveen Gallery at Tate Britain earlier this year with a floor of brightly coloured tape - is a kind of temporary gallery make-over. This is really a rather mystifying exhibition, although Lambie's title is a clue: Male Stripper. There could be a pun here - for stripper, read striper. The press release suggests that Male Stripper makes some kind of allusion to the 1980s Italian design group Memphis. The group's founder, Ettore Sottsass, once said: "Memphis exists in a gelatinous rarified area whose very nature precludes set models and definitions." Memphis, who were based in Turin, took their name from a line in the Bob Dylan song ("stuck inside of Mobile with the Memphis blues again"). I can't really see how Male Stripper relates to these Italian designers, except via Lambie's own rarified and quite possibly gelatinous thought processes. It's a sticky business, contemporary art. Advertisement The floor is a kind of conceptual, as well as physical, ground. It makes you very aware of where you are standing and walking. The art's underfoot, it surrounds you. You are the figure on the ground. When Lambie puts things on the floor (his own rather odd sculptures, or 1930s mirrors, as in his installation at Venice) or when he runs his taped floor under the work of another artist (David Bachelor's work in Days Like These at Tate Britain, Breitz's here), he seems to be saying something about the inclusivity of his work. The floor is one thing. It is both like a dancefloor and the music itself. It is all ambience. Hung in the corner are a pair of what appear to be novelty, glittery red boxer shorts, refashioned into a sort of hat or mask, with Halloween eyeholes and mouth cut roughly into them. Male strippers, from my limited knowledge of the subject, often make some kind of play with their undergarments, before the climax of their act. There is something a bit tawdry and abject about this item of clothing, as indeed there is about striptease. Dangling by the window is a big yellow transluscent plastic shape, resembling eyelashes. The lashes are pointy and twisted a bit out of shape. The sunny yellow shape is also like a smile. It is a wink and a smile, suspended from a rafter on delicate links of bracelet and necklace chain. Where is all this taking us? To the idea of bed, of course, or rather to the double mattress that Lambie has stuck high on another wall. The mattress has been painted over in blue gloss paint, and the paint has been allowed to trickle from the mattress down the wall, where it pools on the edge of that pristine black and white striped floor. A wet sticky bed, then, a heavenly blue fantasy bed. Or perhaps not. I am uncertain whether looking for connections, for complex metaphors and allusions, gets us very far. Is Lambie making some playful drama out of art's inscrutability? Sometimes when you dig for meaning, you just end up in a hole. The answer, I suspect, is to just relax about it all. If Lambie's floors are a kind of conceptual ground, signalling a free-form space, perhaps what they say is that here, anything goes. Lambie's art has been equated to DJ sampling. This seems right. All the items he's dragged into the gallery were found or bought around Oxford while he was making the show. In part, his installation is a kind of improvisation, so we must improvise too. Advertisement Breitz's video installations (I'm growing to hate that last word) come with a dense critical exegesis, to which Lambie's light touch is a necessary corrective. Breitz's art appropriates and reworks old movies and TV shows. Like Lambie's, her art is a kind of sampling. I find her videos tedious - mostly because I never watched Dallas, barely recognise Karen Carpenter, and can't quite remember who that girl is singing with John Travolta. All that stuff passed me by. Nor do I have much idea what or who Breitz herself is re-enacting when she role-plays various actresses to the camera. I just don't care enough. She has re-cut Clint Eastwood in Dirty Harry, and Jack Nicholson in The Witches of Eastwick, to show us only the stars themselves speaking their lines, reducing these movies to fractured soliloquies a few minutes in length. This all very well, but the real interest is in seeing these actors acting, and realising what a great script Nicholson had in Eastwick. The media studies crowd will probably love Breitz's show. I feel a seminar coming on. Breitz, talking about her work, says that her interest in using all this footage stems from the fact that television only arrived in South Africa, during the apartheid regime, in the 1970s. What was shown on South African TV was both sparse and bland. Watching things over and over again, she wrested alternative meanings from it. In her essay on Breitz, Jennifer Allen compares the artist to Freud (after already dragging in poor old Walter Benjamin, and the Deleuze and Guattari attack battalion). Allen concludes that Breitz "goes beyond aetiology and analysis to reveal the movie screen as an agent of contagion - of epidemic proportions". I think she's being serious. Candice Breitz: Re-Animations and Jim Lambie: Male Stripper are at Modern Art Oxford

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Playrebollo - Casa de Velázquez in Madrid, May 23rd to August 31rd, 2008 von Miguel Ángel Rebollo, Tania Pardo, Mercedes ReplingerBildtext: Playrebollo - Casa de Velázquez in Madrid, May 23rd to August 31rd, 2008 von Miguel Ángel Rebollo, Tania Pardo, Mercedes Replinger

Playrebollo - Casa de Velázquez in Madrid, May 23rd to August 31rd, 2008

Miguel Ángel Rebollo, Tania Pardo, Mercedes Replinger
Verlag: Bibelot, Asociación cultural Incubadora
Jahr: 2008
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9788496845084
Zustand: Gebraucht
MIGUEL ÁNGEL REBOLLO (Madrid, 1970). Lives and works in Madrid. Playrebollo is the title of the work of the same name made by Miguel Ángel Rebollo in the Casa de Velázquez in Madrid with a grant from the French Ministry of Education. During his residency, the artist employed an actor to impersonate him in the institution that had given him the grant. In Rebollos name, the actor made a daily report of the incidents that arose and a documentary record of his borrowed life as evidence of the artists existence in this institution. The documentation that Rebollo presents in the Montehermoso Cultural Centre (extensive information that cannot be covered in one visit) shows, as does a good part of his work, his interest in low key cataloguing with a clinical vocation. Placed on the walls as if they were lists, we see the correspondence between the artist and actor during this impersonation and some photographs recording the action that were included in the Centres publication. The exhibition only presents some symptoms and allows the public to make its own diagnosis of public representation strategies in the artists role and its legitimatisation in the institutions backing it. May 23rd to August 31rd, 2008 playrebollo ES LA OBRA DE MIGUEL ÁNGEL REBOLLO REALIZADA EN LA CASA DE VELÁZQUEZ DE MADRID. DURANTE UNA BECA DE RESIDENCIA EL ARTISTA CONTRATÓ A UN ACTOR PARA QUE SUPLANTARA SU IDENTIDAD EN LA INSTITUCIÓN QUE LO HABÍA BECADO. EL ACTOR REALIZABA UN INFORME DIARIO DE LAS INCIDENCIAS QUE SURGÍAN EN NOMBRE DE REBOLLO Y UN REGISTRO DOCUMENTAL DE SU "VIDA PRESTADA" COMO EVIDENCIA DE LA EXISTENCIA DEL ARTISTA EN LA CASA. ESTE TRABAJO ES UNA REFLEXIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE REPRESENTACIÓN PÚBLICA DEL ROL DE ARTISTA, Y SU LEGITIMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES QUE LO VALIDAN. playrebollo CONTENIDO Asunto: Mis días como tú / Tus días como yo Tania Pardo Autorretrato del artista postizo Mercedes Replinger playrebollo Primera semana: presentación pública Etapa de visibilidad Segunda semana: observación de lo cotidiano Diagnóstico y exploración de la Casa Tercera semana: posicionamiento en el lugar Sucesos intrascendentes Cuarta semana: jornadas de entrevistas y paseos De turista a inquilino Quinta semana: el empleo del tiempo Trabajo-éxito-depresión y vuelta al trabajo Sexta semana: evaluación de relaciones y cometido La lógica del empleado Séptima semana: la Casa como cuarto de juegos Un artista sin arte Octava semana: catalogación y registro Reproches Epílogo. Lo que queda cuando no pasa nada salvo el tiempo Relación de personas que el actor conoció durante la suplantación del artista en el desempeño de su trabajo Referencias

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Etched in Collective History - This catalogue was produced in conjunction with the exhibition Etched in Collective History, organized by the Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama, August 18 - November 17, 2013 von JEFFREEN M. HAYES, ERIN KRUTKO DEVLIN, PH.D. REBECCA DOBRINSKI, LAUREN WILLIAMS, Gail AndrewBildtext: Etched in Collective History - This catalogue was produced in conjunction with the exhibition Etched in Collective History, organized by the Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama, August 18 - November 17, 2013 von JEFFREEN M. HAYES, ERIN KRUTKO DEVLIN, PH.D. REBECCA DOBRINSKI, LAUREN WILLIAMS, Gail Andrew

Etched in Collective History - This catalogue was produced in conjunction with the exhibition Etched in Collective History, organized by the Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama, August 18 - November 17, 2013

JEFFREEN M. HAYES, ERIN KRUTKO DEVLIN, PH.D. REBECCA DOBRINSKI, LAUREN WILLIAMS, Gail Andrew
Verlag: Birmingham Museum of Art
Jahr: 2013
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9781934774120
Zustand: Gebraucht
book is new ETCHED IN COLLECTIVE HISTORY BY JEFFREEN M. HAYES, PH.D. WITH ESSAYS BY ERIN KRUTKO DEVLIN, PH.D. REBECCA DOBRINSKI LAUREN WILLIAMS BIRMINGHAM MUSEUM oF ART BIRMINGHAM, ALA. ETCHED IN COLLECTIVE HISTORY PRESENTED BY REGIONS This catalogue was produced in conjunction with the exhibition Etched in Collective History, organized by the Birmingham Museum of Art, Birmingham, Alabama, August 18November 17, 2013. Etched in Collective History is presented by Regions Bank additional support provided by Walter Energy and the Alabama Humanities Foundation. Art Speaks: 50 Years Forward is sponsored by Alabama Power Company, Protective Life Foundation, the City of Birmingham Mayor's Office, Vulcan Materials Company, and the Joseph S. Bruno Charitable Foundation. Essays by Jeffreen M. Hayes, Erin Krutko Devlin, Lauren Williams, and Rebecca Dobrinski Director's Foreword by Gail Andrews Edited by Rebecca Dobrinski Designed by James Edward Williams Photography by M. Sean Pathasema Except pages 17, 23,26,27,28,44,45,50,51,53, 54, 58, 63, 64,65,66,68,71,72,84,85,91. Photos provided by the artist or representative gallery. 2013 Birmingham Museum of Art www.artsbma.org ISBN: 978-1-934774-12-0 1-934774-12-x Cataloging-in-publication information is available from the Library of Congress All rights reserved. No part of the contents of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the written permission of the Trustees of the Birmingham Museum of Art. Every effort has been made to trace copyright holders and obtain their permission for the use of copyrighted material. The publisher apologizes for any errors or omissions and would be grateful if notified of any corrections that should be incorporated in future reprints or editions of this book. All works in the exhibition are copyright the artists or their estates. Additional credits are listed in the catalogue entries. COVER: Untitled, (Wire Dress), Gregory Warmack aka Mr. Imagination, page 90 TITLE PAGE: Them Were Saturday Afternoons, (detail, Shinique Smith, page 89 7 DIRECTOR'S FOREWORD Gail Andrews, Director Birmingham Museum of Art 10 ACKNOWLEDGMENTS Gail Andrews, Director Birmingham Museum of Art 12 PREFACE Jeffreen M. Hayes, Ph.D. Birmingham Museum of Art ESSAYS 14 ETCHED IN COLLECTIVE HISTORY Jeffreen M. Hayes, Ph.D. Birmingham Museum of Art 22 WITNESSING AND TESTIFYING: INDIVIDUAL EXPRESSION AND SOCIAL CHANGE IN THE CIVIL RIGHTS MOVEMENT Erin Krutko Devlin, Ph.D. Professor, Public History, University of Wisconsin at Eau Claire 30 WHY BIRMINGHAM? Rebecca Dobrinski Birmingham Museum of Art 36 A POST CIVIL RIGHTS STORY Lauren Williams Graduate Student, Arts Administration, Florida State University 40 CATALOGUE Etched in Collective History August 18, 2013 - November 17, 2013 // Jemison Galleries Etched in Collective History presents the work of artists who interrogate, depict, and memorialize the Civil Rights Movement. The Movement inspired a number of artists to participate physically, in marches and sit-ins, as well as creatively, through the act of making art. This exhibition presents the work of these artists and the artists who followed, telling a multi-generational story of the Civil Rights Movement. These various perspectives and works form a powerful synthesis of art, relating dynamic responses to our collective history. Etched in Collective History Hayes, Jeffreen M. et al. Birmingham, Ala. Birmingham Museum of Art, 2013. Paperback. White wraps with photographic image and black lettering. 96 pp. with color and bw images throughout. VG (Bottom of outer spine is slightly bumped otherwise clean.). Item #146394 ISBN: 9781934774120 Catalogue from the exhibition held Aug. - Nov., 2013, Etched in Collective History "presents the work of artists who interrogate, depict, and memorialize the Civil Rights Movement. The Movement inspired a number of artists to participate physically, in marches and sit-ins, as well as creatively, through the act of making art. This exhbition presents the work of these artists and the artists who followed, telling a multi-generational story of the Civil Rights Movement. These various perspectives and works form a powerful synthesis of art, relating dynamic responses to our collective history." (from the back cover) With 4 scholarly esssays and the illustrated catalogue of works.

Preis(€): 59,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Guillaume Leblon - Guillaume Leblon at Kunstverein Düsseldorf 24.06. - 27.08. 2006 von Georg Kulenkampff, Rita Kersting, Deborah Bürgel, Patrizia Dander, Kathleen Rahn, Luca Cerizza, Jan Verwoert, Adeline Morlon, Jan H Weig, Achim Kukulies, Misha de Ridder, François Doury, Frédéric Buisson, Nicolas Touzalin, Guillaume Leblon, Timothy ConnelBildtext: Guillaume Leblon - Guillaume Leblon at Kunstverein Düsseldorf 24.06. - 27.08. 2006 von Georg Kulenkampff, Rita Kersting, Deborah Bürgel, Patrizia Dander, Kathleen Rahn, Luca Cerizza, Jan Verwoert, Adeline Morlon, Jan H Weig, Achim Kukulies, Misha de Ridder, François Doury, Frédéric Buisson, Nicolas Touzalin, Guillaume Leblon, Timothy Connel

Guillaume Leblon - Guillaume Leblon at Kunstverein Düsseldorf 24.06. - 27.08. 2006

Georg Kulenkampff, Rita Kersting, Deborah Bürgel, Patrizia Dander, Kathleen Rahn, Luca Cerizza, Jan Verwoert, Adeline Morlon, Jan H Weig, Achim Kukulies, Misha de Ridder, François Doury, Frédéric Buisson, Nicolas Touzalin, Guillaume Leblon, Timothy Connel
Verlag: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
Jahr: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
Edition: Leinen
ISBN: 9783925974656
Zustand: Gebraucht
mit zwei Einladungskarten zur Ausstellungseröffnung Buch ist neu Deutsch und Englisch GUILLAUME LEBLON 24. Juni 27. August 2006 Eröffnung: Freitag, 23. Juni, 19 Uhr Die Arbeiten des französischen Künstlers Guillaume Leblon (*1971 in Lille, lebt in Paris) bestechen durch eine sublime und poetische Formensprache, die auf abstrakte Tendenzen der Moderne, Minimal- und Land Art verweisen, aber auch an Häusliches, Alltägliches denken lassen. Leblon ist an 'Verschiebungen' interessiert: Verschiebung im Sinne einer Übertragung von architektonisch-utopischen in freie, abstrakte und autonome Formen er baut in meist einfachen Materialien wie Gips, Pappe, Holz, Leder und Kupfer begehbare Inszenierungen, die Spuren von Geschichte und Geschichten enthalten. In seiner ersten Einzelausstellung in Deutschland wird Guillaume Leblon eigens für den Kunstverein geschaffene Arbeiten präsentieren und diese durch eine Art Displaystruktur mit älteren Skulpturen und Objekten in einem Gesamtparcours zusammenfügen. So werden beispielsweise Arbeiten wie der vieleckige weiße Tête (2005) oder feine geflochtene kupferfarbene Objekte (Crysocales, 2005) in die Schau integriert. Symptomatisch für die Arbeitsweise Leblons ist die Entdeckung und Überlagerung von Räumen und Raumvorstellungen, die sich der Mensch erschließt. Die Projektion eines Films auf die der Ausstellung zugrunde liegende Karton-Struktur führt diesen Weg des Künstlers vor in Villa Cavrois (16 mm, 2000) läuft Leblon durch ein verfallenes Haus des Architekten und Filmausstatters Robert Mallet-Stevens von 1929. Die ruinösen Reste des Gebäudes, der Villa, erscheinen wie eine Art Bühnenbild und eine Reminiszenz an eine andere, nicht mehr gelebte Welt. Tektonisch mit diesem Gebäude verwandte Elemente tauchen in veränderter Form immer wieder in der Arbeit Leblons auf, beispielsweise in einem aus weißen Gipsfragmenten zusammengesetzten Kubus, der sich wie eine gebaute Ruine in den Kunstvereinsraum schiebt. Insgesamt entsteht für die Ausstellung ein reichhaltiges experimentelles Feld von Arbeiten eine Mischung aus Analyse, Überführung, Rezitation und Erzählung und eine Einladung an den Betrachter bekannte Formen und unbekannte Bedeutungen ins Verhältnis zu setzen. Zum Werk des Künstlers und zur Ausstellung erscheint ein Buch mit Texten von Jan Verwoert, Luca Cerizza und Kathleen Rahn. Erhältlich bei der Finissage am 27. August 2006.

Preis(€): 19,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Katinka Bock - The Sound of Distance - Monographic catalogue related to the solo exhibition at De Vleeshal, Middelburg - April-June 2009 von Lorenzo Benedetti, Vanessa Clairet, Thomas BoutouxBildtext: Katinka Bock - The Sound of Distance - Monographic catalogue related to the solo exhibition at De Vleeshal, Middelburg - April-June 2009 von Lorenzo Benedetti, Vanessa Clairet, Thomas Boutoux

Katinka Bock - The Sound of Distance - Monographic catalogue related to the solo exhibition at De Vleeshal, Middelburg - April-June 2009

Lorenzo Benedetti, Vanessa Clairet, Thomas Boutoux
Verlag: argobooks
Jahr: 2009
Edition: kartoniert
ISBN: 9783941560246
Zustand: Gebraucht
Englisch und Niederländisch Karton im Schutzumschlag The Sound of Distance Publication Date: 2009 Reference: 978-3-941560-24-6 Lorenzo Benedetti, Thomas Boutoux, Vanessa Clairet Monographic catalogue related to the solo exhibition at De Vleeshal, Middelburg (April-June 2009) Dutch and English Index 44-46 April Table sand, wood, copper, rainwater 2009 46-48 Aussicht in den Hof cactus 2009 49-50 Die Birke digital print 2009 50-52 Vue sur la montagne de la colline en face bronze 2009 52-53 Stein unter dem Tisch wood, stone 2009 54-55 Balance ceramic, water, wire rope, puelly 2009 56-57 Die Diagonale string, chalk 2009 57-58 La hauteur est complexe steel 2009 58-59 First Piano ceramic 2008 60-64 The Ground of the Sea ceramic 2009 Katinka Bock Geboren/ born 1976 in Frankfurt am Main (Germany) Woont en werkt/works and lives in Paris/Berlin Colofon / Colophon Uitgebracht ter gelegenheid van de tentoonstellin/ This catalogue has been published in conjunction with the exhibition Katinka Bock, Sound of Distance De Vleeshal, Middelburg 11.04.-21.06.2009 Curator: Lorenzo Benedetti Tekst / Text: Lorenzo Benedetti, Thomas Boutoux, Vanessa Clairet Vertaling / Translation: Leen van den Boucke (Dutch) Kevin Cook (English) Foto's / Pictures: Lorenzo Benedetti (p. 35, 45) Katinka Bock (p. 3, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 62, 66, 71) Leo van Kampen (p. 4, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 67, 68) Ziggy Marlissa (p. 40) Grafisch ontwerp / Grafic Design: Susanne Richwien, Leipzig Anna Lena von Helldorff, Leipzig Opmaak / Picture Editing: Carsten Humme, Leipzig Druk / Printed by: Messedruck GmbH, Leipzig Bindwerk /Binding: Buch- and Verlagsbuchbinderei, Leipzig Copyright 2009 the artist, the authors, SBKM/ De Vleeshal SBKM/ De Vleeshal, Postbus 201, 4330 AE Middelburg Een uitgave van /Published by: argobooks, Schdnhauser Allee 56, 10437 Berlin Printed in Germany ISBN 978-3-941560-24-6 Lorenzo Benedetti en Katinka Bock bedanken /wish to thank: Vanessa Declaux, Thomas Boutoux alle medewerkers van De Vleeshal/ De Vleeshal staff: Erik van den Berge, Simon Blaas, Leendert Buth, Jacqueline Cijsouw, Bregje de Heer, Sanne Kooistra, Jacco Pleijte, Angela Verschelling, Kees Wijker Vanessa Adler, Dolly Benedetti, Angelika Maierhofer, Lena, Infinite Mind, Tonnie Dieleman, Toon en Marie-An Van Mierlo, Keramische Industrie St. Joris - Beesel, Mr. Mevr. van Thiel, Wim Stemken, Bronsgieterij Stijlaart-Tiel, Stefan Hdhne, Jocelyn Wolff, Anna Lena von Helldorff, Susanne Richwien, Heide Bock, Franka and Ralf, Viradej, Noa and Stascha, Volker Gdrnandt, Werner Albert

Preis(€): 14,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Mark Lewis - This catalogue was published on the occasion of Mark Lewis's exhibitions held at argos, Brussels, 18 May - 29 June 2002, curated by Paul Willemsen and at Kunsthalle Bern, 6 September - 13 October 2002, curated by Bernhard Fibicher von Bernhard Fibicher, Paul Willemsen, Mark Lewis, Shepherd Steiner, Jean-Michel BouhoursBildtext: Mark Lewis - This catalogue was published on the occasion of Mark Lewis's exhibitions held at argos, Brussels, 18 May - 29 June 2002, curated by Paul Willemsen and at Kunsthalle Bern, 6 September - 13 October 2002, curated by Bernhard Fibicher von Bernhard Fibicher, Paul Willemsen, Mark Lewis, Shepherd Steiner, Jean-Michel Bouhours

Mark Lewis - This catalogue was published on the occasion of Mark Lewis's exhibitions held at argos, Brussels, 18 May - 29 June 2002, curated by Paul Willemsen and at Kunsthalle Bern, 6 September - 13 October 2002, curated by Bernhard Fibicher

Bernhard Fibicher, Paul Willemsen, Mark Lewis, Shepherd Steiner, Jean-Michel Bouhours
Verlag: ARGOS Editions
Jahr: 2003
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789076855141
Zustand: Gebraucht
Englisch, Deutsch und Französisch Diese Publikation erscheint aus Anlass der Ausstellungen von Mark Lewis in argos, Brüssel, 18. Mai - 29. Juni 2002, Kurator: Paul Willemsen und in der Kunsthalle Bern, 6. September - 13. Oktober 2002, Kurator: Bernhard Fibicher This catalogue was published on the occasion of Mark Lewis's exhibitions held at argos, Brussels, 18 May - 29 June 2002, curated by Paul Willemsen and at Kunsthalle Bern, 6 September - 13 October 2002, curated by Bernhard Fibicher argos Werfstraat 13 rue du Chantier B -1000 Brussel/Bruxelles www.argosarts.org argos Kunsthalle Bern Helvetiaplatz 1 CH-3005 Bern www.kunsthallebern.ch Graphic design: Pierre Neumann, Vevey Translations/Übersetzungen: Margie Mounier, Margret Powell-Joss Photo credits: Dominique Uldry, Bern David Lambert/Rod Tidnam, Tate Liverpool Jan Kempenaers, Antwerpen Janice Kerbel Stacey de Wolfe all location photographs by Mark Lewis Scans/Photolithos: Ast + Jakob AG, Köniz Printing/Druck: die keure, Brugge 2003 argos editions, Kunsthalle Bern, the artist, the authors and translators ISBN 90-76855-14-5 D/2003/9073/1 Printed in Belgium Mark Lewis, Canadian-born and British-based artist, turned from photography to filmmaking during the mid-90s and started to create a series of works that explore the history and structure of cinema. His films are generally shot with 35 mm cameras and with a professional cast and crew. Shown as large-scale projections in exhibition-galleries, these films, echoing the practice of the Lumière Brothers, often consist of a single take whose length (approximately four minutes) is determined by the running time of a single reel of film in the camera. Co-published by argos editions and the Kunsthalle Bern on the occasion of Mark Lewis exhibitions in Brussels and Bern, this fully colour illustrated book documents the artists new films from Centrale (1999) to the previously unpublished Algonquin Park, Early March (2002), Tenement Yard, Heygate Estate (2002) and Childrens Games, Heygate Estate (2002). Three authors approach Lewis work from a specific angle: Jean-Michel Bouhours places it in the history of cinema as post-modern film-works, works postdating the end of cinema as the choice medium of mass entertainment, Shepherd Steiner makes an entrance to the work of Mark Lewis via the set and Bernhard Fibicher describes the painterly aspects in the new films. (Source: Argos) Mark Lewis 21,5 x 25 cm, 62 pages, English / French / German Hoofdstukken A different take on cinema: Films by Mark Lewis Invention and reinvention in the films of Mark Lewis (The set theory) Painterly aspects in Mark Lewis's new films

Preis(€): 34,50

Versand(€): 4,80

Bildtext: Blitzbilder - Exhibition Blitzbild, Galerie van Kranendonk, Den Haag von Roland Schimmel, Gerard VisserBildtext: Blitzbilder - Exhibition Blitzbild, Galerie van Kranendonk, Den Haag von Roland Schimmel, Gerard Visser

Blitzbilder - Exhibition Blitzbild, Galerie van Kranendonk, Den Haag

Roland Schimmel, Gerard Visser
Verlag: Eigenverlag / Galerie van Kranendonk
Jahr: 1991
Edition: Paperback
ISBN: 9789076855141
Zustand: Gebraucht
Englisch und Niederländisch Limited edition of 750 With 6 silkscreen prints Lijst van afbeeldingen (met oorspronkelijke afmetingen) / List of pictures (with original sizes) 1Broadway Marquise, 1990, acryl op linnen / acrylic on canvas, 150 x 235 cm. 2Doors of Perception, 1990, acryl op linnen / acrylic on canvas, 170 x 250 cm. 3Jumpin' Jack Flash, 1990, acryl op linnen / acrylic on canvas, 50 x 140 cm. collectie / collection Stedelijk Museum Schiedam 4Catch 22, 1990, acryl op linnen / acrylic on canvas, 80 x 120' cm. 5Squinting Sunset, 1991, acryl op linnen / acrylic on canvas, 100 x 300 cm. 6Broadway Revisited, 1991, acryl op linnen / acrylic on canvas, 150 x 235 cm. Schimmel, Roland, -- 1954-. Farbfeldmalerei. Verwarrend maar verhelderend: de kunst van Roland Schimmel De kunst van Roland Schimmel (1954) stelt onze waarneming zwaar op de proef. Niet zelden bezorgt zijn werk je een hallucinerende werking en een behoorlijk portie visuele kortsluiting. Voor de schildering Zwarte Zon/Black Sun uit 2010, de dramatisering van een zonsondergang, ontvangt Roland Schimmel binnenkort de Akademieprijs Astronomie en Kunst, die is ingesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Akademie van Kunsten. Zij kennen deze nieuwe prijs toe aan een kunstenaar die zich bij het maken van een werk door de astronomie heeft laten inspireren. In de afgelopen dertig jaar heeft Roland Schimmel een belangrijk oeuvre opgebouwd dat bestaat uit schilderijen, monumentale muurschilderingen, installaties en videos. (De transparantie van) kleur en (het wonder van het) licht behoren tot het domein van Roland Schimmel. Als kunstenaar doet hij natuurkundig en neurologisch onderzoek naar de oorsprong van de beweging van lichaam en geest, van dingen die je ziet, gedachten en gevoelens. Bij beweging verandert de waarneming van de werkelijkheid. Door de consequentheid waarmee hij dit onderzoek uitvoert, ontwikkelt zijn oeuvre zich op meeslepende wijze. Het ervaren van Schimmels kunst ontaardt immer in een enerverende fysieke belevenis. Knijp je ogen naar de zon maar eens even dicht en ervaar het scala aan kleuren en zwarte stippen. Open ze en het beeld gloeit na op het netvlies. Dit fysiologisch verschijnsel van die later komende beelden, nabeelden, schildert Roland Schimmel: kleurvlekken en halos, kringen die resoneren op het netvlies en terugkaatsen in de tegengestelde kleur. Zoals hij het zelf in een interview aangeeft: De lichtgevoelige receptoren in het netvlies geven signalen af die later doven. Het beeld gloeit echter na op het netvlies en op dat moment ontstaat het tegendeel van de oorspronkelijke impuls. In de woorden van de kunstenaar veroorzaken die een gevoel van machteloosheid. Roland Schimmel manipuleert dit proces. Het gaat hem daarbij niet om de werking, maar om de ervaring van de desoriënterende waarneming van de kijker. Al zijn werk is doordrongen van fysiologische waarnemingsprocessen, dat hem tot een unieke kunstenaar maakt, die moeilijk met anderen vergeleken kan worden. Na zijn opleiding aan de Academie in Arnhem (1973-1978) ging Roland Schimmel op reis. Onder invloed van verblijven in Griekenland en de Stille Zuidzee (1982-83) ontstonden landschappelijke beelden met een meditatieve lading, in onderwerp en kleur. Schilderijen die voor het zien van de kleuren om aandacht vroegen en waarin de kunstenaar al op zoek was naar een soort rustpunt, naar een stadium van onbevooroordeeld waarnemen. Een bijzondere ervaring beleefde hij op het eiland Raivavae, bij een spectaculaire zonsondergang boven de oceaan. Het betekende het begin van onderzoek van het verschijnsel kleur en licht, de beleving ervan en vooral onderzoek van de werking van het nabeeld. De gloed, die je dus nog op het netvlies ziet, terwijl het oog zich weer opent of zich alweer van het schilderij heeft afgewend. Met gebruik van eenvoudige geometrische composities ontstaan zo series van simultane en complementaire kleurcontrasten, waarbij de kunstenaar nabeelden hanteert, die met het spel van licht kleuren oproepen. Bijvoorbeeld gekleurde ovalen, vierkanten en rechthoeken die op een gekleurde of witte achtergrond zijn geschilderd. Ze brengen de kijker in verwarring omdat in het nabeeld de kleuren gaan bewegen, een zinderend effect dat het netvlies ontregelt. Stel je het grote schilderij Squinting Sunset voor, dat Schimmel in 1990 schilderde. Op een diep oranje achtergrond is net even anders een oranje vierkant aangebracht, alsmede twee paar geometrische vormen. Elk paar bestaat uit een rose en blauwgroen vierkant. Rose, groene en oranje vierkanten dansen samen, verwisselen van plaats, verspringen met nabeelden die gloeien en onstuimig voor de ogen trillen. In het dagelijks leven bepaalt de werking van kleurbeeld en nabeeld de intensiteit van contrasten zo maakt bijvoorbeeld groen een krachtiger indruk als je daarvoor naar de kleur rood hebt gekeken. In de kunst van Schimmel is sprake van een pure en bewuste manipulatie van kleuren en vormen, die de kijker verblinden. Ik maak gebruik van de energetische stralingskracht van kleur, om vorm onder druk te zetten, zo te manipuleren dat ze telkens lijkt te verdwijnen of te verschijnen, zei hij er in een interview over. Tot begin jaren negentig zijn de schilderijen compositorisch vrij strak geordend. Daarna gaat Schimmel geleidelijk met cirkels van verschillende formaten werken, waarin het nabeeld zich als een cirkel vormt, die je naast de werkelijke cirkel even als schaduwbeeld ziet. Zoals ze voor je ogen flakkeren duurt het even voordat je door hebt wat het werkelijke nabeeld is en wat geschilderd is. Roland Schimmels ruimtelijke muurschilderingen spreken het meest tot de verbeelding. Bij een wandschildering spuit hij dunne lagen verf op wanden, zodat transparante, donzige effecten ontstaan. Verspreid op het lichtkleurveld bevinden zich de lichtgekleurde cirkels, waarmee Schimmel onze nabeelden op het netvlies creëert. In deze schilderingen beïnvloedt hij het kijken nog het meest door met die nabeelden een nieuwe werkelijkheid te creëren. De kijker kan er snel in wegzinken, voordat hij enig houvast vindt in de ritmisch gestructureerde composities, voorzien van dat geraffineerde kleurgebruik. Zij veroorzaken een sterke fysiologische werking van het verschijnsel kleur en roepen daardoor de sensatie van een intens krachtenspel op. Onlangs heb ik weer, weliswaar een van zijn oudere muurschilderingen in de Haagse Hogeschool kunnen aanschouwen. Een fascinerende ervaring. Kijk je hier lang naar de rose en groene vormen in de oranje achtergrond, dan wordt de ruimte als gevolg van het oplichtende nabeeld voor je in beweging gezet: de reactie van het oog op de lichtintensiteit van het turkoois-groen. Met het blote oog kun je een natuurlijke zoneclips beter niet bekijken. Bij het prijzenswaardige schilderij Zwarte Zon/ Black Sun is het juist de bedoeling dat je je laat verblinden door de zwarte cirkel tegen de lichte achtergrond. Als nabeeld zijn hier heldere lichte stippen te zien, die zich vermengen met de geschilderde compositie, hetgeen een oncontroleerbaar schouwspel van opdoemende en verdwijnende vormen oplevert. De kracht van Zwarte Zon/Black Sun zit hem vooral in het samenvallen van de artistieke illusie met de visuele perceptie, en de verhelderende verwarring die dit met zich meebrengt, zoals in het persbericht van de KNAW en de Akademie van Kunsten wordt vermeld. Het bekroonde schilderij maakt deel uit van de serie Zwarte Zon. Onder de gelijknamige naam vervaardigde Roland Schimmel voor De KetelFactory in Schiedam in 2009 een in situ gemaakte schildering, die door een videoprojectie van bewegende kleurbeelden werd beschenen. Meer recent gerealiseerde muurschilderingen als The Innocent Eye (2012) in het Stedelijk Van Abbe Museum en The Innocent Mind (2013) in Dordtyart gaven zijn werk weer een extra dimensie. Op ronde witte wanden bracht Schimmel met zijn gebruikelijke airbrush-techniek twee zwarte zonnen en een palet aan prisma-achtige kleuren aan, die pas na intensief kijken zichtbaar werden. In beide projecten kon het zonlicht binnendringen, waarmee Schimmel de kijkers op een eigen aandeel in het werk kon trakteren: in het hoofd schilderden zij er hun eigen bewegende cirkels bij. Doordat Roland Schimmel zijn ideeën doortrekt naar projecten in openbare ruimten krijgen ze door hun monumentale uitstraling een meerwaarde. Hij weet er altijd een bijzondere staat van waarneming en gewaarwording in op te roepen, zonder dat je het gevoel hebt dat er sprake is van effect bejag. In het licht van de gedreven precisie waarmee hij zijn werk en onderzoek van natuurlijke processen van de hersenen vorm geeft is zijn werk voor mij een gloedvolle kristal in de beeldende kunst. Of zoals hij er zelf op meer simpele en heldere wijze uitdrukking aan geeft: Een soort eerbetoon aan het licht. Bronnen, waaruit hier en daar is geciteerd: Roland Schimmel, schilderijen. Uitgave in eigen beheer, 1988 Schimmel, Blitzbilder. Tekst Gerard Visser. 1991 Roos van Put: Schilderijen als een eerbetoon aan het licht. Haagsche Courant van 28 januari 1998 Roma Publication 82. Tekst: Eva Wittocx, 2008 Roland Schimmel. De KetelFactory, Schiedam, 2009 Wim van der Beek, Michiel Hogenboom en Michiel Morel: Tekst NGA Voordracht Roland Schimmel, Zwarte Zon, Black Sun (2010), mei 2015 Schilderijen, Zeefdrukken Taal Nederlands, Engels Verschenen 1991 Kenmerken 13 p., 6 bl. pl, 2231 cm, ill Aantekening Tekst in het Nederlands en Engels [vert. in het Engels door Marian Schatorjé] met een tekst van Gerard Visser

Preis(€): 28,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Venezuela en Leipzig - Gerd Leufert - Sala Tac: Bildtext: Venezuela en Leipzig - Gerd Leufert - Sala Tac:

Venezuela en Leipzig - Gerd Leufert - Sala Tac: "Venezuela en Leipzig" Del 22 de noviembre de 2007 al 13 de enero de 2008

Gerd Leufert, Solveig Hoogesteijn, Verónica Jaffé, Irene Hoogesteijn, Gabriela Fontanillas
Verlag: Fundación Trasnocho Cultural
Jahr: 2007
Edition: kartoniert
ISBN: 9789806654167
Zustand: Gebraucht
book is new limited edition of 500 Fundación Trasnocho Cultural EXPOSICIÓN N34 CATÁLOGO N 20 NOVIEMBRE, 2007 Sala Trasnocho Arte Contacto dedica de nuevo sus espacios al diseño venezolano con la muestra Venezuela en Leipzig , que reúne, por primera vez, la colección de premios que tiene Venezuela en los concursos editoriales de la ciudad de Leipzig, Alemania. A partir del 22 de noviembre de este año y hasta el 18 de enero de 2008, se abre la posibilidad de conocer y admirar una parte de la trayectoria del diseño editorial venezolano con esta colección de libros premiados y con la reseña del Premio Gutenberg de Leipzig 2005, otorgado a Álvaro Sotillo. COORDINACIÓN GENERAL Solveig Hoogesteijn COORDINADORA GENERAL Jennifer Conde ASISTENTEA LA COORDINACIÓN GENERAL María Alexandra Sucre ENCARGADA DE MEDIOS Carlos Jaén MENSAJERÍA Administración Iván Álvarez ADMINISTRADOR Suhaill López ASIR TENTE ADMINISTRATIVO CINES PASEO 1 Y 2, PASEO PLUS José Pisano DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Luis Acosta GERENTE Mery Stein JEFE DE SALA Errol Tussaint Eugenio Cánchica PROYECCIONISTAS Ángel Granda Claudina Pérez Darrel Pérez Gabriela Basciani Isabel Navarro María Eugenia Cardozo GUÍAS DE SALA ESPACIO PLURAL Gilmir Flores JEFE DE SALA Nelly Barbieri PROGRAMACIÓN TEATRO TRASNOCHO Moisés Guevara DIRECTOR ARTÍSTICO Margarita Lamas GERENTE GENERAL Kimberly Zambrano ASISTENTEA LA GERENCIA GENERAL César Uribe DIRECTOR TÉCNICO Francisco Cuervo TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Pedro Rondón TÉCNICO DE SONIDO Ronny Pacheco Humberto Rangel TRAMOYA Adriana Castijón Daniel Capote Daniel Drobinic Eduardo Keller José Zambrano Marjorie López Phalon Morón GUÍAS DE SALA Nancy Alvarado MANTENIMIENTO TAC Rita Salvestrini Lourdes Blanco Juan Ignacio Parra Miguel Arroyo t MIEMBRO HONORARIO COMITÉ ASESOR Rosa Elda Fernández GERENTE SALA TAC Marybel Schwartz ASISTENTEA LA GERENCIA Lenny Briceño Esperanza Villarino TIENDA Luis Lares ASESOR DE EXHIBICIÓN (TIENDA) Nelly Barbieri ORGANIZACIÓN DE CURSOS Y TALLERES FUNDACIÓN TRASNOCHO CULTURAL Sala Trasnocho Arte Contacto Centro Comercial Paseo Las Mercedes, Nivel Trasnocho T. 993-2957 www.trasnochocultural.com salatac@trasnochocultural.com Fundación Trasnocho Cultural RIF: 1-30849086-5 VENEZUELA EN LEIPZIG Exposición Sala Trasnocho Arte Contacto COORDINACIÓN GENERAL Carmen Alicia Di Pasquale INVESTIGACIÓN Y CURADURÍA José Luis Sánchez MUSEOGRAFÍA Aldonny Rodríguez ASISTENTE Ariel Pintos DISEÑO GRÁFICO DE SALA Luis Montenegro, Ariel Pintos VIDEO DEL PREMIO GUTENBERG Grafic Master ROTULACIÓN Víctor Díaz Luis González Duglas Martínez Alexis Perdomo MONTAJE Marybel Schwartz María Alexandra Sucre PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN Catálogo Carmen Alicia Di Pasquale Rosa Elda Fernández COORDINACIÓN GENERAL Carmen Alicia Di Pasquale TEXTOS Irene Hoogesteijn Verónica Jaffé TRADUCCIÓN DEL ALEMÁN Jesús Hernáez CORRECCIÓN Reinaldo Armas FOTOGRAFÍA Gabriela Fontanillas FOTOGRAFÍAS EN LEIPZIG Ariel Pintos DIRECCIÓN DE ARTE Y DISEÑO Editorial ExLibris IMPRESIÓN 500 ejemplares TI RAJE Hecho el Depósito Legal LF78320077003380 Depósito Legal If 978-980-6654-16-7 ISBN Sala Trasnocho Arte Contacto T. 212 993.2957 salatac@trasnochocultural.com Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de los textos y las imágenes presentes en este catálogo sin la autorización escrita de la gerencia de la Sala Trasnocho Arte Contact

Preis(€): 49,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Franchise - Atelier Van Lieshout - This publication accompanies the exhibition AVL Franchise Unit at the Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst in Antwerp from May 25 until August 25 2002 von Jennifer Allen, Joep van LieshoutBildtext: Franchise - Atelier Van Lieshout - This publication accompanies the exhibition AVL Franchise Unit at the Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst in Antwerp from May 25 until August 25 2002 von Jennifer Allen, Joep van Lieshout

Franchise - Atelier Van Lieshout - This publication accompanies the exhibition AVL Franchise Unit at the Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst in Antwerp from May 25 until August 25 2002

Jennifer Allen, Joep van Lieshout
Verlag: Atelier van Lieshout
Jahr: 2002
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9076222134
Zustand: Gebraucht
Englisch und Niederländisch Colophon COLOFON This publication was made possible by the support of: DEZE PUBLICATIE WERD MEDE MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ BIJDRAGEN VAN: Musea Antwerpen Mondriaan Stichting (Mondriaan Foundation) Text / TEKST: Jennifer Allen Translation / VERTALING: René Kerkhoven Graphic Design / GRAFISCH ONTWERP: Floor Hou ben Printing / DRUKWERK: Drukzaken, Rotterdam Co-ordination / COORDINATIE: Ineke van Tuinen, Atelier van Lieshout Photography / FOTOGRAFIE: Hans Werleman, Derk-Jan Wooldrik, AVL, Petra Ligtenberg, Marc Domage This publication accompanies the exhibition AVL Franchise Unit at the Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst in Antwerp from May 25 until August 25 2002. PUBLICATIE BEHOREND BIJ DE TENTOONSTELLING AVL FRANCHISE UNIT IN HET OPENLUCHTMUSEUM VOOR BEELDHOUWKUNST IN ANTWERPEN VAN 25 MEI T/M 25 AUGUSTUS 2002. Copyright 2002 Jennifer Allen, Atelier van Lieshout, Rotterdam, Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim, Antwerpen. No part of this publication may be reproduced in any form, or by any means, by print, photocopying, microfilm, or otherwise, without the prior written permission of the publishers. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG OP ENIGERLEI WIJZE WORDEN VERVEELVOUDIGD EN/OF OPENBAAR GEMAAKT DOOR MIDDEL VAN DRUK, FOTOKOPIE, MICROFILM OF OP WELKE ANDERE WIJZE OOK ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVERS. Addresses / ADRESSEN: OPENLUCHTMUSEUM VOOR BEELDHOUWKUNST MIDDELHEIMATELIER VAN LIESHOUT MIDDELHEIMLAAN 61KEILESTRAAT 43E 2020 ANTWERPEN3029 BP ROTTERDAM T + 32 3828 1350T + 311024409 71 F + 32 38252835F + 311024409 72 E: middelheimopenluchtmuseum@cs.antwerpen.beE info@avl-ville.com WETTELIJK DEPOTNUMMER: D/2002/0306/102 ISBN 90-70222-13-4 Eine multifunktionale Konstruktion als Kern eines Freistaates. 1995 gründete der niederländische Künstler Joep van Lieshout AVL (Atelier Van Lieshout). Die Künstlergruppe mit Sitz in Rotterdam arbeitet und zeichnet ihre Werke somit als Kollektiv. Die meisten Arbeiten von AVL sind praktisch, gediegen und einfach gearbeitet. Die vielseitigen Entwürfe reichen von Polyestermöbeln, Badezimmern und mobilen Wohneinheiten bis hin zu kompletten architektonischen Umbauten. Oft werden dazu mit Glasfasern verstärkte Polyesterkonstruktionen in meist grellen, auffälligen Farben wie Gelb, Orange und Rot verwendet, die inzwischen zur Visitenkarte von AVL geworden sind. Zu den bekanntesten Beispielen der AVL-Werke gehören die großen Wohnmobile. Das AVL Franchise Unit wurde speziell für das Middelheimmuseum gebaut. Es handelt sich dabei um eine multifunktionale Konstruktion, die mit einer Küche, sanitären Anlagen, Energie und einer großen Abwasserreinigungsanlage ausgestattet ist. Die Möglichkeiten sind übrigens noch lange nicht erschöpft. Wenn man einzelne Häuser um die Einheit herum baut, die von den Gemeinschaftseinrichtungen Gebrauch machen, kann sie im Idealfall als Kern für einen neuen Freistaat dienen. Das Wohngemeinschaftsgefühl ist hier überall gegenwärtig. Joep van Lieshout und sein Kollektiv sind nicht nur waschechte Bildhauer, sondern auch engagierte, manchmal etwas provokative Installations- und In-Situ-Künstler. Mit einem Suppenmobil für Hungrige, einem zeitgenössischen Konzentrationslager oder einem vollständigen Künstlerdorf haben sie im In- und Ausland bereits viel Erfolg geerntet. When Joep van Lieshout (b. 1963) founded the art and architecture studio that bears his name, he set in motion what has been described as "a new Dutch architectural style... dirty, delicious and direct." Now Atelier Van Lieshout is 10, and the first major monograph devoted to it, A Manual (1997), has been sold out for years. This new overview brings readers into AVL's contrarian applied art via luxuriously appointed "mobile homes," autonomous communes and surreal art projects, with equal time given to AVL-Ville (2001), a "free state" in Rotterdam's port, complete with its own flag, its own constitution and its own currency, and the revealing minutia of AVL's portfolio, from furniture to the "Bar Rectum," a perverse take on the Oscar-Meyer Weiner Mobile. The idea of art that can be used for a self-sufficient and independent lifestyle hits a uniquely high point in AVL-Ville, a culmination of all the work AVL has done before. And it lives on: After a successful and tumultuous year of work, AVL has recently located its first AVL-Ville export product in Park Middelheim in Antwerp: the AVL Franchise Unit. This richly illustrated survey tracks AVL's serious and often provocative portfolio through a crucial period in its growth and development.

Preis(€): 17,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: some near distance - Berraurkitutako Distantzia = La Distancia Reencontrada - Sala de Exposiciones REKALDE Erakustaretoa (Bilbao, Spain) 10 July - 28 Sept. 2003 von Mark Lewis, Chus Martinez, Jan VerwoertBildtext: some near distance - Berraurkitutako Distantzia = La Distancia Reencontrada - Sala de Exposiciones REKALDE Erakustaretoa (Bilbao, Spain) 10 July - 28 Sept. 2003 von Mark Lewis, Chus Martinez, Jan Verwoert

some near distance - Berraurkitutako Distantzia = La Distancia Reencontrada - Sala de Exposiciones REKALDE Erakustaretoa (Bilbao, Spain) 10 July - 28 Sept. 2003

Mark Lewis, Chus Martinez, Jan Verwoert
Verlag: Sala Rekalde
Jahr: 2003
Edition: Softcover
ISBN: 9788488559364
Zustand: Gebraucht
English Catalan Spanish Some Near Distance Mark LEWIS Information Related publication July 10th - September 28th, 2003 Mark Lewis is a Canadian artist living in London whose work over the last ten years explores the nature of the film image and the relationship between the pictorial image and the moving image. His carefully constructed films examine the notions of real time and representation through the audience's expectation of 'action' as they watch a sequence of film. Seven of Lewis' works, most of them recent, were screened in the rekalde exhibition and are centred around Airport (2003), the piece that occupied the front wall of the exhibition space. The camera is situated at a fixed point in one of the terminals at Toronto Airport and films the comings and goings in a stereotypical place that at first sight seems to be of no particular interest to the viewer. It is a hybrid space, neither public nor private yet both at the same time, like most places we spend much of our lives in. It is a shared world, untouched by the private stories that follow one after another within this vast structure that frames the image. On the other side of the selfsame screen, we have another work that is completely different yet nevertheless still linked to the film we have just seen. Algonquin Park (2002), a natural park in Canada filmed in early March, focuses on the singular intensity of what would seem to be a romantic landscape. The slow movement of the camera, like the eyes of an observer who does not want to miss any of the pleasures his contemplation might afford us, seems to stimulate an unusual synchrony between the image and the beholder. Lewis seems to view the image as a way to discover the world rather than simply to present it. The images of stretches of land, encounters, airports, and suburbs in a city like London represent solid ground on which we can halt for a moment, a visible point to head for where we can put down an anchor while looking at the landscape around us. In a strange way, the image seems to free us, it allows us to establish our individual and collective points of reference for interpreting what we see, from painting to contemporary film. In a world that is rapidly becoming ever more globalised, Lewis seeks, through images that are seemingly simple and irrelevant, to investigate the meaning that notions such as speed, slowness or attention have for every one of us nowadays. The action lies in the changing meaning of these images. Each image is almost a painting, an opportunity to read reality, not in terms of what 'happens', but through the formal criteria on which the image is built. Time, as contemplated through the action, loses all relevance and we, as spectators, are expected to sharpen our sense of observation, to heighten the pleasure we take in gazing. Concepts such as real time, narrative and attention are of critical importance in Lewis' works, which seek to re-establish the link between our sense of sight and our ability to rediscover the sensorial dimension of reflection. rekalde organized a seminar on the work of Mark Lewis on 25 September as a closing event for the exhibition. The artist's latest film, The Brass Rail, a co-production with the Rooseum Center for Contemporary Art in Malmö, Sweden, will also be screened during the month of September.

Preis(€): 29,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Jeroen Eisinga - This catalogue is published following the exhibition Jeroen Eisinga The Idiot in the Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 26 June - 22 August 1999. von Jeroen Eisinga, Jorinde Seijdel, Jan Debbaut, BerndesBildtext: Jeroen Eisinga - This catalogue is published following the exhibition Jeroen Eisinga The Idiot in the Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 26 June - 22 August 1999. von Jeroen Eisinga, Jorinde Seijdel, Jan Debbaut, Berndes

Jeroen Eisinga - This catalogue is published following the exhibition Jeroen Eisinga The Idiot in the Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 26 June - 22 August 1999.

Jeroen Eisinga, Jorinde Seijdel, Jan Debbaut, Berndes
Verlag: Stedelijk Van Abbemuseum
Jahr: 2000
Edition: kartoniert
ISBN: 9789070149789
Zustand: Gebraucht
Englisch und Niederländisch Colophon This catalogue is published following the exhibition Jeroen Eisinga. The Idiot in the Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 26 June - 22 August 1999. STEDELIJK VAN ABBEMUSEUM Di rector Jan Debbaut Deputy Director Frank Lubbers EXHIBITION Curator Christiane Berndes Exhibitions Manager Marijke Roef Secretary Golda Maas Registrar Bert de Graaf Installation The technical staff of the Van Abbemuseum under supervision ofTheo Wajon PUBLICATION Summery of film plots Jeroen Eisinga, Rotterdam Jorinde Seijdel, Amsterdam Editing Christiane Berndes Design Arlette Brouwers, Amsterdam/Emst Biography-Bibliography Diana Franssen Translations Wendie Shaffer, Amsterdam (Dutch-Eng) Filmstills Jeroen Eisinga, Rotterdam Publisher Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven Acknowledgements Zeno X Gallery, Antwerp Scans & Printing Lecturis by, Eindhoven Typeface FFScala, FFScalaSans Paper Scaldicoat mat, 150 grams Distribution NAi Publishers, Rotterdam f: +31 (o) i o 2010130 Available in North, South and Central America through D.A.P./Distributed Art Publishers Inc, 155 Sixth Avenue 2nd Floor, New York, NY 100131507, Tel. 212 627.1999 Fax 212 627.9484 Available in the U.K. and Ireland through Art Data, 12 Bell Industrial Estate 5o Cunnington Street, London W4 5H B, Tel. 181 747.1061, Fax 18-1742.2319 Printed and Bound in the Netherlands ISBN 90-70149-78-8 Jeroen Eisinga authors Stedelijk Van Abbemuseum, Eindhoven, 2000Cover All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher.Poor Sheep, 1997, filmstill

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne - Bergen Kunsthall 5. November 2010 22. December 2010 von Nicholas Gambaroff, Michael Krebber, R. H. QuaytmanBildtext: Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne - Bergen Kunsthall 5. November 2010 22. December 2010 von Nicholas Gambaroff, Michael Krebber, R. H. Quaytman

Gambaroff, Krebber, Quaytman, Rayne - Bergen Kunsthall 5. November 2010 22. December 2010

Nicholas Gambaroff, Michael Krebber, R. H. Quaytman
Verlag: Bergen Kunsthall
Jahr: 2010
Edition: Paperback
ISBN: 9788293101017
Zustand: Gebraucht
This exhibition catalogue presents the work of four topical artists who, viewed as a group, show clear affinities in their attitudes to the production of art. The exhibition at Bergen Kunsthall was curated by Thomas Duncan, Steinar Sekkingstad and Solveig Øvsteb and was not a traditional thematic exhibition, but rather a presentation of individual artists who invite both parallel and contrary readings in the encounters that arose between the works. Painting constituted the shared platform around which the exhibition revolved. The four artists so to speak filter their whole multifaceted praxis through painting, although none can be simply and unequivocally placed in a conventional narrative about painting as a medium. The works in the exhibition can often be read both as conceptual institutional analyses and as formal objects. Painting becomes an unresolved category, and a locus of continuous negotiation with art history, theory and contemporary practices. INNHOLD CONTENT 6 NIKOLAS GAMBAROFF, MICHAEL KREBBER, R. H. QUAYTMAN, BLAKE RAYNE AV THOMAS DUNCAN, STEINAR SEKKINGSTAD OG SOLVEIG OVSTEBO 12 NIKOLAS GAMBAROFF, MICHAEL KREBBER, R. H. QUAYTMAN, BLAKE RAYNE BY THOMAS DUNCAN, STEINAR SEKKINGSTAD OG SOLVEIG OVSTEBO 18 NIKOLAS GAMBAROFF THE SEVEN HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE 34 MICHAEL KREBBER 50 R. H. QUAYTMAN BEARD, CHAPTER 19 66 BLAKE RAYNE 83 ODIPUS REX MACHINA AV ADAM KLEINMAN 90 OEDIPUS REX MACHINA BY ADAM KLEINMAN 96 BIOGRAFIER BIOGRAPHIES Nikolas Gambaroff, Michael Krebber, R. H. Quaytman, Blake Rayne 5. November 2010 22. December 2010 This years last exhibition at Bergen Kunsthall presents the work of four topical artists who, viewed as a group, show clear affinities in their attitudes to the production of art. This is not a traditional thematic exhibition, but rather a presentation of individual artists who invite both parallel and contrary readings in the encounters that arise between the works. Curated by Thomas Duncan, Steinar Sekkingstad and Solveig Øvsteb Painting constitutes the shared platform around which the exhibition revolves. The four artists so to speak filter their whole multifaceted praxis through painting, although none can be simply and unequivocally placed in a conventional narrative about painting as a medium. The works in the exhibition can often be read both as conceptual institutional analyses and as formal objects. Painting becomes an unresolved category, and a locus of continuous negotiation with art history, theory and contemporary practices. The exhibition will concentrate on works on canvas and panel in the traditional sense, while at the same time opening up avenues for understanding the concept of painting as a complex system of signs where the painterly can be played out both within and outside the surface of the painting. The surface of the painting becomes a kind of interface with visual signs that constantly point out beyond themselves, to where distractions are never far off. There is always something that disturbs the immediacy of the painting and its potential for contemplative calm. Underlying references and elements in the pictures keep directing the attention away, often to many different places at once. Through the activation of many parallel layers of meaning, a network of relations and connections arises and invites an open reading. In the exhibition, painting is also understood as objects in the sense of physical things in a cycle. The works emphasize their own context of production and reception as well as the distribution apparatus into which the painting is channelled from the genesis of the work in a studio to a nomadic existence in transport crates, hanging on gallery walls or in the home of a collector, perhaps to end up hidden away in a museum basement. A number of contemporary painters have absorbed this institutional framework, and made it part of their painterly praxis. By subsuming all these contexts painting can form a basis for reading multiple meanings into the way we see art today. What you see is never just what you see. R.H. Quaytmans paintings involve many of these levels of meaning. With their impressive craftsmanship, Quaytmans paintings never come to rest in themselves, but constantly refer to something outside the frame of the picture. The artist thinks of the content less as biographical than as home-made or self-invented art history in which to situate the ideas the paintings express. The artist organizes the paintings as an ongoing book with each exhibition being a new chapter for this exhibition Quaytman will present chapter 19. Since the eighties Michael Krebber has been a highly influential actor on the art scene, with his peculiar, almost cynical humour and commentary art. The painter has always been the figure through whom Krebber has oriented his praxis, but without at any time letting himself be labelled with a particular school of thought, or with a recognizable signature style. The result has been a rather difficult interplay between abstract painting and strategies from conceptual art and institutional critique. Blake Rayne also comments on institutional contexts, and the cycle into which the paintings enter as both commodities and visual signs. In several of Raynes exhibitions, for example, he has replaced the neutral gallery space with clear allusions to decorative interiors. Rayne often uses a process where large linen cloths are turned and folded, spray-painted, cut up, and finally tacked together into new large canvases, thus striving for a transparency where the choices and processes underlying the genesis of the paintings are made visible on the surface. Utilizing the medium of painting as a theoretical and physical support, Nikolas Gambaroff concerns himself with questions of authorship, display, distribution and reception. Gambaroff approaches questions of the social and economic value of painting and the different processes of its construction through tropes of subjective painterly self-expression, juxtaposed with a supposedly objective conceptual practice and standardized procedures. The result becomes a re-questioning of old and new myths of artistic production.

Preis(€): 39,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Simon Starling: 24 hr. Tangenziale - a replica of the radiator from the Bisiluro designed by Carlo Mollino and Mario Damonte for the 750cc class at the 1955 Le Mans 24 hour race, fitted to a 1986 FIAT Panda and driven for 24 hours on the 28th and 29th of March 2006 around the Tangenziale, Turin... / conversation between Simon Starling, Fulvio and Napoleone Ferrari - Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme à la Galleria Franco Noero, Turin, du 29 mars au 15 mai 2006 von Starling, Simon Fulvio Ferrari Napoleone Ferrari Carlo MollinoBildtext: Simon Starling: 24 hr. Tangenziale - a replica of the radiator from the Bisiluro designed by Carlo Mollino and Mario Damonte for the 750cc class at the 1955 Le Mans 24 hour race, fitted to a 1986 FIAT Panda and driven for 24 hours on the 28th and 29th of March 2006 around the Tangenziale, Turin... / conversation between Simon Starling, Fulvio and Napoleone Ferrari - Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme à la Galleria Franco Noero, Turin, du 29 mars au 15 mai 2006 von Starling, Simon Fulvio Ferrari Napoleone Ferrari Carlo Mollino

Simon Starling: 24 hr. Tangenziale - a replica of the radiator from the Bisiluro designed by Carlo Mollino and Mario Damonte for the 750cc class at the 1955 Le Mans 24 hour race, fitted to a 1986 FIAT Panda and driven for 24 hours on the 28th and 29th of March 2006 around the Tangenziale, Turin... / conversation between Simon Starling, Fulvio and Napoleone Ferrari - Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme à la Galleria Franco Noero, Turin, du 29 mars au 15 mai 2006

Starling, Simon Fulvio Ferrari Napoleone Ferrari Carlo Mollino
Verlag: Galleria Franco Noero
Jahr: 2006
Edition: Paperback
ISBN: 9788293101017
Zustand: Gebraucht
book is new, still sealed / noch verschweisst Englisch und Italienisch Publ. à l'occasion de l'exposition éponyme à la Galleria Franco Noero, Turin, du 29 mars au 15 mai 2006 STARLING, SIMON - TURIN, GALLERIA FRANCO NOERO - (24 hr. Tangenziale). Catalogue. Torino 2006. Interview von Fulvio Ferrari & Napoleone Ferrari. 56 S. mit 70 (23 farb.) Abb., brosch. - Text in engl. & ital. Sprache. A replica of the radiator from the Bisiluro designed by Carlo Mollino and Mario Damonte for the 750cc class at the 1955 Le Mans 24 hour race, fitted to a 1986 FIAT Panda and driven 24 hours on the 28th and 29th of March 2006 around the Tangenziale, Turin.

Preis(€): 25,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: rymy jak dymy von Honza ZamojskiBildtext: rymy jak dymy von Honza Zamojski

rymy jak dymy

Honza Zamojski
Verlag: MORAVA
Jahr: 2011
Edition: Paperback
ISBN: 9788392692485
Zustand: Gebraucht
book is new Limited edition of 300 http://muzeumproqm.blogspot.de/2011/09/honza-zamojski-rymy-jak-dymy.html "Rhymes like dimes" from MF Doom's song in Honza Zamojski's free translation changes into "rymy jak dymy", with the resounding word "intro", which in this particular case may mean not only "introduction" but also "introspection". The third and final part of a trilogy, the third grey book is the first and last at the same time. After "We Came From Beyond", a collective show and publication that was not so much a project catalogue but a work in its own right made under the curatorial supervision of the artist, the time was ripe for "Jak jsem potkal ?ábla". Work on this book offered an opportunity to probe into family history and the sweeping background of Czech history. The aim of the finale is introspection. The book has two sides, A and B, and a "hidden track" each of the chambers was marked off by a pause allowing the accumulation of energy necessary for yet another effort. The empty pages are equivalent to the silence of a cassette these are not margins but an integral part of the project. Emptiness allows information to sink in and imparts the whole with a special rhythm of the beat. Cut & paste, sampling, loops and scratches are means to foster the progress of the narration and make the whole approach a dynamic, urban meditation. [text: Daniel Muzyczuk, curator of CSW Toru?] Language: polish 220 x 160 mm, 144 ages, offset printed, soft cover, cloth tape, book dust jacket, text in Polish, edition of 300, 2011. 1: Wu-Tang Clan Clan in da Front [Enter the Wu-Tang (36 Chambers) , Loud Records 1993] Giggs feat. Shola Ama Cut Above the Rest [SN1 Mixtape, Ruthless Recordz 2009] 2: Or Dirty Bastard Int ro [Return to the 36 Chambers: The Dirty Version, Elektra 1995] Wu-Tang Clan Protect Ya Neck [Enter the Wu-Tang (36 Chambers) , Loud Records 1993] 3: A Tribe Called Quest Hot 4 You [The Love Movement, Jive/BMG Records 1998] 4: Or D i r ty Bastard Brooklyn Zoo [Return to the 36 Chambers: The Dirty Version, Elektra 1995] 7: Wu-Tang Clan Protect Ya Neck [Enter the Wu-Tang (36 Chambers) , Loud Records 1993] 11: Autor grafiki nieznany 14: Or Dirty Bastard Brooklyn Zoo [Return to the 36 Chambers: The Dirty Version, Elektra 1995] 16: Krzyżacy [reżyseria: Aleksander Ford, Polska 1960] 18: Doom feat. Tony Starks (Ghostface Killah) Angelz [Born Like This, Lex Records 2009] 19: MF Doom feat. DJ Cucumber Sl ice Rhymes Like Dimes [Opera t ion Doomsday, Fondl e 'Em Records 1999] 20: Souls of Mischief 93 'til Infinity [93 'til Infinity, Jive Records 1993] 30: Dire Straits Money for Nothing [Greatest hits by Dire Straits, Warner Bros 1988] 31: Wu-Tang Clan Can It Be All So Simple [Enter the Wu-Tang (36 Chambers) , Loud Records 1993] 32: Madvillain Papermill [Adult Swim Singles, Adult Swim 2010]

Preis(€): 14,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Jason Lazarus: Your Time Is Gonna Come - This book was published in conjunction with the exhibition Jason Lazarus: YOUR TIME IS GONNA COME, curated by Barry Blinderman and Kendra Paitz and presented at University Galleries of Illinois State University from February 22 through April 11, 2011. von Michelle Grabner, Kendra Paitz, Barry Blinderman, Jason LazarusBildtext: Jason Lazarus: Your Time Is Gonna Come - This book was published in conjunction with the exhibition Jason Lazarus: YOUR TIME IS GONNA COME, curated by Barry Blinderman and Kendra Paitz and presented at University Galleries of Illinois State University from February 22 through April 11, 2011. von Michelle Grabner, Kendra Paitz, Barry Blinderman, Jason Lazarus

Jason Lazarus: Your Time Is Gonna Come - This book was published in conjunction with the exhibition Jason Lazarus: YOUR TIME IS GONNA COME, curated by Barry Blinderman and Kendra Paitz and presented at University Galleries of Illinois State University from February 22 through April 11, 2011.

Michelle Grabner, Kendra Paitz, Barry Blinderman, Jason Lazarus
Verlag: university galleries illinois state university college of fine arts
Jahr: 2011
Edition: Paperback
ISBN: 9780945558019
Zustand: Gebraucht
Jason Lazarus: Your Time Is Gonna Come Text by Michelle Grabner, Kendra Paitz, Barry Blinderman, Nicholas Wylie. Chicago-based photographer Jason Lazarus (born 1975) is known for using both traditionally developed photography as well as found and solicited images and texts in collaborative installations. Among the projects examined is Too Hard to Keep, an ongoing archive through which Lazarus preserves photographs too emotionally charged to keep yet too meaningful to destroy. This book was published in conjunction with the exhibition Jason Lazarus: YOUR TIME IS GONNA COME, curated by Barry Blinderman and Kendra Paitz and presented at University Galleries of Illinois State University from February 22 through April 11, 2011. 2013 University Galleries of Illinois State University, all rights reserved 2013 Michelle Grabner, "Classified. Unclassified." 2013 Barry Blinderman, "Trace and Transience in the Photography of Jason Lazarus" 2013 Kendra Paitz, "Come As You Are: Jason Lazarus's Gestures of Inclusion" 2013 Nicholas Wylie, "Untitled (Negotiating Our Resistance to Resistance)" All reproductions of artwork Jason Lazarus, and courtesy of the artist and Andrew Rafacz Gallery, Chicago Design: Bill Conger and Jason Lazarus Editors: Kendra Paitz and Barry Blinderman, with thanks to Elisabeth Friedman, Martin Patrick, and Melissa Johnson Photos: Jason Lazarus (unless otherwise noted) Aron Gent (p. 26-27) Publisher: University Galleries of Illinois State University, Normal, Illinois Printer: Regent Publishing Services, San Diego, California Distributor: Distributed Arts Publishers, New York, New York www.artbook.com Cover image: Jason Lazarus, The Search, 2011. Installation view at Andrew Rafacz Gallery, Chicago. Back cover image: Jason Lazarus, Recordings ("Big Storm" January 30th, 7967, Mom), detail, 2009. Collection of the Art Institute of Chicago. Photo credit: Aron Gent ISBN 978-0-945558-01-9 This exhibition and publication have been supported in part by a grant from the Illinois Arts Council, a state agency. The exhibition received additional support from the Alice and Fannie Fell Trust. The artist and curators wish to thank: the Lazarus family, Brandon Alvendia, Alis Atwell, Wendy Babcox, Luke Batten, Eric Becklin, Michele Bock, Matti Bunzl and Billy Vaughn, Kate Bussard, Tiffany Chatham Smith, Bill Conger, Paul Damato, Lucas Day, Barbara DeGenevieve, Lindsey Delahanty, Phil Denny, Erin Elizabeth, Ali Feser, Carson Fisk-Vittori, Eric Fleischauer, David C. Follmer and Anita M. Samen, Elisabeth Friedman, Aron Gent, Michelle Grabner, Emily Green, Anne Harris, Alex Hogan, Industry of the Ordinary, Joe Jeffers, Gabriel Johnson, Melissa Johnson, Irena Knezevic, Joan Laser and the Laser Family, Jasmine Lee, Sofia Leiby, Claire Molek, Joyce Neimanas, Josh Nelson, Blake Noah, John Opera, Martin Patrick, Tony Preston-Schreck, Andrew Rafacz at Andrew Rafacz Gallery, Chicago, Kristin Reger, Abby Satinsky, Alexandra Schmidt, Justin Schmitz, John Shirk, Greg Stimac, Bob Thall, Nicholas Wylie, Lauren Wyper, and Elise Zelechowski. Thanks also to: the Art Institute of Chicago the School of the Art Institute of Chicago threewalls, Chicago University of South Florida at Tampa Garlic Press Market Café, Normal, Illinois and Waiting Room Records, Normal, Illinois. universityIllinoisILLINOIS STATE UNIVERSITY galleriesARTSIllinois'first public tiiiitvrsily illinois state universitycouncil college of fine arts 110 center for the visual arts campus box 5600 normal, it 61790-5600 tel309.438.5487 emailgallery@ilstu.edu www.finearts.illinoisstate.edu/galleries www.facebook.com/universitygalleries AN AGENCY OF THE STATE OF ILLINOIS

Preis(€): 17,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Riccardo Previdi - Fraktur - show at De Kabinetten van De Vleeshal, 07.02.2009 - 29.03. 2009 von Lorenzo Benedetti, Daniel Baumann, Riccardo PrevidiBildtext: Riccardo Previdi - Fraktur - show at De Kabinetten van De Vleeshal, 07.02.2009 - 29.03. 2009 von Lorenzo Benedetti, Daniel Baumann, Riccardo Previdi

Riccardo Previdi - Fraktur - show at De Kabinetten van De Vleeshal, 07.02.2009 - 29.03. 2009

Lorenzo Benedetti, Daniel Baumann, Riccardo Previdi
Verlag: Argobooks
Jahr: 2009
Edition: Paperback
ISBN: 9783941560130
Zustand: Gebraucht
Riccardo Previdi (*1974) constructs ambiguous situations: inconsistent forms of design, architecture and pop culture are combined to form something new. For De Vleeshal in spring 2009, the artist installed Fraktur, starting with the traditional typeface of the same name. The result is a particular dualism that illuminates cultural subtext. The accompanying booklet shows Riccardo Previdis diverse strategies and working methods in a playful and ambiguous way. Essay by Lorenzo Benedetti and Daniel Baumann in conversation with the artist. http://www.mixedmedia-berlin.com/project.php?id=315§ion=material&material=wood 6/2/2009 Riccardo Previdi De Vleeshal, Middelburg The show's title, "Fraktur" (from the Latin fractus: "broken up"), refers to a particular type of Gothic script. In exploring the interplay between the complexity of the Gothic style and a possible reincarnation in the current day and age, Previdi provides fresh readings of the architectural environment using three series of works. As part of the exhibit, the main hall of Middelburg's former meat market, is divided into two sections that are in turn sub-divided by a series of geometric alterations. comunicato stampa For his first solo show in the Netherlands, Riccardo Previdi (Milan 1974 lives and works in Berlin) analyzes the unique style of De Vleeshal while at the same time juxtaposing and drawing connections between different aspects of the Gothic style. The shows title, Fraktur (from the Latin fractus: broken up), refers to a particular type of Gothic script (also known as blackletter). This was the script in which thanks to the invention of movable type Johannes Gutenberg printed the B42 (42-line Bible) in 1455 in Mainz, Germany, more commonly referred to as the Gutenberg Bible. Previdis show plays with the idea of the Bible as the first industrial product and mass medium and reflects on what Arnold Hauser calls the dualism of Gothic art in his work The Social History of Art while discussing how the period was one of transition between antiquity and modernity. This idea of coming together and confrontation between two antithetical visions of the world, which brought about a truly unique shift in medieval society, is the shows dominant element. As part of the exhibit, the main hall of De Vleeshal, Middelburgs former meat market, is divided into two sections that are in turn sub-divided by a series of geometric alterations. These elements blend together the characteristics of the architectural environment with those of the decorations found in illuminated manuscripts, which were the first works to be printed by Gutenberg. In exploring the interplay between the complexity of the Gothic style and a possible reincarnation in the current day and age, Previdi provides fresh readings of the architectural environment using three series of works. Fraktur (2008) is an oversized pennant composed of 28 cloth triangles bearing black and white stripes that both echo and shatter the black-and-white checkered flooring. Illuminati (2008) contains a number of self-supporting structures made up of polished and varnished aluminum tubes. Like the scattered sticks of the game Mikado, these tubes draw and reflect lines of color on the regimented black and white pattern of the flooring. Lastly, the sculptures belonging to the series G (2008) are planks made of MDF and reflective polystyrene that echo the shape of different parts of the letter G. By leaning upon the outer walls of the space, these fragments open up gashes in the buildings skin. Previdis works frequently deconstruct the concept of history by juxtaposing historical documents and elements of contemporary pop culture. In keeping with this approach, this show contains many echoes of the work of Ramellzee, the multifaceted and complex New York-based (graffiti) writer and rapper whose work Gothic Futurism imagines a bloody battle between the letters of the alphabet and versions of them that have undergone morphological transformations. More information or interviews: please contact Lorenzo Benedetti on office@vleeshal.nl or +31.118.652200 also on view until march 15: Dario D'Aronco & Max Gansberger The Unbearable Limit of the Exhibition Space As its first exhibition of 2009, De Kabinetten van De Vleeshal features work by two artists who address the issue of exhibition space and its limitations. Here, Dario D'Aronco and Max Gansberger attempt to transcend the boundaries of the exhibition space of De Kabinetten van De Vleeshal, in order to connect the venue with its adjoining rooms and local context. The Unbearable Limit of the Exhibition Space seeks to arrive at a new conceptualization of the exhibition space as an extension of the artistic practice rather than a mere physical setting Much of Dario D'Aronco's art is based on a translation of the context in which the work is performed. His site-specific project Recycled Music Column, created especially for De Kabinetten van De Vleeshal, uses the medium of sound to generate a dialogue with the exhibition spaces environs. The Austrian artist Max Gansberger uses the scenery surrounding the exhibition setting to transform the white space into a natural landscape. Other spaces are becoming exhibition contexts through the extension of the art work, and vice versa. Opening Sat. 07.02.2009 4 - 6 p.m. De Kabinetten van De Vleeshal Zusterstraat 7 Postbus 201, NL-4330 AE Middelburg Free Admission Opening hours: Tuesday Sunday 1 5 p.m

Preis(€): 17,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Reverberations : tactics of resistance, forms of agency in trans-cultural practices von Jean Fisher, Jan van Eyck AkademieBildtext: Reverberations : tactics of resistance, forms of agency in trans-cultural practices von Jean Fisher, Jan van Eyck Akademie

Reverberations : tactics of resistance, forms of agency in trans-cultural practices

Jean Fisher, Jan van Eyck Akademie
Verlag: Jan van Eyck Akademie Editions
Jahr: 2000
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789066172463
Zustand: Gebraucht
5 Preface Simon den Hartog 7 Introduction Jean Fisher improvisation 20 The Song of the Sloth Peter Mason 32 Dislocutions: Interim Entries fora dictionnaire elementaire on Cultural Translation Sarat Maharaj 49 I Hate 'I Love Lucy' Maria Thereza Alves 56 Nomadic Codes: Skin, Taste, Burn or, for the More Scholarly inclined: Art in the Age of Digital Reproduction [Apologies to Benjamin] Sue Golding [johnny de philo] Intervention Ben Cain [142. 170] syncopation 66 Fluxus Laughter and Kantian Sluggish Bowels: Towards a Critique of Pure Amusement Cuauhtemoc Medina 85 Queer Pickings: The Art of Lari Pittman Jim Mooney 96 Doing It for Themselves: The Archive Remembers and Makes Sense Sonia Boyce 107 A Natural History of Kitsch Celeste Olalquiaga 117 Plenary Session Day One 126 Neutralizing... Now! Sytze Steenstra 130 Untitled Mirjam Kort 133 Articulation Danio Man 137 B to z Nasrin Tabatabai 138 Off-side Zeina Maasri caprice 142 Trickster Hermeneutics: Curiosa and Punctuated Equilibrium Gerald Vizenor 1 51 Negative Choice? Gillion Grantsaan 154 At Your Service: Latina Performance in Global Culture Coco Fusco 164 Mambo: Microcosm of Black New York Creativity Robert Farris Thompson 174 Plenary Session Day Tvvo 176 Intervention Tina Gverovi6 190 Contributors PREFACE In a nomadic and disruptive world, the question of transcultural relations resurfaces again and again, each time with greater urgency. Affecting all of us in a variety of ways, it was imperative that the Jan van Eyck Akademie dedicate part of its experimentally creative research programme to a deeper investigation and re-assessment. Over the past three years, under the careful guidance of Jean Fisher, internationally known for her artistic and scholarly reflections on this complex subject, a unique symposium, Reverberations, was organised. The variety of speakers, coupled with their intensity, vitality and humour, brought a fresh perspective to the subject. The symposium attracted an exceptionally large community of artists, philosophers, political activists, designers, technicians, workers and it did so in a way that allowed for that rare mixture of curiosity, commitment and play to be considered and expressed on such a crucial area. This book, which emerged from such a unique moment of conversation and exchange, captures in large part this rare mixture. We are particularly grateful to its designer, Mart Rozenbeek, and to its production co-ordinator, Paul Domela Nieuwenhuis, for their insight and ability to 'translate' the content into such an accessible and tangible reflection of that day. We would like to acknowledge with great appreciation and admiration, the work of Jean Fisher and Paul Domela Nieuwenhuis for their excellent organisation of the symposium itself. We would also like to thank Jo Frenken, Els Kuijpers and Sue Golding [johnny de philo] for their share in the co-ordination and production of this book, and to the technical, administrative, and domestic staff for making this book into a reality. Most of all, we are grateful to Jean Fisher for her untiring and focused efforts at all levels, from the inception of the research field itself, to the editing of this book. An undertaking of this kind could only have come to fruition due to the generous support by the HGIS-culture programme, set up jointly by the Ministry of Education, Culture and Science and the Ministry of Foreign Affairs, the Production Fund Jan van Eyck Akademie, the Province of Limburg, the City of Maastricht, and the Rosbeek printing company in Nuth. Their continuing commitment to excellence in post-graduate experimental research, the arts and culture is gratefully acknowledged. Simon den Hartog Director Jan van Eyck Akademie

Preis(€): 199,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: Too Hard to Keep (Syracuse) - Contact Sheet 171: Jason Lazarus - Kathleen O. Ellis Gallery April 4 May 31, 2013 von Jason Lazarus, Shane Lavalette, Hannah FrieserBildtext: Too Hard to Keep (Syracuse) - Contact Sheet 171: Jason Lazarus - Kathleen O. Ellis Gallery April 4 May 31, 2013 von Jason Lazarus, Shane Lavalette, Hannah Frieser

Too Hard to Keep (Syracuse) - Contact Sheet 171: Jason Lazarus - Kathleen O. Ellis Gallery April 4 May 31, 2013

Jason Lazarus, Shane Lavalette, Hannah Frieser
Verlag: Light Work
Jahr: 2013
Edition: Softcover
ISBN: 9780935445831
Zustand: Gebraucht
includes a postcard by Jason Lazarus In 2010 Chicago-based artist Jason Lazarus initiated a growing archive of photos deemed too hard to keep. Too Hard to Keep is a place for photographs, photo-objects, and even digital files to exist when they are too difficult to hold on to, yet too meaningful to destroy. Participants have dictated whether the photographs submitted to the archive may be shown freely with other pieces of the archive, or if they are only to be displayed face down, adding to the charged significance of each object. Out of this expanding collection site-specific installations occur. With Too Hard to Keep (Syracuse) Lazarus shares a slice of the larger archive alongside anonymous local submissions in a carefully considered installation at Light Work. This catalogue includes an interview with Jason Lazarus by Shane Lavalette In 2010 Chicago-based artist Jason Lazarus initiated a growing archive of photos deemed too hard to keep. T.H.T.K. (Too Hard to Keep) is a place for photographs, photo-objects, and even digital files to exist when they are too difficult to hold on to, yet too meaningful to destroy. Participants have dictated whether the photographs submitted to the archive may be shown freely with other pieces of the archive, or if they are only to be displayed face down, adding to the charged significance of each object. Out of this expanding collection site-specific installations occur. With T.H.T.K. (Syracuse) Lazarus shares a slice of the larger archive alongside anonymous local submissions in a carefully considered installation at Light Work.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Casco Issues, # 9: Past Imperfect von Lisette Smits, Bik Van der Pol, Liesbeth Bik, Jos van der Pol, Will HolderBildtext: Casco Issues, # 9: Past Imperfect von Lisette Smits, Bik Van der Pol, Liesbeth Bik, Jos van der Pol, Will Holder

Casco Issues, # 9: Past Imperfect

Lisette Smits, Bik Van der Pol, Liesbeth Bik, Jos van der Pol, Will Holder
Verlag: Revolver
Jahr: 2003
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9783865882189
Zustand: Gebraucht
Casco Issues #9: PAST IMPERFECT Compiled & edited by Bik Van der Pol and Lisette Smits, 2005 Concept: Bik Van der Pol Research: Liesbeth Bik, Jos van der Pol, Lisette Smits and Will Holder Design: Will Holder Texts: Guus Beumer, Bik Van der Pol, Will Bradley, Jason Coburn, Stuart Comer, Steve Rushton, Jan Verwoert,a.o. Editor-in-chief: Lisette Smits Final editing: Emily Pethick Print: Raddraaier, Amsterdam Printed in the E U Edition: 1000 Casco , office for Art, Design and Theory Oudegracht 366 3511 PP Utrecht The Netherlands Ph +3130 2319995 Fax +3130 2319995 www.cascoprojects.org Disclaimer: In making PAST IMPERFECT we have quoted images and texts taken from various resources. Information concerning the original authors and source have been credited as detailed as possible. Despite these efforts, some sources nevertheless could not be identified. Please contact the editor in case of questions or objections. The ideas and opinions revealed in the quoted material, do not express ideas and opinions of the editors, unless stated otherwise. Casco/ Lisette Smits and Bik Van der Pol, ed. ISSN 1385-9064 ISBN 3-86588-218-8 All rights reserved. PAST IMPERFECT has been generously supported by: Mondriaan Foundation, Amsterdam City Council of Utrecht Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving en Bouwkunst, Amsterdam Prins Bernhard Fonds Cultuurfonds Andersson Elffers Felix, Utrecht and CBK, Centre for Visual Arts, Rotterdam The project PAST IMPERFECT by Bik Van der Pol was con- ceived at Casco, office for Art, Design and Theory in November 2003. Parts of the research have been published earlierin:LIFE, ONCE MORE.FORMS OF REENACTMENT IN CONTEMPORARY ART, Sven Liitticken ed., Witte de With, Centre for Contemporary Art, Rotterdam 2005. PAST IMPERFECT, Bik Van der Pol, Secession, Vienna, 2005 Photography colour pages (top to bottom): Rick Doyle Shepard Sherbell All images taken from www.corbis.com REVOLVER Archiv fur aktuelle Kunst Fahrgasse 23 D- 60311 Frankfurt/Main Germany Ph + 49 69 446362 Fax + 49 69 94412451 www.revolver-books.de

Preis(€): 22,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Ellen Moffat: Comp Ose - book with CD - exbition: Kenderdine Art Gallery 23 Oct. - 19 Dec. 2008 5 Nov. - 13 Dec. 2009 von Ellen Moffat, Kent Archer, Annie Gerin, Marie Lovrod, Mary Walkters, Candace SavageBildtext: Ellen Moffat: Comp Ose - book with CD - exbition: Kenderdine Art Gallery 23 Oct. - 19 Dec. 2008 5 Nov. - 13 Dec. 2009 von Ellen Moffat, Kent Archer, Annie Gerin, Marie Lovrod, Mary Walkters, Candace Savage

Ellen Moffat: Comp Ose - book with CD - exbition: Kenderdine Art Gallery 23 Oct. - 19 Dec. 2008 5 Nov. - 13 Dec. 2009

Ellen Moffat, Kent Archer, Annie Gerin, Marie Lovrod, Mary Walkters, Candace Savage
Verlag: Kenderdine Art Gallery
Jahr: 2009
Edition: kartoniert
ISBN: 9780888805591
Zustand: Gebraucht
book and CD are new COMP OSE presents two interactive new media instruments. Visitors can participate in sound composition and text generation as collaborative authoring processes to explore language and linguistic tease. Participants actively engage in the production of sense/non-sense as dialogue, interpretation and collaboration using physical controllers. Inspired by Dadaist phonetic sound poetry and the rota-poem of concrete poetry fused with the original Fluxus notion of "do it yourself", participants modify an existing composition or create a poetic text by "doing it". Introduction by Kent Archer. Essays by Annie Gérin and Marie Lovrod. Co-published by Kenderdine Art Gallery, Doris McCarthy Gallery and Thames Art Gallery. Abstract (English) "Ellen Moffat's work spans multi-media installations, public art and cultural work. Since moving to Saskatchewan in 1992, she has facilitated interdisciplinary and public media art events including the SPASM Public Art Festival, the University of Regina Student Public Art competition, and community-based projects in urban and rural Sask. She has participated in exhibitions and residencies nationally with public galleries and artist-run centres and has worked as an independent Curator, sessional instructor and writer. She is currently based in Saskatoon. Moffat's presentation will focus on her multi-track audio installation projects. Over the past 5 years, her audio work has expanded from 3 to 16 outputs of sound, incorporating spoken word and urban field recordings to explore language/meaning, the spatial possibilities of sound, composition and free-form experimentation. Her most recent work uses phonemes as semantic and sound units and a mapping interface correlating the phonemic sounds, a MIDI keyboard and a sampler program to create a linguistic musical scale to produce a composition of manipulated sounds, somatic rhythms, repetition and phasing. The recorded, disembodied voice reflects the mediated communication of contemporary experience. Multiple voices (polyphony) suggest the cacophony and schizophrenia of daily life, but may also be a trope for democracy and equity, and a metaphor for the logic of community. The relationship between voice/language, experience and communication is the connection of the parts to the whole" --

Preis(€): 49,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: white ghost - Vancouver Art Gallery 2008 von Jochen Gerz, Diana AugaitisBildtext: white ghost - Vancouver Art Gallery 2008 von Jochen Gerz, Diana Augaitis

white ghost - Vancouver Art Gallery 2008

Jochen Gerz, Diana Augaitis
Verlag: Vancouver Art Gallery
Jahr: 2008
Edition: kartoniert
ISBN: 1895442664
Zustand: Gebraucht
ISBN-10:1895442664 ISBN-13:9781895442664 Part of me feels a hypocrite: I burn wood, I live in a wooden house, I wipe my ass with paper. I am a user. I use. Forever? For how long? I have been on blockades. Can I compromise? I feel empty. What has changed from a hundred years ago? This sense of emptiness perhaps. I am still taking. There can be a price too high for survival, definitely. Tired, that is how I feel, thinking of people. Tired, like in a work place. Tired of what I do. That is what has changed. We are too many. We kill. The trees, even when they fall, are beautiful. Even this site is beautiful. It is perverse. Its a trap. I am tired of dreaming about big trees. Im am tired of fiction. I feel shame at being part of this. The incident that prompted this artwork was the loss of a bitter dispute over logging (...) In a manner evident in his other works, Gerz's memorialization of this event became an active collaboration with his island neighbours (...) whom he invited to pose nude in front of the detritus of logging activity. Nearly life-size, the images of aging bodies standing vulnerably in front of giant uprooted trees are powerful metaphors for human desire to control nature, and the inevitable disasters created in the wake of such domination. Diana Augaitis, 2008 White Ghost, the title of Jochen Gerzs series, refers perhaps with a certain dose of irony on the part of the artist to the Chinese expression for souls who are not rooted and take their substance from things. In fact, it seems to me that White Ghost describes the people in the photographs and us as spectators, as well as our civilisation, both efficient and fragile, always at risk of losing its own traces Phillipe Mesnard, 2008

Preis(€): 23,00

Versand(€): 2,10

Bildtext: Tiefebene hochkant: Aktuelle Kunst aus Ungarn. High-Angled Lowlands: Current Art from Hungary - erscheint anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, Neuer Berliner Kunstverein, 10.03. - 23.04.2006 von Alexander Tolnay, Bencsik, BarnabásBildtext: Tiefebene hochkant: Aktuelle Kunst aus Ungarn. High-Angled Lowlands: Current Art from Hungary - erscheint anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, Neuer Berliner Kunstverein, 10.03. - 23.04.2006 von Alexander Tolnay, Bencsik, Barnabás

Tiefebene hochkant: Aktuelle Kunst aus Ungarn. High-Angled Lowlands: Current Art from Hungary - erscheint anlässlich der gleichnamigen Ausstellung, Neuer Berliner Kunstverein, 10.03. - 23.04.2006

Alexander Tolnay, Bencsik, Barnabás
Verlag: Neuer Berliner Kunstverein
Jahr: 2006
Edition: Paperback
ISBN: 9789638676689
Zustand: Gebraucht
Deutsch, Englisch und Ungarisch INHALT I CONTENTS TARTALOM Alexander TolnayVorwort I Foreword6 Előszó83 Barnabás Bencsik-Lívia PáldiIndirekte Strategien I Oblique Strategies8 Közvetett stratégiák84 József MélyiDie ungarische Kunst im Ausland I Hungarian art abroad12 A magyar művészet külföldön85 Emese Benczúr Interview16 Interjú87 Katalin AknaiDen Dingen niemals nahe genug I Never Close Enough to Things18 1 19 Sosem juthatsz elég közel a dolgokhoz88 Marcell Esterházy Gesprächscollage I Miscellaneous Conversations24 Beszélgetés-kollázs89 Emmanuel HermangePsyché I Psyché27 Psyché90 Pál Gerber Interview32 Interjú91 Endre Kukorelly3 für Pál Gerber 13 to Pál Gerber35 3 Gerber Pálnak92 Gergely László - Péter Rákosi Interview42 Interjú93 Judit CsatlósUnsere Ungleichzeitigkeiten I Our Asynchronies45 Különidejűségeink94 Anikó Loránt Interview - Panka and Kaszi are Discussing Art Panka und Kaszi unterhalten sich über Kunst52 Interjú - Panka és Kaszi művészetről beszélgetnek96 Gábor Ősz Interview60 Interjú98 Gábor ŐszDie Landschaftsbilder des Atlantikwalls I Atlantic Wall landscapes63 164 Az Atlanti Fal tájképei99 the RandomRoutines Skype Interview70 Skype interjú101 the RandomRoutinesÜberproduktion und Recycling I Overproduction and Recycling74 Túltermelés és recycling102 Biografien I Biographies I Életrajzok104 Bildregister I Képjegyzék108

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Robert Kusmirowski - Katalog zur Ausstellung im Kunstverein Hamburg, 28 Jan - 26 Mar 2006 von Robert Kusmirowski, Yilmaz Dziewior, Jens Asthoff, Sebastian Cichocki, Joanna Mytkowska, Janneke de Vries, Joanna ZielinskaBildtext: Robert Kusmirowski - Katalog zur Ausstellung im Kunstverein Hamburg, 28 Jan - 26 Mar 2006 von Robert Kusmirowski, Yilmaz Dziewior, Jens Asthoff, Sebastian Cichocki, Joanna Mytkowska, Janneke de Vries, Joanna Zielinska

Robert Kusmirowski - Katalog zur Ausstellung im Kunstverein Hamburg, 28 Jan - 26 Mar 2006

Robert Kusmirowski, Yilmaz Dziewior, Jens Asthoff, Sebastian Cichocki, Joanna Mytkowska, Janneke de Vries, Joanna Zielinska
Verlag: Hatje Cantz Verlag
Jahr: 2006
Edition: Leinen
ISBN: 9783775717588
Zustand: Gebraucht
Deutsch, Englisch und Polnisch Robert Kusmirowski 28 Jan - 26 Mar 2006 Robert Kusmirowski Ornamente der Anatomie, Band 2 28.1.-26.3.2006 Robert Kusmirowski, 1973 im polnischen Lodz geboren und 2006 sowohl mit einer umfangreichen Einzelpräsentation im Migros Museum in Zürich als auch auf der Berlin Biennale vertreten, ist ein Zeitreisender. Seine Zeichnungen, Objekte und raumgreifenden Installationen erscheinen auf den ersten Blick als Ready Mades, erweisen sich jedoch bei genauerer Betrachtung als minutiöse Nachahmungen aus vergangenen Epochen, hergestellt aus einfachen Materialien wie Holz, Pappe, Gips oder Styropor. Ihr hyperrealistischer Effekt wird durch eine detailgenaue Bemalung ihrer Oberflächen zusätzlich gesteigert. So entstehen Zeichnungen, Skulpturen, Rauminstallationen und komplexe Aktionen, die sich auf historische Ereignisse oder Orte beziehen und die hiermit verbundenen Fragestellungen in die Gegenwart überführen. Beispielsweise schlüpfte Kusmirowski 2003 in die Gestalt eines Fahrradfahrers aus dem Jahr 1929, der zu einem so genannten Fahrradmarsch aufbricht, einer Ausdauerfahrt, einem einsamen Rennen gegen die Zeit auf der historischen Strecke Paris-Berlin-Leipzig. Kusmirowski fuhr die gesamte Strecke auf einem Fahrrad der 1920er Jahre ab, dokumentierte die Tour mittels Fotografie und Zeichnung und ließ dieses Material wie Originale vom Anfang des vorigen Jahrhunderts erscheinen. Immer wieder arbeitet der Künstler der Aura des White Cubes entgegen, indem er Galerien und Institutionen in verlassene Arbeitsstätten (Double V, 2003), Friedhöfe (D.O.M., 2004) oder täuschend echt wirkenden Nachbauten eines BahnhofWartesaals nebst Eisenbahnwaggon (Galerie Biala, Lublin 2002) verwandelt. So wurde auch der Erdgeschossraum des Kunstvereins in Hamburg zu Beginn des vergangenen Jahres für die Ausstellung Ornamente der Anatomie zu einer Bibliothek umfunktioniert, in die die Besucher keinen Zutritt hatten, sondern nur durch zwei Fenster von Außen hineinblicken konnten. Die gesamte Installation verblieb auf diese Weise im Geheimnisvollen. Es erschloss sich zwar über den Anblick einiger aufgeschlagener Bücher auf einem Schreibtisch, einer angestellten Leselampe, von mit Büchern vollgestopften Regalen, eines anatomischen Modells, mehrerer Poster mit der Darstellung menschlicher Organe, eines am Garderobenhaken aufgehängten Mantels sowie einer halb offen stehenden Zimmertür der Eindruck einer soeben verlassenen Arbeitssituation, genauere Informationen über die dort lesende Person und den Zweck ihrer Studien aber erhielt man nicht. Zeitlich war der Raum durch die Ästhetik der benutzten Objekte in der Vergangenheit verortet, ohne diese genauer zu spezifizieren. Das Werbeplakat der Ausstellung zeigte das vom Künstler fingierte Cover eines alten Buches, Ornamente der Anatomie eines Dr. Vernier. Dieser Doktor augenscheinlich jemand, der intensive medizinische, anatomische Forschungen betrieb war als rein fiktionaler Charakter eine Erfindung von Kusmirowski. Für die Präsentation von Robert Kusmirowski im Obergeschoss des Kunstvereins wird der Künstler an die ein Jahr zuvor begonnene Geschichte des bibliophilen und in geheimnisvolle Studien versunkenen Dr. Vernier anknüpfen und sie weiterspinnen. Gleichzeitig wird er zahlreiche Nachbauten von Relikten vergangener Ausstellungen aus anderen Orten integrieren. Das Ergebnis wird somit zur selben Zeit eine vollständig neue, raumgreifende Installation und eine ganz eigene Form der Retrospektive sein, in der alle Fäden seiner künstlerischen Herangehensweise konzentriert zusammengeführt werden. Es ist ein Katalog mit einem Gespräch zwischen Robert Kusmirowski und Yilmaz Dziewior sowie Texten von Jens Asthoff, Sebastian Cichocki, Joanna Mytkowska, Janneke de Vries, Joanna Zielinska u.a. im Hatje Cantz Verlag erschienen. Die Ausstellung wird in Zusammenarbeit mit dem Adam-Mickiewicz-Institut und aus den Mitteln des Kulturministeriums der Republik Polen im Rahmen des Deutsch-Polnischen Jahres 2005/2006 durchgeführt. The Polish artist Robert Kusmirowski (*1973) is known for his intense stagings of places and spaces of past times. Using simple materials, the artist creates meticulous simulations which appear to be perfect replicas of places and objects. These spaces of the past, so carefully transferred and combined with the present, make his installations appear to have broken through the principle of irreversible time. His works are pervaded by a nostalgia which, however, does not fall victim to melancholy or romanticism. No attempt is made to re-establish the past, but rather to reflect upon an individual and collective relationship to time and history. * * The publication is a continuation of his spatially comprehensive installation, which he produced for his solo exhibition at the Migros Museum für Gegenwartskunst in 2006, a mysterious old training camp recalling the Soviet technology dream during the Cold War. The book is in-between the improbable report by an atomic energy commission and a technical manual with its folding plans and instructions. * * Published with the Migros Museum für Gegenwartskunst, Zurich, in a limited edition.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Monica Bonvicini: Anxiety Attack - Published to coincide with the exhibitions: ANXIETY ATTACK AT MODERN ART OXFORD 21 JUNE TO 17 AUGUST 2003 / SHOTGUN AT TRAMWAY, GLASGOW 12 SEPTEMBER TO 19 OCTOBER 2003 von Monica BonviciniBildtext: Monica Bonvicini: Anxiety Attack - Published to coincide with the exhibitions: ANXIETY ATTACK AT MODERN ART OXFORD 21 JUNE TO 17 AUGUST 2003 / SHOTGUN AT TRAMWAY, GLASGOW 12 SEPTEMBER TO 19 OCTOBER 2003 von Monica Bonvicini

Monica Bonvicini: Anxiety Attack - Published to coincide with the exhibitions: ANXIETY ATTACK AT MODERN ART OXFORD 21 JUNE TO 17 AUGUST 2003 / SHOTGUN AT TRAMWAY, GLASGOW 12 SEPTEMBER TO 19 OCTOBER 2003

Monica Bonvicini
Verlag: Modern Art Oxford
Jahr: 2003
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9781901352177
Zustand: Gebraucht
Published to coincide with the exhibitions: ANXIETY ATTACK AT MODERN ART OXFORD 21 JUNE TO 17 AUGUST 2003 Curated by Suzanne Cotter, Senior Curator Assistant Curator: Rajesh Punj Gallery Managers: Andrew Paterson and Ben Young Programme Administrator: Becky Simms SHOTGUN AT TRAMWAY, GLASGOW 12 SEPTEMBER TO 19 OCTOBER 2003 Curated by Alexia Holt, Visual Arts Programmer Gallery Manager: Iain Kettles With thanks to Elke Ahrens, Fernanda Arruda, Yves Aupetitallot, Sven Beckstette, Lionel Bovier, Ben Burrows, Elldon Byrne, Mehdi Chouakri, Emi Fontana, Mario Fortunato, Matt Golden, Robert Graham, Malcolm Hay, Katja Hock, Erica Hoffman, Steve Hollingsworth, Charlotte Holmes, Barbara Honrath, Anton Kern, Helga Krobath, Douglas Lamond, Tom Legg, Inge Linder Gaillard, Andy Lindsay, Adam Maynard, Justin Neil, Jan Ralske, Graham Shand, Louise Taylor, David Thorp, Stuart Turner, Anne Unthank, Alice Vergara-Bastiand, Anthony Vidler, Monica Villa, Sylvie Vojik, Dr Ursula Zeller. MONICA BONVICINI ANXIETY ATTACK Published by Modern Art Oxford in association with Tramway Compiled and edited by Suzanne Cotter and Miria Swain Installation photography of Anxiety 3pviiv by Christopher Moore and David Morgan, and of SHOTGUN by Ruth Clark Photography for Drawings for Anxiety yovnv by Jens Ziehe, Stonewall by A. Berger, Fetishism of Commodity by Adam Reich, Mies Corner and White by Roberto Marossi Design by Miles Murray Sorrell FUEL 2003 Modern Art Oxford, the artist, and authors Monica Bonvicini: Anxiety Attack by Deborah Garwood Modern Art Oxford Oxford, England June 21 August 17, 2003 The architecture of the art museum as an environment for the display and reception of contemporary art has been a hot topic around Oxford in recent years. In 2000, Museum of Modern Art Papers, a series published by Modern Art Oxfords Educational Department, came out with a slim but meaty volume of conference papers devoted to the aesthetics and architecture of Londons Tate Modern entitled Beyond the Museum: Art, Institutions, People edited by Ian Cole and Nick Stanley. Tate Moderns architecture is an industrial shell remade into a museum for contemporary art, along the lines of Musée DOrsay in Paris or Dia:Beacon in New York. The essays in Beyond the Museum analyzed Tate Moderns physical and ideological metamorphosis from a 1950s turbine factory power station to contemporary art museum from several points of view. None of them mention a small museum an hour away from London, but they could have. It too was remade for the purpose of exhibiting contemporary art. Modern Art Oxford is located in a two-story building on Pembrooke Street in Oxford, England. Its plain gray exterior sports a tiny panel of red and white signage easily spotted from the streetcorner. The building was formerly a brewery, and Modern Art Oxford was previously known as The Museum of Modern Art Oxford. The union of building and museum around 1965 is something of a mystery, and the first decade of programming was not well documented, but 1965 is the year cited as its date of origin. Its mission was to show contemporary art from around the world. The directorships of David Elliott and Nick Serota during the 1970s, 1980s, and 1990s fulfilled this mission with inventive programming. In 2002 the museum was given a Dia-like renovation and renamed Modern Art Oxford. Presently registered as an educational charity, it receives support from The Arts Council of England, South East, Oxford City Council, and Horace W. Goldsmith Foundation. Industrial-looking, light-filled on the spacious upper floor, Modern Art Oxford is a gray goose among the tawny fortresses of Oxfords ancient colleges. In light of all this, Senior Curator Suzanne Cotters decision to invite sculptor Monica Bonvicini to install her first solo show in the UK at Modern Art Oxford this summer thoughtfully reflects a mutual dedication to contemporary issues surrounding art and architecture on the part of the museum and Bonvicini herself. Cotter conducted a fascinating interview with Bonvicini about her work on the occasion of the show that was published in a free brochure available at the museum. Anxiety Attack featured new and extant works in dvd, sculpture, installation, and drawing. The exhibition had a long run from June 21 to August 17, 2003. Berlin Los Angeles based Bonvicini has been active on the international circuit since 1995. She began to attract attention for sensational yet intelligent video installations critiquing the latent sexism of modernist architecture. After winning the Golden Lion Award in 1998 at the Venice Biennial, Bonvicini began to show widely in Germany, France, and other European countries. Here in New York she is represented by Anton Kern Gallery. Born in Venice, Italy in 1965, and educated at Berlins Hochschule der Kunste and Cal-Arts in California in the 1990s where she studied with the American conceptual artist Michael Asher, her sculpture is formally grounded in minimalism and its space-time extensions in images and sound. Not surprisingly, her work also picked up on theoretical concerns of the minimalist milieu which often clustered around social space and social control in the 1970s. At the core of Bonvicinis practice is a notion that the architecture of buildings and the construction of subjectivity have certain parallels. Putting herself simultaneously in the guise of thinking citizen and contemporary female artist, she questions her relationship to modernisms everybody and the female subject its architecture often objectified or negatively defined, according to Bonvicini as a consequence of its ideology. Her work confronts viewers with their own assumptions about the neutrality of public space, sometimes by luring or tricking them into interactive encounters with her sculpture. She branches out from physical space too, opening the concept of architecture to include language or any structure based on a system. But it is Bonvicinis style and sensibility that bring her particular concerns to life. Clever formal puns brewed with psychological transgression, often laced with a witchy dose of sexual titillation, satirize the purported neutrality, solidity, and masculist bravado of architecture, minimalist sculpture, and text in the public domain. A sense of the absurd serves her well, for her humor is both physical and cerebral. Anxiety Attack started off with a multi-channel dvd entitled Shotgun (2003) in the ground floor gallery. The imagery, repeating itself in a 10 minute loop, showed an endless stream of one-story buildings and views into chainlink fenced backyards. It was apparently shot from a car cruising in a depressed Los Angeles neighborhood a nonviolent drive by shooting. Meanwhile, a charming musical soundtrack interspersed a cello and guitar duet with a voice over from a home improvement radio program. The two-channel projection set the moving imagery within the still frame of a wall, and all of that was projected on a physical wall. The sweet and sour, high-low tone of the work somewhat overstated its irony. But the sound and image ensemble laid out the theme of anxiety and architecture in no uncertain terms. A series of 63 drawings in red felt tip pen and tempera hung frame to red frame in the stairwell was collectively entitled Kill Your Father (2001). Seemingly a sentiment worthy of Louise Bourgeois, Bonvicini in fact appropriated these phrases from rock lyrics. Coarse representations of chains and roughly stenciled words expressed unhappy feelings about relationships, a short route from desire, anger and disgust to loss. As a group, the red and white grid of drawings emitted emotional claustrophobia, a word cage. In the museums upper floor galleries, several works in sculpture and installation were placed with the intention of viewer interaction. A floor hugging sculpture entitled BedTimesSquare (1999) resembled a square wading pool constructed of drywall and ceramic tile. A witty homage to the minimalist specific object, the interior was inset with an air mattress. Nearby, a suite of more stenciled text drawings on the theme of love kept up the emotional tension of Kill Your Father. Another work for viewers to explore was a darkened, leather-and-chains chamber entitled Black (2002). Two lone spotlights gleamed in the room, one near the strappy hammock of temptation, the other near a standing grid of chrome chain lurking in the shadows. Linoleum tiles padded the floor. Bonvicini asserts in the interview with Cotter that this piece was her response to an exhibition of abstract art at a Dutch museum. As a critique of the commodification of abstract painting by museums and collectors, Black confronted the viewer with the trappings of fetish behavior. The piece suggested that if lousy museum displays had blunted the optical sublime, an opportunity to reawaken the whole body to the sublimes dangerous thrill could be found here in sculptural form. Bonvicinis intentions notwithstanding, another interpretation might be considered. Black, the color exiled from Impressionism, roared back in abstraction: Malevich and Mondrian, Franz Kline and Frank Stella. Making a color into a room fitted out with its associations was a clever response to the museum show, a cheeky formalist color exercise. A digital print entitled Red on Parking Lot (1999) claimed a whole small room to itself. The image depicted a pale cement parking lot a young woman in a red dress lying flat in a parking space and some greenery growing over the pavement. The womans lack of anxiety, lying on her stomach with her expressionless face towards the camera, prompts the viewer to construct a reasonable explanation for the scene. But try the color exercise once more: Red on Parking Lot as a formal study in red, white, and green that reconstitutes the figure abstraction elided. The main gallery on the upper floor featured the spare yet room-filling installation A Romance (2003): a wall made of glass and clear acrylic bisected the spacious skylit room at an angle. Some sections of the wall were shattered by bullet holes, painted black, stenciled with text, or left empty as space for viewers to walk through. The cracked and shot sections recapitulated themes laid out in the dvd Shotgun on the ground floor. The glass wall primarily referenced Mies van der Rohes glass walled skyscrapers, and the unreadable text seemed like graffiti or some muddled effort to communicate. Turning to Cotters interview once again, Bonvicini comments that in A Romance she wanted to address agoraphobia, the fear of empty space. The works iconoclasm was strong and insistent, however, as if something more were afoot. The main gallery also featured 6 Drawings for Anxiety Attack (2003) consisting of more works on paper with stenciled language. One drawing found after passing through a gap in the glass wall read: I get furious at stairways furious at Doors at Walls Furious at Everyday Life which interferes with the continuity of Ecstasy This drawing suddenly spun the dark side of the exhibition in the opposite direction, and the shattered glass wall of A Romance seemed more like a breakthrough. Both language and architecture have the power to shape ones sense of space. If theyre constricting, the boundaries must be expanded or broken. Anxiety Attack, as a whole, stressed how essential to happiness it is to have enough space. Its interesting to note that, concurrently with the show in Oxford, Bonvicini participated in the inaugural exhibition at Cincinnatis brand new Contemporary Art Museum, Somewhere Better Than This Place: Alternative Social Experience in the Spaces of Contemporary Art. Israeli architect Zaha Hadid designed this building from the ground up with the special demands of contemporary art in mind. Bonvicinis contribution to the exhibition was an empty room with a huge industrial fan blowing a hurricane-force gale at the intrepid viewers who locked arms and entered her display. That should clear some space for ecstasy. Perhaps Bonvicini has pushed open the door to landscape.

Preis(€): 19,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Hadley + Maxwell 1+1-1 - This book is published to document the residency of Hadley+Maxwell in the International Studio Programme at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin, as the 2006/2007 grantee of the Canada von Eric Fredericksen, Christoph Tannert, Hadley+Maxwell, Assie AftabezadehBildtext: Hadley + Maxwell 1+1-1 - This book is published to document the residency of Hadley+Maxwell in the International Studio Programme at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin, as the 2006/2007 grantee of the Canada von Eric Fredericksen, Christoph Tannert, Hadley+Maxwell, Assie Aftabezadeh

Hadley + Maxwell 1+1-1 - This book is published to document the residency of Hadley+Maxwell in the International Studio Programme at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin, as the 2006/2007 grantee of the Canada

Eric Fredericksen, Christoph Tannert, Hadley+Maxwell, Assie Aftabezadeh
Verlag: Künstlerhaus Bethanien GmbH
Jahr: 2007
Edition: kartoniert
ISBN: 9783932754869
Zustand: Gebraucht
mit Schutzumschlag Hadley+Maxwell 1+1-1 Das kanadische Künstlerduo Hadley+Maxwell beschäftigt sich mit Themen im Spannungsfeld von Politik und Ästhetik, Subjektivität und politischer Erfahrung. Dabei nutzen sie so unterschiedliche Medien wie Video, Fotografie und Musik, aber auch Plakate und Slogans. 1+1-1 nimmt Bezug auf Jean-Luc Godards 1968 entstandenen Film Sympathy for the Devil, der mit collageartig durchsetzten Filmaufnahmen von Aufnahmesessions der Rolling Stones im Londoner Studio den Zeitgeist und die gesellschaftlichen und politischen Prozesse aufzeigen sollte, die kennzeichnend für die Entstehung der 68er-Revolte waren. Während es Godard vor allem um das Prozesshafte und das kreative Zusammenspiel bei der Entstehung eines Werkes ging, verschob der Produzent des Films die Betonung eigenmächtig auf das Ergebnis, den später weltberühmten Song. Hadley+Maxwell greifen in 1+1-1 Godards Film neu auf, und transponieren bestimmte Aspekte und Elemente daraus in eine neue Formsprache, die Video, Malerei, Zeichnungen und Musik zu einer raumfüllenden Installation vereint. Ziel der komplexen Strategie von Hadley+Maxwell ist es, dem Werk das Unfertige und Prozesshafte zurück zu geben und Godards ursprüngliches Statement zur Charakteristik des kreativen Prozesses in ein modernes künstlerisches Medium zu überführen. Künstlerhaus Bethanien GmbH Mariannenplatz 2 D-10997 Berlin Phone +49 (0) 30 616 903 0, Fax -30 info@bethanien.de, www.bethanien.de Director: Christoph Tannert Chief Administrator: Assie Aftabezadeh International Studio Programme: Valeria Schulte-Fischedick Press & PR: Christina Sickert Assistant Administrator: Holger Fröhlich Technical Staff: Toni Lebkücher, Peter Rosemann, Elmar Schlenke Project Assistance: Aleksandra Wroblewska Publisher: Künstlerhaus Bethanien GmbH, Berlin Editing: Hadley+Maxwell, Valeria Schulte-Fischedick Copy editing: Christina Sickert Text: Eric Fredericksen Graphic design: Daniela Burger, Berlin Repro: prints professional, Jan Scheffler Printing: Druckhaus Mitte, Berlin ISBN 3-932754-86-7 2007, Künstlerhaus Bethanien GmbH. Acknowlegdements: The artists would like to thank: Mark Neufeld, Kevin Schmidt, Holly Ward, Vanessa Ohlraun, Eric Fredericksen, Betsey Brock, Lynne Marsh, Trevor Hall, Anita Di Bianco, Rosemary Heather, Rodney Latourelle, Kyla Mallett, Damian Moppett, Geoffrey Farmer, Jenifer Papararo, Zin Taylor, Patricia Reed, Althea Thauberger, Christiane Dellbrügge& Ralf de Moll, Pao Quang Yeh and Matthew Stadler. This book is published to document the residency of Hadley+Maxwell in the International Studio Programme at the Künstlerhaus Bethanien, Berlin, as the 2006/2007 grantee of the Canada Council for the Arts, Ottawa, and the Embassy of Canada, Berlin. CD for the Artsdu Canada Canada Council Conseil des Arts Botschaft von Kanada künstlerhaus bethanien

Preis(€): 33,50

Versand(€): 2,10

Bildtext: Jan De Cock - Eine Romantische Ausstellung / A romantic Exhibition Handbuch - handbook - Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung / This catalogue is published on the occasion of the exhibition Jacqueline Kennedy Onassis - Eine Romantische Ausstellung - Jacqueline Kennedy - A Romantic Exhibition 10.03. - 24.06.2012 / March 10 - June 24, 2012 von Johan Holten, Liene Aerts, Luc DereykeBildtext: Jan De Cock - Eine Romantische Ausstellung / A romantic Exhibition Handbuch - handbook - Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung / This catalogue is published on the occasion of the exhibition Jacqueline Kennedy Onassis - Eine Romantische Ausstellung - Jacqueline Kennedy - A Romantic Exhibition 10.03. - 24.06.2012 / March 10 - June 24, 2012 von Johan Holten, Liene Aerts, Luc Dereyke

Jan De Cock - Eine Romantische Ausstellung / A romantic Exhibition Handbuch - handbook - Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung / This catalogue is published on the occasion of the exhibition Jacqueline Kennedy Onassis - Eine Romantische Ausstellung - Jacqueline Kennedy - A Romantic Exhibition 10.03. - 24.06.2012 / March 10 - June 24, 2012

Johan Holten, Liene Aerts, Luc Dereyke
Verlag: Verlag der Buchhandlung Walther König
Jahr: 2012
Edition: kartoniert
ISBN: 9783863351717
Zustand: Gebraucht
Deutsch und Englisch Dieser Katalog erscheint anlässlich der Ausstellung / This catalogue is published on the occasion of the exhibition Jacqueline Kennedy Onassis - Eine Romantische Ausstellung Jacqueline Kennedy - A Romantic Exhibition 10.03. - 24.06.2012 / March 10 - June 24, 2012 Die Ausstellung wird von der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und dem Stadtmuseum Baden-Baden gemeinsam realisiert / The exhibition is a collaboration between Staatliche Kunsthalle Baden-Baden and Stadtmuseum Baden-Baden Staatliche Kunsthalle Baden-Baden Lichtentaler Allee 8a, 76530 Baden-Baden Tel. +49 7221 30076 400 Fax +49 7221 30076 500 info@kunsthalle-baden-baden.de www.kunsthalle-baden-baden.de Leitung / Director: Johan Holten Kaufmännische Geschäftsführung / Managing Director: Ursula Eberhardt Kuratorische Assistenten / Curatorial Assistants: Hendrik Bündge, Regine Ehleiter, Johannes Honeck, Jakob Racek Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Press and Public Relations: Dirk Teuber Sekretariat / Secretarial Assistant: Angelika Weingärtner Verwaltung / Administration: Rosemarie Jörger Ausstellungstechnik / Technical Support: Hans-Peter Steurer Aufsichten und Kasse / Museum Attendants and Tickets Werner Becker, Helene Bischof, Nathalie Frank, Ursula Frank, Gebhard Lenz, Maria Panthel, Usha Saxena, Ursula Zachmann Raumpflege / Cleaning Services: Margareta Bieth Praktikantin / Intern: Sarah Edenhofner Ausstellung / Exhibition Konzeption / Concept: Jan De Cock Projektleitung / Project Management: Johan Holten Co-Kurator 1 Co-Curator: Johannes Honeck Projektbetreuung / Project Realization... Regine Ehleiter Texte / Texts: Frank Vande Veire Assistenten des Künstlers / Assistants to the Artist: Stefanie Callens, Mathieu Galopin, Lieven Lefere Restaurator / Conservator: Jens Baudisch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Press and Public Relations: Eva Hepper, Dirk Teuber Technische Leitung / Technical Director: Hans-Peter Steurer Aufbauteam I Installation Team: Werner Becker, Gebhard Lenz, Silvia Maak, Stephan Müller, Martin Preis, Hans-Peter Steurer Audioguide / Audio Guide: iGuide Kulturaufnahme GmbH, Am Seegraben 4, 99099 Erfurt, www.myiguide.de Katalog / Catalogue Konzeption / Concept: Jan De Cock mit / with Luc Derycke Herausgeber / Editor: Johan Holten mit / with Jan De Cock Redaktion / Assistant Editor: Regine Ehleiter, Johannes Honeck Texte / Texts: Liene Aerts, Luc Derycke, Johan Holten, Frank Vande Veire Archivbetreuung/ Archival supervision: Lieven Lefere Lektorat / Copy editing: Zweisprachkunst (Dr. Brian Currid, Wilhelm von Werthern) Übersetzungen / Translations: Zweisprachkunst (Dr. Brian Currid, Wilhelm von Werthern), Lieva Reunes, Clair Richards, Hanne Rombouts Korrektorat / Proofreading: Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Atelier Jan De Cock Grafische Gestaltung / Graphic Design Luc Derycke mit / with Jan De Cock Layout: Luc Derycke, Jeroen Wille, Ellen Debucquoy, Studio Luc Derycke Fotografien / Photos: Jan De Cock assisted by Johan Blommaert Gesamtherstellung / Production: Printmanagement Plitt GmbH, Oberhausen n 2012 Gesamtkatalog / Catalogue Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Jan De Cock, Luc Derycke, Johan Holten und / and Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie detaillierte bibliografische Daten sind über http:l/dnb.d-nb.de abrufbar. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek (German National Library): The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie detailed bibliographic data is available online at http://dnb.d-nb.de. Erschienen im / Published by Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln Ehrenstr. 4, D- 50672 Köln Tel +49 221-20596-53, Fax +49 221-20596-60 verlag@buchhandlung-walther-koenig.de Printed in Germany ISBN: 978-3-86335-171-7 Vertrieb / Distribution Schweiz / Switzerland AVA Verlagsauslieferung AG Centralweg 16, CH-8910 Affoltern a.A. Tel +41 44-762-4260, Fax +41 44-762-4210 verlagsservice@ava.ch Großbritannien & Irland / UK & Ireland Cornerhouse Publications 70 Oxford Street, Manchester M1 5NH, UK Tel +44 161-2001503, Fax +44 161-20015 04 publications@cornerhouse.org Außerhalb Europas / Outside Europe D.A.P. / Distributed Art Publishers, Inc. 155 6th Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10013 Tel +1 212-6271999, Fax +1 212-6279484 eleshowitz@daphnic.com

Preis(€): 14,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Carla Zaccagnini: No, it is Opposition - Published in conjunction with no. it is opposition., an exhibition of the work of Carla Zaccagnini at the Art Gallery of York University, 17 September - 7 December 2008 von Emelie Chhangur, Carla ZaccagniniBildtext: Carla Zaccagnini: No, it is Opposition - Published in conjunction with no. it is opposition., an exhibition of the work of Carla Zaccagnini at the Art Gallery of York University, 17 September - 7 December 2008 von Emelie Chhangur, Carla Zaccagnini

Carla Zaccagnini: No, it is Opposition - Published in conjunction with no. it is opposition., an exhibition of the work of Carla Zaccagnini at the Art Gallery of York University, 17 September - 7 December 2008

Emelie Chhangur, Carla Zaccagnini
Verlag: Art Gallery of York University
Jahr: 2008
Edition: kartoniert
ISBN: 9780921972570
Zustand: Gebraucht
Englisch und Portugiesisch The palindromic title of Brazilian artist Carla Zaccagnini's no, it is opposition. hints at its conceptual structure, which she describes as "forking paths and crossroads." The book documents an exhibition which the viewer enters twice, encountering the same work again, but differently. The exhibition catalogue reflects the palindromic nature of the exhibition, mirroring itself and the exhibition in both structure and form. Published in conjunction with no. it is opposition., an exhibition of the work of Carla Zaccagnini at the Art Gallery of York University, 17 September - 7 December 2008. Curated by Emelie Chhangur. Without the generosity and assistance of the following individuals and institutions, no. it is opposition. (and this catalogue) would not have been possible. The artist and curator would like to extend their thanks to: Allyson Adley, Darryl Bank, Batiscafo, Helmut Batista, Martin Breaugh, Daniela Castro, Capacete Entretenimentos, Vicky Chainey Gagnon, Tito Chinchilla, James Crane, Lars and Jason Dressler, Brian Davis, Sky Fairchild-Waller, Simon Faithfull, Marilyn Fernandes, Eliana Finkelstein, Ina unt Ina (Christina Zeidler and Celina Carrol), Sofie Geelen, Shay Gibson, Ingrid Grant, Monica Gutierrez, Eric Holowacz, Larissa Joachim, Lisa Kiss, Isabel Koellreuter, Mark Lanctot, Genevieve Lang, Sophia Lin, Dalila Lopez, Terrill Maguire, Michael Maranda, Cecile Martin, Kiki Mazzucchelli, Philip Monk, Tanya Montini, Wagner Morales, Cheryl O'Brien, Ken Ogawa, Michelle Oko, Amilcar Packer, Karen Pellegrino, Heather Phillips, Sofia Ponte, Alan Quireyns, Liesbet Sablon, Catherine Sicot, Andree Julie Tardif, Jessica Thalmann, Carl Trahan, Julie Tremble, Meagan Vacheresse, Galeria Vermelho, and Thiffany Wilmouth. Designed by Lisa Kiss Design, Toronto Edited by Michael Maranda Printed and bound in Canada by Warren's Waterless Printing Art Gallery of York University Accolade East Building 4700 Keele Street, Toronto ON Canada M3J 1P3 The Art Gallery of York University is supported by York University, the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the City of Toronto through the Toronto Arts Council.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Arturo Herrera: Series von Arturo Herrera, Jens Asthoff, David Schutter, John CorbettBildtext: Arturo Herrera: Series von Arturo Herrera, Jens Asthoff, David Schutter, John Corbett

Arturo Herrera: Series

Arturo Herrera, Jens Asthoff, David Schutter, John Corbett
Verlag: Holzwarth Publications
Jahr: 2012
Edition: Leinen
ISBN: 9783935567589
Zustand: Gebraucht
Buch ist neu CONTENTS ARIADNE AUF NAXOS page 6 THE FRAGMENT AND THE WHOLE John Corbett and Arturo Herrera in Conversation page 11 TA L O N E page 14 LET ME page 24 WE LIVE HERE page 26 15 STEVENS page 39 THE TEXTURE OF REALITY Jens Asthoff page 43 CHICAGO page 48 FLYER page 58 RAPT page 68 AN EVENING WITH C. W. page 74 KFApage 86 SUNDAY page 116 12 OR MORE page 119 M R . B page 122 ARABELLA page 129 A PICTURE, RESTLESSLY UNBECOMING David Schutter page 133 HILL page 139 HEFT page 142 FOOTHOLD page 152

Preis(€): 32,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Ilya Kabakov 16 installaties - 16 installations - This publication has been published on the occasion of the exhibition '16 Installations' of Ilya Kabakov in the MUHKA (Museum of Contemporary Art Antwerp) from April 17th until August 23rd 1998 von Ilya Kabakov, Emilia Kabakov, Florent BexBildtext: Ilya Kabakov 16 installaties - 16 installations - This publication has been published on the occasion of the exhibition '16 Installations' of Ilya Kabakov in the MUHKA (Museum of Contemporary Art Antwerp) from April 17th until August 23rd 1998 von Ilya Kabakov, Emilia Kabakov, Florent Bex

Ilya Kabakov 16 installaties - 16 installations - This publication has been published on the occasion of the exhibition '16 Installations' of Ilya Kabakov in the MUHKA (Museum of Contemporary Art Antwerp) from April 17th until August 23rd 1998

Ilya Kabakov, Emilia Kabakov, Florent Bex
Verlag: Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen
Jahr: 1998
Edition: Pappe
ISBN: 9783935567589
Zustand: Gebraucht
Englisch und Niederländisch Katalognummer: ISBN, : 54-D/1998/4828/2 Limited edition of 1500 Museum voor Hedendaagse Kunst te Antwerpen (MUHKA) Concept and Description of the Installation Sixteen different installations will be displayed in the museum. Virtually all of them are being exhibited for the first time. Some of them will be delivered from New York in their finished form, others will be made in Antwerp. Each installation is to be arranged in a separate space, in its own room. Therefore, dividing partitions must be erected (diagram attached). The doorways through these walls are always the same size: 1.3 meters. The walls are 2.5 meters high (with the exception of Installation No. 14). The upper parts of the walls and the ceiling are white. List of Installations 1. The Reading Room 2. Memorial to Useless Things 3. Very Valuable Paintings 4. Four Minimalist Paintings 5. Someones Crawling Under the Floor (Someones Crawling Under the Carpet) 6. Cosmic Bottle 7. My Grandfathers Shed 8. In the Closet 9. The Painting on an Easel 10. I Want to Go Back! (Reverse) 11. A Solemn Painting 12. He Has Hidden 13. Two Windows (Two Tables) 14. The Blue Carpet 15. Catching the Rabbit 16. 20 Ways to Get an Apple Listening to the Music of Mozart Until this time, I had done primarily large installations, and sometimes very large ones, like We Live Here. In all these cases, the main actor was the aura, the air, the atmosphere of the space that I carefully conceived and prepared with the help of the color of the walls and floor, the construction of the place itself, and special lighting. The role of the objects, despite the fact that in some installations there was a true abundance of things, was subordinate in such spaces, even insignificant the main thing, I repeat, belonged to the affect of the specially arranged and energetic charge of the medium: such, it seems to me, was the nature of a Russian-Soviet installation. This time I wanted to try my efforts at making an installation, or more accurately, a group of installations, of the Western type, where what dominates as the artistic image is not the space but rather the object, and the space itself, the surrounding medium, is just a place where this thing is located: these spaces are neutral, well illuminated and serve as an ordinary white box, a case for displaying the object that has been placed in it. Therefore, I thought up these objects ahead of time, and planned just such a white box for each of them, white empty space where I would house them. I sent the plan for arranging the partitions and the space in the museum was constructed as I had planned. When I arrived to set up the exhibit, I saw that the objects that I had invented and brought with me could not be placed in the rooms allocated to them, because these rooms didnt have ... a floor! That is, there was a firm and stable floor, but visually and psychologically it didnt exist, since it had been painted white by the architect just like the ceiling and walls! I somehow had missed this effect when I was in the museum previously for the first time and this cosmic effect, as I came to call it, manifested itself immediately, as soon as objects were placed on this floor. The white floor destroyed any sense of weight, stability, and my vestibular apparatus, (and not only mine) began to mutter nonsense. Mentally I began to lose my sense of up and down, and finally, after even just a short while in such a space, I began to approach the verge of insanity, losing the ground under my feet. Along with this, I saw that my hopes for making and erecting in the separate rooms objects that were independent of one another was also experiencing defeat. The viewer, passing from hall to hall and not finding connections, began to get bored and the entire exhibit rather quickly turned into an ordinary, recognizable exhibition of any Western gallery, the kind that everyone has been sick of for a long time already. I urgently had to crawl out of the pit that had opened up here, think of something that would immediately conceal both awful, seemingly catastrophic elements: the white floor and the divided objects. Or, more precisely: I had to justify the white floor (it was too late to paint it or cover it with something) and somehow unite the objects in each room (and there were 16 in all!) via some common idea. The idea for salvation came to me immediately (as a rule, this is true whenever I start to fear terribly that I have fallen into a situation with no escape): the entire museum had to be transformed, or at least this part of it housing the 16 installations into an insane asylum, that is, impart a logical interpretation to that insane effect that we just spoke about above. To achieve this, only a few things had to be done: first, in all the doorways we had to hang white curtains that would reach the floor, use them to partition off the large rooms a desk and chair had to be placed in each room covered with the same kind of white material where ostensibly a medical orderly sits with the medical inventory and on the wall of each room we hung a board with the text of the patient who was apparently always in this clinic. These texts would comment on each object and connect the 16 rooms and objects via a unified logic in the consciousness of such a patient. As a result of all of this it was impossible to create a normal Western installation: again what emerged was a single aura, a single color of everything this time, it was insanely white, and again a personage unexpectedly emerged. It remains only to be said that in terms of its type, this installations is similar to Ten Characters done in 1988 in New York: it also represents a single, generalizing idea-image that in turn breaks down into a number of separate installations, each of which, just like the characters of the New York exhibit, can exist independently. COLOFON / COLOPHON Deze publicatie verschijnt ter gelegenheid van de tentoonstelling '16 Installaties' van Ilya Kabakov in het MUHKA (Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen) van 17 april tot 23 augustus 1998. This publication has been published on the occasion of the exhibition '16 Installations' of Ilya Kabakov in the MUHKA (Museum of Contemporary Art Antwerp) from April 17th until August 23rd 1998. TENTOONSTELLING / EXHIBITION Directeur/Director: Florent Bex Curator: Ronald Van de Sompel Leiding van de opbouw/Co-ordination of the installations: Bart Baes Technische realisatie/Technical production: Raoul Amelinckx, Maya Beyns, Gert Brams, Martine Delzenne, Dirk Den Aantrekker, Joris Kestens, Wim Meuwes, Joost Peeters, Gustaaf Rombouts, Mohad Saldi, Koen Thiessen, Georges Uyttenhout, Lutgarde Van Renterghem, Kris Van Treeck, Zeger Verbist, Peter Vereecken Met dank aan/Special thanks to Christian Tomaszewski PUBLICATIE / PUBLICATION Teksten/Texts: Florent Bex, Ilya Kabakov Vertalingen/Translations: Cynthia Martin (Russisch/Engels), Yonah Zimmerman voor Transbabylations Maffia (Engels/Nederlands) Redactie/Editing: Joyce Huntjens, Ronald Van de Sompel Redactiesecretariaat/Editing Secretary: Sabine Herrijgers, Carina Verschueren Druk en fotogravure/Print and Lithography: De Schutter PrePress Group Oplage/Copies: 1.500 Catalogusnummer/Catalogue number: 54 - D/1998/4828/2 Copyright: MUHKA, MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen Leuvenstraat, B-2000 Antwerpen / Tel. 32/3/238.59.60 Fax 32/3/216.24.86 E-mail: muhka@skynet.be Wij danken volgende personen, instellingen en firma's die ons financieel en materieel gesteund hebben bij de productie van de tentoonstelling en de publicatie: We would like to express our gratitude to the following individuals, companies, and institutions, for their financial and material support to the production of the exhibition, and the preparation of the publication: Albert Tuytens, Waregem ACRYLVORM IKEA KREDIETBANK VERGABO Speciale dank aan de bruikleengevers/Special thanks to the lenders: Johan Deumen, Heerlen Adelina von Fiirstenberg, Genève Het MUHKA is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap The MUHKA is an initiative of the Flemish Community. en wordt gesteund door Its activities are supported by the e Nationale Loterij Structurele sponsors/Structural sponsors Degussa CorsenÁmif MORRIS . =BELGlUM= Roularta MediaGroup Partners Bedrijvenclub/Partners Businessclub MUHKA: BIOCLEAN, BBL ANTWERPEN, COLOR PROFIEL, DE VADERLANDSCHE, INTERBUILD, ME CONSTRUCT, QUEENS HOTEL, VIDI-SQUARE ERELEDEN Ereleden Bedrijvenclub/Members of Honour Businessclub: Belgacom, Mercator & Noordstar De vrienden van het MUHKA v.z.w. en de promotors/Friends of the MUHKA and promotors: Marc & Jacqueline Le Jeune, Kapellen

Preis(€): 39,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: The Rear - THE 1ST HERZLIYA BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART 23. of SEPTEMBER 2007 von Guy Ben-Ner, Mika Rottenberg, Roee Rosen, Yair Garbuz, Ariella Azoulay, Elisheva Levy, Gil Shani, Ari Libsker, Zoya Cherkassky, Roy Arad, Keren Cytter, Sigalit Landau, Nimrod Kamer, Noa TsaushuBildtext: The Rear - THE 1ST HERZLIYA BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART 23. of SEPTEMBER 2007 von Guy Ben-Ner, Mika Rottenberg, Roee Rosen, Yair Garbuz, Ariella Azoulay, Elisheva Levy, Gil Shani, Ari Libsker, Zoya Cherkassky, Roy Arad, Keren Cytter, Sigalit Landau, Nimrod Kamer, Noa Tsaushu

The Rear - THE 1ST HERZLIYA BIENNIAL OF CONTEMPORARY ART 23. of SEPTEMBER 2007

Guy Ben-Ner, Mika Rottenberg, Roee Rosen, Yair Garbuz, Ariella Azoulay, Elisheva Levy, Gil Shani, Ari Libsker, Zoya Cherkassky, Roy Arad, Keren Cytter, Sigalit Landau, Nimrod Kamer, Noa Tsaushu
Verlag: The Herzliya Biennial
Jahr: 2007
Edition: Softcover
ISBN: 9783935567589
Zustand: Gebraucht
Englisch und Hebräisch Art biennial for contemporary art held in the city of Herzliya in Israel. It takes place every two years. The first Herzliya- Biennial occurred in September 2007 with the theme of "The Rear". Participants were more than 70 Israeli artists who exhibited in various locations in the center of Herzliya, such as underground warehouses, storage halls, the Herzliya museum, apartments, shops and bomb shelters. Manifesto Inspired by other biennials such as the Gwangju Biennale, and by Israeli politics and surroundings, the opening manifesto of the Herzliya Biennial states: "The First Herzliya Biennial of Contemporary Art will focus on presentation of works by contemporary Israeli artists who address the notion of posteriority articulated in its title, "The Rear" (Ha'Oref in Hebrew which also denotes "home front", "hinterland", "nape") in various ways: the home front as opposed the front line - civilian society in Israel versus the army the public sphere - where society stands in relation to the state where labor is located to capital. "The Rear" (or "home front") is a general term that surfaced repeatedly during the recent war with Lebanon in the summer of 2006, when a million Israeli citizens in the country's north sat in bomb shelters, and a million Lebanese became refugees." Some of the notable artists to present their works at the Herzliya Biennial are: Guy Ben-Ner, Mika Rottenberg, Roee Rosen, Yair Garbuz, Ariella Azoulay, Elisheva Levy, Gil Shani, Ari Libsker, Zoya Cherkassky, Roy Arad, Keren Cytter, Sigalit Landau, Nimrod Kamer and Noa Tsaushu. Participating artists David Adika (b. 1970) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Finn Ahlgren (b. 1977) Lives and works in Stockholm and Tel Aviv-Jaffa Boaz Arad (b. 1956) Miki Kratsman (b. 1959) Live and work in Tel Aviv-Jaffa Roy Chicky Arad (b. 1978) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ariella Azoulay (b. 1962) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Elad Baranga (b. 1980) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ido Bar-El (b. 1959) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Yonatan Ben Efrat, Video 48 (b. 1973) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Guy Ben-Ner (b. 1969) Lives and works in Berlin and Tel Aviv-Jaffa Boyan (b. 1975) Lives and works in New York and Tel Aviv-Jaffa Shai Carmeli-Pollak (b. 1968) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Zoya Cherkassky (b. 1976) Lives and works in Berlin and Tel Aviv-Jaffa Keren Cytter (b. 1977) Lives and works in Amsterdam and Berlin E.B. Dan (b. 1980) Lives and works in Herzliya, Israel Matan Daube (b. 1979) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Dror Daum (b. 1970) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Gal Deren (b. 1979) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Yael Efrati (b. 1978) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Gilit Fisher (b. 1978) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Neal Franc (b. 1981) Lives and works in New York Freddy (Shachar Kislev) (b. 1982) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Yair Garbuz (b. 1945) Lives and works in Givataim, Israel Ayelet Gazit (b 1976) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Rona Geffen (b. 1980) Alona Rodeh (b. 1979) Live and work in Tel Aviv-Jaffa Moshe Gershon (b. 1974) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Jonathan Gold (b. 1972) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Guy Goldstein (b. 1974) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Keren Gueller (b. 1976) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ben Hagari (b. 1981) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Liz Hajaj (b. 1976) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Tal Hakim (b. 1978) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Raanan Harlap (b. 1957) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Michal Helfman (b. 1973) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Itamar Jobani (b. 1980) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Or Kadar (b. 1975) Lives and works in Glasgow and Tel Aviv-Jaffa Iva Kafri (b. 1981) Lives and works in Paris Nimrod Kamer (b. 1981) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Talia Keinan (b. 1978) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ayelet Kestler (b. 1979) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Gabriella Klein (b. 1970) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ariel Kleiner (b. 1977) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Know hope (b. 1986) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Olaf Kiihnemann (b. 1972) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Sigalit Landau (b. 1969) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Maya Lerman (b. 1978) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Elisheva Levy (b. 1980) Lives and works in New York and Tel Aviv-Jaffa Ari Libsker (b. 1972) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Yochai Matos (b. 1977) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Rami Maymon (b.1976) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ohad Meromi (b. 1967) Lives and works in New York Jacob Mishori (b. 1952) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Hilla Toony Navok (b. 1974) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ariela Plotkin (b. 1976) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Doron Rabina (b. 1971) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Barak Ravitz (b. 1982) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Roee Rosen (b. 1963) Lives and works in Bnei Zion, Israel Bat Sheva Ross (b. 1977) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Mika Rottenberg (b. 1976) Lives and works in New York Naomi Safran-Hon (b. 1984) Lives and works in Boston Shira Sagol (b. 1974) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Yanay Sapir (b. 1977) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Ariel Schlesinger (b. 1980) Lives and works in Berlin and Tel Aviv-Jaffa Ruti Sela (b. 1974) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Gil Marco Shani (b. 1968) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Tom Shoval (b. 1981) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Orit Siman-Tov (b. 1971) Lives and works in Jerusalem Maayan Strauss (b. 1982) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Asaf Sudry (b. 1968) Amir Tausinger (b. 1968) Live and work in Tel Aviv-Jaffa Jan Tichy (b. 1974) Lives and works in Chicago and Tel Aviv-Jaffa Yanai Toister (b. 1977) Lives and works in Los Angeles and Tel Aviv-Jaffa Noa Tsaushu (b. 1980) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Shay-Lee Uziel (b. 1972) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Alexandra Zuckerman (b. 1981) Lives and works in Tel Aviv-Jaffa Welcome to the Herzliya Biennial At last count several hundred biennials, triennials and art fairs dot the globe from Venice and Miami to Shanghai and Sao Paulo. And when we all thought enough was enough, the municipality of Herzliya, population approximately 95,000, decided to put itself on the art map and mount a biennial all its own. In the public interest questions must be asked and, hopefully, answered by those responsible for establishing this bi-annual art event. The most important are: Why is this biennial necessary, does it justify the NIS 2 million budget, has the municipality made a some form of official commitment for long-term continuation of the project and, most important, will it properly serve the entire community? The driving force behind the biennial decision is Mayor Yael German. Having campaigned on a platform to allocate serious funding for education, culture and the arts, German has, in addition to the resources made available for numerous cultural institutions, supported the visual arts through the activities of the Herzliya Museum of Contemporary Art, under the curatorial leadership of its director Dalia Levin. Although Levin has admitted she was somewhat skeptical about German's plans for the establishment of a biennial, she pushed ahead once the mayor insisted and earmarked a hefty sum to get it off the ground. And so, the first Herzliya Biennial of Contemporary Art, thematically entitled The Rear, will be on view between September 23 and October 1 and present an exceptional cross section of works by 75 Israeli artists at 16 venues, all in the proximity of Herzliya's city center, the newly gentrified Sokolow Circle crossed by Chen and Ben-Gurion boulevards. The major exhibition thrust, including the municipal building, warehouses, storage halls, bomb shelters, apartments and shops, is a short 10-minute walk to the museum, also harnessed as a major biennial site. For visitors arriving from outside Herzliya, a shuttle bus running every quarter of an hour from the railway station and outlying districts will provide transportation to the biennial's major points of interest. Levin has surrendered the curatorial duties to Joshua Simon, a young (28) academic with minimal institutional experience but with lots of ideas and twice as much energy, while she has maintained the title of artistic director and will serve as a watchdog over the entire arts segment. Yehuda Ben-Ezra, adviser to the mayor and director of the culture, youth and sport department at the municipality, is the official director of the happening. At a recent meeting with Levin and Simon, the question of community involvement and what the organizers were doing to attain maximum exposure and develop an interest among all segments living in the city and neighboring suburbs was raised. Considering the biennial will run for only seven days (international biennials and expositions run for a few months), four of which are the Succot holiday, and on a limited daily schedule from 5 or 7 to 11 p.m. (a total of 38 hours), how will it impact local residents and the more than 14,200 students. At NIS 52,630 an hour of exposure one hopes the money will be well spent and, at the end of the day, leave some residual effect on the public at large. Posting an informative catalog to an audience of 80,000 Herzliyans will kick off the biennial's advertising campaign, to be followed by ads in local newspapers, street posters and neighborhood promotions. A key feature according to Simon is the posting of properly trained guides at most venues whose sole objective will be to answer questions and explain, if need be, the works on view. Or is the biennial being used as a quick fix for the organizers and curatorial staff who are presenting particular kinds of art forms and media, while making a concerted effort to bring foreign guests, critics, museum people and local aficionados of the arts from outside the Herzliya/Dan region to view the displays? This was definitely not the objective according to both Levin and Simon. Simon indicated that, although he is heavily involved in new media art (digital art, photography, video, installation and conceptual pieces), the biennial will include a good number of more traditional works, especially painting. Both Simon and Levin also made sure to point out that several established artists, including favorites like Yair Garbuz and Jacob Mishori, and from the middle generation Ido Bar El and Roee Rosen, have been invited to show. But the majority of participants have been drawn from the ranks of the young and the very young (including recent art school graduates) who will supply works of an intriguing and confrontational nature, if not always polished artistically and professionally presented. The concepts of classicism, beauty and aesthetics are not necessarily included in Simon's everyday vocabulary. Interesting, shocking and novel are more appropriate. In any event the artists have been requested to address the biennial's theme, The Rear. Either they have created works unique to the subject or have pulled items from their portfolios to satisfy the curator. For the sake of creating a positive biennial atmosphere, The Rear focus has been stretched to its limit and beyond: the home front versus the front line, civilian society in opposition to the army, private and state confrontations, labor and capital and contemporary art and the avant-garde. The issue of joining ranks with other cities in the coastal region and in close proximity to Herzliya, notably Tel Aviv, was raised. To increase the visibility and exposure to a much larger captive audience and distribute expenses, the idea seemed obvious. But Levin indicated that Tel Aviv is planning its own biennial for 2009 and the initiative was dropped. Other cities in the periphery were not keen on the suggestion or could not muster the funds to participate. What is the fascination with a biennial or massive periodic exhibitions and fairs? Other than to expose more artists than can be shown in a single closed venue, there seem to be few other reasons unless the show is pluralistic, encourages artistic standards, is open to international artists, promotes a fascination with the avant-garde and, like in Venice, maintains country pavilions. If Herzliya's biennial proves to be a success for the participants as well as the community at large, and is documented as such, the 2009 exhibition, competing with Tel Aviv, will have to be expanded to include artists from abroad. At least that will provide a real target, an opening to the global art village and a good reason for moving forward.

Preis(€): 29,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: THTK (2010-present) - Published in conjunction with the SF Camerawork exhibition Jason Lazarus: THTK. (San Francisco), January 16March 16, 2013 von Abigail Solomon-Godeau, Jason Lazarus, Chuck MobleyBildtext: THTK (2010-present) - Published in conjunction with the SF Camerawork exhibition Jason Lazarus: THTK. (San Francisco), January 16March 16, 2013 von Abigail Solomon-Godeau, Jason Lazarus, Chuck Mobley

THTK (2010-present) - Published in conjunction with the SF Camerawork exhibition Jason Lazarus: THTK. (San Francisco), January 16March 16, 2013

Abigail Solomon-Godeau, Jason Lazarus, Chuck Mobley
Verlag: San Francisco Camerawork, Inc.
Jahr: 2013
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9780984303861
Zustand: Gebraucht
book is new In March 2010 Jason Lazarus began to build an archive of photographs deemed too hard to keep a project he says he has committed to for life. To date, submissions have included a variety of photographic materials: photo albums, slide, negatives, jpegs, and photo objects depicting friends, family, pets, interiors, lovers, and landscapes. Lazarus encourages donors to the archive to indicate whether the submission may be exhibited and published or if it is to remain private. Anonymity is maintained with all donors. In its first three years the archive grew to include more than 3,000 donations. SF Camerawork hosted a drop box to collected donations to forward to Lazarus from October 2010 to March 2013. This monograph represents a selection of more than 50 images from the archive and includes an essay by acclaimed art historian Abigail Solomon-Godeau. This monograph was produced in conjunction with the SF Camerawork exhibition T.H.T.K (San Francisco) (January 16 - March 16, 2013). SFC SAN FRANCISCO CAMERAWORK 1011 Market Street, 2nd Floor San Francisco, CA 94103-1607 www.sfcamerawork.org Published in conjunction with the SF Camerawork exhibition Jason Lazarus: THT.K. (San Francisco), January 16March 16, 2013 (c) 2013 by San Francisco Camerawork, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems, without permission in writing from the publisher, with the exception of reviewers, who may quote brief passages in a review. First Edition ISBN: 978-0-9843038-6-1 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data THTK (2010-present) / [compiled by] Jason Lazarus essay by Abigail Solomon-Godeau. -- First edition. pages cm Exhibition that memorializes "the traces of anonymous lives in the form of images that have been sent to Lazarus by their owners or makers"Introductory pages. "Published in association with the exhibition Jason Lazarus: T.H.T.K. (San Francisco) (January 16-March 16, 2013): Includes bibliographical references. ISBN 0-9843038-6-3 1. Vernacular photography--Exhibitions. 2. Photography, Artistic-- Exhibitions. 3. Lazarus, Jason, 1975--Photograph collections-- Exhibitions. I. Lazarus, Jason, 1975- editor of compilation. II. Solomon- Godeau, Abigail. III. San Francisco Camerawork. IV. Title: T.H.T.K. (2010-present). V. Title: Too hard to keep, 2010-present. TR645.S262S268 2013 770--dc23 2013017657 Funding for this publication was provided in part by: Grants for the Arts/San Francisco Hotel Tax Fund The Zellerbach Family Foundation The Fleishhacker Foundation PRODUCTION Copyeditor: Mark Chambers Design: Anthony Laurin() Editors: Jason Lazarus and Chuck Mobley Installation photography: Brent Nunez Printing: Oceanic Graphic Printing, Inc. PRINTED IN CHINA

Preis(€): 29,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Rebecca Belmore : fountain - Published in conjunction with the 51st Biennale di Venezia 2005 von Jessica Bradley, Rebecca Belmore, Jolene RickardBildtext: Rebecca Belmore : fountain - Published in conjunction with the 51st Biennale di Venezia 2005 von Jessica Bradley, Rebecca Belmore, Jolene Rickard

Rebecca Belmore : fountain - Published in conjunction with the 51st Biennale di Venezia 2005

Jessica Bradley, Rebecca Belmore, Jolene Rickard
Verlag: Library and Archives Canada Cataloguing in Publication
Jahr: 2005
Edition: Softcover
ISBN: 9780888656346
Zustand: Gebraucht
Englisch, Französisch und Italienisch VIDEO & PRODUCTION Joe Klymkin, Documentation Adam Mars, Special Effects Cliff Hokanson, Camera Peter Hagge, Gaffer Graham W. Boyes, Still Photography Jeff Jackman, Boom Operator Shayne Connelly, Sound Mixer Daniel Abelson, Crane Technician Jason Uglanica, Key Grip Jason J. Robwns, Assistant Chef Duane Maclsaac, Chef Brian Schoz, 2nd Camera Assistant Mark Evans, 1st Camera Assistant Skylar Stock, Driver Paul Lang, Production Assistant José Ramön Gonzalez, Still Camera Elisha Burrows, Production Assistant Charo Neville, Production Assistant INSTALLATION & PLANNING Mimmo Maiolo Vaughn Warren The Morris and Helen Belkin Art Gallery,Osvaldo Yero The University of British Columbia 1825 Main MallPUBLICATION Vancouver, BC V6T 1Z2Design: Judith Steedman, Steedman Design Editors: Cindy Richmond & Scott Watson DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRSPrinting: Grafiche AZ, Verona, Italy Yves PepinProduction Stills: José Ramön Gonzalez Enrica Abbate(page 21, inside cover and cover) Film stills courtesy of Rebecca Belmore (pages 13-20) CURATORSPage 66: The Named and the Unnamed (2002) (top, Jann LM Baileymiddle). Photographs: Paul Wong Scott WatsonDuster (1990) (bottom). Production still from video with Tamara Andruszkiewicz, National Gallery of Canada,assistance from Hank Bull et al, Western Front, 1990. Venice RepresentativePhotograph: Hank Bull Rebecca played the part of the High-tech Tipi Trauma CURATORIAL ASSISTANTSMama, a persona she assumed in other performances. Jen BudneyFor the video Duster, she fabricated a dress in the form Charo Nevilleof a horse with herself as the rider. Jana Tyner Kamloops Art Gallery and The Morris and Helen PUBLIC RELATIONSBelkin Art Gallery, The University of British Columbia Jen Budney Naomi Sawada Library and Archives Canada Cataloguing in PublicationCatalogage avant publication de Bibliotheque et Archives Canada Bradley, JessicaBradley, Jessica Rebecca Belmore : fountain.Rebecca Belmore : fountain. Essays by Jessica Bradley and Jolene Rickard. Text in English, French and Italian. Co-published by: Kamloops Art Gallery. Published in conjunction with the 51st Biennale di Venezia. Includes bibliographical references. ISBN 0-88865-634-3 1. Belmore, Rebecca-Exhibitions. I. Rickard, Jolene II. Morris and Helen Belkin Art Gallery Ill. Kamloops Art Gallery IV. Biennale di Venezia (51st : 2005) V. Title. VI. Title: Fountain. Essais de Jessica Bradley et Jolene Rickard. Texte en anglais, en frangais et en italien. Publ. en collab. avec: Kamloops Art Gallery. Publie ä ('occasion de la 51e Biennale di Venezia. Comprend des references bibliographiques. ISBN 0-88865-634-3 1. Belmore, Rebecca-Expositions. I. Rickard, Jolene II. Morris and Helen Belkin Art Gallery Ill. Kamloops Art Gallery IV. Biennale di Venezia (51e : 2005) V. Titre. VI. Titre: Fountain.

Preis(€): 36,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: How Soon is Now - Contemporary Art from Here - book and fold-out exhibition poster - Vancouver Art Gallery February 7 to May 3, 2009 von Kathleen Ritter, KATHLEEN S. BARTELSBildtext: How Soon is Now - Contemporary Art from Here - book and fold-out exhibition poster - Vancouver Art Gallery February 7 to May 3, 2009 von Kathleen Ritter, KATHLEEN S. BARTELS

How Soon is Now - Contemporary Art from Here - book and fold-out exhibition poster - Vancouver Art Gallery February 7 to May 3, 2009

Kathleen Ritter, KATHLEEN S. BARTELS
Verlag: Vancouver Art Gallery
Jahr: 2009
Edition: Softcover
ISBN: 9781895442748
Zustand: Gebraucht
book is new book and fold-out exhibition poster How Soon Is Now February 7 to May 3, 2009 Contemporary art from here. Now. How Soon Is Now is a selection of recent art from the province of British Columbia. Drawing on diverse formal, material and conceptual approaches, the exhibition brings together a dynamic group of artists who work in a range of media, with a mix of sculpture, painting, video, audio works, architectural interventions, site-specific projects and events. A number of recurring metaphors and motifs run throughout the exhibition: the recording studio, the rehearsal space, the devalued object, the space of social interaction, architecture, the unconscious, literature and narrative, and a sense of experimentation and risk. Artworks are situated inside and outside of the gallery space proper on the grounds, at the entrance, in the windows, in the lobby and behind gallery walls, inviting viewers to look awry and question the conventions of spectatorship. Taking a cue from a song by English rock band The Smiths, the exhibition title evokes a central characteristic of the worka sense of immediacy that speaks to the present moment. Bringing together divergent forms of artistic practices, How Soon Is Now recognizes some of the important shifts in contemporary art that privilege event over object, process over product, interaction over contemplation. Organized according to shared connections between works rather than a single theme, gallery spaces become a venue for a range of experiences, be they transformative, social, sensory, introspective or political. How Soon is Now is organized by the Vancouver Art Gallery and curated by Kathleen Ritter, Assistant Curator. This exhibition is presented with Vancouver 2010 Cultural Olympiad and is supported by the British Columbia Arts Council and the Province of British Columbia. CONTENTS 5 DIRECTOR'S FOREWORD KATHLEEN S. BARTELS 11 HOW SOON IS NOW KATHLEEN RITTER 20 ARTISTS 22 AARON CARPENTER 24 ERICA STOCKING 26 ABBAS AKHAVAN 28 JACKSON 2BEARS 30 HOLLY WARD 32 KATHY SLADE 34 KRISTI MALAKOFF 36 HADLEY+MAXWELL 38 PAUL WONG 40 RAYMOND BOISJOLY 42 CHRISTIAN KLIEGEL 44 DAMIAN MOPPETT 46 ANTONIA HIRSCH 48 LUCY PULLEN 50 INSTANT COFFEE 52 GERMAINE KOH 54 SAMUEL ROY-BOIS 56 KARA UZELMAN 58 THE MUSIC APPRECIATION SOCIETY 60 ALLISON HRABLUIK 62 MARINA ROY 64 LUANNE MARTINEAU 66 BRENDAN LEE SATISH TANG 68 LAIWAN 70 MARK SOO 72 CEDRIC, NATHAN AND JIM BOMFORD 74 DAN STARLING 76 KEN SINGER 78 SONNY ASSU 80 KYLA MALLETT 82 NOAH BECKER 84 CAROL SAWYER 86 RHONDA WEPPLER AND TREVOR MAHOVSKY 88 KEVIN SCHMIDT 91 LIST OF WORKS Artists in the exhibition: Jackson 2bears Abbas Akhavan Sonny Assu Noah Becker Raymond Boisjoly Cedric, Nathan and Jim Bomford Aaron Carpenter Hadley+Maxwell Antonia Hirsch Allison Hrabluik Instant Coffee Christian Kliegel Germaine Koh Laiwan Kristi Malakoff Kyla Mallett Luanne Martineau Damian Moppett The Music Appreciation Society Lucy Pullen Marina Roy Samuel Roy-Bois Carol Sawyer Kevin Schmidt Kathy Slade Ken Singer Mark Soo Erica Stocking Dan Starling Brendan Tang Kara Uzelman Holly Ward Rhonda Weppler and Trevor Mahovsky Paul Wong

Preis(€): 39,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Dubai Düsseldorf - This book is published in conjunction with the exhibition Bildtext: Dubai Düsseldorf - This book is published in conjunction with the exhibition

Dubai Düsseldorf - This book is published in conjunction with the exhibition "Dubai Düsseldorf" at Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 29 August-8 November, 2009.

Vanessa Joan Müller, Ingo Niermann, Timothy Connell
Verlag: Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen
Jahr: 2010
Edition: Softcover
ISBN: 9783925974731
Zustand: Gebraucht
6FOREWORD 10Ingo Niermann THE HISTORY AND THE FUTURE OF DUBAI DÜSSELDORF 16Eva Munz BANANAS REPUBLIC 24Markus Miessen & Ralf Pflugfelder KUNSTHALLE DUBAI DÜSSELDORF 42Carson Chan FUTURE PERFECT CONTINUOUS 50Shumon Basar WORLD WORLD WORLD! 52Zak Kyes SOME FOOTNOTES VORWORT Ingo Niermann DIE GESCHICHTE UND ZUKUNFT VON DUBAI DÜSSELDORF Eva Munz BANANENREPUBLIK Markus Miessen & Ralf Pflugfelder KUNSTHALLE DUBAI DÜSSELDORF Carson Chan FUTUR ZWEI Shumon Basar WORLD WORLD WORLD! Zak Kyes EINIGE ANMERKUNGEN 55 76 ABBILDUNGEN Ingo NiermannIngo Niermann FRIENDSHIP TOWERSFRIENDSHIP TOWERS 80Ingo Niermann,Ingo Niermann, Peter MaximowitschPeter Maximowitsch & Stephan Trilby& Stephan Trilby SUGAR WORLDSUGAR WORLD 90Holger LiebsHolger Liebs WITH/WITHOUTMIT/OHNE 96Shumon BasarShumon Basar FREEDOM MUST BEFREEDOM MUST BE SERVED TO THOSE THAT SERVED TO THOSE THAT ARE USED TO ITARE USED TO IT 100Antje MajewskiAntje Majewski ENTITYENTITÄT 116LIST OF EXHIBITEDLISTE DER AUSGESTELL- WORKSTEN ARBEITEN 118 BIOGRAPHIESBIOGRAFIEN PLATES IMPRESSUM / COLOPHON Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung Dubai Düsseldorf" im Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 29. August-8. November 2009 This book is published in conjunction with the exhibition "Dubai Düsseldorf" at Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 29 August-8 November, 2009. Herausgeber / Editor: Vanessa Joan Müller Editing / Proof Reading: Kristina Scepanski Übersetzung / Translation: Timothy Connell (Vorwort / Foreword), Gerrit Jackson (Ingo Niermann), Amy Patton (Antje Majewski) Gestaltung / Design: Z.A.K., Zak Kyes, Grgory Ambos and Sam Baldwin Druck / Printed by: Cassochrome, Belgium 0 2010 die Autoren, Künstler / The Authors, Artists 2010 Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen ISBN: 978-3-925974-73-1 Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen Grabbeplatz 4 40213' Düsseldorf mail@kunstverein-duesseldorf.de www.kunstverein-duesseldorf.de

Preis(€): 16,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Piercing von Ryu MurakamiBildtext: Piercing von Ryu Murakami

Piercing

Ryu Murakami
Verlag: Penguin
Jahr: 2007
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780143038634
Zustand: Gebraucht
*One of Literary Hub's "Ten Works of Literary Horror You Should Read (Even if You Don't Think You Like Horror)"* A pulsating psycho-thriller from Ryu Murakami, author of In the Miso Soup A renaissance man for the postmodern age, Ryu Murakamia musician, filmmaker (Tokyo Decadence), TV personality, and award-winning authorhas gained a cult following in the West. His first novel, Almost Transparent Blue, won Japans most coveted literary prize and sold over a million copies, and his most recent psychosexual thriller, In the Miso Soup, gave readers a further taste of his incredibly agile imagination. In Piercing, Murakami, in his own unique style, explores themes of child abuse and what happens to the voiceless among us, weaving a disturbing, spare tale of two people who find each other and then are forced into hurting each other deeply because of the haunting specter of their own abuse as children.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Something About Today - published on the occasion of the EXPOSITION Mekhitar Garabedian - with out even leaving, we are already no longer there 02.12 until 26.02.2012, SMAK MUSEUM HEDENDAAGSE KUNST GENT von Marie-Aude Baronian, Jorge Luis Borges, Svetlana Boym, Thomas Caron, Mekhitar Garabedian, Philippe Van Cauteren.Bildtext: Something About Today - published on the occasion of the EXPOSITION Mekhitar Garabedian - with out even leaving, we are already no longer there 02.12 until 26.02.2012, SMAK MUSEUM HEDENDAAGSE KUNST GENT von Marie-Aude Baronian, Jorge Luis Borges, Svetlana Boym, Thomas Caron, Mekhitar Garabedian, Philippe Van Cauteren.

Something About Today - published on the occasion of the EXPOSITION Mekhitar Garabedian - with out even leaving, we are already no longer there 02.12 until 26.02.2012, SMAK MUSEUM HEDENDAAGSE KUNST GENT

Marie-Aude Baronian, Jorge Luis Borges, Svetlana Boym, Thomas Caron, Mekhitar Garabedian, Philippe Van Cauteren.
Verlag: SMAK MUSEUM HEDENDAAGSE KUNST GENT
Jahr: 2012
Edition: kartoniert
ISBN: 9789075679427
Zustand: Gebraucht
book is new S.M.A.K. presents the first museum solo exhibition of the Syrian born and Belgian based Mekhitar Garabedian (1977, Aleppo). The exhibition consists of various works from the last five years, several new productions and a first look at Garabedians library. In his work, Garabedian interrogates processes of subject formation and the place of the individual in a contemporary world shaped by migration. He investigates the ruptures caused by migration across a wide array of media, tracing a hauntology of its effects in the present and, in a related vein, how the linguistic realm structures our psyche and position in the world. In his researches, Garabedian also contemplates the conceptual possibilities and continued potency of the work of art. His personal diasporic history is as layered as the intricately loomed discourse he presents, echoing with a multiplicity of references. The exhibition will be accompanied by the publication Mekhitar Garabedian. Something About Today, with articles by Marie-Aude Baronian, Jorge Luis Borges, Svetlana Boym, Thomas Caron, Mekhitar Garabedian and Philippe Van Cauteren. ISBN 9789075679427 Although it is sometimes small and at other times monumental, sometimes minimal and sometimes sophisticated, sometimes delicate and sometimes rough, at times hermetic and other times frontal, in its diversity the artwork of Mekhitar Garabedian presents a striking and unforgettable consistency. In each work he seeks to convey the idea that most artistic operations (and their contents) can only be acts of memory. Looking closely at his entire corpus, one sees that Garabedians multifaceted works offer a repertoire of what memory might consist of: images, words, sounds, experiences, and memory itselfthe past, history. Rather than being just an interpretative textual reading, the question of memory lies in every aspect and element of what the artist has created and produced so far. The artworksnot only the objects but also their contexts and conditions of exhibitionprovide an ongoing space for reflecting on what memory entails. By challenging artistic forms and presentations, the artist, in a highly self-reflexive manner, interrogates his own memory, the (tragic) memory of his people, and also the memory of the arts. Therefore, he often places himselfa Belgian artist of Armenian originat the centre of his pieces, or he evokes episodes of his own lifeof his own memories. "Something About Today" is published on the occasion of the first museum solo exhibition of the Syrian-born and Belgian-based Mekhitar Garabedian (1977, Aleppo). The exhibition consisted of works from the last five years, several new productions and a first look at Garabedian's 'library'. In his work, Garabedian examines the position of the individual and the development of identity n contemporary society shaped by migratory movements. Using widely divergent media, he examines how the rupture caused by migration continues to determine the present and how multilingualism shapes the position and psyche of the migrant. Just as his personal history is layered, Garabedian's discourse reveals numerous references to literature, music, philosophy, and the visual arts. The publication also includes texts by Marie-Aude Baronian, Jorge Luis Borges, Svetlana Boym, Thomas Caron, Mekhitar Garabedian and Philippe Van Cauteren. S.M.A.K. brengt de eerste museale solopresentatie van de in Syrië geboren en in België wonende kunstenaar Mekhitar Garabedian (1977, Aleppo). De tentoonstelling brengt divers werk van de laatste vijf jaar, verschillende nieuwe producties en een eerste blik op Garabedians 'bibliotheek'. Binnen zijn oeuvre bevraagt Garabedian de positie van het individu en de ontwikkeling van diens identiteit in een door migraties gevormde samenleving. Met zeer verscheiden media onderzoekt hij hoe de breuk die migratie veroorzaakt het heden blijft bepalen en hoe taal de positie en psyche van de migrant vorm geeft. Net zoals Garabedians persoonlijke geschiedenis gelaagd is, vertoont ook zijn werk veelvuldige referenties naar literatuur, muziek, filosofie en beeldende kunst. Mekhitar Garabedian is sinds 2009 verbonden aan de Hogeschool Gent, departement KASK, waar hij zijn doctoraat in de kunsten afrondt. S.M.A.K. monte la première présentation muséale solo de l'artiste syrien résidant en Belgique Mekhitar Garabedian (1977, Aleppo). L'exposition présente diverses ouvres des cinq dernières années ainsi que des productions nouvelles et lève le voile sur la 'bibliothèque' de Garabedian. L'ouvre de Garabedian soulève la question de la position de l'individu et la structuration de son identité dans une société contemporaine marquée par les migrations. Il examine à travers des médias très divers comment la rupture causée par la migration continue à donner forme au présent et comment le fait de 'parler la langue' détermine la position et la psyché de l'émigré. Á l'image de son histoire personnelle complexe, l'ouvre de Garabedian contient une multitude de références à la littérature, la musique, la philosophie et les arts plastiques. Mekhitar Garabedian est depuis 2009 attaché à l'Ecole Supérieure de Gand, département KASK, où il achève son doctorat en art.

Preis(€): 33,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Imperial Bedrooms von Bret Easton EllisBildtext: Imperial Bedrooms von Bret Easton Ellis

Imperial Bedrooms

Bret Easton Ellis
Verlag: Picador
Jahr: 2010
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9780330449762
Zustand: Gebraucht
In 1985, Bret Easton Ellis shocked, stunned and disturbed with Less Than Zero, his extraordinarily accomplished first novel (New Yorker), successfully chronicling the frightening consequences of unmitigated hedonism within the ranks of the ethically bereft youth of 80s Los Angeles. Twenty-five years later, Ellis returns to those same characters to Clay and the band of infamous teenagers whose lives weave sporadically through his but now, they face an even greater period of disaffection: their own middle age. Clay seems to have moved on hes become a successful screenwriter but when he returns from New York to Los Angeles, to help cast his new movie, hes soon drifting through a long-familiar circle. Blair, his vulnerable former girlfriend, is now married to Trent still a bisexual philanderer and their Beverly Hills parties attract excessive levels of fame and fortune. Clays childhood friend Julian is a recovering addict running an ultra-discreet, high-class escort service, and their old dealer Rip, reconstructed and face-lifted nearly beyond recognition, is involved in activities far more sinister than those of his notorious past. After a meeting with a gorgeous but talentless actress determined to win a role in his movie, Clay finds himself connected with Kelly Montrose, a producer whose gruesomely violent death is suddenly very much the talk of the town. As his seemingly endless proclivity for betrayal leads him to be drawn further and further into this ominous case it looks like he will face far more serious consequences than ever before. "Taut and ultimately terrifying....In six novels, the author has emerged as one of the most gifted and serious novelists working in America today." --Hari Kunzru, "Financial Times" "Brutally conceived, and effectively done....There is no doubt that Ellis retains the ability to startle and disquiet." --Stephen Abell, "The Times Literary Supplement" "Ellis remains a bold ignorer of literary boundaries. "Imperial Bedrooms" is but another unexpected swerve in a wonderfully weird career." J. Robert Lennon, "London Review of Books" "Enough talk of [Ellis's] literary genius, let's call him what he really is: a terrific horror writer. "Imperial Bedrooms" is an absolute creepfest [and] a festival of panting paranoia." --Thomas Conner, "Chicago Sun-Times" "A profoundly talented--and occasionally even brilliant--writer...Ellis has a fictional territory all his own and, heaven forbid, a mastery there." --Jeff Simon, "Buffalo News" "A page-turning read [with] a sneaky subtlety...Holding a mirror to our desires, Ellis shows us how much scarier what we think we want can be when severed from even the possibility of innocence, [employing] noirish staples to lure his reader along while subtly circling back to the older--and more frightening--theme: the dead soul." --Michael McGregor, "The Oregonian" "This is the most Chandleresque of Bret's books, and the most deeply steeped in L.A. noir...As Dante's hell is circular, so is [Ellis's] L.A. Everywhere in "Imperial Bedrooms" there is a sense of time frozen, time collapsed and time rounding back on itself in various diabolical ways...What stays with [the reader] is not so much the concluding note of betrayal and horror as the mournfulness of the book, its eerie sense of stasis: clear skies, vacuum-sealed calm, the BlackBerry flashing on the nightstand in the middle of the night, everywhere the subliminal hum of menace."

Preis(€): 5,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: De geheime leer - De synthese van wetenschap, goodsdienst en wijsbegeerten - Deel I: Cosmogenesis von Helena Petrovna BlavatskyBildtext: De geheime leer - De synthese van wetenschap, goodsdienst en wijsbegeerten - Deel I: Cosmogenesis von Helena Petrovna Blavatsky

De geheime leer - De synthese van wetenschap, goodsdienst en wijsbegeerten - Deel I: Cosmogenesis

Helena Petrovna Blavatsky
Verlag: Algemene Boekencentrale & Antiquariaat J.J. Couvreur
Jahr: 1968
Edition: Leinen
ISBN: 9780330449762
Zustand: Gebraucht
De Geheime Leer De Geheime Leer is het belangrijkste boek van Blavatsky en het standaardwerk van de theosofische beweging. De stanza's van Dzyan, die zij tijdens haar perioden in Tibet zou hebben bestudeerd vormen de basis van het werk. In deel I zijn zeven stanza's opgenomen, die handelen over de vorming van de kosmos. In deel II zijn twaalf stanza's opgenomen met de komst en ontwikkeling van de mensheid als belangrijkste thema. De Geheime Leer formuleert drie grondstellingen: a. Een alomtegenwoordig, eeuwig, grenzeloos en onveranderlijk BEGINSEL, waarover elke speculatie onmogelijk is, omdat het het menselijke begripsvermogen te boven gaat en door menselijke uitdrukkingen of vergelijkingen alleen kan worden verkleind. Het ligt buiten het gebied en het bereik van het denken met de woorden van Mandukya,ondenkbaar en onuitsprekelijk. b. De eeuwigheid van het Heelal in toto als een grenzeloos gebied, periodiek het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en weer verdwijnen en die de zich manifesterende sterren en de vonken van de eeuwigheid worden genoemd . c. De fundamentele gelijkheid van alle zielen met de Universele Overziel, die zelf een aspect is van de Onbekende Wortel en de verplichte pelgrimstocht voor iedere ziel een vonk van eerstgenoemde door de cyclus van incarnatie (of noodzakelijkheid) in overeenstemming met de cyclische en karmische wet gedurende het hele tijdperk. Het eerste deel van het boek (Cosmogenesis) verklaart de oorsprong en evolutie van het universum. Het doet dat in termen die vooral ontleend zijn aan Hindoe-concepten van cyclische ontwikkeling. De wereld zal zeven Ronden meemaken en daarin wisselen perioden van activiteit (manvantara's) zich af met perioden van passiviteit (pralaya). Iedere manvantara duurt miljoenen jaren en bestaat uit een aantal Yuga's. De huidige is de vierde Ronde. Het tweede deel (Anthropogenesis) verklaart de oorsprong en ontwikkeling van de mensheid door een beschrijving van de zogenaamde wortelrassen. Het eerste wortelras was astraal het tweede had al meer een fysiek lichaam en leefde in Hyperborea. Het derde wortelras, het eerste werkelijk menselijke, zou bestaan hebben op het verloren continent van Lemurië het vierde wortelras ontwikkelde zich in Atlantis. Het vijfde wortelras is het huidige en zijn de Ariërs. In totaal zullen er ook zeven wortelrassen verschijnen. De meerderheid van de huidige mensheid behoort in de visie van Blavatsky nog tot een subras van het vierde wortelras.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Christ Recrucified von Nikos KazantzakisBildtext: Christ Recrucified von Nikos Kazantzakis

Christ Recrucified

Nikos Kazantzakis
Verlag: Faber & Faber
Jahr: 1998
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780571190218
Zustand: Gebraucht
The inhabitants of a Greek village, ruled by the Turks, plan to enact the life of Christ in a mystery play but are overwhelmed by their task. A group of refugees, fleeing from the ruins of their plundered homes, arrive asking for protection - and suddenly the drama of the Passion becomes reality. Christ Recrucified has all the qualities that have made Zorba the Greek famous, but it reaches out much further. The novel is set within the narrow confines of a Greek village ruled by the Turks. The Greek peasants, who plan to enact the life of Christ in a mystery play, are overwhelmed by their task. They try to identify themselves with the parts they have been given and when a group of refugees, fleeing from the ruins of their plundered homes, reaches the village hoping to find protection, the drama of the Passion becomes reality. 'Christ Recrucified is without doubt a work of high artistic order formed by a tender and firm hand and built up with strong dynamic power.' Thomas Mann About the Author Nikos Kazantzakis was born in 1883 in Herakleion on the island of Crete. During the Cretan revolt of 1897 his family was sent to the island of Naxos, where he attended the French School of the Holy Cross. From 1902 to 1906 he studied law at Athens University. He worked first as a journalist and throughout a long career wrote several plays, travel journals and translations. His remarkable travels began in 1907 and there were few countries in Europe or Asia that he didn't visit. He studied Buddhism in Vienna and later belonged to a group of radical intellectuals in Berlin, where he began his great epic The Odyssey, which he completed in 1938. He didn't start writing novels until he was almost 60 and completed his most famous work, Zorba the Greek, in 1946. Other novels include Freedom and Death (1953) and The Last Temptation (1954), which the Vatican placed on the Index. Return to Greco, an autobiographical novel, was published in 1961.Nikos Kazantzakis finally settled in Antibes with his second wife, and died there from leukaemia in October 1957. He is buried at Herakleion, where the epitaph on his tomb reads: 'I hope for nothing. I fear nothing. I am free'.

Preis(€): 9,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: David Claerbout : Video Works - Photographic Installations - Sound Installations - Drawings 1996-2002 published in conjuntion with The exhibition of David Claerbout at Kunstverein Hannover (24 August - 29 September 2002) von Stephan Berg, Kurt VanbelleghemBildtext: David Claerbout : Video Works - Photographic Installations - Sound Installations - Drawings 1996-2002 published in conjuntion with The exhibition of David Claerbout at Kunstverein Hannover (24 August - 29 September 2002) von Stephan Berg, Kurt Vanbelleghem

David Claerbout : Video Works - Photographic Installations - Sound Installations - Drawings 1996-2002 published in conjuntion with The exhibition of David Claerbout at Kunstverein Hannover (24 August - 29 September 2002)

Stephan Berg, Kurt Vanbelleghem
Verlag: A Prior - Office for Artistic Production
Jahr: 2002
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789080677449
Zustand: Gebraucht
book is new Deutsch, Englisch und Niederländisch Colophon This monograph is published by A Prior - Office for Artistic Production, Brussels, Belgium Editor Kurt Vanbelleghem Co-editor Kunstverein Hannover Assistant editors Ward Daenen Martin Engler Angela Lautenbach Graphic Design Daniele Decaesstecker Prepress Griffo, Ghent, Belgium Printing Imschoot, Ghent, Belgium Translators Beatrice von Bormann (D-G Rudi Laermans, Laurent Busine) Lars Kwakkenbos (G-D Stephan Berg) Michael Stoeber (E-G Lynne Cooke) George Frederick Takis (G-E Stephan Berg) Stefan Beyst (D-E) With the generous support of Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Land Niedersachsen Cera Holding - Paul Tanghe Kunstverein Hannover Galerie Micheline Szwajcer, Antwerpen Galerie Hauser & Wirth, Zürich Galerie Johnen & Schöttle, Köln & München Peter Gaillard With thanks to Dirk Imschoot Manu Miseur Els Roelandt

Preis(€): 42,00

Versand(€): 4,80

Bildtext: New and Collected Poems: 1931-2001 von Czeslaw MiloszBildtext: New and Collected Poems: 1931-2001 von Czeslaw Milosz

New and Collected Poems: 1931-2001

Czeslaw Milosz
Verlag: Ecco
Jahr: 2003
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780060514488
Zustand: Gebraucht
The Nobel Prize in Literature 1980 was awarded to Czeslaw Milosz "who with uncompromising clear-sightedness voices man's exposed condition in a world of severe conflicts". New and Collected Poems: 19312001 celebrates seven decades of Czeslaw Miloszs exceptional career. Widely regarded as one of the greatest poets of our time, Milosz is a master of probing inquiry and graceful expression. His poetry is infused with a tireless spirit and penetrating insight into fundamental human dilemmas and the staggering yet simple truth that to exist on the earth is beyond any power to name. Czeslaw Milosz worked with the Polish Resistance movement in Warsaw during World War II and defected to France in 1951. His work brings to bear the political awareness of an exilemost notably in A Treatise on Poetry, a forty-page exploration of the world wars that rocked the first half of the twentieth century. His later poems also reflect the sharp political focus through which this Nobel Laureate never fails to bear witness to the events that stir the world. Digging among the rubble of the past, Milosz forges a vision that encompasses pain as well as joy. His work, wrote Edward Hirsch in the New York Times Book Review, is one of the monumental splendors of poetry in our age. With more than fifty poems from the end of Miloszs career, this is an essential collection from one of the most important voices in contemporary poetry.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Les Regles De L'Art. Genese Et Structure Du Champ Litteraire von Pierre BourdieuBildtext: Les Regles De L'Art. Genese Et Structure Du Champ Litteraire von Pierre Bourdieu

Les Regles De L'Art. Genese Et Structure Du Champ Litteraire

Pierre Bourdieu
Verlag: Editions du Seuil
Jahr: 1992
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9782020181594
Zustand: Gebraucht
About the Author : Pierre Bourdieu (1930-2002) est le sociologue contemporain le plus lu à travers le monde et une figure intellectuelle majeure de la fin du XXe siècle. Toute la seconde partie de son uvre a été publiée au Seuil. Parvenue à un certain accomplissement, la science de lhomme se doit de livrer lidée de lhomme qui est impliquée par sa démarche et par ses résultats. Dans cet ouvrage, Pierre Bourdieu met laccent sur les traits de lexistence humaine que le regard scolastique ne peut quignorer : force, coutume, automate, imagination, contingence, probabilité. Il débouche ainsi sur une anthropologie réaliste, placée sous le signe de Pascal. La science de lhomme implique une philosophie négative qui met en question les présupposés les plus fondamentaux, notamment celui dun sujet libre et transparent à soi. Elle renouvelle les interrogations traditionnelles sur la violence, le pouvoir, le temps, lhistoire, luniversel, et même le sens de lexistence. Elle offre ainsi une image de lhomme qui surprendra sans doute et choquera peut-être, parce quelle rompt avec la vision spontanée que la vision savante ratifie beaucoup plus quelle ne le croit.Outre la parution en 2012 au Seuil de Sur l'État, signalons chez Points Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn La domination masculine Esquisse dune théorie de la pratique. Précédé de trois études dethnologie Kabyle Langage et pouvoir symbolique Méditations pascaliennes La Misère du monde Raisons pratiques. Sur la théorie de laction. Résumé C'est au XIXe siècle que se constitue l'univers littéraire que nous connaissons aujourd'hui, espace arraché aux bureaucraties d'Etat et à leurs académies. Nul ne peut plus désormais décider en maître absolu de ce qu'il faut écrire et des canons du bon goût : la reconnaissance et la consécration se jouent dans et par la lutte que se livrent écrivains, critiques et éditeurs. Le projet esthétique de Flaubert se forme au moment même où la conquête de l'autonomie entre dans sa phase critique. Et Pierre Bourdieu, décrivant la genèse et la structure du champ littéraire dans ses configurations successives, montre d'abord ce que l'oeuvre de Flaubert doit à la constitution du champ, de l'espace des positions et des prises de position des différents courants, mouvements, écoles, auteurs de l'époque, comment, en d'autres termes, Flaubert écrivain est produit par ce qu'il contribue à produire. En portant au jour les règles de l'art, la logique à laquelle obéissent les écrivains et les institutions littéraires, et qui s'exprime sous une forme sublimée dans les oeuvres, Pierre Bourdieu fait voler en éclats l'illusion de la toute-puissance du génie créateur, et pose du même mouvement les fondements d'une science des ouvres, dont l'objet serait non seulement la production matérielle de l'oeuvre elle-même, mais aussi la production de sa valeur. Loin pourtant d'anéantir le créateur sous l'effet des déterminations sociales qui pèsent sur lui, et de réduire l'oeuvre au milieu qui l'a vu naître, l'analyse déployée ici dans son extraordinaire puissance permet finalement de comprendre le travail spécifique que l'artiste (et l'écrivain en particulier) doit accomplir, à la fois contre ces déterminations et grâce à elles, pour se produire comme créateur, c'est-à-dire comme sujet de sa propre création.

Preis(€): 7,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Gjenstand, verk, bilde : kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet von Jrgen LundBildtext: Gjenstand, verk, bilde : kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet von Jrgen Lund

Gjenstand, verk, bilde : kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet

Jrgen Lund
Verlag: Universitetet Bergen
Jahr: 2008
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9788230807170
Zustand: Gebraucht
Tilgang: Tilgang til metadata Tittel: Gjenstand, verk, bilde : kunstteori og tingestetikk på 1900-tallet Forfatter: Lund, Jrgen Publisert: [Bergen] : Universitetet i Bergen, 2008 Omfang: 267 s. ill. Overordnet post: Norbok Språk: Norsk (Bokmål) ISBN: 9788230807170 Emne: Kunstteori Estetikk 1900-tallet Dewey: 701 Materialtype: Bker Kilde for metadata: NO-OsNB (990829201334702202) Jrgen Lund Thing Aesthetics If the thing is gaining attention in the present, this shouldnt be interpreted as a (re)turn to the thing, but rather as a wakening up to what can be called thingness. It can be argued that the concept thing comes through today with a hint of what I would like to call thing aesthetics. The body and physical matter plays a key role here, but not in the simple sense as traits in art in the postmodern era. Thing aesthetics is connected to nothing less than an aesthetic ontology: The world not longer conceived as a hard fact which can be seen or interpreted in different ways, but as something shining forth or if you will thinging in the very individual act of seeing it. Thing aesthetics can be seen as taking part in a process of freeing ourselves from deep-rooted metaphysical imperatives and preconceived values. Thus, even if related to art in a number of ways, thingness is at odds with the cultural location art, that is to say incompatible with the archetypical valuable location of modern culture. Hence, thing aesthetic may also have bearing on the somewhat eccentric issue in philosophy, the death of art. INNHOLD Forord1 Innledning Bilhjul eller bilde7 Del DEN KUNSTTEORETISKE FORMASJON17 Kapittel 1 Overfor kunsten19 Kunst som antagonisme20 Romantisk prosessualitet21 Fortellingen om 175022 Kunsten som entitet24 Plassering av det uforlignelige26 Kunst som vitensobjekt28 Retningsorientertdlstanse29 Monoperspektivisk oppstilling32 Den kunstteoretiske formasjon33 Kapittel 2 Den kunstteoretiske formasjon i det moderne37 "Dynamisering av verkbegrepet"38 Kunstverket som konstitueringspotensial41 Autonomi: Kunsten som kvasisubjekt43 Kunstteoretisk parago e44 Overfor ren dynamikk46 Kritisistisk kunstteori48 Modernistisk kritisisme: Clement Greenberg49 Ekskurs: Kritisismens underfundige ikonoklasme51 "Postmoderne" kritisisme52 Del I TINGESTETIKK57 Kapittel 1 Maurice Merleau-Ponty: Sammen med tingene61 Fenomenologi62 Cezanne: Bildet i verden65 Malerens fdsel67 Verden som uttrykkshandling69 Fenomenologisk tingestetikk70 Tingen i dybden, dybden i tingen73 Tingestetisk virkelighet74 Merleau-Ponty og den kunstteoretiske formasjon76 Kapittel 2 Martin Heidegger og kunstverkets tingproblem79 Tingen i verket81 Sprsmålet om tingen82 Væren og det værende84 Tingen som åpning av væren85 Det omfattende86 Tingens antihumanisme88 Tingen og det verkmessige ved verket90 Heideggers kunstteori93 Metafysikkritikk mot kunstteori94 Kunstens ende95 Undergangsontologi98 Kapittel 3 Walter Benjamins adspredelsesverk101 Det fotografiske innenfor106 Den alternative historiker108 Historiske grenseting110 Åpningen av det som ligger rundt112 Permanent oppvåkning115 Kunstverket som grenseting116 Etter "kunstens områdekarakter"118 Kontemplasjon eller aktivisme?121 Avslutning: Tingestetikk125 Del III POSTTEORETISKE BILDER I TINGESTETISK ROM Erkjennelsesmateriell mellomtale127 Svake kunsthistoriske bestemmelser129 Postteoretiske bilder130 Bilde 1 Ubevisst surrealisme: Maleriets dd, maleriet som paradigme 133 Surrealisme og maleri135 Sentralperspektivets "systemrom"136 Camera obscura-modellen138 Maleri og surrealisme som problemsone140 Maleriet ute av form141 Surrealisme ut over surrealismen142 Det maleriske objekt144 Tid- og stedls surrealisme145 Surrealisme og maleri som svak kunsthistorie147 Bilde 2 Å gå glipp av kunsten: Michael Fried som figur151 Fried som "stayer"154 Det spesifikke156 Skjult antropomorfisme158 Kunst og ikke-kunst160 Bildets ikke-tilstedeværelse163 Teatralitet164 Ikke-kunstverket167 Fried som teatral?169 "Presentasjonalitet"171 Eksentrisk kunsthistorie175 Fried som figur176 Relativitetens utsagnskraft178 Bilde 3 Verkestetikk kontra erfaringsestetikk? Estetisk erfaring og kunstbegrepet181 ROdiger Bubner: Kunstverkets sannhetsestetikk184 Estetisk erfaring og avantgarde187 Estetisk erfaring som kunsterfaring188 Gjenstandslshet189 "Gjenstandsgitthet"191 Dmmekraft192 Estetisk erfaring og begrepet kunst193 Bubners reduksjon av verkbegrepet196 Verket som syndebukk197 Retningsls vending199 Bilde 4 Fra verk til kontekst?201 "Stor realisme"203 Kontekst som kommando205 Det konkretes rom208 Teoretisk fiksering av kontekst211 Tilbake i det kanskje sammenhengende213 Bilde 5 Fenomenologisk kunstteori?217 Alex Potts og den skulpturale imaginasjon220 Potts' oppdeling av Merleau-Ponty222 Mikkel Boghs alternative formbegrep224 Tilbakefall i kunstteori226 Maleri som fenomenologisk sted?229 Formativitet mot formlshet230 Fenomenologisk distanse?231 "Postmoderne" distanse234 Fenomenologi og metode235 Sammen med minimalismen236 Malerens minimalisme238 Fenomenologi og kunst239 Avslutning Under overskriften kunst241 Å gjre historie243 Oppstilisert teoretisk bevissthet246 Tradisjon for utskeielse250 Litteraturliste253

Preis(€): 39,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: 1920 Diary von Carol J. Avins, Isaac Babel, H. T. WillettsBildtext: 1920 Diary von Carol J. Avins, Isaac Babel, H. T. Willetts

1920 Diary

Carol J. Avins, Isaac Babel, H. T. Willetts
Verlag: Yale Nota Bene
Jahr: 2002
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780300093131
Zustand: Gebraucht
This diary by the famed twentieth-century Russian writer recounts Babels experiences with the Cossack cavalry during the Polish-Soviet war of 19191920. The basis for Red Cavalry, Babels best-known work, it records the devastation of the war, the extreme cruelty of the Polish and Red armies alike toward the Jewish population in the Ukraine and eastern Poland, and Babels own conflicted role as both Soviet revolutionary and Jew. Babels 1920 Diary, the source for many of his remarkable Red Cavalry stories, is itself as remarkable as the stories, particularly when one considers that the diarist was a journalist of only twenty-six. The staccato sentences in which Babel rapidly describes the horrific details of revolutionary brutality have the impact of an accomplished style, one that in its spontaneously elliptical way is strangely no less artful than the artfully nuanced directness that is the triumph of Red Cavalry.Philip Roth An electrifying translation accompanied by an indispensable introduction. . . . Babels journey is a Jewish lamentation . . . a tragic masterwork. Cynthia Ozick, The New Republic A precursor of Holocaust literature, and more powerful in its effect than any Holocaust literature that I have managed to read.Harold Bloom, New York Times Book Review Isaac Babel was born in Odessa in 1894 and was shot in Lubyanka prison in 1940. Carol J. Avins is associate professor of Russian literature at Rutgers University.

Preis(€): 14,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Een leeuwerik boven een weiland - gedichten von K. SchippersBildtext: Een leeuwerik boven een weiland - gedichten von K. Schippers

Een leeuwerik boven een weiland - gedichten

K. Schippers
Verlag: Querido
Jahr: 2003
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9789021480107
Zustand: Gebraucht
Samenvatting Een leeuwerik boven een weiland bevat een ruime keuze uit de gedichten van K. Schippers, die in 1963 bij Querido debuteerde met de dichtbundel De waarheid als De koe. Behalve uit die bundel zijn er hier ook gedichten opgenomen uit de latere bundels Een klok en profil, 128 vel schrijfpapier, Verplaatste tafels, Sonatines door het open raam en Een vis zwemt uit zijn taalgebied. Ook hebben enkele niet eerder gepubliceerde gedichten hun plaats gekregen in deze verzameling. Recensie(s) Voor deze herdruk van de keuze uit eigen werk uit 1980 werd in sommige gedichten wijzigingen aangebracht. Enkele toen niet opgenomen, benevens vier ongepubliceerde gedichten werden ingevoegd. De bundeling is niet alleen een keuze uit de bundels. Er werd een nieuwe, niet chronologische maar thematische ordening aangebracht. Steeds is Schippers (1936) in de weer met de waarneming van het alledaagse en vanzelfsprekende en met de ordening daarvan in taal. Verandert de ordening, verandert de waarneming en soms zelfs de werkelijkheid. Je kunt zijn gedichten conceptueel noemen, de kiemen van essays en romans. In die laatste genres krijgt het bijzondere talent van Schippers zijn volledige beslag. Misschien publiceerde hij daarom sedert 1980 geen nieuwe dichtbundel. Toch bleef hij ook als dichter enig in zijn soort. Dat en de kwaliteit rechtvaardigt deze met 50 blz. vermeerderde heruitgave.

Preis(€): 12,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: K.P. Kavafis - Verzamelde Gedichten - De 154 gedichten en 95 Jeugdverzen en de anekdota in een band, vertaald en ingeleid door G.H. Blanken von K.P. Kavafis, G.H. BlankenBildtext: K.P. Kavafis - Verzamelde Gedichten - De 154 gedichten en 95 Jeugdverzen en de anekdota in een band, vertaald en ingeleid door G.H. Blanken von K.P. Kavafis, G.H. Blanken

K.P. Kavafis - Verzamelde Gedichten - De 154 gedichten en 95 Jeugdverzen en de anekdota in een band, vertaald en ingeleid door G.H. Blanken

K.P. Kavafis, G.H. Blanken
Verlag: Athenaeum-Polak & Van Gennep
Jahr: 1994
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789025327552
Zustand: Gebraucht
De Griekse dichter K.P. Kavafis (1863-1933) bracht het grootste deel van zijn leven in Alexandrië door. Pas na zijn dood nam hij zijn plaats in op de Helicon van de wereldliteratuur. Tijdens zijn leven was hij zeer terughoudend met de publicatie van zijn poëzie. Hij liet af en toe een gedicht afdrukken in een literair tijdschrift en gaf enkele bundels met een stuk of twintig gedichten in eigen beheer uit. Het grootste deel van zijn poëzie, dat hij op losse bladen schreef, vertrouwde hij uitsluitend aan goede vrienden toe. Naast Kavafis' beroemde corpus van 154 gedichten bevat deze verzamelbundel alle 'anekdota', dat zijn de onuitgegeven gedichten, en de jeugdgedichten voorzover die in de Griekse taal zijn geschreven. Recensie(s) K.P. Kavafis (1863-1933), die in het Egyptische Alexandrië woonde maar in het Grieks dichtte, geldt op het ogenblik als één van de groten van de twintigste-eeuwse poëzie. Het bijzondere van zijn werk schuilt in de historische dimensie die hij aan veel van zijn gedichten meegaf: ze zijn gesitueerd in de Grieks-Romeinse oudheid, maar gaan over thema's van alle tijden, zoals dood, angst en liefde. Kavafis' verzamelde poëzie is inmiddels in vele talen vertaald. Er bestaan twee Nederlandse vertalingen: één die meer gericht is op een zo letterlijk mogelijke weergave, van de hand van prof. dr. G.H. Blanken en één van H. Warren en M. Molegraaf, die vooral eigentijdse poëtische versies willen bieden. Beide vertalingen hebben grote verdiensten en vullen elkaar in zekere zin aan. Die van Blanken, oorspronkelijk in twee delen, is nu in één schitterend gebonden deel herdrukt. De rijke bibliografie is met recente gegevens aangevuld.

Preis(€): 18,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Devils von Fyodor DostoevskyBildtext: Devils von Fyodor Dostoevsky

Devils

Fyodor Dostoevsky
Verlag: Wordsworth Editions
Jahr: 2005
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781840220995
Zustand: Gebraucht
With an Introduction by A.D.P. Briggs, translation by Constance Garnett. In 1869 a young Russian was strangled, shot through the head and thrown into a pond. His crime? A wish to leave small group of violent revolutionaries, from which he had become alienated. Dostoevsky takes this real-life catastrophe as the subject and culmination of Devils, a title that refers the young radicals themselves and also to the materialistic ideas that possessed the minds of many thinking people Russian society at the time. The satirical portraits of the revolutionaries, with their naivety, ludicrous single-mindedness and readiness for murder and destruction, might seem exaggerated - until we consider their all-too-recognisable descendants in the real world ever since. The key figure in the novel, however, is beyond politics. Nikolay Stavrogin, another product of rationalism run wild, exercises his charisma with ruthless authority and total amorality. His unhappiness is accounted for when he confesses to a ghastly sexual crime - in a chapter long suppressed by the censor. This prophetic account of modern morals and politics, with its fifty-odd characters, amazing events and challenging ideas, is seen by some critics as Dostoevskys masterpiece.

Preis(€): 4,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Tutaj von Wislawa SzymborskaBildtext: Tutaj von Wislawa Szymborska

Tutaj

Wislawa Szymborska
Verlag: znak
Jahr: 2009
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9788324011230
Zustand: Gebraucht
book is new Wislawa Szymborska, jak wiadomo, nie rozpieszcza czytelników, jesli chodzi o czestotliwosc ukazywania sie jej tomików poetyckich oraz ilosc zawartych w nich wierszy. Dlatego kazda jej nowa ksiazka staje sie dlugo oczekiwanym wydarzeniem, zas kazdy nieznany wiersz - swietem. Tak jest i tym razem. Tutaj - trzeci od czasu ,,tragedii sztokholmskiej" tom, zawierajacy dziewietnascie nowych wierszy - to niewielkich rozmiarów, ale wielkiego formatu arcydzielo. Ksiazka ta uzmyslawia, jak gleboko trafna byla decyzja Akademii Szwedzkiej i jaka klase sama dla siebie - w skali nie tylko polskiej, ale takze swiatowej - reprezentuje ta oryginalna, skupiona i madra poezja. Wislawa Szymborska, rozsierdzona opartym na jej wierszach monodramem, powiedziala kiedys, iz jej poezja nie jest do spiewania, tanczenia i grania - ona jest do czytania i myslenia. I wlasnie taka przygode oferuje nam lektura najnowszych wierszy pomieszczonych w Tutaj. Za kazdym z nich czuje sie niezwykla koncentracje - mysli, wyobrazni, jezykowej precyzji - pozwalajaca penetrowac otaczajacy czlowieka obszar nieznanego, drazyc tajemnice ukrywajace sie w sytuacjach, zdarzeniach i przedmiotach najzwyczajniejszych, których na co dzien - nieuwazni, spieszacy sie i rozkojarzeni - nie zauwazamy, a które kontemplowac i przenikac moze jedynie poeta. Czeslaw Milosz, odpowiadajac na pytania o jego Traktat teologiczny, zauwazyl, ze poezja dzisiaj wyrecza niejednokrotnie teologie. Podobnie Leszek Kolakowski wyznal ostatnio, iz ,,nie ma wyraznej granicy miedzy filozofia i poezja" oraz ze ,,sa filozofowie, o których mozna powiedziec, ze bywaja poetami". Tutaj - tytulowy utwór nowego tomu oraz wiersze takie, jak Przed podróza, Mysli nawiedzajace mnie na ruchliwych ulicach, Mikrokosmos, Metafizyka, to male traktaty filozoficzne, pokazujace, iz przypadek Szymborskiej jest dowodem na prawdziwosc twierdzenia odwrotnego - iz sa poeci, którzy bywaja filozofami. Nic wszakze bardziej mylnego jak wyobrazenie, iz ,,traktaty" owe to abstrakcyjne intelektualne spekulacje. Wiersze te wrecz porazaja nagromadzeniem szczególów widzialnego (i niewidzialnego) swiata, który jest zródlem nieustannego zdumienia - to bodaj glówne slowo klucz tej poezji. Warunkiem prawdziwego, swiadomego istnienia we wszechswiecie, odkrywania prawdy o nim i o sobie, jest przenikliwa obserwacja, postrzeganie wszystkiego niejako po raz pierwszy, wolne od aksjomatów, pewników i balastu nagromadzonej wiedzy. O poezji Szymborskiej powiedziec mozna to samo, co mówi ona o swiecie: ,,Niewiedza tutaj jest zapracowana". Stad w kazdym niemal wierszu bogactwo niespodzianek i odkryc. Ostatnia rzecza, o jaka mozna by podejrzewac te wiersze, byloby oderwanie od ,,krwistej" i konkretnej rzeczywistosci. Mówia one o dojmujaco bolesnych doswiadczeniach wspólczesnego czlowieka: o zamachach terrorystycznych, rozwodach, identyfikacji zwlok ofiar katastrofy samolotowej... Ale takze o istocie i tajemnicy snów, pamieci, procesu powstawania wiersza. O najwiekszych milosciach poetki: Vermeerze, Elli Fitzgerald i bohaterze Portretu z pamieci. O podrózach (to kolejne wazne slowo klucz) - w przestrzeni (i poza granice przestrzeni) - ale jeszcze chetniej w czasie. O cudownej wyprawie dylizansem z Juliuszem Slowackim... Zdumiewajace, ile swiatów pomiescic mozna w dziewietnastu wierszach!

Preis(€): 11,90

Versand(€): 2,10

Bildtext: Gedichten von Czeslaw Milosz, G. RaschBildtext: Gedichten von Czeslaw Milosz, G. Rasch

Gedichten

Czeslaw Milosz, G. Rasch
Verlag: Atlas Contact B.V.
Jahr: 2003
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789045004068
Zustand: Gebraucht
Bij het ochtendgloren Uiteenstuivende paarden van een voorbije eeuw. Een reusachtige dageraad breidt zich uit over de wereld. Mijn fakkel verbleekt, de hemel wordt helder. Ik sta bij een rotshol, daaronder bruist de rivier. In de eerste glorie boven de bergen een tipje van de maan. Op 30 juni 2011 wordt wereldwijd de honderdste geboortedag van Czeslaw Milosz gevierd. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een heruitgave van de alom bejubelde bundel Gedichten. Op de bijgevoegde cd is een selectie van Milosz gedichten opgenomen, ingesproken door dichter en essayist Benno Barnard, een groot liefhebber en kenner van zijn werk Gedichten Mijnheid 'Mijn ouders, mijn man, mijn zuster.' Ik ontbijt in een cafetaria, luister aandachtig. Vrouwenstemmen ritselen en vinden hun vervulling in het ritueel dat we zo nodig hebben. Tersluiks beschouw ik hun beweeglijke monden. En ik geniet ervan hier op aarde de zijn, nog een ogenblik, samen, hier op aarde, om onze kleine mijnheid te celebreren. Czeslaw Milosz wordt algemeen beschouwd als de beste hedendaagse Poolse dichter. Naast vijftien dichtbundels heeft hij ook essays en twee romans op zijn naam staan. Vele jaren was zijn werk in Polen verboden en werd het uitsluitend ondergronds uitgegeven. In 1980 werd zijn werk bekroond met de Nobelprijs voor literatuur. Samenvatting Bij het ochtendgloren Uiteenstuivende paarden van een voorbije eeuw. Een reusachtige dageraad breidt zich uit over de wereld. Mijn fakkel verbleekt, de hemel wordt helder. Ik sta bij een rotshol, daaronder bruist de rivier. In de eerste glorie boven de bergen een tipje van de maan. Op 11 juni 2011 wordt wereldwijd de honderdste geboortedag van Czeslaw Milosz gevierd. Ter gelegenheid daarvan verschijnt een heruitgave van de alom bejubelde bundel Gedichten, met daarin opgenomen de gedichten uit Poëtisch traktaat. Op de bijgevoegde cd is een selectie van Milosz' gedichten opgenomen, ingesproken door dichter en essayist Benno Barnard, een groot liefhebber en kenner van zijn werk. Recensie(s) De Poolse dichter, prozaschrijver, vertaler en essayist Czeslaw Milosz (1911-2004) ontving in 1980 de Nobelprijs voor literatuur. Hoewel deze prijs hem voornamelijk werd toegekend vanwege zijn essayistisch oeuvre is Milosz in de eerste plaats dichter. Hij geldt als een van de belangrijkste dichters van zijn land en daarbuiten. Na de tweetalige bloemlezing 'Een dichter vergeet niet' van Chris van Heuckelom kwam er deze ruime Nederlandstalige boekuitgave van zijn poezie. De bundel bevat meer dan tweehonderd gedichten en beslaat Milosz' gehele dichterschap, van zijn debuut in 1933 tot 2002. 'Gedichten' geeft een uitstekend overzicht van het indrukwekkende dichterlijke oeuvre van Czeslaw Milosz, dat aanvankelijk een nogal catastrofistisch karakter had, maar op den duur steeds milder van toon wordt. Het boek wordt besloten met een lijst aantekeningen en een uitgebreid nawoord van de vertaler, waarin hij zijn keuze nader toelicht en heel inzichtelijk uitlegt dat Milosz' poezie zeker niet hermetisch is. Aan deze herdruk is een cd toegevoegd waarop Benno Barnard veertien van de vertaalde gedichten voorleest.

Preis(€): 42,50

Versand(€): 4,80

Bildtext: Archaeologies of the Future - The Desire Called Utopia and Other Science Fictions von Fredric JamesonBildtext: Archaeologies of the Future - The Desire Called Utopia and Other Science Fictions von Fredric Jameson

Archaeologies of the Future - The Desire Called Utopia and Other Science Fictions

Fredric Jameson
Verlag: Verso Books
Jahr: 2007
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9781844675388
Zustand: Gebraucht
In an age of globalization characterized by the dizzying technologies of the First World, and the social disintegration of the Third, is the concept of utopia still meaningful? Archaeologies of the Future, Jamesons most substantial work since Postmodernism, Or, the Cultural Logic of Late Capitalism, investigates the development of this form since Thomas More, and interrogates the functions of utopian thinking in a post-Communist age. The relationship between utopia and science fiction is explored through the representations of otherness alien life and alien worlds and a study of the works of Philip K. Dick, Ursula LeGuin, William Gibson, Brian Aldiss, Kim Stanley Robinson and more. Jamesons essential essays, including The Desire Called Utopia, conclude with an examination of the opposing positions on utopia and an assessment of its political value today. Review Archaeologies of the Future is certainly among the most stunning studies of science fiction ever produced ... a vast treasure trove of a book, crammed with brilliant apercus ... Jameson is one of the worlds most eminent cultural theorists, but he is also a peerless literary critic in the classical sense of the term.Terry Eagleton, London Review of Books Jamesons skill in connecting diverse materials and theories, the suggestiveness of many of his insights and his passionate conviction make this an exciting book.Times Literary Supplement About the Author Fredric Jameson is Distinguished Professor of Comparative Literature at Duke University. The author of numerous books, he has over the last three decades developed a richly nuanced vision of Western cultures relation to political economy. He was a recipient of the 2008 Holberg International Memorial Prize. He is the author of many books, including Postmodernism, Or, The Cultural Logic of Late Capitalism, The Cultural Turn, A Singular Modernity, The Modernist Papers, Archaeologies of the Future, Brecht and Method, Ideologies of Theory, Valences of the Dialectic, The Hegel Variations and Representing Capital. This is a brilliant study of utopia and science fiction, from Thomas More to Philip K. Dick, by the master literary critic. "Archaeologies of the Future", Jameson's most substantial work since "Postmodernism", investigates the development of the Utopian form since Thomas More, and interrogates the functions of Utopian thinking in a post-Communist age. The relationship between utopia and science fiction is explored through the representations of otherness...alien life and alien worlds...and a study of the works of Philip K. Dick, Ursula LeGuin, William Gibson, Brian Aldiss, Kim Stanley Robinson and more.

Preis(€): 11,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Tsvetajeva - Werken von Marina Tsvetajeva,‎ Margriet Berg, Marko Fondse, Anne StoffelBildtext: Tsvetajeva - Werken von Marina Tsvetajeva,‎ Margriet Berg, Marko Fondse, Anne Stoffel

Tsvetajeva - Werken

Marina Tsvetajeva,‎ Margriet Berg, Marko Fondse, Anne Stoffel
Verlag: G.A. Van Oorschot B.V
Jahr: 1999
Edition: Hardcover/gebunden
ISBN: 9789028209497
Zustand: Gebraucht
Russisch und Niederländisch Samenvatting Vertaald door Margriet Berg, Marko Fondse, Anne Stoffel en Marja Wiebes Mijn verzen komen, zoals goede wijnen, / Nog weleens aan de beurt, schreef Marina Tsvetajeva in 1913, aan het begin van haar schrijverscarrière. Zij kreeg gelijk: in Rusland is zij al jaren een van de meest gelezen dichters. Dat is niet verwonderlijk: de levenskracht van haar verzen en poëmas is uitzonderlijk expressief en indringend. Internationaal gezien begint haar poëzie echter pas langzaam haar plaats te verwerven, voornamelijk omdat ze zulke buitengewone eisen stelt aan de vertalers. Voor deze uitgave van de Werken hebben vier vertalers hun krachten gebundeld, met een indrukwekkend resultaat. Zij vertaalden bijna driehonderdvijftig paginas poëzie waarover Marko Fondse in het nawoord onder meer schrijft: De taal van Tsvetajeva is buitengewoon gelaagd, een kenmerk dat zij met Majakovski deelt. Zij is even vertrouwd met de Russische volkspoëzie (...) als met de oudste lagen van het Russisch en het Kerkslavisch. Archaïsmen in vocabulaire en syntaxis, ook zulke die al eeuwen in onbruik waren, komen voor naast moderne vulgarismen. Zij was er de dichter niet naar om zich haar taalgebruik voor te laten schrijven. Jouw naam is een vogeltje in de hand, Een ijsklontje dat op de lippen brandt, Een enkele slag van de tong dats al. Jouw naam, slechts vier lettertjes in getal. Een bal die gevangen wordt van de grond, Een zilveren belletje in de mond, Een steentje gegooid in een stille beek, Klinkt spattend alsof ik jouw naam uitspreek, Geklikklak van hoeven voorbij het raam Scandeert in het nachtelijk uur jouw naam. De klik van de trekker op mij gericht, Spreekt helder jouw naam uit bij mijn gezicht. Jouw naam ach, het hoeft toch ook geen betoog! Jouw naam is een strelende kus op t oog, Op roerloze oogleden, teer en fris, Jouw naam die een kus op het sneeuwdek is. Als sprankelend bronwater, ijzig blauw... Hoe diep is de slaap met die naam van jou. 15 april 1916 Recensie(s) De twee grootste Russische dichteressen van deze eeuw zijn Anna Achmatova en Marina Tsvetajeva. Tsvetajeva (1892-1941) had een tragisch leven. Tijdens de Russische revolutie leed zij onder armoede, honger en ziekte van de kinderen. Als tegenstandster van het communistisch regime besloot zij naar Frankrijk te emigreren. In 1939 keerde zij terug naar Rusland, waar zij in 1941 zelfmoord pleegde. Ze schreef moeilijk te vertalen, eigenzinnige, onconventionele poëzie. Kenmerkend voor Tsvetajeva zijn de thematische rijkdom en de experimenten met rijm en metrum. Vier bekende slavisten namen de bijzonder moeilijke taak op zich om Tsvetajeva's vrijwel volledige poëzie te vertalen (haar proza was al vertaald door Charles B. Timmer in 'Herinneringen en portretten'). Deze tweetalige uitgave wordt afgerond met een informatief nawoord, aantekeningen en registers op titel en beginregel in beide talen. Het is een (ook internationaal) unieke uitgave, die een klein publiek van gevorderde poëzielezers zal aanspreken. Eerder verschenen bloemlezingen uit deze poëzie, o.a. 'Wat zijn mij wolken nog en wegen' (a.i. 95-33-033-X), een biografie door Viktoria Schweitzer ('Tsvetajeva', a.i. 96-32-214-4) en twee autobiografische essays ('Levend over levend', a.i. 96-32-057-5). Vertaald door Margriet Berg, Marko Fondse, Anne Stoffel en Marja Wiebes Mijn verzen komen, zoals goede wijnen, / Nog weleens aan de beurt, schreef Marina Tsvetajeva in 1913, aan het begin van haar schrijverscarrière. Zij kreeg gelijk: in Rusland is zij al jaren een van de meest gelezen dichters. Dat is niet verwonderlijk: de levenskracht van haar verzen en poëmas is uitzonderlijk expressief en indringend. Internationaal gezien begint haar poëzie echter pas langzaam haar plaats te verwerven, voornamelijk omdat ze zulke buitengewone eisen stelt aan de vertalers. Voor deze uitgave van de Werken hebben vier vertalers hun krachten gebundeld, met een indrukwekkend resultaat. Zij vertaalden bijna driehonderdvijftig paginas poëzie waarover Marko Fondse in het nawoord onder meer schrijft: De taal van Tsvetajeva is buitengewoon gelaagd, een kenmerk dat zij met Majakovski deelt. Zij is even vertrouwd met de Russische volkspoëzie (...) als met de oudste lagen van het Russisch en het Kerkslavisch. Archaïsmen in vocabulaire en syntaxis, ook zulke die al eeuwen in onbruik waren, komen voor naast moderne vulgarismen. Zij was er de dichter niet naar om zich haar taalgebruik voor te laten schrijven. Jouw naam is een vogeltje in de hand, Een ijsklontje dat op de lippen brandt, Een enkele slag van de tong dats al. Jouw naam, slechts vier lettertjes in getal. Een bal die gevangen wordt van de grond, Een zilveren belletje in de mond, Een steentje gegooid in een stille beek, Klinkt spattend alsof ik jouw naam uitspreek, Geklikklak van hoeven voorbij het raam Scandeert in het nachtelijk uur jouw naam. De klik van de trekker op mij gericht, Spreekt helder jouw naam uit bij mijn gezicht. Jouw naam ach, het hoeft toch ook geen betoog! Jouw naam is een strelende kus op t oog, Op roerloze oogleden, teer en fris, Jouw naam die een kus op het sneeuwdek is. Als sprankelend bronwater, ijzig blauw... Hoe diep is de slaap met die naam van jou.

Preis(€): 31,90

Versand(€): 4,80

Bildtext: Atomised von Michel HouellebecqBildtext: Atomised von Michel Houellebecq

Atomised

Michel Houellebecq
Verlag: Vintage books
Jahr: 2001
Edition: Taschenbuch
ISBN: 9780099283362
Zustand: Gebraucht
Half-brothers Michel and Bruno have a mother in common but little else. Michel is a molecular biologist, a thinker and idealist, a man with no erotic life to speak of and little in the way of human society. Bruno, by contrast, is a libertine, though more in theory than in practice, his endless lust is all too rarely reciprocated. Both are symptomatic members of our atomised society, where religion has given way to shallow 'new age' philosophies and love to meaningless sexual connections. Atomised tells the stories of the two brothers, but the real subject of the novel is the dismantling of contemporary society and its assumptions, its political incorrectness, and its caustic and penetrating asides on everything from anthropology to the problem pages of girls' magazines. A dissection of modern lives and loves. By turns funny, acid, infuriating, didactic, touching and visceral. Michel Houellebecq's dark and disturbing novel Atomised sees him establish himself as a unique and important voice in European letters. With his first work, Whatever, Houellebecq had created a sassy, street-wise bulletin of disaffected existentialism, and here that voice brilliantly extends its range. Atomised (from the French Les Particules élémentaires) is the story of two half-brothers, Michel and Bruno, who seem to represent two sides of Houellebecq himself (there are more than a few moments in the book where we feel we are reading a strange roman à clef). Michel, a molecular biologist, finds ordinary, human emotions inexplicable, making him seem abstruse and cold. Bruno is his opposite: a frustrated libertine trapped in a body most find repellant but still holding sex up as his most validating moment. Through these skewed archetypes an intricate, sometimes quite moving story of the brothers' lives is formed. Houellebecq obviously has a formidable intellect and, like the best French writers, manages to rail against anthropology, psychoanalysis, New Age philosophy and modern society in general without losing sight of his narrative--indeed the narrative is controlled quite beautifully, the pacing excellent, the switching from one brother's story to the other's done with a quiet grace. While some of Houellebecq's views are at the least questionable, and while there are moments when the conclusions to be drawn from his broadsides are disturbing, this never negates the value of the work. This is an ambitious book in which Houellebecq asks important questions: if sex is continually degraded by its increasing commodification and, concomitantly, genetics increasingly offers us the opportunity for procreation without recourse to it, where does that leave us? How do we navigate ourselves, afloat as we are, in this new moral universe? What does the increasing pace of scientific change mean to the conversations non-scientists have about our lives? What place does something called spirituality, whatever that means, have in this brave, new world? This is a big, bold, clever book that has already achieved more than cult status in France. Houellebecq should be read, and read carefully, if not always believed. --Mark Thwaite Pressestimmen "Very moving, gloriously, extravagantly filthy and very funny" (Independent) "Compelling...wrenchingly terrible... Unhealthy and haunting, rich and provocative, Atomised astonishes both as a novel of ideas and as a portrait of a society" (Independent) "A brave and rather magnificent book" (Daily Telegraph) "Sheer brilliance...totally mesmerising, energising, infuriating and moving... Compulsory reading" (Time Out) "A novel which hunts big game while others settle for shooting rabbits" (Julian Barnes Times Literary Supplement) "Destined to become a cult book...a genuine page-turner" (Observer) "Bullying and brilliant... Atomised is nothing less than a road-rage map of our times" (Evening Standard) "An extraordinary voice" (Observer) "Makes you re-examine your beliefs... This is a brave and rather magnificent book" (Daily Telegraph)

Preis(€): 1,90

Versand(€): 2,10

Aufrufe: 103